•  

  Właśnie próbowałem wysłać maila i po kliknięciu wyślij pojawił się komunikat "czy na pewno chcesz wysłać tego maila, jeśli nie ma załącznika, a napisałeś w załączeniu przesyłam..."( ͡° ͜ʖ ͡°) I faktycznie z pośpiechu nie dodałem załącznika(ʘ‿ʘ)

  I jak tutaj nie kochać technologi ( ͡º ͜ʖ͡º)

  #google #sztucznainteligencja #technologia pokaż całość

 •  

  Powiem wam Mirki i Mirabelki, że jak jestem spokojnym człowiekiem tak dzisiaj w sklepie @carrefour sprzedające się postarały i wyprowadziły mnie z równowagi.

  Przedwczoraj 19 września wracając z pracy naszła mnie ochota na pistacje ( moja ulubiona przekąska więc często się zajadam) wstąpiłem do @carrefour i akurat była promocja z 50 zł na 37 zł/kg. Przy kasie odbierając paragon zauważyłem, że promocja nie obowiązuje przy kasie i policzyli m po 50 zł. Zwróciłem spokojne uwagę przy punkcie obsługi klienta, trochę problemów było z uwagi, że płaciłem kartą, ale po ok. 15 min sprawa została wyjaśniona - ktoś niby zapomiał poinformować komputer kasowy, aby naliczał nową cenę ( ͡€ ͜ʖ ͡€)

  Dzisiaj robiąc zakupy w tym samym sklepie problem się powtórzył. Po raz kolejny cena obowiązująca przy kasie wynosi 50 zł, a promocja trwa w najlepsze. Idę do punktu obsługi klienta i tłumacze bardziej dosadnie kobiecie ( nota bene tej samej co przed dwoma dniami mnie przepraszała za pomyłkę, które rzekomo bardzo rzadko się zdarzają), co to za zwyczaje, że od dwóch dni nie poprawili ceny. Mówię, że to już nie chodzi o kasę ( kilka złotych różnicy), ale o zasady, dwa dni temu była cała skrzynia tych pistacji, a teraz już niewiele zostało, ludzie często nie patrzą na paragony w supermarketach ( ja w sumie też rzadko patrze) i najzwyczajniej w świecie zostali wydymani.
  Powiedziałem jej ze to nie jest pomyłka tylko zwyczajnie oszustwo, na co babka się oburzyła i jeszcze oddając mi pieniądze z łaską chciała mi wręczyć 4 grosze napiwku z takim tonem głosu, że poczułem się jakby sugerowała "co robisz aferę, masz napiwek i spierdalaj"

  Człowiek jest leniwy i ma wyjebane, bo dla doba ogółu należałoby wezwać policję i nauczyć @carrefour jak postępować z klientami.

  Ehhh musiałem się wygadać to mi ciśnienie trochę spadło.

  Morał z tego taki, że oglądajcie dokładnie paragony, aby nie zostać wydymanym.

  #afera #carrefour #zakupy #zakupydodomu #promocje #pistacje #supermarkety
  pokaż całość

 •  

  Dzisiaj w gorących czytam taki post @Stivo75, który zebrał prawie 2 tys plusów
  Mirki, wykonywałem dla klienta soft. Gość dostał co zamówił, po wykonaniu szaty graficznej wystawiłem fakturę, nie zapłacił. nadesłał e-mail że zapłaci za grafikę jak mu zrobię dodatkowe wszystkie rzeczy które będzie chciał. Użył zwrotu "Jedyna forma nacisku jaką mamy to nie opłacić fv na usługę która pan wykonał" Jechać z nim do prokuratury - szantaż?

  Odpowiedź wykopka @lubie-sernik "wiadomix" zebrała ponad 1200 plusów. Odpowiedz kolejnego wykopka @Mateusz-Olssen: " Nad czym tu się jeszcze zastanawiać xD" zebrała ponad 2 tys plusów.

  Za radą wykopków @Stivo75 postanowił: "Dzięki za odpowiedzi, czyli jadę z koksem :)"

  Jestem całym sercem za @Stivo75, gdyż nie znoszę takich januszów biznesu/ pseudo cwaniaków, ale niestety ciężko będzie udupić karnie naszego Janusza. Aby wykopki bezzasadnie nie wieszały psów na policji/prokuraturze, postaram się w skrócie wskazać o co chodzi, może w ten sposób świadomość prawa wykopu odrobinę się zwiększy.

