Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko -> Utracony „American dream”: poziom życia robotników w USA w latach 20. XX wieku - Wielki kryzys 1929 roku zakończył epokę nie tylko wyjątkowo szybkiego rozwoju gospodarczego USA, ale i znacznie obniżył wysoką stopę życiową robotników amerykańskich, kojarzoną ze słynnym „American dream”. Ówczesnego poziomu życia pracowników pod pewnymi względami nie udało się odbudować do dzisiaj.

Na zdjęciu robotnicy przy linii produkcyjnej w fabryce Forda, 1913 rok (domena publiczna).

#nauka #liganauki #historia #swiatnauki #gruparatowaniapoziomu #qualitycontent #usa #ciekawostkihistoryczne #mikroreklama
+22
Fake_R
Jak maleńka masa neutrina może pomóc w rozwikłaniu niektórych wielkich tajemnic?

Niedługi (i kolejny) artykuł o postępujących pracach przy neutrinowym, zlokalizowanym w Niemczech, eksperymencie KATRIN - czyli dlaczego oszacowanie masy neutrina stanowi tak istotną kwestię w badaniu fizyki wykraczającej poza model standardowy oraz w kosmologii.

Polecam wszystkim zainteresowanym. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #astrofizyka #kosmos #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #zainteresowania #ciekawostki #liganauki #ligamozgow
+11
Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko -> Od nędzarzy w mundurach do finansowej elity. Zarobki oficerów przed wojną - II Rzeczpospolita przez długi czas nie rozpieszczała swoich żołnierzy. Oficerowie klepali biedę i tonęli w długach. Zmianę na lepsze – i to zasadniczą – wprowadził po przewrocie majowym Józef Piłsudski. Wojskowi dołączyli wówczas do prawdziwie zamożnych. Od tej reguły był jednak wyjątek.

Na ilustracj nowi podporucznicy Wojska Polskiego, absolwenci Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, po uroczystej promocji. Po tej chwili wesołości wielu z nich czekało mozolne spłacanie długów (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/7/881/2, domena publiczna).

#nauka #gruparatowaniapoziomu #historia #swiatnauki #liganauki #qualitycontent #polska #militaria #wojsko #wojskopolskie #wojna #przedwojennapolska #ciekawostkihistoryczne #mikroreklama
+20
Fake_R
Czy pewien niektórym znany portal ze śmiesznymi obrazkami i wpisami stanowi miejsce pełne losowości i przypadkowości? Czy też kieruje nim jakaś „deterministyczna ręka” lub "zasada"? ( ͡º ͜ʖ͡º)

No cóż, nie będziemy tego zgłębiać, ale możemy rozważyć kolejną porcję* odrobinę głębszej kwestii tzn. czy świat w podstawach jest całkowicie losowy czy też deterministyczny?

Osoby o zamiłowaniach interdyscyplinarnych oraz wszystkich chętnych do „połamania sobie głowy” zachęcam do zapoznania się z tekstem pt. W jaki sposób losowość może być przejawem determinizmu?

*Część pierwsza - Zagadkowe poszukiwanie idealnej losowości.

Polecam.( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #matematyka #filozofia #zagadka #zainteresowania #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #liganauki #ligamozgow #qualitycontent
+8
sropo
Nadal zostajemy w średniowieczu i lecimy do Prus.

Nie była to misja najłatwiejsza! Przy próbie jej realizacji śmierć poniósł sam Wojciech, nieco później mianowany świętym. Dla kilku piastowskich książąt stanowiła ona może nie oczko w głowie, ale była istotnym celem ich polityki zagranicznej. Musiała w końcu być jednak ważna skoro interesował się nią sam papież a w końcu też i cesarz. A chodziło o jeden z ostatnich pogańskich ludów na terenie Europy Środkowej – Prusów. A konkretnie o próbę ich nawrócenia i wcielenia do wspólnoty Kościoła.

Link do znaleziska - Chrystianizacja Prus

Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski)
Jeśli podobają Ci się moje filmy i uważasz, że powinienem rozwijać dalej kanał to zostań moim patronem na patronite ➡️ który znajdziesz TUTAJ

Dodatkowe Tagi: #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #zainteresowania #zwyczaje #swiat #liganauki
#wojsko #swiatnauki #sredniowiecze #prusy #armia #rycerstwo #polska #religia #katolicyzm #kosciol
+202
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 70 p.n.e. – urodził się w wiosce Andes, koło Mantui, w Galii Przedalpejskiej Wergiliusz – wielki rzymski poeta. Autor Eneidy – eposu narodowego Rzymian. Biografia Wergiliusza jest stosunkowo dobrze znana m.in. dzięki biografii pióra Donata pochodzącej z IV wieku n.e.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#15-10

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+8
Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko -> Niemieckie marzenia o panowaniu na morzach. Jak powstała Kaiserliche Marine - Marynarka wojenna II Rzeszy była swoistym unikatem. Budowano ją od podstaw i w związku z tym doskonale odzwierciedlała aktualny kurs polityczny swojego kraju i stan ówczesnej techniki wojskowej. Jak i po co powstała jedyna flota, która była w stanie rzucić wyzwanie Royal Navy?

Na ilustracji okręt klasy König podczas bitwy jutlandzkiej (il. Claus Bergen, ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA, domena publiczna).

