volden
Techniczne mirki, czy to zaznaczone na czerwono to nakrętka na wale?
#lozyska #wal #pkm #technika #rysunektechniczny
+2
Pokaż następne