IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 393 n.e. Flawiusz Honoriusz otrzymał tytuł augusta z rąk ojca Teodozjusza. Cesarzem został w wieku 10 lat i razem z bratem Arkadiuszem podzielili cesarstwo na część zachodnią i wschodnią. Jego wybór na augusta oznaczał to, że cesarz Teodozjusz odmawia uznania Eugeniusa za współwładcę. Do pomszczenia śmierci Walentyniana II nawoływała jego siostra, cesarzowa Galla. Opiekunem Honoriusza został generał Stylichon, który z czasem zyskał ogromne wpływy na dworze. W 402 roku n.e. Honoriusz przeniósł stolicę Cesarstwa Zachodniego do Rawenny. Prowadził wojny z licznymi uzurpatorami do tytułu cesarza.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#23-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+8
dzika-konieckropka
7 edycja corocznego wyścigu w wannach w Stoos w Szwajcarii

#wydarzenia #heheszki #rozowepaski #wyscigi
+11
mmenelica
Można mówić o Dudzie różne rzeczy, ale tutaj prezydent naprawdę z rigczem, jeden z niewielu którzy w ostatnich dniach nie zionie nienawiścią w mediach.

#polska #zamach #adamowicz #duda #mowanienawisci #wydarzenia
+7
dzika-konieckropka
Pictures of the Day: 20 January 2019 - The Telegraph
People gather to watch a broadcast of the funeral service for Gdansk's mayor Pawel Adamowicz, Poznan ,Poland

#polska #fotografia #poznan #wydarzenia
+17
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 62 n.e. Neron ożenił się z Poppeą Sabiną, która była jego kochanką od 58 roku n.e. Poppea prowadziła wystawny tryb życia i była znana jako piękna, wyrachowana kobieta. Niektóre jej zabiegi kosmetyczne zyskały wielką sławę (np. kąpiele w oślim mleku). To ona namówiła Nerona, aby zamordował swoją własną matkę – Agrypinę Młodszą.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#21-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+12
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 250 n.e. cesarz Trajan Decjusz rozpoczął masowe prześladowania chrześcijan. W ich czasie śmiercią męczeńską zginął sam papież Fabian. Prześladowania były jednymi z najbardziej krwawych w historii starożytnego Rzymu i po raz pierwszy objęły obszar całego cesarstwa. W opinii ówczesnych uważany był za władcę energicznego i przez wielu uważanego za wcielenie starorzymskich cnót. Decjusz był ostatnim cesarzem rzymskim, który używał tytułu króla Dolnego i Górnego Egiptu.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#20-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+8
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 379 n.e. cesarz rzymski Gracjan mianował cesarzem wschodniej części Imperium Teodozjusza. Był on synem straconego przed kilku laty wodza tegoż imienia, a podobno także potomkiem cesarza Trajana. Obie rodziny pochodziły z Hiszpanii. Teodozjusz miał 32 lata i cieszył się mirem w armii rzymskiej ze względu na pamięć ojca oraz z powodu zwycięstwa nad Sarmatami, jakie odniósł już po bitwie pod Adrianopolem. Teodozjusz otrzymał prowincje naddunajskie i wschodnie.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#19-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+12
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 395 n.e. zmarł w Mediolanie, w wieku 49 lat, cesarz Teodozjusz I Wielki. Pochowany został w kilka miesięcy później w Konstantynopolu. Po jego śmierci doszło do podziału Cesarstwa Rzymskiego między synów Teodozjusza na część wschodnią (17-letni Arkadiusz) i zachodnią (11-letni Honoriusz). Wydarzenie to mimo, że formalnie nie oznaczało rozdziału Imperium, w praktyce stanowiło powstanie dwóch odrębnych podmiotów politycznych. Wielu badaczy po dziś dzień twierdzi, że śmierć Teodozjusza stanowiła kres świata starożytnego. Pod względem ideologicznym czasy Teodozjusza to pełny triumf chrześcijaństwa, jako religii panującej, dawna natomiast wiara i jej wyznawcy stali się przedmiotem prześladowań. Dowodem na kres antyczności w roku 395 n.e. są wreszcie przemiany w kwestii obyczajowości i kultury – m.in. zaprzestano organizacji igrzysk olimpijskich, niszczono świątynie i dzieła sztuki, doszło nawet do zagłady biblioteki aleksandryjskiej.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#17-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+11
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 27 p.n.e. Senat rzymski nadał cesarzowi Oktawianowi tytuł Augusta. W ten sposób Oktawian stał się pierwszym cesarzem rzymskim, jakkolwiek przy zachowaniu wszelkich pozorów ciągłości ustroju republikańskiego (np. sprawował wielokrotnie urząd konsula w latach 31-23 p.n.e.). Używał oficjalnej tytulatury Imperator Caesar Divi filius Augustus. August sprawował pełnię władzy, skupiając w swych rękach kilka różnych urzędów oraz rozmaite kompetencje nadzwyczajne, nadane dożywotnio przez senat. Jego rządy były rodzajem dyktatury wojskowej pod pozorem utrzymania republiki. Według tradycji władca na łożu śmierci miał użyć zwrotu, którym rzymscy aktorzy kończyli przedstawienia: acta est fabula (sztuka odegrana). Według innych źródeł jego ostatnie słowa to: Plaudite cives, comoedia finita est („klaszczcie obywatele, komedia skończona”).

