Jak byłem mały naskutek oddychania wodą uszkodziłem sobie cześć mózgu proszę o cierpliwość

Osiągnięcia (2)