•  

  Zauważyłem w dyskusjach, że problemem ASE (austriackiej szkoły ekonomii) i jej propagatorów jest często nieznajomość innych doktryn (poza etatyzmem, socjalizem) i dosyć wąski horyzont myślowy. Nie jest to zarzut wobec nikogo - sam dosyć długo popełniałem ten sam błąd - wynikał jedynie z niewiedzy.
  Mianowicie wg ASE materializm i ekonomia to recepta na całe życie społeczne. Jednocześnie pomija się aspekt wychowania i kultury - mimo, że prace myślicieli ASE wychodzą daleko poza dziedzinę ekonomii.

  W kontrze warto zapoznać się ze znacząco bliższym nam kulturowo ustrojem społeczno - gospodarczym, mianowicie ordoliberalizmem czyli syntezą anglosaskiego kapitalizmu i Katolickiej Nauki Społecznej.
  Ustrój sprawdzony w praktyce, w powojennym RFN przynosząc cud gospodarczy
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordoliberalizm
  Ordoliberalizm fundamentalnie wywodzi się z prac apb. Wilhelma Kettelera i encykliki Rerum Novarum na bazie, której w XIX w. wyrósł ruch społeczno - polityczny, który powstrzymał rozwój marksizmu w Niemczech.
  Warto odnotować, że również teraz jest to recepta na wzrost znaczenia lewicy czyli neomarksistów.
  Jako ciekawostkę warto przeczytać encyklikę Rerum Novarum. Jest to doskonałe przewidzenie skutków marksizmu / socjalizmu (w 1891 r. (!)) zanim ten gdziekolwiek nastąpił i jakikolwiek ekonomista się o tym zająknął:
  http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Rerum%20novarum.htm

  Bardzo podobny trend w okresie międzywojennym wykładano na Uniwersytecie Lwowskim.

  #konfederacja #gospodarka #wolnyrynek #polska #ekonomia
  pokaż całość

  •  

   BASED
   Najważniejszy chyba fragment:

   11. Chcieć więc, żeby władza świecka przenikała swym rządem aż do wnętrza domu, jest błędem wielkim i zgubnym. Z pewnością jeśli się jakaś rodzina znajdzie w wielkich trudnościach i bez rady, że sama z nich się wyzwolić nie może, jest rzeczą słuszną, by jej w tych ostatecznościach państwo udzieliło pomocy; rodziny bowiem są cząstkami państwa. Tak samo, kiedy w obrębie czterech ścian domu przyjdzie do poważnego podeptania praw wzajemnych, niech wówczas władza państwowa odda każdemu, co mu się należy; będzie to nie pochłanianiem praw obywatelskich, ale ich obroną i wykonywaniem słusznej, a powinnej opieki.
   Tu jednak winni się wstrzymać kierownicy państw; natura me pozwala przekraczać tych granic. Władza ojcowska jest tego rodzaju, iż ani zniknąć nie może, ani być pochłoniętą przez państwo; to samo i wspólne z życiem ludzkim ma źródło. "Dzieci są cząstką ojca" i jakby rozszerzeniem osoby ojcowskiej; a prawdę mówiąc, to nie same o własnej mocy, ale przez społeczność rodzinną, w której się urodziły, wchodzą do społeczności państwowej i w niej biorą udział. Z tego też względu, że "dzieci są przez naturę cząstką ojca, pozostają pod władzą rodziców tak długo, jak długo nie potrafią używać osobistej wolności" (Św. Tomasz, Suma Teologiczna, II-II, qu. 10. art. 12). Jeśli zatem socjaliści, odsuwając w cień powagę rodziców, wprowadzają w jej miejsce opatrzność państwową, grzeszą przeciw naturalnej sprawiedliwości i rozrywają jedność rodziny.

   this kills the socialist
   pokaż całość

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika zoltoko1010

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.