Zapalony biker, chrześcijanin z krwi i kości, wychowany i żyjący w Polsce, antysystemowy i antyklerykalny liberał, miłośnik zwierząt i meloman.

Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()

Osiągnięcia (2)