potężna wichura łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysze