Jesteśmy organizacją pożytku publicznego non profit zajmująca się pomocą osobom wykluczonym społecznie w tym glownie osadzonym w zakładach karnych.

Osiągnięcia (6)