•  

  Kobieta zabiła swojego męża i dwójkę dzieci. A następnie popełniła samobójstwo. Jednak do końca była przekonana, że robi to, aby uratować swoich najbliższych. Przed czym? Ponieważ była wykluczonym Świadkiem Jehowy, nadal wierzącym w dogmaty tej religii, wierzyła, że śmierć przed Armagedonem to jedyna szansa dla tych których kocha, aby nie zostali zgładzeni przez Boga na wieczność i mogli żyć wiecznie w raju.

  Pojebane? Jasne. Zgodne z wierzeniami Świadków? Tak.

  Wierzą oni, że jeśli nie chcesz być zabity przez Boga w dniu sądu ostatecznego musisz być Świadkiem Jehowy (i to czynnym, aktywnie uczestniczącym w życiu religii, choć i to nie daje ci żadnej pewności co do przeżycia). Druga opcja to umrzeć zanim rozpocznie się Armagedon. Śmierć ma być swoistym odkupieniem twoich grzechów, więc Bóg może rozważyć to czy wzbudzić cię z martwych.

  Ta kobieta miała poważne problemy psychiczne, dochodziła do tego obsesja na punkcie religii. Jednak obrzydza mnie fakt, że mogła zaczerpnąć z niej motywów do tak okropnego czynu jak morderstwo.

  Link do artykułu

  #swiadkowiejehowy #religia #ateizm
  pokaż całość

 •  

  W tym odcinku przenosimy się z ośnieżonych szczytów Kaukazu do rozgrzanej słońcem Afryki. Większość tekstu będzie poświęcona Egiptowi i tradycji koptyjskiej oraz Aksum, będącym jej „pochodną”. Jeśli denerwowały was dziury źródłowe w poprzednim odcinku, to spieszę z informacją, że w tym odcinku będzie tylko gorzej. O Nubię, Libię i Afrykę północno-zachodnią niestety tylko się otrzemy - brak nam sensownego materiału źródłowego, a miejscowe kościoły i ich tradycje nie przetrwały do czasów nam współczesnych.

  A więc kościół koptyjski. Na wstępie należy zaznaczyć jedną ważną rzecz - rodowód egipskiego chrześcijaństwa jest jak najbardziej rzymsko-helleński, a to dlatego, że wspólnoty w początkowej fazie powstawały tam w obrębie zhellenizowanych miast (a przynajmniej nie mamy podstaw by sądzić, że było inaczej). Duchową stolicą była zaś od początku Aleksandria, która cieszyła się przy okazji sławą najważniejszego ośrodka intelektualnego cesarstwa.

  W interesującym nas okresie Egipt był żyznym polem dla różnego rodzaju kultów i religii. Działali tu misjonarze przeróżnych proweniencji - chrześcijanie, gnostycy, manichejczycy, lokalne i obce kulty pogańskie, mazdaiści, a nawet buddyści (według Duranta). Konkurencja była zatem ostra i nie zmalała nawet długo po tym, jak rzymscy cesarze zdecydowali się ostatecznie na opowiedzenie się po stronie protoortodoksyjnej. To nie przypadek, że większość znalezisk dotyczących pism gnostyckich i apokryficznych pochodzi z Egiptu.

  I bez wymienionych wyżej wpływów, miejscowe tradycje religijne były bardzo bogate. W miastach posiadały one domieszkę pierwiastka helleńskiego. I tak na przykład, w Aleksandrii bardzo popularny był synkretyczny kult Serapisa. Egipt nie tylko przyjmował, ale także dawał. Na innych ziemiach należących do cesarstwa, czczono bóstwa rodem z kraju faraonów. Szczególną popularnością cieszyły się kulty Ozyrysa i Izydy, którą to niektórzy wynosili wręcz do roli Boga (w sensie Najwyższej Istoty, której inne bóstwa są emanacjami).

  Warto również zauważyć, że w wierzeniach egipskich znalazło się bardzo wiele motywów, które (według jednych badaczy) mogły inspirować niektóre elementy nauczania chrześcijańskiego albo (według innych) zazębiać się z nim. Bardzo szeroko popularny był na przykład Ozyrys, wpisujący się w motyw boga, który umiera i zmartwychwstaje. Zdaniem Frazera chrześcijaństwo dużo zawdzięcza Egiptowi, aczkolwiek współcześni badacze krytykują go za paralelizm na siłę i upraszczanie tak, aby pasowało pod z góry założoną tezę. Ta kwestia, choć ciekawa, wykracza poza odcinek. Jak będę miał chwilkę to coś na ten temat skrobnę.

  Chrześcijaństwo wystartowało (jak się przypuszcza) głównie wśród diaspory zamieszkującej miasta w Delcie Nilu. Bardzo szybko jednak zaczęło się szerzyć także wśród zhellenizowanych pogan, zamieszkujących miasta na północy. W II wieku na większą skalę zaczęło ono przenikać w głąb kraju, co poświadczają znaleziska archeologiczne, takie jak na przykład odnalezienie pism chrześcijańskich w mieście Oksyrynchos.

  Co do legendarnych początków, to Meinardus cytuje koptyjskie podania, wiążące początki chrześcijaństwa z pobytem Świętej Rodziny w Egipcie. Według tychże podań, jakaś część mieszkańców Egiptu, która weszła w kontakt z Jezusem, rozpoznała w nim Boga i „nawróciła się”. Inne teksty mówią o działalności misjonarskiej apostoła Marka, który miał działać w Aleksandrii, gdzie, przy okazji jednej z wizyt, został umęczony.

  Ta druga opcja nie jest niedorzeczna, ale jest bardzo wątpliwe, żeby tradycja i późniejsze, oparte na niej legendy, wiarygodnie przekazywały szczegóły na temat działalności Marka. Wydaje się, że jeśli faktycznie działał w Aleksandrii, to raczej wśród diaspory. Tym niemniej postać apostoła była i jest bardzo ważna dla lokalnego kościoła, a jego zwierzchnik uważany jest, ni mniej ni więcej, za następcę Marka.

  W III wieku chrześcijaństwo zdobywało sobie coraz więcej wyznawców i pojawiają się dowody na pierwsze wspólnoty koptyjskie, czyli posługujące się ówczesnym językiem egipskim. Mimo silnych wpływów helleńskich, prowincja i część miast Egiptu pozostawały przy lokalnej kulturze i języku. Ten okres, to także pierwsze większe prześladowania. Zarówno ze strony państwa, na przykład za Sewera w 202 roku, jak i tumultów, których przykładem mogą być zamieszki w Aleksandrii w 249 roku.

  Nie zahamowały one jednak wzrostu liczby wyznawców mimo, że na pewno mocno odbiły się na tradycji lokalnego kościoła. Wiemy to choćby stąd, że Koptowie mają kalendarz liturgiczny, który liczy lata od 284 roku p.n.Ch. i te lata, to nie jakieś tam Roki Pańskie czy nasze ery, ale… Anno Martyrum (Rok Męczenników). Wybór 284 na 1 rok, to nie przypadek - cesarzem został wówczas Dioklecjan, który mocno dał się we znaki chrześcijanom, także (a może przedewszystkim) egipskim.

  Masowe konwersje wśród Koptów (nazwa pochodzi od określenia Egipcjanina z mykeńskiej greki) datuje się na przełom III i IV wieku. Było to możliwe dzięki rozwojowi monastycyzmu, przedsięwzięciom misjonarskim i ustandaryzowaniu koptyjskiego piśmiennictwa. Taylor uważa, że najważniejszym czynnikiem była właśnie popularność monastycyzmu wśród miejscowych chrześcijan. Surowy tryb życia zaskarbiał miejscowym cenobitom wiele szacunku wśród Koptów. Ogólnie zasługują oni na osobny wpis i tak też się stanie.

  Surowość i ascetyzm nie były jednak jedynymi rzeczami, które miejscowy kościół mógł zaoferować. Aleksandria skupiała i przyciągała wielu intelektualistów i część z nich zainteresowała się chrześcijaństwem, a w konsekwencji nawróciła. Jednym z takich zawodników był Pantaneusz, stoicki filozof rodem z Sycylii. Pod koniec II stulecia związał się on z aleksandryjską szkołą katechetyczną, kształcącą kolejne pokolenia chrześcijańskich intelektualistów. Związani z nią byli, między innymi, Atenagoras z Aten, Klemens Aleksandryjski, Teognostus, Dydym Aleksandryjski czy Orygenes. Ci panowie również niedługo doczekają się osobnego wpisu (i tak @Michelney, będzie Synezjusz).

  Jej działalność była bardzo ważna dla zachowania osiągnięć świata starożytnego dla następnych pokoleń i kultury chrześcijańskiej. Wbrew poglądom pisarzy wczesnochrześcijańskich, takich jak Tertulian, aleksandryjska szkoła katechetyczna twierdziła, że nie ma konfliktu między objawieniem a filozofią (czyli, na tamte czasy, nauką). Wprost przeciwnie, jedno uzupełnia drugie i pozwala wierzącym pełniej poznać i zrozumieć Boga i jego dzieła. Zupełnie inne podejście niż tertulianowe: „Nie chcemy żadnych dyskusji po tym, jak posiedliśmy Jezusa Chrystusa…”.

  Z działalnością intelektualną i oświatową związany jest kolejny czynnik, który umożliwił narodziny tradycji koptyjskiej. Pod koniec III wieku ustandaryzowano piśmiennictwo koptyjskie i od tego momentu coraz więcej tekstów chrześcijańskich było spisywanych w tym właśnie języku, a nie po grecku. Umożliwiło to wymianę myśli i idei między helleńskimi miastami, a koptyjską prowincją. W ten sposób możliwe stało się stworzenie jednej wspólnoty. Według Taylora, pod koniec III stulecia Egipt miał przeszło 100 świątyń chrześcijańskich.

  Efekty upowszechnienia się chrześcijaństwa wśród „ludu” były takie, że od IV stulecia patriarchowie aleksandryjscy mieli bardzo dużo do powiedzenia przy okazji sporów dotyczących formułowania się ortodoksyjnej doktryny. Olbrzymia popularność i masowość chrześcijaństwa w Egipcie miały także drugą stronę - wielu wiernych nie zgadzało się z oficjalną linią i tworzyło własne interpretacje. Jedna z ważniejszych kontrowersji w dziejach chrześcijaństwa - ariańska, miała swoje korzenie w Egipcie. O gnostykach już wspominałem.

  Dzieje koptyjskiego kościoła, jego działalności intelektualnej, politycznej i monastycznej są bardzo bogate. Na nasze jednak nieszczęście (a moje szczęście) większość źródeł dotyczy późniejszych czasów, od IV-V wieku w górę, a my jednak jesteśmy wciąż przy II i III stuleciu (no dobra, czasem nieśmiało zahaczymy o IV wiek). Do tematu wrócimy w swoim czasie, a tymczasem zrobi się jeszcze trochę egzotyczniej, bo naszym następnym przystankiem jest Nubia.

  Będzie to, jak już wspominałem, krótki przejazd. Nubia to nazwa krainy historyczno-geograficznej, leżącej na południe od ziem egipskich, między I a VI kataraktą. Nie poświęcimy jej tutaj dużo miejsca, gdyż dla interesującego nas przedziału czasowego brak przekonywujących dowodów. Jedyne co mamy, to spekulacje na temat związków z Egiptem i syriackimi kupcami. To znaczy same wpływy kultury egipskiej i obecność syryjskich kupców nie są spekulacją, tylko dobrze potwierdzonym faktem. Nie wiemy jednak czy miało to jakieś znaczenie dla dziejów miejscowego chrześcijaństwa.

  Twierdząco na tę pytanie odpowiada Michałowski, który uważa, że pierwszymi chrześcijanami w Nubii byli mieszkańcy Egiptu, którzy uciekali na południe w obawie przed prześladowaniami albo z powodów niekoniecznie związanych z religią. Chrześcijaństwo mogli również przynosić kupcy, podróżujący szlakiem z Asuanu. Wpływy chrześcijaństwa zapewne wzrosły wraz z konwersją cesarstwa w IV wieku. Miejscowy kościół jednak nie wytrzymał próby czasu, dlatego też brak nam informacji z lokalnych źródeł i tradycji.

  Uchwytne ślady istnienia wspólnot chrześcijańskich zaczynają się dopiero od V wieku, Dzięki wykopaliskom wiemy, że na początku piątego stulecia Nubia miała chrześcijańskie klasztory i pochówki. Wydaje się mało prawdopodobne żeby wyrosły ot tak, nagle. Z racji ich znaczenia i zainwestowanych środków wydaje się, że był to efekt procesu, który rozpoczął się wcześniej.

  Nie mamy jednak żadnych wiarygodnych źródeł ani nawet legend, z których moglibyśmy wysnuć jakieś w miarę sensowne przypuszczenia. Z tego powodu nie będziemy wchodzić w ten temat. To, co wiemy pochodzi z czasów późniejszych, a my chcemy zachować jakiś porządek chronologiczny. Ostatnią rzeczą, którą mogę się podzielić jest ciekawostka, że duży wkład w studia nad chrześcijańską Nubią mieli polscy uczeni.

  Idziemy dalej na południe i tym sposobem trafiamy na tereny Rogu Afryki, gdzie od I wieku dominowało królestwo znane jako Aksum, do którego tradycji nawiązuje współczesna Etiopia i Erytrea. Swoją siłę i znaczenie Aksum zawdzięczało między innymi temu, że leżało w pobliżu szlaków handlowych łączących Afrykę i południową Arabię i dalej, także Indie i kraje Azji Południowo-Wschodniej.

  Gdzie handel tam pieniądze. Mimo generalnych skojarzeń, związanych z Afryką, jako miejscem zacofania i relatywnej słabości pod każdym względem w stosunku do reszty świata, Aksum było ważnym graczem w regionie i rozdawało karty w kontaktach z sąsiadami (zarówno afrykańskimi jak i arabskimi). Autorzy starożytni wymieniali je, jako mocarstwo na równi z Persją, Rzymem i Chinami. Wytworzyło ono także oryginalną kulturę, której część znalazła ujście w piśmiennictwie i architekturze chrześcijańskiej.

  Aksum zamieszkiwała ludność pochodzenia semickiego oraz kuszyckiego. Ci drudzy byli jednak poddani wpływom semickim tak silnym, że niemal wyparły one starsze zwyczaje i języki. Generalnie ten region rogu Afryki był kotłem, w którym mieszała się miejscowa ludność z semickimi migrantami z półwyspu Arabskiego oraz przybyszami z innych stron świata. Mocne były zwłaszcza wpływy helleńskie - wiemy o kilku władcach, którzy odebrali wychowanie i wykształcenie w zgodzie z najlepszymi wzorami paidei.

  To wszystko sprawiało, że życie religijne regionu było bardzo zróżnicowane. Wiemy, że większość plemion miała swoje kulty, będące oryginalną mieszanką tradycji przyniesionych przez semickich przybyszów z Arabii oraz wierzeń lokalnych. Obecni byli tu jednak także czciciele greckich, egipskich i mezopotamskich bogów. Możemy się domyślać, że nie zabrakło również kultów indyjskich i perskich.

  No i Żydzi. Zdanie rozpoczynające jeden z poprzednich akapitów można by rozwinąć: „a tam gdzie pieniądze, tam Żydzi”. Aksum miało diasporę z długimi tradycjami życia w regionie. Wpływy żydowskie musiały być bardzo mocne, zwłaszcza na chrześcijaństwo, z racji tego, że ma ono wiele elementów wywodzących się z tych właśnie wierzeń i tradycji. I tak na przykład, po dziś dzień miejscowy kościół do pewnego stopnia przestrzega przepisów rytualnych, dotyczących jedzenia i obrzezania. Obchodzi również szabat.

  Tradycyjne podania mówią o działalności Mateusza Apostoła w Etiopii, ale brak na to przekonujących dowodów. Nowy Testament podaje, że mieszkańcy Etiopii byli obecni w czasie Pięćdziesiątnicy. Jest wielce prawdopodobne, że działali tu judeochrześcijańscy misjonarze (zapewne wśród swoich krewniaków) jak i syriaccy - w końcu region ten leżał na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Indiami, a zarówno Żydzi jak i Aramejczycy byli w tym handlu bardzo aktywni.

  Oprócz tego, ze źródeł wiemy, że dwór królewski utrzymywał zażyłe stosunki ze światem kultury helleńskiej i już król Zoskales, żyjący w I wieku n.e. znał grekę. Z zapisków Euzebiusza wiemy, że na dworze Konstantyna przebywali Etiopczycy mający świadomość tego, że władca ten sprzyja chrześcijaństwu. Zdaniem Mekourii, czynnik ten zadecydował o konwersji dworu królewskiego w pierwszej połowie IV wieku (ehhh Andrzej, znowu oszukujesz).

  Inaczej widzi to Tarike Neguest, podanie dotyczące okoliczności chrztu Aksum. Potwierdzają je wzmianki z pism Euzebiusza i Rufina z Akwilei. Historia dotyczy dwóch braci - Frumencjusza i Edezjusza. Bracia pochodzili z Tyru, a ich wuj Meropiusz, był filozofem. Rodzinka wyruszyła w podróż do Indii, ale w drodze powrotnej, prawdopodobnie na Morzu Czerwonym, zostali zaatakowaniu przez piratów. Meropiusz zginął, a bracia dostali się do niewoli.

  Ostatecznie skończyli na dworze króla Aksum, Ousanasa. Ten, wzorem swoich przodków, bardzo cenił sobie grecką kulturę, więc odnosił się do swoich wykształconych i biegłych w „greckiej sztuce” gości bardzo życzliwie. Edezjusz dostał wysoki urząd, a Frumencjusz zaszczyt nauczania królewskich dzieci. Gdy Ousanas umarł, bracia pozostali w Etiopii, na życzenie królowej, która chciała, aby następca tronu - Ezana, był pełnoletni, kiedy greccy doradcy wyjadą.

  Tak też się stało i Edezjusz powrócił w końcu do Tyru, a Frumencjusz udał się do Aleksandrii, gdzie zdał relacje z ostatnich kilku lat patriarsze Atanazjuszowi. Ten dostrzegł szansę w przychylnym nastawieniu dworu etiopskiego do Frumencjusza i poprosił go o wzięcie udziału w misji. Oczywiście uzyskał zgodę. Starszy z braci wrócił do swojego wychowanka Ezany i sobie tylko znanymi sposobami nakłonił go do chrztu. Za jego przykładem poszedł dwór i możnowładcy.

  Oczywiście przejście ze starej religii w nową nie odbyło się płynnie. Widać to na przykład po inskrypcjach stworzonych za panowania Ezany - są one napisane tak, że można się w nich doszukać odniesień zarówno do chrześcijaństwa, jak i pogańskich wierzeń. Jeśli teoria Mekourii jest prawdziwa, to władca ten zdawał sobie sprawę, że z jednej strony potrzebuje, aby władcy Rzymu patrzyli nań życzliwszym okiem, a z drugiej, nie może sobie pozwolić na otwarty sprzeciw znacznej części poddanych.

  Appleyard twierdzi, że konwersja Aksum była podręcznikowym przykładem działania z góry na dół i że przez wiele lat nowa religia była domeną elit politycznych i społecznych. Jego zdaniem, upowszechnienie się chrześcijaństwa zaczęło się na przełomie V/VI wieku (teraz to już serio oszukuję). Wskazuje tutaj na etiopskie podania o Dziewięciu Świętych, to jest misjonarzach z Cesarstwa. Przypisuje się im przetłumaczenie Biblii na ge’ez (miejscowy język) i stworzenie sieci klasztornej i parafialnej, która umożliwiła efektywną chrystianizację kraju.

  Co ciekawe mimo, że mamy kilka źródeł traktujących o zakończonej sukcesem misji Frumencjusza, to nie możemy ustalić dokładnej daty chrztu rządzących Aksum. Istnieje konsensus co do tego, że miało to miejsce w pierwszej połowie IV wieku. Część historyków twierdzi, że było to w okolicach 315 roku, inni, że raczej w latach 30. czwartego stulecia.

  Od samego początku istnienia, miejscowy kościół był mocno związany z Aleksandrią, która zapewniała kadry (zanim miejscowi wykształcili własne), pisma, edukację i wszystko to, co było Aksumitom niezbędne do tego, aby prowadzić działalność religijną i misyjną. Pierwszy zwierzchnik etiopskich wspólnot, nasz znajomy Frumencjusz, został mianowany przez patriarchę Aleksandrii. Przerodziło się to w zwyczaj, który utrzymywał się aż do XX wieku.

  Patriarcha mianował tak zwanego Abunę (z syriackiego: „nasz Ojciec”), którym, zgodnie z tradycją, zostawał Kopt. Sytuacja zmieniła się dopiero w drugiej połowie XX wieku, gdy miejscowy kościół uzyskał autokefalię i własnego patriarchę, wybieranego spośród etiopskiego duchowieństwa. Kurde, teraz to dopiero wybiegłem do przodu.

  Zanim na dobre pożegnamy się z Czarnym Lądem, czeka nas jeszcze szybki rzut oka na ziemie leżące na zachód od Egiptu. Czemu krótki? Dlatego, że nie bardzo wiemy jak podejść do tematu. Mamy źródła poświadczające liczne wspólnoty, zwłaszcza w Pentapolis i Kartaginie oraz okolicach.

  Jest jednak pewien zasadniczy problem - odcinek ten ma być poświęcony grupom niezromanizowanym i niezhellenizowanym. Pentapolis zaś było pod bardzo silnym wpływem kultury helleńskiej, a Kartagina wraz z przyległościami była niemal tak rzymska jak Rzym. Do tego stopnia, że to ten właśnie region uważa się za jeden z mateczników łacińskiego chrześcijaństwa. Nieprzypadkowo: gdy w Rzymie językiem wspólnot była jeszcze greka, afrykańskie już posługiwały się łaciną.

  W obydwu przypadkach wiemy, że łacińscy i greccy chrześcijanie działali wśród „aborygenów” znanych jako Berberowie oraz ludności punickiej zamieszkującej Kartaginę. I tak na przykład, spośród dwunastu tak zwanych scylytyjskich męczenników, zabitych w 180 roku, dwóch nosiło punickie imiona. To jednak nie przesądza sprawy w żadną ze stron, czego dowodem są nasze Jessici, Brajany i Sean Paule.

  Podobny problem mamy z chrześcijańskim epitafium grobowym z Sour El-Ghozlane. Miejscowość ta, to część regionu znanego jako Kabylia (od berberskich Kabylów), ale w starożytności istniała tu także rzymska osada. Nie bardzo wiemy czy fakt istnienia 18 biskupstw w III wieku w Numidii (zamieszkanej głównie przez Berberów) da się podpiąć pod berberskie chrześcijaństwo.

  Temat jest bardzo niejasny i niejednoznaczny - z jednej strony nie mamy dobrych powodów żeby podważać istnienie berberskich i punickich chrześcijan, z drugiej jednak, brak przekonywujących dowodów na to, że w interesującym nas okresie stworzyli oni „swoje” odrębne wspólnoty. Wydaje się raczej, że wchodzili oni w skład tych, którym ton nadawała miejska zromanizowana bądź zhellenizowana ludność. Powszechnie przyjmuje się, że dopiero od IV wieku miejscowe chrześcijaństwo opuszcza łacińsko-grecki świat miast i na szerszą skalę przedostaje się na prowincje.

  Naprawdę głupio mi, że toniemy w domysłach i spekulacjach, ale należy być uczciwym. Czemu zatem w ogóle poruszać ten temat? A czemu nie? Jest to ciekawy przyczynek do dyskusji i badań. Może kiedyś archeologom i historykom uda się dokopać do niedostępnych dzisiaj informacji i nasza wiedza i rekonstrukcja będą pełniejsze i pewniejsze.

  I tak dochodzimy do końca naszej wycieczki objazdowej. Europę, mimo buńczucznych zapowiedzi, sobie darujemy. Albo dobra, jednak coś o niej powiem - wiemy, że mało wiemy. Źródła zaczynają się dopiero od IV wieku, a i one nie są doskonałe. Mam nadzieję, że wybaczycie tonięcie w domysłach i spekulacjach, jakie miało miejsce przy opisie Libii, rzymskiej Afryki i Nubii. Ten odcinek kończy temat konwersji przed IV wiekiem i dojściem do władzy Konstantyna.

  Ogłoszenia parafialne.

  Następny odcinek (albo dwa, względnie trzy) będzie poświęcony wczesnochrześcijańskiej filozofii i teologii, a później zajmiemy się ascetyzmem i ruchami monastycznymi, które również miały duży wpływ na rosnącą popularność chrześcijaństwa (zwłaszcza na Bliskim Wschodzie). Potem przejdziemy do nawrócenia Konstantyna i jego skutków - tylko po to, żeby przejść do kontrowersji, które rozsadziły ortodoksyjny kościół. Mam nadzieję, że brzmi to ciekawie.

  W międzyczasie planuje co najmniej dwa krótkie teksty na tematy nie związane z główną serią. Muszę trochę odpocząć i zrobić coś poza tym, bo jeszcze mi temat zbrzydnie, a naprawdę bardzo zależy mi żeby dojechać do końca. Pierwszy z tekstów jest o tym, że hipisi wcale nie byli oryginalni ze swoją fascynacją religiami wschodu, a drugi ma opisywać co się dzieje gdy millenaryzm wchodzi za mocno i łączy się z kryzysem feudalnego społeczeństwa.

  PS. 1. Większe niż tradycyjnie dzięki dla @robson7 za korekty (bo go trochę mocno zasypuję pracą). Gdybyś mimo to, drogi czytelniku, widział jakieś błędy, to nie zakładaj od razu, że autor jest idiotą. Errare humanum est- po prostu wytknij je w komentarzu. Będę wdzięczny i skorzystają na tym przyszli czytelnicy, po tym jak wrzucę poprawione wersje na stronę.

  PS. 2. Bibliografia w komentarzu

  #gruparatowaniapoziomu #chrzescijanstwo #katolicyzm #niedoszlahistoria #historia #4konserwy #neuropa #ateizm #zainteresowania #neoreakcja #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne

  Wizerunek Świętego Antoniego, jednego z tzw. Ojców Pustyni, autorstwa Michała Anioła
  pokaż całość

 •  

  @Bemiko: Pozwól że przejdę na ogólny, bo ciekawy temat nam się rozwija.

  Czyli jeśli ja założę religie np. "Janonizm" i ustalę sobie zasady werbunku np. "Każdy kogo Jan.zwyklak zobaczył swym świętym okiem, ten może uznawać się za Janonizmika. Aby wypisać się z mojego kościoła należy złożyć oświadczenie, że nie chce nim być, zatańczyć kaczuchy i ofiarować mi bezzwrotną i całkowicie dobrowolna daninę w wysokości 20 zł. To jedyny sposób by tego dokonać." Wtedy wchodzę w Internet i po długim przeglądaniu fejsa, moja religia staje się nagle najpopularniejsza na świecie. Tak właśnie widzę obecne pozyskiwanie duszyczek przez katolicyzm. Pozostaje mi tylko bojkot takich zasad, bo apostazja będzie dla mnie akceptacją głupich i niesprawiedliwych wymogów kościelnej mafii.

  #ateizm #ateista #apostazja #katolicyzm #religia #chrzest #bekazkatoli #gimboateizm #racjonalizm
  pokaż całość

 •  

  Dzisiaj czeka nas wycieczka po pozostałych regionach starożytnego świata, o których wiemy, że pojawiło i rozwijało się tam chrześcijaństwo. Początkowo chciałem opisać Armenię, Iberię i Albanię (w obydwu przypadkach chodzi o te leżące na Kaukazie) wraz z Afryką, ale po drodze okazało się, że wychodzi taka ściana tekstu, że chowa się nawet inskrypcja Dariusza w Behistun. Odcinek podzieliłem na dwa. W pierwszej części Kaukaz, potem Czarny Ląd.

  Na dzień dobry Armenia. W interesujących nas czasach terminem tym określano znacznie większy obszar niż dzisiaj. Armenia miała już wówczas epizody imperialne w swojej historii. Największy zasięg terytorialny osiągnęła za panowania Tigranesa Wielkiego, który rządził w pierwszej połowie I wieku p.n.e. Wszystko zmieniło się wraz z przybyciem Rzymian - po serii porażek, na początku I wieku n.e. Ormianie znaleźli się pod panowaniem rzymskim.

  Według lokalnej tradycji ormiańskie chrześcijaństwo ma, jakże by inaczej, apostolskie korzenie. Według legendy, pierwszymi misjonarzami byli Tadeusz i Bartłomiej. W przypadku Tadeusza chodzi o naszego znajomego z poprzedniego odcinka, czyli Addaja, którego, według syriackich podań, Jezus miał wysłać do Abgara V z misją uzdrowienia władcy. Taylor uważa, że Bartłomieja dopisano do tej historii później, pierwotnie przedstawiała ona tylko dzieje Tadeusza.

  Legendy legendami, ale syriackie korzenie ormiańskiego kościoła wydają się być bardzo prawdopodobne, żeby nie powiedzieć pewne. Wskazuje na to choćby analiza pojęć teologicznych języka ormiańskiego, która ukazuje zapożyczenia z syriackiego. Taylor twierdzi, że teologia ormiańska długo pozostawała pod wpływem szkół syriackich, które stanowiły nie tylko źródło inspiracji intelektualnej, ale także tekstów religijnych. Pierwsze dzieła religijne na terenach zamieszkiwanych przez Ormian spisywano w wywodzącym się z Edessy dialekcie aramejskiego.

