"Fanatyzm jest jedyną siłą woli, którą mogą osiągnąć także słabi i niepewni." Friedrich Nietzsche

Osiągnięcia (4)