Blog z recenzjami książek oraz wywiadami z pisarzami.

Rocznica Rocznica - za liczbę lat spędzonych na Wykopie ()
Mikroblogger Mikroblogger - za wpisy na mikroblogu ()
Ekshibicjonista Ekshibicjonista - za wypełnienie wszystkich pól w profilu ()

Osiągnięcia (3)