Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
VIP VIP - za liczbę obserwujących osób ()