Słoń­ce pra­żąc to ścier­wo ja­rzy­ło się w gó­rze, Jak­by roz­ło­żyć pra­gnę­ło I od­dać wie­lo­krot­nie po­tęż­nej Na­tu­rze Złą­czo­ne z nią nie­gdyś dzie­ło.

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika skoroszyt_borodo

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (7)