Zasady działań moderacyjnych

Wykop.pl jest największym polskim portalem społecznościowym. Skupiamy aktywnych, kreujących trendy Internautów, zainteresowanych bieżącymi wydarzeniami w kraju i na świecie, technologią, ciekawostkami i nauką. Każda informacja, która pojawia się na Wykopie, jest dodawana, oceniana i komentowana przez naszą Społeczność. Mając świadomość jak ważne miejsce na mapie polskiego Internetu zajmuje Wykop, chcemy aby Serwis był miejscem przyjaznym dla Wykopowiczów, zachęcającym do dzielenia się informacjami i wspólnych dyskusji. W tym celu, w konsultacji z Wami, przygotowaliśmy zbiór zasad oraz wytycznych, w których określiliśmy jakie treści, działania i aktywności w serwisie nie są akceptowane na Wykopie. W poniższym dokumencie szczegółowo określiliśmy jakie treści naruszają regulamin serwisu (z regulaminem możesz zapoznać się tutaj: https://www.wykop.pl/regulamin/), są niezgodne z naszymi zasadami, a także w naszej ocenie nie powinny znaleźć się w serwisie Wykop.pl. Treści naruszające nasze zasady będą (na podstawie zgłoszeń przesyłanych przez Wykopowiczów) usuwane z serwisu, a konta ich autorów - gdy będzie to konieczne - banowane.

Ta osoba jest irytująca (flood, utrudnia korzystanie z serwisu)

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • celowe utrudnianie innym użytkownikom korzystanie z serwisu;
 • flood rozumiany jako wielokrotne powtarzanie tej samej lub podobnej treści;
 • natarczywe publikowanie identycznych lub podobnych treści mających na celu utrudnienie innym użytkownikom dotarcie do interesujących ich komentarzy, wpisów i znalezisk;
 • natarczywe publikowanie tych samych materiałów/treści w celu zwiększenia ich popularyzacji;
 • publikowanie pustych komentarzy;
 • natarczywe atakowanie, wyśmiewanie oraz obrażanie użytkowników serwisu;
 • wykorzystywanie serwisu w celu rozpowszechniania treści propagandowych, materiałów szerzących nienawiść;
 • aktywność skupiona na prowokowaniu sporów i kłótni między użytkownikami.

To jest multikonto

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • posiadanie jednocześnie kilku kont w serwisie, które wykorzystywane są do manipulowania głosami, treściami czy wprowadzania w błąd innych użytkowników;
 • wykorzystywanie wielu kont do głosowania na własne znaleziska;
 • wykorzystywanie wielu kont do plusowania własnych lub innych komentarzy;
 • wykorzystywanie wielu kont w celu manipulowania dyskusją, a także jej ocenami oraz głosami;
 • wykorzystywanie wielu kont w celu robienia za pomocą Wykopu “marketingu szeptanego”, czynu nieuczciwej konkurencji czy też manipulowania oceną oraz opinią na temat danych osób, usług i produktów;
 • korzystanie z więcej niż jednego konta (nie dotyczy użytkowników prowadzących konta firmowe/reklamowe);
 • tworzenie kolejnych kont po zablokowaniu możliwości korzystania z serwisu;
 • tworzenie kolejnych kont w celu podszywania się pod inne osoby, trollowania.

Konto spamerskie

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • publikowanie materiałów o charakterze reklamowym w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym również linki do aukcji internetowych, reflinki, celowe nabijanie kliknięć/punktów/pieniędzy, sprzedaż kodów mających na celu zachęcenie do skorzystania z danej usługi;
 • sprzedaż materiałów i produktów niezgodnych z prawem, w tym: oferowanie zakupu broni, substancji odurzających, leków, alkoholu, wyrobów tytoniowych, a także usług seksualnych;
 • publikowanie odnośników do stron podszywających się pod inne podmioty;
 • publikowanie odnośników do stron oferujących fałszywe lub nieistniejące usługi;
 • publikowanie odnośników do stron wyłudzających dane użytkowników,
 • publikowanie odnośników do stron zawierających treści wprowadzające w błąd, fałszywe strony docelowe (w tym również okna otwierane w tle, clickjacking itp);
 • wyjątek: dopuszczamy możliwość publikowania artykułów pochodzących z własnego bloga lub kanału, pod warunkiem, że treści zamieszczane w serwisie Wykop.pl nie mają charakteru reklamowego;

