•  

  #dziendobry Dziś z cyklu #kobietygor - Joanna Piotrowicz - himalaistka, podróżniczka, instruktorka Wspinaczki Skalnej i Taternictwa PZA, Instruktor Sportu - Wspinaczka Sklana UKFiS, autorka wielu artykułów i felietonów o górach. Od 1985 r. mieszka w Konradowie niedaleko Lądka Zdroju, ma 2 dzieci, po urodzeniu dzieci, nie zrezygnowała ze wspinaczki, sama mówi o sobie, że taka wspinająca się matka ma po prostu sześć rąk :)

  Osiągnięcia górskie:

  eksplorowała #tatry i #alpy : Matterhorn, wejścia w zespołach kobiecych na Mont Blanc, Mount Maudit, Mount Blanc de Tacul, Grossglockner, #balkany i #himalaje w rejonie Langtang

  weszła na najwyższy szczyt całej Ameryki - Aconcanguę (6962 m), była kierowniczką tej wyprawy.

  2000 r. - jako druga Polka zdobyłą Chan Tengri* (7010 m)

  *Chan Tengri jest najbardziej wysuniętą na północ górą o wysokości ponad 7000 m n.p.m. Zdobycie m. in. tego szczytu jest wymagane dla uzyskania rosyjskiego wyróżnienia alpinistycznego: Śnieżnej Pantery. @plecak_odrzutowy dopowiada, że jeszcze > > Pik Pobiedy, Pik Komunizma, Pik Lenina i Pik Korżeniewskiej

  Na wyprawach i wyjazdach oprócz robienia notatek i pisania dzienników, zawsze prowadzi amatorską dokumentację fotograficzną. Jest autorką licznych artykułów i felietonów tworzących cykl "Alpinizm od podszewki" i drukowanych w miesięczniku "Góry i Alpinizm". Publikowała w "Taterniku", innych pismach branżowych. Jako ekspert wypowiadała się na łamach "Gazety Wyborczej" i udzielała wywiadów radiowych i telewizyjnych. Obszerne artykuły o niej ukazywały się w prasie kobiecej.

  #gory #himalaizm #ciekawostki
  pokaż całość

 •  

  Prawosławna Biblia, jej interpretacja, Apostolska Tradycja oraz języki nabożeństw.

  Czy każda Biblia jest taka sama? Czy łączą Żydów i wyznawców Chrystusa te same Święte Księgi? Czy interpretowanie Pisma Świętego jest tak proste, że wystarczy czytać, aby zrozumieć? Otóż nie!

  „Tak naprawdę, nie powinniśmy potrzebować Pisma, a powinniśmy prowadzić życie na tyle czyste, żeby zamiast ksiąg służyła nam bloagotat’ (łaska) Ducha, i żeby, jak te zapisane kałamarzem, tak i nasze serca były zapisane Duchem. Ale ponieważ odrzuciliśmy taką blagodat’, to użyjemy chociażby drugiego sposobu. A, że pierwszy był lepszy, to Bóg pokazał i słowem, i dziełem. Naprawdę, z Noem, Abrahamem i jego potomkami, jak i z Hiobem i Mojżeszem, Bóg rozmawiał nie przez pisma, a bezpośrednio, dlatego, że znajdował ich czystymi. Kiedy cały żydowski naród upadł w najgłębszą otchłań niegodziwości, wtedy dopiero pojawiły się pisma, tablice i nauki zawarte w nich. I tak było nie tylko ze świętymi w Starym Testamencie, ale jak wiadomo, i w Nowym. Tak i apostołom Bóg nie dał czegoś zapisanego, a obiecał zamiast pism dać blagodat’ Ducha. „On- powiedział im- nauczy was wszystkiego.” (J 14:26). I żebyś wiedział, że taki sposób (komunikacji Boga ze świętymi) był dużo lepszy, posłuchaj, co On mówi przez proroka: „Daję wam prawo nowe, dając prawa Moje w myśli ich, i na sercach ich napiszę je, i będą wszyscy nauczeni przez Boga.” (Jer 31:31-34; J 6:45). I Paweł pokazując tą wyższość, mówił, że on dostał prawo (napisane) nie na tablicach kamiennych, a na tablicach serc cielesnych (2 Kor. 3:3). Ale ponieważ z czasem jedni odeszli od prawdziwej nauki, a drudzy od czystości życia i moralności, to pojawiła się znów potrzeba w naukach pisanych. Pomyślcie, jak będzie nierozsądnie, jeśli my, którzy powinniśmy żyć w takiej czystości, żeby nie mieć potrzeby w Piśmie, a zamiast ksiąg udostępniać serca Duchowi, jeśli my, utraciwszy taką cześć i zapragnąć potrzeby w Piśmie, nie użyjemy, jak należy, i tego drugiego leczenia. Jeżeli godne jest naganny już to, że mamy potrzebę w Piśmie i nie przyciągamy ku sobie blagotati Ducha, to jaka, pomyśl, będzie nasza wina, jeśli nie zechcemy skorzystać i z tego sposobu, a będziemy ignorować Pismo, jak nadmierne i niepotrzebne, i takim sposobem ściągając na siebie jeszcze większą karę.”
  Św. Jan Złotousty

  Prawosławna Biblia jest oparta na tekstach greckich. Nie ma w tym żadnego helleno-centryzmu, a kryje się czysty pragmatyzm. Stary Testament został w pełni przetłumaczony na grekę ok. trzech stuleci przed Chrystusem przez samych Żydów. Tłumaczenie to nazywa się powszechnie Septuagintą (LXX- z łac. siedemdziesiąt). Żydzi zostali poproszeni o dokonanie tego dzieła przez ówczesnego władcę Egiptu, Ptolemeusza Filadelfa. Z każdego plemienia Izraela wysłano po sześciu tłumaczy, co dało ich łączną liczbę 72. Wykazywali się oni czystym życiem, znajomością Pisma Świętego oraz greki. Zostali podzieleni na grupy i po porównaniu rezultatów ich pracy, wszystkie były identyczne, co potwierdzało udział Ducha Świętego przy tłumaczeniu. W ciągu 72 dni pracy, na wyspie Faros, Septuaginta została ukończona i była dumą Żydów aż do czasów Chrystusa. W imperium rzymskim tłumaczeniem siedemdziesięciu posługiwano się częściej niż tekstami oryginalnymi, gdyż greka była powszechnie znana, a Żydzi rozsiani po cesarstwie często nie władali już językami przodków.

  Co zmieniło się po Chrystusie?

  Zatwardziałość żydowskiego karku jest tak wielka, iż już od I do IX w. włącznie zaczęli zmieniać Święte Pisma tak, aby nie pasowały do Chrystusa. Tymczasem Cerkiew od samego początku oparła się właśnie na Septuagincie, gdzie znajdują się setki proroctw o Jezusie Mesjaszu i Jego Boskości. Także Nowy Testament odwołując się do Starego używa tłumaczenia siedemdziesięciu.

  Przypomina mi to historię z J 12, 10-11, kiedy to po wskrzeszeniu Łazarza arcykapłani postanowili go zabić, gdyż był zbyt silnym dowodem na Boskość Jezusa...

  Jednym z najstarszych żydowskich kłamstw jest to, że panna, a nie Dziewica, miała urodzić Syna. Mówi o tym wyraźnie Tradycja i tłumaczenie siedemdzieięciu, które powstało przecież stulecia przed Chrystusem. Św. Symeon z Łk 2, 26 był jednym z tłumaczy owej Septuaginty. Pomyślał on, że wystąpił błąd w tekście, który trzeba poprawić, gdyż Dziewica nie może urodzić. Ponieważ był człowiekiem świętym, Święty Duch obiecał mu, że nie umrze dopóki nie zobaczy tego cudu. Żył ok. 300 lat, przez co współcześni mu naśmiewali się, że nie może umrzeć przez swoje grzechy.

  Zmienione teksty nazywa się masoreckimi (MT). Podam jeszcze jedynie kilka z setek zmian wprowadzonych do Słowa Bożego.

  1)
  „I wrogość postawię pomiędzy tobą i Niewiastą, i pomiędzy nasieniem twoim i nasieniem Jej, On na twoją czyhać będzie głowę, i ty czyhać będziesz na Jego piętę.”
  Rdz 3, 15 LXX

  „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.”
  Rdz 3,15 MT

  Zmiana jest znacząca. Dlaczego? Wskazanie na nasienie kobiety w tekście LXX, a nie jak przyjęto mężczyzny lub jak podaje tekst MT potomstwo, wskazuje na sposób poczęcia Mesjasza, natomiast konkretne ukazanie „On”, zamiast „ono”, mówi o przybyciu konkretnego Chrystusa, który pokona węża.

