bezdzietny

Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()
Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()

Osiągnięcia (2)