Niedozwolony avatar, opis lub dane profilowe

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • wulgarne lub obraźliwe treści, materiały pornograficzne, linki do materiałów oraz stron pornograficznych;
 • dane osobowe, linki społecznościowe lub wizerunek innej osoby;
 • materiały propagujące przemoc, treści drastyczne;
 • materiały nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, homofobii; nawołujące do konfliktów między narodami;
 • materiały mające na celu zachęcanie do działań niezgodnych z prawem, działań destrukcyjnych, a także autodestrukcyjnych;
 • treści reklamowe zachęcające do zakupu produktów niezgodnych z prawem, w tym oferowanie zakupu broni, substancji odurzających,leków, alkoholu oraz wyrobów tytoniowych;
 • materiały oferujące usługi seksualne;
 • materiały i linki mające na celu wyłudzenie danych;
 • konto założone przez nieletniego poniżej 13 roku życia.

Podszywa się pode mnie lub mojego znajomego

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • właściciel konta podszywa się pod osobę zgłaszającą;
 • właściciel konta podszywa się pod osobę bliską (rodzina, opiekun, itp) osobie zgłaszającej
 • właściciel konta podszywa się pod inną osobę;
 • właściciel konta podszywa się pod inną firmę;
 • właściciel konta podszywa się pod inną organizację.

Atakuje mnie

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • są to wszelkie zachowania wpisujące się w definicję naruszeń dóbr osobistych, których celem jest atakowanie osoby zgłaszającej, obrażanie jej, a także ujawnianie jej danych i wizerunku;
 • opublikowanie danych osobowych, imienia i nazwiska, adresu, linków do kont społecznościowych, w których pojawiają się dane osobowe, w tym również innych danych pozwalających w prosty sposób ustalić tożsamość zgłaszającego;
 • umieszczanie bez zgody materiałów ujawniających wizerunek zgłaszającego;
 • materiały naruszające dobre imię, w tym informacje nieprawdziwe, wulgarne wyzwiska, oszczerstwa, obrażanie, zastraszanie, szantażowanie, groźby;
 • ataki personalne, w tym stosowanie takich określeń jak: brudas, frajer, śmierdzący, odrażający, tępy, dureń, durny, głąb, idiota, kretyn, chory psychicznie, upośledzony, dziwka, suka, robak, zboczeniec, śmieć, odpad społeczny, spierdolina, cwel, ścierwo;
 • atakowanie na podstawie cech chronionych: (płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religia/wyznanie/światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna);
 • wykorzystanie niewulgarnych słów, które w całości tworzą obraźliwy atak.

Manipuluje treściami lub głosami

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • wykorzystywanie multikont w celu głosowania na określone wpisy, komentarze i znaleziska;
 • celowe manipulowanie tytułem lub opisem znaleziska;
 • tytuł oraz opis znaleziska wprowadza w błąd, zawarte w nim informacje nie pokrywają się z informacjami, które znajdują się w linkowanej stronie;
 • celowe zwoływanie się/umawianie się na głosowanie na dane treści w celu ich wypromowania/dotarcia do większej grupy osób;
 • nie dotyczy: wołania za pomocą mirkolist oraz wołania osób, które we wcześniejszej dyskusji wyraziły chęć bycia wołanym.

Treści o charakterze pornograficznym

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • nagość rozumiana jako widoczne narządy płciowe przedstawione zarówno na fotografii, materiale video, rysunku;
 • rozpowszechnianie materiałów (zdjęć, filmów, tekstów) pochodzących z serwisów pornograficznych;
 • rozpowszechnianie linków prowadzących do serwisów zawierających treści pornograficznych;
 • stosunek płciowy, w tym również stosunek oralny oraz analny;
 • sugerowany stosunek płciowy, w tym również sugerowany stosunek oralny oraz analny;
 • materiały (zdjęcie, film, rysunek) przedstawiające erekcję oraz inne czynności seksualne takie jak: masturbacja, molestowanie seksualne, korzystanie z akcesoriów erotycznych;
 • treści przedstawiające materiały fetyszystyczne, takie jak: zoofilia, kanibalizm, odchody, oddawanie moczu, menstruacja, wydzieliny, uboczne produkty czynności seksualnych, hentai;
 • treści pornograficzne z udziałem nieletnich: stosunek płciowy, sugerowanie stosunku płciowego, nagość, molestowanie seksualne, seksualne pozy i gesty mogące budzić skojarzenia seksualne.