  2)
  "Nie odejdzie książę od Judy i wódz od lędźwi jego, dopóki nie przyjdzie odłożone dla Niego, i On oczekiwaniem narodów."
  Rdz 49,10 LXX
  Jest to proroctwo o Mesjaszu jako oczekiwaniu narodów. Plemię Judy posiadało władcę do ok. 12 roku życia Jezusa, kiedy to panował ostatni wódz z pokolenia Judy- Herod Archelaos. Po jego obaleniu, Żydzi przeszli pod bezpośrednią kontrolę rzymian i zostali włączeni do prowincji syryjskiej. Nawet niewola babilońska nie odebrała wodzącej roli i tożsamości temu plemieniu (Ezdr 1, 5-8). Zburzenie Jerozolimy w 70 r. Po Chrystusie zmieniło wszystko. Proroctwa o Mesjaszu po tym wydarzeniu nie mogły się już spełnić, gdyż obecność Mesjasza w II Świątyni była przepowiedziana (Ang 2,7- 9; Ml 3,1), więc po zburzeniu jej, kolejny „mesjasz” będzie już antychrystem. Poza tym, do zburzenia Jerozolimy, każdy Żyd mógł udowodnić swoją genealogię, dzięki czemu nikt nie miał wątpliwości, że Jezus jest z plemienia Dawida, a Mesjasz powinien być właśnie jego potomkiem. Po zburzeniu żaden „mesjasz” nie będzie już wstanie sięgnąć do archiwów i udowodnić swojego pochodzenia.

  "Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego, i jemu będą posłuszne narody."
  Rdz 49,10 MT
  Czyżbyśmy mieli tu do czynienia z żydowskimi marzeniami o antychryście obejmującym władzę nad światem? Żydzi mówią, ze „mesjasz” ma wprowadzić pokój na ziemi. Św. Ap. Paweł im odpowiada:
  „O czasach i okresach, bracia, nie potrzeba wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański jak złodziej w nocy przyjdzie. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» - wtedy niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby dzień jak złodziej was zaskoczył.
  Tes 5, 1-4
  „Pokój i bezpieczeństwo” przyniesie antychryst, wraz z rządami światowymi i pieczęcią.

  3)
  "Nie pokładajcie nadziej w książętach i synach człowieczych, jako nie ma w nich zbawienia."
  Ps 145,3 (numeracja LXX)
  "Nie pokładajcie nadziei w książętach i synu człowieczym (lub czasem człowieku), jako nie ma w nim zbawienia."
  Ps 146,3 (numeracja masorecka)
  Czyżby przeciw Synowi Człowieczemu?

  4)
  Zmieniono wiek patriarchów oraz długość wydarzeń historycznych na potrzeby talmudu. Np. po wprowadzeniu zmian rabbini zaczęli uosabiać Melchisedeka z Semem. Św. Ap. Paweł porównuje Melchisedeka z Chrystusem, jako niemającego ojca i matki oraz jako króla i kapłana (Hebr 7,1-11). Jeśli Melchisedek jest Semem, to porównania Św. Ap. Pawła nie mają sensu. Także po wprowadzeniu zmian, wydarzenia Biblijne mijają się z wydarzeniami historycznymi jak niewola babilońska, czy podboje Aleksandra Macedońskiego. Wg dat Septuaginty, takiego konfliktu nie ma.

  Żydzi z całych sił starają się podważyć autentyczność tłumaczenia siedemdziesięciu, przez wzgląd na Chrystusa, jednak została ono obronione przez Orygynesa, który porównał, słowo w słowo, tekst grecki z oryginałem. Dokonał tego w czterech równoległych kolumnach. Obok greckiego słowa było to samo słowo w transkrypcji hebrajskiej, a obok hebrajskiego- w transkrypcji greckiej.

  Jeśli dalej ktoś ma wątpliwości co do Septuaginty, przypomnę fakt odnalezienia Kumaranskich rękopisów w 1947r. Naukowcy oszacowali ich pochodzenie na ok. III w. przed Chrystusem. Były zapisane po herbrajsku oraz aramejsku i zawierały w sobie większość ksiąg Starego Testamentu. Po analizie tekstów naukowcy jednoznacznie stwierdzili, iż treść tłumaczenia siedemdziesięciu, a nie tekst masorecki, pokrywa się z odkrytymi rękopisami. Inne starożytne teksty odnalezione w tych językach pochodziły przeważnie z czasów po Chrystusie i były już objęte rabbińskim skażeniem. Czyż nie jest symboliczną data odnalezienia tych rękopisów? W tym samym roku ONZ uznało państwo Izrael, a Bóg niejako przypomniał Żydom, która wersja Pisma Świętego jest natchniona przez Niego, a która przez diabła.

  Dla mnie największym dowodem autentyczności Septuaginty jest fakt, że Cerkiew od początku bazowała właśnie na niej, a także ewidentna Boża Opatrzność, która zainicjowała dane tłumaczenie wiedząc o późniejszych żydowskich ingerencjach w Pismo Święte. Także bardziej powszechne użycie greki było zapewne sprawą Opatrzonści, którą rozpowszechniła wieki wcześniej poprzez podboje Aleksandra Macedońskiego. Poza tym, aparat pojęciowy greki jest nieporównywalnie większy od hebrajskiego czy łaciny, pisze o tym św. Bazyli Wielki, dlatego Nowy Testament i Sobory Powszechne oparły się na tym języku. Niestety dziś najczęściej tłumaczy się Biblię z języków oryginalnych, czyli używając tekstów skażonych ingerencją.

  „Cerkiew Boża nie znała innego Słowa Bożego, prócz 70-ciu tłumaczy, i kiedy mówiła, że Pismo jest Bogo-natchnione, rozumiała Pismo właśnie w tym tłumaczeniu.”- Św. Theofan Zatwornik

  Popularną na zachodzie Wulgatę tłumaczono również z żydowskich tekstów, za co jeszcze za życia był krytykowany jej autora- Św. Hieronima. Także same tłumaczenia owego Świętego, w tym Nowego Testamentu, zostawiają wiele do życzenia. W J 20,17 Chrystus mówi „nie dotykaj mnie”. Wulgata mówi „nie zatrzymuj mnie”. Maria Magdalena upadła do nóg Chrystusa i dotknęła go jak wiemy z Mt 28,9, jej nierozłożona ręka jest do dziś przechowywana w athoskim monasterze Simonopetra i posiada ona nieustannie temperaturę żywego ciała 36,6. Jak wyjaśnia Tradycja, jest tak dlatego, ponieważ dotknęła Zmartwychwstałego. Niby mała zmiana tekstu, a tłumaczenie w takich przypadkach staje się swobodną interpretacją. Z Wulgaty tłumaczył popularny w Polsce ks. Wujek.

  Kanon Septuaginty obejmuje 51 ksiąg, a słowiański i gruziński przyjął z Wulgaty III Księgę Ezdry (wg numeracji Wulgaty IV).

  Współczesny kanon Nowego Testamentu jest chyba taki sam na całym świecie, choć znów pozostaje kwestia dobrego tłumaczenia. Został on napisany głównie w j. greckim koine z wyjątkiem Ewangelii wg Św. Mateusza, którą pierwotnie napisano po aramejsku.

  Kwestia chyba najbardziej istotna i sporna- jak czytać i interpretować Biblię.

  Prawosławie opiera się tylko i wyłącznie na wyjaśnieniach Świętych i Tradycji wg zasady consensus patrum, czyli zgody Ojców. Ostateczną definicję tego pojęcia sformułował Św. Wikienty Lirinski mówiąć:

  „Powinno się brać pod uwagę jedynie tych Ojców, którzy żyjąc, ucząc i przebywając w wierze i w katolickiej łączności święcie, mądrze, nieustannie doznali zaszczytu albo z wiarą spocząć o Chrystusie, albo błogosławienie umrzeć za Chrystusa.

  A wierzyć im powinno się wg takiej zasady: że tylko albo wszyscy oni, albo większość ich jednomyślnie przyjmowali, zachowywali, przekazywali otwarcie, często niezachwianie, jakby wg jakiejś wstępnej zgody między sobą nauczycieli, to uważać bez wahania, wiernym i bezspornym; a o czym myślał kto, święty albo on wykształcony, wyznawca albo i męczennik, nie zgodnie ze wszystkimi albo nawet wbrew wszystkim, to uważać to za osobiste zdanie, ukryte, prywatne, sekretne od autorytetu ogólnego, otwartego i ogólnonarodowego wierzenia; żeby, zostawić starożytną prawdę wszechświatowego dogmatu, wg niegodnego zwyczaju heretyków i schizmatyków, z ogromnym niebezpieczeństwem wobec wiecznego zbawienia, nie naśladować nam nowemu zbłądzeniu jednego człowieka.”

  Choćby wszyscy współcześni biskupi i naukowcy świata zechcieliby coś zmienić lub zinterpretować inaczej niż Święci, Cerkiew tego nie zaakceptuje.

  Kiedy i co mówili Święci? Mówili wtedy i to, co mówił/pokazywał im Duch Święty.

