szkoda gadać

 •  

  Jak już powiedzieliśmy sobie w poprzednim wpisie liberalizm kreuje na bazie idei wolnego rynku pewną wizje społeczeństwa.
  Kreuje pewien mit idealnej utopii jak każda inna ideologia.
  Stwierdziliśmy też, że na bazie tego mitu o wolnym rynku tworzy pewien model człowieka o określonych potrzebach, które wcale nie muszą odpowiadać tym jakie przejawia realna jednostka.

  Trzeba podkreślić, że to własnie rozmycie się tego modelu i realnego stanu kondycji ludzkiej jest główną przyczyną nieszczęść w naszym społeczeństwie ale ten temat szerzej omówimy w następnych wpisach.
  Wielu zarzuciło mi, że mówie w tym wypadku truizmy i mają racje. Powtórzenie jednak tych ogólnych prawd było konieczne z kilku powodów. Liberałowie każdego rodzaju wiele razy głosili i dalej głoszą, że walczą o wolność jednostki.
  To absolutna bzdura.

  Nie walczą oni o wolność jednostki, a jedynie o ich wyobrażenie wolnej osoby w ramach wolnorynkowej utopii.
  Ten mit który zakorzenili w społeczeństwie, że brak wolnego rynku automatycznie prowadzi do zniewolenia jednostki jest niezwykle silny. Dlatego też podkreślenie tych kwesti już na samym początku było szczególnie ważne. W istocie jednak wolny rynek może spokojnie funkcjonować w ustrojach totalitarnych jak u Pinocheta co z wolnością nie ma nic wspólnego.

  Również Chiny które są jednym z najbardziej autorytarnych krajów świata przyjeły sporo rozwiązań wolnorynkowych choć państwo wciąż odgrywa tam istotną role. Wymarzony przez kucy Singapur obok wolności gospodarczej sprawuje ścisłą kontrolę praw i wolności obywatelskich. To właśnie te przykłady napędzają Korwina to wzywania o obalenie demokracji. W istocie społeczeństwa zachodnie mocno już się przywiązały do tego ustroju w ramach którego wielkie firmy mają sporą swobode kontrolowania mas za kulis dlatego raczej nie dojdze w najbliższych latach do jego obalenia.

  Trzeba jednak zaznaczyć, że dla wielu liberałów problem ograniczania praw jednostki w każdych aspektach życia poza tymi związanymi z ekonomia nie jest problemem dopuki realizowana jest idea budowy kapitalistycznego społeczeństwa.
  To bowiem stanowi dla nich priorytet. Pamiętajmy, ze wszystkie inne idee mają charakter jedynie pomocniczy.
  Pytanie pozostaje czy w ogóle w ramach samego wolnego rynku jednostka może być wolna.Zanim odpowiemy sobie na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć na trzy inne. Jaką wizje człowieka liberalizm konkretnie promuje, jaką jednostke wolny rynek kreuje i jak to się ma do faktycznego stanu człowieczeństwa.

  I choć zdaje sobie sprawe, że w tym wpisie również zostały powiedziane jedynie same ogólniki to chciałbym ponownie zaznaczyć, że jest to jedynie wstęp naszych rozważań. W następnym postaram się już postawić bardziej szczegółowe stwierdzenia. To tyle na dziś.

  #antykapitalizm
  #kapitalizm #liberalizm #socjologia
  pokaż całość

  +: szcz3

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika szcz3

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Popularne tagi szcz3

Osiągnięcia (6)