wojciechas
#bogwszechmogacy#Pan #biblia #jahwe #bog
Film ewangelia „Imię Boga się zmieniło?!” Klip filmowy (4) – Dlaczego powracający Pan przyjął imię „Bóg Wszechmogący”?

Biblia przepowiada: „Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię. (Objawienie Jana 3:12)”. „Będziecie nazwani nowym imieniem, które podadzą usta Jahwe”. (Księga Izajasza 62:2). W dniach ostatecznych Bóg ukazuje się ludzkości pod imieniem „Bóg Wszechmogący”, czyni swoje dzieło osądzenia, zaczynając od Bożej rodziny oraz ujawnia swoje prawe, majestatyczne i gniewne usposobienie. Znaczenie imienia „Bóg Wszechmogący” jest dalekosiężne. Czy wiesz, jakie ono jest? Ten film udzieli ci odpowiedzi.
xandra
Ciekawostki kościelne i Biblijne o Maryji, królowej Polski (mianowanej na to stanowisko zaocznie przez polski kler)

#bekazkatoli #heheszki #humorobrazkowy #katolicyzm #biblia #wiara #kler
+81
wojciechas
#pana #krolestwoniebieskie #biblia #boga
Film ewangelia „Moje marzenie o królestwie niebieskim” Klip filmowy (3) – Gdzie dokładnie znajduje się królestwo niebieskie?

Wyznawcy Pana oczekują na Jego powrót i pragną, aby przyjęto ich do królestwa niebieskiego i aby spłynęły na nich błogosławieństwa Boga. Nie brakuje wiernych, którzy uważają, że wraz z powrotem Pana wzniesiemy się w niebiosa, aby tam Go spotkać. Biblia uczy nas jednak, że to Nowa Jerozolima zstąpi spośród chmur na ziemię. „Oto przybytek Boga jest z ludźmi”, „Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa”. Czyż mowa tu o królestwie w niebiosach czy na ziemi? Jak Pan zabierze swych świętych do królestwa niebieskiego, gdy powróci? Zalecenie: Film chrześcijański 2019 | „Moje marzenie o królestwie niebieskim”
CzarnaPufa
Czy Herod był cuckiem ścinając Jana Chciciela dla jakiejś loszki?
#przegryw #biblia
+2
zelazo_cementyt
W Auchanie #biblia gta limited edition #bekazkatoli +10
wojciechas
#pana #filmewangelia #bog #biblia #jezus
( ಠ_ಠ)Film ewangelia „Miasto zostanie zburzone” Klip filmowy (1) – Społeczność religijna zdegenerowała się do postaci Babilonu

Przywódcy religijni schodzą z drogi Pana i podążają za doczesnymi trendami oraz współpracują z władzą w jej szaleńczym sprzeciwie wobec Błyskawicy ze Wschodu i potępianiu jej. Zaczęli już kroczyć drogą sprzeciwu wobec Boga. Społeczność religijna zdegenerowała się do postaci Babilonu. Biblia mówi: „Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. I powiedział im: Jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców”. (Mateusz 21:12-13). „Upadł, upadł wielki Babilon, metropolia. Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego. Gdyż wszystkie narody piły wino zapalczywości jej nierządu, a królowie ziemi uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi wzbogacili się na jej wielkim przepychu”. (Objawienie Jana18:2-3).
MK-Ultra
Dwie ewangelie i dziesiątki obrazów czy dzieł literackich opowiadają historię uczty urodzinowej Heroda Antypasa. Kiedy Salome (córka z pierwszego małżeństwa żony Heroda - Herodiady) tańczyła przed gośćmi, król poczuł się tak oczarowany, że zgodził się spełnić każde jej życzenie. Salome namówiona przez matkę Herodiadę zażądała głowy Jana Chrzciciela.

Herodiada jest jedną z najsłynniejszych kobiet w Biblii. Urodziła się w Jerozolimie około 15 roku p.n.e. jako żydowska księżniczka poślubiła swojego stryja, po kilku latach porzuciła męża dla jego przyrodniego brata, Heroda Antypasa. Małżeństwo to było niezgodne z prawem żydowskim, więc zostało publicznie potępione. Jednym z jego krytyków, otwarcie przeciwstawiającym się takim naruszeniom prawa, był Jan Chrzciciel. Antypas pod wpływem żony uwięził proroka, ale nie zgadzał się na jego śmierć. Dopiero przez podstęp małżonki posługującej się powabną córką, jako człowiek honoru nie chciał złamać raz danego słowa - Salome na srebrnej tacy otrzymała obiecaną głowę proroka.

Salome przypomina o przerażającym tańcu śmierci. Jej matka została ukazana w Biblii jako bezwzględna władczyni, gotowa podjąć walkę w obronie świata, do którego należy. Herod Antypas był człowiekiem na rozdrożu – z jednej strony bał się żony, z drugiej darzył szacunkiem Jana Chrzciciela. Kiedy jednak przyszło mu wybierać między życiem proroka a kobietą, której pożądał – wybrał kobietę. Salome tańcząca jest tu więc symbolem tego, co mężczyzna uważa za najważniejsze, nawet jeśli przyjdzie za to zapłacić najwyższą cenę. Herod wybrał cielesność zamiast duchowości, Herodiada wybrała walkę o władzę, Salome nie wybrała nic. Nie pozwolono jej wybierać, bo miała być tylko narzędziem. [x]

Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: ”Daj mi - rzekła - tu na misie głowę Jana Chrzciciela!”. Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. (Mt 14, 08-11)

#malarstwo #obrazy #art #sztuka #biblia #ciekawostki
+10
wojciechas
#filmewangelia #biblia #pana #jezus #bog
✨Film ewangelia „Przepiękny głos” Klip filmowy (3) – Czy istnieją słowa i dzieło Boga poza Biblią?

Większość ludzi należących do kręgów religijnych wierzy, że to Biblia zawiera wszystkie słowa Boga i że poza nią nic innego nie może być źródłem Jego dzieła i słów. Nawet nie szukają wypowiedzi Boga na temat Jego powrotu poza Biblią. Czy zdołają powitać powracającego Pana, jeżeli nie zmienią zdania? Czy Bóg może być ograniczony jedynie do słów zawartych w Biblii? Biblia mówi: „Jest też jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane”. (Ew. Jana 21:25). Bóg mówi: „Wszystko, co jest zapisane w Biblii, jest ograniczone i nie jest w stanie reprezentować całego dzieła Bożego”. (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”).
lakukaracza_
Mam nadzieje, że po to by go jeszcze bardziej kochać.

„Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół"

#bekazkatoli #biblia
+24
wojciechas
#chrystus #filmewangelia #biblia #biblii #panjezus # Życiewieczne
( ͡° ͜ʖ ͡°)Film ewangelia „Kto jest moim Panem” Klip (5) – Chrystus jest źródłem życia, a także Panem Biblii

Biblia pełna jest Bożych słów, a także doświadczeń i świadectw pochodzących od ludzi, może zasilać nas życiem i przynosi nam wiele korzyści. Pan Jezus powiedział: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze”. (Ewangelia Jana 11:25-26). Lecz dlaczego po 2000 lat żaden z tych, którzy pokładają wiarę w Panu, którzy czytali Biblię, nie osiągnął życia wiecznego? Czy to możliwe, że Biblia nie dysponuje drogą do życia wiecznego? Czy to możliwe, że kiedy Pan Jezus dokonał swojego dzieła odkupienia, nie obdarzył on ludzkości drogą życia wiecznego? Co musimy zrobić, aby osiągnąć "drogę życia wiecznego?"
arkan997
Kojarzycie biblijną historię o rzezi niewiniątek? Tak w skrócie; Herod prosi Mędrców ze Wschodu, by ci wskazali mu nowonarodzonego króla żydowskiego, kiedy zorientował się że został oszukany wpadł we wściekłość i kazał wymordować wszystkie dzieci w Betlejem od dwu lat i niżej. I teraz nasuwa się tylko jedno pytanie:

Kiedy niby miał to zrobić?

Herod zmarł wczesną wiosną roku 4 p r z e d nową erą. Ten fakt jest poświadczony w źródłach jasno i bezspornie. Oczywiście, starożytni nie posługiwali się naszą rachubą czasu, a więc rok ten określić by należało inaczej: 750 od założenia miasta Rzymu; pierwszy rok olimpiady 194; rok, w którym urząd konsulów w Rzymie sprawowali Gajusz Kalwizjusz i Lucjusz Passienus; rok 23 od przyznania cesarzowi przez senat tytułu Augusta - albo jeszcze inaczej. Jednakże wszystkie te daty w przeliczeniu na nasz system znaczą zawsze to samo: rok 4 przed naszą erą.

A oto ewangelię mówią nam, że gdy Jezus rodził się w Betlejem, Herod jeszcze żył! Czy nie ma tu sprzeczności, skoro chrześcijanie utrzymują, że liczą lata od przyjścia Jezusa na świat? Jak wyjaśnić tę niezgodność?

W VI wieku nowej ery mnich rzymski Dionizy zwany Exiguus czyli Mały, przedstawił system liczenia lat wychodzący ,,od wcielenia Pana naszego Jezusa Chrystusa" Do ustalenia kiedy to się zaczęło, Dionizy przejął, że narodziny Jezusa przypadają na ten sam rok, co zgon Heroda.