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#16-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+23
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. cesarz rzymski Galba padł ofiarą spisku uknutego przez Othona. Marek Salwiusz Oton, niegdysiejszy zarządca Luzytanii i jeden z najwcześniejszych zwolenników Galby, rozczarowany tym, że to nie on, lecz Pizon objął miano następcy władcy, nawiązał kontakt z pretorianami, którzy obrali go swoim cesarzem. Dnia 15 stycznia 69 n.e. Galba, który natychmiast udał się na spotkanie z rebeliantami (był tak słaby, że musiał być trzymany w lektyce), napotkał oddział jazdy i został zamordowany niedaleko Lacus Curtius. Jak podaje Plutarch, w swoich ostatnich chwilach cesarz Galba miał nadstawić szyję i rzec: „Uderzcie, jeśli będzie to z pożytkiem dla Rzymian!”. Łącznie zabicie Galby zadeklarowało około 120 osób, pragnących zyskać przychylność Othona i mających nadzieję na nagrodę. Lista ich imion została spisana i trafiła w ręce Witeliusza, gdy ten przejął władzę po Otonie. Wszyscy, którzy się na niej znaleźli, zostali zabici. Podczas późnego etapu swoich rządów na prowincji Galba był niedołężny i apatyczny, ale było to spowodowane zarówno upływem czasu, jak i chęcią, by nie przyciągać na siebie uwagi Nerona. Jak pisze Tacyt, „wszyscy ogłosiliby go godnym cesarstwa, gdyby nigdy nie był cesarzem [omnium consensu capax imperii nisi imperasset]”.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#15-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+10
mroz3
Co to za smutne czasy gdy jedynie Nie wykazuje się jakimś rigczem

#gdansk #urban #wydarzenia
+355
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 83 p.n.e. urodził się Marek Antoniusz. Doskonały wódz rzymski, a jednocześnie błyskotliwy polityk. Ojciec Marka zmarł w młodym wieku i matka zdecydowała się ponownie wyjść za mąż, tym razem za Publiusza Korneliusza Lentulusa Surę. Został on jednak stracony na rozkaz Cycerona. Postawa Cycerona wywołała w młodym człowieku ogromne wzburzenie. Odtąd Marek żywił nienawiść do Cycerona.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#14-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+14
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 86 p.n.e. zmarł Gajusz Mariusz, rzymski polityk, wódz. W 105 roku p.n.e. pokonał Jugurtę, a rok później Cymbrów i Teutonów (102-101 p.n.e.). Po tych zwycięstwach został uznany za trzeciego założyciela Rzymu (po Romulusie i Kamillusie).

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#13-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+15
L3stko
Silna eksplozja w Paryżu. Zdaniem świadków eksplodowała stabilność.

#europa #francja #wydarzenia
+11
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 347 n.e. urodził się Teodozjusz I Wielki, ostatni cesarz rzymski całego Imperium Rzymskiego, władający zarówno wschodnią jak i zachodnią częścią cesarstwa. Znakomity wódz. Po klęsce Rzymian pod Adrianopolem (378 n.e.) mianowany przez cesarza Gracjana współrządcą (augustem) we wschodniej części cesarstwa. Na drodze układów i zwycięstw osadził Gotów między Dunajem i Bałkanami (382 n.e.), wcielając ich do wojska rzymskiego. W 395 roku podzielił Imperium Romanum na wschodnie – greckie (przypadło Arkadiuszowi) i zachodnie – łacińsko-romańskie (otrzymał je Honoriusz).