  Św. Serafim Sarowski, do którego przychodziły tłumy pytając o rady, powiedział, że będąc w Duchu nie popełniał błędów, mówiąc od siebie bywały. Św. Wasonufiusz wyjaśnia, że jeden Święty może się pomylić, jeśli uwierzył swoim nauczycielom i nie przemodlił jakiejś kwestii. Możliwe także, że jego pisma zostały skażone przez heretyków, jak w przypadku Św. Grzegorza Bogosłowa, do którego dzieł została dopisana nauka o apokastazie, czyli zbawieniu na końcu czasu całego wszechświata, łącznie z szatanem. Wielu Świętych, mających niezależnie to samo zdanie, uznaję się za oświeconych przez Boga. Św. Grzegorz Bogosłow mówi- „bogosłowem (teologiem) jest ten, kto się modli, a kto się modli jest bogosłowiem.”, ma on tu na myśli, że Prawosławie jest oparte na mistycznym doświadczeniu świętych, a nie scholastycznych, pseudonaukowych teoriach. „Herezja to grzech umysłu”- Św. Ignati Brjanczaninow. Poprzez modlitwę, czyli obcowanie z Bogiem, odkrywa się prawdę, a nie poprzez logiczne wywody. Logika jest stworzona i dana dla materialnego świata, „Nie są bo myśli moje jak myśli wasze, ani jak nie są drogi wasze drogami Moimi, mówi Pan. Ale jak odległe niebo od ziemi, tak odległe drogi Moje od dróg waszych, i rozmyślenia wasze od myśli Mojej.” (Iz 55, 8-9). Bóg nie podlega żadnym prawom, żadnej logice, gdyż On je stworzył i one są Mu podległe. Duchowość natomiast rządzi się innymi prawami niż ziemska logika, dlatego jedynie prawosławny mistycyzm może ukazać prawdę o niej, z kolei, aby być pewnym, że objawienie nie pochodzi np. od demonów, Cerkiew słucha jedynie ludzi świętych, którzy potrafili w Duchu rozpoznać nawet najprzebieglejszą pułapkę diabła. U heretyków często może dostrzec, że ich „święci” mają objawienia różniące się od siebie i co najważniejsze, różne od Tradycji.

  Niesamowicie ekscytujące jest czytanie objaśnień Pisma Świętego przez starożytnych Ojców Cerkwi. Szczególnie podoba mi się lektura Św. Jana Złotoustego, inaczej Chryzostoma, którego cytat umieściłem na początku. Emanuje z owego cytatu właśnie doświadczenie obcowania z Bogiem, a nie teoria czy domysły. Śww. Ojcowie piszą bardzo wiele o nie tak oczywistych dla nas rzeczach. Wyjaśniają w Duchu to co nie zostało napisane, lub co jest trudne do zrozumienia. Św. Złotoustemu wyjaśniał swoje listy sam Św. Ap. Paweł. Na potwierdzenie tego, iż Św. Apostoł dyktował mu wyjaśnienia- lewe ucho Św. Jana nie uległo rozkładowi. Jego głowa znajduje się w athoskim monastyrze Watoped.

  Kiedyś jedynie Tradycja żydowska, a teraz jedynie prawosławna umie czytać Pisma Święte. Magowie, którzy przybyli pokłonić się Chrystusowi, znali zapewne proroctwa o Mesjaszu, ale nie umieli ich wszystkich interpretować, dlatego dopiero w Jerozolimie dowiedzieli się, gdzie wg Pisma narodził się Jezus (Mt 2, 1-6). Etiopczykowi zostało wyjaśnione proroctwo Proroka Izajasza dopiero przez Św. Ap. Filipa (Dz 8, 29-40). Ani sam Etiopczyk, ani Żydzi, ani nikt inny nie umiał wyjaśnić dobrze danego proroctwa, prócz oświeconego Duchem Apostoła.

  Św. Złotousty mówi ponadto, że gwiazda prowadząca mędrców to nie była gwiazda, lecz anioł. Wędrował razem z magami w różnych kierunkach, zatrzymywał się, gasł (jak w Jerozolimie), świecił w dzień, ukazał im konkretne Dzieciątko. Żadna gwiazda, kometa itp., nie mają takich zdolności. Bóg dał im taki znak, jaki byli w stanie zrozumieć poganie (1 Kor 14,22) i tylko im był on dany, bo wypytywano ich przecież od kiedy widzą ów gwiazdę. Gwiazdę jako zjawisko naturalne ujrzeliby wszyscy. Dopiero po oddaniu pokłonu Chrystusowi, anioł zaczął bezpośrednio komunikować się z nimi. Magowie nie znali dobrze Świętych Pism, gdyż nie wiedzieli np. o narodzeniu Mesjasza w Betlejem. Zapewne zachowały się w Persji żydowskie przepowiednie o Chrystusie, jednak jedynie w kontekście Tradycji Pisma Święte mają sens. Święci mówią, iż Boże wezwanie skłoniło magów (i to nie wszystkich, a tylko tych z czystymi sercami, którzy porzucili adorację gwiazd na rzecz Boga-Stwórcy, czyli Chrystusa) do wyruszenia w podróż oraz w ogóle wiary w jej sens. Wyjaśniają Święci także, że Święta Rodzina przebywała w Betlejem 40 dni. Biblia mówi przecież, że magowie pokłonili się Jezusowi w domu, a nie w jaskini, gdzie była stajnia. Czterdziestego dnia udano się do świątyni, gdzie doszło do spotkania ze Św. Symeonem. Dopiero po tym wydarzeniu, o którym mówiła cała stolica, Herod poczuł się upokorzony, gdyż magowie nie dali mu znać, gdzie jest Dzieciątko, i zarządził rzeź niewiniątek.

  Starożytni Święci znali doskonale Tradycję żydowską oraz tę o czasach Chrystusa i początkach Cerkwi. Otrzymywali oni także oświecenie bezpośrednio od Boga. Św. Bazyli Wielki widział na własne oczy, stworzenie świata, dzięki czemu wytłumaczył, jak należy czytać Pisma o stworzeniu. Prawosławni nigdy sami nie interpretują Pisma Świętego. Wszystko zostało już wyjaśnione, a odpowiedź za błędy na Sądzie Ostatecznym jest zbyt wielka, aby ryzykować ufnością we własny, słaby, ograniczony i omylny umysł. Wystarczy, że przeoczymy jakiś mały detal i możemy wpaść w herezję. Kiedy sam Autor, Święty Duch wyjaśnia świętemu, co miał na myśli, takiego ryzyka nie ma.

  Spójrzmy na protestantów i ich dzieci- świadków jehowy, adwentystów dnia siódmego czy mormonów. Naiwność trzymania się kurczowo jedynie Biblii, w oderwaniu od kontekstu i Tradycji, doprowadza do tragedii, gdyż jest ich ponad 300 różnych rozłamów i każdy interpretuje Biblię inaczej, jak chce. Nie biorą biedacy pod uwagę nawet nauk uczniów Apostołów (np. Dionisy Areopagit, Ignacy Bogonosec, Ptolemeusz itd.) czy Świętych pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ale czy fakt, że czegoś nie ma w Ewangelii znaczy, że coś się nie wydarzyło? Apostołowie rozpłynęli się w powietrzu, bo nie opisuje Biblia ich losów? Skąd wiemy, że Św. Ap. Tomasz ewangelizował w Indiach, Św. Ap. Andrzej w obrębie Morza Czarnego, i że ukrzyżowano go w Patrach? Ich historie są zapisane bardzo szczegółowo, ale nie było potrzeby umieszczać ich w kanonie Biblii, gdyż nie mają aż takiego znaczenia dla zbawienia. Chrześcijanie pierwszych wieków szanowali Tradycję na równi z tekstami pisanymi, które i tak pojawiły się dość późno. Tradycja wyjaśnia bardzo wiele tego, czego nie ma w Biblii. „Tradycja” pisana wielką literą wyraźnie różni się od „tradycji”. Świecka tradycja to często zasiedziałe, ogólne przyjęte obyczaje, nieraz niemające praktycznego uzasadnienia, mogące być pochodzenia pogańskiego lub być oparte o wymyślone przez ludzi legendy. Apostolska Tradycja jest jak działanie matematyczne, które da dobry wynik tylko, jeśli wszystkie elementy pasują, czyli są prawdą. Nie można do niej nic dodać, ani nic ująć. Jak sprawdzić, czy coś jest legendą, czy Tradycją? Wystarczy odnieść się do katolickiej, czyli powszechnej, starożytnej wiary. Jak to zrobić? Czytając starożytnych świętych.

  "Przeto, bracia, stójcie i trzymajcie się tradycji, którą zostaliście nauczeni bądź słowem, bądź naszym listem."
  2 Tes 2,15

  "Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście oddalali się od wszelkiego brata, który wbrew porządkowi chodzi, a nie według tradycji, którą przejęli od nas."
  2 Tes 3, 6

  „Pochwalam was, bracia, za to, że wszystko moje pamiętacie i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję.”
  1 Kor 11,2

  „O, Tymoteuszu, tradycji strzeż unikając nieczystej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń kłamliwej wiedzy, której pewni oddali się, którzy odpadli od wiary. Łaska z tobą!”
  Tym 6,20-21

  Oto, co mówi Św. Wielki Bazyly odnośnie niepisanej Tradycji:

  Fragmenty Traktatu o Duchu Świętym, skierowanego do bł. Amfilochia

  „Jedyne prawdy wiary i nauki zachowywane w Cerkwi zostały nam przekazane w formie nauki spisanej, inne w tradycji apostolskiej jako tajemnica. Obydwa rodzaje mają tę samą moc w sprawach wiary i nie sprzeciwia się im nikt, nawet ten, kto ma choćby niewielkie doświadczenie w sprawach cerkiewnych. Gdybyśmy odrzucili niepisane zwyczaje jako pozbawione wszelkiego znaczenia, wyrządzilibyśmy skrycie szkodę Ewangelii w jej głównych punktach, a raczej naukę katechetyczną zamienilibyśmy w puste słowa.

