Pseudo artysta, pospolity #przegryw, kocham #nocnazmiana