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#11-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+12
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 49 p.n.e. Juliusz Cezar przekroczył Rubikon czym rozpoczął wojnę domową. Cezar wypowiedział słynne słowa – Kości zostały rzucone! – podczas przekraczania rzeki Rubikon, będącej symboliczną granicą pomiędzy Galią a Italią. W prawie rzymskim obowiązywał legiony zakaz przekraczania tej granicy, a ponieważ Cezar tą regułę złamał, było to de facto wypowiedzenie wojny. W ten sposób rozpoczął wojnę domową, która zakończyła się jego triumfem i pokonaniem swojego głównego rywala – Pompejusza.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#10-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+16
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, obchodzono Agonalia, święto ku czci boga wszelkich początków Janusa. W dniu obchodów Rex Sacrorum składał w ofierze barana w Regia, prosząc boga o przychylność oraz ochronę przed złem i śmiercią. Nazwa święta pochodzi od pytania, które przed złożeniem ofiary zadawał zebranym kapłan: „Agone?”, czyli „czy mam uśmiercić?”.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#9-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+18
Ksemidesdelos
Oglądam wczorajsze #wiadomosci #tvpis i pierwszym newsem jest niewątpliwie sukces rządu - Miłosz S. projektant escaperoomu gdzie zginęły nastolatki tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Ale powiedzcie mi, jeżeli ktoś się orientuje w #prawo jaki jest sens zamykać teraz chłopaka skoro żadnego procesu jeszcze nie było?

Żeby nie zaprojektował kolejnych niebezpiecznych escaperoomów?

Obrzydliwa pokazówka :/

#polska #escaperoom #patologiazmiasta #bekazpisu #wydarzenia #wypadek
+1294
pogop
Nie za bardzo czuję tego sportu z wstawianiem #fakenews i śmiania się z pelikanów. Celowa manipulacja w czasach natłoku informacji, gdzie dla wielu czytelników tytuł i lid (zajawka), jest wystarczającym nośnikiem wiadomosci. Za takie gierki powinien być ban moim zdaniem.

#oswiadczenie #wykop #dziennikarstwo #informacja #news #wiadomosci #wydarzenia
+4
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 49 p.n.e. – senat rzymski za sprawą Katona Młodszego wydał tzw. ostateczny dekret (senatus consultum ultimum) pozbawiający Cezara władzy nad wojskiem i obligujący go do powrotu do Rzymu. Tam miał stanąć przez trybunałem za zbrodnie wojenne popełnione w walce z barbarzyńcami. Ponadto Cezar miał zostać uznany wrogiem publicznym i zdrajcą, jeśli nie rozwiąże armii i nie odda namiestnictwa Galii Lucjuszowi Domicjuszowi Ahenobarbusowi.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#7-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+16
ArchDelux
"Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci".

#katowice Śródmieście, 16 stycznia 2019, Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1.

Impreza (w końcu jest to oficjalny "kalendarz imprez styczeń 2019" miasta Katowice) zapowiada się wystrzałowo... To jakieś pokłosie protestów rodziców osób niepełnosprawnych w sejmie w 2018 roku czy inne #creepystory? └[⚆ᴥ⚆]┘

link: http://www.katowice.eu/SiteAssets/Lists/Aktualnosci/AllItems/styczeń%20dzielnicą.pdf

#niepelnosprawni #wydarzenia #slask #niewiemjaktootagowac #wtf
+4
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 361 n.e. Julian Apostata wziął udział w święcie Epifanii, by zjednać sobie chrześcijan. Wiosną wyruszył za Ren przeciw Alamanom i podstępem schwytał ich wodza Wadomara.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#6-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+11
Samcro
Dzisiaj w nocy Finlandia pokonała USA 3-2 w finale Młodzieżowych Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie, odbywających się w Kanadzie.
Kraj, którego liczba ludności oscyluje wokół 5.5 miliona, potrafi grać i zwyciężać.

Zostaw plusa, jeżeli szanujesz wyczyn ludzi, jeżdżących na reniferach do pracy - niech choć raz poczują gorące ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#hokej #mecz #sport #wydarzenia #finlandia
+40
binuska
Nowy Kościół Ukraiński - uważany za schizmatyckie ugrupowanie kościelne (tzw. Nowy III Rzym) w unii podpisanej z papieżem rzymskim, nie uznany przez żadną Cerkiew Prawosławną.