  Powołam się tu na sprawę podstawową i ogólnie znaną: Czy mamy pisemny nakaz, aby ci, którzy pokładają nadzieję w imieniu Jezusa Chrystusa, żegnali się znakiem krzyża? Jakie pismo naucza nas zwracać się w czasie modlitwy na wschód? Który ze świętych przekazał nam na piśmie słowa epiklezy podczas konsekracji eucharystycznego chleba i kielicha błogosławieństwa ? Przecież nie przestajemy na tym, o czym wspomniał apostoł albo ewangelia, lecz oddajemy przedtem i potem jeszcze inne słowa, które mają wielkie znaczenie dla tajemnicy, a czerpiemy je z Tradycji niepisanej. Z jakich pism pochodzi tekst błogosławieństwa wody chrzcielnej i oleju namaszczenia, a także kandydata do chrztu? Z jakiego zapisu pochodzą wszystkie przepisy chrzcielne oraz wyrzeczenie się szatana i jego aniołów? Czyż nie jest to nauka niedostępna szerokim rzeszom i tajna, którą nasi Ojcowie przechowali otaczając ją milczeniem, strzegąc przed wszelką ciekawością i wścibstwem? Oni doskonale wiedzieli, że czcigodność misteriów (sakramentów) należy zachować w tajemnicy. Czy to, czego niewtajemniczeni nie mogą się nawet domyślić, można było głosić publicznie i zapisywać?

  [...]

  Cały sens niepisanej Tradycji polega na tym, aby szerokie kręgi wiernych nie lekceważyły prawd wiary wskutek przyzwyczajenia. Czym innym są prawdy wiary, a czym innym kerygma. Prawdy wiary są okryte tajemnicą, a kerygma jest głoszona. Rodzajem tajemnicy jest też stosowana przez Pismo niejasność, która sprawia, że dla dobra czytelników zasady wiary są trudne do rozumienia. Dlatego podczas modlitwy wszyscy patrzymy na wschód, ale tylko niektórzy z nas wiedzą, że w ten sposób poszukujemy naszej dawnej ojczyzny, raju, który Bóg zasadził w Edenie na wschodzie. I pierwszego dnia tygodnia modlimy się stojąc, ale nie wszyscy wiemy, dlaczego: postępujemy tak nie tylko dla tego, że „powstawszy wraz z Chrystusem mamy szukać tego, co w górze”, i stojąc podczas modlitwy wspominamy łaskę daną nam w dniu zmartwychwstania, lecz również dlatego, że pierwszy dzień tygodnia wydaje się niejako obrazem oczekiwanej jedności. Tego dnia, który jest początkiem dni, Mojżesz nie nazywa „pierwszym”, lecz „jedynym”; powiedział: „I tak upłyną wieczór i poranek, jeden dzień”. Otóż ten dzień powtarza się cyklicznie, ten sam jest jednym i ósmym, rzeczywiście jeden i naprawdę ósmy, o którym Psalmista wspomina w tytułach niektórych Psalmów, i który symbolizuje stan, jaki nastąpi po czasie teraźniejszym, dzień bez końca, bez wieczoru, bez jutra, nieustająca i wieczna młoda wieczność. Cerkiew więc ma obowiązek uczyć swoich adeptów modlić się stojąc, abyśmy wciąż pamiętali o życiu bez końca i nie lekceważyli środków wiodących do tego przejścia.

  Każda też Pięćdziesiątnica jest przypomnieniem oczekiwanego zmartwychwstania w wieczności. Albowiem ów jeden i ósmy dzień powtórzony siedem razy tworzy siedem tygodni świętej Pięćdziesiątnicy. Zaczyna się i kończy tym samym dniem powtarzając się pięćdziesiąt razy. Tym sposobem naśladuje wieczność, bo zaczyna się i kończy w tym samym punkcie, jak w ruchu cyklicznym. Przepisy Cerkwi nauczyły nas podczas Pięćdziesiątnicy przybierać pozycję stojącą przy modlitwie, przenosząc w ten sposób dzięki wyraźnemu przypomnieniu nasz umysł z teraźniejszości do przyszłości. Poza tym, ilekroć zginamy kolana i podnosimy się, okazujemy czynnie, że wskutek grzechu upadamy na ziemię, a dzięki miłosierdziu Stwórcy zostajemy powołani do nieba.

  Nie starczyłoby mi dnia, gdybym chciał omówić wszystkie niepisane tajemnice Cerkwi. Resztę więc pominę. Samo zaś wyznanie wiary, wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, z jakiej to pisemnej tradycji czerpiemy? Jeśli zgodnie z zasadami naszej wiary otrzymanie chrztu każe nam wierzyć tak, jak zostaliśmy ochrzczeni, i dostosowujemy naszą wiarę do naszego chrztu, to niechaj nam dostosować naszą doktrynę do wiary. Jeśli zaś odrzucają naszą formułę doksologiczną jako tradycję niepisaną, niechaj nam pokażą pisemne dowody na temat wyznania wiary i innych spraw, które tu poruszyliśmy. A poza wszystkim, skoro tak wiele jest spraw wywodzących się z Tradycji niepisanej, które mają tak wielkie znaczenie dla tajemnicy wiary, to czyż nie pozwolą nam używać jednego słowa przekazanego nam przez Ojców, które odnaleźliśmy zachowane w prostej Tradycji niewypaczonych Cerkwi, słowo, które ma wielkie i poważne znaczenie dla zrozumienia tajemnicy?

  [...]

  Odpowiadając na stwierdzenie, że formuły doksologicznej: „z Duchem Świętym” nie ma ani w Tradycji, ani w Piśmie, powiemy: Gdybyśmy nie przyjmowali żadnej innej Tradycji niepisanej, to wśród wielu innych również tę formułę powinniśmy przyjąć. Moim zdaniem trzymanie się niepisanej Tradycji jest zgodne z nauką apostoła, który mówi: „Pochwalam was za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję”, oraz: „Trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem listu”; jedna z tych tradycji jest tą, o której właśnie mówimy, a którą głosiciele nauki ustanowieni na początku przekazali swoim następcom i która zakorzeniła się w Cerkwi przez długotrwałą praktykę i trwała w ciągłym użyciu.

  Jeśli zatem brakuje nam dowodów pisanych, a przedstawiamy wam jak w sądzie wielu świadków, to czyż nie uzyskamy od was przychylnego wyroku? Takie jest moje zdanie „Wszelki dowód opierać się będzie na zeznaniach dwóch albo trzech świadków”. A jeśli dowiedziemy wam, że długi czas świadczy na naszą korzyść, czyż nie uznacie, że mamy rację twierdząc, że wasz zarzut przeciwko nam należy odrzucić? Starożytne bowiem nauki zasługują na szacunek, a ich powagę potwierdza ich dawność, niczym siwizna.”

  Cechą wspólną heretyków jest interpretacja Pisma Świętego w oderwaniu od Tradycji. Protestantyzm, który niemal całkowicie odrzuca Tradycję jest dzieckiem innej herezji- papizmu. Papizm, również opierając się na Biblii, próbuje usprawiedliwić swoje błędne nauki, w tym autorytarne, cerkiewne dążenia. Jednak twierdzenia o tym, jakoby Św. Ap. Piotr był głową Cerkwi, nie znajdziemy u ANI JEDNEGO starożytnego Świętego. Nawet Bł. Augustyn mówi, że skałą, na której Chrystus zbuduje Cerkiew jest wiara w Jego Boskość, wyznana przez Apostoła, a nie sam Piotr. Trzykrotne nawołanie „paś owce moje” jest przywróceniem godności apostolskiej, po trzykrotnym wyrzeczeniu się Chrystusa. Czy zapłakałby Św. Piotr słysząc, że zostanie namiestnikiem Boga na ziemi? Herezje rodzą się lokalnie, o czym mówiliśmy w poprzednim wpisie---> https://www.wykop.pl/wpis/28868677/prawoslawna-cerkiew-i-jej-samoswiadomosc-zanim-prz , a wraz z nimi przekręcona interpretacja Biblii. Monofizytyzm- Egipt, nestorianiz- Konstantynopol, Filioque- Hiszpania, papizm- Rzym itd. Wiara powszechna, rozproszona przez Apostołów w różne zakątki świata, zawsze była związana z Tradycją i w jej kontekście interpretowała Pismo Święte.

  Język nabożeństw.

