Staram się, lecz nie zawsze wychodzi. Jednakże nie jest kolorowo

Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Mędrzec Mędrzec - za (prawie) bezbłędne rozwiązanie Wykopowego Quizu ()
Ekshibicjonista Ekshibicjonista - za wypełnienie wszystkich pól w profilu ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()
Gadżeciarz Gadżeciarz - dla użytkowników, którzy korzystają z oficjalnych mobilnych aplikacji Wykopu ()

Osiągnięcia (5)