#nauka #liganauki #historia #gruparatowaniapoziomu #qualitycontent #swiatnauki #okrety #marynarkawojenna #militaria #wojna #iwojnaswiatowa #wielkawojna #niemcy #mikroreklama
+19
sropo
13 października 1770 roku Konfederacja barska uchwaliła Akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego

Akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego
autorstwa Ignacego Bohusza
13 października 1770 w Preszowie

Szczęk broni rzeź obywatelów, napełniony kraj cały obcem, a z naszych majątków karmionem i płatnem wojskiem, od wszystkich sąsiedzkich granic zatargi, najsolenniejszych traktatów złamanie, wolność u stóp tyranii i jedynowładztwa konająca, prawa kardynalne dawne zdeptane, nowe na ubezpieczenie gwałtem osiągnionego dostojenstwa i wciągnienie wolnej Rzplitej w podległość potencji moskiewskiej spisane, religia święta rzmska katolicka panująca wzgardzona, pakta przez siebież pod bronią ułożone, tron, wszystkich tyranów przykładem, nadworną i obcą bronią strzeżony, senatorowie i poseł z krzesła i miejsca swojego świętokradzką ręką wydarci, lud cały w rozpaczy, prowincje Rzplitej (czego świadkiem Kurlandia i Ukraina) Moskwie poddane, po całym kraju wszerz i wzdłuż zajęty pożar; słowem, płacz, nędza, ubóstwo, spustoszenie, zabójstwa, gwałt, niewola, kajdany, łańcuchy, spisy, noże, pale, haki i różnego rodzaju okrucieństwa instrumenta, są to właściwe i istotne znamiona Stanisława Poniatowskiego, intruza i uzurpatora tronu polskiego!
Wzywamy was, współbracia i przezacni obywatele … złóżcie tę szkodliwą dotąd z nieprzewidzianych pobudek bezczynność waszą, ocućcie dziedziczną przodków waszych gorliwość, męstwo i rezolucją, łączcie wspólny oręż, podnieście ramię, w krwi deklarowanego przyjaciela Moskwy, a kraju nieprzyjaciela i tyrana, Stanisława Poniatowskiego zmyjcie hańbę i obelgę narodu.
_______________________
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia i subskrybowania mojego kanału historycznego na YT ➡️ Andrzej Włusek - Historia poza horyzont

#historykon #historia #konfederacja #ron #kalendarium #rzeczpospolita #nauka #wojna #ron #liganauki #polska #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #zainteresowania
+24
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 54 n.e. – w nocy z 12 na 13 października, na skutek rozkazu otrucia potrawą z grzybami przez Agrypinę, zmarł cesarz Klaudiusz. Do władzy doszedł jej syn z pierwszego małżeństwa, który został adoptowany przez Klaudiusza – Neron. Nowy władca zapowiedział ograniczenie swojej władzy tylko do spraw wojskowych i przywrócenie pełnych kompetencji senatowi i konsulom.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#13-10

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+11
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 166 n.e. – współcesarze rzymscy Marek Aureliusz i Lucjusz Werus odbyli w Rzymie triumf po zwycięskiej wojnie z Partami. Armia jednak przywiodła też stamtąd zarazę, która odtąd przez wiele lat pustoszyła Imperium. Potocznie nazwano ją Plagą Antoninów lub Plagą Galena, a rozprzestrzeniła się ona po całym Cesarstwie w latach 165-180 n.e. Uważa się, że była to albo ospa prawdziwa, albo odra. Zaraza odebrała życie zarówno Werusowi (169 n.e.) jak i Aureliuszowi (180 n.e.). Naukowcy określili, że przypuszczalnie w wyniku plagi zginęło 5 milionów ludzi.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#12-10

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+11
Fake_R
Dzisiaj w jedym wpisie dwa teksty informujące z zakresu przeprowadzanych eksperymentów w CERN-ie i Fermilab-ie:

1. Rozpoczęcie w CERN testów nad prototypowym detektorem neutrin.

Krótki tekst informujący o pracach nad nowym detektorem neutrin.

2. Biegnij kwarku, biegnij.

Informacja o eksperymentalnych pomiarach zmiany masy kwarku wysokiego w zależności od zakresu energii.

Polecam wszystkim miłośnikom fizyki eksperymentalnej i fizyki wysokich energii. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #ciekawostki #zainteresowania #liganauki #ligamozgow #qualitycontent
+10
sropo
Pozostajemy w średniowiecznych klimatach, ale tym razem będzie troszkę machania mieczem.

Wojna o księstwo halicko-włodzimierskie (lub Ruś Halicko-Włodzimierską) przypada na lata 1340-1393, jednakże przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu jest czas obejmujący panowanie Kazimierza III Wielkiego. Informacji źródłowych do tego okresu dostarczają kroniki, dokumenty wystawiane przez książąt oraz kancelarie królewskie Polski lub Węgier. Niezbędna w ustalaniu chronologii jest tu także wszelkiego rodzaju korespondencja, na przykład między papieżem a monarchami, czy książętami litewskimi bądź ruskimi. Artykuł ten jednak opierać się będzie głównie na Rocznikach Jana Długosza, w których znalazły się relacje na temat podboju, niekiedy zaczerpnięte z Kroniki Janka z Czarnkowa bądź też innych źródeł takich jak roczniki. Przekazy zawarte w dziele Długosza momentami bywają niekompletne, często milczą o niepowodzeniach Kazimierza Wielkiego lub jedynie lapidarnie o nich wspominają. Czasem także różne fakty, porównując je z innymi źródłami, są zapisane pod niewłaściwymi datami. Dlatego też do korekty niektórych informacji i do pełniejszego naświetlenia wydarzeń, których Roczniki akurat nie podają, posłuży literatura przedmiotu. Za jej pomocą można będzie między innymi nakreślić genezę konfliktu o Ruś Halicką w czasach Kazimierza Wielkiego.