W jednym z najważniejszych monastyrów na półwyspie Atos trwa protest mnichów a ich hasłem jest "Prawosławie albo śmierć"

"Tam gdzie powstają podziały i trwa walka o władzę - tam czai się diabeł" "Diabeł zawsze udaje dobro, lecz w rekach dzierży władzę i po owocach go poznamy" "Bóg gardził władza i powiedział: "nie stawiajcie mi świątyń z kamienia!"

W prawosławiu nie ma władzy, a do niedawna chramy były tylko drewniane!

#prawoslawie #cerkiew #ukraina #kijow #sekta #schizma #kosciol #papiez #watykan #konstantynopol #chram #slowianie #krucjata #katolicyzm #grekokatolicyv #krzyzacy #wiara #religia #starowiercy #ruskijowska #diabel #wojna #kler #rzym #grecja #fotohistoria #fotografia #wydarzenia #inkwizycja #patriarchabartlomieji #nacjonalizm #pizzagate #naglowkigrozy #pedofilewiary #naukowcywiary
+1
j777
pozdrowienia dla #malopolska oraz #krakow

wiedzieliście o tym?

#kiciochpyta #wydarzenia
+1
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 46 p.n.e. miała miejsce bitwa pod Ruspiną w prowincji Africa. Stronnictwa, które brały udział w wojnie to optymaci pod dowództwem Tytusa Labienusa i popularzy pod dowództwem Juliusza Cezara. Była to jedna z ostatnich wielkich przegranych Cezara, w której to jego wojska zostały w znacznej części wybite. W pewnym momencie bitwy cezarianie zostali niebezpiecznie okrążeni, na widok czego, jak wspominają źródła, jeden z chorążych zaczął uciekać. Cezar miał podobno chwycić żołnierza, odwrócić i powiedzieć: „Tam jest wróg!”. Cezar utracił w bitwie 1/3 swoich wojsk i zmuszony został do wycofania się. Mimo strat, Cezar zdołał potem, w bitwie o Tapsus, pokonać wojska optymatów.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#4-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+12
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. Aulus Witeliusz został obwołany cesarzem przez legiony (pod dowództwem Fabiusa Valensa) w Kolonii w Germanii Górnej. W następnych dniach przysięgę wierności Witeliuszowi złożyły oddziały w Galii, Brytanii i Recji. Oddziały Witelliusza ruszyły na Rzym przeciwko cesarzowi Galbie, lecz Galba został zabity i nowym cesarzem został Marek Salwiusz Oton. Ten jednak nie chcąc toczyć dalszych walk bratobójczych wolał popełnić samobójstwo. Witeliusz objął tron dnia 16 kwietnia 69 roku n.e.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#2-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+11
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. rzymskie legiony odmawiają złożenia przysięgi na lojalność cesarzowi Galbie. Buntują się i imperatorem obwołują następnego dnia Witeliusza.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#1-1

