"To czego pragniesz, zdarzy się gdy już nie będziesz tego pragnął".