Wyznaczając rok śmierci Heroda, Dionizy popełnił pewien błąd. Trudno dziś stwierdzić, czy uczynił to skutkiem zwykłego przeoczenia czy też świadomie pragnąc połączyć datę wcielenia z pewnymi cyklami lat. Oto przyjął on, że Herod zmarł w roku 754 od założenia Rzymu; jest to jej pierwszy rok.

Powyższym wywodom mógłby ktoś zarzucić, że pomijają pewien szczegół chronologiczny, wyraźnie poświadczony w ewangeliach; kiedy rodził się Jezus, namiestnikiem Syrii był Cyrynus (poprawna pisownia brzmi: Kwiryniusz) a na rozkaz Augusta odbywał się spis ludności całego świata. Czemuż nie posłużyć się tymi danymi dla dokładnego ustalenia roku urodzin. Zajmijmy się więc i tą kwestią;

Publiusz Sulpicjusz Kwiryniusz - bo tak brzmiało jego pełne nazwisko - jest postacią dobrze znaną w historii. Wspominają o nim różne źródła starożytne, nie tylko ewangelię,

W roku 12 sprawował godność konsula, a następnie namiestnika senackiego prowincji Azji, czyli dzisiejszej zachodniej Turcji. W kilka lat później był namiestnikiem cesarskim prowincji Pamfili i Galacji, również w dzisiejszej Turcji. Wreszcie w 6 roku nowej ery, otrzymał po raz drugi godność namiestnika prowincji Syrii.

Właśnie tegoż roku zapadła w Rzymie ważna decyzja co do Palestyny. Zgodnie z testamentem Heroda większa część tej krainy, a mianowicie Judeą właściwą, Idueą i Samarią rządził syn Archelaos jako ,,etnarcha" bo tytułu królewskiego od cesarza nie uzyskał. Jednakże Archelaos odziedziczył po swym ojcu przede wszystkim wady. Wielokrotne skargi ciemiężonej ludności odniosły wreszcie skutek i cesarz postanowił zesłać Archelaosa do Wienny w południowej Galii, jego zaś ziemie przyłączyć wprost do sąsiedniej prowincji syryjskiej. Wykonanie tego zadania powierzono właśnie Kwiryniuszowi.

Pierwszym posunięciem jakie z konieczności nasuwało się w związku z obejmowaniem nowych ziem, było dokonanie spisu ludności i jej majątków, jak również prywatnego majątku Archelaosa. Było to niezbędne dlatego, że własność prywatna Archelaosa uległa konfiskacie, ludność zaś Judei miała odtąd podlegać rzymskiemu systemowi podatkowemu. Sama wiadomość o przygotowywaniu spisu wywołała u Żydów gwałtowny opór, który ustał dopiero po pewnym czasie dzięki radom i perswazjom arcykapłana.

Jak najwyraźniej poświadczają nasze źródła, spis został dokonany w 37 roku po zwycięstwie Oktawiana pod Akcjum, a więc 6/7 rokiem nowej ery. Wryły się na długo w pamięć mieszkańców Judei: był czymś nowym łączył się z przejęciem pod rzymskie panowanie, omal nie doprowadził do wybuchu walk.

Takie są fakty. Wynika z nich wniosek zupełnie oczywisty. Kto pragnie wyznaczyć datę urodzin Jezusa opierając się na wzmiance o namiestnictwie Kwiryniusza i spisie ludności, musi tym samym odrzucić opowiadanie Ewangelii o Herodzie - bo ten przecież nie żył już od dziesięciu lat! Musi natomiast przyjąć, że Jezus przyszedł na świat w roku 6 albo 7 nowej ery!

Niektórzy badacze szukają wyjścia z tej trudności utrzymując, że Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii dwukrotnie. Zgódźmy się i na to, że Kwiryniusz dwa razy zarządzał Syrią. Czy pozwoli to pogodzić wszystkie dane? Oczywiście nie. Bo przecież rzecz nie w tym, ile razy Kwiryniusz był namiestnikiem syryjskim, ale w tym ile razy za życia króla Heroda. A co do sprawa jest jasna i pewna, bo znamy nazwiska rzymskich namiestników Syrii z ostatnich lat panowania Heroda. Byli to: Gajusz Sentiusz Saturninus (9-6 rok) i Publiusz Kwintyliusz Warus (6-4 rok) Ten ostatni zarządzał Syrią jeszcze parę miesięcy po śmierci Heroda. Gdzie tu miejsce dla Kwiryniusza?

Dalej: ktokolwiek były namiestnikiem Syrii za życia Heroda, nie miałby prawa przeprowadzania spisu w jego królestwie. Przecież stanowiło ono formalnie odrębne, niezależne państwo. Zarządzania cesarza w granicach Judei nie miały najmniejszego znaczenie prawnego. Że nie było w Palestynie żadnego spisu ludności przed rokiem 6-7 nowej ery, dowodzi najlepiej oburzenie i opór z jakim spotkała się wieść o spisie Kwiryniusza.

Zresztą i inne okoliczności spisu podane w Ewangelii budzą wątpliwości. W Rzymie dokonywano spisów obywateli już od wieków i to bardzo systematycznie. Nie wiemy jednak nic o jakimkolwiek spisie, który obejmowałby ludność całego Imperium to jest zarówno rzymskich obywateli jak i ,,prowincjałów"

Ewangelia twierdzi, że spis wymagał, aby każdy udał się do miasta, z którego wywodził się jego "ród". Rzecz oczywista byłoby to zarządzenie niczemu nie służące bo na cóż zdałby się komu owa wędrówka ludności? Toteż żadne ze znanych nam rzymskich spisów nie stawiał takiego warunku.

Autorowi Ewangelii, piszącemu zapewne w czasach panowania cesarza Nerona (54-68 roku nowej ery) przyszła z pomocą pamięć o wielkim spisie ludności sprzed kilkudziesięciu lat. Był to spis, który wstrząsnął całym krajem i spowodował pewną wędrówkę mieszkańców, każdy bowiem musiał zgłaszać się w miejscu swego stałego pobytu. Łatwo więc było w związku z tym wpleść wzmiankę o czasowym przeniesieniu się rodziny Józefa do Betlejem.

Po dwóch pokoleniach pamiętano jeszcze w Judei, że spis odbywał się za namiestnictwa Kwiryniusza, nikt jednak z prostych ludzi nie zdawał już sobie sprawy z dokładniej chronologii i okoliczności tamtych wydarzeń. Komu bowiem przyszło wtedy na myśl zastanawiać się czy sławny król Herod żył jeszcze wówczas? Kiedy powstały ewangelie znaczą częścią Palestyny już od wielu lat bezpośrednio zarządzali Rzymianie. Wydawało się wiec piszącemu rzeczą oczywistą, że i wtedy kiedy rodził się Jezus obowiązywało w Judei rozkazy cesarza i jego namiestnika. Ewangelista uważał też za zrozumiałe samo przez się, że spis, który w istocie odbył się tylko w Judei i Syrii, objął cały ówczesny świat.
________________________________________________________________________________________________________
Źródło: "Herod Król Judei" - Aleksander Krawczuk

#historia #ciekawostkihistoryczne #bekazkatoli #biblia
+17
Adom007
czytam se Biblię :) a co tam u Was? :)
#czytajzwykopem #biblia #wiara #religia
+8
binuska
HOMO EX HUMO - strona w kolorowej wersji.

Ilustracja pochodzi z nyskiej książki: "Physica Sacra" - "Iconibus Ae Neis Tom 1" z 1731 roku. VINDELICORUM

Physica sacra (Święta przyroda), czterotomowe dzieło omawiające poszczególne wydarzenia opisane w Biblii wzbogacone licznymi i obszernymi komentarzami będącymi encyklopedycznym omówieniem ówczesnej wiedzy naukowej na temat zwierząt, roślin, sztuki i ludzi związanych z daną sceną biblijną. Ilustrowana jest 745 bogatymi w treść zdobionymi ilustracjami miedziorytowymi

Homo Ex Humo opis ilustracji, tłumaczenie: Na ornamencie wyeksponowano czasowymi etapami wzrostu nowoczesną anatomię człowieka gatunku jajorodnego, nazwaną rozwojem "Rusińskiego Cara".

Oryginalny tekst łaciński: Exhibent Ornamenta in Tabulae hujus ambitu locata Hominis ab ouo furgentis varia ex Anatomia moderna, nominatim oculatissimi "Ruysschii Thessauris" incrementa.

Link do ksiazki: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/14219/edition/12581

#ciekawostki #ksiazki #ilustracja #biblioteka #biblia #kosmiczneopowiesci #lacina #starszezwoje #slowianie #historia #ciekawostkihistoryczne #anatomia #genetyka #epokavilka #nauka #carowie #monarchizm #slask #silesiorum #nysa #imperiumlechitow
+3
bioslawek
Opublikowano oficjalne stanowisko Świadków Jehowy w kwestii związanej z seksualnym wykorzystywaniem dzieci

Nie jestem Świadkiem Jehowy, ale dzielę z nimi wiele wspólnych poglądów religijnych. Tajemnicą Poliszynela jest, że między innymi przeciwko Organizacji Świadków Jehowy toczyła się sprawa przed Sądem w Australii, który zarzucał im ukrywanie pedofilii oraz brak odpowiednich procedur chroniących dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym:

https://www.youtube.com/watch?v=scipRY3zbAc

https://www.youtube.com/watch?v=lg6SUpoYDAU

Jako sympatyk tego wyznania poczułem się osobiście dotknięty tym ohydnym zarzutem i wraz z gorliwymi Świadkami Jehowy od czterech lat angażuję się w wyjaśnianie tej sprawy.