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+10
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 192 n.e. w noc noworoczną został zamordowany cesarz Kommodus. Do spiskowców należeli jego pokojowy Eclectus i konkubina Marcja. Zabójstwo było końcem panowania dynastii Antoninów i początkiem wojny domowej w Imperium Rzymskim.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#31-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+11
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 39 n.e. urodził się cesarz Tytus, syn Wespazjana. Wsławił się głównie walką u boku ojca w czasie rewolty w Palestynie, po czym gdy ojciec wybył do Rzymu zdobyć tron cesarski, Tytus pozostał i w roku 70 n.e. zakończył rewoltę, zdobywając Jerozolimę i niszcząc Świątynię Jerozolimską. To wydarzenie rozpoczęło słynną diasporę, za co też ufundowano mu łuk triumfalny w Rzymie. Po śmierci ojca, jako starszy brat Domicjana, przejął władzę. Sprawował rządy dość pokojowo, dokańczając budowę Koloseum i pomagając nielicznym przeżyłym katastrofę w Pompejach. Za jego panowania stolicę trapiły kataklizmy: wybuchł groźny pożar i zaraza (80 n.e.). Umarł, nie dokończywszy zdania: W jednym tylko zawiniłem. Nie wyjawił, co to było.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#30-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+13
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 457 n.e. cesarzem Cesarstwa Zachodniorzymskiego został Majorian, który następnie uznany został przez cesarza wschodniorzymskiego Leona I. Majorian był cesarzem zachodniorzymskim w latach 457-461 n.e. Uważany jest za ostatniego niemarionetkowego władcę zachodniej części Cesarstwa. Zdołał przywrócić władzę nad większością Iberii i Galii. Jeden z niewielu cesarzy zachodniorzymskich, którzy podjęli energiczne i zdecydowane działania mogące ocalić Rzym przed upadkiem. Zachowało się wiele źródeł a propos życia i panowania Majoriana. Stąd też są one lepiej znane niż jakiegokolwiek innego władcy Cesarstwa Zachodniorzymskiego tego okresu.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#28-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+16
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, obchodzono Dies Natalis Solis Invicti („Narodziny Niepokonanego Słońca”). Sol Invictus było starożytnym kultem, wywodzącym się z Persji, jednak czczonym głównie w Rzymie, skąd też otrzymało swoją nazwę. Kult wprowadził cesarz Aurelian w 274 roku n.e. Było ono poświęcone Mitrze, utożsamianemu z rzymskim bogiem Solem, czyli Słońcem. Święto upamiętniało jego narodziny w górach Zagros. Rzymianie w ten dzień obdarowywali się nawzajem podarkami i składali sobie życzenia, całowali się pod jemiołą. Chrześcijanie pod koniec IV wieku n.e. chcąc umocnić swoją wiarę na ziemiach Imperium zaczęli obchodzić tego samego dnia narodziny Chrystusa.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#25-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+14
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 3 p.n.e. urodził się cesarz Galba, który panował od 8 czerwca 68 roku do 15 stycznia 69 roku, do swojej śmierci. Jego panowanie, po śmierci Nerona, zapoczątkowało wydarzenia nazywane potocznie rokiem czterech cesarzy. Najistotniejszy problem, z jakim zetknął się Galba podczas swoich krótkich rządów, związany był z przywróceniem państwowych finansów. Władca podejmował wiele niepopularnych decyzji, spośród których najbardziej niebezpieczną była odmowa wypłacenia pretorianom nagród pieniężnych, jakie były im w jego imieniu obiecane. Cesarz gardził poglądem, jakoby żołnierze powinni otrzymywać łapówki za lojalność. Oburzał pospólstwo swoim skąpstwem i niechęcią wobec przepychu. Podczas późnego etapu swoich rządów na prowincji Galba był niedołężny i apatyczny, ale było to spowodowane zarówno upływem czasu, jak i chęcią, by nie przyciągać na siebie uwagi Nerona. Jak pisze Tacyt: „wszyscy ogłosiliby go godnym cesarstwa, gdyby nigdy nie był cesarzem” (omnium consensu capax imperii nisi imperasset).

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#24-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+13
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, obchodzono Larentalia, święto na cześć bogini Accy Larentii, przybranej matki bliźniaków Romulusa i Remusa i żony Faustulusa, pasterza, który znalazł braci w norze wilczycy. Oboje wyżywili i wychowali chłopców w swoim domostwie. Dnia 23 grudnia kapłan Kwiryna składał ofiary Manom w wąwozie Velabrum między Palatynem i Kapitolem, gdzie miał się znajdować rzekomy grób Accy Larentii. Inna część społeczeństwa rzymskiego tego dnia z kolei składała honory Larom, duszom zmarłych, czczonym jako bóstwa opiekuńcze domu i szczęścia domowego, chroniące od nieszczęść. Larentalia było to jedno ze świąt zapowiadających koniec starego i początek nowego roku.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#23-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+8
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 244 n.e. urodził się cesarz Dioklecjan. Jego rządy rozpoczynają epokę późnego Cesarstwa Rzymskiego – dominatu. Dioklecjan przekształcił państwo rzymskie w monarchię absolutną, ustanawiając despotyczny system rządów, pozbawiając senat jednocześnie jakiegokolwiek wpływu na władzę. Dla usprawnienia rządów wprowadzono system tzw. tetrarchii, który polegał na równoczesnym panowaniu czterech podmiotów władzy: dwóch augustów i dwóch władców niższej rangi z tytułem cezara. Dioklecjan przeszedł do historii także, jako jeden z cesarzy, którzy prowadzili masowe prześladowania chrześcijan.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#22-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+15
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. cesarz Witeliusz został schwytany i zamordowany. Jak podaje Swetoniusz, a za nim Aureliusz Wiktor, sam Witeliusz został torturowany, następnie z pętlą na szyi w poniżający sposób zawleczony do Schodów Gemońskich, a w końcu zmasakrowane ciało na haku wrzucono do Tybru. Rządy Witeliusza charakteryzowały się wielką rozrzutnością w dziedzinie życia pałacowego.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#21-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+13
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 69 n.e. Wespazjan, ostatni żyjący pretendent do tytułu cezara, wkroczył oficjalnie do Rzymu, czym zakończył ten kuriozalny dla Imperium Romanum rok – rok czterech cesarzy. Witeliusz z kolei, przegrany w walce o tron, został schwytany w swoim pałacu i zabity przez motłoch. Wespazjan został nowy cesarzem Imperium i dał początek nowej dynastii – flawijskiej.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#20-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+13
Future_Prime_Minister_of_Poland
Wiecie co mnie wkurza(What grinds my gears)? Wyroki w Polsce dla pijanych kierowców.
Dziś w telewizji TVN był materiał na temat gościa który po pijaku, bez prawka wjechał samochodem w dwie dziewczynki(sprawa z sierpnia).
Co ciekawe jedną z poszkodowanych była córka sprawcy. Kierowca żeby było śmieszniej uciekł z miejsca wypadku do swojego domu oddalonego o 200 m od miejsca wypadku.
Przenosimy się do dnia dzisiejszego, zapada wyrok : 9 lat więzienia z możliwością wyjścia po 7, maksymalna kara przewidziana za zabójstwo na drodze 12 lat.

