Bojówkarz Ludowej Armii Przegrywu. Wojownik płciowego ikonoklazmu. Łibus, yaoista, fan metalu i broni czarnoprochowej.