  Stan faktyczny sprawy przedstawionej przez @Stivo75 w kontekście obowiązujących przepisów karnych pozwala zachowanie Janusza biznesu ( nazwijmy go "Janek") rozpatrywać pod kątem wyczerpania dwóch przepisów karnych:

  Art. 191. [Zmuszanie do określonego zachowania.]
  § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  W tym wypadku nie ulega wątpliwości, iż Janek nie stosuje przemocy. Czy stosuje groźbę? Pewnie tak, tyle, że nie każda groźba w rozumieniu powszechnym jest "groźbą bezprawną" w rozumieniu art. 191 par 1 k.k. Kodeks karny zawiera definicję czym jest groźba bezprawna, i tak zgodnie z treścią art. 115 par. 12 k.k.: "Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem"

  Jak czytamy w komentarzu pod redakcją prof. Zolla " Groźbami bezprawnymi są w rozumieniu przepisów kodeksu groźby trojakiego rodzaju, a mianowicie:

  1)groźba popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego lub osoby mu najbliższej (art. 190),

  2)groźba spowodowania postępowania karnego,

  3)groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej.

  4.Groźbą, o której mowa w art. 190, zwaną powszechnie w języku prawniczym co najmniej od czasów kodeksu karnego z 1932 r. groźbą karalną (por. art. 91 § 4 k.k. z 1932 r.), jest nie każda groźba popełnienia przestępstwa na szkodę zagrożonego lub szkodę osoby mu najbliższej, ale wyłącznie groźba tego rodzaju, która wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Przesądza o tym zawarte w komentowanym przepisie odesłanie do art. 190. Dodać należy, że takie rozumienie zwrotu "groźba, o której mowa w art. 190" w zasadzie zgodnie przyjmuje się w doktrynie, dominuje ono również w orzecznictwie (por. np. wyrok SN z dnia 7 grudnia 1999 r., WA 38/99, OSNKW 2000, nr 3-4, poz. 32; wyroki SA w Lublinie: z dnia 13 października 2008 r., II AKa 236/08, LEX nr 477863, oraz z dnia 3 października 2013 r., II AKa 152/13, LEX nr 1388873; wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2012 r., II AKa 227/12, LEX nr 1220370; odmiennie, nietrafnie SN w postanowieniu z dnia 6 czerwca 2011 r., V KK 128/11, LEX nr 897778, oraz SA w Lublinie w wyroku z dnia 6 września 2012 r., II AKa 189/12, LEX nr 1217723, gdzie przyjęto, że groźbą, o której mowa w art. 190 w rozumieniu art. 115 § 12, jest każda groźba popełnienia przestępstwa na szkodę danej osoby lub szkodę osoby jej najbliższej; nie do końca jasno w tej kwestii SN w postanowieniu z dnia 27 marca 2014 r., I KZP 2/14, OSNKW 2014, nr 7, poz. 53).

  Zatem nawet najbardziej przychylny naszemu wykopkowi @Stivo75 prokurator czy policjant, nie postawi z tego przepisu zarzutów Jankowi, ponieważ w sądzie polegnie z kretesem, a jeszcze dostanie wytyk od przełożonych ze nie zna się na stosowaniu przepisów.

  Drugim przepisem jest Art. 286. [Oszustwo]
  § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  Osoba popełniająca przestępstwo musi działać umyślne. Działanie sprawcy motywowane jest osiągnięciem celu w postaci korzyści majątkowej. Wymagana jest więc szczególna postać zamiaru bezpośredniego kierunkowego (dolus directus coloratus). Trafnie orzekł Sąd Najwyższy, że: „określone w art. 286 k.k. przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym, zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Powyższe ujęcie znamion strony podmiotowej wyklucza możliwość popełnienia oszustwa z zamiarem ewentualnym. Zamiar bezpośredni winien obejmować zarówno cel, jak i sposób działania zmierzający do zrealizowania tego celu. Przypisując sprawcy popełnienie przestępstwa określonego w art. 286 § 1 k.k., należy wykazać, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim (kierunkowym) nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę (względnie wyzyskuje błąd), ale także i to, że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzania mieniem i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion” (wyrok SN z dnia 4 czerwca 2009 r., WA 16/09, Prok. i Pr.-wkł. 2009, Nr 11–12, poz. 8, por. także wyrok SN z dnia 11 lutego 2009 r., III KK 245/08, Prok. i Pr.-wkł. 2009, nr 6, poz. 15). Wymóg kierunkowego działania sprawcy czynu z art. 286 § 1 k.k. podkreślił Sąd Najwyższy, wyrażając pogląd, że przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. jako charakteryzujące się celem w postaci osiągnięcia korzyści majątkowej należy do tzw. przestępstw kierunkowych i może być popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim. ( zródło: Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV)