Link do znaleziska - Wojna o księstwo halicko-włodzimierskie według przekazu Jana Długosza

Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski)
Jeśli podobają Ci się moje filmy i uważasz, że powinienem rozwijać dalej kanał to zostań moim patronem na patronite ➡️ który znajdziesz TUTAJ

Dodatkowe Tagi: #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #zainteresowania #zwyczaje #swiat #liganauki
#wojsko #swiatnauki #sredniowiecze #ukraina #armia #rycerstwo #bitwyswiata #polska #wegry #kronika
+165
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, obchodzono Meditrinalia, święto rzymskie o niejasnym znaczeniu, które zapewne podyktowane było chęcią uhonorowania nowych zbiorów winogron. Wówczas to oddawano się spożywaniu wina z nowych roczników, czym chciano zyskać sobie przychylność bogów. Wiadomym jest, że festiwal ten powiązany był z Jowiszem i pełnił ważną rolę w obrządkach rolniczych wczesnego Rzymu.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#11-10

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+13
Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko -> Pokazy mody przed wojną [galeria] - Jak wyglądał przedwojenny świat polskiej mody i pokazy, na których bawiła się ówczesna śmietanka towarzyska? Jak wypadało wyglądać na balu, w kawiarni, na nartach lub w yacht-klubie? Odpowiedzą fotografie.

Na zdjęciu pokaz mody w Warszawie, aktorki Kazimiera Skalska (z lewej), Janina Macherska (w środku) i Zula Pogorzelska jako modelki, 1925 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/11/12584/1, domena publiczna).

#nauka #historia #qualitycontent #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #liganauki #ciekawostkihistoryczne #moda #modadamska #modameska #mikroreklama #fotohistoria
+18
Fake_R
Myśląc o „upiornym działaniu na odległość” większość może widzieć przed oczami pełną sceptycyzmu twarz Einsteina analizującą pewne aspekty teorii kwantowej, które pozornie wydawały się sprzeczne ze zdroworozsądkowym postrzeganiem rzeczywistości i przede wszystkim z jego szczególną teorią względności. Chcąc pozbyć się swego rodzaju „niesmaku natury” Einstein zaproponował eksperyment myślowy zwany paradoksem EPR – Einstein, Podolsky, Rosen Wydawać się więc mogło, że teoria kwantowa jest niezupełna. Jednak udowodnienie twierdzenia (nierówności) Bella przez jego autora oraz zweryfikowanie tego doświadczeniem Alaina Aspecta ostatecznie przyznało rację „rzeczywistości” w formie prezentowanej przez teorię kwantową.

Zastanawiając się zaś nad skrótem ER [Einstein, Rosen], czy też terminem „most Eisnteina-Rosena” nasza wyobraźnia przypuszczalnie prezentuje nam możliwość natychmiastowego przemieszczania się w dowolne miejsce we wszechświecie za pomocą „mostów” czy też „tuneli czasoprzestrzennych” (wormholes).

Czy jednak rozważając o obu tych pojęciach bylibyśmy w stanie połączyć je w jakiejś formie wzajemnej relacji w jakimś konkretnym celu? Pozwolę sobie stwierdzić, że prawdopodobnie nie. Tymczasem, za sprawą teoretyków tj. Juana Maldaceny oraz Leonarda Susskinda udało się w 2013 r. zaproponować pewne powiązanie, tudzież hipotezę, zwaną ER = EPR mającą potencjał wyjaśnienia zjawiska splątania kwantowego przez połączenie go z proponowanymi przez Einsteina i Rosena tunelami w czasoprzestrzeni. Tym samym, to co Maldacena i Susskind postulowali może niejako stanowić podstawę do połączenia mechaniki kwantowej z teorią względności i mogłoby ułatwić dążenie do ich unifikacji w jedną teorię wszystkiego.

Jeśli interesujesz się czym dokładniej jest hipoteza ER = EPR to zachęcam do zapoznania się z artykułem o tytule:
Tunele czasoprzestrzenne rozplątują paradoks czarnej dziury.

Artykuł jest wprawdzie z 2015 r., ale poruszana w nim kwestia nadal jest niezwykle nowatorska i znajdująca się w fazie „kiełkowania”.

Polecam gorąco wszystkim ciekawym życząc miłej lektury.( ͡° ͜ʖ ͡°)

Załączam jeszcze do wpisu dodatek z Quanty – krótki filmik pt. Co się stanie jeśli wpadniesz do czarnej dziury?

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #astrofizyka #kosmos #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #zainteresowania #ciekawostki #liganauki #ligamozgow
+8
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 19 n.e. – w Dafne, w pobliżu syryjskiej Antiochii, zmarł Germanik, wódz rzymski. Uważano, że został otruty przez Gnejusza Kalpurniusza Pizona, gubernatora Syrii, na polecenie Tyberiusza zazdrosnego o rosnącą popularność i siłę Germanika. Jest to jednak jedynie domysł, którego potwierdzenia na próżno szukać w wiarygodnych źródłach. Germanik był jednym z najsławniejszych wodzów rzymskich. Zasłynął skutecznymi kampaniami przeprowadzonymi w Germanii. Na przełomie 15 i 16 roku n.e. odbył dwie pomyślne wyprawy przeciwko Germanom pod wodzą Arminiusza. Odnalazł tam i pogrzebał szczątki trzech legionów pozostałe po słynnej masakrze w Lesie Teutoburskim w 9 roku n.e. Kiedy w 14 roku, w wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł cesarz August, a na tron wstąpił niepopularny wśród ludu Tyberiusz, doszło do zamieszek w wojsku Germanika w Germanii. Żołnierze niechętni władzy Tyberiusza obwołali Germanika cesarzem. Ten jednak odrzucił proponowany tytuł akceptując wolę Augusta i uśmierzając bunt.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#10-10