  Domyślamy się również, że pierwszymi chrześcijanami byli Żydzi, nawracani przez swoich pobratymców z Palestyny. Ormiański kronikarz, Mojżesz z Chorenu, podaje na przykład, że w czasie jednej z kampanii Tigranes pojmał około 10 000 Żydów i przesiedlił ich do Armenii. Niestety nie mamy żadnych bliższych informacji na temat tego, jak kształtowały się ich losy i relacje z wyznawcami chrystianizmu.

  Brak nam również informacji o tym, jak rozwijał się kościół i wspólnoty chrześcijańskie w Armenii. Mamy jedynie wskazówki, że nowa religia zdobyła sobie tutaj stosunkowo dużą grupę wyznawców, bo już na przełomie II i III wieku pojawiają się wzmianki u pisarzy wczesnochrześcijańskich mówiące o Armenii. Wiemy również o tym, że gnostycki filozof Bardasanes, zagrożony przez prześladowania za czasów Karakali, zbiegł do Armenii i tam nauczał. Kurkijan wskazuje, że według ormiańskich kronik w III wieku Armenia miała co najmniej dwa kościoły - jeden w Artaz, a drugi w Sjuniku.

  O istnieniu ormiańskich wspólnot wiedział nawet żyjący w Kartaginie Tertulian, który pisał o prześladowaniach zarządzonych przez króla Aksydaresa. Mamy również źródła mówiące o akcjach wymierzonych w chrześcijan w czasach Chosrowa I. Skoro dochodziło do prześladowań to wydaje się prawdopodobne, że chrześcijanie byli liczną i widoczną grupą. Z drugiej strony, część z tych informacji pochodzi z IV wieku i może być zabiegiem mającym na celu dorobienie męczeńskiej legendy (lubowanie się w martyrologii to nie wynalazek polskiego romantyzmu).

  Zanim dojdziemy do konwersji Tiridatesa i działalności Grzegorza Oświeciciela, warto przybliżyć sobie nieco tło historyczne. Wiemy już, że od I wieku p.n.e. to Rzymianie wyrastają na siłę rozdającą karty na Bliskim Wschodzie i w Azji Mniejszej. Armenia traci swoją mocarstwową pozycję i wpada w orbitę wpływów rzymskich. Rządy sprawuje tam ten, kto potrafi zabezpieczyć sobie poparcie Rzymu. Z drugiej jednak strony, Rzymianom rośnie konkurencja w postaci państwa Partów, którzy pokonują Seleucydów na Wschodzie i tworzą imperium, którego bazą jest współczesny Iran i Irak.

  Armenia (podobnie jak Mezopotamia i Syria) leży na styku obydwu potęg. Z tego też powodu staje się areną walk - czasem zakulisowych, szpiegowskich, dyplomatycznych czy handlowych, a czasem otwartych, zbrojnych konfliktów. W przeciwieństwie do semickich ziem pogranicza, Armenia ma o wiele więcej wspólnego z kulturą irańską. Zdaniem badaczy takich jak Boyce, przed chrystianizacją dominowały tam różne formy mazdaizmu, w tym zoroastryzm. Występowały one jednak w miksie ze starszymi, lokalnymi wierzeniami.

  W I wieku Armenia dostaje się pod władzę dynastii Arsacydów, rządzącej także państwem Partów. Nie dochodzi jednak do zjednoczenia, bo miejscowi władcy chcą zachować choć trochę niezależności i balansują między Rzymem a Partami. Sytuacja zmieni się po dojściu do władzy Sasanidów w III wieku. Traktują oni Armenię jak integralną część Iranu, a ich ideologia władzy jest mocno oparta na przedstawieniu Arsacydów jako odstępców od zoroastryzmu i zdrajców.

  I tak wojny ruszają od nowa, a walczące frakcje „wymieniają” się na tronie. W okolicach 252 roku, rządzący Armenią Chosrow II zostaje zamordowany przez sasanidzkiego agenta Anaka. Stronnicy Arsacydów zabijają Anaka i masakrują jego krewnych. Według podań, jedynie jego syn Grzegorz uniknął śmierci, ukrywając się w Kapadocji. Masakrę i zamęt przeżywa syn Chosrowa, Tiridates. Jest on jednak za młody na rządy, a poza tym nie bardzo ma czym rządzić, bo perski szach Ardaszir, wykorzystuje zamieszanie i zajmuje Armenię.

  Tiridates trafia pod opiekuńcze skrzydła Rzymian, którzy widzą w nim zabezpieczenie dla swoich pretensji na Kaukazie. Odbiera wykształcenie i przesiąka rzymsko-helleńską kulturą. Według ormiańskiej tradycji, to właśnie na uchodźstwie poznaje Grzegorza (syna Anaka), który zostaje jego sługą. Przyszły król nie wie jednak o pochodzeniu swojego nowego służącego.

  W 287 roku wykorzystuje nadarzającą się okazje i przy pomocy rzymskiego wsparcia ląduje w Armenii, odbijając znaczną część jej ziem z rąk Sasanidów. No i tu zaczyna się nasza właściwa historia. Zdaniem ormiańskiego Ojca Kościoła Agathangelosa, Tiridates w wielu aspektach naśladował rzymskich cesarzy. Najwyraźniej także w kwestii prześladowania chrześcijan. Ormiański władca gdy dowiaduje się, że Grzegorz jest chrześcijaninem nakazuje mu złożenia ofiar bogom.

  Grzegorz, jakkolwiek wierny sługa, jest także dobrym chrześcijaninem i odmawia. Rozwścieczony Tiridates, dla którego tradycyjna religia była ważnym spoiwem łączącym społeczeństwo z władcą, postanawia ukarać Grzegorza i jego współwyznawców. Wydaje edykt, w którym nakazuje ściganie chrześcijan. Treść edyktu wskazuje, że chrześcijaństwo było wówczas bardzo popularne i być może władca widział w nowej religii zagrożenie dla porządku i trwania państwa.

  W międzyczasie król zakochuje się w chrześcijance, ale ta odrzuca jego zaloty, za co spotyka ją kara śmierci. Krótko potem Tiridates podupada na zdrowiu, co chrześcijańscy kronikarze opisują jako karę boską. Według legendy, w trakcie choroby króla, jego siostra ma wizję, która mówi, że tylko Grzegorz może uzdrowić władcę. Zostaje on uwolniony, a jego modlitwy sprawiają, że władca i inne osoby z jego otoczenia odzyskują zdrowie. Tiridatesowi nie trzeba więcej. Między 301 a 303 rokiem przyjmuje chrzest i ogłasza chrześcijaństwo oficjalną religią.

  Nie poprzestaje jednak na tym. Z obrońcy starych bogów staje się ich przeciwnikiem i stara się wymusić na swoich poddanych odejście od tradycyjnych kultów. „Stara się” to eufemizm dla „rozpoczyna kampanię zamykania świątyń i niszczenia kultowych posągów” oraz „wymusza posłuszeństwo na każdym, kto zgłasza obiekcje”. Pieniądze uzyskane z pogańskich świątyń przekazuje wspólnotom chrześcijańskim, które z kolei wykorzystują je w celu pomocy potrzebującym (zapewne nie tylko w tym celu), co z kolei przysparza im jeszcze więcej wyznawców.

  Grzegorz staje na czele lokalnego kościoła i za fundusze otrzymane od władcy przystępuje do budowy świątyń chrześcijańskich. Warto nadmienić, że bierze również udział w zamykaniu (bądź przekształcaniu w chrześcijańskie miejsca kultu) starych świątyń. Zapoczątkowuje również edukację chrześcijańską, rekrutując i szkoląc misjonarzy, którzy prowadzą później akcje misyjne we wszystkich zakątkach Armenii. Co ciekawe, według Agathangelosa, nawraca się wielu kapłanów starych bogów. Nawrócenie narodu nie jest w tym przypadku literacka przesadą - odbywają się masowe chrzty w rzekach Aratsani (obecnie Murat) i Arakses.

  W ten oto sposób Armenia stała się pierwszym chrześcijańskim krajem świata (jeśliby doniesienia o konwersji Abgara VIII były przekłamane). Nie oznacza to oczywiście, że Ormianie nagle zapomnieli o zwyczajach przodków. Kulty pogańskie, w różnych formach, przetrwały długo (wszak od zamoczenia w wodzie do faktycznego przyjęcia wiary jeszcze długa droga) wśród ludu. Do pewnego stopnia podpisywała się pod nimi opozycja, która spiskowała przeciw Arsacydom. Wydaje się, że o ostatecznym zwycięstwie chrześcijaństwa zadecydowało stworzenie ormiańskiego alfabetu przez Świętego Mezropa Masztoca na początku V wieku.

  Zostajemy na Kaukazie, tyle że przenosimy się do Iberii. Historia tego regionu ginie w pomroce dziejów. Wydaje się, że ziemie te były zamieszkiwane przez plemiona kartwelskie (czyli, w uproszczeniu: gruzińskie). Pierwsze, bardziej wiarygodne informacje o państwowości pochodzą z IV wieku p.n.e. Na wpół legendarne kroniki pisane w czasach średniowiecza (a więc dużo późniejszych) donoszą, że niejaki Farnawaz, został królem Iberii i podporządkował sobie sąsiednią Kolchidę i niektóre przygraniczne terytoria zamieszkane przez Ormian.

  No i najważniejsze - przy okazji pokonał wojska Aleksandra Macedońskiego, dowodzone przez niejakiego Azo (w innej wersji to Azo pokonał samego Macedończyka). Zupełnie tak, jak nasi Lechici - kolejny dowód na to, że nie mamy monopolu na niektóre motywy. Kraj się rozwijał, kraj się rozrastał, aż do kryzysu w II wieku. W jego wyniku dynastia Farnawaza utraciła władzę, zastąpioną importowaną, ormiańską rodziną. W wyniku przewrotu Ormianie odbili ziemie zdobyte przez Farnawaza, a Kolchida uzyskała niepodległość. Iberia została wciągnięta w orbitę wpływów Pontu i Armenii.

  Sytuację wyjaśnili Rzymianie, podporządkowując sobie zarówno Armenię, jak i Pont. Wspominana Kolchida stała się rzymską prowincją. Iberia zachowała jednak jakąś autonomię, bo co jakiś czas padała ofiarą rzymskich najazdów (z wzajemnością). Wydaje się, że na skutek wcześniejszych wpływów perskich i ormiańskich dominowały religie wywodzące się z mazdaizmu - w tym oczywiście zoroastryzm. Bardzo popularny był także mitraizm, który łatwo wchłaniał elementy wierzeń lokalnych. I tu niespodzianka - obok Kartwelów i innych kaukaskich plemion w Iberii żyła także całkiem liczna wspólnota żydowska.

  Niestety, z racji tego, że Iberia nie posiada zabytków sztuki piśmienniczej, a ludy, które wchodziły z nią w kontakt, a takową posiadały nie poświęcały wiele miejsca wydarzeniom u Kartwelów, ciężko nam zrekonstruować II i III wiek. Konkretniejsze informacje na temat wspólnot chrześcijańskich na tym terenie zaczynają się dopiero wraz ze Świętą Nino, czyli na początku IV wieku.

  Urodziła się ona w rzymskiej rodzinie w Kolastri, w Kapadocji. Nino była jedynaczką, a jej rodzice, generał Zabulon i matka Zuzanna, mogli poszczycić się niebyle koneksjami. Zabulon miał być krewnym Świętego Jerzego, a brat Zuzanny, Hubnal I, patriarchą Jerozolimy. Nino została wychowana przez zakonnicę (przypominam, że to legenda) w Betlejem, pod uważnym okiem wuja. Po pewnym czasie wyruszyła z nim do Rzymu, gdzie doszła do wniosku, że chce jechać do kraju, w którym spoczywa fragment tuniki Jezusa (o czym za chwilę), czyli do Iberii. I tutaj narracja wschodnia rozjeżdża się z katolicką. Według tej drugiej, Nino znalazła się na Kaukazie jako niewolnica.

  Niezależnie od tego jak było, gdy tylko znalazła się wśród Kartwelów, zaczęła głosić im chrześcijaństwo, zaczynając od lokalnych Żydów. I tutaj nielegendarny wtręt: w czasie jej pobytu w Iberii, kraj miał podobną sytuację co Armenia - to znaczy znajdował się między perskim młotem, a rzymskim kowadłem. Czyli nie było za wesoło. Wracamy jednak do legendy. Zatem, jakby tego wszystkiego było mało, to królowa Nana, żona Miriana III była mocno chora. Królowa posiadała już jakąś wiedzę o chrześcijaństwie (wtręt: być może kojarzyła z opowieści, że ci chrześcijanie to dopiero potrafią czynić cuda i wyganiać demony) i zaprosiła Nino do siebie.

  Misjonarce udało się pozyskać poparcie żydowskiego rabina i jego córki, którzy należeli do królewskiej świty. Królowa, zachęcona radą Nino i jej stronników, zdecydowała się przyjąć chrzest, co oczywiście zaowocowało uzdrowieniem. Królewski małżonek nie był za bardzo zadowolony, ale po tym jak Bóg pokarał go ślepotą, szybko zmienił zdanie. I tak w 326 roku Iberia dołączyła do Armenii, jako drugie, oficjalnie chrześcijańskie państwo.

  Ej, Andrzej co Ty oszukujesz, miałeś mówić o II i III wieku, a wyjeżdżasz tutaj z IV. Po pierwsze, to jednak pierwsza połowa IV w (więc prawie się liczy). Po drugie - zacząłem od przytoczenia tej opowieści, bo to w zasadzie jedyne źródło informacji na temat początków chrześcijaństwa w Gruzji. Teraz spróbujemy sobie wyciągnąć co nieco informacji na temat tego, co mogło dziać się przed przybyciem Nino na Kaukaz. Szału nie będzie, ale jakiś obraz nam to jednak da.

  Zdaniem Mgaloblishvili (ehhh, Gruzini), autorki ”Ancient Christianity in the Caucasus”, źródła (choć, jako legendy, nie mówią tego wprost) wskazują, że początki chrześcijaństwa w Iberii były powiązane z Żydami. Według legendy, Elioz, gruziński Żyd z Mcchety był obecny w trakcie ukrzyżowania Chrystusa i przywiózł ze sobą fragment szaty ukrzyżowanego. Miasto to (stolica Iberii) ma dosyć dobrze poświadczoną liczną i wpływową diasporę, której korzenie sięgają czasów sprzed narodzin Chrystusa.

  Żywot Świętej Nino również daje podobne poszlaki żydowskich korzeni, gdy podaje , że pierwszymi słuchaczami i konwertytami misjonarki byli miejscowi Żydzi. Wpływy widać także w liturgii (oszczędzę wam szczegółów, ja też nie mam na tyle pojęcia o rytach, żeby wyciągnąć z tego coś sensownego) czy nazewnictwie pierwszych kościołów, które odnosiło się do miejsc i wydarzeń w Jerozolimie.

  Dodatkowo, podobnie jak w przypadku Armenii, sporą rolę odegrali także syriaccy misjonarze. Zdaniem badaczy tekst „Nawrócenia Kartli”, najstarszej gruzińskiej kroniki, nosi ślady tłumaczeń z syriackiego. To znaczy nie bezpośrednio, ale zwroty i konstrukcje stylistyczne wyglądają na zapożyczenia z tego dialektu aramejskiego. Nietrudno zatem znaleźć argumenty dla scenariusza, w którym pierwszymi chrześcijanami w Iberii są należący do diaspory Żydzi. Liczba chrześcijan rośnie w wyniku konwersji, będących efektem działalności misjonarzy z terenów syriackich.

  I tak sobie rośnie (choć wydaje się, że nie osiąga takich wartości jak w Armenii), aż w IV wieku na tronie rzymskim zasiada cesarz, który nawet nie ukrywa, że chrześcijanie cieszą się u niego największymi względami. Władca Iberii, zagrożony ekspansywnymi Sasanidami, chce zachować tron - i żeby zaskarbić sobie sympatię cesarza, od którego zależy jego być albo nie być, decyduje się na konwersję. Zwłaszcza, że najpopularniejsze wówczas religie w Iberii są jawnie związane z perskim zoroastryzmem.

  Oczywiście to tylko jeden z czynników i powyższy scenariusz nawet nie uzurpuje sobie praw do tłumaczenia tak złożonego zjawiska. Nie możemy naturalnie zapominać o pożądanych wówczas cudach i egzorcyzmach oraz o potrzebach duchowych i miliardzie innych czynników, których i tak nie jesteśmy w stanie odtworzyć i poznać, bo w źródłach jest więcej kraterów niż na Księżycu. Tak czy inaczej to wszystko, co możemy powiedzieć o Iberii. Ten akapit w pewnym stopniu odnosi się także do Armenii i Albanii.

  No właśnie, Albania, wisienka na naszym kaukaskim torcie. Gwoli jasności - naturalnie nie chodzi nam o region historyczny na Bałkanach, ani współcześnie istniejące państwo, do którego pretensje rości sobie Popek (wiem że suchar, ale nie mogłem się powstrzymać), tylko o krainę historyczno-geograficzną, leżącą w przybliżeniu na ziemiach wchodzących obecnie w skład Azerbejdżanu i rosyjskiego (czy na pewno?) Dagestanu. Tereny te zamieszkiwały przeróżne plemiona posługujące się językami kaukaskimi.

  Według starożytnych geografów, plemion było 26 i choć miały swoich wodzów, to podlegały jednemu królowi. Nazwa „Albańczycy” miała jakoby pochodzić od najsilniejszego plemienia w konfederacji. Obok tego autorzy wymieniają jeszcze Utian, Lezgów czy Yikian (identyfikowanych kolejno z współcześnie żyjącymi Udynami, Lezginami i Cachurami). Utianie mieli być największym, po Albańczykach, plemieniem.

  Istnieją teorie, że Albanię niejako stworzyli Persowie, podbijając wszystkie te plemiona i organizując je w satrapię. Inne teorie mówią o wpływach ormiańskich. Zdaniem Nikonorova, pierwsi królowie związku plemiennego byli jednak Albańczykami. Pierwsze wzmianki w źródłach traktujące o Albanii pochodzą z drugiego stulecia przed Chrystusem.

  Położenie Albanii sprawiało, że była ona ważna nie tylko w rozgrywce między Rzymem a Persją, ale także w konflikcie między koczownikami z nadkaspijskiego stepu, a osiadłą ludnością Bliskiego Wschodu. To właśnie na terenach kontrolowanych przez Albańczyków znajdowały się przełęcze, pozwalające koczownikom przekroczyć masyw kaukaski i uderzyć tereny leżące na południe od niego. Z tego właśnie tytułu obszar ten był uważany za strategiczny zarówno przez Rzymian, jak i Persów.

  Podobnie jak w Iberii i Armenii, na terenach Albanii dominowały różne formy mazdaizmu wymieszane z kultami lokalnymi. Zdaniem Nikoronova, Albańczyków wyróżniał od sąsiadów fakt składania ofiar z ludzi. Wydaje się jednak, że nawet jeśli taka praktyka istniała to była ona niezwykle rzadka. Religijny krajobraz nie byłby pełny bez naszych znajomych z Iberii, czyli Żydów. Diaspora istniała tutaj, według tradycyjnych podań, od czasów Niewoli Babilońskiej (brak jednak rozstrzygających dowodów).

  Tradycja podaje, że chrześcijaństwo zaczęło się w Albanii za sprawą apostołów - Bartłomieja, Tadeusza (Addaja) i ucznia tego ostatniego, Świętego Elizeusza. Nawet opracowania cerkiewne podają, że to legendy i niczego nie można być pewnym. Według tychże opracowań, Bartłomiej miał odwiedzić Albanię przy okazji pracy misyjnej w Armenii. Ustanowił kilka wspólnot i powołał pierwszych biskupów. Nie spodobało się to lokalnym, pogańskim kapłanom, którzy przy pomocy swoich stronników pojmali Bartłomieja i zabili go.

  Istnieje jeszcze jedna legenda, która mówi, że w Albanii działał Święty Elizeusz, uczeń Tadeusza (Addaja). Został tam wysłany z polecenia Jakuba stojącego na czele kongregacji jerozolimskiej. Tradycję tę opisał Mojżesz z Kalankatiuk w pochodzącej z VIII wieku „Historii Albanii”. Według tej relacji Elizeusz przybył do Derbentu w okolicach 70 roku i rozpoczął nauczanie. Później przeprawił się przez Kurę i przebywał w Ooty, a następnie osiadł w Kisz, gdzie zbudował kościół (który istnieje do dzisiaj).

  Podróżował później po całej Albanii, głosząc Dobrą Nowinę i pozyskując konwertytów, ale niestety (a może i stety, w końcu niektórzy pożądali męczeństwa) naraził się pogańskim kapłanom i również został zabity. Kościół Albanii uznawał Elizeusza za swojego apostoła i świętego patrona - widać to w tekstach wspomnianego Mojżesza czy jego imiennika z Chorene.

  No dobra, a mniej legendarnie? To co mamy, wskazuje na to, że rozwój chrześcijaństwa w Albanii przebiegał podobnie do procesu chrystianizacji w Armenii i Iberii. W przytoczonych legendach nie ma wprawdzie wzmianek o diasporze, ale historycy uważają, że także na tym obszarze, odegrała ona decydującą rolę we wczesnym stadium ekspansji. Potem przyszła kolej na kupców i misjonarzy ze świata aramejskiego - ich obecność poświadczają obaj Mojżesze oraz odnalezione chrześcijańskie inskrypcje w języku syriackim.

  Na podstawie informacji o męczeństwie apostołów (których, naturalnie nie bierze się dosłownie) wydaje się, że lokalne kulty próbowały bronić się przed ekspansją chrześcijaństwa i nie cofały się przed otwartymi prześladowaniami. Decydującą rolę w procesie konwersji Albanii odegrał fakt nawrócenia się ormiańskiego Tiridatesa. Albania była bardzo mocno związana z Armenią i to nie tylko politycznie i ekonomicznie, ale także kulturowo. Do tego stopnia, że jeśli chodzi o wytwory kultury w średniowieczu, to często ciężko jest odróżnić co jest zabytkiem ormiańskim, a co albańskim.

  Według relacji źródłowych, zbożną misję nawracania Albanii kontynuował Grzegorz Oświeciciel, zaraz po tym, jak oświecił Armenię. Według kronikarskiej relacji, król Albańczyków Urnair spotkał się z Grzegorzem, a ten przekonał go do nowej wiary. Po trwającym czterdzieści dni poście i egzorcyzmach, albański dwór królewski wraz z wojownikami i ważniejszymi dostojnikami przyjął chrzest. Miało to miejsce w 313 roku.

  Akurat to podanie wydaje się całkiem wiarygodne, ale możliwe, że Grzegorz osobiście nie działał na terenie sąsiada i jest to metafora działalności ormiańskich misjonarzy. Być może do spotkania na szczycie faktycznie jednak doszło. Historycy upatrują przyczyn konwersji w kilku czynnikach - przede wszystkim we wspominanych już wpływach ormiańskich. Po drugie, zwraca się uwagę na fakt, że wspólna religia mogła być pożądanym czynnikiem unifikującym 26 plemion. No i na koniec - przyjęcie chrztu niejako zrywało religijne związki z Persją, która była największym zagrożeniem dla samodzielności Albanii.

  Myślę, że uważna lektura odcinka dobitnie ukazuje podobieństwa między trzema kaukaskimi krainami. Ich sytuacja polityczna w omawianym okresie była niemal identyczna. Wszystkie trzy miały znaczące związki z kulturami i religijnością irańską, ale chciały niejako „wybić się na niepodległość”. W tym fakcie upatruje się politycznego podłoża decyzji o konwersji na nową religię, która wiązała ich raczej ze światem rzymsko-helleńskim.

  Jakkolwiek dokładniejszych informacji mamy mało, to nie ulega wątpliwości, że te trzy państwa były pierwszymi, oficjalnie chrześcijańskimi krajami na świecie. Być może ich konwersje poprzedził chrzest Abgara VIII, ale jak wiemy z poprzedniego odcinka, jest to kwestia dyskusyjna. Wszystkie trzy kościoły, których początki właśnie poznaliśmy, mimo różnych zawirowań i kolei losu, przetrwały po dziś dzień. Nawet albański, choć obecnie funkcjonuje jako udyjski i ma nie więcej niż 10k wyznawców.

  PS. 1. Większe niż tradycyjnie dzięki dla @robson7 za korekty (bo go trochę zasypuję pracą). Gdybyś mimo to, drogi czytelniku, widział jakieś błędy, to nie zakładaj od razu, że autor jest idiotą. Errare humanum est- po prostu wytknij je w komentarzu. Będę wdzięczny i skorzystają na tym przyszli czytelnicy, po tym jak wrzucę poprawione wersje na stronę.

  PS. 2. Bibliografia w komentarzu

  #gruparatowaniapoziomu #chrzescijanstwo #katolicyzm #niedoszlahistoria #historia #4konserwy #neuropa #ateizm #zainteresowania #neoreakcja #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne

  Kościół w Kisz, zwany Kościołem Świętego Elizeusza
  pokaż całość

 •  

  Syn nie chodzi na religię, bo jesteśmy rodziną niewierzacą. Aktualnie w szkole są rekolekcje czyli jakieś chyba nauczanie kościelne dla wszystkich. Z racji, że były ogólnodostepne i wszyscy szli, a ja synowi nie bronię kontaktu z religią i kościołem to przesiedział tam i słuchał co ksiądz miał do powiedzenia. Dziś przy śniadaniu dowiedziałęm się że ksiadz mówił, że osoby niewierzace, są nieszcześliwe, niekochane, rozpadają im się rodziny i tutaj kwiatek...takie osoby stają się głupie. Cokolwiek i jakkolwiek powiedził ksiadz to z takimi wnioskami przyszedł mój dzieciak do domu (lat 9).
  Zaprawdę fantastyczne nauczanie, cudowna delikatność, ukochanie i poszanownaie bliźniego itd itp. Kto nie z nami ten jest chuj.....mentalnosć troglodyty.
  #kosciol #religia #ateizm
  pokaż całość

 •  

  Dzisiaj złożyłam akt apostazji na ręce proboszcza. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)

  Zmobilizowała mnie do tego ingerencja kościoła w prawo aborcyjne w Polsce. Dla zainteresowanych rozpoczynające się właśnie wydarzenie na FB

  Parę minut w kancelarii i załatwione, w zasadzie mogłam to zrobić już dawno w drodze do sklepu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #apostazja #ateizm #kosciol #aborcja #rozowepaski
  pokaż całość

  •  

   @Bemiko: ciekawe co by się stało jakbym dokonał aktu apostazji. Ślub dalej by się liczył? Na pewno nie mógłbym uczestniczyć w chrzcie córki, co w sumie by mi się podobało... Ale znowu tak głupio, bo dla reszty rodziny to ważne wydarzenie i zaraz byłbym wrogiem nr jeden. Wszyscy się bawią w lokalu a ja w domu oglądam megahit Polsatu? Dlatego wolę bojkotować sam sposób rekrutacji. A czy jakiejś notatki w księdze nie dostałem już podczas deklaracji w kancelarii przed ślubem (mieszanym)? To jest dziwne, bo ślub miałem oficjalnie jako niewierzący, a żadnej apostazji nie musiałem robić, więc kim dla nich jestem? pokaż całość

  •  

   @jan_zwyklak: Ślub dalej się liczy po apostazji. Możesz być na chrzcie córki, nikt cie z uroczystości nie wyrzuci, tak samo jak ze ślubu czy z pogrzebu. Nie możesz pełnić funkcji świadka na chrzcie i ślubie kościelnym. Jeśli nie masz apostazji a byles ochrzczony to jestes pełnoprawnym katolikiem, moze cos o tobie zanotowali ciekawego, ale dalej jestes. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  • więcej komentarzy (23)

 •  

  #bekazkatoli #katolicyzm #chrzescijanstwo jeżeli bóg stworzył słońce czwartego dnia to jak te cztery dni minęły? #ateizm

 •  

  #nostalgia #gimbynieznajo #bekazkatoli #ateizm #narkotykizawszespoko #narkotyki

  Wam też na religii opowiadali historie o parze która po dragach czy innych używkach upiekła i zjadła noworodka?
  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  

  Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, dzisiejszy poszerzy nam trochę horyzonty. Przyjrzymy się bowiem temu, jak rozwijało się chrześcijaństwo w II i III wieku poza światem grecko-rzymskim. I nie mam tutaj na myśli tylko terenów nie wchodzących w skład cesarstwa, ale także te, które doń należały, ale nie były mocno poddane wpływom rzymsko-helleńskim. Dzisiaj skupimy się na Azji i tradycji znanej jako syriacka (wraz z jej odnogami). Wywodzące się z niej kościoły były swego czasu bardzo aktywne misyjnie.

  A zatem: wschodnia Syria i Mezopotamia. Wstęp do dziejów chrześcijaństwa poza światem grecko-rzymskim musi zacząć się od tych regionów. Nakazuje tak nie tylko geograficzna bliskość Galilei i Judei, ale także chronologia. Dlaczego Syria występuje razem z Mezopotamią? Dzielenie ich byłoby bez sensu, ponieważ obydwa te regiony były zdominowane przez semickie ludy, które dzieliła wprawdzie przynależność etniczna, ale łączył język aramejski - tamtejsza lingua franca, którą na co dzień posługiwał się sam Jezus. Mimo zewnętrznych wpływów perskich i helleńskich, udało się im w dużej mierze zachować kulturową autonomię, a im dalej od dużych ośrodków, tym mniej zapożyczeń.