Oszustwo, treść wprowadza w błąd, informacja nieprawdziwa

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • celowe manipulowanie tytułem lub opisem znaleziska;
 • zawarte w artykule informacje są nieprawdziwe lub zostały celowo zmanipulowane;
 • tytuł oraz opis znaleziska wprowadzają w błąd, zawarte w nim informacje nie pokrywają się z informacjami znajdującymi się w linkowanej stronie;
 • wprowadzanie użytkowników w błąd, którego celem jest czyn zabroniony przez prawo;
 • publikowanie odnośników do stron podszywających się pod inne podmioty;
 • publikowanie odnośników do stron oferujących fałszywe lub nieistniejące usługi;
 • publikowanie odnośników do stron wyłudzających dane użytkowników;
 • publikowanie odnośników do stron zawierających treści wprowadzające w błąd, fałszywe strony docelowe (w tym również okna otwierane w tle, clickjacking itp);
 • próba wyłudzenia i kradzieży haseł.

Propagowanie nienawiści lub przemocy, treści drastyczne

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • treści nawołujące do nienawiści lub przemocy w stosunku do innych osób, a także atakowanie innych osób/grup osób na podstawie cech chronionych: (płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religia/wyznanie/światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna);
 • treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści (między innymi: rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami czy homofobii);
 • treści drastyczne lub przedstawiające przemoc w sposób dosłowny (np. katowanie, kamienowanie, znęcanie się nad ludźmi, znęcanie się nad zwierzętami, zabójstwo, samobójstwo), nienawiść.

Naruszenie regulaminu - nieodpowiednie treści

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • wypowiedzi wulgarne lub obraźliwe, a także atakowanie innych osób/grup osób na podstawie cech chronionych: (płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religia/wyznanie/światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna);
 • nakłanianie do popełnienia przestępstwa;
 • pochwalanie popełnienia przestępstwa;
 • nakłanianie do popełnienia samobójstwa;
 • materiały pornograficzne;
 • treści propagujące przemoc, treści drastyczne bądź nawołujące do szerzenia nienawiści (między innymi: rasizm, ksenofobia, konflikty między narodami, treści homofobiczne, antysemickie, islamofobiczne, nacjonalistyczne, itp)
 • propagowanie spożywania narkotyków;
 • ataki personalne pod adresem innych osób, w tym stosowanie takich określeń jak: brudas, śmierdzący, odrażający, tępy, dureń, durny, głąb, idiota, kretyn, chory psychicznie, upośledzony, dziwka, suka, zboczeniec, robak, śmieć, odpad społeczny, spierdolina, cwel, ścierwo, itp;
 • wykorzystanie niewulgarnych słów, które w całości tworzą obraźliwy atak.

Naruszenie dóbr osobistych (ujawnienie danych osobowych lub wizerunku)

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • są to wszelkie zachowania wpisujące się w definicję naruszeń dóbr osobistych, których celem jest atakowanie osoby zgłaszającej, obrażanie jej, a także ujawnianie jej danych i wizerunku;
 • opublikowanie danych osobowych, imienia i nazwiska, adresu, linków do kont społecznościowych, w których pojawiają się dane osobowe, w tym również innych danych pozwalających w prosty sposób ustalić tożsamość zgłaszającego;
 • umieszczanie bez zgody materiałów ujawniających wizerunek zgłaszającego;
 • materiały naruszające dobre imię, w tym informacje nieprawdziwe, wulgarne wyzwiska, oszczerstwa, obrażanie, zastraszanie, szantażowanie, groźby;
 • ataki personalne, w tym stosowanie takich określeń jak: brudas, frajer, śmierdzący, odrażający, tępy, dureń, durny, głąb, idiota, kretyn, chory psychicznie, upośledzony, dziwka, suka, zboczeniec, śmieć, odpad społeczny, spierdolina, cwel, ścierwo;
 • atakowanie na podstawie cech chronionych: (płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religia/wyznanie/światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna);
 • wykorzystanie niewulgarnych słów, które w całości tworzą obraźliwy atak.

