Kurcze pieczone w sosie z motylej nogi zafrasowane anizotropią czasu i kondycją etyczną ludzkości żyjącej w iluzji wolnej woli... a poza tym jak pan Bartleby "Wolałbym nie" i jestem zmęczony.