"Zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi."

Osiągnięcia (9)