Dziś przyznaliśmy*

Gadżeciarz 10 / 92394
Mędrzec 1 / 2471
Banan 1 / 18762