„Raport Kolejowy” jako jedyny nieodpłatny dwumiesięcznik funkcjonujący w branży kolejowej wydawany jest przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w nakładzie 7000 egzemplarzy.

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika raport_kolejowy

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (4)