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest w zasadzie jednolite i tak m.in. w wyroku z dnia 14 stycznia 2004 r., IV KK 192/03, Sąd Najwyższy wskazał: " Należy jednak podkreślić, że w wypadkach gdy o niekorzystności rozporządzenia mieniem, a w konsekwencji - o korzyści majątkowej po stronie sprawcy lub innej osoby, przesądza fakt niezwrócenia długu lub nieuregulowania należności, dla spełnienia znamion strony podmiotowej konieczne jest ustalenie, że sprawca w chwili wprowadzania w błąd lub wyzyskiwania błędu i doprowadzania w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miał zamiar nieziszczenia należności lub niezwrócenia długu. Zarazem jednak sam fakt nieziszczenia należności lub niezwrócenia długu (w całości lub w części) automatycznie nie stwarza podstawy do przyjęcia, że sprawca działał z zamiarem oszustwa w chwili zawierania umów stanowiących podstawę obowiązku zapłaty. Dla ustalenia znamion strony podmiotowej w tych wypadkach konieczne jest ustalenie, z jakich powodów nie doszło do wypełnienia świadczenia przez sprawcę"

  Dla przypisania przestępstwa oszustwa prokurator/policja musi udowodnić, że Janek w momencie zawierania umowy działał z zamiarem oszukania @Stivo75, co w mojej ocenie wydaje się niemożliwe do udowodnienia w oparciu o przedstawione przez @Stivo75 fakty.

  Reasumując tego typu sprawy ustawodawca ( posłowie uchwalający prawo) zostawiają w dyspozycji sądów cywilnych. Gdzie @Stivo75 powinien złożyć pozew o zapłatę i przy podanym stanie faktycznym jestem przekonany, że sąd wyda wyrok po jego myśli. Dodatkowo sąd zasądzi koszty postępowania od przegranego oraz odsetki co wyjdzie Jankowi bokiem....

  Ktoś zapyta czy tak powinno być. Wydaje mi się, że tak, gdyż państwa zwyczajnie nie stać na to, aby ścigać "spory" wynikające z umów w obrocie gospodarczym. I tak w Polsce sądownictwo pochłania masę pieniędzy z budżetu, gdyby jeszcze prokuratura miała ścigać za każdą niezapłaconą fakturę, a sądy rozpoznawać takie sprawy to system byłby wówczas całkowicie niewydolny.

  Na marginesie napiszę wam ciekawostkę.
  Przepis art. 286 kodeksu karnego (oszustwo) nie jest czynem "przepołowionym" tak jak np. kradzież. Oznacza to, żę kradzież do kwoty 1/4 min. wynagrodzenia jest wykroczenim. Natomiast oszustwo na 10 zł na olx jest przestępstwem. Jest w Polsce masę ( dziesiątki tysięcy) spraw, gdzie prokuratorzy ścigają "Sebastianów" co wystawili na Olx, przedmiot za 10-50 zł, którego nie mieli, wzięli kasę od kupującego i przestali się odzywać, myśląc ze zostanie im darowane. Część osób odpusza takie sprawy, ale wielu pokrzywdzonych ( słusznie) zgłasza sprawy na policję. Koszty takich postępowań są naprawdę duże i wielokrotnie przewyższają szkodę, prokuratorzy tracą czas zamiast zająć się poważnymi sprawami, a finał jest taki, że "Sebastian" dostanie grzywnę, której i tak często nie zapłaci, a w międzyczasie odwoła się do wyższej instancji, dostanie obrońce z urzędu, z uwagi, iż zażywa narkotyki, ma "wypalony" mózg i nie jest w stanie sam się bronić. Za to wszystko zapłacą podatnicy.

  Wydaje mi się, że tutaj potrzebna jest reforma, tylko nie jest to sprawa popularna politycznie, bo zaraz podniesie się larum, że rozciągany jest parasol ochronny nad oszustami, tylko nikt nie widzi, ile każdy podatnik dopłaca do takich spraw.
  Takie sprawy powinny być rozwiązywane w ciagu jednego dnia po ustaleniu personaliów sprawcy, a akta takich spraw nie powinny liczyć więcej niż kilka stron. Tyle ze podniesienie takiego pomysłu spowoduje kwik, że państwo totalitarne, gdzie zasada dwuinstancyjności itp.

