Helm wszystko widzi, o wszystkim wie i wszystko osądza.