  Spencer Trimingham spekuluje, że nawet Jezus mógł mieć do czynienia z nieżydowskimi ludami semickimi na samym początku swojej kariery. Wśród mieszkańców Galilei nie brakowało bowiem semickich pogan, w tym także koczowniczych Arabów. Marek mówi wprost o tym, że za Jezusem szli ludzie z „Galilei, Judei, Idumei i Zajordanii”. Większość mieszkańców tych regionów (poza Judeą) nie była Żydami. Żydów było jednak sporo i nie wiadomo do końca „co poeta miał na myśli”. Może w tłumach, o których mowa, byli poganie, a może nie. Z racji braku szczegółów pozostają nam spekulacje.

  Pierwsze uchwytne ślady semickich wspólnot chrześcijańskich na interesujących nas obszarach pochodzą z przełomu I i II wieku. Wydaje się, że jednym z pierwszych, większych centrów było Adiabene. W okolicach połowy I wieku dynastia rządząca tym państwem przeszła na judaizm i zaczęła utrzymywać bardzo ożywione kontakty z Jerozolimą. Do tego stopnia, że według podań, dom panujący miał swoją rezydencję w stolicy Judei. Murray twierdzi, że to adiabeńscy żydzi jako pierwsi zaczęli nawracać się na nową religię. Rozwój pierwszych wspólnot w tym rejonie był, na początku, silnie powiązany z występowaniem diaspory.

  Baum przychyla się do tego zdania i również upatruje pierwszych konwertytów w Żydach zamieszkujących region. Misyjny rozmach nowych wspólnot (o którym za chwilę) łączy on z faktem, że w czasach Partów, tamtejsi Żydzi kontrolowali perski odcinek Jedwabnego Szlaku. Voobus potwierdza tezę, wskazując, że syriackie chrześcijaństwo bazowało na Targumach (aramejskie tłumaczenia hebrajskiej Biblii dla aramejskojęzycznych Żydów) i wykazuje podobieństwa w sposobach interpretowania Biblii. Z poprzednich odcinków wiemy, że synagoga reaguje stosunkowo szybko i z czasem misyjne wysiłki chrześcijan koncentrują się na pogańskich grupach etnicznych.

  Syria i Mezopotamia były gorącym terenem w interesujących nas czasach. Leżały na pograniczu Cesarstwa Rzymskiego i ich największych rywali: państwa Partów, a później Sasanidów. Ziemia przechodziła z rąk do rąk, a mieszkańcy byli często uprowadzani i przesiedlani w głąb Persji. Ten fakt, zdaniem Bauma, był jednym z ważniejszych powodów, dla których chrześcijaństwo na dobre rozwinęło się także po drugiej stronie granicy. Oczywiście równie ważną rolę odegrały konwersje wynikające z kontaktów handlowych i stosunków między grupami krewniaczymi.

  I tak na przykład w 260 roku Szapur I spustoszył rzymską Syrię i część Azji Mniejszej. Uprowadził ze sobą wielu chrześcijańskich rzemieślników z Antiochii, Kapadocji i Cylicji, którzy zostali osiedleni w Babilonii, Partii, Elamie i Persji. Wśród nich był biskup Antiochii, Demetriusz, który po przymusowej przeprowadzce został pierwszym biskupem Beth Lapat (Gundeszapur). „Źródłem” chrześcijan po perskiej stronie granicy, poza przesiedleńcami i konwertytami byli także uchodźcy. W trakcie kilku okresów prześladowań niektórzy wschodni chrześcijanie salwowali się ucieczką do państwa Partów, a potem Sasanidów. Ironią losu jest to, że z czasem sytuacja ta się odwróciła, ale nie wybiegajmy przed szereg.

  Mimo, że z racji szczupłości źródeł nie znamy zbyt wielu szczegółów, to na podstawie liczebności i znaczenia późniejszych wspólnot sądzi się, że chrześcijaństwo w bardzo krótkim czasie pozyskało sobie wielu konwertytów na terenie całego obszaru aramejskojęzycznego. Silnym ośrodkiem stała się Edessa (Philip nazywa ją pierwszym chrześcijańskim miastem świata), stolica Osroene. Miasto stało się z czasem matecznikiem wpływowej szkoły teologicznej, która miała znaczący udział w dziejach powszechnego chrześcijaństwa. Edessa w pełni zasługuje na miano duchowej stolicy syriackich chrześcijan. W późniejszych czasach ważnymi ośrodkami stały się także Nisibis i Irbil.

  Według bardzo popularnej na Wschodzie legendy, wspomniane królestwo Osrone nawróciło się na chrześcijaństwo już w czasach Chrystusa. Panujący wówczas władca Abgar V cierpiał z powodu choroby i gdy usłyszał o wielkim uzdrowicielu Jezusie, miał jakoby napisać do niego list. W liście uznawał Jezusa za kogoś bardzo ważnego (może nawet samego Boga), prosił o uzdrowienie i oferował ochronę przed Żydami, którzy, według listu, „spiskują aby zrobić Ci [Jezusowi] krzywdę”.

  Chrystus miał z kolei odpisać Abgarowi, że jest błogosławiony jako ten, który nie widział, ale uwierzył. Z żalem, ale odmówił przeniesienia się do Edessy, wymawiając się koniecznością wypełnienia bardzo ważnej misji, która była powodem całej jego działalności. Zamiast tego jednak wysłał królowi jednego ze swoich uczniów aby ten wyleczył go z choroby. Apostołem tym miał być Tadeusz (Addai), jeden z siedemdziesięciu dwóch uczniów wyznaczonych przez Chrystusa. Katolicka tradycja utożsamia go z Judą Tadeuszem, ale syriacka twierdzi, że był to zupełnie inny zawodnik.

  Historyczność opisanego wyżej wydarzenia jest… no, nawet nie bardzo wątpliwa. Ze świecą szukać kogoś, kto upierałby się, że to prawda (choć, naturalnie, znajdą się i tacy). Historycy mocno różnią się w ocenie prawdziwej natury i przeznaczenia listów. Ehrmann i Bauer twierdzą na przykład, że był to element antyheretyckiej propagandy. Większość historyków uważa je po prostu za legendę założycielską syriackiego chrześcijaństwa i próbę pokazania starożytnego rodowodu. W czasach kościoła opartego o sukcesję apostolską, ważnym ośrodkom religijnym wypadało mieć apostolskie korzenie. Legenda ta jest także odczytywana jako potwierdzenie semickich korzeni.

  Bardziej prawdopodobne jest jednak, że dopiero Abgar VIII przyjął chrzest. To z kolei znaczyłoby, że konwersja Osroene miała miejsce pod koniec II wieku. Nawet to nie jest jednak do końca pewne. Teorię tę popierają na przykład Jenkins, Burkitt czy Adler. Gdyby okazało się to prawdą to Armenia nie mogłaby się szczycić tytułem pierwszego państwa, które oficjalnie przyjęło chrześcijaństwo. Znając kaukaskie nastawienie do historii (o którym swoją drogą polecam poczytać; jeśli myślicie, że holocaust i IPN to szczyt historycznej gównoburzy, to będziecie w szoku) byłby to jeden z większych skandali w XXI wieku. Spory między historykami jednak trwają i są dalekie od rozstrzygnięcia.

  Niezależnie od tego czy Abgar VIII przyjął chrzest, to na pewno był pozytywnie nastawiony do chrześcijaństwa i rozkwitało ono w jego państwie. Przejawem tego może być eksponowana pozycja filozofa i pisarza, Bardesanesa na dworze królewskim. Bardasanes jest wprawdzie uważany za gnostyka, ale mówimy tutaj o czasach, w których nie było dobrze zdefiniowanych granic ortodoksji i herezji, a poszukiwania kanonu i doktryny cały czas trwały. No i to, że został ostatecznie uznany za odstępcę od prawdziwej wiary nie znaczy, że nie miał zwolenników i nie dołożył swojej cegiełki do dziejów aramejskiego chrześcijaństwa.

  Pod koniec I wieku językiem wspólnot wschodniosyryjskich i mezopotamskich była zarówno greka jak i aramejskie dialekty. Był to w dużej mierze efekt tego, że część misjonarzy wywodziła się z bardziej zhellenizowanej, zachodniej Syrii. W pewnym momencie musiały pojawić się różnice i uprzedzenia, bo wydaje się, że Grecy i Aramejczycy przez pewien okres czasu tworzyli osobne wspólnoty. Tak przynajmniej interpretuje się inskrypcję maga Kartira z III wieku, który wspomina o Nazarejczykach i Chrześcijanach jako osobnych grupach. Nazarejczyków odczytuje się jako wspólnoty semickie, a Chrześcijan jako określenie na wspólnoty greckojęzyczne.

  W końcu jednak ograniczenia te zniknęły, przynajmniej w większości przypadków i językiem liturgicznym syryjskich i mezopotamskich chrześcijan na dobre stał się syriacki, dialekt aramejskiego jakim posługiwano się w Edessie. Przewodnia rola tego miasta jest jeszcze bardziej widoczna w III wieku. I tak na przykład, gdy wśród perskich chrześcijan wybuchł spór o prymat w hierarchii, Papa, biskup Seleucji-Ktezyfonu, prosił o interwencję biskupa Edessy, a nie np. Antiochii (która wywodziła swoją historię od Piotra Apostoła).

  Póki co, mówiliśmy przede wszystkim o rzymskiej stronie świata aramejskojęzycznego. Jeśli chodzi o stronę perską, to już Dzieje Apostolskie wspominają o Medach, Persach i Partach wśród nawróconych w dzień Pięćdziesiątnicy. Syriackie tradycje mówią z kolei o Aggaju, Manie i Marim jako pierwszych chrześcijańskich misjonarzach (według tej tradycji mieli być oni uczniami Addaja). Historycznie początki tamtejszego kościoła są związane z działalnością semickich misjonarzy (w tym żydowskich). Pierwszym ośrodkiem perskiego (w znaczeniu politycznym, nie etnicznym) chrześcijaństwa była część Mezopotamii, znana Partom i Sasanidom jako Asuristan, od zamieszkujących ten region Asyryjczyków.

  Syriaccy misjonarze z rzymskiej strefy wpływów byli tak naprawdę u siebie, bo mimo rozdarcia politycznego między dwie potęgi, kultura była, pi razy drzwi, wspólna. Zdaniem Ziółkowskiego w momencie upadku państwa Sasanidów większość mieszkańców Asuristanu była już chrześcijanami. Mieli oni swoją własną organizację kościelną, szkoły teologiczne i gęstą sieć biskupstw. To wszystko dało początek, tak zwanej, tradycji wschodniosyriackiej (ale to już późniejsze dzieje, w interesującym nas okresie nie ma dobrego powodu aby wydzielać jakieś grupy).

  Nasi „Asyryjczycy” nie próżnowali na froncie misyjnym. Nieśli chrześcijaństwo do Persji właściwej, gdzie również zyskało ono popularność, ale przez długi czas nie szerzyło się z taką skutecznością jak w Mezopotamii. W II wieku źródła mówią już o kościołach w Chuzestanie. Księga Praw Krain z III wieku mówi o wspólnotach w Medii, Partii i Baktrii. Nowa religia docierała nawet w tak dziwne rejony jak wyspa Chark (Zatoka Perska). W mniej więcej tym samym czasie syriaccy misjonarze zanieśli chrześcijaństwo na półwysep Arabski i do Indii (o czym szerzej za chwilę).

  Niestety niewiele wiemy o życiu wczesnych wspólnot syriackich. Na podstawie szczątkowych informacji z II wieku wydaje się, że miejscowe chrześcijaństwo było mocno nastawione z jednej strony na misje a z drugiej na ascezę i mistycyzm. Było również bardzo wymagające wobec swoich wyznawców. Wielu z nich decydowało się na życie we wspólnotach monastycznych. Początkowo uważano, że stało się to za sprawą inspiracji monastycyzmem egipskim, ale obecnie istnieją także teorie mówiące, że obydwa ruchy rozwinęły się niezależnie od siebie. Co ciekawe monastycyzm syriacki nie zakładał odcięcia się od świata „na dobre” i jednym z zadań mnichów była działalność misyjna. Nietypowe jest również to, że wspólnoty cenobityczne były koedukacyjne.

  Żywoty Świętych Perskich pokazują, że na Wschodzie, w przeciwieństwie zwłaszcza do łacińskiego Zachodu, kobiety odgrywały bardzo ważne role. Mamy wręcz doniesienia o kobietach-misjonarzach, które całe swoje życie poświęcały życiu religijnemu, wyłamując się z tradycyjnej roli matki i żony. Harvey twierdzi, że kobiety odegrały kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa w regionie i nawet jeśli nie zostawały „świętymi” (a takie właśnie przypadki opisuje w „Holy Women of the Syrian Orient”), to zazwyczaj jako pierwsze nawracały się i promowały nową religię wśród członków swojej rodziny.

  Van den Berg zauważa, że syriaccy chrześcijanie znajdowali się pod dużymi wpływami gnostyckimi i dualistycznymi. Region ten był w końcu nie tylko miksem politycznych wpływów Rzymu i Persji, ale także tyglem różnych tradycji religijnych - greckich, syryjskich, mezopotamskich, perskich, ludów Azji Środkowej, a nawet indyjskich. Dualizm irański sprawiał, że w cenie było surowe prowadzenie się - stąd prawdopodobnie ascetyczny tryb życia wspomnianych przed chwilą wspólnot. Taki też obraz ukazuje Voobus pisząc o wczesnej teologii kościoła syriackiego - nawołuje on do duchowej bitwy z pokusami. Miejscowi pisarze i uczeni mieli zatem nieco inne inspiracje niż grecko-rzymska filozofia. Dość powiedzieć, że syriackie Dzieje Tomasza przedstawiają celibat jako „jedną drogę dla kraju” (#pdk).

  Ascetyzm i wezwanie do odrzucenia świata przebijał z tekstów lokalsów takich jak Tacjan czy Bardasanes. Tacjan był Asyryjczykiem, który osiedlił się w Cesarstwie Rzymskim i zainteresował się hellenistyczną filozofią. Po latach studiów nawrócił się na chrześcijaństwo, które poznał u boku Justyna Męczennika. Był on jednak o wiele radykalniejszy i uważał, że chrześcijaństwo jest środkiem do wyzwolenia się ze świata, który z kolei uważał za coś w rodzaju więzienia. Pogląd mocno zalatujący gnostycyzmem. Jeśli chodzi o Bardasanesa, to wprost twierdził on, że materia jest czymś złym. Co ciekawe, Porfiriusz podaje, że spotykał się on z wyznawcami indyjskich religii. Mimo posiadania podobnych poglądów, mocno krytykował Maniego i uważał go za heretyka.

  „Didascalia Apostolorum” z III wieku rysuje już jednak inny obraz syriackich wspólnot. Dzieło powstało jako swego rodzaju poradnik i wykładnia doktryny, w celu ujednolicenia i rozjaśnienia nauczania. W przeciwieństwie do poglądów dżentelmenów z poprzedniego akapitu, błogosławi i wynosi pod niebiosa związki małżeńskie i związane z nimi posiadanie potomstwa. Sprzeciwia się również radykalnemu przestrzeganiu przepisów kultowych odziedziczonych po judaizmie (pamiętajmy, że żydowskie wpływy były mocniejsze na pograniczu cesarstwa i na Wschodzie). Pokazuje także, że wspólnoty przekształcają się w bardziej hierarchiczne struktury z duchowieństwem (czyli laikat może zajmować się „normalnym” życiem).

  Syriackie chrześcijaństwo, podobnie jak grecko-rzymskie, było przede wszystkim miejskim fenomenem. Asmussen zauważa, że wielu aramejskich chrześcijan było kupcami (a podobno pieniądze i powściągliwość nie idą w parze). Z racji przesiedleń w miastach Partów i Sasanidów było także pełno chrześcijańskich rzemieślników. Dominowali jednak kupcy. „Żywoty Perskich Świętych” wymieniają nawet kilku świętych handlarzy. Mozdoor i Venetis twierdzą, że była to wpływowa grupa i potrafiła nawet nawiązać rywalizację z Żydami. Ci sami autorzy twierdzą, że skupienie działalności misjonarskiej na ważnych centrach miejskich i handlowych takich jak Edessa czy Irbil (stolica Adiabene) było celowym działaniem, mającym zwiększyć wpływy.

  Jeśli chodzi o nastawienie władz, to chrześcijanie przez długi czas nie mieli większych problemów. W strefie przygranicznej, nawet w trakcie prześladowań, Rzymianie woleli nie zaogniać problematycznej sytuacji w tak gorącym regionie i raczej przymykali oko. Zapewne sporą rolę odgrywał fakt, że była to wpływowa wspólnota, której wielu członków nie należało do grona gołodupców. Partowie wykazywali się dużą tolerancją i niespecjalnie interesowały ich wierzenia poddanych. Mozdroor i Venetis twierdzą nawet, że nawiązywali przyjazne kontakty z biskupami i używali ich jako pośredników w komunikacji z chrześcijańskimi mieszkańcami ich państwa.

  Zmiany zaczęły się po 224 roku, kiedy to Sasanidzi przejęli władzę w Persji. Nowa dynastia od samego początku szukała porozumienia z klerem zoroastryjskim i w tej religii upatrywała legitymizacji dla przewrotu i swoich rządów. Wiemy to choćby z listu maga Tansara do Gusznaspa, w którym kapłan przedstawiał Partów jako odstępców od wiary, a Ardaszira jako tego, który przywraca prawdziwą religię. Polityka względem innych religii zaczęła się zmieniać. Nie oznacza to od razu prześladowań, ale na przykład ograniczenie wcześniejszych przywilejów. Wydaje się, że mocno uderzyło to zwłaszcza w żydów.

  Zoroastryjski kler chciał wykorzystać nadarzającą się okazję i ugrać jak najwięcej dla siebie. Nie trudno wyobrazić sobie, że magowie wyszli z założenia, iż skoro legitymizują Sasanidów, to należy im się coś w zamian. Na dworze Szapura I i jego następców widać rosnące wpływy Kartira, aczkolwiek są oni jeszcze w miarę tolerancyjni. Szapur przedstawia się jako wyznawca Ahura Mazdy i narzędzie bogów, ale szanuje żydów czy chrześcijan i zezwala na działalność Maniego, który dołącza do jego świty. Bahram I prześladuje już manichejczyków i wydaje ich 12 apostołów magom. Prześladowania chrześcijan pełną parą ruszają jednak dopiero w IV wieku, po nawróceniu Konstantyna.

  Zdaniem Philpa prześladowania były nie tylko efektem zmian w Cesarstwie Rzymskim (największym rywalu sasanidzkiej Persji), ale także pokłosiem faktu, że o ile do III wieku chrześcijaństwo szerzyło się głównie wśród semickiej ludności i we wschodniej części państwa, to w IV zaczęło przyciągać coraz więcej irańskich konwertytów z właściwej Persji. To z kolei BARDZO nie podobało się zoroastryjskiemu klerowi. Jest to o tyle bardziej prawdopodobne, że manichejczycy byli prześladowani już w III wieku na skutek tego, że ich religia, jako wywodząca się z mazdaizmu, była rywalem dla zoroastryzmu od samego początku.

  Aramejskie wspólnoty i ich misyjne wysiłki są mocno powiązane z pojawieniem się i rozwojem chrześcijaństwa w Indiach. Wbrew pozorom świat w kilku pierwszych wiekach naszej ery nie był tak wielkim miejscem jak mogłoby się wydawać. Wielu autorów starożytnych, takich jak Strabon, Pliniusz czy Klaudiusz Ptolemeusz, demonstruje wiedzę na temat Indii i poświadcza istnienie ożywionej wymiany handlowej. Na podstawie zapisków można wydzielić trzy główne szlaki handlowe. Pierwszy prowadził z północnych Indii do odnogi Jedwabnego Szlaku bięgnącej przez Azję Środkową do Antiochii. Drugi biegł od ujścia Indusu, przez Zatokę Perską i w górę Eufratu do portów Lewantu.

  Trzeci, prawdopodobnie najpopularniejszy - biegł z południowych Indii, przez południowe wybrzeża Arabii do egipskich portów nad Morzem Czerwonym. Tam następował przeładunek na statki pływające po Nilu do Aleksandrii. Z Aleksandrii zaś - na całe Morze Śródziemne. W 45 roku niejaki Hippalos odkrył zastosowanie wiatru monsunowego aby przyśpieszyć podróż do i z Indii. Jednocześnie boski August, który zdaniem Warmingtona rozkminił jak istotny jest handel indyjski, rozprawił się z pośrednikami w postaci Himdżarytów i Sabejczyków. Wdzięczni kupcy mieszkający w Muziris (port na malabarskim wybrzeżu Indii) ufundowali świątynie poświęconą geniusowi princepsa.

  Handel ruszył na całego. Rzymianie kupowali tkaniny, przyprawy i szlachetne kamienie. Płacili w złocie. W południowych Indiach znajduje się wiele rzymskich monet datowanych na I-III stulecie. Tamilskie źródła, takie jak pochodzące z II wieku Shilappadikaram, wspominają o „wielkich statkach wyładowanych złotem” płynących z Zachodu oraz o bogatych kupcach „mówiących dziwnymi językami”, którzy zaczęli osiadać w miastach królestwa Ćera. Wśród kupców tych byli Grecy, Syryjczycy i Żydzi.

  Tradycja kościoła (a raczej kościołów, bo obecnie jest ich kilka) indyjskiego podaje, że chrześcijaństwo zaczęło się tu wraz z przybyciem Tomasza Apostoła. Miał on jakoby przybyć do Muziris w 52 roku. Brzmi nieprawdopodobnie? Nie do końca. Puthiakunnel twierdzi, że nie ma w tym nic dziwnego, bo w mieście żyła spora społeczność żydowska i możliwe, że tak jak wielu judeochrześcijańskich misjonarzy, Tomasz odwiedzał skupiska diaspory, głosząc nauki Chrystusa.

  O tej tradycji wspominają syriackie, apokryficzne Dzieje Tomasza oraz szereg innych źródeł, w tym Ambroży z Mediolanu, Hieronim ze Strydonu czy Grzegorz z Nazjanu. Euzebiusz z Cezarei twierdzi, że jego nauczyciel, stoicki filozof Pantaenus, po tym jak nawrócił się na chrześcijaństwo, odwiedził indyjskie wspólnoty. Po raz kolejny wydaje się, że za wszystkim stoją Żydzi. Jussay twierdzi, że mamy dobre przesłanki aby uważać, że żydowscy kupcy docierali do Indii już w czasach Salomona, aczkolwiek wielu poddaje to w wątpliwość. Fernandes z kolei twierdzi, że część Żydów zbiegła do Indii po zniszczeniu I świątyni.

  Mniej kontrowersyjne są prace Katza, Kodera, Puthiakunnela, de Beth Hillela i Jamesa, które prezentują dowody na to, że Żydzi byli obecni na malabarskim wybrzeżu w I wieku n.e. Wskazuje na to również fakt, że wielu Żydów udało się tam po klęsce powstania i zniszczeniu Jerozolimy w 70 roku. Na możliwość żydowskich korzeni indyjskich chrześcijan (albo przynajmniej ich części) wskazuje analiza zwyczajów i pieśni chrześcijańskiej mniejszości znanej Knanaya. Jussay twierdzi, że podobieństwa z kulturą koczińskich Żydów są tak znaczące, że istnieją małe szanse na to, że są efektem przypadku.

  Według tradycji, Tomasz, po odwiedzeniu Sokotry, miał pojawić się w Muziris, gdzie spędził pewien czas wśród miejscowych Żydów. Następnie udał się na południe, gdzie nawrócił kilka rodzin należących do wysokich kast i założył siedem wspólnot. W 72 roku zmarł męczeńską śmiercią i został pochowany w Mylapore (gdzie obecnie znajduje się poświęcona mu bazylika). Czy opowieść ta jest prawdziwa? Historycy są bardzo powściągliwi w tej kwestii, zwłaszcza w kontekście wspomnianego już zjawiska szukania apostolskich korzeni. Frykenberg wskazuje jednak, że nawet jeśli historie te nie są literalnie prawdziwe, to na pewno poświadczają starożytność indyjskiego chrześcijaństwa.

  Bezpiecznie będzie założyć, że pierwsze wspólnoty w Indiach powstały na drodze kontaktów handlowych z rzymskim i perskim Bliskim Wschodem, być może już w I wieku. Prawdopodobnie wielu początkowych konwertytów rekrutowało się spośród miejscowych Żydów, ale chrześcijanami zostawali także miejscowi, jak i migrujący z Zachodu kupcy, którzy decydowali się na pozostanie w Indiach. Gdzie w tym wszystkim ręka syriackiego chrześcijaństwa? Ano, na pewno musiała być, bo aż do przybycia Portugalczyków, miejscowe kościoły uznawały patriarchę Seleucji-Ktezyfonu (później rezydującego w Bagdadzie) za swojego zwierzchnika.

  Brown podaje, że misyjną sztafetę w Indiach bardzo szybko przejęli kupcy syriaccy z miast leżących nad Zatoką Perską i dlatego miejscowy kościół stał się częścią kościoła syriackiego, a później wschodniosyriackiego. Kronika z Siirt podaje, że pod koniec III wieku misje w Indiach prowadziło biskupstwo w Basrze. Brown przedstawia teorię mówiącą, że tomaszowa tradycja to efekt wpływów syriackich - Tomasz był szczególnie czczony na Wschodzie, a „Dzieje Tomasza” traktujące o indyjskiej misji, zostały spisane w Edessie. W późniejszych czasach, które wykraczają poza ten odcinek, indyjski kościół podlegał pod metropolitę Rev Ardashir (Iran), będącą częścią Kościoła Wschodu. Z tego też powodu liturgia, księgi, teksty filozoficzne i religijne były syriackojęzyczne.

  Jeśli chodzi o Arabów to chrześcijaństwo zaczęło się wśród nich szerzyć bardzo szybko. Jak zauważa Spencer Trimingham, wbrew powszechnym wyobrażeniom, arabskie osadnictwo poza terenami rodzimego półwyspu nie zaczęło się wcale wraz z ekspansją islamu (wołam @UtTeR_DesTrucTiOn). Bryce podaje, że migracje miały miejsce znacznie wcześniej i Arabowie pojawili się na terenach, przykładowo, Palmyry (środkowa Syria) w okolicy III wieku p.n.e. Źródła potwierdzają, że plemiona arabskie zamieszkiwały Syrię, Mezopotamię, Palestynę a nawet zachodnią Persję, jeszcze przed narodzeniem Chrystusa.

  Ciężko jednak dokładnie wskazać i prześledzić wędrówki, bo mamy problemy z identyfikacją. Ziemie o których mowa, były semickie językowo. Z racji podobieństwa językowego nie było większych barier dla wymiany kulturowej - zachodziła ona bardzo szybko. Często obejmowała ona także sferę języka właśnie i w wielu przypadkach Arabowie porzucali swoje dialekty na rzecz lokalnego, aramejskiego narzecza. Millar twierdzi, że dokładnie taki proces zaszedł w przypadku dynastii rządzącej wspominanym już Osroene i kolejni Abgarowie byli potomkami wodzów arabskiego plemienia znanego jako Orrhoei.

  Ta „unia kulturowa” sprawia, że w wielu przypadkach ciężko wydzielić chrześcijaństwo syriackie i arabskie. Arabowie albo sami stawali się „Aramejczykami” (w sensie, że tracili świadomość pochodzenia), albo przejmowali ich kulturę w takim stopniu, że jedyną rzeczą, która różniła ich od aramejskich sąsiadów, było pochodzenie. Dla czasów, które nas interesują podział taki jest niemal niemożliwy i bezsensowny (zwłaszcza dla Syrii i Mezopotamii) z kilkoma wyjątkami.

  Jednym z tych wyjątków są plemiona, pozostające przy koczowniczym lub pół-koczowniczym trybie życia, mimo zmiany miejsca zamieszkania. Z żywotów syriackich świętych wiemy o mnichach i pustelnikach, którzy działali wśród takich właśnie Arabów (na marginesie: w tych czasach, na tych terenach, mianem Arabów określano nie tylko grupy wywodzące się z płw. Arabskiego ale także koczowników w ogóle). Wydaje się, że tak tak jak w przypadku innych pogan, czynnikiem inicjującym proces konwersji, była potrzeba boskich interwencji. Ciężkie warunki życia i balansowanie na krawędzi przetrwania na pewno nie pomagały w kwestiach zdrowotnych.

  Pustelnicy i mnisi cieszyli się dobrą opinią jeśli chodzi o zdolność czynienia cudów. Pamiętamy pielgrzymki beduinów pod słup Symeona Stylity? Spencer twierdzi, że konwersje plemion i klanów zachodziły z góry na dół - wodzowie albo ważni członkowie starszyzny, mieli problem i znajdowali rozwiązanie przy pomocy eremitów. Sprawiało to, że zaczynali interesować się chrześcijaństwem i przyjmować nauki od swoich wspomożycieli. Po jakimś czasie decydowali się na chrzest, a w ich ślady szła reszta członków społeczności.

  Czasami plemiona łączyły się w większe organizmy - konfederacje. Niektóre z nich okazywały się trwalsze od innych i tworzyły niezależne albo autonomiczne państewka na pograniczu półwyspu, Persji i Cesarstwa. Trwałe kontakty między plemionami ułatwiały szerzenie się nowej religii. Wydaje się, że tak było w przypadku późniejszych konfederacji Tanukidów, Zokomidów, Ghassanidów i Lachmidów. Z racji braku źródeł i dziur w tych które mamy, ciężko dokładnie zrekonstruować ich dzieje.