  Gruzińska, słowiańskie, greckie i arabskie Cerkwie zachowują starożytne języki bogoslużeni, tj. nabożeństw. Chyba jedynie rumuńska i amerykańska używają języków współczesnych + lokalne parafie w diasporze we Francji, Niemczech oraz parafie na obszarach misyjnych. Skąd taki tradycjonalizm, jeśli dla przeciętnego, niepraktykującego, Greka czy Rosjanina język używany w Cerkwi jest niezrozumiały?

  Po pierwsze- blagodatność (pełnia łaski, Boskiej energii) języka. Języki te są święte, gdyż są w swojej formie używane jedynie dla modlitwy. Uwspółcześnienie języka nabożeństw sprawi, że stanie się pospolity. Po rosyjsku, grecku mówi się w telewizji, przeklina, żartuje się. Język cerkiewno-słowiański, starogrecki, ich forma, gramatyka, słowa używane są tylko dla komunikacji z Bogiem. Nadaje im to wyjątkowości, dzięki czemu wyraźnie czuć spoczywającą na nim blagodat’ (łaskę). Słyszałem, że hebrajskie słowo „święty” dosłownie oznacza „wyjątkowy, inny niż wszyscy”. Wystarczy przeczytać jeden psalm po polsku, rosyjsku i cs., aby dostrzec tą mistyczną różnicę.

  Po drugie- niedoskonałość tłumaczeń. Na początku miałem problemy z rozumieniem tekstów cerkiewno-słowiańskich. Szczególnie dziwna gramatyka utrudniała wyłapanie sensu zdań, jednak dzięki wyraźnej różnicy w blagodati, język ten przyswajałem płynnie i z zainteresowaniem. Blagodat’ nie potrzebuje intelektualnego zrozumienia, ona działa niezależnie od rozumu, a zależnie od serca człowieka. Jako serce Prawosławie i Biblia nie rozumie emocji, lecz mistyczny organ w którym powstają pragnienia, spoczywa i jest organem duszy dla postrzegania duchowości. Jest to temat na oddzielny wpis, który z Bożą pomocą postaram się poruszyć. Wracając do głównego tematu. Śww. Kiryl i Methody nie popełnili błędów Św. Heronima i tłumaczyli wszystko dosłownie, dlatego też Biblia, nabożeństwa, teksty Śww. Ojców w języku cerkiewno-słowiańskim posiadają bardzo często grecką gramatykę. Ich tłumaczenie jest dokładną kalką oryginału, słowo w słowo. Wyjątkiem są momenty, gdy takie tłumaczenie miałoby inne, np. przeciwstawne, znaczenie w języku Słowian niż Greków. Dzięki temu nie zniekształcono żadnego proroctwa, ani sensu czyjejś wypowiedzi poprzez interpretację lub nową „technikę” tłumaczenia. Ponieważ Prawosławie opiera się głównie na językach starożytnych, nie powstaje zjawisko setek różnych tłumaczeń i debat, które jest lepsze. Każde tłumaczenie na współczesne języki musi mieć błogosławieństwo lokalnej Cerkwi, dzięki czemu są one zazwyczaj robione bardzo rzadko, ale dokładnie. Polska Cerkiew niedawna wydała pierwsze prawosławne tłumaczenie czterech Ewangelii na język polski.

  Kiedy porównuję Biblię polską z grecką lub cs., mam wrażenie, że polska jest bardziej swobodną interpretacją niż wiernym tłumaczeniem, przez co wiele ważnych momentów bywa utraconych. Nawet polskie tłumaczenie Septuaginty, wydane przez Vocatio, jest bardzo słabe, choć reklamowane jako arcydzieło. Autor np. źle przetłumaczył psalm 44, pisząc "namaści cię Bóg, twój Bóg" zamiast "namaści Cię Boże, Bóg Twój". Proroctwo o Chrystusie przepada przez brak wiedzy i pokory tłumacza. Cale dzieło jest pełne przypisów wyjaśniających, dlaczego autor zmienił tekst. Aż boję się pomyśleć, ile miejsc zmienił bez własnej wiedzy...

  Chyba najgłośniej krzyczą o zmianie języków w Cerkwi na współczesne ci, co są od niej najdalej. Ludzie świeccy, praktykujący, nie mają problemów ze zrozumieniem cerkiewnych tekstów, gdyż na bieżąco modlą się, czytają Biblię, słuchają nabożeństw w danym języku i dzięki temu rozumieją, jaką stratą byłoby jego uwspółcześnienie. Przyjąłem prawosławie nie rozumiejąc w Cerkwi praktycznie nic. Z czasem, nie czytając żadnych podręczników, jedynie pytając o znaczenie pojedynczych słów, instynktownie zacząłem wyłapywać sens zdań. Po kilku latach, rozumiem praktycznie wszystko co jest czytane w cerkwi, plus zainteresowałem się greką cerkiewną. Jeśli wiernemu zależy, Bóg daje i zdolności, i nauczycieli, i podręczniki, i czas. Wystarczy chcieć- „proście i przyjmijcie” (Mt 7,7).

  „Świadczę bo każdemu, słuchającego słów proroctwa księgi tej: jeśliby ktoś dołoży do nich, nałoży Bóg na niego plag zapisanych w księdze tej. A jeśli ktoś odejmie od słów księgi proroctwa tego, to odejmie Bóg udział jego w drzewie życia i w Mieście Świętym i w tym, co zostało opisane w księdze tej.”
  Obj. 22, 18-19

  Dziękuję za wasz czas i zapraszam do dalszego śledzenia moich wpisów.

  Prawosławna Cerkiew i jej samoświadomość, czyli eklezjologia.
  https://www.wykop.pl/wpis/28868677/prawoslawna-cerkiew-i-jej-samoswiadomosc-zanim-prz/

  #prawoslawie #cerkiew #chrzescijanstwo #bog #jezus #biblia #wiara #religia #filozofia #katolicyzm #teologia #polska #rosja #grecja #bizancjum #kresy #bialorus #ukraina #balkany #izrael #swiat #historia #4konserwy #gruparatowaniapoziomu #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #judaizm #zydzi #afera #swiadkowiejehowy #mikromodlitwa #mirkomodlitwa
  pokaż całość

  •  

   @plemo:

   Ciekawe spostrzeżenie. Jednak jak to widzisz, Bóg wysłał Abrahamowi list pocztą? Jak wiemy Pierwsze księgi Pisma napisał Mojżesz, który żył setki lat po Abrahamie. Biblii nie wolno czytać wyrywkowo, jak robią to heretycy, a następnie manipulują nią w sposób karygodny. Jak pamiętamy z ks. Rdz Bóg powiedział o tym Abrahamowi bezpośrednio. Tutaj, że niby przeczytał to w jakimś tajemniczym piśmie. Czyżby Biblia przeczyła sama sobie? Przenigdy! Apostoł nadaje Pismu cechy ludzkie oraz Boskie. Bo czy pismo może przewidywać lub blagoweścić? Św. Paweł miał na myśli, że W Piśmie czytamy proroctwo, gdzie Bóg obiecuje Abrahamowi, iż Mesjasz będzie jego potomkiem. Któż, jak nie Duch Święty, jest autorem Pisma? Śww. Ojcowie, do których teraz zajrzałem, nie zwracają szczególnej uwagi na ten moment. Gdyby Abraham posługiwał się Pismem na pewno zwróciliby na to uwagę. Oni jednak tłumacząc ten fragment skupiają się na wyjaśnieniach Apostoła Paweła Galatom, że wiara jest starsza i wyższa od prawa, a jedynie w dwóch słowach dodają to co napisałem powyżej.

   @luvencedus:

   http://sklep.cerkiew.pl/product_info.php?products_id=3694&osCsid=3bf479a820dde1320bdfa88f01ea73e7

   Książkę dostałem dosłownie kilka dni temu. Niestety nie mam teraz dostępu do większości swojej literatury, jak kanony Cerkwi, aby głęboko zbadać i w pełni wyczerpać temat, jednak spójrzmy na kilka rzeczy.

   Nie byłoby prawdziwym twierdzenie, jakby wszyscy prócz Moskwy zgadzali się na wymieniane przez ciebie kompetencje Konstantynopola. Dlaczego Atiochia i Jerozolima mają nierozwiązany konflikt terytorialny, skoro wystarczy zapytać o zdanie Nowy Rzym? Faktycznie, żadna inna Cerkiew nie ma z tym problemu, bo nikomu innemu na terytorium pierwszy spośród równych nie wchodzi. Cerkiew Polska w 1948 r. uzyskała autokefalię od Rosyjskiej po rezygnacji z aktu ogłoszenia jej w 1924r. Cerkiew Gruzińska otrzymała swoją w starożytności od Cerkwi Antiocheńskiej. Po przyłączeniu Gruzji do Rosji (na prośbę samych Gruzinów) w 1811 r. zjednoczenia dokonały także ich Cerkwie. Po rewolucji Gruzini ogłosili przywrócenie autokefalii, a w latach czterdziestych uzyskali błogosławieństwo Moskwy. Cerkwi Cypru autokefalię nadał Sobór Efeski. Gdzie tu wiodąca rola Konstantynopola?