Co to ku&wa ma być... 9 lat, bez prawka, po pijaku i ucieka z miejsca wypadku. Chyba musiałby wjechać w papieża, aby otrzymać dwanaście lat. Nie wspominając, że jest to śmiesznie niska kara.
#polska #prawo #wydarzenia #zycie
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 364 n.e. trybun wojskowy elitarnego oddziału piechoty (Scutarii) Walentynian (34 lata) został obrany cesarzem rzymskim po śmierci cesarza Jowiana. Jego familia wywodziła się z Panonii. Za Konstancjusza zajmował wysokie stanowiska w armii, został usunięty jednak przez Juliana ze względu na wierność chrześcijaństwu. Przywrócił go Jowian.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#198-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+12
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 218 p.n.e. wojska Hannibala zwyciężyły wojska Republiki Rzymskiej w bitwie nad rzeką Trebią – małą liguryjską rzeczką. Na placu bitwy poległo lub dostało się do niewoli około 20 tysięcy Rzymian, czyli połowa armii konsula Tytusa Semproniusza Longusa. Straty Kartagińczyków były nieznaczne. Zwycięstwo otworzyło Hannibalowi drogę do południowej Italii, a jak się miało okazać kolejnych zwycięstw.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#18-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+17
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 497 p.n.e. miało miejsce pierwsze święto Saturnaliów. Było to doroczne święto ku czci boga rolnictwa Saturna. Obchodzone było od 17 do 23 grudnia. Było to święto pojednania i równości. Najważniejszym obrzędem tego dnia było to, że panowie i niewolnicy zamieniali się na jeden dzień rolami. Ponadto zawieszano prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej. Saturnowi składano ofiary, a orszaki weselących się ludzi zmierzały przez całe miasto na uczty i zabawy. Ojców rodzin obdarzano podarkami – głównie woskowymi świecami i glinianymi figurkami (jako symbol ofiar z ludzi składanych Saturnowi we wcześniejszych czasach). Festiwal miał wesoły charakter. Dzień ten upamiętniał postawienie w Rzymie świątyni Saturnowi, odpowiednikowi greckiego Kronosa. Miało to w oryginale miejsce 17 grudnia, jednak przez lata święto się przedłużało, aż w końcu trwało aż do 23 grudnia, kończąc się tuż przed Sol Invictus. Z czasem święto zostało wydłużone do 25 grudnia.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#17-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+19
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, miały miejsce Consualia, festiwal miał miejsce dwukrotnie: 21 sierpnia i 15 grudnia. Tego dnia Rzymianie czcili Consusa, boga opiekującego się ziarnem zgromadzonym w spichlerzach albo Neptunusa Equestrisa. Według Plutarcha Neptunus Equestris i Consus były to różne nazwy na tego samego boga. Co roku odsłaniano ołtarz poświęcony bóstwu, i który został pogrzebany w Circus Maximus. Pierwszym, który według tradycji odnalazł ołtarz był Romulus. Podczas consualiów wszystkie konie, osły i muły były ozdabiane wieńcami i zwalniane od pracy. W Circus Maximus odbywały się wówczas wyścigi konne, zaś w jego podziemiach składano ofiary na ołtarzu Consusa, udostępnianym tylko w czasie tego święta. Wedle rzymskich podań właśnie podczas Consualiów miało dojść do porwania Sabinek. Święto miało charakter rolniczy oraz archaiczny i symbolizowało koniec zbiorów.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#15-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+13
szunis
Odsłonięcie tablicy poświęconej Michałowi Landemu, który zginął w 1861 r. podczas manifestacji przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Landy był uczniem szkoły rabinów. Został trafiony kulą, gdy niósł krzyż przejęty z rąk ranionego zakonnika.

