Chór Januszy: Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. O spectaculum miserum et acerbum!

Osiągnięcia (4)