   Cerkiew Amerykańska jest uznawana przez Cerkwie: Rosyjską, Polską, Bułgarską, Czech i Słowacji oraz Gruzińską, a Cerkiew Rumuńska i Antiocheńska nie zajęły oficjalnego stanowiska. Żadna z Cerkwi nie podważa przy tym ważności sakramentów Amerykańskiej Cerkwi. Znów, wszyscy są zgodni co do aspiracji Nowego Rzymu?

   Istnieją dwa kanony, które dają Konstantynopolowi prawo do rozstrzygania apelacji- 9 oraz 17 z Chalcedońskiego Soboru. Jednak jak wyjaśniają najbardziej poważani w historii prawosławia egzegeci kanonów- Nikodem Hagioryta (!), Jan Zonaras, św. N. Milasz, dotyczy to jedynie Pontu, Tracji oraz Azji Mniejszej. Sugeruje to także 28 kanon tegoż Soboru. Dzięki nim sprawa jest dla mnie zamknięta.

   Drzewo po owocach poznajemy? Oto owoce aktywności Konstantynopola w XX w.. Wprowadzenie nowego kalendarza mające na celu przybliżyć podpisanie unii z papistami, a w konsekwencji rozłam w Greckiej Cerkwi. Ingerencje generujące konflikty na terytorium Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (Estonia, Mołdawia, Ukraina, Gruzja, Polska). Wyrzeczenie się prawosławnej eklezjologii na rzecz dialogu ekumenicznego. Dziś patriarcha Bartłomiej ma lepsze relacje z heretykami i poganami, niż z innymi wspólnotami prawosławnymi. Wszystko to są nowinki XX w..

   Odwróćmy kota ogonem i podaj proszę merytoryczne argumenty na potwierdzenie swoich tez. Póki co podałeś jedynie ogólnikowe hasła zakładające a priori, że masz rację, zero konkretów ;-).

   Serdecznie pozdrawiam.
   pokaż całość

  •  

   @orthodox: Nie uda mi sie tego wyjasnic na sposob ludzki. Moge tylko powiedziec zebys szukal jak najglebiej sie da. Pozdrawiam

  • więcej komentarzy (9)

 •  

  A gdyby tak rzucić wszystko i wyprowadzić się na Bałkany? Co wy na to mireczki, ktoś tam mieszka ? #pracbaza #serbia #balkany #podroze #emigracja

 •  

  MICHAŁ WYSZEWIC, Mihajlo Višević (?), władca Zahumla (znajdującego się na terenie obecnej Chorwacji i Bośni i Hercegowiny) od 910 do ok. 930. Syn Wysza, który według Konstantyna Porfirogenety miał pochodzić znad Wisły (De administrando imperio). Będąc w sojuszu z Bułgarami przeciwko Bizancjum i Serbii, rozszerzył swoje panowanie o księstwo narentańskie. W 925 uczestniczył w synodzie w Splicie. Później zawarł rozejm z Bizancjum co dało mu tytuł prokonsula i patrycjusza.
  #slowianie #sredniowiecze #maloznanyfakt #wladcy #chorwacja #balkany #wisla #ciekawostkihistoryczne #historia
  pokaż całość

 •  

  W tym roku na misjach zagranicznych będzie działało 1542 żołnierzy i cywilnych pracowników wojskowych

  - 350 w Afganistanie
  - 300 na Bałkanach (Kosowo, Macedonia, BiH)
  - 280 na Bliskim Wschodzie (Kuwejt, Irak, Katar, Jordania) + 10 w obwodzie
  - 250 w Rumunii
  - 200 na Łotwie
  - 2 w Republice Środkowoafrykańskiej

  #wojskopolskie #wojsko #ciekawostki #bliskiwschod #afganistan #irak #rumunia #lotwa #afryka #kosowo #macedonia #bosnia #bosniaihercegowina #balkany pokaż całość

 •  

  W Kosowskiej miejscowości Mitrowica dzisiaj rano został zastrzelony serbski polityk - Oliver Ivanovic. Został czterokrotnie postrzelony przed własnym biurem. Zmarł w szpitalu.

  Prezydent Serbii, Aleksandar Vuczic zwołał posiedzenie szefów resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

  Źródła:
  1
  2

  #balkany #polityka #klasykiniepoprawnejmuzyki #jugoslawia #kosowo #serbia
  pokaż całość

  źródło: mo.jpg

 •  

  Yogoton - nieistniejąca już wielka jugosławiańska wytwórnia muzyczna. W latach 70-tyhc i 80-tych wylansowała wielkie przeboje rockowe, które nucono od Lublany do Skopje. W 2001 roku w Polsce wydano album "Yugoton", ma którym polscy artyści min. Paweł Kukiz, Kazik, Nosowska umieścili swoje covery znanych kawałków "jugosławiańskiego rocka". Po latach do pomysłu wrócił także Maciej Maleńczuk. Polskie wersje znamy wszyscy, dla zainteresowanych zamieszczam kilka oryginalnych wersji. Po więcej zapraszam na youtube.

  https://www.youtube.com/watch?v=CfI3eGXkZH8 - "Malcziki"
  https://www.youtube.com/watch?v=7ViUNyXMlSc - "Rzadko Cię widuję z dziewczętami"
  https://www.youtube.com/watch?v=yUXK7AxIBx0 - "Sługi za szlugi" + cała płyta
  https://www.youtube.com/watch?v=tVhDb1K7WX0 - "O nic nie pytaj"
  https://www.youtube.com/watch?v=PC2hzUPOyJk - "Miasto budzi się"

  #gruparatowaniapoziomu #muzyka #ciekawostkimuzyczne #balkany #ciekawostki
  pokaż całość

 •  

  Gdyby był konkurs na najbrzydsze bożonarodzeniowe drzewko, myślę że wygrałaby ta w Kosowie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  #sztuka #bozenarodzenie #humorobrazkowy #balkany #kosowo
  Zdjęcie zapożyczone z grupy miłośników Bałkanów

  źródło: kosowo.jpg

 •  

  Przeraża mnie jak wiele jest komentarzy mówiących, że Slobodan Praljak to był bohater bo mordował muslimów. Czy ludzi zawsze byli tacy głupi? Brak wiedzy, brak kontekstu, a klepanie głupot, rozpowszechniają błędne teorie. Jeszcze chwila i jeden debil z drugim zacznie wypisywać, że Hitler był spoko bo dbał o ochronę środowiska.
  #jugoslawia #balkany #wojna #polityka pokaż całość

 •  

  To uczucie, gdy jedziesz starym volkswagenem z Bregovicem w głośnikach i spuszczoną szybą, bo wiatrak na przednie szyby nie działa.
  Gdy przechodzień się na mnie spojrzał poczułam się, jakbym naprawdę była przez chwilę na Bałkanach. Ale wiecie, chodzi mi o ten stan umysłu (stary, rozklekotany samochód i śliwowica na półeczce).
  #przemyslenia #bregovic #appomusic #balkany pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  Po lewej Branimira Antonowa - Miss Bułgarii 1967
  Po prawej Tamara Georgiewa - Miss Bułgarii 2017

  Organizatorzy Miss Bulgaria 2017 stanęli wobec oskarżeń o wybór zwyciężczyni jeszcze przed oficjalnym rozstrzygnięciem konkursu. Żaden z członków jury nie przyznaje się do oddania głosów na Georgiewą, a zwyciężczynie konkursu z lat ubiegłych wręcz oskarżają organizatorów o nie liczenie się z ich opinią.

  Sama laureatka tak to komentuje: "Nikt nie pyta mnie, kim jestem, co myślę, co czuję, czego chcę, co robię, co lubię ... Wszyscy mnie opluwają, nie znając mnie. A ja jestem kobietą, za którą mężczyźni się oglądają. Nawet jeśli nie jestem tak piękna, jak ludzie oczekują, powinni wiedzieć, że mam dobre serce i nie ulegnę jakimkolwiek naciskom."

  Jeśli wierzyć plotkom, wybór Tamary kosztował jedynie 25 000 lewów.Dla porównania rodzice Antoni Petrovej zapłacili 40 000 lewów, za koronę dla ich córki w konkursie Miss Bułgaria 2009.

  Źródło: Blitz

  #ladnapani #zwykladziewczyna #afera #balkany #slodkijezu #ciekawostki #rozowepaski

  Galeria zdjęć z konkursu i pozostałe kandydatki
  Miss Bułgarii 2017 na żywo
  pokaż całość

 •  

  #mojezdjecie #fotografia #gory #golemkorab #balkany
  kompresja zabija mnie, wchodzić przez link poniżej! (╯︵╰,)

  pokaż spoiler https://image.ibb.co/joLh86/IMG_7236_kopia.jpg

  źródło: image.ibb.co

 •  

  #historia #balkany #fotografia

  Zdjęcie, które wstrząsnęło światem. Martwi kochankowie na moście w Sarajewie.
  Dopiero po czterech dniach zabrano ich ciała i pochowano. Brak na zdjęciu toreb, które zostały rozkradzione.

  http://wmrokuhistorii.blogspot.com/2016/05/romeo-i-julia-z-sarajewa.html pokaż całość

 •  

  Kolejna część bałkańskich przygód. Dziś znów historycznie.