  Pochodzenie Tanukidów ginie w pomroce dziejów. Na horyzoncie historii pojawiają się w drugim wieku, jako grupa plemion zamieszkujących Hauran - region leżący na pograniczu współczesnej Syrii i Jordanii. W III wieku walczyli po stronie rzymskiej w konflikcie z Palmyrą i odegrali dużą rolę w pokonaniu Zenobii i jej popleczników. W mniej więcej tym samym czasie nawrócili się na chrześcijaństwo, prawdopodobnie za sprawą syriackich kupców i mnichów. Mieli silne związki z pustynnymi wspólnotami monastycznymi.

  Zokomidzi pochodzili z północnej części półwyspu arabskiego i w III wieku zostali, jako sojusznicy Palmyry, osiedleni na terenie Syrii i Palestyny. Tam na szeroką skalę weszli w kontakty z chrześcijańskimi misjonarzami. W wyniku tych kontaktów, zdaniem Shahida, Zokomos ochrzcił się, pociągając za sobą starszyznę. Szczyt ich znaczenia przypadł na IV wiek, kiedy to byli sojusznikami Rzymu, broniącymi cesarstwa przed intruzjami krewniaków, prowadzących koczowniczy tryb życia. Jeden z wodzów, Dawid, zasłynął jako fundator klasztoru.

  Ghassanidzi i Lachmidzi, to nieco późniejsze dzieje. Ci pierwsi mieli długie tradycje chrześcijańskie i historycznie byli powiązani z kościołem syriackim, ale w VI wieku dołączyli do obozu chalcedońskiego. Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że znaleźli się w orbicie rzymskich wpływów i uzyskali status sprzymierzeńców cesarstwa. Wśród Lachmidów było sporo plemion wyznających inne religie, ale rządzący pozostali wierni syriackiemu kościołowi (wtedy to już raczej wschodniosyriackiemu). Lachmidzi w jakiś sposób uznawali zwierzchnictwo szachów Persji i bronili dostępu do Mezopotamii przed koczownikami z półwyspu.

  Trochę za bardzo wybiegliśmy jednak w późniejsze czasy. Wróćmy zatem do arabskiego chrześcijaństwa w II i III wieku. Poza koczownikami, możemy także mniej więcej prześledzić rozprzestrzenianie się nowej religii w rzymskiej Arabii. Mam tutaj na myśli tereny zamieszkane przez Nabatejczyków. Byli oni Arabami, prawdopodobnie pochodzącymi z południa półwyspu, którzy w I tysiącleciu p.n.Ch zaczęli przesuwać się coraz bardziej na północ. W czasach diadochów utworzyli królestwo obejmujące tereny współczesnego Izraela, Palestyny, południowej Syrii, Synaju, Jordanii i Arabii Saudyjskiej.

  Mieli bardzo dobre stosunki z Żydami i byli sojusznikami makabejskich powstańców. Sytuacja zmieniła się po powstaniu królestwa Hasmoneuszy w 160 p.n.e. Po latach wojen, Nabatejczycy uzyskali przewagę, ale wplątali się z kolei w konflikt z Seleucydami. I tym razem zmagania zakończyły się sukcesem Arabów, a w następstwie zwycięstwa pod Kanną udało im się zająć Damaszek. Zwycięski król Obodas I został wówczas okrzyknięty bogiem.

  Kres dominacji Nabatejczyków w regionie przyniosło pojawienie się Rzymian. Po pokonaniu arabskich armii w bitwach, zawarli wprawdzie pokój, ale Nabatea stała się państwem klienckim. W 106r. Rzymianie całkowicie ją zajęli i włączyli pod bezpośredni zarząd, tworząc w ten sposób prowincję Arabia Petraea. Rzymskie panowanie przyniosło rozwój gospodarczy i dalszą urbanizację. Powstało kilka nowych ośrodków miejskich, a istniejące (w tym najważniejsze - Petra i Bostra) jeszcze się rozrosły.

  Mieszkańcy Nabatei byli w większości semickimi poganami. Istniejące kulty były miksem wpływów arabskich, palestyńskich, egipskich, syryjskich i mezopotamskich. Cześć mieszkańców terytoriów, które znajdowały się kiedyś pod kontrolą Żydów, wyznawała judaizm. Jako że był to region leżący na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, chrześcijaństwo zaczęło się tutaj pojawiać bardzo wcześnie. Przynosili je ze sobą palestyńscy judeochrześcijanie, koczowniczy Arabowie z terenów syryjskich i mezopotamskich oraz syriaccy kupcy.

  Zdaniem Spencera Triminghama, konwersje na szeroką skalę zaczęły się w II wieku. Wskazuje na to rosnąca liczba kontrowersji dotyczących istoty chrześcijaństwa. Na terenach zamieszkanych przez Aramejczyków i Arabów ścierają się ze sobą różne wersje i interpretacje. Do ważniejszych można zaliczyć protortodoksów, którzy dzielą się już na wspólnoty helleńskie i semickie. Ta druga grupa wydaje się być pod silniejszym wpływem tradycji żydowskiej i dualizmu, ta pierwsza czerpie więcej ze świata greckiego. Mamy także marcjonitów, których wspólnoty przetrwają na Bliskim Wschodzie aż do podboju arabskiego. Obrazu dopełniają judeochrześcijanie, chcący pogodzić nauczanie Jezusa z tradycją żydowską.

  No i gnostycy. Arabowie dorobili się swoich własnych już w połowie II wieku. Gnostykiem był Monoimus Arab, którego nauczanie łączyło monizm, chrześcijaństwo i wpływy pitagorejskie. Niestety, niewiele wiemy na temat jego poglądów, bo nie pozostawił po sobie żadnych prac (albo nie dotrwały one do naszych czasów). To samo jest prawdą w temacie dzieł arabskich chrześcijan w tym okresie (jeśli takie były). Wiele informacji na temat semickiego chrześcijaństwa przekazują jednak źródła dotyczące Orygenesa. Pokazują one, że w pierwszej połowie III wieku chrześcijanie na ziemiach aramejskich i arabskich byli już licznie reprezentowani. Tak licznie, że istnieje tradycja mówiąca, że cesarz Filip Arab, pochodzący z Szahby leżącej w rzymskiej Arabii, był chrześcijaninem.

  Podania te, zdaniem Pohlsandera, wzięły się stąd, że osady i miasteczka w tym regionie miały bardzo duży udział chrześcijan w populacji. To z kolei było efektem wytężonej pracy misyjnej Edessy i Bostry. Wzmianki o chrześcijaństwie cesarza pojawiają się na przykład u Euzebiusza z Cezarei czy Hieronima ze Strydonu. Wspominają oni, że cesarz wraz z małżonką chcieli wziąć udział w celebracji Wielkiej Soboty w Antiochii, ale biskup Babylas kazał im pozostać na zewnątrz. Domniemane chrześcijaństwo Filipa jest przedmiotem sporów między historykami. Z jednej strony władca ten był bardzo tolerancyjny i zdawał się być zainteresowany nową religią. Z drugiej jednak, wypełniał wszystkie czynności kultowe związane z urzędem cesarskim.

  Informacje o znacząco dużej liczebności chrześcijańskich wspólnot w rzymskiej Arabii w III wieku potwierdza także archeologia. I tak na przykład, Glueck zidentyfikował ponad 300 chrześcijańskich pochówków w regionie znanym jako Idumea. W innej pracy wykazał arabskie pochodzenie symboli wykorzystanych do zdobienia kościołów w epoce bizantyjskiej. Archeologia, zdaniem Triminghama, pokazuje również, że w arabskiej prowincji budowano więcej kościołów w stosunku do reszty regionu oraz, że świątynie pogańskie szybciej wychodziły z użycia lub były przerabiane na chrześcijańskie miejsca kultu.

  Jeśli chodzi o interior półwyspu arabskiego, to tutaj niestety, ale brak nam źródeł dla interesujących nas czasów. To znaczy dla większości terenów. Jedyne co mamy, to szczątkowe informacje o działalności misjonarskiej kościoła syriackiego we wschodniej części półwyspu. Dostała się ona pod kontrolę Sasanidów w IV wieku. Wraz z tym podbojem, na szerszą skalę pojawili się tam chrześcijańscy kupcy i misjonarze z Asuristanu. Był to także popularny kierunek dla chrześcijańskich zbiegów w czasie prześladowań w państwie Sasanidów. Nie ma się jednak co łamać - do V i VI wieku też dojdziemy, a z tych czasów jakieś informacje mamy. Wtedy też omówimy sobie to zagadnienie dokładniej.

  Tym oto sposobem docieramy do końca odcinka. Mam nadzieję, że jesteście chociaż trochę zaskoczeni faktem, że chrześcijaństwo dotarło do Indii wcześniej niż w wiele miejsc, które dzisiaj kojarzone są jako tradycyjnie chrześcijańskie. To jednak nie koniec naszej podróży - w następnym odcinku przyjrzymy się losom wspólnot i państw zamieszkujących resztę znanego wówczas świata, tj. Afrykę i Europę. No i dokończymy Azję, uzupełniając wiedzę o tym, co działo się na Kaukazie.

  PS. 1. Tradycyjnie dzięki dla @robson7 za korekty. Gdybyś mimo to, drogi czytelniku, widział jakieś błędy, to nie zakładaj od razu, że autor jest idiotą. Errare humanum est- po prost wytknij je w komentarzu. Będę wdzięczny i skorzystają na tym przyszli czytelnicy, po tym jak wrzucę poprawione wersje na stronę.

  PS.2. Niech będzie, od tego odcinka będę wrzucał także bibliografię, choćby szczątkową. Sorry za nieformalny zapis, ale serio mi się nie chce, robię to tylko dlatego, że strona znowu się “przedłuża”. Kolejność przypadkowa, bo pisane na 5 min przed wrzuceniem na mirko.

  #gruparatowaniapoziomu #chrzescijanstwo #katolicyzm #niedoszlahistoria #historia #4konserwy #neuropa #ateizm #zainteresowania #neoreakcja #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne

  Tak zwana Stela z Xi'an zawierająca tekst edyktu chińskiego cesarza, zezwalającego na działalność chrześcijańskich wspólnot na terenach rządzonych przez dynastię Tang (stela pochodzi z VIII wieku, edykt wydano w 638).
  pokaż całość

 •  

  #ateizm #gownowpis #polityka Co sądzicie o zamknięciu kościołów w niedziele?
  Wiele rodzin zamiast spędzać czas ze sobą, rozmawiać, bawić się z dziećmi to chodzi do kościoła. Oprócz tego księża są ZMUSZANI do pracy w niedzielę. Nie mają czasu dla siebie, swoich kobiet, dzieci... Wydaje mi się, że razem z zakazem handlu należałoby wprowadzić zakaz prowadzenia obrządków religijnych w niedzielę. Oczywiście nie jest możliwe od razu niezamknięcie wszystkich kościołów, dlatego proponuje rozwiązanie, w 2019 roku zamknięcie na dwie niedziele w miesiącu, w 2020 otwarte kościoły tylko jedną niedzielę w miesiącu, a od 2021 roku całkowity zakaz prowadzenia mszy świętej w niedzielę. Z tego zakazu wyłączyłbym szpitale, cmentarze i kapliczki na dworcach i lotniskach. pokaż całość

 •  

  Gdy mijam na ulicy #swiadkowiejehowy to sobie wesoło podśpiewuję

  każdy żyje w swej utopi i się w niej topi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #heheszki #religia #filozofia #ateizm

 •  

  Skąd się biorą ateiści? Religia powstała jak pierwszy oszust spotkał pierwszego idiotę i zaraza opanowała ludzkość. A ateiści? Są dowodem na to, że ludzkość nie składa się tylko z oszustów lub idiotów.
  #ateizm #bekazkatoli #przemysleniazdupy

  •  

   @adam40960 Ateistów nie sieją, sami się rodzą

   +: RedWizard
  •  

   @Queltas: @zly_wuj: nie no, technicznie ma racje. Jeśli dziecka nie nauczymy od małego czytać i pisać to pozostanie analfabetą (bo nikt mu tego nie wpoił, nie nauczył). Tak samo dziecko pozostanie ateistą jeśli nie nauczymy go wiary. To tak na surowo.

   Natomiast, dziecko dorastające, stające się dorosłym osobnikiem, zaczyna pojmować świat i próbuje sobie tłumaczyć różne rzeczy. Tak samo jak będzie próbowało odkrywać co znaczą cyfry i litery, tak samo nie znając innego wyjaśnienia dla otaczającego go świata i zjawisk fizycznych może przyjąć błędne wnioski z obserwacji (np. Słońca i jego wędrówki po sklepieniu) co niektórzy mogliby uznać za wiarę w coś (bo nie boga). W tym momencie dochodzimy do konsensusu że nie wszystko jest liniowe i czarno-białe.

   Żeby eksperyment zadziałał, należałoby poddać dziecko próbie i wychowywać je w izolowanym środowisku, nauczając jedynie nauk ścisłych (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia) bez elementów kulturowych i historii (aby nie przechylić szali ani w jedną ani w drugą stronę). Byłoby to trudne, bo na pytania dziecka odnośnie skąd się wziąłem, dlaczego coś jest tak jak jest, trzeba by odpowiadać sucho i naukowo, wyzbywając się swoich przekonań. No i oczywiście jest to tylko i wyłącznie TEORETYCZNE, bo nikt takiego eksperymentu nie przeprowadzi, gdyż jest on niehumanitarny (dziecko takie byłoby potem nie przystosowane do życia w społeczeństwie, ba do samego końca prawdopodobnie byłoby jedynie uważane za eksperyment). Zmarnowalibyśmy mu lata dzieciństwa (ukrywając historyczny i kulturowy dorobek cywilizacyjny). Ale tylko wtedy, kiedy człowiek miałby dostarczoną wiedzę na nurtujące go pytania, wiedzę obiektywną i powszechnie uważaną za prawdziwą, moglibyśmy z całą pewnością stwierdzić, że człowiek rodzi się ateistą i sam po drodze nie wymyśli sobie bogów, żeby tylko wyjaśnić zjawiska, które są dla niego niewiadome.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (9)

 •  

  O odpustach w Kościele Katolickim bez słów - ja tylko wklejam cytaty:

  Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich żalów jeden raz w okresie Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele na terenie Polski - odpust zupełny.

  Od 12 stycznia 2002 roku za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego można już w całej Polsce uzyskać odpust zupełny.

  Za pobożne, publiczne odmówienie hymnu Veni Creator w dniu 1 stycznia

  Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), jeśli są pobłogosławione przez Papieża, ewentualnie przez biskupa - odpust zupełny, jeśli w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, odmówimy wyznanie wiary (jakąkolwiek formułę); natomiast posługując się tymi przedmiotami pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona - odpust cząstkowy.

  Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. jubileuszowej z okazji 25-, 50-, 60-lecia kapłaństwa - odpust zupełny.

  KTO UZYSKUJE ODPUST ZUPEŁNY, JEST W TAKIM STANIE, JAK ZARAZ PO CHRZCIE ŚWIĘTYM. GDYBY UMARŁ, POSZEDŁBY WPROST DO NIEBA.

  Więcej:

  http://www.duchprawdy.com/wykaz_odpustow.pdf
  http://www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html

  #religia #katolicyzm #ateizm #kosciol pokaż całość

  •  

   @Racjonalnie: zawsze mnie zastanawiało skąd oni wiedzą, że te rzeczy dają odpust zupełny. Nie wiem, jakiś kontrakt z Bogiem jest podpisany czy coś? Przecież jeśli Bóg istnieje, to może mieć to gdzieś czy ktoś był na jakiejś jubileuszowej mszy

  •  

   @bitcoholic: Komu wiele dano, od tego więcej wymagać się będzie.
   Zbawienie to kwestia indywidualna. Nie można wymagać od kogoś, kto żył w dziczy i nie dotarła do niego Ewangelia, lub wyłącznie w cząstkowej ilości. Europejczycy mają łatwiej o takie "gadżety", ale też łatwiej tu zgrzeszyć. W dziczy nie ma tylu niebezpieczeństw duchowych.

  • więcej komentarzy (7)

 •  

  Pytanie do katolików:
  co was przekonuje do tego, że właśnie wasza wiara jest prawdziwa?
  wierzący często podają np. argument kosmologiczny
  ale nawet jeśli uznamy, że faktycznie Bóg był przyczyną wszystkiego to dlaczego miałby to być właśnie ten w którego wierzą katolicy?

  no offence, po prostu nurtuje mnie to pytanie
  #wiara #katolicyzm #kosciol #ateizm #chrzescijanstwo pokaż całość

  •  

   @RedWizard: i żebyśmy się źle nie zrozumieli, to że semickie bliskowschodnie chrześcijaństwo było bardziej zbliżone do tradycji żydowskiej to nie znaczy, że kochali się z żydami.

   PS. W sumie nie dziwię sie, że zacząłeś pisać o tych apostołach bo widzę, że polska Wiki podaje chrześcijańskie legendy o nich bez żadnych zastrzeżeń i tak na przykład Andrzej był wg polskiej wiki pierwszym biskupem Konstantynopola, podczas gdy historycy maja problem jak pogodzić nie do końca zazębiające się informacje z 4 Ewangelii na temat tej postaci.

   I tak Mateusz i Marek piszą od razu że Szymon Piotr miał brata Andrzeja i że Jezus powołał ich wspólnie. U Łukasza Jezus spotyka najpierw Szymona a info o jego bracie jest później. U Jana to Andrzej, uczeń Jana, spotyka Jezusa i dopiero przedstawia mu Szymona.
   pokaż całość

  •  

   @Handyman: znasz taką religię?

   @michu12345: tak. Katolicyzm właśnie :)

  • więcej komentarzy (53)

 •  

  #polandball #czechy #filipiny #indonezja #heheszki #humorobrazkowy #neuropa #4konserwy #religia #katolicyzm #islam #ateizm #anime
  Tymczasem w alternatywnej rzeczywistości( ͡° ͜ʖ ͡°)
  pokaż całość

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: 6BEzcDN.png

 •  

  Matka Teresa z Kalkuty

  Przeciwnicy porównują ją do psychopatki, zwolennicy każdą krytykę odbierają jako atak i reagują oburzeniem. Odsuwając na bok emocje, przyjrzyjmy się najczęściej pojawiającym się zarzutom wobec Agnes Gonxha Bojaxhiu, czyli Matki Teresy z Kalkuty.

  Dzień przed rocznicą śmierci, Papież Franciszek uznał świętość Matki Teresy z Kalkuty. Wydarzenie, które zgromadziło w Watykanie ponad setkę tysięcy osób wzbudziło mnóstwo emocji - zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników nowej świętej.

  W Polsce szeroko komentowano np. wypowiedź Pauliny Młynarskiej, która zwróciła uwagę, że ta „cierpienie, potrafiła gloryfikować ze swadą godną prawdziwej psychopatki”. Nie jest to osamotniony głos, a podobne opinie pojawiaj się od dawna. Sprawdźmy ciemne karty w życiorysie nowej świętej.

  Stosunkowo często wspomina się o tym w jakich warunkach żyli chorzy znajdujący się pod opieką placówek Matki Teresy. Mówi się m.in o wielokrotnym wykorzystywaniu igieł strzykawek, czy odrzuceniu nowoczesnych metod, ze względu na motywowane religijnie podejście do cierpienia. To informacje przywoływane nie tylko przez z gruntu nieprzychylne osoby, ale także fachowe pisma medyczne.

  W 1991 roku na łamach "The Lancet" dr Robin Fox zakwestionował kompetencje personelu w tzw. "domach dla umierających" w Kalkucie. Jego zdaniem byli to głównie wolontariusze, a nie osoby z wykształceniem czy wiedzą medyczną. Zwrócił m.in. uwagę na podawanie niewłaściwych leków czy umieszczania chorych nieuleczalnie, obok osób, które można wyleczyć, a których stan w efekcie pogarsza się z powodu nabytych infekcji. Fox potwierdził także niechęć do stosowania środków przeciwbólowych. Według pracy z 2013 roku opublikowanej przez Uniwersytet w Montrealu, w momencie śmierci Matki Teresy w 100 państwach funkcjonowało 517 misji, w których pacjenci bywali pozostawienie na śmierć.

  Z biografii Matki Teresy na stronie Pokojowej Nagrody Nobla, dowiedzieć się możemy, że jej praca w Kalkucie pomogła wielu biednym mieszkającym w slumsach. Rok po śmierci Matki Teresy działalność Zgromadzenia Misjonarek Miłości, pomimo zbierania milionowych datków, pozostawała stosunkowo mało aktywna. Z artykułu Waltera Wuellenwebera w niemieckim piśmie „Stern” poznajemy obraz biedy w Kalkucie. Cytowany w tekście Aroup Chatterjee, brytyjski lekarz przebywający w Indiach, wprost zarzucał organizacji kłamstwa. Podczas gdy zgromadzenie twierdziło, że prowadzi szkołę dla 5000 dzieci, Chatterjee nigdy jej nie widział.

  Zapytana w 1981 roku na konferencji, czy zaleca biednym znoszenie niedoli, Matka Teresa odpowiedziała: „Uważam, że to piękne, kiedy biedni akceptują swój los, doświadczając męki Chrystusa. Myślę, że cierpienie biednych ludzi bardzo pomaga światu”.

  Chatterjee jest przekonany, że duża część środków była przeznaczana nie na faktyczną pomoc, ale na budowanie kościelnej infrastruktury. Jako przykład podaje placówki Zgromadzenia w Papui Nowej Gwinei. Z ośmiu misji, żadna nie przyjęła potrzebujących, jako priorytet traktując nawracanie miejscowej ludności na katolicyzm.

  Zarzuty wobec Matki Teresy płyną także z Indii, gdzie miała potajemnie nakłaniać biednych do przejścia na chrześcijaństwo. Matka Teresa miała także zachęcać członków Zgromadzenia do udzielania chrztu umierającym pacjentom, bez względu na ich wyznanie.

  Informacje na ten temat pochodzą od Susan Shields, która była jedną z sióstr misjonarek. Shields wspomina, że umierającym zadawano pytanie „czy chcą bilet do nieba?”. Jeżeli konający i najczęściej nieświadomy kontekstu pytania człowiek udzielał twierdzącej odpowiedzi, było to uznawane za zgodę na chrzest. Zwyczaj utrzymywano w ścisłej tajemnicy.

  Matka Teresa nie miała problemu z przyjmowaniem pieniędzy z kontrowersyjnych źródeł. Najgorętsze emocje budzą jej związki z rodziną dyktatorską Duvalier z Haiti. Jean-Claude Duvalier przyznał jej odznaczenie w 1981 roku. Matka Teresa wielokrotnie pozytywnie wypowiadała się o dyktatorze.

  Kontrowersyjne relacje łączyły ją z socjalistycznym dyktatorem Albanii, Enverem Hodżą. Po jego śmierci udała się do Albanii i złożyła kwiaty ja jego grobie.

  Pieniądze przyjęła także od zamieszanego w skandal korupcyjny Charlesa Keatinga, a po aresztowaniu otwarcie go wspierała. Prokurator prowadzący jego sprawę proponował Zgromadzeniu, aby otrzymanie pieniądze zwrócono osobom, które okradł Keating, ale nie otrzymał odpowiedzi

  #religia #katolicyzm #wiara #ateizm #ciekawostki
  pokaż całość

 •  

  #religia #katolicyzm #wiara #ateizm #chrzescijanstwo #oswiadczenie

  W dzieciństwie byłem wierzącym człowiekiem.Co prawda msze mnie bardzo nudziły ale przez rodziców z raz czy dwa w miesiącu z przymusu chodziłem na nie.Modliłem się codziennie i to z własnej woli.Dobrze pamiętam jak przy modlitwie prosiłem pana boga o pomoc w zwyczajnych ale niesamowicie ważnych sprawach dla dziecka jak sprawdzian czy inna kartkówka.Zawsze po modlitwie czułem taką ogromną motywacje i pewność siebie bo w końcu pan bóg mi pomoże.
  Nie ważne czy istnieje czy nie,wierzyłem w niego i taka modlitwa bardzo mnie motywowała i uwalniała od stresu.
  W gimnazjum już nie pamiętam czemu ale całkowicie straciłem wiarę.Teraz wiara jest dla mnie czymś stworzonym do kontrolowania społeczeństwa i uważam że nie ma szans żeby to wszystko było prawdą ale brakuje mi czasów gdy wierzyłem i wiara pomagała mi w zwykłych codziennych czynnościach.Nawet jeśli Bóg nie istnieje to wiara w niego może bardzo pozytywnie wpłynąć na człowieka jeśli ten w niego wierzy.
  pokaż całość

  źródło: s.tvp.pl

 •  

  na spotkaniu rodzinnym ciotka turbokatoliczka zjebala u mnie male gowniaki za wyliczanke eus deus kosmateus ze tego imienia nie wolno wymawiac i ze pojda do piekla XDD

  o chuj chodzi? to jest jakis chrzescijanski voldemort?

  przeciez to nie znaczy nic chyba ( ͡° ͜ʖ ͡°)ノ⌐■-■

  #religia #bekazpodludzi #bekazkatoli #pytanie #kiciochpyta #ateizm pokaż całość

 •  

  Mam takie pytanie, dlaczego musimy się spowiadać u księdza? Czy nie wystarczy przed samym Bogiem wyznać swoje grzechy?

  I pytam bo poważnie chce poznać argumentację, a nie wywołać #gownoburza. Wierzę w Boga, ale do spowiedzi już dawno nie chodzę. Wszystkie tłumaczenia jakie do tej pory znalazłem w necie lub poznałem od księży i osób wierzących są po prostu słabe, dlatego może ktoś z Mirków napiszę coś sensownego.

  P.S: wszystkie ewentualne obrażające wpisy zarówno katolików jak i ateistów będę usuwał :)

  #religia #chrzescijanstwo #katolicyzm #wiara #pytanie #ateizm
  pokaż całość

 •  

  Na języku polskim w #techbaza dzisiaj facetka z facetem podjęli temat i mówi nam zapiszcie sobie pytanie w zeszycie „dlaczego jest raczej coś niż nic” i polonistka zaczęła się wypowiadać o bogu i o profesorze Hellerze który był wierzący i tak gadała żebyśmy sobie przeczytali książkę Hellera o pogodzeniu nauki i boga(nie wiem skąd taka draka, może dostali info ze 80%+ klasy jest ateistyczna a na religie chodzi 25% osób z czego większość dla jaj? XD) ja wstałem i powiedziałem żeby sie zapoznała z dziełem wybitnego fizyka Lawrenca Kraussa „dlaczego jest raczej coś niż nic” gdzie tłumaczy jak to jest możliwe ze bez boskiej ingerencji świat powstał z niczego i dlaczego wiara jest nieracjonalna

  No i kurwa

  Usłyszałem ze jestem filozofem i żebym skończył studia zanim się będę wypowiadał

  Oczywiście mi kazała przeczytać te książkę Hellera a sama nawet nie wygoogluje kim jest Krauss.
  Jeszcze skislem jak pani profesor wspomniała historie gościa który był całe życie ateista a jak umierał nagle uwierzył w boga

  Naprawdę? Niesamowita merytoryczna argumentacja xD staremu odwaliło na łożu śmierci i to jest jej argument za teizmem

  Podyskutowalbym chętnie ale dyskusje z „profesorami” w mojej szkółce kończą się na nazwaniu mnie filozofem xD czyli tak samo jak w domu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Smutno mi ze nie podjęła dyskusji chciałbym poprowadzić debatę przy publiczności moja wiedza wreszcie by się sprawdziła w praktyce

  #bekazkatoli #ateizm #gimboateizm #religia
  pokaż całość

 •  

  Niedawno tutaj ktoś wrzucał z ateistycznej stronki bardzo słabą krytykę argumentów za istnieniem Boga Williama Lane'a Craiga. Zastrzegam od razu, że sam jestem ateistą i sam uważam, że te argumenty nie są zbyt dobre, niemniej ta krytyka wydała mi się na tyle niskiej jakości, a przy tym szczycąca się tym, że w przeciwieństwie do irracjonalnej wiary jest niesamowicie racjonalna, że postanowiłem na szybko, szkicowo napisać jakąś ich obronę. jak coś to przepraszam z góry za ewentualne uproszczenia, chaotyczność i skróty myślowe.

  Na początku pojawia się tradycyjna wypowiedź, która się pojawia chyba w każdym sporze z teistami - "no ale nie ma wyjaśnienia czemu spośród setek Bogów akurat ten, więc to nie są dobre argumenty". Oczywiście to jest nonsensowne podejście podczas obrony ateizmu - wystarczy przecież niekonstruktywny argument że istnieje jakis Bóg, żeby podważyć ateizm (tj. pokazać np że wiara w jakiegoś Boga jest racjonalniejsza niż niewiara w żadnego). Ponadto z tego na przykład, że jest mnóstwo metafizycznie możliwych światów, i że w różnych Richard Dawkins może mieć doktorat z różnych dziedzin nauki, nie wywnioskujemy przecież że Dawkins nie ma żadnego doktoratu. Krytyka na zasadzie "jest wiele teorii" czy "jest wiele możliwości" i wyciągania z tego wniosku, że żadna z tych teorii nie jest dobra, nie wydaje się raczej zbyt poważna.

