Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Ekshibicjonista Ekshibicjonista - za wypełnienie wszystkich pól w profilu ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()

Osiągnięcia (3)