  Miejsce w którym zostawiliśmy rzeczy, już poprzedniej nocy sprawiało niezwykłe wrażenie. Minęliśmy kilka tonących w półmroku dziwnych budynków, które otaczały promieniście wielką wieżę. W połowie jej wysokości widniał zarys betonowej sześcioramiennej gwiazdy. Gdy wtedy przechodziliśmy obok, Milan rzucił coś o mieszkaniach socjalnych i ,,ciężkiej przeszłości” tego miejsca. Mimo to, nie mieliśmy pojęcia, że mieszkanie w którym wczoraj graliśmy na gitarach i piliśmy piwo, znajduje się na terenie byłego obozu koncentracyjnego ,,Sajmište”.

  W tym obozie, jak doczytaliśmy później, niemieccy naziści zamordowali prawie 48 000 ludzi, w tym głównie Serbów, Żydów i Cyganów. Gdy Milan opowiedział nam o tym, byliśmy mocno zaskoczeni i trochę opadły nam noski. Strasznie dziwnym, wydał nam się fakt tak potężnego założenia architektonicznego(różowy - architekt), którego historyczną całość zobaczyliśmy na zdjęciu. (Podniszczone zdjęcie przyczepione było do ściany lokalnego sklepiku). Owe założenie wydało się strasznie potężne i rozbudowane jak na tymczasowy obóz zagłady. Po sprawdzeniu, okazało się, że super-modernistyczne budynki ze zdjęcia, różnią się od baraków znanych nam z Auschwitz-Birkenau, ponieważ powstały jako centrum wystawiennicze w 1937 roku!

  Pawilony z Jugosławii, a także Włoch, Rumunii, Czechosłowacji, Węgier, Turcji i Niemiec (!) prezentowały wtedy zdobycze techniki i designu. Centralna wieża (obsługiwana przez Philips'a, 1938) transmitowała pierwsze na wschodzie Europy programy telewizyjne. W tym samym roku czechosłowacka Skoda postawiła na expo 74-metrową wieżę (najwyższą w Europie!) do skoków spadochronowych (ćwiczyła na niej 25-letnia Katarina Matanović zanim została pierwszą paralotniarką w Jugosławii) Dużo się tam działo pod względem rozwoju, ale plany dalszej rozbudowy przerwała niestety II WŚ.

  Po tych rewelacjach ruszyliśmy w miasto. Popsuty humor zaczął nam się powoli poprawiać. W końcu był z nami dalej Alex, który zarażony brutalistyczną pasją ciągnął nas i zachęcał aby zobaczyć ,,wszystkie cuda Tity" i zjeść tone pljeskavicy. W jego towarzystwie trzeba było się bardzo postarać aby pozostać smutnym.

  -Historia obozu została przedstawiona w filmie dokumentalnym: http://www.filmweb.pl/film/Sajmi%C5%A1te+%E2%80%93+historia+obozu-2008-595446
  -Obóz koncentracyjny na wiki:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sajmi%C5%A1te_(KL)
  -Strona historyczna o obozie:
  https://www.open.ac.uk/socialsciences/semlin/en/remembering-semlin.php
  -Artykuł o drodze od expo do obozu na blogu:
  http://www.recentering-periphery.org/stare-sajmiste/

  #podrozujzwykopem #balkany #zasiedmiomagorami #architektura #tworczoscwlasna #iiwojnaswiatowa i wyjątkowo #gruparatowaniapoziomu #historia
  pokaż całość

 •  

  Postanowiłem w ramach ćwiczeń warsztatowych, podzielić się z Wami kilkoma ciekawostkami z moich podróży. Na początek coś świeżego, prosto z Bałkańskich wakacji.

  Nowopoznany w blablacarze kolega, nazwijmy go Aleks jechał na Bałkany z konkretnym celem. I tak uważam, że podróżować powinno się w ogóle. Znacznie łatwiej osiągnąć wtedy zadowolenie z podróży- bo jeśli nawet wszystko inne się zawali – pozostaje zdefiniowany cel, a cele mają to do siebie, że można je osiągać, co w generalnym rozrachunku – sprzyja osiąganiu satysfakcji. Konkretny cel pozwala też uniknąć infantylnych moim zdaniem ,,bekpakerskich” sloganów, w stylu ,,pojechałam szukać autentyczności”, ,,pojechałem poszukać siebie” czego serdecznie nie znoszę.

  Wracając do Aleksa i jego celu- były nim spomeniki.

  Spomeniki (o czym pojęcia nie miałem, a co Aleks wytłumaczył nam elokwentnie, i z nieukrywaną dozą fascynacji) to monumentalne, modernistyczne budowle, które w krajach ówczesnej Jugosławii wznosiła władza komunistyczna, w celach, nazwijmy to propagandowo-jednoczących. Zgodnie z przysłowiem ,,nic tak nie łączy jak wspólny wróg”, dlatego właśnie, wśród bałkańskich ostępów, można odnaleźć kilkadziesiąt takich budowli, upamiętniających walkę z żołnierzami sił Osi. Spomenikiem, z którym najprawdopodobniej spotkaliście się już wcześniej jest spomenik w Kosmaj, którego kształt widnieje w logo wydawnictwa Karakter. Mimo zapierających dech w piersiach rozmiarów i kształtów, spomeniki do najpopularniejszych punktów turystycznych nie należą, co w przypadku budowli zapierających dech w piersiach, jest czymś niespotykanym i trudnym do zrozumienia.

  Biorąc sobie opowieść Aleksa do serca, pod koniec naszej podróży, wracając przez Bośnię i Hercegowinę, pozwoliliśmy sobie zahaczyć o wioskę Tjentište, która znajduje się w Parku Narodowym Sutjeska, a w której to znajduje się właśnie spomenik upamiętniający ,,Bitwę nad Sutjeską” (nie jest to tak dobra nazwa jak Bitwa Bękartów, ale może być). Owa bitwa trwała od 15 maja do 16 czerwca 1943 roku i poległo w niej łącznie 7453 partyzantów jugosłowiańskich. W 1973 roku, powstało zupełnie inne dzieło upamiętniające tę bitwę, mianowicie film ,,Piąta ofensywa”, który jak można przeczytać na wszystkich portalach filmowych jest ,, jednym z najdroższych filmów w historii kina jugosłowiańskiego” i który aktualnie można zobaczyć z angielskimi napisami na ,,jutubie”.

  Po dotarciu na miejsce z moim różowym paskiem, zrobieniu setki i dwóch zdjęć (bo już, już zachodzi słońce, zaraz skończy się światło!) padliśmy pod spomenikiem na płytki, żeby popatrzeć sobie na gwiazdy. Jedna z nich najwyraźniej zawstydziła się widząc nasze mordeczki, straciła równowagę i spadła. Ten upadek skonfrontowany wraz z widokiem potężnej masy betonu, zastygłej nad naszymi głowami, klasyfikuje tę chwilę (a w konsekwencji cały dzień) wybitnie wysoko w moim osobistym rankingu dni minionych. Nic dziwnego, że na kolację były paradajsy (tak się tam nazywa pomidory).

  Więcej informacji
  -Fotografie spomeników z wystawy polskich studentów:
  http://kosmoflash.blogspot.com/

  -Informacje o spomenikach:
  http://www.bryla.pl/bryla/51,85298,8569202.html?i=0
  http://www.spomenikdatabase.org/tjentiste

  -Piąta ofensywa na YT i FilmWebie:
  https://youtu.be/NOlXnJ-PDDE
  http://www.filmweb.pl/film/Pi%C4%85ta+ofensywa-1973-35261

  -Wiki o bitwie:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Sutjesk%C4%85

  #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #podrozujzwykopem #balkany #gruparatowaniapoziomu #architektura
  #zasiedmiomagorami
  pokaż całość

 •  

  Właśnie wróciłam po 2 tygodniach podróży autostopem po Bałkanach. I wiecie co? Polska to naprawdę nie jest wioska na krańcu Europy gdzie psy dupami szczekają, a czysty, uporządkowany i rozwinięty kraj. Problem tylko, że rodacy samym sobie piekiełko gotują. Tą nienawiścią, zawiścią, brakiem tolerancji, obrzucaniem się wyzwiskami i ślepą pogonią za pieniądzem. Polecam każdemu żeby odwiedził kraje takie jak Albania, Macedonia czy Kosowo żeby zobaczyć, że wcale nie trzeba zarabiać 15k miesięcznie żeby być radosnym, życzliwym, żeby bezinteresownie czynić drobne gesty w stronę obcych i akceptować inne religie. I żeby zobaczyć, że muzułmanie wcale nie czekają tylko na okazję żeby poderżnąć niewierzącym gardło, bo to ludzie tacy sami jak my i potrafią żyć w zgodzie. Tak, zdaje sobie sprawę z wojny w Bośni, Kosowie, masakry w Srebrenicy, że Mitrovica dalej dzieli się na albańską i serbską i jak masz rejestrację serbską, to lepiej jej nie miej, że w Kosowie napisy po serbsku są zamazywane, a część osób widzi w turyście tylko bankomat. Ale tyle życzliwości od obcych osób w ciągu tych kilkunastu dni nie zdażyło mi się podczas całego życia w Polsce. I tu chodzi o drobne gesty jak np. zaczepianie na ulicy i pytanie czy nie zgubiliśmy się, czy nie wskazać nam drogi, czy nam się tu podoba. W Prizren kupiliśmy burek, odeszliśmy na ubocze, usiedliśmy na krawężniku żeby zjeść, a jakiś pan wyszedł z domu ze stołkami dla nas i życzył smacznego. Kierowca, który nas wiózł do Skopje zaproponował, że zadzwoni do naszej koleżanki i umówi się gdzie dokładnie ma nas odebrać. I takich sytuacji mogę wymieniać i wymieniać, od zwykłego zaczepiania i mówienia gdzie znajdziemy lepsze miejsce do łapania stopa, po kupowanie jedzenia (mimo naszej zdecydowanej odmowy) i zapraszanie na obiad. Polska to naprawdę kraj z wielkim potencjałem który szybko otrząsnął się po wielu latach ciemiężenia, wojen, komunizmu, tylko że tego nie widzimy i nie doceniamy. Nie znaczy, że mamy przez to popaść w stagnację i brak rozwoju, ale żeby w tym wszystkim człowiek nie stał się środkiem, a celem.

