Dziś przyznaliśmy*

Gadżeciarz 25 / 92199
Ekshibicjonista 3 / 19949