Działaliśmy w klimacie nagonki, oszczerstw i przeinaczania faktów, ale z pomocą Bożą daliśmy radę i już jakieś 3 lata temu udowodniliśmy na podstawie oficjalnej literatury Świadków Jehowy, w tym listów kierowanych do biur odziałów i starszych zboru, że to nieprawda. Zanim zacytuję co napisałem i co napisali inni, imponująca synteza!: http://swiadkowiejehowy.com.pl/milczace-owce-halasliwe-kozly/

Powiem tylko że Ciało Kierownicze nie napisało nic nowego, juest to po prostu przeglądówka tego, co zostało napisane na przestrzeni wielu lat, a więc obrzydliwe zarzuty przeciwników nigdy nie miały podstaw!

Jak napisałem wielu gorliwych Świadków Jehowy poczuło się wezwanych do tablicy, ale inni dali się omamić tej propagandzie a znaczna ich ilość, których ja nazywam jw-cyborgami, które nie potrafią funkcjonować i samodzielnie myśleć bez takich gotowców, jak opublikowany w cytowanej przeze mnie ‘Strażnicy’ kompromitowało się nie będąc w stanie obronić swojej wiary. Można sobie ten kabaret obejrzeć TUTAJ: https://www.youtube.com/watch?v=rfB8CHdakGg

Ja to się ma do biblijnego nakazu: „Uświęcajcie w swych sercach Chrystusa jako Pana, będąc zawsze gotowi podjąć obronę przed każdym, kto się od was domaga uzasadnienia nadziei, jaką macie w sobie, lecz czyńcie to w łagodnym usposobieniu i z głębokim szacunkiem” (1 Piotra 3:14, 15).

Czas na merytoryczne cytaty. Napisałem wcześniej:

https://www.wykop.pl/wpis/23098367/czy-swiadkowie-jehowy-toleruja-pedofilie-tutaj-jes/

Czy Świadkowie Jehowy tolerują pedofilię?

TUTAJ jest cały artykuł: https://bioslawekblog.files.wordpress.com/2015/04/milczc485ce-owce-czy-hac582ac59bliwe-kozc582y.pdf

W zasadzie można by odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem: NIE. Świadkowie Jehowy nie tolerują żadnych stosunków płciowych poza tymi w obrębie małżeństwa, a tym bardziej seksualnego wykorzystywania dzieci. Ponadto zawsze dokładali i dokładają starań aby chronić dzieci przed pedofilami (http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200278410?q=pedofilia&p=par).

Osoby dopuszczające się tego typu przestępstw są z Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy wykluczane (http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200001462):

1 Koryntian 5:11

" Ale teraz piszę wam, żebyście przestali się zadawać z każdym, kto jest zwany bratem, a jest rozpustnikiem albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo człowiekiem rzucającym obelgi, albo pijakiem, albo zdziercą — żebyście z takim nawet nie jadali.”

Dlaczego więc zadaję to pytanie? Tajemnicą Poliszynela jest fakt, że przed specjalnie powołaną Komisją Sądową w Australii toczy się postępowanie wyjaśniające wobec polityki wielu denominacji religijnych, w tym Świadków Jehowy, dytyczącej postępowania w przypadku przestępstw seksualnych, których ofiarami padają dzieci.

Wszelkiej maści przeciwnicy Świadków Jehowy znaleźli sobie w tym zdarzeniu centralny punkt do czerpania amunicji przeciwko Świadkom Jehowy. Posługując się zmanipulowanymi danymi sieją dezinformacje w prasie, internecie oraz organizują różne wiece i protesty.

Zjawisko to stało się tak nagminne, a wielu Świadków Jehowy do tego stopnia zaniepokojonych, że postanowiłem zamieścić tutaj istne kompedium wiedzy zadające kłam wszelkiej propagandzie wymierzonej w Organizację Bożą.

Artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przez znanego mi Świadka Jehowy i jest bardzo rzetelnie i obiektywnie napisany. Można w nim znaleźć liczne cytaty z archiwalnej literatury wydanej przez Towarzystwo Strażnica oraz z listów do starszych zboru z instrukcjami na temat postępowania w przypadku przestępstw seksualnych wobec dzieci.

Wiele z materiałów na jakie powołali się autorzy artykułu od dawna jest też w posiadaniu wrogów Świadków Jehowy, którzy odpowiednio nimi manipulując spreparowali wiele kłamliwych zarzutów.

W artykule, który polecam wszystko jest zacytowane z kontekstem. Znajdziecie tam odpowiedzi na niemal wszystkie ataki przeciwników. Oto kilka wybranych i powszechnie zadawanych pytań na jakie znajdziecie wyczerpujące odpowiedzi:

(1) Na czym tak naprawdę opiera się zasada dwóch świadków w przypadku podejrzenia o pedofilię.

(2) Czy starsi zboru rzeczywiście mieli instrukcje, aby konfrontować twarzą w twarz małoletnią ofiarę z pedofilem?

(3) W jakim celu zgłaszano przypadki pedofilii do Działów Prawnych Świadków Jehowy i czy przeszkadzało to w zgłaszaniu przestępstwa na policję w tym samym dniu?

(4) Czy rzeczywiście Ciało Kierownicze zabraniało zgłaszania przypadków pedofilii odpowiednim władzom świeckim mając jedynie na uwadze dobre imię Organizacji Jehowy, a lekceważąc dobro dziecka?

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w polecanym przeze mnie artykule. Proszę też wziąć pod uwagę, że nie wszystkie wymogi Komisji Sądowej w Australii są do zaakceptowania przez Świadków Jehowy, ponieważ stoją w sprzeczności z zasadami objawionymi w Biblii.

Dla przykładu wróćmy do zasady dwóch świadków. Kodeksy karne wielu krajów mówią, że wystarczy jeden świadek, żeby skazać kogoś za gwałt czy molestowanie seksualne (i nie tylko za te przestępstwa). Oczywiście w przypadku kilkuletniego dziecka nikt nie będzie szukał dwóch świadków wykorzystania seksualnego, tylko po wiarygodnym doniesieniu sprawa powinna być od razu zgłoszona na policję. Jednak w różnych państwach granica wieku dopuszczająca współżycie seksualne jest różna, a złośliwe pomówienia, to nie wyjątki od reguły.

Osobiście znam dziewczynę, która podjudzona przez matkę pomówiła własnego ojca o molestowanie seksualne. Wprawdzie odwołała zeznania i obecnie bardzo tego żałuje, ale do tego czasu ten człowiek przeżył półroczną gehennę w areszcie śledczym.

Ciało Kierownicze jest zobowiązane przed Bogiem do stosowania jego prawa, aby nikt nie został pokrzywdzony. Bóg najlepiej zna ludzką naturę i wie co robi. Z pewnością wiele procedur można ulepszyć, ale Świadkowie Jehowy nie mogą iść na całkowity kompromis wobec prawa świeckiego kosztem prawa Bożego (https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/23/o-wyzszosci-slowa-bozego-nad-ludzkimi-kodeksami-prawnymi/).

W artykule doskonale wyjaśniono i uzasadniono takie podejście.

Zaznaczę jeszcze, że proces przed Komisją w Australii jeszcze się nie skończył, a odstępcy już dzielą skórę na niedźwiedziu, choć nic nie wskazuje na to, żeby ten przewód sądowy skompromitował Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy. Póki co karę ponoszą winni oraz ci, którzy nie słuchali zaleceń Ciała Kierowniczego.

Okażmy zatem cierpliwość i pokładajmy zaufanie w Jehowie, który oczyści swoją organizację z elementów niepożądanych i mając w pamięci swoje święte imię doprowadzi do pozytywnego zakończenia całej sprawy.

Kaznodziei 7:8

"Lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Lepszy jest człowiek cierpliwy niż wyniosły w duchu.”

No i sprawa dobiegła końca, a prawda obroiniła się sama :)

https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/straznica-do-studium-maj-2019/milosc-sprawiedliwosc-w-obliczu-zla/

„[….] POSTĘPOWANIE W WYPADKU POWAŻNYCH GRZECHÓW

10 Kiedy starsi zajmują się sprawami dotyczącymi poważnych grzechów, pamiętają o prawie Chrystusowym. Wymaga ono, żeby traktowali trzodę z miłością i robili to, co sprawiedliwe w oczach Boga. Dlatego jeśli dowiedzą się o czyimś poważnym grzechu, muszą starannie rozważyć kilka spraw. Przede wszystkim zależy im na tym, żeby imię Jehowy było uświęcane (Kapł. 22:31, 32; Mat. 6:9). Są też żywo zainteresowani duchowym dobrem braci i sióstr i chcą pomóc każdemu, kto został skrzywdzony.

