[treść zablokowana]

Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()
Mędrzec Mędrzec - za (prawie) bezbłędne rozwiązanie Wykopowego Quizu ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()
Pocztowiec Pocztowiec - dla użytkownika, który wziął udział w WykoPoczcie ()
Gadżeciarz Gadżeciarz - dla użytkowników, którzy korzystają z oficjalnych mobilnych aplikacji Wykopu ()

Osiągnięcia (6)