#polska #zydzi #historia #wydarzenia #pamiec

https://t.co/T4JUNCflum

Więcej o wydarzeniach z 8 kwietnia 1861r

http://www.jhi.pl/blog/2018-12-04-uroczyste-odsloniecie-tablicy-poswieconej-michalowi-landemu
+5
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 361 n.e. Julian Apostata, po odniesieniu zwycięstwa w wojnie domowej z Konstancjuszem, wkroczył do Konstantynopola, zapewniając sobie w ten sposób władzę nad całym Imperium Rzymskim. Pomimo faktu, że oficjalnie nie wyznawał religii chrześcijańskiej, wziął udział w ceremonii pogrzebowej byłego imperatora w kościele Świętych Apostołów. Jak sam potem pisał: „Człowiek ten był moim przyjacielem i krewnym. Kiedy zaś zamiast przyjaźni wybrał nienawiść, bogowie rozstrzygnęli konflikt”.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#11-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+19
AmonGoeth
John Bercow - spiker Brytyjskiego Parlamentu (odpowiednik marszalka sejmu w PL) określił Mayową "discourteous" (osoba nie majaca poszanowania opinii). Dał pratii opozycyjnej (Pracy) nadzwyczajne pozwolenie do zwołania posiedzenia by poddać pod glosowanie w trybie natychmiastowym tzw Brexit Deal. Który już wiadomo ze upadnie a Mayowa gra na zwłokę.
Pewnie potrzebuje nieco czasu by popakowac kartony na Downing Street 10.

Szkoda ze w zalesiu nie ma bezaprtyjnego marszałka ktory prowadzilby obrady jak Bercow z ktorym nie ma patyczkowania.

#brexit #uk #wydarzenia #ciekawostki
+11
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 480 n.e. Odoaker, pierwszy król Italii, po śmierci Neposa włączył Dalmację do rządzonego przez siebie państwa. Następnie podjął współpracę z rzymskim senatem i ugruntował swoją pozycję w regionie. Jednak jedynie na niecałe 10 lat. Odoaker prowadził także skuteczne kampanie przeciwko plemionom Rugiów, które z czasem zaniepokoiły cesarza Zenona. Ten wykorzystując pretekst skargi syna zabitego przez Odoakra króla Rugiów zachęcił króla Ostrogotów Teodoryka do zaatakowania Italii. Wojska Odoakra przegrały bitwę nad rzeką Isonzo w 489 roku, w wyniku czego Teodoryk opanował północne Włochy. Odoaker bronił się jeszcze do marca 493 w dobrze ufortyfikowanej Rawennie. W wyniku zawartego ostatecznie porozumienia obaj wodzowie mieli sprawować władzę wspólnie. Po kilku dniach Odoaker został jednak razem z żoną, bratem Onuflem i synem Telą zamordowany przez swego rywala podczas uroczystej uczty.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#9-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+18
IMPERIUMROMANUM
TEGO DNIA W RZYMIE

Tego dnia, 65 p.n.e. urodził się Horacy, rzymski poeta. Twórczość Horacego uważana jest za szczytowe osiągnięcie klasycyzmu epoki Augusta i wywarła ona znaczący wpływ na poezję europejską.

https://www.imperiumromanum.edu.pl/tego-dnia-w-rzymie/#8-12

#liganauki #antycznyrzym #imperiumromanum #wydarzenia #gruparatowaniapoziomu #historia #tegodnia #tegodniawrzymie #rzym #ciekawostki
+22
Pokaż następne