RADYKALNY CENTRYSTA (dla prawaków - lewak, dla lewaków - prawak)