badtek
Wczoraj w Krakowie na 4 oficjalnych stacjach przekroczone były poziomy INFORMOWANIA steżeń PM10 (czyli DOBOWE stężenia przekroczone ponad dwukrotnie). W centrum prawie 300%! W całej Polsce tylko na 5 stacjach przekroczone były te poziomy, w tym 4 w KRAKOWIE.
Pytanie: W IMIE CZEGO W KRAKOWIE LUDZIE DOSTAJĄ WYROKI OGRANICZENIA WOLNOŚCI ZA PALENIE DREWNEM?!
#krakow #smog #ekologia #ciekawostki #faktyosmogu
Pokaż następne