Treści reklamowe, spam

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • publikowanie materiałów o charakterze reklamowym w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym również linki do aukcji internetowych, reflinki, celowe nabijanie kliknięć/punktów/pieniędzy, sprzedaż kodów mających na celu zachęcenie do skorzystania z danej usługi;
 • sprzedaż materiałów i produktów niezgodnych z prawem, w tym: oferowanie zakupu broni, substancji odurzających, leków, alkoholu, wyrobów tytoniowych, a także usług seksualnych;
 • publikowanie odnośników do stron podszywających się pod inne podmioty;
 • publikowanie odnośników do stron oferujących fałszywe lub nieistniejące usługi;
 • publikowanie odnośników do stron wyłudzających dane użytkowników,
 • publikowanie odnośników do stron zawierających treści wprowadzające w błąd, fałszywe strony docelowe (w tym również okna otwierane w tle, clickjacking itp);
 • treści zawierające reflinki (skrót “referral link”, tj. “link referencyjny”).
 • dopuszczamy możliwość publikowania artykułów pochodzących z własnego bloga lub kanału, pod warunkiem, że treści zamieszczane w serwisie Wykop.pl nie mają charakteru reklamowego;

Brak 18+

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • materiały przedstawiają treści erotyczne (rozumiane jako brak widocznych narządów płciowych), opowiadania erotyczne;
 • materiały przedstawiają alkohol, używki, broń, wyroby tytoniowe, gadżety seksualne;
 • materiały przedstawiają uszkodzenie ciała (rany, krew), zabiegi medyczne, operacje;
 • materiały przedstawiają wypadki drogowe, bójki, agresywne zachowania;
 • materiały przedstawiają wypowiedzi agresywne, zawierające wulgarne zwroty i określenia;
 • materiały przedstawiają zdjęcia, filmy, a także opisy, które nie są przeznaczone dla osób małoletnich poniżej 18 roku życia

Nieprawidłowe tagi

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • brak tagu #polityka w treściach o tematyce politycznej (nie dotyczy memów i śmiesznych obrazków);
 • brak tagu #patostreamy w treściach o danej tematyce;
 • brak tagu #islam w treściach o danej tematyce;
 • brak tagu #nsfw w treściach przeznaczonych dla osób pełnoletnich;
 • brak tagu #anime w treściach o danej tematyce;
 • trollowanie tagami rozumiane jako celowe dodawanie nieprawidłowych tagów w celu zaśmiecenia tagu lub wywołania negatywnych reakcji innych użytkowników (na przykład do tagu #historia dodawanie wpisów niezwiązanych z historią);
 • trollowanie tagami rozumiane jako celowe dodawanie do treści wielu niezwiązanych z treścią tagów (użytkownik celowo publikuje treści z losowymi tagami)
 • celowe publikowanie w tagach materiałów mających na celu wywołanie negatywnych reakcji pozostałych użytkowników (na przykład w tagu #f1 publikowanie zdjęcia aktora niezwiązanego z danym sportem).

Manipulacja głosami

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • wykorzystywanie multikont w celu głosowania na określone wpisy, komentarze i znaleziska;
 • celowe zwoływanie się/umawianie się na głosowanie na określone treści w celu ich wypromowania/dotarcia do większej grupy osób;
 • celowe zwoływanie się/umawianie się na głosowanie na określone treści w celu stworzenia wrażenia, że dana treść, produkt, opinia jest popularna.

Treści reklamowe, spam, flood

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • publikowanie materiałów o charakterze reklamowym w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym również linki do aukcji internetowych, reflinki, celowe nabijanie kliknięć/punktów/pieniędzy, sprzedaż kodów mających na celu zachęcenie do skorzystania z danej usługi;
 • flood rozumiany jako wielokrotne powtarzanie tej samej lub podobnej treści;
 • natarczywe publikowanie identycznych lub podobnych treści mających na celu utrudnienie innym użytkownikom dotarcie do interesujących ich komentarzy, wpisów i znalezisk;
 • natarczywe publikowanie tych samych materiałów/treści w celu zwiększenia ich popularyzacji;
 • sprzedaż materiałów i produktów niezgodnych z prawem, w tym: oferowanie zakupu broni, substancji odurzających, leków, alkoholu, wyrobów tytoniowych, a także usług seksualnych;
 • publikowanie odnośników do stron podszywających się pod inne podmioty;
 • publikowanie odnośników do stron oferujących fałszywe lub nieistniejące usługi;
 • publikowanie odnośników do stron wyłudzających dane użytkowników,
 • publikowanie odnośników do stron zawierających treści wprowadzające w błąd, fałszywe strony docelowe (w tym również okna otwierane w tle, clickjacking itp);
 • treści zawierające reflinki (skrót “referral link”, tj. “link referencyjny”).
 • dopuszczamy możliwość publikowania artykułów pochodzących z własnego bloga lub kanału, pod warunkiem, że treści zamieszczane w serwisie Wykop.pl nie mają charakteru reklamowego;

