Domagam się depenalizacji posiadania małych ilości broni termojądrowej na użytek własny!!!