11 Ponadto jeśli winowajca należy do zboru, starsi próbują ustalić, czy okazuje szczerą skruchę, i jeśli tak jest, to starają się pomóc mu odbudować więź z Jehową (odczytaj Jakuba 5:14, 15). Chrześcijanin, który ulega złym pragnieniom i dopuszcza się poważnego grzechu, jest chory duchowo. Oznacza to, że utracił dobre relacje z Jehową *. W pewnym sensie starsi są więc duchowymi lekarzami. Starają się ‛uzdrowić chorego’ — w tym wypadku winowajcę. Ich pochodzące z Biblii rady mogą mu pomóc naprawić stosunki z Bogiem, ale tylko pod warunkiem, że okazuje szczerą skruchę (Dzieje 3:19; 2 Kor. 2:5-10).

12 Jak widać, starsi mają bardzo odpowiedzialne zadanie. Troszczą się o trzodę powierzoną im przez Boga (1 Piotra 5:1-3). Chcą, żeby bracia i siostry czuli się w zborze bezpieczni. Dlatego gdy starsi zostaną poinformowani o jakimś poważnym grzechu, w tym o wykorzystaniu dziecka, działają natychmiast. Co robią? Rozważmy pytania rozpoczynające akapity 13, 15 i 17.

13, 14. Czy starsi stosują się do prawa świeckiego dotyczącego zgłaszania sytuacji, w których ktoś zostaje oskarżony o seksualne wykorzystanie dziecka? Wyjaśnij.
13 Czy starsi stosują się do prawa świeckiego dotyczącego zgłaszania władzom sytuacji, w których ktoś zostaje oskarżony o seksualne wykorzystanie dziecka? Tak. Tam, gdzie takie prawa obowiązują, starsi stosują się do nich (Rzym. 13:1). Nie są one sprzeczne z prawami Bożymi (Dzieje 5:28, 29). Dlatego kiedy starsi dowiedzą się, że jakieś dziecko mogło zostać wykorzystane, od razu kontaktują się z Biurem Oddziału i pytają, w jaki sposób powinni zastosować się do przepisów dotyczących zgłaszania takich spraw.

14 Ofiary wykorzystania seksualnego, ich rodzice oraz inne osoby znające daną sprawę są zapewniane przez starszych, że mają pełne prawo zgłosić ją władzom świeckim. A co, jeśli takie zgłoszenie dotyczy kogoś ze zboru i sprawa staje się znana w danej społeczności? Czy chrześcijanin, który poinformował władze, powinien czuć się winny, że zniesławił imię Boże? Nie. To sprawca wykorzystania jest tym, który sprowadza hańbę na imię Jehowy.”

#pedofilia #parafilie #pedofil #swiadek #policja #zawiadomienieoprzestepstwie #swiadkowiejehowy #psychologia #prawo #prawokarne #prawoboze #biblia #jehowa #zbor #bog #dzieci #prawadzieci #bezpieczenstwodzieci #sady #australia #komisjaaustralii #psychoterapia #przestepstwaseksualne #psychiatria #priorytety
+4
teflon_z_patelni_mi_smakuje
Zbrodnia Jezusa z Apokryfu sw. Tomasza

Jak wiadomo, Apokryfy nie sa traktowane na serio przez Kosciol. Tzw. Ewangelia wedlug sw. Tomasza, powstala w pierwszych wiekach po narodzeniu Jezusa. Bylo to kilka, tekstow, fragmentow, opisow roznych epizodow z mlodzienczych lat Chrystusa, sporzadzonych przez roznych autorow, ktore oparte byly o przekaz ustny i koniec koncow, skompilowane zostaly w jedna calosc gdzies w okolicach II w. n.e. Poczatkowo byla ona spisana w jezyku greckim, nastepnie przepisywano i tlumaczono ja na jezyki takie jak: egipski, gruzinski, arabski, armenski i na lacine. Jak mozna sie domyslic, tlumaczenia te nie byly kompletne, po drodze z pewnoscia, gubiono pewne watki albo i uzupelniano na swoj sposob ,,po swojemu'', zatem kolejne wersje mogly sie roznic co do oryginalu.
Niemniej, Jezus przedstawiany w nich, jest potezna istota wladajaca czarami, mogacymi zadac krzywde czlowiekowi.
Trudno sie dziwic dlaczego Kosciol nie jest skolonny wcielic Apokryfy w poczet Kanonu Biblii, jesli przeczytamy jedna z takich przypowiesc na temat Jezusa.

W swiecie dzieciecych zabaw, gdzie ich uczestnicy pozbawieni sa swiadomosci ostatecznosci smierci, zdarza sie w ferworze walki, zapragnac, aby towarzysz zabawy umarl. Tutaj bardzo interesujaca, cala przypowiesc z rozdz. II i III o tym jak Jezus bedac dzieckiem, wlasciwie, pozbawil zycia swojego kolege, rzucajac na niego czar w konsekwencji czynu jakiego sie dopuscil(podczas zabawy), bedacego nie po jego mysli Jezusa:

„Dziecko Jezus, gdy doszło do lat pięciu, bawiło się w korycie strumienia i gromadziło płynącą wodę
w stawki, i sprawiło, że stała się ona natychmiast czysta; a nakazał to jedynym słowem. I zwilżywszy
glinę, ulepił z niej dwanaście wróbli, a był to dzień szabatu, gdy to uczynił. Było [tam] wiele innych
dzieci, które bawiły się z nim. Gdy pewien Żyd zobaczył to, co uczynił Jezus bawiąc się w dzień szabatu,
natychmiast odszedł i doniósł ojcu jego, Józefowi: »Oto twoje dziecko znajduje się przy strumieniu i
wziąwszy glinę ulepiło z niej dwanaście ptaszków, i znieważyło dzień szabatu«. I przyszedł Józef na
[owe] miejsce, a ujrzawszy zawołał doń mówiąc: »Dlaczego robisz to, czego nie godzi się robić w dzień
szabatu?« A Jezus klasnąwszy w swe ręce zawołał do wróbli i rzekł do nich: »Lećcie!« I ptaszki
rozwinąwszy skrzydła odleciały ćwierkając. Żydzi, gdy to ujrzeli, zdumieli się i odchodząc zawiadomili
swych przełożonych o tym, co widzieli, że uczynił był Jezus. A syn uczonego w prawie Annasza stał tam
z Józefem i wziąwszy gałąź wierzby, wypuścił wodę, którą był zgromadził Jezus. Gdy Jezus zobaczył to,
co się stało, oburzył się wielce i rzekł doń: »Niegodziwy bezbożniku i głupcze, co tobie szkodziły te
stawki i ta woda? Oto teraz ty uschniesz jak to drzewo i nie przyniesiesz ani liścia, ani korzeni, ani
owocu«. I natychmiast owe dziecko zupełnie uschło; Jezus natomiast oddalił się i odszedł do domu
Józefa. A rodzice uschniętego ponieśli je opłakując jego młodość. I przynieśli do Józefa i czynili mu
wyrzuty, że ma syna, który dokonuje takich czynów”

#ciekawostki #jezus #bekazkatoli #historia #biblia #ciekawostkihistoryczne #religia #religioznawstwo
+11
wojciechas
#pana #panjezus #biblia #skeczchrzescijanski #dniachostatecznych #dniachostatecznych #pastor
Skecz chrześcijański 2018 | „Pan puka do drzwi”Czy przywitaliście już Pana? (Dubbing PL)

Bracia i siostry, wszyscy mamy nadzieję, że możemy spotkać się z powrotem Pana. Co więc możemy zrobić, aby spotkać się z Panem? Pan Jezus powiedział: „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Objawienie Jana 3:20). „Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną”. (Ewangelia Jana 10:27). W dniach ostatecznych, kiedy Pan wrócił, przemówił i zapukał do naszych serc. Czy chcecie poznać tajemnicę Pańskiego przyjścia, aby zapukać do drzwi? Skecz „Pan puka do drzwi” daje odpowiedź.

„Pan puka do drzwi” wyjaśnia, w jaki sposób w dniach ostatecznych Pan puka swymi słowami do drzwi naszych serc oraz to, że panny mądre słyszą głos Boga i ucztują z Barankiem. Pastor Chang Shoudao zawsze czekał na powrót Pana, ale kiedy brat Zhen daje mu świadectwo powrotu Pana, pastor uparcie obstaje przy własnych wyobrażeniach i przekonaniach, wierząc, że Pan powróci na obłoku i trzymając drzwi swego serca zamknięte przed prawdziwą drogą . Tym razem jednak brat Zhen omawia z pastorem fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do powrotu Pana i pastor odkrywa, że Biblia zawiera proroctwa mówiące o tym, że w dniach ostatecznych Pan powróci w tajemnicy, we wcieleniu, aby wypowiedzieć nowe słowa i oczyścić człowieka, a dopiero potem pojawi się publicznie,aby nagrodzić dobro i ukarać zło. Pastor zaczyna jednocześnie rozumieć prawdziwe znaczenie pukania Pana do naszych drzwi oraz to, że kluczem do przyjęcia powrotu Pana jest umiejętność rozpoznania głosu Boga. Kiedy pastor słyszy wreszcie głos Boga w słowach Boga Wszechmogącego, otwiera drzwi swego serca, by powitać powracającego Pana.
+2
binuska
W 2015 roku tureckie wladze przekazaly rosyjskiemu instytutowi historycznemu znaleziona wczesniej biblie Ruryka Lachina. Na zdjeciu cenna ksiega z IX wieku otwarta na stronie z wizerunkiem tego wielkiego slowianina. Slowa z tej strony to min. “JARA RUSI WARJAGA RIURYKA”, “RUSI NOWAJA WOJSKA RIURYKA” czy “RUSI RURYKA SKIFARIA CHRAM RIMA”.
#slowianie #starszezwoje #rosja #bialorus #turcja #artefaktnadzis #epokavilka #rodzimowierstwo #warjagi #vikings #historiaslowian #ciekawostki #prawoslawie #ruskijowska #rurykowicze #religia #bukwica #biblia #wielkalechia
+7
wojciechas
#bog #bogwszechmogacy #filmewangelia #pana #biblii #biblia #jezus
✨Film ewangelia „Zdjąć urok” Klip filmowy (4) – Czy wiara w Pana jest tożsama z wiarą w Biblię