Atakuje inne osoby

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • ataki personalne, wulgarne wyzwiska pod adresem innych osób, w tym również stosowanie takich określeń jak: brudas, frajer, śmierdzący, odrażający, tępy, dureń, durny, głąb, idiota, kretyn, dewiant, chory psychicznie, upośledzony, dziwka, suka, zboczeniec, śmieć, odpad społeczny, spierdolina, cwel, ścierwo;
 • publikowanie danych osobowych, imienia i nazwiska, adresu, linków do kont społecznościowych, w których pojawiają się dane osobowe, w tym również innych danych pozwalających w prosty sposób ustalić tożsamość danej osoby;
 • publikowanie materiałów zawierających informacje nieprawdziwe, wulgarne wyzwiska, oszczerstwa, obrażanie, zastraszanie, szantażowanie, groźby;
 • atakowanie na podstawie cech chronionych: (płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religia/wyznanie/światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna);
 • wykorzystanie niewulgarnych słów, które w całości tworzą obraźliwy atak.

Duplikat

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • ponownie dodane materiały, zawierające identyczną lub bardzo zbliżoną treść do wcześniej opublikowanych w serwisie znalezisk;
 • za duplikat uznajemy identyczne lub mocno podobne znalezisko, które zostało opublikowane z późniejszą datą, wyjątkiem są sytuacje gdy później opublikowane znalezisko dostanie się jako pierwsze na stronę główną;
 • ponowne dodanie treści, która została opublikowana w serwisie ponad 3 miesiące temu, nie jest uznawane jako duplikat, wyjątkiem są jedynie sytuacje, w których ktoś celowo publikuje identyczne treści aby za ich pomocą rozpowszechniać informacje nieprawdziwe (publikowanie starych materiałów sugerując, że są to aktualne wydarzenia) lub szerzyć nienawiść (notoryczne publikowanie tych samych treści w celu wywołania niechęci lub nienawiści do danej grupy osób;

Atakuje mnie lub narusza moje dobra osobiste

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • są to wszelkie zachowania wpisujące się w definicję naruszeń dóbr osobistych, których celem jest atakowanie osoby zgłaszającej, obrażanie jej, a także ujawnianie jej danych i wizerunku;
 • opublikowanie danych osobowych, imienia i nazwiska, adresu, linków do kont społecznościowych, w których pojawiają się dane osobowe, w tym również innych danych pozwalających w prosty sposób ustalić tożsamość zgłaszającego;
 • umieszczanie bez zgody materiałów ujawniających wizerunek zgłaszającego;
 • materiały naruszające dobre imię, w tym informacje nieprawdziwe, wulgarne wyzwiska, oszczerstwa, obrażanie, zastraszanie, szantażowanie, groźby;
 • ataki personalne, w tym stosowanie takich określeń jak: brudas, frajer, śmierdzący, odrażający, tępy, dureń, durny, głąb, idiota, dewiant, kretyn, chory psychicznie, upośledzony, dziwka, suka, zboczeniec, śmieć, odpad społeczny, spierdolina, cwel, ścierwo;
 • atakowanie innych osób na podstawie cech chronionych: (płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religia/wyznanie/światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna);
 • wykorzystanie niewulgarnych słów, które w całości tworzą obraźliwy atak.

Inne

Jak rozumiemy to zgłoszenie?

 • naruszenie praw autorskich;
 • naruszenie znaku towarowego;
 • prośby skierowane do serwisu, między innymi usunięcie własnej treści, edycja własnego, znaleziska, dodatnie wskazanego tagu do własnej treści, itp;
 • inne… a więc wszystko to co nie pojawiło się wyżej ;-)