bordo to jak bycie najlepszym uczniem w szkole dla downów