Większość pastorów i starszych świata religijnego wierzy, że Biblia odzwierciedla Pana i że wiara w Pana jest tożsama z wiarą w Biblię, a wiara w Biblię jest tożsama z wiarą w Pana. Uważają, że jeśli ktoś odejdzie od Biblii, to nie można nazywać go wierzącym i że na zbawienie i wejście do królestwa niebieskiego można zasłużyć tylko trzymając się Biblii. Czy Biblia naprawdę odzwierciedla Pana? Jak dokładnie wygląda relacja między Biblią a Panem? Pan Jezus powiedział: „Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie”. (Ewangelia Jana 5:39-40). Bóg Wszechmogący mówi: „W końcu, co jest większe: Bóg czy Biblia? Dlaczego Boże dzieło ma być według Biblii? Czyżby Bóg nie miał prawa wykraczać poza Biblię? Czy Bóg nie może odejść od Biblii i wykonywać innego dzieła? Dlaczego Jezus i Jego uczniowie nie przestrzegali szabatu? […] Teraz powinieneś wiedzieć, kto jest ważniejszy, Bóg czy Biblia! Będąc Panem szabatu, czyż nie może On również być Panem Biblii?” (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”).
+1
Pajonk_STRACHU
To że muslimy jarają się że w płomieniach stanęła katedra Notre Dame to tylko efekt nagonki na Chrześcijan i odwrotnie. Jedni i drudzy nie rozumieją jeszcze kto ich rozgrywa i po co. "Gdzie się dwóch bije tam trzeci korzysta". Trzecia Świątynia Salomona musi stanąć w miejscu, które syjo-żytom wyznaczył ich bóg - Mammon, Szatan.

#notredame #alaqsa #ww3 #islam #chrzescijanstwo #stopzion #stopzionists #stopsyjonizmowi #biblia #koran #trzeciaswiatynia #swiatyniasalomona #przepowiednie #czasyostateczne #czasucisku #znakbestii
+4
bioslawek
Kiedyś obserwowalem znajomego, który cały czas kontrolował syna podczas zabawy przy ognisku:

- Aruś nie rób tego, bo się oparzysz, nie rób tamtego, bo się pobrudzisz, nie rób czego innego, bo to czy tamto…

Inne dzieci swobodnie się bawiły. Jedno się sparzyło i już więcej nie pchało rąk gdzie nie trzeba, inne się pobrudziły, ale wszystkie oprócz Arka były szczęsliwe i totalnie wyluzowane. Te które się sparzyły dodatkowo czegoś się nauczyły – człowiek czujący nieustanną presję, będący nieustannie na cudzym oku nie czuje się szczęsliwy, poza tym bardzo negtywnie wpływa to na rozwój osobisty. Osoba która czuje wewnętrzny przymus kontrolowania innych, bez względu na intencje, ma ogromny problem. Wynika on z tego, że jego życie były na tyle niestabilne, że czuje się bezpieczny tylko wtedy, gdy ma wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą - jest to objaw uzależnionego myślenia, a nie zdrowa reakcja.

Jeżeli masz siedzieć z przysłowiowym kijem w tyłku, to lepiej zmień otoczenie. W przeciwnym razie skończysz jak Azja Duchajbejowicz. Pod ciężarem twojego stresu pal będzie się wbijał coraz głębiej w ciało, aż w końcu przebije serce. Więc jeżeli ktoś cię blokuje, bo niby kogoś zgorszysz, jesteś niepoprawny politycznie, zrazisz do siebie, do jakiejś prawdy czy do czegokolwiek innego, szukaj ludzi, którzy cię akceptują, nie bojąc się zbliżyć do ciebie, aby cię poznać - takiego jakim jesteś.

Unikaj toksycznych osób, tych które noszą maski, bo oni ukrywają swoją tożsamość, a z takimi się nie zasiada do jednego stołu!

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_ovgYbBz12zsv84DaQHJ9U67QZ4p42ATb.jpg

Prawdą jest że istnieją ludzie trudni, a zarazem dobrzy i należy ich znosić, nimniej nie można tego robić dłużej niż pozwala nasza kondycja psychiczna, a po takim skażeniu umysłu potrzebna nam jest dłuższa detoksykacja :) Nikt nie ma obowiązku

Znosić toksycznych ludzi w nieskońconość kosztem własnego zdrowia psychicznego, ponieważ przede wszystkim mamy kochać siebie samych, dbając o higienę swojego umysłu a dopiero potem innych.

Istnieje coś takiego jak powszechne zasady moralne, zasady logikii i 'netykieta' [1]. Jeżeli stosujesz się do tych norm: nie jesteś wulgarny, nikomu nie ubliżasz, nie stosujesz agresji słownej czy fizycznej. Nie molestujesz nikogo seksualnie, nie narzucasz swojego zdania, tylko je wyrażasz, to wszystko jest z tobą OK. Problem mają ci, którzy zakładają ci na głowę hełm, który tłumi twoje twórcze myśli lub zakazuje ci ich wyrażania, a tym samym wyrażania siebie. Każdy chce być wolnym, ale każdy z nas musi pamiętać, że inni też mają prawo do wolności. Nasza ludzka „sawanna” to obszar, na którym każdy ma prawo zaznaczyć swój teren. Często szlaki naszych „migracji” się przecinają i wówczas każdy musi dawać innym prao do swobodnego przejścią przez jego teren!

„Poczucie bezsensu dopada nas wtedy, kiedy zamiast otworzyć się na pełnię życia we wszystkich jego przejawach i pozwolić z otwartością, żeby wszystkie emocje przez nas przepływały my próbujemy zatrzymać przepływ tych nieprzyjemnych. Co się wtedy dzieje? Kiedy blokujemy się na doświadczanie negatywnych emocji, one zostają w nas i tak jak zatrzymana w miejscu woda robią się coraz mętniejsze, a wraz z nimi nasze życie.”

[1]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

Netykieta (zbitka wyrazowa: net (ang. sieć) i etykieta) – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci. Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana, nikt też nie zajmuje się systematycznym karaniem osób jej nieprzestrzegających, jednak uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, na przykład zgłoszeniem nadużycia do działu abuse i odcięciem „niegrzecznego” osobnika od określonej usługi internetowej przez jej administratora. Zasady netykiety wynikają wprost z ogólnych zasad przyzwoitości lub są odzwierciedleniem niemożliwych do ujęcia w standardy ograniczeń technicznych wynikających z natury danej usługi Internetu.

#cytaty #obrazki #ciekawostki #biblia #psychologia
+4
teflon_z_patelni_mi_smakuje
,,Bad Trip'' wedlug proroka Ezechiela

Mowi sie, ze niewiele brakowalo a Teologowie usuneliby Ksiege Ezechiela z Kanonu Biblijnego ze wzgledu na stopien jej oderwania od rzeczywistosci'' czyli slynne widzenie autora, ktore dzisiaj moznaby wytlumaczyc czyms podobnym do zjawiska ,,bad trip'' albo czegos z pogranicza snu i paranoi.
Wsrod fachowcow panuje niezgoda, co do tego, czy autorem przypisywanej Ezechielowi ksiegi jest sam Ezechiel, czy też napisal ja ktorys z biblijnych...redaktorow.
Oczywiście teolodzy nie poradzili sobie z kwestią, czy prorok widział pojazdy kosmiczne wtedy gdy opisywal swoja wizje.
Problemu tego jednak nie można pozostawiac religioznawcom, nie znającym się na technice kosmicznej. Emerytowany inzynier NASA josef Blumrich doszedł do wniosku, że pojazd widziany przez Ezechiela byl wahadlowcem umożliwiającym odbywanie zarowno podrozy do macierzystego statku kosmicznego na orbicie, jak i lotów w atmosferze ziemskiej – na przyklad z jednego kontynentu na drugi. I podobnie jak Abrahama, rowniez Ezechiela wzieto na poklad takiego pojazdu, który następnie wzniósł się w powietrze.

Po lewej niesamowicie interesujace graficzne przedstawienie wizji proroka Ezechiela(z lacinskiej wczesno XVI-wiecznej wulgaty, jesli dobrze pojdzie to bede w jej posiadaniu za niedlugo)ktory wedlug Blumricha opisal zupelnie obca, nieznana mu techonologie(ktorej kompletnie nie rozumial) za pomoca znanych mu slow.
Po prawej okladka ksiazki, ktora sobie czytam, autorstwa Blumricha z projektem statku stworzonego przez naukowca w oparciu o opis wizji Ezechiela.

