Pół żartem, pół serio/om. Niepotrzebne skreślić.

Osiągnięcia (4)