Poparcie przez X tej samej sprawy, którą popiera Y nie oznacza, że poglądy X są tożsame z poglądami Y, ani że X = Y.