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+9
Buxbaumia
Nie każdy mały "pajączek", który się wgryzie w ciebie czy twojego psa jest kleszczem. Patolodzy na klatce o swędzikach jesiennych, o roztoczowych larwach wędrujących jesienną porą w poszukiwaniu żywicieli i o popijaniu komórkowej zupki przez tkankową słomkę.
https://www.wykop.pl/link/5165163/jesien-swedzikami-sie-zaczyna/
#nauka #medycyna #ciekawostki #mikroreklama #liganauki #ligamozgow #zdrowie
+2
Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko - > Futurystyczne okładki „Amazing Stories” - Wydawane od 1926 pismo „Amazing Stories” jako pierwsze w dziejach w całości było poświęcone tematyce science fiction. Okładki pisma dają dziś spojrzenie na to, jak kiedyś wyobrażano sobie przyszłość – pełną kosmicznych podróży, skomplikowanych pojazdów i technologii i obcych w formie owadów.

Na ilustracji: Porwana do przyszłości. Podróże w czasie z lutego 1942 (aut. L. Raymond Jones, domena publiczna).

#technologia #grafika #malarstwo #scifi #ciekawostki #historia #ciekawostkihistoryczne #liganauki #nauka #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #qualitycontent #mikroreklama
+26
Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko -> Jakby w masie płynnego szkła. Pierwsi polscy nurkowie - Aż do połowy XX wieku Polaków nurkujących ze specjalnie do tego celu stworzonym sprzętem było bardzo niewielu. Kogo zaliczyć można do polskich pionierów podwodnych wędrówek? Jakie były ich losy?

Na zdjęciu nurek przy pracy podczas budowy jazu na Sanie, 1931–1932 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/8/4581/4, domena publiczna).

#nauka #liganauki #historia #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #nurkowanie #podroze #mikroreklama
+21
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 314 (lub 316 n.e.) – Konstantyn I Wielki pokonał Licyniusza w bitwie pod Kybalis. Trwająca do wieczora bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk Konstantyna i ucieczką Licyniusza z resztą wojska do Tracji. Straty Licyniusza wyniosły kilkanaście tysięcy ludzi, Konstantyn utracił kilka tysięcy żołnierzy.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#8-10

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+13
Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko -> Mordowani sąsiedzi, pobite żony, poranieni weselnicy. O przemocy między szlachtą - Ludziom żyjącym w szlacheckiej Polsce towarzyszyło ciągłe poczucie zagrożenia. Przemoc i brutalność były na porządku dziennym w każdej grupie społecznej. Wśród szlachty bójki, zranienia i zajazdy były zjawiskiem masowym, a znany z „Pana Tadeusza” napad na Soplicowo był przy nich niewinną zabawą.

Na ilustracji pojedynek w karczmie, obraz Jana Czesława Moniuszki, 1896 r. (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. 184602 MNW, domena publiczna).

#nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu #historia #swiatnauki #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #mikroreklama
+30
Fake_R
Eksperyment NA62 - dwa potencjalne przypadki rzadkiego rozpadu cząstek..

Polecam ten krótki tekst wszystkim zainteresowanym fizyką eksperymentalną i fizyką wykraczającą poza model standardowy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #ciekawostki #zainteresowania #liganauki #ligamozgow #qualitycontent
+94
sropo
Dzisiaj troszkę o wsparciu rodzin w średniowieczu.

„Becikowe” jest dziś już stałym elementem naszej rzeczywistości w dziedzinie polityki społecznej. Każdym rodzicom, którym rodzi się dziecko przysługuje od państwa jednorazowy zasiłek w kwocie 1 tys. złotych. W ten sposób „becikowe” jest ważnym elementem systemu świadczeń, którymi Państwo wspiera rodziny. I „becikowe” ma naprawdę sporo wspólnego z historią, bo pierwszy raz wypłacono je bardzo dawno temu.

Link do znaleziska - Czy wiesz, kiedy w Polsce wypłacono pierwsze „becikowe”?

Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski)
Jeśli podobają Ci się moje filmy i uważasz, że powinienem rozwijać dalej kanał to zostań moim patronem na patronite ➡️ który znajdziesz TUTAJ

Dodatkowe Tagi: #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #zainteresowania #zwyczaje #swiat #liganauki
#rodzina #swiatnauki #sredniowiecze #rodzina #dzieci #socjal #ekonomia
+153
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 186 p.n.e. – senat rzymski wydał zarządzenie zakazujące czczenia Bachusa, boga wina i zabawy oraz zbierania się jego czcicieli. W Rzymie w II wieku p.n.e. zapanował krwawy terror. Konsulowie ze swymi siepaczami szukali wyznawców Bachusa, w samym mieście pojmano 7 tys. ludzi, większość nadzwyczajny trybunał skazał na śmierć. Wśród ofiar prześladowań przeważały kobiety. Zgodnie z obyczajem mieli je zabijać krewni. Jeśli w rodzinie nikt nie chciał się podjąć makabrycznego zadania, nieszczęśnice oddawano w ręce kata opłacanego przez państwo. Wiele z nich popełniło samobójstwo, aby uniknąć haniebnej egzekucji.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#7-10

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+25
brusilow12
Około godz. 4 nad ranem na ćwiczebnym poligonie policji gdańskiej na Zaspie rozległy się strzały. Bezprawna i zbrodnicza egzekucja zakończyła gehennę 38 obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. 5 października 2019 r., minęło 80 lat od tych tragicznych wydarzeń.