  Pierwszy argument Craiga to argument kosmologiczny, trudno powiedzieć o jakie konkretnie brzmienie argumentu chodzi, ponieważ autor bloga brzmienia argumentów nie przywołuje a często nawet nie jest jasne czy je rzeczywiście zna, zakładam że chodzi tu o najpowszechniejszą wersję argumentu kalām. Pierwsza jego część wygląda mniej więcej tak: (1) wszystko co zaistniało posiada przyczynę swojego istnienia; (2) świat zaistniał; (3) zatem świat posiada przyczynę swojego istnienia. I dalej z tego wniosku Craig próbuje pokazać, że świat musiał stworzyć transcendentalny osobowy byt, ale to nie jest akurat krytykowane tu przez pana ateistę, więc zostawmy tę część.

  Pan ateista próbuje odpowiedzieć, że świat nie musi mieć przyczyny, ponieważ jest wynikiem kwantowej fluktuacji, która sama przyczyny mieć nie musi. Problem jest tu z tym, że nie rozumie argumentu i przez to używa słów świat i przyczyna w zupełnie innym sensie niż Craig. Dla Craiga rzecz jasna kwantowe fluktuacje, które są przecież powodowane prawami fizyki posiadają przyczynę, chociaż nie są zdeterminowane (a tak chyba autor rozumie przyczynę); podobnie dla Craiga wyjaśnienie, że np jest coś takiego jak próżnia kwantowa i że stany tej próżni są niestabilne, i że stąd się biorą fluktuacje kwantowe, które spowodowały zaistnienie wszechświata, nie będzie dobre. Coś podobnego zdaje się (przepraszam jeżeli mocno namieszałem) postulował jako rozwiązanie problemu "dlaczego istnieje raczej coś niż nic" nie tak dawno Lawrence Krauss i spotkało się to z bardzo dużą krytyką ze strony filozofów. W skrócie próżnia kwantowa posiada różne własności i panują w niej różne fizyczne prawa i to nie będzie to samo co filozoficzne nic. Podobnie dla Craiga zaistnienie świata to raczej przejście z niczego w coś, a nie dosłownie Wielki Wybuch, stąd cała krytyka jego argumentu na zasadzie "świat powstał bo w jakimś czymś zaszły jakieś zjawiska, które go spowodowały" nie jest dobra.

  Jest tu też uwaga o energii, która jak rozumiem, miałaby uzasadniać tyle że nie jest potrzebne postulowanie cudu do wyjasnienia zjawiska, które nie łamie praw natury. Craigowi jednak chodzi raczej bardziej o to skąd właściwie się wzięły te prawa natury.

  Drugi argument Craiga jest taki że świata jest inteligibilny i to inteligibilny w taki sposób że daje się go opisywać matematyką. U Craiga to wygląda tak: (1) jeżeli Boga nie ma, to użyteczność matematyki byłaby tylko szczęśliwym zbiegiem okoliczności; (2) użyteczność matematyki nie jest szczęśliwym zbiegiem okoliczności; (3) zatem Bóg istnieje. Odpowiedź pana ateisty jest taka, że istnieją pewne "dynamiczne systemy chaotyczne", których matematyka nie może analizować. Zaraz potem dodaje jednak, że te systemy są opisywane przez dział matematyki jakim jest teoria chaosu, co właściwie obala jego kontrargument. Możliwe, że chodzi o to, że pewne systemy są trudno poznawalne, ale sama możliwość ich opisu z użyciem matematyki powoduje, że matematyka jest użyteczna w tym sensie, że stosowalna, a o to Craigowi chodzi.

  Trzeci przywołany argument Craiga to argument z fine-tuning. Tutaj chyba mamy do czynienia z relatywnie najlepszym kontrargumentem w całym tym tekście, chociaż tak naprawdę krytyka jest tu dobra tylko dopóty, dopóki jest zwykłą negacją jednej z przesłanek argumentu (argument idzie tak: (1) fine-tuning świata jest wynikiem fizycznej konieczności, przypadku albo stworzenia; (2) fine-tuning świata nie jest efektem fizycznej konieczności ani przypadku; (3) zatem fine-tuning jest wynikiem stworzenia; negowana jest przesłanka druga) na zasadzie "nie wiemy czy jest prawdziwa". Potem jednak mamy dziwne stwierdzenie pt. "dowodem na to, że świat nie został stworzony po to, aby powstało życie jest fakt ze ponad 95% wszystkich żyjących gatunków zwierząt na ziemi wymarło" - w argumencie z fine-tuning tymczasem rzecz jasna chodzi przede wszystkim o samą możliwość zaistnienia życia, a w szeczgólności życia rozumnego (a konkretnie ludzi), a nie przeżycie dowolnych żyjących istot, bo tylko ludzie mieliby być rzekomo umiłowani przez Boga.

  Czwarty argument Craiga jest taki, że Bóg jest konieczny dla obiektywnych moralnych wartości. Pan ateista z krytyką uderza w istnienie takich wartości. Dowodem na ich istnieni miałoby być to, że moralne wartości zmieniają się z czasem, i że są różne w zależności od cywilizacji (pomijam dla uproszczenia, że to może świadczyć co najwyżej o relatywności a nie subiektywności wartości). Pierwszy problem jest taki, że ten kontrargument jest niespójny, bo chwilę potem autor stwierdza, że niektóre wartości jednak są uniwersalne dla wszystkich kultur; drugi taki, że z tego, że jest dużo różnych systemów etycznych nie wynika wcale. że żaden z nich nie jest obiektywny. Tak samo jak nie uznamy przecież, że skoro ludzie maja różne poglądy na (nie)szkodliwość szczepionek, to wszystkie z tych poglądów są równouprawnione i nieprawdziwe. Dalej autor stwierdza, że jednak można ustalić racjonalnie słuszne (dobre) wartości moralne i że robi się to analizując ich konsekwencje - to oczywiście oznaczałoby, że obiektywne wartości istnieją i cały uprzednio przyjęty kierunek krytyki nie ma sensu. Możliwe, że chodzi tu o to, że skoro można ustalić moralne wartości bez odwołania do Boga, to znaczy że nie jest on dla ich istnienia konieczny, jednak to będzie rozumowanie zawodne - można sobie wyobrazić np że prawa moralne to coś podobnego do praw natury, i że można je odkrywać, bo zostały jakoś przez stwórcę wbudowane w funkcjonowanie ludzkiego umysłu.

  Piąty argument Craiga zdaniem pana ateisty to zmartwychwstanie Jezusa. Nie udało mi się znaleźć oryginalnego argumentu, więc z tego co pamiętam i się domyślam: w dyskusji pomiędzy teistami a ateistami istnieje parę - mniej lub bardziej udanych - argumentów z wnioskowania bayesowskiego. W bardzo dużym skrócie i uproszczeniu chodzi w nich o to, żeby za pomocą pewnych praw (w tym przypadku właściwie jednego) bayesowskiej probablistyki, korygować swoje przekonania na podstawie pojawiających się dowodów. Czyli wrzucamy naszą intuicję i wszystkie dostępne dowody do wzoru i wyskakuje nam w co powinniśmy wierzyć. Najpopularniejsze użycie takiego wnioskowania w tej powszechnej debacie o Bogu, wyszło ze strony ateistycznej. Konkretniej od Richarda Carriera, który zajmuje się "badaniem" (czy raczej potwierdzaniem swoich intuicji) historyczności Jezusa. Carrier w skrócie twierdzi, że każdy poprawny argument używany w naukach historycznych da się sprowadzić do jakiegoś użycia wnioskowania bayesowskiego, następnie ubiera w liczby dowody, podstawia do wzoru i wychodzi mu "panie, nie było żadnego Jezusa". Nie będę tutaj się zagłębiał w to, czemu argument Carriera nie jest dobry, przejdźmy dalej: drugi w miarę znany bayesowski argument w debacie o Bogu pochodzi właśnie od Craiga. Pomysł jest właściwie ten sam - wrzucamy ubrane w liczby dowody, obliczamy ze wzoru prawdopodobieństwo i co wychodzi? Że z dużym prawdopodobieństwem zmartwychwstanie Jezusa to prawda.

  Ponieważ Jezus nie mógł jednocześnie nie istnieć i zmartwychwstać, z co najmniej jednym z tych argumentów musi być rzecz jasna coś nie tak (a moim zdaniem z oboma) - żeby jednak skrytykować argument nie wystarczy powiedzieć "zmartwychwstanie Jezusa jest niedorzeczne i niemoralne, a wgl to jest wątpliwe i mi się to wgl wydaje że to ktoś sfabrykował mit o zmartwychwstaniu, więc Craig robi tu jakąś pseudonaukę". Trzeba by było pokazać co jest konkretnie nie tak w argumencie Craiga. Albo chociaż, że jest logicznie niemożliwym żeby zmartwychwstanie zaszło (a "niedorzeczność" to nie to samo co niemożliwość). Pan ateista jednak nawet nie próbuje zrekonstruować czy przywołać argumentu Craiga, ogranicza się jedynie do przywołania samego wniosku i stwierdzenia, że jest niedorzeczny.

  Ostatni argument Craiga - który na ateistycznym blogasku został podsumowany jako "subiektywne uczucie istnienia Boga" - odwołuje się do pomysłu z tzw. epistemologii zreformowanej wykorzystującym coś co się nazywa properly basic beliefs (nie wiem jak to się nazywa w polskiej literaturze, powiedzmy że będę używał tłumaczenia poprawne fundamentalne przekonania). Głównym pomysłem w zreformowanej epistemologii jest to, że istnieją pewne przekonania, które mogą być uzasadnione inaczej niż poprzez "dowód" w takim sensie, jak proponuje ewidencjalizm. Można powiedzieć więc, że chodzi o pewną wersje fundacjonalizmu. I tak przekonanie jest fundamentalne kiedy stanowi aksjomat danego systemu przekonań, tj. w swoim uzasadnieniu nie polega na innych przekonaniach a na jakimś uzasadnieniu (czy też gwarancji) spoza systemu przekonań (na ogół chodzi o uzasadnienie z doświadczenia i do tej wersji będę się dalej ograniczał). Fundamentalne przekonanie jest poprawne, o ile ta gwarancja z doświadczenia jest rozsądna i - w uproszczeniu - spójna z jakimś praktycznym światopoglądem. Dla przykładu: jeśli widzę na stole w moim pokoju jabłko, to ten mój mentalny obraz jabłka jest gwarantem poprawnego fundamentalnego przekonania, że na tym stole leży jabłko. Po pierwsze dlatego, że takie przekonanie nie polega na innych przekonaniach (pomijając rzecz jasna te meta-epistemiczne), po drugie jest uzasadnione, po trzecie rozsądnie jest wierzyć że takie jabłko tam się znajduje, a po czwarte światopogląd w kŧórym istnieje przekonanie, że takie jabłko w domu mam nie jest niepraktyczny. Chodzi więc w uproszczeniu o jakieś "oczywiste", ewidentne dla rozsądku przekonania. Nie brzmi to dobrze? Być może, tego jednak autor polemiki z Craigiem nie wytyka (podejrzewam zresztą, że nawet nie zna argumentu który krytykuje).

  Craig uważa po pierwsze, że istnienie takich poprawnych fundamentalnych przekonań jest konieczne, a po drugie że takim przekonaniem może być przekonanie o istnieniu Boga, co powoduje, że teizm - nawet jeśli nie mamy na niego argumentów - jest rozsądny (tutaj znowu przekłamanie na ateistycznym blogasku - Craig tego nie używa jako argumentu za tym, że Bóg istnieje, tylko własnie za rozsądnością światopoglądu teistycznego). Pierwszą rzecz uzasadnia np przywołaniem przykładów takich przekonań, które praktycznie każdy posiada - np. tego, że nie jesteśmy mózgiem w naczyniu, albo tego że świat nie został stworzony właśnie w tej chwili razem ze wszystkimi wspomnieniami, a więc że istnieje jakaś przeszłość.

  Przejdźmy więc do krytyki tego argumentu - autor uważa, że obalają go pewne kontrprzykłady. Słabość tych kontrprzykładów jest rzecz jasna konsekwencją niezapoznania się z oryginalną argumentacją - panu ateiście się wydaje, że Craigowi chodzi o subiektywne odczucie w sensie zależne od podmiotu przekonanie. Pierwszy kontrprzykład to historia matki, która dokonała morderstwa wierząc że Bóg kazał zabić dwoje małych dzieci. Problem jest taki, że nie jest to ani przekonanie fundamentalne (wymaga założenia że istnieje Bóg i dokonuje objawień), ani nie jest spójne z praktycznym światopoglądem (zabijanie swoich dzieci wydaje się niezbyt praktyczne), ani nie jest oczywiste, ani nie jest rozsądne. Stąd nie można tego przykładu użyć do obalenia argumentu, w którym chodzi o zupełnie inny typ przekonań. Podobnie jest z kontrprzykładem o czarnym kocie przebiegającym drogę - z pewnością nie jest to przekonanie ani praktyczne, ani oczywiste.

  Na koniec jeszcze mamy jakieś dziwne pomysły o tym, że teologia pretenduje do miana nauki, i że można to poznać po tym, że jest nauczana na uniwersytetach i można zostać w niej profesorem. Autor twierdzi, że to jest oszustwo, bo przecież teologia nie posługuje się obserwacją, teoria z dowodami, powtarzalnymi eksperymentami ani symulacją komputerową. Problem jest taki, że żaden teolog nie uważa raczej że ta, jako dział filozofii, jest nauką w sensie science; a jej głównym narzędziem nie są metody nauk przyrodniczych (głównie dlatego że nie jest nauką przyrodniczą i niedorzecznym jest wymagać od niej używania takich metod), tylko konstruowanie poprawnych argumentów. Z czym sobie radzi mimo wszystko lepiej niż autorzy tego typu ateistycznych blogasków.

  #ateizm #religia #chrzescijanstwo #filozofia
  pokaż całość

  •  

   @Croce: Argument z przyczyną jest taki sobie. Craig definiuje sobie przyczynę w taki sposób, w który jej nikt nie pojmuje, a potem twierdzi, że ma rację. Zresztą nawet jeżeli uznamy, że wszystko ma przyczynę, to dlaczego pierwsza przyczyna musi być tożsama z Bogiem, a nie jakimś naturalnym zjawiskiem.

   https://rationalwiki.org/wiki/William_Lane_Craig#Why_the_Kal.C4.81m_Cosmological_Argument_fails pokaż całość

  •  

   @BRTM: ja nie mówię że on jest jakiś bardzo dobry, tylko że ta konkretna jego krytyka jest słaba i wygląda jakby autorowi się w ogóle nie chciało zapoznać z argumentem.

   Craig definiuje sobie przyczynę w taki sposób, w który jej nikt nie pojmuje

   @BRTM: nie rozumiem, jak to nikt nie pojmuje? Craig używa tego słowa wydaje mi się w dość klasycznym znaczeniu - jeżeli istnieje jakaś relacja, taka że można powiedzieć że X powoduje (niekoniecznie deterministycznie) Y, to X jest przyczyną Y. I tak np fluktuacje byłyby efektem praw natury obowiązujących w kwantowej próżni, a tym samym posiadałyby przyczynę.

   Zresztą nawet jeżeli uznamy, że wszystko ma przyczynę, to dlaczego pierwsza przyczyna musi być tożsama z Bogiem, a nie jakimś naturalnym zjawiskiem.

   @BRTM: to jest bardzo dobra uwaga. Craig próbuje to w swojej książce o argumencie kalam uzasadniać (myślę że niezbyt przekonująco); pominąłem w swoim tekście to uzasadnienie głównie dlatego, że w krytykowanej przeze mnie wypowiedzi nie było żadnego odniesienia do tej części argumentu
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (19)

 •  

  ANTYKONCEPCJA.

  To nie gwoździe mnie przybiły lecz Twoja miękka zużyta guma.

  #religia #kosciol #bekazkatoli #ateizm

 •  

  Wiecie co jest najgorsze w byciu ateistą? Moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że wiara potrafi dać ogromną siłę człowiekowi. Ostatnio głośno było o wypowiedzi Kamila Stocha, który przypisuję swoją wygraną Bogu i zauważyłem, że wielu ludzi ruga go za to, że odbiera tym chwałę trenerom oraz ludziom, którzy go wspierali, ale ja myślę, że większość ludzi źle odbiera jego wypowiedź. Nie chodzi tu wcale o to, że Bóg dał mu jego świetne umiejętności i technikę, ale raczej motywacje, brak lęku oraz wiarę w siebie. Wiele razy zastanawiałem się nad swoją wiarą i nie jestem w stanie się przełamać do Boga, ale bardzo zazdroszczę tym, którzy potrafią z tego czerpać sile.
  #religia #ateizm, no i może trochę #skoki (sorki chłopaki jak was niepotrzebnie wołam).
  pokaż całość

 •  

  Eksperyment myślowy: wybieramy grupę 2056 losowych dzieci z całej Ziemi i umieszczamy na kopii naszej planety, ale bez żadnych "cywilizacyjnych pozostałości" (czyli bez budynków, książek i całej reszty - sama natura, skamieliny dinozaurów, itd. - czyli stan analogiczny jak sprzed kilkunastu tysięcy lat).
  Nowa nowa cywilizacja uczona jest jedynie poszukiwania żywności i innych podstawowych umiejętności pozwalających przeżyć. Po tym kontakt z pierwotną cywilizacją się urywa, a nowi mieszkańcy zapominają o tym co się wydarzyło w ciągu jednego pokolenia, bo nie mają sposobu na utrwalenie tych informacji.

  Eksperyment ma pokazać to, jak wyglądał "start naszej cywilizacji": od tworzenia nowego języka, przez odkrywanie rzeczywiści, aż po sposób tworzenia się religii.

  Zakładamy, że nie było żadnej wpadki organizacyjnej i nie pozostawiano żadnych "artefaktów" czy innych śladów "resetu".

  Nowa planeta jest obserwowana z kosmosu bez żadnej ingerencji w powstającą cywilizację.

  ---

  A. Rozwój nauki

  Tutaj możemy spodziewać się, że nowa cywilizacja przejdzie podobny proces do "naszego". Z pewnością czas potrzebny na osiągnięcie danej wiedzy będzie się różnił.
  Czy ta cywilizacja będzie w stanie odkryć coś "niezwykłego" wcześniej niż nasza?
  Wyobraźmy sobie wielkie budowle z kamienia, coś na wzór znanych nam piramid - w korytarzach zamiast pochodni znajduje się jednak elektryczne oświetlenie - słabe, ciągle migocze, ale jest skuteczne. Czy to możliwe, aby cywilizacja na tym poziomie poznała już elektryczność? Elektryczność nie musiała czekać tak długo na odkrycie, więc tak.
  A może taka cywilizacja odkryłaby coś, co nam jeszcze obecnie jest nieznane?

  Jak kogoś interesują takie rozważania, to polecam: Harry Turtledove - "Droga niewybrana" (gdzie prymitywna cywilizacja odkrywa coś, co ludzkości się nie udało - łatwe do znalezienia).

  Jedno jest pewne: odkrycia takiej nowej cywilizacji należałyby do tej samej fizyki co nasze. Nie wymyślono by alternatywnej fizyki: grawitacja czy elektryczność działałaby tak samo.

  B. Rozwój religii

  Czy w tym przypadku uzyskalibyśmy podobne rezultaty jak w "naszym przypadku"? Myślę, że częściowo tak. Człowiek ponownie stworzyłby bogów - mielibyśmy do czynienia z politeizmem czy monoteizmem.
  Człowiek chciałby uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania które go otaczają: dlaczego Słońce świeci, dlaczego zmieniają się pory dnia, pory roku, itd. Ludzka natura nie pozwoliłaby odpowiadać "nie wiem" na praktycznie każde możliwe pytanie. Ta niewiedza byłaby frustrująca.
  Na bazie snów powstałoby coś podobnego do obecnie nam znanego konceptu duszy, a bogowie mieliby ludzie cechy, czy też cechy zwierząt.

  Jednak treść tych religii byłaby zupełnie inna: inne zbiory dogmatów, inne zbiory wierzeń i religijnych zachowań. Tak właściwie trudno tutaj przewidzieć w którą stronę to wszystko by się rozwinęło.
  Zbiór dogmatów byłby wybrany na podstawie tego, jak bardzo dana religia chciała zdominować świat - czyli polityka i wojny regulowałoby powszechność danych wierzeń. Czyli tak właściwie praktycznie losowy dobór dogmatów.

  ---

  Co te hipoteczne rozważania nam pokazują?
  Nawet "cywilizacyjny reset" w nauce nie przeszkodziłby temu, aby nauka dążyła do odkrycia jednego wspólnego mianownika fizyki, czy innych dziedzin (zakładając, że ta cywilizacja byłaby w stanie nadal w ogóle odkryciami się zająć).

  Natomiast w religii mielibyśmy zupełnie inne kierunki: ciężko byłoby o ten wspólny mianownik w dogmatach. Powstałaby zupełnie nowa pula dogmatów, gdzie nawet nie ma szans na wytypowanie tych które zdominują świat.

  ---

  A tak właściwie, to nie trzeba nam "resetu cywilizacji" - już nawet w obrębie jednej cywilizacji religie tworzą masę różnych zestawów dogmatów - nie widać sposobu na to, aby religie w jakiś sposób doszły do jednego wspólnego wniosku w sprawie dogmatów. Następuje coś przeciwnego: ciągle się dzielą i nie jest to dla nich przeszkodą.

  Nauka dąży do tego wspólnego mianownika. Ciężko sobie wyobrazić dwie gałęzie sprzecznych ze sobą "fizyk", gdzie zarówno jedna jak i druga będzie używana przez różne części ludzkości. Taki ewentualny podział byłby szybko zweryfikowany przez rzeczywistość - to po prostu by nie działało.

  Czy można zaufać religii, jeśli nie ma sposobu na weryfikację poprawności dogmatów?

  #dlaczegoateizm?

  #agnostycyzm #ateizm #religia #przemyslenia
  pokaż całość

  •  

   @steve__mcqueen:

   Wiem dokładnie o co Ci chodzi, ale to nie ten trop myślowy jeśli chodzi o mój wątek.
   Mam wykształcenie informatyczne, astronomia i fizyka to "takie małe hobby na uboczu", więc weź poprawkę na to, że pewnych pojęć mogę używać trochę niezgodnie z ich ścisłym znaczeniem więc akurat to może być mylące ;)

   Może inaczej: mamy różne teorie fizyczne, one się pokrywają (czy też w jakimś stopniu wykluczają w pewnych obszarach), ale ciągle dotyczą jednej "rzeczywistości".
   Tutaj pod pojęciem "fizyki" mam na myśli to, "jak wszechświat i wszystko działa", a nie różne opisy (teorie) tej rzeczywistości.
   Dla mnie fizyka relatywistyczna i kwantowa to podzbiory jednej fizyki - tak po prostu. Dlatego środowisko naukowe jest zainteresowane teoriami łączącymi te różne podejścia.

   Wracając do alternatywnej cywilizacji: może nie będą mieć tego problemu z podziałem na fizykę relatywistyczną i kwantową i stworzą bezpośrednio jedną "teorie wszystkiego" - użyją innych pojęć, innych wzorów, innych teorii, ale zjawiska takie jak fale grawitacyjne, czy obiekty jak czarne dziury opisywane będą inaczej, ale jednak będą one tam również istnieć.

   Analogicznie jakaś pozaziemska cywilizacja może mieć całkowicie odmienne teorie fizyczne, ale będą one dotyczyły tej samej fizyki co nasze. Analogicznie z matematyką (inne systemy liczbowe, itd, ale będziemy opisywać to samo).

   Dokładnie to rozumiem pod pojęciem "ta sama fizyka".

   pokaż spoiler Wielokrotnie spotykałem się z określeniami "w całym wszechświecie działa ta sama fizyka" - wiadomo, publikacje popularnonaukowe, a nie ściśle naukowe, może stąd rozjazd w rozumieniu "tej samej fizyki".
   pokaż całość

  •  

   doczytaj o tym, bo tak nie jest. mechanika kwantowa i fizyka relatywistyczna nie mogą istnieć jednocześnie - dlatego mimo że są używane to wiemy że któraś z nich jest błędna w jakimś stopniu i kwantowa teoria pola to połączy.
   Zanim dotkniesz jakiegoś tematu to radzę się przygotować. Można wiedzieć jakie studia skończyłeś?


   @steve__mcqueen: kurde, chłopie, naprawdę nie rozumiesz co @Racjonalnie ma na myśli? Wiadomo, że chodzi mu, przykładowo, o to że w jednym świecie prędkość światła wynosi ok. 300 tys. km/s, a w innym 800 tys. i jest zmienna. Że w jednym panuje zasada nieoznaczoności, a w drugim możesz dokładnie zmierzyć zarówno położenie, jak i pęd cząstki. Że nawet jak już się u nas zunifikuje wszystkie teorie, to w tym innym świecie coś będzie funkcjonowało na opak, na innych zasadach.
   Równie dobrze mógłbyś nawciskać OPowi, po jego stwierdzeniu, że Ziemia krąży wokół nieruchomego Słońca.
   "Ale jak to?! Przecież Słońce porusza się wokół centrum galaktyki! Co miałeś z fizy?!" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   No nie o to chodzi :)
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (12)

 •  

  Zapytaj ateistę. Kiepska pseudonauka Craiga

  Dr William Lane Craig jest chrześcijańskim teologiem na Houston Baptist University . Jest on znany z unowocześnienia argumentu zwanego „Kalam” i dotyczącego istnienia boga. Kalam jest kosmologicznym islamskim argumentem, który powstał w okresie średniowiecza. Wśród ogólnej publiczności Craig jest znany z religijnych debat z takimi ateistami jak Hitchens i Lawrence Krauss. W debatach Craig przedstawia sześć tez, które według niego dowodzą, że wiara w chrześcijańskiego boga jest bardziej racjonalna niż ateizm. W tym eseju opiszę kontrargumenty do tych sześciu tez. Craig oczywiście nie wyjaśnia, dlaczego spośród setek bogów na świecie wybrał boga judeochrześcijańskiego.
  Oto czesc Craiga:
  1. Argument kosmologiczny. Powstanie świata, wielki wybuch miały przyczynę. Tą przyczyną jest bóg.

  2. Materialny świat można badać matematyką, która jest narzędziem inteligentnego boga.

  3. Stale wielkości fizyczne zostały tak ustalone, że mogło powstać na ziemi życie. Ten argument ma angielska nazwę Fine Tubing.

  4. Istnienie boga jest koniecznym warunkiem obiektywnych moralnych wartości.

  5. Zmartwychwstanie Jezusa.

  6. Subiektywne uczucie istnienia boga.
  Kontrargumenty:

  Kontrargumenty:

  1. W klasycznej fizyce każde zdarzenie ma przyczynę. Świat powstał w warunkach fizyki kwantowej będąc wynikiem kwantowej fluktuacji, która nie ma przyczyny. Jedno z praw fizyki zabrania powstania energii. Całkowita energia świata wynosi 0, wiec nie było cudu gwałcącego prawa fizyki.

  2. Wiele zjawisk świata można modelować i badać matematyką. Są jednak dynamiczne systemy chaotyczne, których matematyka nie może analizować. Problemy te należą do gałęzi matematyki zwanej teorią chaosu. Tak więc matematyka to uniwersalne narzędzie poznania świata, ale ma ograniczenia. Jest to ludzki twór, który jak każda nauka rozwija się w miarę upływu czasu. Craig nie zna żadnej gałęzi matematyki.

  3. Znamy tylko jeden zbiór stałych fizycznych. Nie wiemy czy inne wartości stałych prowadziłyby do istnienia żywych istot różnych od tych, które istnieją obecnie na Ziemi. Życie, jakie znamy na Ziemi powstało, ponieważ istnieją ku temu warunki.

  Z tego nie wynika, że warunki zostały ustalone po to, aby życie mogło powstać. Większość kosmosu nie posiada warunków przyjaznych dla powstawania życia jakie znamy. Kosmiczny zjonizowany gaz gwiazd nie umożliwia powstania i istnienia życia. Dowodem na to, że świat nie został stworzony po to, aby powstało życie jest fakt ze ponad 95% wszystkich żyjących gatunków zwierząt na ziemi wymarło. Argument Fine Tubing Craiga jest kiepskim fałszem. Szczegóły kontrargumentu można znaleźć w książce The New Atheism Wiktora Stengera.

  4. Moralne wartości zależą od cywilizacji, w której powstają i zmieniają się z czasem. Niektóre są uniwersalnie akceptowane przez wszystkie kultury a niektóre są lokalnie ograniczone do poszczególnych kultur. Racjonalną metodą ustalenia wartości moralnych jest zrozumienie ich konsekwencji. Kluczową rolę odgrywa doświadczenie pozwalające usunąć złe zasady i zaakceptować dobre. Moralność uznana na zachodzie jest rezultatem tysięcy lat doświadczenia i przemyśleń setek myślicieli, filozofów i humanistów.

  5. Jak dosadnie pisał Daniel Barker bóg poświęca siebie sobie, aby wybaczyć przewinienie, o które sam oskarża ludzi. Idea poświęcenia niewinnego człowieka dla zbawienia winnych ludzi jest niemoralna. Idea zbawienia jest absurdem, ponieważ bóg zbawia ludzi przed samym sobą. Mógł wybaczyć ludzkie winy bez koszmarnej śmierci swego rzekomego syna. Fakt zmartwychwstania jest wątpliwy.

  Można przypuszczać, że ukrzyżowanie i zmartwychwstanie zostały dodane do mitu Jezusa pod koniec pierwszego wieku. Celem fabrykacji mitu było wzmocnienie nowej religii biorąc pod uwagę prymitywny stan umysłów ludzi żyjących w pierwszym wieku.