#bekazkatoli #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #biblia #ksiazki #rycinanadzis
+17
Ian
Konferencja "Podróż przez Stary Testament"

https://www.facebook.com/events/965860600285846/

Zapraszamy na konferencję, którą poprowadzi John Brand – założyciel, rektor, wykładowca Edinburgh Bible College, doświadczony pastor, kaznodzieja i wykładowca Słowa Bożego.

Podczas wykładów:
• Poznasz, 39 ksiąg Starego Testamentu w 6 godzin!
• Dowiesz się, czy Adam i Noe żyli w tym samym czasie.
• Zobaczysz, gdzie leżało Jerycho, Jeruzalem i Jaffa.
• Usłyszysz, odpowiedzi na pytania: Co? Kto? Gdzie? Kiedy? i Dlaczego? dla wszystkich głównych wydarzeń Starego Testamentu.

#ogloszenie #wydarzenie #konferencja #katolicyzm #protestantyzm #chrzescijanstwo #wiara #biblia
+1
Slucham_psa_jak_gra_
#sernik #sernikcontent #rodzynki #biblia #biblijnememy #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu
W Starym Testamencie placki z rodzynkami były pokarmem bożków i nierządnic. Jeśli dodajecie rodzynki do sernika, to już wiecie, jak postrzega was Naród Wybrany. A że sam Jezus mówił, że ani jedna kreska nie zmieni się w Piśmie...
+12
TheSjz3
#heheszki #biblia #hitler #stalin #mao

Największy zbrodniarz w dziejach ludzkości
+15
robert5502
Stek glupt z biblablabli: debata Balama z oslicą ( ͡° ͜ʖ ͡°)
26 Anioł posunął się dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani z prawej, ani też z lewej strony.
27 Gdy oślica ujrzała znowu anioła Pana, położyła się pod Balaamem. Rozgniewał się więc Balaam bardzo i zaczął okładać oślicę kijem.
28 Wówczas otworzył Pan usta oślicy3, i rzekła do Balaama: «Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?»
29 Balaam odpowiedział oślicy: «Dlatego żeś sobie drwiła ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię zabił!»
30 Oślica jednak rzekła do Balaama: «Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd jesteś, aż po dzień dzisiejszy? Czyż miałam zwyczaj czynić ci coś podobnego?» Odpowiedział: «Nie!» 31 Wtedy otworzył Pan oczy Balaama i zobaczył on anioła Pana, stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. Ukląkł więc i oddał pokłon twarzą do ziemi.
32 Anioł zaś Pana rzekł do niego: «Czemu aż trzy razy zbiłeś swoją oślicę? Ja jestem tym, który przyszedł, aby ci bronić przejazdu, albowiem droga twoja jest dla ciebie zgubna4.
33 Oślica ujrzała mnie i trzy razy usunęła się z drogi. Gdyby się nie usunęła, byłbym cię dawno zabił, a ją przy życiu zostawił».
34 Rzekł więc Balaam do anioła Pana: «Zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że ty stanąłeś przeciwko mnie na drodze. Teraz jednak, gdy wiem, że ci się droga moja nie podoba, chcę wracać».
35 Lecz anioł Pana rzekł do Balaama: «Idź z tymi mężami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem». Poszedł więc Balaam z książętami Balaka.
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=161
#religia #biblia #chrzescijanstwo #bekazpodludzi #rakcontent #bekazkatoli
+8
binuska
Kdeks Zografski - słowiański rękopis spisany głagolicą.

Rękopis pierwotnie należący do monastyru Zograf na świętej górze Atos. Składa się z 304 pergaminowych kart, zawierających tekst czterech Ewangelii - synaksarion i menologium. Język kodeksu stosuje archaiczne lechickie formy gramatyczne np. aoryst prosty, tzw. asygmatyczny. Ze względu na archaiczne cechy językowe zaliczany jest do najważniejszych zabytków języka słowiańskiego.

#slowianie #glagolica #starszezwoje #prawoslawie #historiaslowian #jezykoznawstwo #religia #biblia #historia #epokavilka #athos #ksiazki #ciekawostkihistoryczne #wielkalechia #wielkiemorawy
+19
binuska
HOMO EX HUMO

Ilustracja pochodzi z nyskiej książki: "Physica Sacra" - "Iconibus Ae Neis Tom 1" z 1731 roku.

Physica sacra (Święta przyroda), czterotomowe dzieło omawiające poszczególne wydarzenia opisane w Biblii wzbogacone licznymi i obszernymi komentarzami będącymi encyklopedycznym omówieniem ówczesnej wiedzy naukowej na temat zwierząt, roślin, sztuki i ludzi związanych z daną sceną biblijną. Ilustrowana jest 745 bogatymi w treść zdobionymi ilustracjami miedziorytowymi

Homo Ex Humo opis ilustracji, tłumaczenie: Na ornamencie wyeksponowano czasowymi etapami wzrostu nowoczesną anatomię człowieka gatunku jajorodnego, nazwaną rozwojem "Rusińskiego Cara".

Oryginalny tekst łaciński: Exhibent Ornamenta in Tabulae hujus ambitu locata Hominis ab ouo furgentis varia ex Anatomia moderna, nominatim oculatissimi "Ruysschii Thessauris" incrementa.

Link do ksiazki: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/14219/edition/12581

#nysa #ksiazki #ilustracja #rycina #biblioteka #biblia #kosmiczneopowiesci #lacina #starszezwoje #qualitycontent #slowianie #historia #ciekawostkihistoryczne #anatomia #genetyka #epokavilka #swiatnauki #carowie #monarchizm
+9
binuska
Fragment oryginalnej indiańskiej Biblii plemienia Czeruki/Cherokee spisanej w 1860 roku w sławi-czeskiej azbuce czeruki. Początkowo pismo to zawierało 200 tzw. sylabo-czeskich znaków.

Poniżej link do pełnej wersji Biblii ludu Czeruki:
http://www.cherokeenewtestament.org/

Dla ciekawostki gazeta Czeruki istniejąca w latach 1828-1835 nazywa się - "ᏣᎳᎩ ᏧᎴᎯᏌᏅᎯ", "Czalahi Czulehisanyhi", "Cheroke Phoenix":
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Cherokeephoenix-5-1828.png

#prawoslawie #bukwica #slowianie #ameryka #usa #religia #epokavilka #indianie #cherokee #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #starszezwoje #historia #wiara #biblia #wielkalechia #imperiumlechitow
+6
bioslawek
Siódme i ostatnie imperium światowe!

Siódme mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia, stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec cesarstwa rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie XVIII wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę. W XIX wieku Wielka Brytania stała się najbogatszym i najsilniejszym państwem świata. W pewnej książce powiedziano: „Imperium brytyjskie było największym państwem, jakie dotąd istniało na ziemi. (...) Zajmowało obszar 28 milionów kilometrów kwadratowych i miało 372 miliony mieszkańców” (Martin Roberts, Britain 1846-1964 The Challenge of Change).

GODNE UWAGI WSPÓŁDZIAŁANIE

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_fsK9OFkhwFyHVMH2vbf94ItTtXDVerHI.jpg

W lipcu 2010 roku na konferencji prasowej odbywającej się z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona prezydent USA Barack Obama oświadczył: „Zawsze warto podkreślać, że Stany Zjednoczone łączy z Wielką Brytanią naprawdę wyjątkowe partnerstwo. Szczycimy się wspólnym dziedzictwem i wspólnymi wartościami. (...) Co ważne, nasza koalicja kwitnie, ponieważ służy obopólnym interesom. (...) Gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania trzymają się razem, wówczas nasze narody — i inne ludy na świecie — czują się bardziej bezpieczne i żyją dostatniej. Krótko mówiąc, Wielka Brytania to najbliższy i najsilniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych”.

Jednak I wojna światowa (1914-1918) skłoniła Wielką Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej koloniami. Co z tego wynikło? Imperium brytyjskie utorowało drogę koalicji anglo-amerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe (patrz ramka „Godne uwagi współdziałanie”).
„Ogromny posąg” przedstawiający postać ludzką

Proroctwo z Księgi Objawienia 17:10 uzupełniają szczegóły zawarte w Księdze Daniela. Opisano w niej „ogromny posąg”, który babiloński król Nebukadneccar oglądał w wizji danej przez Boga (Daniela 2:28, 31-43). Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej, Babilonu (Egipt i Asyria zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń). Historia potwierdza, że:

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_Lk94RBUgWrdRVkWyMHFWVryvjwiPlieL.jpg

Głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie.

Pierś i ramiona ze srebra to Medo-Persja.

Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję.

Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie.

Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi anglo-amerykańskiej.

Według Objawienia 17:10 siódma potęga światowa „ma na krótką chwilę pozostać”. Ile potrwa ta „chwila”? W jaki sposób omawiane mocarstwo zniknie z areny dziejowej? I co stanie się później? Księga Daniela rzuca sporo światła na te sprawy.