Bronili się 14 godzin. Niemcy rozstrzelali ich na Zaspie

#mikroreklama #drugawojnaswiatowa #wydarzenia #liganauki #historiapolski #wojna
+8
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 p.n.e. – Rzymianie pod wodzą Lukullusa pokonali Ormian dowodzonych przez Tigranesa II w bitwie pod Tigranocertą. Niewątpliwie bitwa pod Tigranocertą to jedno z najbardziej spektakularnych zwycięstw rzymskiego oręża w historii. Dobitnie pokazuje że nie liczebność a hart ducha, determinacja i umiejętności dowódcze dają zwycięstwo.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#6-10

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+15
henk
cześć naukowe świry z #swiatnauki #gruparatowaniapoziomu #liganauki #ligamozgow! Na głównej wisi znalezisko naszego kochanego popularyztora nauki traktujące o złotym podziale odkrytym w ludzkim mózgu! https://www.wykop.pl/link/5159643/neurochirurdzy-znalezli-zloty-podzial-w-konstrukcji-ludzkiej-czaszki/

pomijając już, że ponad 300 osób wykopało samo "tłumaczenie", bo link prowadzi do https://journals.lww.com/_layouts/1033/OAKS.Journals/Error/JavaScript.html to zastanówmy się o czym to znalezisko tak naprawdę mówi, Poczytać można o tym tu: https://journals.lww.com/jcraniofacialsurgery/Fulltext/2019/09000/Mammalian_Skull_Dimensions_and_the_Golden_Ratio.34.aspx
A no że wybrano 3 punkty na czaszce, jednym z nich jest bregma, czyli nic innego jak punk spojenia kości czaszki, dwa pozostałe to "nasioin" - czyli nic innego, jak punkt, który macie między oczami oraz "inion" - charakterystyczny punkt potylicy, służący jako punkt referencyjny na czaszce, pomierzono odległości pomiędzy nimi i wyszedł złoty podział!

Do badania wybrano starannie wyselekcjonowanych ludzi, u których wykluczono jakiekolwiek zaburzenia rozwoju, czy wypadki. Ludzi było 100 - pokaźna próbka stu, zdrowych reprezentatywnych ludzi! Wyniki porównano z innymi ssakami, takimi jak koczkodan, królik, pies, tygrys. Wprawdzie innych czaszek było tylko po około 10, wybrano je z tego co było, z jakiegoś muzeum, bez badania reprezentatywności i zdrowia przedstawicieli. (rząd wielkości mniej niż dla ludzi) ale co tam. Okazało się, że u ludzi mamy złoty podział, a u takiego królika go nie mamy, u tygrysa prawie mamy, a u koczkodna też jesteśmy daleko od golden ratio, chociaż to całkiem sprytna społeczna małpka.

I mamy też podsumowanie: "We do not propose, however, that this necessarily represents an index for structural complexity in animals in general or even in mammals in particular." Czyli takie wyszło nam coś, ale to nic jeszcze nie znaczy.

I na koniec: "We hypothesize that the Golden Ratio principle, which has been documented in other biological and natural systems, may be present in the architecture and evolution of the human skull as well." - czyli mamy hipotezę, trop, a nie żadną teorię, nic jeszcze nie odkryliśmy, dopiero badamy.

A co mamy w tłumaczeniu zaproponowanym przez autora? Pierdolony pseudonaukowy bełkot:

"Tak więc naukowcy odkryli, że stosunek wielkości ludzkiego mózgu jest bliski złotemu podziałowi, w przeciwieństwie do innych ssaków. Tym samym stwierdzając , że mózg dąży do osiągnięcia tych parametrów i że niektóre zwierzęta posunęły się w tym kierunku dalej niż inne. Niemniej jednak autorzy pracy zwracają uwagę na fakt, że obecność złotego podziału w przyrodzie wskazuje na równowagę pomiędzy formą i funkcją organu. Dlatego nie można wykluczyć, że ta forma mózgu była optymalna dla człowieka w procesie rozwoju i wzrostu dużych półkul mózgu."

Brawo wy, ruchy antyszczepionkowe i płaskoziemcy biorą się z tego typu działań. Ktoś coś napisze, zalinkuje do anglojęzycznego artykułu, wystarczy aby zawierał słowo klucz, doda magiczne słowa: badania, statystyka, napisze to przystępnym językiem i viola - mamy informację, że szczepionki zabijają. Ludzie patrzą i widzą, no tak, jest teza, są słupki i wykresy, jest link do amerykańskiego periodyku naukowego, gdzie PhD I.C.Weiner piszę coś o szczepionkach, poszło na kanale YT "Immunologia dla każdego", to to musi być tak być! Nie szczepimy Brajana, wiem, bo interesuje się nauką.

Niby żadnej półprawdy ani spłycenia w tym tłumaczeniu nie ma niby (chociaż w wielu innych wytworach tego autora były), ale są wybrane jakieś punkty, jest bregma - bardzo ważny w chuj punkt, jak nie wierzysz, to masz linka do Wiki. I jeszcze inne ważne punkty! I co się okazuje? Że odległości między nimi odpowiadają złotemu podziałowi. Boskiej proporcji, czaisz? U koczkodana i kreta, które przebadano coś takiego nie zachodzi, tylko u ludzi!