  6. Subiektywne odczucie boga jest ryzykownym argumentem. Ludzie często maja błędne odczucia i fałszywe wyobrażenia. W USA był wypadek, w którym matka zabiła dwoje swoich małych dzieci. Podczas rozprawy w sądzie tłumaczyła się, że czyniła to z polecenia boga. Mniej szkodliwe, ale fałszywe jest przekonanie, że czarny kot przebiegający przed nami ulicę przynosi nieszczęście. Dodatkowe argumenty przedstawił Daniel Barker w debacie pod tytułem “God is only a myth” dostępnej w sieci.

  Calosc: http://racjonalista.tv/zapytaj-ateiste-czesc-4-kiepska-pseudonauka-craiga/

  #ateizm #religia #chrzescijanstwo #nauka #ciekawostki #filozofia #pseudonauka
  pokaż całość

  źródło: youtu.be

 •  

  #dlaczegoateizm?

  Bóg umiera wtedy, kiedy jego wyznawcy odkrywają, że ich moralność jest lepsza od moralności boga w którego wierzyli.*

  Jak to jest z religią najpopularniejszą w naszym regionie geograficznym?

  Czemu np. Bóg kazał Abrahamowi zabić swojego syna, Izaaka?

  Jest to fragment Starego Testamentu który jako nieliczny jest traktowany jako rzecz dosłowna przez współczesnych katolików. Inne tego typu fragmenty przeszły ewolucję: stopniowo wycofywano się z traktowania okrucieństw wykonywanych w imię Boga jako czegoś dosłownego - taka idea krwawego, mściwego Boga oczywiście nie pasowała do standardów rozwijającej się moralności.

  Co musiał czuć Izaak? Chciał uciec, płakał? A może ojciec ogłupił go na tyle, że ten jednak poddał się woli swojego ojca i ze strachem w oczach milczał i patrzył jak jego własny ojciec przygotowuje nóż?

  Tylko człowiek o zdegradowanym poczuciu moralności może uznać, że zachowanie Abrahama było słuszne. Niestety wielokrotnie słyszałem jak duchowni podkreślali, że oddanie się Bogu przez Abrahama było czymś niezwykle dobrym. Traktowano to jako zapowiedź ofiary Jezusa, bo tam też mamy podobny motyw.

  Czemu i ten biblijny tekst nie przejdzie do moralnego wysypiska pod tytułem "przenośnia" / "wyobrażenia Boga ówczesnych ludzi"?

  Czy chrześcijaństwo jest źródłem moralności? "Nie zabijaj, no chyba że Bóg ci rozkaże". Nie, dziękuję.

  To jedna z niezliczonych przyczyn dla których warto zostawić chrześcijaństwo za swoimi plecami - warto spojrzeć dalej: deizm, panteizm, ateizm... Dróg jest wiele. Jedno jest ważne: jeśli kiedyś usłyszycie w swojej głowie tekst Boga mówiącego "zabij go!" to popatrzcie w niebo, wyciągnijcie rękę wskazując na chmury i pokażcie środkowy palec.

  #ateizm #religia #katolicyzm #chrzescijanstwo #biblia

  pokaż spoiler * Nie pamiętam kto to powiedział, ale idea ta spodobała mi się.


  Poniżej obraz: Bóg wystawia na próbę swoich wyznawców - jeden z nich poświęca swojego syna aby udowodnić Bogu swoje oddanie. Wersja współczesna.
  pokaż całość

  źródło: acdemocracy.org

 •  

  Wielu chrześcijan myśli, że niewierzący nie wyznają ich wiary tylko dlatego że nie ma na nią wystarczających dowodów. Także w wielu dyskusjach o religii między ateistami i wierzącymi przewija się głównie temat dowodów. Natomiast chciałbym poruszyć temat moralności i zasad chrześcijańskich.

  Otóż mam wrażenie że chrześcijanie uważają że ateiści zaraz po odkryciu niezbitych dowodów na istnienie Boga padną przed nim na kolana i z miejsca staną się gorliwymi wierzącymi.
  Nie.

  Ponieważ nawet jeśli Bóg istnieje, nadal moje poglądy są sprzeczne z przykazaniami i zasadami tej religii, nadal uważam że duża część tych zasad, przykazań i koncepcji jest niesprawiedliwa i nielogiczna.
  Dlatego nie widzę powodu by zacząć wyznawać tego Boga nawet jeśli są niezbite dowody że on jest.

  W moim przypadku są to np. koncepcja wiecznego piekła, chrześciańska "etyka" seksualna, historie Hioba czy Abrahama lub Potop które utwierdzają mnie w przekonaniu że Bóg wcale nie jest taki miłosierny jak mówią chrześcijanie. Do tego dochodzi cierpienie zwierząt, koncepcja grzechu pierworodnego która wg. mnie jest bardzo niesprawiedliwa i nielogiczna i parę innych rzeczy których teraz nie mogę sobie przypomnieć.

  To wszystko powoduje że uważałbym siebie za kogoś złego kto zdradził swoje wartości gdybym zaczął być chrześcijaninem. Wolałbym trafić do piekła niż przestrzegać takich zasad które są sprzeczne z tym co uważam za moralne.

  #ateizm #religia #chrzescijanstwo #wiara #przemyslenia #bog
  pokaż całość

  •  

   @haes82: chodziło mi o sytuację, kiedy Bóg chrześcijański się objawia i wyjaśnia wszystkie wątpliwości, wszelkie relikwie, cuda świadectwa itp. okazują się być prawdziwe.

   @Im_CIA

   Widzisz, ja nie mam czegoś takiego jak bezgraniczne zaufanie autorytetowi. Nawet jeśli Bóg jest doskonały i nieomylny (co wcale nie oznacza że jest dobry) i tak mogę go uważać za niemoralnego tyrana i odrzucać jego prawdy i przykazania. Sam dał mi taką możliwość stwarzając mnie więc z niej korzystam. Mogę to porównać do władzy wielkiego dyktatora który zwykłym ludziom wydaje się wszechmocny i większość będzie przestrzegała jego praw mimo że są one niesprawiedliwe i tracą na tym. Jednak znajdą się wywrotowcy którzy mimo ryzyka więzienia albo śmierci będą się mu sprzeciwiali i dążyli do jego obalenia. Bo ważniejsza jest dla nich wolność i życie w zgodzie ze sobą niż posłuszeństwo, nawet jeśli za tą wolność ponoszą wysoką karę.

   @niech_ktos:

   Tutaj nie chodzi tylko o środowisko (choć fakt, cywilizowany świat ukształtował wiele moich poglądów) ale o poczucie empatii, krzywdy. Serio, jak czytałem np. o Hiobie to współczułem gościowi bo stracił rodzinę, zdrowie i dobytek za... nic. Dosłownie, nic złego nie zrobił więc to nawet nie była kara tylko co, zakład? Owszem, na końcu został wynagrodzony ale nie uważasz że takie wystawianie ludzi na cierpienie jest traktowaniem ich przedmiotowo?
   Podobnie z historią Abrahama i jego syna. Czytając to miałem w myślach "przecież to jest chore!"
   Pomyśl sam, gdybyś miał syna i Bóg kazałby Ci go zabić na ofiarę to zrobiłbyś to? Pierwsza sprawa to dramat ojca który idzie ze swoim synem i świadomością że syn nie będzie żył za kilka chwil. Druga, gorsza to dramat tego dziecka i wspomnienie które zostaje w nim do końca życia.
   Jak ojciec próbował go zabić. Wyobrażasz sobie ich życie po takim "incydencie"?
   Dodatkowo zawsze zastanawiało mnie po co Bóg miał wystawiać Abrahama na próbę skoro jest wszechwiedzący czyli wie wszystko o wszystkim od początku do końca czasu. Troszeczkę bez sensu.

   Tutaj nie trzeba mieć specjalnie wdrukowanej wykładni krytykującej chrześcijaństwo tylko zwykłą empatię żeby stwierdzić że coś tu jest bardzo nie tak. Podobnie jest z koncepcją wg. której człowiek za 10-15 lat życia w grzechu trafia do piekła na wieczność. Nawet jeśli nie byłoby to 15 a 50 lat, nadal wieczność wydaje się dość niewspółmierna karą, nie sądzisz?
   Mógłbym rozwijać wszystkie rzeczy które wymieniłem ale nie w tym rzecz. Nie mogę wspierać takiego tyrana, modlić się do niego ani tym bardziej przebywać z nim codziennie.
   pokaż całość

  •  

   chodziło mi o sytuację, kiedy Bóg chrześcijański się objawia i wyjaśnia wszystkie wątpliwości, wszelkie relikwie, cuda świadectwa itp. okazują się być prawdziwe.

   @UrbanShadow: szczerze mówiąc, nie wiem czy nawet gdyby sam Jezus z Marią się przede mną objawili i kazali się nawrócić, czy bym to zrobił. Historia grzechu i zbawienia jest tak głupia, niewiarygodna i nie trzymająca się kupy, że prawdziwa być nie może.

   Po takim nawiedzeniu zamiast lecieć do księdza leciałbym do najbliższego psychiatry aby wyleczył mnie z tych urojeń.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (16)

 •  

  Witam ponownie.

  Naszym dzisiejszym tematem jest zgłębienie zjawiska konwersji na chrześcijaństwo i powodów, dla których poganie mogli porzucać dotychczasowe ścieżki życia i przerzucać się na nową religię. Fakt ten jest jedną z większych zagadek w temacie. Jak to się stało, że marginalny ruch założony przez Żydów (pochodzących z, jak pamiętamy, Radomia cesarstwa) w niespełna cztery stulecia stał się oficjalną religią Rzymu?

  Wyjaśnień tego stanu rzeczy mamy wiele: od cudów i boskich interwencji po hipotezy w stylu niesamowitej zdolności adaptacyjnej chrześcijaństwa (Adolf von Harnack), przedstawieniu nowej religii jako siły odnawiającej więdnące życie miejskich wspólnot (Rodney Stark) czy przekaz, dopasowany do ewoluujących potrzeb duchowych (Marcel Simon).

  Zanim poszukamy odpowiedzi na to pytanie, rzut oka na statystyki, albo raczej ich symulację. Podaję za „The Early Christian World” pod redakcją Esler’a:

  Rok|Liczba chrześcijan (szacunkowa)|Udział w populacji cesarstwa (szacunkowy)

  40|1000|0,0017%
  50|1400|0,0023%
  100|7,530|0,0126%

  150|40,496|0,07%
  200|217,795|0,36%
  250|1,171,356|1,9%
  300|6,299,832|10,5%
  350|33,882,008|56,6%

  Zapewne wielu z was ciśnie się teraz na usta: ej, jak oni to niby opracowali? Zawsze byłem noga ze statystyki historycznej, ale obiecuję, że jak tylko będę miał chwilkę to zrobię osobny wpis na ten temat. Póki co załóżmy, że wyliczenia te są, pi razy drzwi, poprawne (zresztą nikt nie utrzymuje, że są one dokładnie poprawne, chodzi tylko o rząd wielkości).

  Oczywiście w oczy rzuca się drastyczny skok popularności chrześcijaństwa między 300 a 350 rokiem, podyktowany zapewne konwersją Konstantyna i rodziny cesarskiej. Chrześcijaństwo w kilka lat awansuje z prześladowanej, choć licznej sekty, do rangi religii wyznawanej przez najważniejsze osoby w państwie.

  Konstantynem i tym co po nim zajmiemy się jednak przy innej okazji. Najpierw zastanówmy się jak chrześcijanie doszli do tych 10 procent w przeddzień edyktu mediolańskiego. Zaczniemy od tego, że pokrótce omówimy sobie „habitat”.

  Z zachowanych zabytków piśmiennictwa i źródeł archeologicznych, jak również „antropologizacji” wynika, że chrześcijaństwo szerzyło się głównie w miastach. Nie znaczy to jednak, że proces ten postępował wszędzie tak samo - to wiemy na przykład z rekonstrukcji liczby chrześcijan na podstawie liczby duchownych (znanej ze źródeł).

  I tak wydaje się, że Rzym wpasował się mniej więcej w średnią podawaną w niedorobionej tabelce kilka akapitów wyżej. Z wyliczeń Roberta M. Granta wynika, że w okolicach 250 roku Wieczne Miasto miało około 20k chrześcijan na 700k mieszkańców (czyli 0,028%).

  Nie wszędzie jednak było tak samo. Na przykład palestyńska Gaza wyglądała inaczej - pod koniec czwartego stulecia miasto miało zaledwie 280 chrześcijan i 163 świeżych konwertytów (na 15k mieszkańców). Widzimy więc, że czynników kształtujących prędkość konwersji musiało być dużo i wiele zależało od lokalnych uwarunkowań.

  Wydaje się, że największym wzięciem wczesne chrześcijaństwo cieszyło się w Azji Mniejszej. Badania van der Meera i Mohrmann z 1958 r. wskazują, że do końca pierwszego wieku chrześcijańskie wspólnoty zamieszkiwały 42 miasta cesarstwa. Ponad połowa z nich znajdowała się na terenach współczesnej Turcji.

  Oczywiście wspólnoty owe nie ograniczały się do tego regionu - na linii Zachód-Wschód sięgały od Rzymu do Edessy, a na osi Północ-Południe od macedońskiego Filippi do libijskich Pentapolis. Pod koniec III wieku chrześcijaństwo na dobre sięgnęło półwyspu Iberyjskiego na zachodzie, Brytanii na północy, Iraku na wschodzie i Arabii na południu. Według badań Hinson’a nadal jednak dominowała Azja Mniejsza, wraz z Syrią, Egiptem i Kartaginą.

  Mamy bardzo mało informacji na temat chrześcijaństwa prowincjonalnego. Nawet archeologia niewiele (póki co) może nam tutaj pomóc i z tego też tytułu uważa się, że było to zjawisko marginalne, a sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w czasach Konstantyna. Jedyne co możemy powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa to to, że takie zjawisko istniało.

  Problemem naszych źródeł jest to, że skupiają się niemal całkowicie na świecie grecko-rzymskim (obejmującym także wspomnianą przed chwilą Kartaginę, miasta syryjskiego wybrzeża, północny Egipt i wybrzeża Azji Mniejszej). Z fragmentarycznych źródeł wiemy jednak, że chrześcijaństwo cieszyło się dużym wzięciem także poza tym światem.

  Do końca II wieku istniały już liczne wspólnoty syriackich chrześcijan, które koncentrowały się wokół miast takich jak Nisibis i Edessa. Miały one w przyszłości dużą rolę do odegrania w procesie kształtowania się chrześcijańskiej doktryny i kontrowersji jakie wokół niej narosły.

  Wraz z syriackim chrześcijaństwem rozwijało się „asyryjskie”. Asuristan był bardzo silnym ośrodkiem tej tradycji i z czasem stał się matecznikiem nurtu wschodniosyriackiego. Na taką skalę, że zdaniem Ziółkowskiego w VII wieku była to religia większości mieszkańców tego regionu, mimo prześladowań ze strony Sasanidów.

  Aż korci żeby opisać jeszcze kilka innych kierunków misjonarskich, ale nie o tym mieliśmy tutaj mówić. Zrobię to zatem w następnym odcinku, bo temat jest bardzo ciekawy. Podam też więcej szczegółów do przykładów, które już wymieniłem. Najwyżej seria się trochę rozciągnie, ale to chyba nie problem?

  Przechodzimy zatem do nawróceń i tego co za nimi stało. Wiemy o zastrzeżeniach co do definicji konwersji, wiemy o pogańskiej reakcji na chrześcijaństwo i wiemy, że poganie mogli oczekiwać od swojej religii przede wszystkim skuteczności w załatwianiu spraw doczesnych i opieki nadprzyrodzonych sił.

  Wspomniana opieka miała się przejawiać nie tylko w pomyślnym obrocie spraw życia codziennego, ale także w bardziej spektakularny sposób. I tak dochodzimy do cudów, o które dwa odcinki temu pytał @ja_nie_lubie i które MacMullen czy James uważali za kluczowe przy konwersjach.

  Cuda były bardzo pożądane w tamtych czasach. Ten kto cieszył się reputacją zdolnego do ich czynienia, stawał się szybko popularny. Sam Jezus był początkowo postrzegany przez wielu przede wszystkim jako święty mąż, wędrowny cudotwórca i to stąd mogli brać się jego pierwsi zwolennicy.

  Vermes zauważa, że wiele nowotestamentowych opisów działalności Jezusa bardzo dobrze wpisuje się we wzorzec czegoś co nazywa „charyzmatycznym judaizmem”. Mowa tutaj o judaizmie w szerszym tego słowa ujęciu (niektórzy judaizmem nazywają tylko jego rabiniczną wersję, która kształtowała się mniej więcej w tym samym czasie co chrześcijaństwo).

  Przywołuje przykłady starożytnych proroków, którzy często występowali przeciwko (lub poza nim) skostniałemu systemowi wierzeń, a swój autorytet opierali na rzekomej mocy jaką miał obdarzyć ich Bóg. Pokazuje także postacie bardziej współczesne Jezusowi jak Hanina ben Dosa, Honi czy Jan Chrzciciel.

  Jeśli ufać źródłom (często apokryficznym), to w zasadzie każda konwersja dokonana przez apostołów i ich następców była związana z cudem. Najczęściej z uzdrowieniem, choć zdarzały się dużo bardziej spektakularne. Takie jak na przykład zniszczenie świątyni Artemidy wraz z zamieszkującym ją demonem.

  Fakt, że wiele z tych opisów pochodzi z apokryfów wcale nie przekreśla ich użyteczności. Owszem stawia pod znakiem zapytania historyczność zdarzeń, ale jasno i dobitnie pokazuje, że dla wspólnot, w obrębie których powstały, przyczyna nawrócenia była nierozerwalnie związana z cudami.

  Na tej podstawie możemy przyjąć, że faktycznie, cuda odgrywały sporą, być może decydującą rolę w procesie pozyskiwania konwertytów. Zaraz zaraz, co ty pleciesz?! Trzy odcinki temu pisałeś coś o zasadzie ekonomii myślenia i o tym, że historia, choć nie jest nauką, to zasługuje na pewną dozę zaufania, a teraz każesz nam wierzyć w cuda?

  No nie. To nie tak. To znaczy, owszem, możemy przyjąć, że w tamtych czasach, z sobie tylko znanych powodów, Bóg łaskawiej i hojniej sypał cudami niż teraz. Możemy, w końcu jest to możliwe (co tak naprawdę nie jest możliwe?). Tylko, że to będzie niezgodne ze wspomnianą już zasadą ekonomii myślenia.

  Musielibyśmy założyć, że:

  a) chrześcijański bóg istnieje
  b) lubi czasem zainterweniować w życie ludzi
  c) kiedyś interweniował częściej albo kiedyś ludzie byli bardziej wyczuleni na te interwencje

  Wszystkie te założenia są ok, ale jeśli je przyjmiemy to znaczy, że nie mówimy już o historii tylko o religijnej tradycji. Chcemy chyba jednak pozostać przy historii? Ja bym chciał. Dlatego też przyjmiemy prostsze założenia. Dzięki temu nie opuścimy naszego poletka.

  Zatem: cokolwiek wydarzyło się między nawracającymi a nawracanymi było przez dużą część zainteresowanych uważane za cud i dowód na boską interwencję. To czy faktycznie był to cud pozostaje poza naszym zainteresowaniem. W końcu chcemy znać powody konwersji TAMTYCH ludzi.

  Świat starożytnych był pełen cudów. Dosłownie. Przytaczany już w naszej serii Kelsos pytał na przykład chrześcijan czym się różnią od egipskich handlarzy cudów, którzy są obecni w każdym większym mieście. Wystawali na placach i za opłatą oferowali powodzenie, uroki, uzdrowienie i inne drobne usługi. Skoro była podaż to musiał być popyt.

  Nawróceni musieli wierzyć, że to co się stało jest prawdziwe, jest cudem i stoi za tym Bóg. W przeciwnym razie po prostu by się nie nawrócili. I nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy wówczas żyli, brali opowieści o cudach za dobrą monetę. Wiele osób nie tylko je odrzucało, ale wręcz wyśmiewało.

  Nie było to jednak najczęstsze podejście. Ojciec Historii Kościoła, Euzebiusz podaje przykład Azji Mniejszej w I wieku, mówiąc o „wielu, którzy przyjęli Dobrą Nowinę i siali zbawcze ziarno Królestwa Niebieskiego jak świat szeroki[…] czynili cuda z Bożą pomocą i za pośrednictwem Ducha Świętego”.

  Ludzie nie pozostawali obojętni i „w rezultacie zebrane tłumy, każdy jeden mąż, […] zaczęły żarliwie oddawać cześć Stwórcy Wszechrzeczy”. Podobnie wypowiadał się Święty Paweł, który również upatrywał potwierdzenia prawdziwości chrystusowej nauki w cudach i nadprzyrodzonych mocach, a nie w „uwodzących przekonywaniem” słowach mądrości.

  Przywoływane już Dzieje Jana opowiadają historię apostoła w Efezie, który natrafia na wrogo nastawiony tłum pogan, ale przekonuje ich cudownymi uzdrowieniami i zniszczeniem świątyni Artemidy, którą, jak się okazuje, zamieszkiwał demon.

  Rzekomy demon w świątyni to swoją drogą świetna ilustracja tego, jak wielu chrześcijan widziało różnice między „swoimi”cudami, a tymi czynionymi przez konkurencję. Jan uzdrawia, bo jest medium, przez które działa moc prawdziwego Boga. Kult Artemidy owszem, ma moc, ale jest to moc szatańska.

  Wracając jednak do tych rzekomych wydarzeń to ciężko stwierdzić, czy faktycznie miały one miejsce. To znaczy możemy racjonalizować i szukać informacji o jakimś trzęsieniu ziemi czy spontanicznym pożarze, które mógłby zniszczyć świątynię. Tyle, że to bez sensu i nie jest ważne dla naszego rozumienia tematu. Ważne jest to, że jakaś część ludzi wierzyła w tę historię.

  Przyjmuje się, że Dzieje Jana zostały spisane w drugiej połowie II wieku, a opisywana akcja (niezależnie od tego czy jest prawdziwa czy nie) musiała być umiejscowiona nie później niż w drugiej połowie I wieku. Wynika z tego prosty wniosek: historia ta musiała funkcjonować jako coś wartego uwagi w przekazie ustnym przez co najmniej 50 lat. Gdyby została uznana za całkowitą bzdurę i nie była powszechna - są raczej małe szanse, że doczekała by się spisania i dotrwała do naszych czasów.

  Tego typu opowieści, funkcjonujące w powszechnym obiegu, są regułą. I tak wspominany już Euzebiusz przytacza opowieść o męczennikach z Cezarei, którzy zostali wrzuceni do wody i utonęli. Niedługo potem miastem wstrząsnęło trzęsienie ziemi, a ciała męczenników wypłynęły na plażę. Jeśli wierzyć jego słowom to: „każdy mieszkaniec Cezarei może o tym zaświadczyć”. Nieprzypadkowo używa czasu teraźniejszego i to właśnie trzęsienie łączy z konwersją mieszkańców miasta, którzy „wyznali, że jedynym prawdziwym bogiem jest bóg chrześcijan”.

  Widzimy, że w obydwu przytoczonych tu historiach (i wielu innych, których przytoczyć nie możemy bo nie mamy na to miejsca) cud niekoniecznie był czymś indywidualnym. Potęga Boga jest ukazana jako wielka i przerażająca, co jasno wskazuje, że góruje on nad wszystkimi innymi siłami w świecie.

  Są ku temu dobre powody. Świat jest w końcu miejscem, na którym wyznaje się setki bogów, demonów, aniołów czy innych kosmicznych sił. Skoro na każdym placu stoi Egipcjanin gotowy za drobną opłatą cudownie uzdrowić cię z choroby, nie dołączysz ot tak do podejrzanej sekty, obiecującej w zasadzie to samo.

  Chyba, że przekonasz się, że moc która przez nich działa jest potężniejsza i skuteczniejsza. Zdaniem MacMullena „dowodem” (w sensie: w odczuciu ówczesnych ludzi) na to mogły być egzorcyzmy. Temat ten jest prawie nieruszony przez historyków, tymczasem źródła wczesnochrześcijańskie często o nim wspominają.

  Poruszają go nie tylko apokryfy czy spisane „wieści gminne”, ale także ludzie światli i piśmienni, tacy jak na przykład Justyn, Ireneusz, Tertulian, Cyprian Kartagiński czy Euzebiusz. W każdym z tych przypadków wskazywali oni, że chrześcijanie wypędzali demony nieomal hurtowo.

  Wiele wskazuje na to, że początkowo bardzo powszechna była wiara w to, że każdy chrześcijanin ma moc wypędzania złych duchów. Niedługo jednak pojawiła się grupa „egzorcystów z zawodu”. Widocznie uznano, że jakkolwiek każdy może to robić, to jednak fajnie mieć też specjalistów.

  Egzorcyzmy chrześcijańskie wywodziły się z żydowskiej tradycji religijnej. Jak zauważa Vermes, starożytni Żydzi utożsamiali wiele chorób i dolegliwości (zwłaszcza umysłowych) z opętaniem. Patrząc na apokryfy i rodzącą się hagiografię widać, że wczesne chrześcijaństwo poszło w ślady „starszych braci”, a z egzorcyzmów uczyniło swój znak rozpoznawczy.

  Co ciekawe opisy dość szybko ewoluują i ze „zwykłych” przechodzą w bardziej szczegółowe i dramatyczne. Na ich zakończenie, po ciężkiej walce egzorcysta odbywa niejako triumf nad pokonanym złym duchem, zmuszając go do płaszczenia się, błagania o litość i rozpaczliwych krzyków. Takie historie ukazywały boską potęgę. Bóg jawił się jako ten, który ot tak załatwia inne byty nadprzyrodzone. Obraz bardzo zgodny z chrześcijańską wizją monoteizmu.

  Był to także bardzo istotny przekaz w politeistycznym kontekście, w jakim operowało chrześcijaństwo. Otóż samo przekonanie pogan do wiary w jeszcze jednego boga nie było jakimś wielkim wyzwaniem. W końcu podobne zjawiska zachodziły cały czas mimo, że czasem spotykały się z oporem co tradycyjniejszych członków społeczności. Na pewno nie było to tak wielkim problemem jak przekonanie pogan, że tylko ten bóg jest Bogiem, a reszta to demony czy wręcz zmyślone postacie.

  Takie triumfalno-dominujące przedstawianie chrześcijańskiego Boga na pewno miało swoją rolę we wbijaniu świeżo nawróconym do głów tego, na czym polega chrześcijański teizm w odróżnieniu od pogańskiego. Wszystkie te cuda, od uzdrowień po egzorcyzmy, były powodami, dla których jakaś część ludzi przeszła na chrześcijaństwo.

  Zebrane tłumy, stając w oko w oko z taką potęgą albo branymi za prawdę doniesieniami o niej, zaczynały interesować się szczegółami. To z kolei mogło i często prowadziło do trwałej konwersji. Ten obraz jest tym bardziej wiarygodny, że zgadza się z tym, co wynika z antropologizacji czyli tym, co wiemy o działalności ludzi takich jak Simon Kimbangu czy William Wade Harris.

  Oczywiście nie znaczy to, że wszystkie konwersje były spowodowana wiarą w cuda czy strachem przed ewentualną karą (tego akurat nie jesteśmy w stanie określić). Nie mamy jednak dobrych powodów, żeby nie uważać, że to był jeden z ważniejszych czynników, znacznie zwiększający atrakcyjność chrześcijaństwa w oczach pogan.

  To co? Możemy się rozejść, wszystko jasne?

  No, nie do końca. Pogląd, który omówiliśmy i uznaliśmy za całkiem sensowne wytłumaczenie, nie daje nam bowiem pełnego obrazu (albo raczej pełniejszego). Czy nie ważniejszym tematem do zbadania są indywidualne, wewnętrzne konwersje? Gdyby ograniczyć się tylko do cudów, to poza nawiasem zostają nam wszyscy ludzie, którzy zainteresowali się chrześcijaństwem z innych powodów niż pragnienie nadprzyrodzonej interwencji. I nie chodzi tylko o intelektualistów. Nie trzeba zaraz być filozofem żeby mieć wysublimowane potrzeby religijne.

  Ze źródeł i antropologizacji wiemy, że konwersja była często owocem poszukiwań duchowych i zwieńczeniem procesu wewnętrznej przemiany. Oczywiście źródła są fragmentaryczne, bo niewielu konwertytów spisało swoje przemyślenia, ale to co wiemy wystarczy żeby stwierdzić, że tacy ludzie istnieli.

  Ciekawa jest zwłaszcza owa „antopologizacja”. Współczesne czasy przenikania się kultur dostarczyły badaczom wiele materiału: inwazja „mądrości Wschodu”, konwersje na islam w Europie Zachodniej, pojawienie się tzw. neopogaństwa czy masowy eksport chrześcijaństwa do Afryki i na Daleki Wschód.

  Badający te zjawiska doszli do wniosku, że konwersja to stopniowy proces i wypracowali następujący model (podajemy za Lewis’em Rambo):

  1. Punkt wyjściowy - początkowy model życia danej jednostki
  2. Kryzys tożsamości (model nie odpowiada potrzebom, rodzi się poczucie niekompletności)
  3. Poszukiwanie rozwiązania (celu, sensu, nowej osobowości)
  4. Zainteresowanie jedną z poznanych koncepcji
  5. Długotrwała i wzajemna interakcja ze wspólnotą, która uosabia model życia atrakcyjny dla jednostki
  6. Wybór między starym a nowym
  7. Stopniowe dostosowywanie się do nowego modelu oraz tegoż modelu do siebie

  Jakby tego było mało to wytłumaczenie z cudami jest niekompletne. Przecież to, że ktoś zainteresował się chrześcijaństwem bo zobaczył/usłyszał o niezwykłej mocy Boga, nie czyniło z niego jeszcze chrześcijanina, prawda? Nawet w tym przypadku cud był tylko (i aż) bodźcem, który inicjował proces konwersji.

