tojestmultikonto
#matematyka #dodawanie

Ostateczną wersję mojego diagramu przedstawiam na załączonym obrazku.

W kolumnach są wpisane wyniki dodawania cyfr składających się na zapis wielokrotności liczb z przedziału od 1 do 9.

Wszystkie kwadraty odpowiadają jakiejś krotności liczby 9 i tak kwadraty zaznaczone kolorem żółtym to średnio 25% liczby 9, kwadraty zaznaczone kolorem niebieskim to średnio 50% liczby 9 / każde pole, pola czerwone to 75% liczby 9 na każde z nich, a na zielono oznaczyłem pola o 100% wartości liczby 9. Widać tu ewidentny wzór, którego nie można uznać za przypadkowy. Wszystkie te liczby powstały przez sumowanie krotności liczb podstawowych np. 1 x 11 = 11, a 1 + 1 = 2. Liczby takie jak 2, które powstało w wyniku sumowania się cyfr liczby 11 układają się w 9 cyfrowe ciągli liczb, które wyglądają inaczej dla każdej z cyfr podstawowych.

Ciągi te umieściłem w wierszach od A do I, co ciekawe w kolumnach powstały identyczne ciągi, czego nie widziałem podczas obliczania sum cyfr będących zapisem krotności liczb podstawowych z zakresu od 1 do 9.

Gdybyście nie rozumieli co napisałem możecie pisać, jeżeli pytanie będzie na poziomi, a ja będę w stanie wam na nie odpowiedzieć to będę próbował rozwiać wasze wątpliwości.
+1
Wyrewolwerowanyrewolwer
Dodawanie w wykonaniu Plusa. Wygląda legitymacyjnie.
#dodawanie #matematykatrudnarzecz #plus #telekomunikacja
+1
Pokaż następne