Już za tydzień, na kanale "Ewolucja to kłamstwo" nowy szokujący film - "w ludzkim mózgu znaleziona została Boska liczba, przypadek?"
+65
RFpNeFeFiFcL
Ludzie spożywają o wiele więcej jedzenia kiedy jadają z przyjaciółmi i rodziną.

Ludzie jedzą więcej z przyjaciółmi i rodziną, niż podczas samodzielnego spożywania posiłków, co według nowych badań może być powrotem do podejścia naszych praprzodków do przetrwania. Zjawisko to znane jest jako "Facylitacja społeczna".

Link do znaleziska (dodałem tłumaczenie w komentarzu) https://www.wykop.pl/link/5159973/ludzie-spozywaja-o-wiele-wiecej-jedzenia-kiedy-jadaja-z-przyjaciolmi-i-rodzina/

Źródło: Publikacja w American Journal of Clinical Nutrition. oraz https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191004105637.htm

Jeśli chcesz być na bieżąco z najlepszymi znaleziskami to zapisz się na MikroListę.
https://mirkolisty.pvu.pl/list/56Bf7jbXdbGvM2NK i dodaj Swój nick do listy #swiatnauki.

#swiatnauki #gruparatowaniapoziomu #liganauki #ligamozgow #qualitycontent #nauka #ciekawostki #zainteresowania #psychologia #zdrowie #spoleczenstwo #czlowiek #ewolucja
+54
RFpNeFeFiFcL
Neurochirurdzy znaleźli złoty podział konstrukcji ludzkiej czaszki.

Naukowcy porównali parametry czaszki człowieka i różnych zwierząt i doszli do wniosku, że wymiary ludzkiej czaszki odpowiadają złotemu podziałowi.

Link do znaleziska (dodałem tłumaczenie w komentarzu) : https://www.wykop.pl/link/5159643/neurochirurdzy-znalezli-zloty-podzial-konstrukcji-ludzkiej-czaszki/

Źródło: Publikacja pracy naukowców w Journal of Craniofacial Surgery.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najlepszymi znaleziskami to zapisz się na MikroListę.
https://mirkolisty.pvu.pl/list/56Bf7jbXdbGvM2NK i dodaj Swój nick do listy #swiatnauki.

#swiatnauki #gruparatowaniapoziomu #liganauki #ligamozgow #neurobiologia #matematyka #czlowiek #ewolucja
+48
Fake_R
Jeśli nie nudzisz się czytając po raz kolejny o poszukiwaniu teorii wszystkiego, albo lubisz po prostu zadawać sobie pytania jak to "wszystko" jest urządzone na najbardziej elementarym poziomie to polecam artykuł pt.Prawa fizyki nie istnieją. Jest tylko krajobraz.

Załączam dzisiaj do wpisu i wykopaliska link do bardzo fajnej interaktywnej infografiki z licznymi informacjami nt. teorii wszystkiego (ToE).

Infografika ToE

Polecam wszystkim zainteresowanym. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #zainteresowania #ciekawostki #liganauki #ligamozgow i trochę #filozofia
+13
Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko -> Wojna obronna czy kampania polska lub wrześniowa? Co rozpoczęło się 1 września 1939 r.? - 6 października minie 80. rocznica zakończenia kampanii... no właśnie - jakiej? Najczęściej nazywa się ją wrześniową, jednak nie jest to najlepsza nazwa...

Na zdjęciu polski czołg 7TP w trakcie kampanii polskiej 1939 r. (fot. domena publiczna).

#nauka #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #qualitycontent #swiatnauki #iiwojnaswiatowa #wojna #ciekawostkihistoryczne #polska #2wojnaswiatowa #militaria #mikroreklama
+22
Fake_R
Wszyscy pewnie wiedzą czym są liczby pierwsze. Bardzo dużo osób słyszało zapewne o najsłynniejszej matematycznej hipotezie - hipotezie Riemanna - dotyczącej też liczb pierwszych. Znanym również dużej części prawdopodobnie jest pojęcie dowodu matematycznego. Opis proces takiego dowodzenia dotyczący tzw. hipotezy liczb pierwszych bliźniaczych można znaleźć w artykule pt. Dowodzenie hipotezy dotyczącej licz pierwszych dla niewielkich zbiorów liczb.

Niektórym matematyka może się kojarzyć z czymś wręcz przerażającym. Chciałem odwieść od takiego przekonania. Zachęcam do spojrzenia na proces dowodzenia matematycznego jak na czysty proces naukowy. Dówód matematyczny jest czymś niepowtarzalnym w nauce, dlatego też gorąco zachęcam do przeczytania artykułu.

Polecam [między innymi jako osoba z wykształceniem humanistycznym, której kompletnie to nie przeszkadza w zachwycie nad pięknem matematyki]. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #matematyka #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #liganauki #ligamozgow #qualitycontent
+14
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 42 p.n.e. – miała miejsce pierwsza bitwa pod Filippi, we wschodniej Macedonii. Marek Antoniusz odniósł zwycięstwo nad Kasjuszem (który w przeświadczeniu, że wszystko stracone, zdecydował się popełnić samobójstwo), a Brutus nad Oktawianem. Kilka tygodni później, doszło pod Filippi do kolejnej bitwy – tym razem triumwirowie odnieśli całkowite zwycięstwo. Brutus uznał, że przegrał i nie chcąc wpaść w ręce zwycięzców odebrał sobie życie.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#3-10

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+38
Czajna_Seczen
Uratujecie? :) #mikroreklamaostatniejszansy

Znalezisko -> Grzeszne rozrywki średniowiecznych duchownych - Wojny pustoszące Europę, czarna śmierć, bandyci w lasach i na traktach, praca od świtu do zmierzchu. W tym raczej okrutnym świecie było też jednak miejsce na zabawę. Nawet wśród tych, którzy na co dzień zakazywali grzesznych krotochwil. Pijaństwo, szachy, hazard – tak bawili się ówcześni duchowni.