  To wszystko sprawiło, że historycy uświadomili sobie, że problemu konwersji nie można do końca „cudownie” wytłumaczyć. Pogląd ten nie zniknął z mainstreamu, pojawiła się jednak konieczność szukania dodatkowych wytłumaczeń żeby lepiej zrozumieć ten fenomen.

  Stąd pogląd wyrażany między innymi przez Simon’a czy Finn’a, że klasyczne pogaństwo po prostu się „przeżyło”. Albo raczej warunki w jakich żyli ludzie zmieniły się tak, że dotychczasowe sposoby na zaspokajanie potrzeb duchowych (i innych, które wierzenia/religie pomagają zaspokajać) nie było dłużej możliwe dla znacznej części ludzi.

  Jako symptomy Simon podaje widoczną w pogaństwie ewolucję w stronę henoteizmu, czyli skupianiu czci na jednym bóstwie, uważanym za główne. Nie ma tu jednak mowy o odrzuceniu innych. Widać to świetnie na przykładzie ewolucji kultu Izydy, która z czasem jest opisywana jako ta „której twarz obliczem pospólnym bogów i bogiń wszystkich”.

  Jeszcze lepiej wyraża to Plutarch ze swoim: „Nie ma bogów różnych dla różnych ludów [...] lecz tak jak słońce, księżyc, niebo, ziemia i morze są wspólne dla wszystkich, a przecież różnie się nazywają wśród różnych ludów, tak również jest jeden byt duchowy”.

  Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje Simon w tym, że pogaństwo rozpaczliwie próbowało pogodzić zlewające się ze sobą nurty pochodzące ze starszych kultów etnicznych. Były one jednak zbyt różne i nawet zaawansowany synkretyzm nie potrafił poskładać ich tak, żeby nadać im spójny sens i dać wspólną tożsamość ich zwolennikom.

  Kolejnym symptomem miały być sukcesy misyjne misteriów wschodnich (i kultów wschodnich w ogóle). To z kolei, Simon interpretuje jako zmianę oczekiwań ludzi wobec religii. Twierdzi, że wielu z nich nie chciało już tylko pośrednictwa w ubijaniu interesów z bogami, ale autentycznego, indywidualnego kontaktu z bóstwem.

  I rzecz nie dotyczyła tylko pospólstwa, które z uwagi na trudy życia mogło szukać pocieszenia. Poetycko (bez cienia szydery) ujął to jeden z największych umysłów epoki, Klaudiusz Ptolemeusz: „Śmiertelnikiem jestem, efemerydą. Gdy jednak choć na chwilę rzucę okiem na nocne niebo, nie na Ziemi stoję; dotykam Stwórcy a moja dusza pije nieśmiertelność”.

  Skupiona na perfekcyjnym rytuale i jakby oderwana od rzeczywistości religia formy przestała wystarczać. Finn idzie dalej i wskazuje na przemiany polityczne, społeczne i ekonomiczne w Cesarstwie, którym towarzyszą niepokoje. Między 96 a 180 rokiem rządziło tylko 5 cesarzy, za to do 283 aż 29. Powiedzmy jeszcze, że większość nie doczekała śmierci ze starości.

  Żyjący wówczas ludzie doświadczają kolejnych uzurpacji, walk, zamachów, inflacji, rosnących podatków, samowoli wojskowych rządów... i tak można by jeszcze długo. To z kolei miało sprawić, że ludzie zaczęli szukać oparcia „na trudne czasy”, ale nie widzieli go już w klasycznych, niedostępnych bogach i szukali gdzie indziej.

  Któż natomiast miał być niby bardziej dostępny niż Jezus? Simon twierdzi, że owa „dostępność” odegrała ważną rolę. Historia Jezusa-człowieka, który umarł, zmartwychwstał i żyje wiecznie, dawała nadzieję adeptom jego nauk na przejście tej samej ścieżki. O powszechności takiego pragniena zaświadczają także kulty misteryjne.

  Wyszydzana przez Kelsosa wiara w cierpiącego (ale ostatecznie zwycięskiego) Jezusa, przemawiała chyba bardziej do żyjących wówczas ludzi niż sterylny, doskonały, Najwyższy Byt. Do tego chrześcijaństwo skupione było na wspomagających się wspólnotach. Było to coś co robiło duże wrażenie nawet na krytykach i oponentach.

  Chrześcijaństwo głosiło też konieczność szanowania i miłowania wszystkich ludzi niezależnie od płci i stanu. Bardzo atrakcyjna idea dla kobiet czy niewolników, ale nie tylko. Badania Bruce’a Maliny nad źródłami jasno pokazują, że chwyt/zarzut pogańskich polemistów o tym, jakoby chrześcijanie targetowali kobiety i tłuszczę nie był prawdziwy (swoją drogą podobne zarzuty padają do dzisiaj).

  Konwertytami byli ludzie z bardzo różnych warstw i grup. Ze źródeł znamy imiona około tysiąca nawróconych w I i II wieku. I tak na przykład: autor Ewangelii Łukasza był lekarzem, Onezym zbiegłym niewolnikiem, Korneliusz centurionem, Klemens rzymski urzędnikiem, Justyn Męczennik filozofem, a Perpetua i Vibius patrycjuszami z Kartaginy.

  Żeby nikt nie zrozumiał opacznie - nie chodzi o to, że wspólnoty chrześcijańskie, to były loże masońskie, złożone z bogatych, wykształconych i wpływowych. Na pewno większość należała do niższych stanów, ale generalnie był w nich cały przekrój społeczeństwa. Najlepszym tego dowodem są wzmianki o senatorach i ekwitach, którzy tracili tytuły i majątki w czasach prześladowań Decjusza i Waleriana.

  Keith Hopkins twierdzi nawet, że wśród chrześcijan od samego niemal początku można było znaleźć ludzi z górnych 2 procent. Ten sam autor opisuje również jak wyglądała mobilność społeczna w tamtych czasach i wskazuje, że wiele rodzin wychodziło z nizin na wyżyny. Nie był to jednak szybki i łatwy proces - badacze wskazują, że średnio zajmowało to trzy pokolenia.

  No dobra. Obraz który mamy jest daleki od idealnego, ale z tymi źródłami, które są dostępne naprawdę nie można wybrzydzać. Ciężko dodać coś o konwersjach przed Konstantynem (do tego co za jego panowania i po nim niedługo dojdziemy) bez wchodzenia w szczegóły, studiowanie indywidualnych przypadków i mnożenie przypuszczeń. Ostatecznej odpowiedzi na to pytanie o tak dużą popularność chrześcijaństwa nie poznamy nigdy.

  W tym odcinku skupiliśmy się na świecie grecko-rzymskim, ale to tylko część historii jaką chcielibyśmy sobie opowiedzieć. W następnej części poznamy kilka faktów na temat rozwoju wczesnego chrześcijaństwa w bardziej egzotycznych miejscach. Wydaje mi się, że jest to o tyle ciekawe, że prawie w ogóle się o tym nie mówi.

  PS. Mam nadzieję, że nie ma miliarda błędów. Wielkie dzięki za pomoc dla @robson7 . W razie jakby jednak były (jakiekolwiek) proszę o zgłaszanie

  #gruparatowaniapoziomu #chrzescijanstwo #katolicyzm #niedoszlahistoria #historia #4konserwy #neuropa #ateizm #zainteresowania #neoreakcja #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne

  Malunek z III wieku przedstawiający obrzęd chrztu
  pokaż całość

  •  

   @niedoszly_andrzej: Tak, ponieważ ta niezwykle barwna postać żyła w bardzo ciekawych czasach. Ostatni filozof antyczny(jak był i jest przez niektórych określany) miał zostać wybrany biskupem stolicy Pentapolis mimo,że prawdopodobnie nie był jeszcze wtedy nawet ochrzczony. Teksty, które po nim zostały stanowią piękne świadectwo epoki, niektóre to przecież wręcz klasyki literatury późnoantycznej. Interesujące są również jego listy, zaznajomiłem się z małą ich częścią w trakcie pisania pracy nt. ekonomii Libii Superior.
   Z resztą, niepotrzebnie to piszę, bo na pewno dobrze o tym wiesz :), więc mam cichą nadzieję na taki odcinek
   pokaż całość

  •  

   @michelney: będzie odcinek o rodzącej się chrześcijańskiej filozofii to i Synezjuszowi kilka akapitów się poświęci ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  • więcej komentarzy (29)

 •  

  #braciawniewierze!

  Na jednej z grup na fb pojawiła się dyskusja na (oklepany, nie powiem) temat czy ateiści wierzą, że Boga nie ma.

  Otóż nie. W każdym razie nie zawsze. Jest "twardy" i "miękki" ateizm.

  Twardy ateista - Wierzę, że nie ma Boga
  Miękki ateista - Nie wierzę, że jest Bóg.

  Ja sam jestem z tych "miękkich" - moim zdaniem twardy ateizm ma w sobie coś z religii, mocna wiara, stanowcze stwierdzenia bez dowodu i powodu. Miękki ateizm to raczej takie "nie widzę powodu, dla którego miałbym wierzyć w Boga". Różnica jest niewielka, ale zauważalna.

  Nie należy mylić miękkiego ateizmu z agnostycyzmem - agnostyk stoi w rozkroku między wiarą, a niewiarą, miękki ateista wybrał już stronę, ale nie jest w swojej opinii stanowczy ani ostateczny, nie zastępuje wiary w Boga wiarą w nieistnienie Boga tylko po prostu odrzuca wszystko, co głoszą wierzący jako niedorzeczne i absurdalne. Tylko tyle i aż tyle.

  #religia #ateizm
  pokaż całość

  źródło: img5.dmty.pl

  •  

   @haes82: Rozumiem że to środowisko kształtuje Twoje poczucie moralności i jest zależne od miejsca gdzie się wychowasz. Jeżeli się wychowiesz w społeczeństwie uprawiającym zoofilie i nekrofilie to będzie to moralnie słuszne bo niby czemu nie. Czy tak mam to rozumieć?

  •  

   @Handyman: Moralność to ludzki konstrukt i ewoluuje ona wraz z rozwojem społeczeństwa. Dlatego też przestrzegając dzisiaj biblii, ale tak dokładnie, co do każdego prawa i przykazania, byłoby się przestępcą w każdym cywilizowanym kraju.

   Nie potrzeba "Bozi", żeby zorientować, się, że zabijanie, kradzież, gwałt, czy inne szkodzenie innym są złe. Zresztą większość obecnie żyjących ludzi znacznie przewyższa moralnie postać Boga przedstawioną w biblii. pokaż całość

  • więcej komentarzy (8)

 •  

  Smutno się na to patrzy. Żydzi vs. Polacy. Katolicy vs. Muzułmanie. Jedni nienawidzą drugich, drudzy nienawidzą trzecich. Trzeci nienawidzą wszystkich. I takie jeb*nie się przez kilka tysięcy lat o to, czy ten był synem Boga, czy nie; czy nasz prorok był lepszym prorokiem od waszego... Setki lat ucinania sobie głów i wbijania na pal, albo w XXI wieku robienie propagandowych filmików jednych na drugich bo "Mój mesjasz jest bardziej mesjaszem niż Twój mesjasz".

  Wierzą sobie w praktycznie tego samego Boga, tylko pod inną nazwą i opisanego w innej książce i na podstawie tylko tego przestają traktować "tych drugich" jak ludzi - bo Ci drudzy czytali o tym bogu z innej książki, więc w zasadzie są gorsi od zwierząt i mordują nam noworodki "i wgl", więc w sumie zbudujmy halę i ich spalmy w piecach, bo oni nas kiedyś palili na stosach.

  Szkoda gadać. Szkoda strzepic ryja, naprawdę. Niech Was szlag trafi wy deistyczne zjeby mordujace się o różnice w książce. Chj warci jesteście jako ludzie na tej planecie.
  Ale ja i tak mam to w piździe kurwa.
  Jak tylko #elon rozbuduje #spacex, wsiadam w pierwszą #tesla na Marsa i nara wam. Będę żył kurwa tak! Wypierdolę jeszcze dzisiaj, już bilet kupiony i będę się z was kurwa deistyczne, opluwające się wzajemnie o religię frajery śmiał, żeście takie głupie są, tacy kura debile.

  Nie w naukę, nie w wiedzę, tylko na jakieś zjebane koscioly, meczety i synagogi wydajecie pieniądze i poświęcacie swoje żywota. To jest właśnie ta kura religijność. Przez taką kurę religię, przez was kura chue nic się na tej planecie nie zmieni, bo jesteście chj warci i trzeba was jbać, r*chać i na was zarabiać, bo jesteście bandą deistycznych frajerów.

  Powybijajcie się wszyscy nawzajem za tego waszego Allaha, Boga, Jahwe i jak go tam sobie nazwaliście na przestrzeni wieków. Bo tylko to potraficie.

  Uuu... #antysemityzm i #stonoga

  pokaż spoiler #muzulmanie #terroryzm #katotaliban #holocaust #mars #ateizm
  pokaż całość

 •  

  Interesujący odcinek #stacjaateizm na temat istnienia obiektywnej moralności. A także wpływ islamu i chrześcijaństwa na naukę i Europę, różnice między starym i nowym ateizmem, o filozofii i telefon ze Stanów.

  pokaż spoiler Uwaga, długie :)

  #moralnosc #filozofia #religia #nihilizm #chrzescijanstwo #katolicyzm #ateizm #gimboateizm #gruparatowaniapoziomu pokaż całość

  źródło: youtube.com

  •  

   @Tom_Ja: Raczej o gilotynie Hume'a, a nie o istnieniu obiektywnych reguł deontycznych.

  •  

   @Tom_Ja: Podział na normatywną i deskryptywną moralność jest do pewnego stopnia sztuczny - większość chyba współczesnych filozofów, którzy są moralnymi kognitywistami, uważa również że intuicje moralne ludzi - a więc to, co "ludzie uważają że jest dobre" - mają jakieś znaczenie dla tych obiektywnych zasad. Zresztą najpopularniejsza chyba metoda "testowania" różnych systemów etycznych, tj. metoda równowagi refleksyjnej, polega właśnie m. in. na ważeniu tych intuicji.

   Dalej, cały "dowód" na brak możliwości obiektywnej oceny to jest jakieś nieporozumienie w dawkinsowskim stylu - nawet nie przywołali żadnego klasycznego dowodu na taką możliwość, nie sprawdzili czy jakikolwiek filozof się odnosił do ich rozumowania, tylko jak to nowi ateiści wzięli to na chłopski rozum. Plus można się naprawdę spierać czy np. "korzystny dla społeczeństwa" to nie jest obiektywna cecha.

   Ten człowiek nie rozumie też za dobrze gilotyny Hume'a - Hume rzeczywiście zauważył że istnieje problem z przechodzeniem od "jest" (fakt empiryczny) do "powinno być" (fakt, powiedzmy, normatywny), ale trzeba pamiętać że przy tym miał też pozytywne poglądy na wartość moralną, a nawet skonstruował swoją metaetykę. Dla Hume'a zdania o moralnych powinnościach mogą wynikać tylko ze zdań o pragnieniach moralnych, tzn że same zdania o stanach innych niż stany umysłu nie wystarczą dla ich uzasadnienia (a dokładniej że nikt do jego czasów nie zrobił tego w przekonujący sposób). Zresztą idea błędu naturalistycznego w etyce w jej mocnej wersji jest z różnych pozycji współcześnie krytykowana (Oliver Curry np) - dla uczciwości powinno się o tym chociaż wspomnieć. Już nie mówię o tym że w filmiku pomieszali chyba dowód Hume'a przeciwko przyczynowości z uzasadnieniem gilotyny.

   Dalej nie miałem siły.

   ten człowiek stwierdził, że dopiero Hume rozwinął koncepcję nominalizmu umiarkowanego w sporze o uniwersalia?

   @Amarantus_Ekspandowany: tam chyba nie było nic o nominalizmie, po prostu w bardzo chaotyczny sposób przywołał podział na różne rodzaje wiedzy jakiego używał Hume (wiedza o ideach i wiedza o faktach). Chyba że coś dalej jak zaczęli dzwonić ludzie ale to już nie oglądałem

   Raczej o gilotynie Hume'a, a nie o istnieniu obiektywnych reguł deontycznych.

   @Turysta_Onanista: oni po prostu uważają chyba, że gilotyna ścina wszelkie możliwe obiektywne reguły
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (2)

 •  

  Ostateczne wyjaśnienie kwestii wolnego dostępu do broni ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  "Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu" (Rz 13, 8-9).

  #religia #takaprawda #takbylo #ateizm

 •  

  #anonimowemirkowyznania
  Czołem. Nie będzie to post o inteligencji kobiet, problemach miłosnych, ani zaletach prostytutek. Mam 15 lat, pochodzę z chrześcijańskiej rodziny z konserwatywnymi podglądami. W pierwszej klasie gimnazjum pewnego dnia uznałem, iż wiara w katolickie dogmaty jest bez sensu, a wysłuchiwanie księży głoszących, jakie mam ustalać priorytety w swoim życiu jest śmieszne. Przebywając w kościele i słuchając kazań osób w podeszłym wieku, które potępiają rozwój technologii i nauki, tłumacząc się Bogiem coraz skrajniej wkraczałem w ateizm. Do kościoła chodziłem z przymusu, nie dlatego, iż wierzę.

  Moi rodzice nie rozumieją mojej "wiary" w istotę trascendentną, która nie jest Bogiem przedstawianym w wielu księgach religijnych. Chociaż czy to jest wiara? - prawdopodobnie nie. Ja w sumie bardziej mam podglądy agnostycyzne, sam nie wiem, kto stworzy świat i czy jest to istota trascendentna, czy jest to słońce czy latający potwór spaghetti - w sumie mnie to nie obchodzi. Dlaczego mam chcić istotę, której nie znam dlatego że mnie stworzyła? A wracając do rodziców - a dokładniej rodziny - tu się zaczyna najgorsze. Wzywanie księdza do dyskucji (która opiera się na jedynym argumencie księdza ad hominem - "Za młody jesteś, by o takich rzeczach mówić. Idź poczytać biblię, i pamiętaj, każdy ateista dozna kary")
  Za kazdym razem jak jadę do którejś z babć, wiem co będzie. Mówienie jak ich zawodzę tym wszystkim, jak to tradycja katolicka jest psuta (haha, jak mój syn będzie wychowany w rodzinie ateistycznej, to mam mu zabraniać katolicyzmu?), że bez boga to do proga i wywoływanie u mnie wyrzutów sumienia. Nawet dzięki temu doznałem nerwicy natręctw (cholera, nawet nie myślałem, że mam nerwicę. Nawet nigdy się nie przejmowałem tym, dopóty nie doznałem łysienia na tle stresowym)

  To jest żart, że istnieje pewna organizacja, która przez tyle lat manipuluje ludźmi wchłaniając im do głów wartości, tłumacząc się bogiem i przykazaniami.

  Co polecalibyście robić na moim miejscu? Jestem wkurzony patrząc na to wszystko dookoła. Ciągłe podcinanie nogi z powodu wyznań. Babcine "To Ty zawiniłeś. Popatrz na swoją kuzynkę - w Służby Maryjnej robi, nie to co ty, szatanie"

  #wiara #wyznania #kosciol #ateizm

  Kliknij tutaj, aby odpowiedzieć w tym wątku anonimowo
  Kliknij tutaj, aby wysłać OPowi anonimową wiadomość prywatną
  Post dodany za pomocą skryptu AnonimoweMirkoWyznania ( https://mirkowyznania.eu ) Zaakceptował: sokytsinolop
  pokaż całość

 •  

  Pod tym śmieszkowym wpisem rozwinęła się dysputa o substancji, którą złośliwi określiliby gównoburzą. Miałem tam coś napisać pokrótce, ale wyszło trochę za dużo na komcia, a do tego uznałem, że może ktoś inny chciałby poczytać, nawet jeśli jeszcze o tym nie wie. Wrzucam więc moje wypociny jako wpis, za co przepraszam.

  Zacznijmy od tego, że wbrew temu, co można by sądzić na pierwszy rzut oka, koncepcje filozoficzne nie biorą się z tzw. dupy, przynajmniej na ogół. Nawet jeśli ktoś nie zgadza się z dziadygą Arystotelesem, tak jak ja, to nie można mu odmówić, że jednak argumenty miał i sprawę przemyślał, chociaż w pokrętny sposób. Skąd wzięło się pojęcie substancji? Stagiryta najpierw zauważył, że przedmioty posiadają pewne cechy. Jednakowoż nie wszystkie cechy, jakie przedmiot posiada, są mu niezbędne. Wyobrażając sobie człowieka, wyobrazimy sobie postać w dwoma rękami i dwoma nogami, lecz jeśli rzeczywistemu człowiekowi coś te nóżki i rączki upierdoli, nadal będzie człowiekiem. Takie cechy, których przedmiot może się pozbyć, pozostając nadal tym samym przedmiotem, Arystoteles nazwał przygodnymi, czyli akcydensami. Dla odróżnienia, cechy, które są niezbędne do tego, aby dany przedmiot nazwać tak, a nie inaczej, określił koniecznymi. Cechy konieczne stanowią istotę, czyli naturę przedmiotu. Pojęcia istoty i substancji mogą być używane zamiennie. Dość powiedzieć, że w zasadzie wszystkie cechy fizyczne, jak barwa, tekstura, kształt etc. można uznać za akcydensy. Jeśli odejmiemy akcydensy, dostaniemy istotę, czyli substancję, która to jest substratem tych akcydensów. Są one jakby "zawieszone" na niej. To jednak nie wszystko.

  To nie wszystko, bo dziada interesowało też zagadnienie tzw. powszechników czy uniwersaliów. Trzeba od razu zaznaczyć, że problem jest skomplikowany, a sama teoria Arystotelesa mętna. Spróbuję jednak pokrótce ją wyjaśnić.
  Nazwa własna denotuje konkretny przedmiot lub konkretną osobę, jednostkowy byt, konkretną SUBSTANCJĘ. Są jednak nazwy, które denotują pewien zbiór czy klasę bytów podobnych, są też przymiotniki. Desygnatami takich nazw są właśnie powszechniki. Przykładem nazwy własnej jest "Ziemia", przykładem nazwy powszechnika – "planeta". Pierwsze denotuje konkretną planetę, drugie zbiór kulek zapierdalających po kosmosie. Wprawdzie Ziemię od innych planet odróżnia wiele cech, ale żadna z tych cech nie jest składową denotacji nazwy "Ziemia", bo ta denotuje substancję. To substancja stanowi o tym, że ta oto planeta jest Ziemią.

  Ale i to nie koniec. U Arystotelesa pojawiły się materia i forma. Materię można określić w skrócie jako budulec przedmiotów, zaś formę czymś, co nadaje materii "kształt". Ująłem to słowo w cudzysłów, gdyż metafora rzeźby jest atrakcyjna, jednak uproszczona i przez to myląca. Forma sprawia, że przedmiot jest tym, czym jest (ach te precyzyjne sformułowania, tak popularne w filozofii xD), a nie czymś innym, mimo że wszystko zbudowane jest z tej samej materii. To forma odróżnia złoto od żelaza, kulę od sześcianu, złotą kulę od żelaznego sześcianu itp. Materia bez formy jest czystą potencjalnością, forma ją konkretyzuje. Forma jest substancją, bo jest jednostkowa.

  Czym jest zatem substancja? Ano koniec końców chuj wie. Cytując z pamięci Russella (mogłem coś pokręcić): „Arystoteles jest trudny, bowiem Platon i zdrowy rozsądek nie mieszają się łatwo”. Wydaje się jednak, że jej definicja jako substratu jakości zmysłowych tutaj wystarczy. Jak to się ma do doktryny transsubstancji? Wino i komunikant przeistaczają się poprzez zmianę substancji, nie przez zmianę akcydensów. Krew Chrystusa jest zatem nieodróżnialna dla ludzkich zmysłów od zwykłego winiacza (prędzej dla portfela). Gęstość, energia wiązań atomowych etc. również pozostają bez zmian. Czy ma to sens? Czy to prawda? Oto wielka tajemnica wiary. Warto jednak wiedzieć coś o dogmacie, z którego chcemy się ponabijać.

  Mogłem coś popierdolić, bo piszę to na szybko w oczekiwaniu na makaron, korzystając jedynie z własnej pamięci. A i jako tępy student polibudy (hehe różniczka, AutoCAD, masturbacja) ekspertem nie jestem.

  Wołam zainteresowanych: @jan_zwyklak, @WlasciwosciBetonu.
  Otaguje, co mi tam:
  #religia #ateizm #filozofia
  pokaż całość

 •  

  Czy podczas Eucharystii zmienia się zawartość alkoholu w winie? Ktoś to kiedyś sprawdzał?
  No bo powiedzmy, że to wino ma nawet te 5%. Jeżeli przemienia się krew Chrystusa, to oznaczałoby, że Jezus miał z 50 promili. Niemożliwe. Nawet gdyby przeżył przyjęcie, to zaliczyłby taki zgon, że ze trzy dni dochodziłby do siebie.

  #religia #katolicyzm #heheszki #rozkminy #ateizm #chrzescijanstwo pokaż całość

  •  

   @majkkali: mowi sie predzej wierzacy niepraktykujacy co dla mnie bardziej oznacza, ze ktos wierzy w to co jest w pś, ale niekoniecznie w dogmaty kosciola. Uznawanie siebie za katolika= uznawanie dogmatow i wszystkich innych "wymyslow" KK.

   Zreszta brak praktykowania oznacza bardziej brak uczestnictwa we mszach, brak chodzenia do spowiedzi niz to, ze sie nie zgadza z tym co kosciol mowi na temat eucharystii.

   Nie zgadzasz sie z KK to szukasz dla siebie innej alternatywy, proste.

   Ja jestem abstynentem niepraktykującym.

   @severson: Złoto.
   Teraz będę mogła wszystkim dobrze odpowiadać:
   - to nie tak, że nie rozwalam wszystko gdzie popadnie, ja po prostu jestem niepraktykującę pedantką
   -to nie tak, że lubię siedzieć w piwnicy, po prostu jestem niepraktykująca imprezowiczką
   pokaż całość

  •  

   @severson: Jest pewna luka w tym rozumowaniu, ksiądz nigdy nie dał mi wina na mszy, tylko opłatek (nie smakował jak mięso ;( )

  • więcej komentarzy (80)

 •  

  W Polsce wcale nie ma dyskryminacji ateistów. Wcale #ateizm #bekazkatoli

  źródło: fromapp.jpg

 •  

  Jak nazywamy osobę która pod groźbą okrutnej kary zmusza ludzi do oddawania jej czci?

  • 39 głosów (81.25%)
   Bóg Ojciec
  • 4 głosy (8.33%)
   Syn Boży
  • 5 głosów (10.42%)
   Duch Święty
 •  

  Dlaczego na wykopie chcą kneblować usta poprawnością polityczną i ukrywać fakty które są im nie na ręke?

  Istnieje negatywny związek pomiędzy inteligencją a religijnością. Innymi słowy: im wyższy iloraz inteligencji, tym większa szansa, że dana osoba jest ateistą - czytamy na łamach najnowszego wydania czasopisma „Evolutionary Psychological Science”.
  230 zakopów poprawnych politycznie zasrańców.

  STOP POPRAWNOSCI POLITYCZNEJ NA WYKOPIE!

  https://www.wykop.pl/link/4162893/dlaczego-ludzie-bardziej-inteligentni-czesciej-sa-ateistami/
  #neuropa #4konserwy #ateizm
  pokaż całość

 •  

  Jak to jest, że osoby wierzące mają taką dużą skłonność do wszelakich teorii spiskowych, ale żeby podważyć rzetelność książki sprzed ponad 2000 lat to już nigdy nie przyjdzie im to do głowy?

  #religia #ateizm #chrzescijanstwo

  •  

   @biliard:

   Wiadomo natomiast, że najstarsza ewangelia napisana została... wiele, wiele lat po śmierci Jezusa

   Jest to swoją drogą ciekawy temat. Grecy nie ufali źródłom pisanym tak bardzo jak "żywemu słowu", czyli świadectwu osób. Takie osoby można przecież było przesłuchać i na tej podstawie stwierdzić czy mówi prawdę, czego z pismem zrobić się nie da. Dopiero gdy naoczni świadkowie byli bliscy śmierci, ich zeznania zostawały spisywane. Widać to nie tylko w przypadku ewangelii, ale także biografii sławnych Greków i Rzymian. Żywot Jezusa spisano więc całkiem szybko w porównaniu np. do Epikura czy Euklidesa którzy musieli czekać na to kilka wieków. pokaż całość

  •  

   @waro: podważana miliard razy i przez wierzących i niewierzących, więc nie wiem skąd wziąłeś przekonanie, że podważana nie była.

  • więcej komentarzy (9)

 •  

  (Jestem trochę podchmielony i mogę pierdzielić głupoty. Proszę o wyrozumiałość.)

