Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Komentator Komentator - za liczbę napisanych komentarzy w znaleziskach ()
Gadżeciarz Gadżeciarz - dla użytkowników, którzy korzystają z oficjalnych mobilnych aplikacji Wykopu ()
Wkręcony Wkręcony - dla użytkownika, który wziął udział w Prima Aprilisowej zabawie ()

Osiągnięcia (4)