  Dużo by o tym pisać, a i tak nie wiem czy ktoś wytrwał i przeczytał do końca mój post.
  pokaż całość

 •  

  może ktoś ogarnięty coś pomoże, inaczej zostaje chyba serwis (╯︵╰,)

  rano włączyłem swojego Macbooka Air ( rok prod. 2016) i nie działa w nim dźwięk, ikona od dźwięku taka na szaro i w żaden sposób nie można przesunąć suwaka, skróty klawiatury od dźwięku też nie działają.
  Poczytam trochę na necie i z tego co wnioskuje to wina gniazda słuchawkowego, które niby sygnalizuje błędnie ze włożone są słuchawki.
  Problem jest taki, że podobno w takim wypadku dźwięk działa na słuchawkach, a u mnie nie działa dzwięk nawet na słuchawkach.

  Ps. obudziłem się rano po grubszej imprezie w której laptop brał czynny udział więc mogło się tak stać ze ktoś w tym gnieździe słuchawkowym przez przypadek czymś grzebał, mam jeszcze małą nadzieje, że może ktoś po alko coś poprzestawiał w ustawieniach (ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง
  #macbook #macbookpro #apple #programista15k #komputery #naprawalaptopow #macos #osx
  pokaż całość

  +: Cronox
 •  

  Obejrzałem kawałek przez przypadek i co pomyślałem? wchodze na wykop, mirki mają pewnie ubaw w komentarzach( ͡° ͜ʖ ͡°). Ale po 5 minutach programu mam wrażenie, że zenadą przebił wszytsko co do tej pory ujrzały moje oczy w TV ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  #hipnoza

 •  

  Może ktoś orientuje się w temacie jaką mniej więcej uczciwą cene powinno się obecnie płacić w ramach umowy z operatorem komórkowym. Umowa kończy mi się z końcem lutego, a od paru tyg. ciągle dzwonią z ofertami, które mówiąc delikatnie są słabe. Oczywiście interesuje mnie umowa bez telefonu.
  Obecnie w play płacę 45 zl za nielimitowane rozmowy na komórki plus 4GB internetu. Teraz chciałbym nielimitowane na komórki i stacjonarne i ok. 10 GB neta.

  Dzięki z góry za porady ( ͡º ͜ʖ͡º)
  #orange #play #plus # siecikomorkowe #gsm #pytanie #promocje
  pokaż całość

  +: Cronox
  •  

   @yytulp: Mamy to, czego szukasz :) Wybierając Plush ABO za 25 zł na 24 miesiące, masz nielimitowane rozmowy i wiadomości, 15 GB Internetu oraz pakiet Social Media, czyli darmowy transfer na Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp. Dodatkowo przenosząc numer, otrzymasz 3 miesiące bez opłat za abonament. Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas na: specjalista_plus@plus.pl a nasi konsultanci skontaktują się z Tobą w sprawie oferty i pomogą w załatwieniu formalności związanych z przejściem od innego operatora :) pokaż całość

  •  
   5...........a

   +1

   Obecnie w play płacę 45 zl za nielimitowane rozmowy na komórki plus 4GB internetu. Teraz chciałbym nielimitowane na komórki i stacjonarne i ok. 10 GB neta.

   @yytulp: to ja mam to samo tylko 2x taniej
   https://a2mobile.pl unlimit rozmowy i sms mms +
   Niewyczerpalny Internet bez limitu ilości transferowanych danych.
   W a2mobile Internet dajemy najlepiej! U nas nie masz limitu ilości transferowanych danych. Stosujemy jedynie ograniczenia prędkości.
   0-5 GB - brak ograniczeń;
   5-10 GB - prędkość max. 3 Mb/s
   10-15 GB - prędkość max. 1 Mb/s
   powyżej 15 GB - prędkość max. 512 kb/s

   za 20 ziko
   bez umów
   comiesieczny pakiet ;)

   darmowy fb i messenger
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (7)

 •  

  Mam macbooka Air coś się stało z głośnikami, że grają bardzo cicho niezależnie od aplikacji,

