Bóg stworzył ludzi, Samuel Colt uczynił ich równymi.

Osiągnięcia (7)