Obietnica, na której można polegać

Po opisaniu wspomnianego posągu Daniel dodaje: „Bez udziału rąk został [od pewnej góry] odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza oraz uformowanej gliny, i je zmiażdżył” (Daniela 2:34). Co zapowiada ta zdumiewająca wizja?

https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_p4hSBfRod3b2qJEXiesMrvHjLzCL607v.jpg

Daniel kontynuuje: „Za dni tych [ostatnich] królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe [ziemskie] królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44, 45) *. Zwróćmy uwagę na kilka istotnych spraw.

Zwycięskie Królestwo, wyobrażone przez wielki kamień, pojawiło się „bez udziału rąk” ludzkich, bo ustanowił je sam Bóg. Dlatego słusznie zostało nazwane Królestwem Bożym. Królestwo to „zmiażdży” wszystkie człowiecze rządy, w tym siódmą potęgę światową. Dlaczego? Ponieważ dobrowolnie nie zrzekną się one władzy, lecz wystąpią przeciw Bogu w ostatecznej wojnie, do której dojdzie w symbolicznym miejscu zwanym Har-Magedonem (Armagedonem). W Biblii wyraźnie powiedziano, że w tej wojnie wezmą udział „królowie całej zamieszkanej ziemi” (Objawienie 16:13, 14, 16).

W przeciwieństwie do przemijających rządów ludzkich, w tym także siódmego mocarstwa, Królestwo Boże „nigdy nie zostanie obrócone wniwecz”. Co więcej, swoją władzą obejmie całą ziemię (Daniela 2:35, 44).

Ta definitywna zagłada wrogów Bożych będzie spektakularnym urzeczywistnieniem proroctwa z Księgi Rodzaju 3:15, wspomnianego w pierwszym artykule z tej serii. Jezus Chrystus, główny przedstawiciel „potomstwa” niewiasty Bożej, zmiażdży symbolicznego węża, czyli Szatana, wraz z jego „potomstwem” (Galatów 3:16). W skład „potomstwa” Szatana wchodzą między innymi wszyscy ludzie, którzy wzorują się na jego nikczemnym postępowaniu i krzewią ducha niezależności, sprzeciwiając się władzy Boga i Chrystusa (Psalm 2:7-12).

W ten sposób dochodzimy do ważkiego pytania: kiedy nadejdzie ta ostateczna zagłada? Innymi słowy, kiedy ów „kamień” — Królestwo Boże — definitywnie usunie wszelkie rządy ludzkie? Odpowiedzi na to pytanie udziela Biblia, opisując „znak”, który miał znamionować dni ostatnie obecnego systemu rzeczy (Mateusza 24:3).

Rozpoznaj „znak”. TUTAJ jest więcej na ten temat: https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/g201105/si%C3%B3dme-mocarstwo-%C5%9Bwiatowe-w-biblii/

#nauka #biblia #proroctwa #historia #cytaty #archeologia #anglia #usa
+8
bioslawek
O szufladkowaniu ludzi

Motto:„Kreujesz rzeczywistość na swoje żądanie, lecz uważaj niech niewolą innym się nie stanie.”

Kazik Staszewski

---------

Zdarzyło ci się usłyszeć od kogoś słowa:

„Nikt cię nie rozumie. Z tego powodu masz problemy. Tak naprawdę tylko ja ciebie rozumiem i mogę pomóc”?

Jeżeli nasze postępowanie nie koliduje z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i moralnymi, a niezrozumienie otoczenia wynika jedynie z tego, że nie jesteś ani czarny lub biały i ludzie nie potrafią cię wpasować do odpowiednmiej szufladki i zkoszarować, to jest ich a nie twój problem! Innymi słowy jeżeli dostajesz takie komunikaty, to mają one na celu manipulację, wbicie cię w jeszcze większe poczucie winy i wyobcowania. Parafrazując można to ująć tak:

„Nie jesteś ani czarny ani biały, tylko czarny w białe kropki. Ludzie ciebie nie potrafią zrozumieć i ze strachu budują mury między toba a sobą. Ja jednak ciebie rozumiem. Wiem że nikomu nie zagrażasz i tylko we mnie masz oparcie.”

Pamiętaj, że między „ja ciebie rozumiem” a „ja się ciebie nie obawiam, chociaż ciebie nie rozumiem” jest kolosalna różnica, a ty masz pełne prawo do tego, żeby ludzie cię akceptowali, chociaż ciebie nie potrafią zrozumieć. Jeżeli tego nie robią, to jest ich problem i gość, który ciebie zapewnia o tym, że tylko on jest dla ciebie ostoją, powinien iść do tych ludzi i im powiedzieć, jak powinni postępować, tworząc przyjazne środowisko, a nie ciebie próbując dostosowywać do niego, stawiając siebie w roli przewodnika i opiekuna. Unikajcie takich toksycznych manipulantów jak ognia!

Jak napisałem: masz prawo do swojej indywidualności i odmienności, a mimo to do tego, żeby pozostawać w jedności z tymi, którzy twierdzą, że cię szanują i kochają, ponieważ jedność to nie to samo, co jednolitość. Jeżeli nie łamiemy podstawowych zasad etycznych i moralnych, a ludzie tworzą wobec ciebie prywatne listy oczekiwań, twierdząc że zaakceptują i pokochają nas tylko wówczas, gdy spełnimi zawarte na niej określone oczekiwania, to oni stawiają warunki miłości i tak naprawdę są zwykłymi egoistami. Nie chcą pokochać ciebie takim, jakim jesteś, tylko takim, jakim chcą, żebyś był!

Cała sytuację można przyrównać do psychiki psa. Kiedy wychodzę z moim na spacer muszę się uzbroić w cierpliwość, żeby mój pies mogł czuć się szczęśliwy. Ja nie rozumiem do końca jego psiego świata i kiedy jest bardzo zimno, a ja jeszcze jestem zaspany, to chciałbym żeby swoje potrzeby fizjologiczne załatwił w dziesięć minut i wracamy do domu. Pies jednak jest innego zdania, ponieważ to, co wydala nie służy jedynie użyźnianiu ziemi, ale zaznaczaniu terenu: dawaniu różnych komunikatów. Chodzi, wącha, zastanawia się. W jednym miejscu siknie dając laika, bo wyczuje że chodziła tamtędy suczka. W innym ostrzeżenie, w celu pokazania kto tutaj rządzi. Czasami po godzinie chodzenia, albo nawet w drodze powrotnej załatwi bardziej poważne potrzeby fizjologicze. Jednym razem wypróżni się od razu, innym na raty, a ja muszę cierpliwie znosić zachcianki psiej natury.

https://www.youtube.com/watch?v=DYw2oeRNyMo

Często obserwuję z okna właścicieli innych psów. Niektórzy postępują podobnie do mnie i grzecznie dreptaja do lasku, żeby ich psy skorygowały to, co między innymi poprawił mój Kimbo. Takie psy są bardzo szczęśliwe! Inni po prostu sterroryzowali swoje czworonogi. Wychodzą z nimi trzy razy dziennie na kilka minut, zmuszając do natychmiastowego załatwiania potrzeb fizjologicznych. Ze względu na instynkt zaznaczania terenu pies ma inaczej zaprojektowany układ pokarmowy i wydalniczy niż np. człowiek. Różnica ta pozwala mu dłużej przetrzymywać produkty przemiany materii, w celu wydalania ich na raty podczas laikowania i ostrzegania.

Jednak są granice tej wytrzymałości. Jeżeli psa trzyma się w domu niemal przez cały dzień, a jak mu puszczą zwieracze i napaskudzi w domu, to się na niego krzyczy, lub nawet bije, to w końcu tak sterroryzowane zwierzę załatwia się zaraz po wyjściu na dwór: bezpośrednio na trawniku, niemal pod klatką schodową. Właściciele są zadowoleni, bo spełnił ich oczekiwania, ale czy można powiedzieć, że te psy są szczęśliwe z tego powodu? Czy taki układ można nazwać przyjacielską symbiozą opartą na zrozumieniu lub akceptacji? Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, czy chciałbyś mieć przyjaciela, który spełnia listę twoich oczekiwań tylko dlatego, że utrzymujesz go w permanentnym stanie bolesnego stresu, zabraniając być sobą? On będzie ciebie jeszcze bardziej kochał, gdy pozwolisz mu postępować zgodnie z jego naturą. W Biblii napisano: „Dalej znoście jedni drugich.” (Kolosan 3:13).

Kogo mamy obowiązek znosić ? Nie mogą to być ludzie, którzy jwnie gwałcą zasady moralne, wyłuszczone w Biblii, bo o takich napisano: „[Nawet] takiego nie pozdrawiajcie” (2 Jana 10). Chodzi więc o osoby, które nie są ani czarne ani białe, tylko czarne w białe kropki :) Maja one swój świat, jak psy, ale z tego powodu wcale nie są gorsze od innych. Pamiętajmy, że pies mimo swojej złożonej natury został uznany przez Boga za synonim wierności i wiary! Biblijne imię KALEB dosłownie znaczy „PIES”.

Kiedy Kaleb miał 40 lat, znalazł się wśród 12 mężczyzn wysłanych przez Mojżesza na 40-dniowe zwiady do ziemi Kanaan. Po powrocie Kaleb razem z Jozuem w przeciwieństwie do pozostałych zwiadowców złożył pozytywne sprawozdanie i powiedział: „Wyruszmy zaraz, a weźmiemy ją w posiadanie” (Lb 13:6, 30; 14:6-9). Ponieważ ‛całkowicie podążał za Jahwe, swoim Bogiem’, tylko on spośród żyjących wtedy dorosłych, a także Jozue i niektórzy Lewici weszli do Ziemi Obiecanej w 1473 r. p.n.e.