  #macbook #apple #osx #mac #macbookair #pytanie #pytaniedoeksperta

  +: Cronox
 •  

  Mój ostani wpis w tym roku, a ze mam postanowienie, iż w 2018 r. poza weekendami nie tracę czasu na śmieszkowanie to czuje się, jakby cząstka mnie żegnała się z tym światem(╯︵╰,). Mirki i Mirabelki jak to bywa u cyganów w okresie żałoby wypijcie ze mną przynajmniej jeden łyk kompotu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  #sylwesterzwykopem

  +: V.......l, Cronox
 •  

  Pierwszy sylwester z wykopem, oby też ostatni, ale póki co wszystkiego najlepszego Kochani ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  #sylwesterzwykopem

  źródło: IMG_0252.jpg

 •  

  Jako, że dużo czasu tracę na portalu ze śmiesznymi obrazkami, jednym z moich postanowień na przyszły rok jest ogranicznie mirkowania tylko do weekendów. Trzymajcie kciuki Mirki i Mirabelki, abyśmy się tak często nie spotykali( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡º ͜ʖ͡º)( ͡º ͜ʖ͡º)
  Życzę dużo zdrówka wszystkim w 2018 r., resztę sami sobie wywalczycie( ͡° ͜ʖ ͡°)
  #sylwester #podsumowanie2017 #noworocznepostanowienia #postanowienianoworoczne #gownowpis #wykop #zyczenianoworoczne #spierdolenie pokaż całość

 •  

  Wstań rano
  Wejdź na stronę #orange z myślą upolowania ciekawej okazji
  Załap się rzutem na taśmę na jedyny dostępny telefon w promocji - HTC Desire 610 za 149 zł, który nie spełnia twoich oczekiwań, ale może nadać się na prezent czy jakieś odsprzedanie....
  Dodaj do koszyka
  Finalizowanie transakcji .... błąd
  Cofnij się na zakładkę dane osobowe, a tam pełne dane osobowe ( odres, telefon) nieznanego typa z Łodzi....
  Cykaj się, że to nie działa w jedną stronę i inny Mirek/Mirabelka miał dostęp do twoich danych osobowych
  Nie sfinalizuj transakcji
  Zamknij stronę Orange i zakończ przygodę z #blackfriday z myślą, że próbowałeś być #januszebiznesu, ale nie wyszło i trzeba wracać na ziemie....

  #blackfriday #gownowpis #promocje #cebulaonlinelive
  pokaż całość

  •  

   @smieszeklukasz tak żem czuł (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)

  •  

   Odnosząc się zbiorczo do wszystkich komentarzy pod wpisem. Bardzo Was przepraszamy za sytuację, do której doszło. Ruch na stronie przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Liczba produktów, jak w każdej tego typu promocji była ograniczona – Samsungów S7 mieliśmy 50, podobnie Lenovo Moto Z. Huawei ShotX było więcej – 100 sztuk. Jak w każdej promocji oferującej tak bardzo atrakcyjne ceny liczba osób, chcących kupić telefon znacznie przekroczyła liczbę produktów, która była dostępna. Ogółem – w ciągu zaledwie kilku minut sprzedaliśmy ponad 3 tysiące urządzeń. pokaż całość

  • więcej komentarzy (5)

 •  

  Kończy mi się powoli umowa w play, jestem związany z siecią ok. 4 lata, płace niemałe rachunki, więc myśle sobie może mają jakąś ciekawą ofertę dla mnie. Loguje się na play 24 a następnie czytam ofertę dla mnie: umowa na 25 miesięcy, abonament 120 zł i iPhone 6 za 549 zł.
  Myśle sobie ok, ale z ciekawości sprawdzę jak bym sobie wszedł na stronę "jako człowiek z ulicy" i poszukał podobnej oferty, co się okazuje?: umowa na 24 miesiące, abonament 120 zł i iPhone 6 za 439 zł

  Nie ma to jak szanować klienta i w ramach dobrej wieloletniej współpracy dojebać mu droższy telefon i dłuższą umowę. Szczerze to już nie chodzi o kasę, mam wrażenie, że ktoś mnie nie szanuje i teraz nawet jak będą mieli najbardziej konkurencyjną ofertę na rynku to i tak im podziękuje.

  Ehhhh tylko mi ciśnienie na noc podnieśli...