  Nie wiem czy jestem wierzący, czy też nie.
  Siedząc dziś przy piwku, oglądałem debaty między ateistami a katolikami, i naszła mnie pewna refleksja.
  Jak powinniśmy traktować wiarę?
  Nie wierzę w istnienie wszechmogącego boga, który wszystko stworzył, zaplanował i obserwuje
  to z góry, by w dniu naszej śmierci decydować czy wbijamy do niego czy wyśle nas do tego złego
  diabła na wieczne męki.
  Całą wiarę traktuję jako swego rodzaju filozowię podobną do wielu innych filozofii, które
  pomagają nam w życiu. Było wielu starożytnych filozofów przed Jezusem, którzy promowali
  określony styl życia m. in. stoicyzm, który wyznawał utrzymywanie stanu spokojnego szczęścia niezależnie od zewnętrznych warunków. (wiki)
  Jednakże nie stworzyli oni żadnych kościołów i religii za które ludzie ginęli, usiłując i zmuszając ich do tego,
  a nie innego "stylu życia".
  W ten sam sposób traktuję religię.
  Jako wyznacznik tego czym powinienem się w życiu kierować (10 przykazań, itp.).
  Traktuję chrześcijaństwo trochę wybiórczo, bo nie chodzę do kościoła, nie daje na tace,
  nie przyjmuje księdza, nie modlę się i tak dalej, jednakże uważam, że wartości, które przekazuje nam
  chrześcijaństwo i katolicyzm (po części) to dobre wartości, które sprawiają, że człowiek
  jest lepszą osobą, i dzięki temu wiem czym kierować się by być dobrym:
  dbanie o bliskich, szanowanie innych ludzi i ich poglądów itd.
  O co mi chodzi, zeby nie przedłużać.
  Czy ateizm, nie-teizm czy agnostycyzm jest zły?
  Ludzie, którzy kierują się (przypadkowo?) naukami kościoła i wiary chrześcijańskiej, jednocześnie
  odrzucając istnienie boskich istot, mocy stwórczych oraz chodzenie do kościoła, są hipokrytami czy nie?
  Nie jestem katolikiem, bo nie chodzę do kościoła.
  Nie jestem chrześcijaninem, bo nie wierzę w Boga.
  Jestem ateistą? Ale przestrzegam nauk Jezusa co czyni ze mnie hipokrytę.
  Mogę twierdzić, że jestem agnostykiem, ale zapytają: dlaczego kierujesz się w życiu
  naukami osoby, której istnienia nie potrafisz udowodnić?

  Czy jest jakieś (naukowe?) określenie na osobę taką jak ja?
  I co o tym myślicie mirki?

  #chrzescijanstwo #katolicyzm #wiara #ateizm #agnostycyzm #przemyslenia
  #rozkminypoalkoholu
  pokaż całość

  źródło: ssss.png

 •  

  W dzisiejszym odcinku tematem przewodnim będzie pogańska reakcja na fakt pojawienia się chrześcijaństwa. Mianowicie: zajmiemy się tym jak poganie widzieli nową religię, co o niej myśleli i jak ją rozumieli. Chociaż uczciwiej będzie powiedzieć: jak MOGLI ją widzieć i rozumieć. Mogli, bo interesują nas przede wszystkim przeciętni mieszkańcy Imperium, a ci nie zostawili nam wielu wskazówek.

  Samo pojawienie się nowego kultu nie było niczym nadzwyczajnym w pogańskim świecie. Z poprzedniego odcinka wiemy o bujnym życiu religijnym, pojawiających się misteriach ze wschodnimi korzeniami, nowych kultach będących efektem synkretyzmu religijnego oraz o nieustannej reinterpretacji starych wierzeń.

  Wiemy też, że mimo iż zazwyczaj nie wywoływało to dużych kontrowersji, to spotykało się często z nieufnością ze strony co bardziej konserwatywnej części społeczeństwa. Chrześcijaństwo wzbudzało jednak o wiele większe emocje i okazało się być o wiele twardszym orzechem do zgryzienia.

  Dlaczego tak było? Raczej nie był to efekt tego, że chrześcijańskie wierzenia zakładały, że Bóg stał się człowiekiem. W pogaństwie był to częsty motyw choć, zazwyczaj, rzecz działa w drugą stronę i to ludzie dostępowali deifikacji. Co ciekawe, niektórzy chrześcijańscy misjonarze, święci i cudotwórcy byli brani za takich właśnie herosów przez ich pogańskich sąsiadów.

  Idee podobne do chrześcijańskiego monoteizmu zagościły wśród filozofów i wyższych warstw społecznych na dobre. Hierarchię niebiańskich bytów również ciężko nazwać obcą i niezrozumiałą dla pogan ideą. Zwłaszcza dla tych, którzy byli zwolennikami medioplatonizmu.

  Pierwsze pęknięcia pojawiały się w kwestii daimonów. Cześć chrześcijan zaczęła je bardzo szybko utożsamiać z Szatanem i jego sługami (stąd współczesne określenie demon). Tak jak wspominaliśmy, z czasem, pojawił się i zyskał na popularności pogląd, że pogańscy bogowie to tak naprawdę demony.

  I to był problem. To oraz fakt, że chrześcijanie uważali, że ich Bóg ma wyłączność na odbieranie czci. Cały cymes w tym, że starożytne społeczności były w zasadzie wspólnotami opartymi na religii. Dotyczy to w zasadzie wszystkich form państwowości istniejących w basenie Morza Śródziemnego.

  Ciężko tu jednak mówić o państwie wyznaniowym w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. Pogaństwa nie były bowiem zbyt wymagające. Nie miały jasno zdefiniowanej doktryny. Nie domagały się autentycznej czci dla bóstw i nie miały jasno sformułowanej teologii. Przynajmniej jeśli porównamy je z chrześcijaństwem czy wierzeniami żydowskimi.

  System ten można streścić w następujący sposób - w przestrzeni publicznej musisz brać udział w kulcie wspólnoty, do której należysz. Przy czym wszystkie wspólnoty musiały oddawać cześć cesarzowi i bogom rzymskim. To czy ktoś naprawdę wierzył w bogów było kwestią drugorzędną, dopóki nie podważał ich istnienia publicznie. Wyłamanie się z kultu nie było zatem problemem wiary bądź jej braku tylko zamachem na władzę i porządek społeczny.

  Chrześcijanie nie dość, że odmawiali udziału w publicznych ofiarowaniach to jeszcze mieli dość tupetu żeby twierdzić, że ich bóg jest lepszy niż cesarski panteon. Nie tylko lepszy zresztą - że jako jedyny jest prawdziwy. Jakby tego było mało, to wielu z nich uważało, że ten panteon to nie zbiór mitów, przekłamań czy zwyrodniała forma pierwotnego objawienia tylko demony, zło wcielone.

  Zło tymczasem, trzeba przecież aktywnie zwalczać. Nie trzeba chyba mówić, że tego typu opinie nie podobały się poganom? Bardzo dziwna i obraźliwa była dla nich również idea boga gniewającego się za brak osobistego oddania. Pogańscy bogowie byli obrażeni brakiem odpowiednich rytuałów. Chrześcijański Bóg chciał osobistej czci, a na tych, którzy mu jej nie oferowali, miała czekać kara.

  Poganie nie rozumieli tego konceptu i często wyśmiewali go, mówiąc na przykład, że jakoś nie słyszeli żeby ktoś bluźniący chrześcijańskiemu bożkowi został porażony piorunem. Chrześcijanie odpowiadali zapewne, że większość kar czeka na grzeszników po śmierci. To również spotykało się często ze wzruszeniem ramion. Wielu pogan nie wierzyło w życie pozagrobowe albo uważało, że i tak jest ono niezbyt ciekawe.

  I tu mogę wrócić na szybko do kwestii poruszonej przez colegę @ja_nie_lubie. O tych wierzeniach wiemy z, że się tak wyrażę, samego źródła. Mianowicie: inskrypcje nagrobne. Wśród uczonych jest kilku szaleńców, jak na przykład Sencer Sahin (cześć jego pamięci), którzy poświęcili znaczną część swojej kariery na badanie tego typu rzeczy. Przestudiował on całe mnóstwo inskrypcji w duchu: „Grobowce są ostatecznym miejscem zamieszkania ludzi [...] ofiara z łez jedyną własnością umarłych- miasta ciszy”.

  Wielu przeszkadzała też chrześcijańska nauka o zbawionych i potępionych. Uważali, że jest bardzo dziwna i szkodliwa społecznie bo wprowadza duże podziały. Czciciele Baala czy Izydy nie byli zdania, że ci, którzy zanosili prośby do Jupitera czy Merkurego zostaną ukarani (a nawet jeśli, to na pewno nie mówili tego głośno). Czciciele Jahwe dokładnie na odwrót. Na pewno nie polubisz kogoś, kto mówi Ci, że będziesz męczony całą wieczność, bo czcisz Glykona czy innego Seta.

  To oraz sprzeciw wobec wspólnotowych kultów, było poglądami najtrudniejszymi do przełknięcia dla pogan. Albo inaczej, takimi, których głoszenie wywoływało największą niechęć i/lub agresję. Na pewno większą niż monoteizm, rytuały czy wcielony Najwyższy Bóg, który umiera na krzyżu jak pospolity opryszek.

  Zachowane dzieła krytykujące chrześcijaństwo za jego teologiczne/filozoficzne koncepty nie dają pełnego obrazu. Jest to efekt tego, że ich autorzy należeli do klasy wyższej i od chrześcijaństwa odrzucała ich część jego doktrynalnych postulatów albo chociaż wyobrażenia jakie mieli na ich temat.

  Jak zatem przeciętni poganie widzieli i rozumieli chrześcijańskie nauczanie poza tym, że nie podobało im się przeświadczenie chrześcijan o monopolu na prawdę? Oczywiście musimy tu mocno uogólniać, bo po obydwu stronach istniało wiele interpretacji, ale część poglądów była albo wspólna dla większości albo chociaż dla dużej części. Generalne zastrzeżenie jest takie, że poganie mieli nikłe pojęcie o tych kwestiach.

  Był to, oprócz zwykłego braku zainteresowania, efekt tego, że nie bardzo mieli skąd brać informacje. Instruktarze były dla katechumenów. Ponadto wiemy, że w momencie gdy konwersje zaczęły się robić masowe, to i oni byli traktowani z taryfą ulgową bo przecież jest jeszcze formacja. Czyli najpierw można zostać chrześcijaninem, a dopiero później zgłębiać to, co pojęcie to dokładnie oznacza.

  Większość literatury chrześcijańskiej była pisana dla celów wewnętrznych, aby tłumaczyć zagadnienia związana z wiarą tym, którzy byli już częścią kościoła albo byli krok od stania się nią. Apologetyka, jeśli nawet przyjąć, że była pisana dla celów polemicznych, nie wychodziła poza grono ludzi zainteresowanych filozofią i raczej nie trafiała pod strzechy.

  Ponadto mówimy o czasach, w których jakieś 3/4 społeczeństwa nie umiało czytać. Głównym źródłem „informacji” były zatem opowieści i plotki, które powstawały na skutek co sensacyjniejszych i budzących silne emocje wydarzeń. To oraz... wcześniejsze plotki i wyobrażenia o wierze żydowskiej z którą chrystianizm był początkowo mylony.

  Oczywiście jakaś część ludzi miała lepsze i wiarygodniejsze informacje. O chrześcijaństwie dowiadywali się od wędrownych kaznodziejów, ulicznych nauczycieli albo od przypadkowych, szeregowych chrześcijan (sąsiadów, członków rodzin, znajomych etc.). Tyle, że ci ludzie mogli mieć bardzo różny poziom wiedzy i niekoniecznie musiał się on zgadzać z poglądami większości albo tymi, które prezentują chrześcijańscy pisarze ani też z tym, co my dzisiaj rozumiemy jako chrześcijaństwo.

  Zajmijmy się może najpierw tymi, którzy mieli lepsze info. Co mogli wiedzieć? Na podstawie źródeł możemy mniemać, że wiedzieli o monoteizmie, przy czym niekoniecznie rozumieli chrześcijański koncept boga. Istnieje duża szansa, że byli świadomi nauczania o różnego rodzaju pośrednikach między Bogiem a ludźmi, różnych rodzajach aniołów i prorokach. W końcu w wierzeniach grecko-rzymskich pośrednicy również występowali.

  Chrześcijanie zaznajamiali ich także z pojęciem grzechu i dużych wymagań co do prowadzenia się. Za tym z kolei szła wiedza o karze jaka czeka każdego, kto świadomie odrzuca przykazania. Zapalczywość Boga była jednak równoważona obietnicą zbawienia, wiecznego życia w raju i opieki w życiu doczesnym.

  Obydwie te rzeczy były ważne i bardzo poszukiwane przez wielu żyjących wówczas ludzi. Ta opieka miała się przedstawiać nie tylko w pomyślnym obrocie spraw życia codziennego, ale także w bardziej spektakularny sposób. Czyli za pomocą cudów. To jednak szerzej omówimy sobie w następnym odcinku, gdy przejdziemy do przyczyn konwersji (i tutaj znowu odpowiemy pełniej na pytanie @ja_nie_lubie).

  Wielu ludzi, prawdopodobnie większość, miała jednak o wiele bardziej okrojoną wiedzę na temat chrześcijaństwa i bazowała raczej na sensacyjnych i wywołujących grozę opowieściach. Z tego też powodu widziała w chrześcijaństwie zbiór szkodliwych sekt stanowiących zagrożenie dla porządku społecznego.

  Jak już wiemy z pierwszych akapitów, chrześcijańskie odrzucenie (a często i potępienie) oficjalnych kultów nie pomagało ich sprawie. Musicie wiedzieć, że (w dużym uproszczeniu) Rzymianie upatrywali źródeł swojej siły i powodzenia w mos maiorum, czyli tradycji, którą odziedziczyli po przodkach. Integralną częścią tej tradycji była rzymska religia.

  Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że chrześcijanie mieli do niej różne podejścia i cześć uważała po prostu, że to zdeformowane Objawienie Pierwotne, inni, że demoniczny kult etc. Pogan nie interesował jednak powód, tylko sam fakt odrzucenia, który, ich zdaniem, był bardzo niebezpieczny dla wszystkich.

  W całym Cesarstwie tylko Żydzi mieli specjalny przywilej, na mocy którego nie musieli brać udziału w publicznych ofiarowaniach i kulcie cesarza. Fakt ten był zresztą jednym z powodów, dla których inni patrzyli na nich z podejrzliwością czy wręcz nienawiścią. Nie składasz ofiar bogom, którzy pozwalają istnieć światu? To tak jakbyś chciał żeby świat przestał istnieć. Czyli nienawidzisz ludzkości, która przecież przestanie istnieć wraz ze światem.

  Różnica polegała jednak na tym, że Żydzi (mimo wyjątków) nie byli nastawieni tak misyjnie i znaczna cześć z nich uważała, że mają oni Boga na wyłączność. Do czego zmierzam - nie próbowali oni masowo nawracać pogan. To znaczy próby były, ale często spotykały się one z odrzuceniem ze strony większości/znacznej części ich samych (a już na pewno kapłańskiej elity skupionej w Jerozolimie). Z czasem, jak to powiedział Simon "judaizm zasklepił się w sobie i zajął studiowaniem Prawa".

  Uważa się, że zanim na scenę wkroczył Paweł i mu podobni, „chrześcijanie” mieli bardzo podobne nastawienie. Mamy dobre powody by mniemać, że do końca I wieku poganie nie rozróżniali zbytnio obydwu grup. Pawłowe podejście szybko się jednak upowszechniło i źródła z II wieku jasno wykazują, że w tych czasach sytuacja zmieniła się o 180 stopni.

  Kwestia chrześcijan była o wiele poważniejsza, ponieważ wychodzili oni ze swoją nauką do pogan i próbowali ich przekonwertować na swoje przekonania. Wywoływało to oczywiście większą niechęć i nienawiść ze strony dużej części społeczeństwa. Jak nie lubisz mlecznego jogurtu, to go nie jesz, ale jak na placu przez który przechodzisz stoi mleczarz i ciągle mówi, że nie jedzący jogurtu poniosą konsekwencje, to... no, wkurzysz się.

  Sytuacja chrześcijan była gorsza także dlatego, że w przeciwieństwie do Żydów ich status prawny nie był w żaden sposób regulowany. Nie mogli liczyć na ochronę prawną no i nie mieli „swoich” dzielnic i osad, w których rządziliby się po swojemu. Co ciekawe większość zarzutów podnoszonych przeciwko Żydom przeszła na chrześcijan, na czele ze słynną onolatrią.

  Z poprzednich odcinków wiemy, że wiele tych zarzutów o „antysystemowość” nie była do końca prawdziwa albo raczej nie była prawdziwa dla wszystkich chrześcijan. Zdaniem Simona, chrześcijaństwo było najradykalniejsze, gdy nadzieja na rychłe przyjście Chrystusa była żywa. Czyli wtedy, kiedy poganie nie rozróżniali za dobrze synagogi od chrystianizmu.

  Nadzieja owa jednak z biegiem czasu słabła, a wspólnoty zaczęły reformować się i reinterpretować swoje nauczanie tak aby żyć w rzeczywistości, w której żywioły i zastępy nadprzyrodzonych istot nie dewastują świata. Wydaje się zresztą, że chrześcijaństwo nigdy tak naprawdę nie odrzucało posłuszeństwa władzy państwowej i nie sprzeciwiało się radykalnie istniejącym stosunkom społecznym.

  Już Święty Paweł twierdził, że ludzie nie powinni występować przeciwko władzy, która jako taka jest siłą miłą Bogu bo porządkuje świat. Trochę nadinterpretując można by powiedzieć, że chrześcijanie wyprzedzili epokę, bo we władzy widzieli elementy świeckie i religijne, podczas gdy dla pogan jedno było nierozerwalnie związane z drugim.

  Najpoważniejszą przyczyną konfliktu na linii cesarstwo/poganie - chrześcijaństwo było prawdopodobnie to właśnie rozróżnienie, a nie radykalizm, który przygasł gdy chrześcijaństwo na dobre pojawiło się na pogańskim horyzoncie. Chrześcijanie głosili lojalizm, ale odrzucali oficjalne kulty. Poganie nie potrafili zrozumieć tego konceptu i odrzucenie kultu odczytywali jako wystąpienie przeciwko władzy i porządkowi społecznemu.

  Nie był to jedyny problem. Wielu chrześcijan, wbrew temu co głosił Święty Paweł, uważało, że nie wolno spożywać mięsa pochodzącego z ofiar pogańskich i takiego, które miało w sobie krew. Cześć tego mięsa była sprzedawana później przez świątynie na targu, dlatego też obostrzenie to równało się w praktyce zakazowi spożywania posiłków z poganami. Wydaje się, że zakaz ten był przestrzegany jeszcze w IV wieku bo krytykował go Święty Augustyn.

  Takie podejście do sprawy bardzo utrudniało utrzymywanie normalnych stosunków między chrześcijanami i poganami - wspólne ucztowanie było czymś nieodzownym w przypadku przyjaciół czy nawet znajomych. Na dodatek (o czym też już wspominaliśmy) wiele wspólnot zabraniało chrześcijanom wstępowania w związki z poganami.

  To oraz konieczność inicjacji, aby brać udział w chrześcijańskich obrzędach religijnych, budowało poczucie obcości, które łatwo przeradza się w nieufność, która z kolei prowadzi do wrogości. Prawdopodobnie dlatego chrześcijański monoteizm był często interpretowany jako ateizm i mizantropia (nie czcisz bogów = nie chcesz żeby świat istniał = nienawidzisz ludzi).

  Inne popularne zarzuty to czary, niemoralne praktyki seksualne, mordy rytualne i kanibalizm. Te zarzuty są być może pokłosiem chrześcijańskiej philadélpheia, czyli braterskiej miłości. Chrześcijanie zwracali się do siebie per „bracie/siostro” co, w połączeniu z otwartością na kobiety, było odczytywane jako dowód na istnienie seksualnych relacji. Widać to na przykład w dialogu chrześcijańskiego pisarza Mincjusza Feliksa. Rozmowa toczy się między Oktawiuszem a poganinem Cecyliuszem i choć jest fikcją, to dobrze oddaje panujący klimat.

  Cecyliusz przypisuje chrześcijanom wszelki możliwe występki: „Wszędzie między nimi panuje jakby kult rozkoszy zmysłowej: nazywają się bez różnicy braćmi i siostrami”; „gaśnie zdradliwe światło, a wtedy w bezwstydnych ciemnościach sploty ciał toczą się w niewypowiedzianych namiętnościach, jak kto kogo dopadł; i chociaż nie wszyscy czynem, to jednak przez współświadomość na równi wszyscy wszeteczni."

  Pojawiają się tam także zarzuty o naruszanie porządku społecznego. Poganie nie rozumieli czemu chrześcijanie zadają się z kobietami, niższymi warstwami oraz niewolnikami. Nie wiedzieli czego dobry obywatel miał szukać w kontaktach z tymi grupami. Oczywiście chrześcijańskich podejść było całe mnóstwo, z poprzednich odcinków pamiętamy na przykład wzmianki o montanistach czy wysokiej pozycji kobiet w niektórych wschodnich wspólnotach.

  Z biegiem czasu na znaczeniu zyskała jednak (zwłaszcza na Zachodzie) ta opcja, która opowiadała się za tradycyjnym, choć nieco zmodyfikowanym podejściem. Modyfikacja polegała na stwierdzeniu, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest kochać i szanować innych. Pater familias nadal był Panem i Władcą w swoim domostwie, ale tak jak jego domownicy winni mu byli posłuszeństwo, tak on był im winny szacunek i opiekę.

  Kobiety, niewolnicy czy osoby z niższych warstw byli zatem takimi samymi ludźmi jak dobrzy obywatele i w związku z tym nie było niczego urągającego w zadawaniu się z nimi. Nie znaczy to, że powszechnie głoszono hasła równouprawnienia płci, abolicjonizmu czy społeczeństwa bezklasowego. Nie ta epoka. Pierwsze znana nam, zdecydowana krytyka instytucji niewolnictwa ze strony chrześcijaństwa to dopiero IV wiek.

  I tak dochodzimy do jednego z bardziej odjechanych zarzutów (jakby kazirodztwo i kanibalizm nie były wystarczająco dziwne). Mianowicie: chrześcijanie byli oskarżani o kult osła. Nie do końca wiemy jak ten dziwaczny pogląd powstał i czy był to autentyczny zarzut czy raczej satyra, sposób na wyśmianie kultu.

  Jego przykładem jest szeroko dyskutowane i interpretowane na wszelkie sposoby graffiti z Palatynatu (wrzucane już kilka razy w komentarzach). Przedstawia ukrzyżowanego człowieka z głową osła oraz mężczyznę z prawą ręką w górze. Gest ten jest odczytywany jako oddanie hołdu. Podpis pod rysunkiem zaś jest odczytywany jako (co ciekawe, są w nim orty) „Aleksamenos czci swojego boga”.

  Niektórzy badacze uważają, że ukrzyżowany osobnik to Chrystus, a malunek jest żartem z chrześcijanina Aleksamenosa, prawdopodobnie żołnierza/strażnika. Inni twierdzą jednak, że rzeczony Aleksamenos był tak naprawdę setianinem (gnostycka grupa) a malunek wcale nie jest żartem tylko standardowym przedstawieniem Seta. Jeszcze inni uczeni twierdzą, że grafitti może przedstawiać Anubisa.

  Teorii jest wiele, ale powszechnie przyjmuje się, że malunek dotyczy wierzeń chrześcijańskich, a zarzut onolatrii padał naprawdę. Potwierdza to na przykład Tertulian, przytaczając relację o Żydzie z Kartaginy, który stworzył karykaturę Chrystusa z oślimi uszami i podpisał ją jako „Onocetes - bóg chrześcijan”.

  Co ciekawe Żydzi również byli oskarżani o kult osła. Źródeł tego poglądu badacze dopatrują się w wykrzywionej tradycji żydowskiej, dotyczącej wyjścia z Egiptu, przytoczonej przez Tertuliana. Zdaniem pogan Żydzi błądzili na pustyni, aż spotkali osła, który wskazał im drogę wyjścia. Z tego też powodu mieli utożsamić swojego boga z osłem.

  Zarzut onolatrii przeszedł na chrześcijan, bo poganie mniej więcej zdawali sobie sprawę z żydowskich korzeni chrześcijaństwa. To wszystko brzmi absurdalnie, ale poglądy takie głosili nie tylko jarmarczni przekupnie, ale powtarzali go także ludzie z wyższych sfer. Robił to nawet tak znaczący zawodnik jak Fronton, nauczyciel Marka Aureliusza.

  Jak nie trudno się domyślać, wszystkie te rzeczy krążące w obiegu nie nastrajały pozytywnie, tak zwanej, opinii publicznej. Jako szanujący (niechby nawet tylko deklaratywnie) mos maiorum Rzymianin, nie będziesz odnosił się z sympatią do ludzi, którzy odrzucają odwieczne zasady, postępują niemoralnie i mają mordercze ciągoty.

  Z tego też tytułu uważa się, że za większością prześladowań o których donosili pisarze wczesnochrześcijańscy, stały tak naprawdę tłumy złożone z ich sąsiadów i współobywateli. Władze rzymskie były o wiele bardziej powściągliwe i ostrożne. Widać to na przykład po instrukcjach słanych do gubernatorów aby byli ostrożni i nie dawali wiary w pogłoski.

  Mniej lub bardziej spontaniczne tumulty takie nie były i często prowadziły nie tylko do rękoczynów, ale wręcz kończyły się zabójstwami. Ciekawy obraz napięć między różnymi społecznościami pokazuje nieco antychrześcijańska w wymowie Agora (nieco bo większość z jej „antychrześcijańskiego” wydźwięku wynika raczej z niewiedzy niż celowej manipulacji autorów). Nawet tam jednak przedstawia się pogan jako bezpośrednich prowodyrów zamieszek.

  Taka była ówczesna rzeczywistość. Napięcia między społecznościami rosły i znajdowały ujście w walkach na ulicach miast. Aleksandria była jednym z gorętszych terenów bo niemal od zawsze była kosmopolityczna. Nie znaczy to jednak, że była wyjątkiem. Wiemy o innych prześladowaniach i męczennikach. Źródła donoszą głównie o Azji Mniejszej i Syropalestynie, ale zdarzały się i w Galii czy Italii.

  Nie była to zresztą unikatowa cecha pogan, tylko raczej powszechnie przyjmowany sposób na rozwiązywanie problemów. Dużo wody upłynęło w Nilu i Tybrze, ale w końcu role się odwróciły i to chrześcijańskie tumulty stały się zagrożeniem dla pogan, żydów czy konkurencji w postaci tak zwanych heretyków.

  Jako się rzekło: obraz ten nie jest kompletny. I nie obejmuje on zarzutów jakie wysnuwali ludzie lepiej wykształceni i umiejący lepiej konstruować krytykę niż hurtem oskarżać o zabijanie małych dzieci i orgie. Pewnym przedsmakiem był wpis o Kelsosie i Orygenesie, ale do tego tematu jeszcze wrócimy.

  Nasza największą bolączką przy próbie rekonstrukcji pogańskiego odbioru chrześcijaństwa jest, tradycyjnie, brak źródeł. To co wiemy (albo raczej myślimy, że wiemy) jest w dużej mierze oparte na naszych domysłach i „antropologizacji”, przed którą tak przestrzegał MacMullen. W tym jednak wypadku jesteśmy na nią po prostu skazani.

  Z tego też powodu jesteśmy daleko od wyczerpania tematu. Nie to jednak było naszym celem tylko stworzenie pewnego szkicu, który chyba udało nam się uzyskać. Widzimy dlaczego większość pogan, w pierwszym odruchu, nastawiała się raczej negatywnie do chrześcijaństwa.

  Właśnie. Pogan. Chrystus i apostołowie działali przecież głównie wśród Żydów. Synagoga stosunkowo szybko orientuje się jednak w tym co się dzieje i, zdaniem badaczy, udaje się jej postawić bariery, które skutecznie zatrzymują odpływ wiernych.

  To oraz nastawienie zainicjowane przez Pawła powoduje, że być może już w 2 połowie I wieku miażdżąca większość nawracanych to poganie. W następnym odcinku zobaczymy dlaczego, mimo wszystko, chrześcijaństwo było jednak w stanie pozyskać sobie konwertytów wśród, zdawałoby się, totalnie obcych sobie ludzi.

  PS. Mam nadzieję, że nie ma miliarda błędów. Wielkie dzięki za pomoc dla @robson7 i jeszcze raz przepraszam za raki związane z formatowaniem tekstu. W razie jakby jednak były błędy to proszę o zgłaszanie.

  PS.2 Bardzo ciekawa kwestia dotyczy mordów rytualnych o jakie oskarżani byli chrześcijanie. Mieli oni jakoby grubo posypywać niemowlę mąką i niczemu nieświadomemu adeptowi dawać pałkę i kazać mu bić w to miejsce gdzie znajdowała się głowa. Gdy adept rozwalił dziecku czaszkę i trysnęła krew było już za późno- stawał się winnym zbrodni co cementowało jego związek ze ludobójczą wspólnotą. Potem musiał jakoby zjeść mąkę wymieszaną z krwią.

  Nie przypomina wam to wywodzących się z ludowego chrześcijaństwa legend o Żydach mordujących niemowlęta i piekących macę?

  #gruparatowaniapoziomu #chrzescijanstwo #katolicyzm #niedoszlahistoria #historia #4konserwy #neuropa #ateizm #zainteresowania

  Żydzi zabijający rytualnie młodego Williama (Obraz pochodzący z lektorium kościoła Świętej Trójcy w Loddon)
  pokaż całość

Ładuję kolejną stronę...

Popularność #ateizm

0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,0:0,0:0

Archiwum tagów