#nauka #psychologia #ciekawostki #socjologia #biblia
+3
sropo
W nowym roku zostajemy przy odkryciach archeologicznych. Tym razem sięgniemy do mitycznej Arki Przymierza.

Nowe wykopaliska archeologiczne w Izraelu rzucają nowe światło na jedno z miejsc, które w przekazach biblijnych związane jest z obecnością Arki Przymierza.

Link do znaleziska - Kolejny przełom w poszukiwaniach Arki Przymierza

Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski)

Dodatkowe Tagi: #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #zwyczaje #izrael #swiat #liganauki #zainteresowania #obyczaje #skarb #poszukiwacze #detektorysci #wykrywaczmetalu #starozytnosc #religia #wiara #katolicyzm #biblia #zydzi
+241
L......................e
Semicka tradycja nienawiści do innowierców zapisana jest w ich magicznych książkach. Tutaj fragment z biblii, pouczający jak należy się zachować, jeśli ktoś w mieście nie wyznaje tej ich żydowskiej bozi i Jezuska:

13 Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na mieszkanie, 14 że wyszli spośród ciebie ludzie przewrotni i uwodzą mieszkańców swego miasta mówiąc: «Chodźmy, służmy obcym bogom!», których nie znacie - 15 przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, 16 mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. 17 Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem - miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz. 18 Nie przylgnie do twojej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości swego gniewu, a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając cię, jak przysiągł twym przodkom, 19 jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, strzegąc poleceń, które ja ci dzisiaj nakazuję wykonywać, czyniąc to, co słuszne jest w oczach Pana, Boga twego.

#biblia #bekazkatoli #chrzescijanstwo #katolicyzm #cytatyzbiblii
+21
Hiszpan_Jan
to zaszło za daleko xD
#biblia #heheszki #minecraft
+4
L......................e
W biblii Lot oferuje swoje córki tłumowi, by ci mogli je grupowo brutalnie zgwałcić, na koniec jeszcze

pokaż spoiler I wołali na Lota, i mówili do niego: „Gdzie są mężczyźni, którzy weszli do ciebie tej nocy?
Wyprowadź ich do nas, żebyśmy mogli z nimi współżyć”.
6 W końcu Lot wyszedł do nich do wejścia, ale drzwi zamknął za sobą. 7 Następnie
rzekł: „Bracia moi, proszę, nie postępujcie źle. 8 Oto mam dwie córki, które
nigdy nie współżyły z mężczyzną. Pozwólcie, proszę, że je do was wyprowadzę.
Potem czyńcie z nimi, co jest dobre w waszych oczach. Tylko tym mężom nic nie
czyńcie, gdyż właśnie dlatego weszli pod cień mojego dachu”.


Przypominam że sam bóg wybrał Lota i jego rodzinę, jako jedynych porządnych. Potem się jeszcze rozkręcili:

pokaż spoiler 30 Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się pozostawać w tym mieście.
A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, 31 rzekła starsza do młodszej: «Ojciec nasz wprawdzie już stary, ale !nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. 32 Chodź więc, upoimy ojca !naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego». 33 Upoiły więc swego ojca winem !tej samej nocy; wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy !wstała.
34 Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: «Oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem; upójmy go winem także tej nocy i idź ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego». 35 Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i !położyła się przy nim; a on nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. 36 I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca.
37 Starsza, urodziwszy potem syna, dała mu imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. 38 Młodsza również urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. Ten zaś stał się praojcem dzisiejszych Ammonitów.


Jak można uważać biblię za źródło moralności, jak można z jednej strony oburzać się na dwie kobiety całujące się, z drugiej wbijać dzieciom do głowy takie chore żydowskie mity.

#biblia #bekazkatoli #katolicyzm #ciekawostki #moralnosc #filozofiadlajanuszy #filozofia
+262
dertom
Rozczarowaliście mnie ateiści. Setki wpisów, cytatów z Biblii, a nie przypominam sobie żadnego o Herem.
Księga Jozuego, Oblężenie Jerycha.

15 Siódmego dnia wstali rano wraz z zorzą poranną i okrążyli miasto siedmiokrotnie w ustalony sposób: tylko tego dnia okrążyli miasto siedem razy. 16 Gdy kapłani za siódmym razem zagrali na trąbach, Jozue zawołał do ludu: «Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc waszą! 17 Miasto będzie obłożone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko, co w nim jest. Tylko nierządnica Rachab zostanie przy życiu - ona sama i wszyscy, którzy są wraz z nią w domu, albowiem ukryła wywiadowców, których wysłaliśmy. 18 Ale wy strzeżcie się rzeczy obłożonych klątwą, aby was chęć nie ogarnęła wziąć coś z dobra obłożonego klątwą, bo wtedy uczynilibyście przeklętym sam obóz izraelski i sprowadzilibyście na niego nieszczęście. 19 Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca Pańskiego». 20 Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. 21I na mocy klątwy przeznaczyli na [zabicie] ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ludobojstwo;3934257.html

Po raz pierwszy ludobójstwo zostało określone prawnie 1945 w akcie oskarżenia przeciwko głównym przestępcom wojennym III Rzeszy przed Międzynarodowy Trybunałem Wojskowym w Norymberdze jako „eksterminacja rasowych i narodowych grup ludności cywilnej pewnych okupowanych terenów w celu zniszczenia określonych ras oraz warstw, narodów i ludów, grup rasowych i religijnych, a w szczególności Żydów, Polaków, Cyganów i innych”. Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji z 1946 stwierdziło, że ludobójstwo jest zbrodnią w obliczu prawa międzynarodowego, sprzeczną z duchem i celami Narodów Zjednoczonych i potępioną przez cywilizowany światowy W 1948 Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło jednomyślnie konwencję W sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która weszła w życie 1951; jej stronami jest 127 państw (2002), Polska — od 1951. Według tej konwencji ludobójstwem jest „jakikolwiek z następujących czynów dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich: a) zabójstwo członków grupy, b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego, d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, e) przymusowe przekazywanie dzieci członków jednej grupy do innej grupy”. Konwencja uznaje ludobójstwo, popełnione zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, za zbrodnię w obliczu prawa międzynarodowego. Karze podlega i ludobójstwo, i zmowa w celu jego popełnienia, bezpośrednie i publiczne podżeganie, usiłowanie i współudział.

Ciekawe czy podbój Kanaan spełnia tę definicję. Poza tym, kontekst biblijny wskazuje, że "miara niegodziwości" tych ludów miała się dopełnić i w okresie kilkuset lat mieli być "nietykalni". W innych fragmentach mowa jest i "napuszczeniu" dzikich zwierząt i jeśli dobrze pamiętam szarańczy poprzedzającej podbój. Paradoksalnie nakaz nie został w pełni wykonany i w późniejszym okresie Izrael odchodzi od kultu na rzecz wierzeń Kananejczyków z powodu synkretyzmu religijnego i małżeństw mieszanych. Mowa była także o stopniowym wypychaniu miejscowej ludności aby ziemia nie zdziczała przez brak osadników. Jednym z jego elementów miało być składanie dzieci w ofierze poprzez spalenie żywcem. Pomijam kontekst naukowo-archeologiczny; słuszne mogą być podejrzenia, że był to element propagandy uzasadniającej inwazję. Wyraźny jest natomiast aspekt odpowiedzialności zbiorowej i obłożenia wszystkich ludzi bez względu na płeć i wiek klątwą wraz z bydłem i dobrami materialnymi. Nie spotkałem się z sensownym komentarzem w tym przypadku; raczej bałamutne. Ferment pozostawiam wam. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#cytatdniabiblia #cytatyzbiblii #bekazkatoli #katolicyzm #biblia
+5
bioslawek
Biblijne analogie odnoszone do Jezusa Chrystusa: "Głowica węgła" i "Kamień narożny".

1. Na filmie wylewanie wieńca na murach wybudowanego domu.

https://www.youtube.com/watch?v=gzhcC3Ojz1A&fbclid=IwAR1gP0GPakWuVdDbBjC9Ze2Z1WLwGrBp3bA1bMPXYruSmkXruErdTVj8I6Q

2. Stawianie ściany zaczyna się od wyprowadzenia narożników zewnętrznych. Potem trzeba wyznaczyć otwory. Należy unikać docinania bloczków czy pustaków w tych miejscach. Żeby utrzymać ten sam poziom na wszystkich ścianach, stosuje się sznurek murarski rozpięty na gwoździach osadzonych w murze. Przed dalszym murowaniem trzeba odczekać, aż zaprawa zwiąże, żeby nie odkształciła się pod ciężarem kolejnychelementów muru. Następne warstwy bloczków czy pustaków ustawia się już na odpowiedniej zaprawie. Pozycję bloczków położonych w murze można korygować tylko gumowym młotkiem (metalowym można by je poobijać).

Źródło: https://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/podstawowe-zasady-murowania-scian-jak-budowac-aa-aCo8-ZwKR-tSfH.html

#nauka #biblia #analogie #jezus #archeologiabiblijna #archeologia #ciekawostki
+2
Pokaż następne