  #telefony #gsm #play #play24 #telekomunikacja #siecimobilne #iphone
  pokaż całość

 •  

  mogłem wycofać kupon przed walką pudziana ;/
  #ksw

  +: Cronox
 •  

  Tak z ciekawości jaki jest rekord jeśli chodzi o ilośc wykopów w godzinę od opublikowania znaleziska ?, pytam apropo znaleziska "Kuba jesteśmy z Tobą xD" Z uwagi na brak miniaturki nie wiedziałem czego się spodziewać wchodząc w znalezisko co po godzinie ma prawie 2,5 k wykopów, ale jak zwykle ten portal mnie nie zawiódł ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  #pytanie
  #wykop
  #logikarozowychpaskow
  #heheszki
  pokaż całość

 •  

  Mirki potrzebuje pilnie pomocy.

  Sprawa wygląda tak, że potrzebuje scalić ok. 700 plików docx, robiłem to kiedyś na starym kompie poprzez: wstaw->plik-> zaznaczałem pliki one były nazwane X01-X100 i łanie po mi w jednym pliku połączyło wszystko.

  Teraz pracuje na Macbooku, mam na nim nowego office i po wybraniu wstaw->pliki nie mogę zaznaczyć większej ilości plików tylko wstawiać pojedynczo każdy plik (╯︵╰,) Co robie nie tak?

  Wielkie dzięki za pomoc.

  #microsoft #office #office365 #windows #pytanie #pomoc #informatyka #it #macbook
  pokaż całość

  +: Cronox
 •  

  @Darkeners:

  Zaszła pomyłka, mój post miał być skierowany do wykopka @eliblue, a nie do Ciebie. Przepraszam.

  +: Cronox
 •  

  Czy ktoś się orientuje czy Irma dotrze do wybrzeża podczas odpływu/przypływu. Kilka dni temu czytałem, że ma to diametralne znaczenie jeśli chodzi o podniesienie poziomu wody.
  #huragan
  #irma

 •  

  Czy są gdzieś wiarygodne prognozy co do rozwoju huraganu, wczoraj się jeszcze mówiło, że Irma ma wyhamować na Haiti, czyli rozumiem, że zanim dotrze do wybrzeża USA to siła huraganu spadnie, wie ktoś o jakie wielkości?, Pamiętam, że Katrina narobiła w 2005 r. takich szkód, bo niby zwiekszyła swoją siłę dzięki ciepłym wodom Zatoki Meksykańskiej, czy w przypadku Irmy taki scenariusz jest wykluczony?, chociaż trudno sobie wyobrazić, aby ten huragan mógł jeszcze przybrać na sile....
  #huragan #pogoda #irma #usa
  pokaż całość

 •  

  Mirki mimo, że mirkuje od dłuższego czasu pierwszy raz zwracam się o pomoc, mam nadzieje, że dobrym efektem( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Otóż, dzisiaj pożyczyłem na chwile mojej mamusi telefon(Samsung s6) który niestety wypadł jej na ziemie i nie działa. Mama bardzo zestresowana, ja dosyć mocno wkurwiony, jednak rzecz jasna tego nie okazuje, co by kobiety bardziej nie denerwować. Sytuacja wygląda tak:
  - telefon cały nie ma śladów upadku ( spadł z ok. 1 metra)
  - czarny ekran i świeciła się cały czas niebieska dioda powiadomień oraz podświetlenie dolnych "klawiszy" co jakiś czas jakieś mignięcie ekranu
  - sformatowałem telefon to podświetlenie "klawiszy" znikło dioda niebieska nadal non stop się pali.
  - następnie podłączyłem telefon do kompa, jest niewidoczny
  - podłączyłem telefon do kompa trzymając "klawisz" wstecz(gdzieś na necie przeczytałem), niebieska dioda przestała się palić, a zaczęła czerwona
  - podłączyłem pod ładowarkę paliła się dioda czerwona, następnie próbowałem uruchomić i znów pali się dioda niebieska
  - jak potrząsam telefonem to jak by coś "pykało"( może coś się odłączyło?

  Może ktoś posiada diagnozę, co może być z telefonem, i czy opłaca się go robić. Ponadto mam obawy o prywatność jeśli chodzi o oddawanie "niewyczyszczonego" telefonu do serwisu.

  Wielkie dzięki za pomoc.

  #telefony #android #gsm #serwisgsm #telefony #pytaniedoeksperta #pytanie #samsung #naprawiajzwykopem
  pokaż całość

  +: Freakz, b...m +4 innych

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika yytulp

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (3)