Na ilustracji para grająca w szachy na miniaturze ze zbioru średniowiecznej poezji niemieckiej Codex Manesse, 1305– 1340 r. (Biblioteka Uniwersytetu w Heidelbergu, sygn. Cod. Pal. germ. 848).

#nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu #historia #swiatnauki #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #sredniowiecze #mikroreklama
+5
Fake_R
Swego czasu ktoś bardziej lub mniej znany stwierdził, że nie ma fal...no i w pewnym sensie miał rację, jeśli mu chodziło o naukowców badającychy fale grawitacyjne, którym do tej pory nie udało się zaobserwować elektromagnetycznych odpowiedników fal grawitacyjnych pochodzących ze zderzeń czarnych dziur i gwiazd neutronowych. Pomimo, że nie udało się dokonać takiej detekcji "zabawy" naukowej było przy tym co niemara. Jeśli ciekawy jesteś tego wszystkiego, czyli kosmosu, grawitacji i jej konsekwencji w postaci fal grawitacyjnych to zapraszam do zapoznania się z artykułem pt. Ścigając fale grawitacyjne.

Polecam wszystkim zainteresowanym. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #astrofizyka #kosmos #wszechswiat #czarnedziury #zainteresowania #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #liganauki #ligamozgow #qualitycontent #ciekawostki
+5
Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko -> Grzeszne rozrywki średniowiecznych duchownych - Wojny pustoszące Europę, czarna śmierć, bandyci w lasach i na traktach, praca od świtu do zmierzchu. W tym raczej okrutnym świecie było też jednak miejsce na zabawę. Nawet wśród tych, którzy na co dzień zakazywali grzesznych krotochwil. Pijaństwo, szachy, hazard – tak bawili się ówcześni duchowni.

Na ilustracji gra w szachy, miniatura z dolnego marginesu angielskiego psałterza powstałego ok. 1260 r. (British Library, Additional 62925).

#nauka #liganauki #gruparatowaniapoziomu #historia #swiatnauki #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #sredniowiecze #mikroreklama
+20
sropo
Czas na starożytny Egipt!

Model rzymskiej rodziny z pater familias na czele jest lepiej bądź gorzej znany większości społeczeństwa europejskiego. Jednakże inne wielkie cywilizacje również opierały się na rodzinie jako podstawowej komórce społecznej. Jak zatem kształtował się model rodziny w Starożytnym Egipcie?

Link do znaleziska - Rodzina w Starożytnym Egipcie

Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski)
Jeśli podobają Ci się moje filmy i uważasz, że powinienem rozwijać dalej kanał to zostań moim patronem na patronite ➡️ który znajdziesz TUTAJ

Dodatkowe Tagi: #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #zainteresowania #zwyczaje #swiat #liganauki
#rodzina #swiatnauki
+187
Fake_R
Zamiast tekstu o ciemnej masie dzisiaj proponuję artykuł o ciemnej materii, a konkretnie o kolejnej eksperymentalnej próbie wykrycia cząstek, które mają stanowić jej element składowy. Eksperyment nosi nazwę MAGIS-100. Jeśli więc interesujesz się ciemną materią, albo naturą grawitacji i falami grawitacyjnymi bądź badaniem superpozycji kwantowej - te aspekty również porusza ten eksperyment to zachęcam do przeczytania tekstu pt. Eksperyment MAGIS-100 - badanie ciemnej materii, grawitacji i teorii kwantowej..

Zachęcam wszystkich ciekawych świata i wszechświata. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #astrofizyka #kosmos #wszechswiat #zainteresowania #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #liganauki #ligamozgow #qualitycontent #ciekawostki
+95
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 208 n.e. – urodził się w Emesie przyszły cesarz rzymski Aleksander Sewer, nazywany także Aleksjanem Bassianusem. Był ostatnim cesarzem z rodu Sewerów. Nazwisko Sewer przybrał, kiedy w 218 roku n.e. został adoptowany przez swojego 14-letniego kuzyna, cesarza Heliogabala. W czasie swoich 13 lat panowania (222-235 n.e.) Aleksander wykazał się pokojowym i opanowanym charakterem. Pod jego rządami nastał czas prosperity i wewnętrznego ładu. Z czasem jednak do niepopularności cesarza przyczyniała się jego matka – Julia Mammea, znana ze swej żądzy władzy i bogactw. Na domiar złego jego rządy zbiegły się z wieloma zewnętrznymi zagrożeniami. Łagodny z natury cesarz nie miał żadnych doświadczeń militarnych i był wyraźnie niechętny jakimkolwiek wojnom. W celu łagodzenia konfliktów niekiedy decydował się na przekupstwa i rozmowy, jak to było z Germanami. Właśnie ten fakt podkopał autorytet cesarza. Żołnierze legionu XXII Primigenia widząc w nim osobę słabą i niegodną urzędu cesarza zdecydowali się go zabić po ugodzie z barbarzyńcami.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#1-10

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+8
Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko -> Derbent – najstarsze miasto Rosji, perła Kaukazu - Zaratusztrianizm, islam, perskie twierdze i cmentarze – by poczuć się jak w Iranie, Rosjanie wcale nie muszą wyjeżdżać za granicę. Wystarczy im wycieczka do najstarszego miasta Federacji Rosyjskiej – Derbentu.

