rano katolik, wieczorem alkoholik

Osiągnięcia (4)