Mędrzec Mędrzec - za (prawie) bezbłędne rozwiązanie Wykopowego Quizu ()
Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()

Osiągnięcia (2)