Na zdjęciu główne wejście do cytadeli Naryn-Kala (fot. Сулим Кудусов, CC BY-SA 3.0).

#nauka #historia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #qualitycontent #podroze #podrozujzwykopem #kaukaz #rosja #ciekawostkihistoryczne #mikroreklama
+25
rodnorev
Rozwiążmy wreszcie zagadkę spędzającą sen z powiek pokoleniom grzybiarzy.
#grzyby #grzybobranie #grzybyboners #mykologia #biologia #liganauki
+2
Fake_R
Wszystkich zastanawiających się gdzie leży lub czy w ogóle istnieje granica pomiędzy fizyką a matematyką zapraszam do przeczytania artykułu pt. Wspólna ewolucja matematyki i fizyki.

Polecam każdemu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #matematyka #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #zainteresowania #ciekawostki #liganauki #ligamozgow
+8
RFpNeFeFiFcL
Matematyczny model odkrywa tajemnice ludzkiego widzenia.

Matematycy i neurobiologowie stworzyli pierwszy anatomicznie dokładny model, który wyjaśnia, w jaki sposób możliwe jest widzenie. "Wiele z tego, co myślisz, że widzisz, to tak naprawdę tworzysz w swojej głowie." mówi LaiSang Young, matematyk z Uniwersytetu Nowojorskiego. Informacje z oka przechodzą przez wąskie gardło, zanim dotrą do kory wzrokowej mózgu, która mocno przetwarza skąpy sygnał.

Link do znaleziska: https://www.wykop.pl/link/5151713/matematyczny-model-odkrywa-tajemnice-ludzkiego-widzenia/

Źródło: Publikacja na łamach Quantamagazine.

#swiatnauki #gruparatowaniapoziomu #liganauki #ligamozgow #qualitycontent #nauka #ciekawostki #zainteresowania
#psychologia #neurobiologia #czlowiek #ewolucja #zdrowie
+150
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 106 p.n.e. – urodził się Gnejusz Pompejusz, rzymski polityk, dowódca wojskowy, twórca triumwiratu. Swój przydomek „Wielki” otrzymał od współczesnych ze względu na wielkie sukcesy polityczne i militarne oraz zasługi dla Rzymu. Syn Gnejusza Pompejusza Strabona (Gnaeus Pompeius Strabo). Rywal Juliusza Cezara.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#29-9

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+10
Bethesda_sucks
https://www.wykop.pl/link/5151323/kupowanie-plyty-indukcyjnej-a-problem-instalacji-elektrycznej/

W dzisiejszych czasach płyty indukcyjne zdobywają coraz większą popularność jednak mało kto wie, że nie każda instalacja elektryczna jest w stanie przyjąć tak prądożerny odbiornik. W tym filmie autor przedstawił w jaki sposób możemy oszacować czy nasza instalacja to wytrzyma.

#nauka #fizyka #elektryka #gruparatowaniapoziomu #liganauki #elektronika #diy
+3
Czajna_Seczen
Uratujecie? :) #mikroreklamaostatniejszansy

Znalezisko -> Jak kiedyś ubierały się kobiety? Dawne polskie ubiory - Moda to zjawisko podlegające dynamicznym przemianom – nie inaczej było kilka wieków temu. Jak w XVI czy XVII wieku „nosiły się” mieszkanki Krakowa, Gdańska czy Lwowa? Piękne rysunki Kajetana Wincentego Kielisińskiego ukazujące dawną polską modę!

Od siebie dodam, że są to unikatowe rysunki, które do niedawna nie były dostępne w internecie, więc naprawdę warto zobaczyć.

A na ilustracji wcale nie królowa, tylko panna młoda z Gdańska u schyłku XVII w. :)

#historia #gruparatowaniapoziomu #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #swiatnauki #liganauki #nauka #fotohistoria #mikroreklama #modadamska #rysunek #ciekawostki #moda
+3
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 48 p.n.e. – Gnejusz Pompejusz został zamordowany z polecenia władcy Egiptu Ptolemeusza XIII. Ptolemeusz głowę Pompejusza odesłał Cezarowi. Podobno Cezar, który w końcu dotarł do Egiptu i odwiedził pokiereszowane szczątki rywala, rozpłakał się i oddał cześć zmarłemu, następnie każąc wybudować mu należyty pomnik. Majątek Pompejusza po jego śmierci wynosił podobno siedemset milionów sestercji.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#28-9

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki #venividivici
+12
Czajna_Seczen
Wykopiecie? :)

Znalezisko -> Jak kiedyś ubierały się kobiety? Dawne polskie ubiory - Moda to zjawisko podlegające dynamicznym przemianom – nie inaczej było kilka wieków temu. Jak w XVI czy XVII wieku „nosiły się” mieszkanki Krakowa, Gdańska czy Lwowa? Piękne rysunki Kajetana Wincentego Kielisińskiego ukazujące dawną polską modę!

Od siebie dodam, że są to naprawdę unikatowe rysunki, które do niedawna nie były dostępne w internecie naprawdę warto zobaczyć.

A na ilustracji wcale nie królowa, tylko panna młoda z Gdańska u schyłku XVII w. :)

#historia #gruparatowaniapoziomu #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #swiatnauki #liganauki #nauka #fotohistoria #mikroreklama
+19
Pokaż następne