>Ko­mu­ni­zu­ję go­dzin­kę, za­tru­wam du­cha, a póź­niej albo szka­lu­ję tro­szecz­kę, albo, gdy świę­to jest, bluź­nię.

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika transcendentalne_krojenie_chleba

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (2)