  #gownowpis #podroze #podrozujzwykopem #balkany #przemyslenia #przemysleniazdupy
  pokaż całość

 •  

  drogie mirko, jedziemy z kilkoma mirkami na bałkany na dwa tygodnie i szukamy jeszcze jednej osoby do kompletu. jest nas piątka, jedziemy na dwa samochody, więc komfort podróży jest przewidziany. najczęściej będziemy spali pod namiotami - gdzie można - więc przydałoby się posiadać namiot i śpiwór.
  jest jeden haczyk, wyjeżdżamy w piątek wieczorem z Wrocławia ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  kosztorys, planowaną trasę i więcej szczegółów mogę zdradzić na pw zainteresowanej osobie.
  #podrozujzwykopem #podroze #balkany #wroclaw
  bałkańskie #cycki dla zwrócenia uwagi #ladnapani #nsfw
  pokaż całość

  źródło: nude-gals.com 18+

 •  

  Ja i @pr0t3r mamy niedawno wróciliśmy z autostopa po Bałkanach! W zeszłym roku, na naszym pierwszym wypadzie się nie udało, więc teraz było podejście numer dwa. Bez problemów się nie obyło, ale i tak było fantastycznie.
  Rumunia - Bułgaria - Macedonia - Albania - Czarnogóra - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina, na Serbię i Kosovo nie starczyło sił.

  Google maps mówi, że 4470 km przejechanych, ja mówię, że wzięło nas w sumie 100 samochodów :)
  Super sprawa, od kierowców można się dużo dowiedzieć o kraju.

  Widzieliśmy cygańskie pałace w Rumunii, futra i kożuchy sprzedawane na plażach w 40 stopniowym upale, spaliśmy w albańskim, muzułmańskim domu, wiózł nas kierowca, podobno inżynier, który prowadził sącząc piwko. W Albanii niejeden kierowca zapraszał na na kawę lub nawet obiad. Coś fantastycznego :)

  #autostop #podroze #podrozujzwykopem #balkany
  pokaż całość

  źródło: mapka.jpg

 •  

  wracając do czasów kiedy #zizek mówił "etcetera" zamiast "and so on"

  #lewackihumor #balkany #europa

  źródło: youtube.com

  +: Kampala, c.............a +18 innych
 •  

  Węgrzy i Węgierki,
  może ktoś potrafiłby polecić jakiś film "bałkański", czy o tamtejszych konfliktach, czy o kulturze, wicie rozumicie, taki bałkański ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  rzecz w tym, żeby był spoza tej listy:
  - Grbavica (2006)
  - Szara ciężarówka w kolorze czerwonym (Sivi kamion crvene boje 2004)
  - Aleja snajperów (Welcome Sarajevo 1997)
  - Posterunek graniczny (Karaula 2006)
  - Underground (1995)
  - Życie jest cudem (Život je čudo 2004)
  - Ziemia niczyja (No Man's Land 2001)
  - Kto tam śpiewa (Ko to tamo peva 1980)
  - Wybawca (Savior 1998)
  - Lepa sela lepo gore (1996)
  - Jej droga (Na Putu 2010)
  - Czas cyganów
  - Powtórnie narodzony (2012)
  - Kraina miodu i krwi
  - Łzy na sprzedaż
  - Droga Halimy (2012)
  - Cyrk Columbia (2010)
  - Mój piękny kraj (2012)
  bo te już miałem przyjemność oglądać! i polecam w zasadzie każdy :)

  #film #filmy #balkany #jugoslawia #jugopolskie #chorwacja #serbia
  pokaż całość

 •  

  Jeśli myślisz, że historia Polski jest trudna i skomplikowana, postaraj się zrozumieć #balkany

  #gownowpis #historia

  +: m.....u, caiuscosades +9 innych
 •  

  JUGOPOLSKIE #65
  #jugopolskie

  Przedostatni wpis, a do tego polityczny!

  Yugopolis i Maciej Maleńczuk - Sługi za szlugi [2014]
  W tej piosence Maleńczuk w dosyć ostrych słowach komentuje gorący te 3 lata temu temat konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Singiel promował album The best of Yugopolis i był jedynym nowym utworem na tej płycie.

  Azra - Balkan [1979]
  O zespole Azra wspominałam dawno temu we wpisie prezentującym zespół Film i piosenkę Neprilagođen. Dzisiaj, już na sam koniec cyklu, w koncu i Azra doczekała się własnego wpisu :)
  Azra to jeden z ważniejszych przedstawicieli jugosłowiańskiej nowej fali. Grupa działała w latach 1977-1988 i wydała 7 albumów. Balkan pochodzi z ich pierwszego singla i opowiada o... no cóż, o ludziach z Bałkanów :) >>Tutaj<< tekst piosenki wraz z tłumaczeniem na angielski.

  Ciekawostka:
  Zespół Azra nagrał dwie piosenki nawiązujące do Polski:
  - Poljska u mome srcu (Polska w moim sercu) - tekst o solidarności z Polską w 1980 r. na płycie Sunčana strana ulice (Jugoton 1981)
  - Proljeće je 13. u decembru (Wiosna [jest] 13 grudnia) - o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. na płycie Filigranski pločnici (Jugoton 1982)
  Rzuciłabym je w komentarzach... ale nie ma ich za bardzo na YT :D

  Nawet Balkan znalazłam tylko na tej składance - jak ktoś ma czas i ochotę na dobrego, starego jugo-rocka to zapraszam do odsłuchania całości (Balkan jest pierwsze).

  #jugoslawia #chorwacja #azra #balkany #80s #lata80 #jugoton #yugoton #yugopolis #malenczuk #maciejmalenczuk #muzyka #newwave #rock #yurock #cover #ciekawostkimuzyczne #ukraina #rosja #2014
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  Zwycięzca otrzymał złoty zegarek, prosiaka i butelkę wina. W kilkanaście godzin zdołał w obozie w Jasenovacu zaszlachtować ponad tysiąc ludzi. To, jak chorwaccy ustasze obchodzili się ze swoimi ofiarami, przerażało nawet Niemców.

  Nóż ma kształt niewielkiego sierpa, jest umocowany na skórzanej obręczy - wszystko dla wygody użytkownika, który łatwiej może go założyć na nadgarstek. Nóż ma nazwę, która idealnie oddaje jego przeznaczenie: srbosjek - "zarzynacz Serbów".

  Nocą z 28 na 29 sierpnia 1942 r. strażnicy obozu śmierci w Jasenovacu zakładają się, który z nich poderżnie z użyciem srbosjeka więcej gardeł. Akurat do obozu przybywa transport nowych więźniów.

  Petar Brzica, który wygra tę morderczą rywalizację, pochwali się potem, że zabił 1360 osób. Drugi ze strażników "na podium", Mile Friganović, na swoim procesie po wojnie opowie: "W pierwszą godzinę zarżnąłem więcej ludzi niż pozostali. Nigdy w życiu nie czułem się tak szczęśliwy". Zwycięzcy przypadł złoty zegarek, prosię i butelka wina. To tylko jedna z wielu nocy w obozie w Jasenovacu, zapewne wcale nie najbardziej krwawa…

  Historia miejsca, które zdobyło przerażające miano "chorwackiego Auschwitz", nadal pozostaje w naszej części Europy stosunkowo mało znana. Wiemy, jak obozy powstawały w Rzeszy, a potem w okupowanej przez nią Polsce. Ale skąd obóz zagłady, i to bynajmniej nie niemiecki, wziął się na Bałkanach?

  Ostateczne rozwiązanie kwestii serbskiej

  Wiosna 1941 roku. Po niemieckiej inwazji Królestwo Jugosławii idzie w rozsypkę. Ustasze, czyli chorwaccy faszyści, pod auspicjami Rzeszy i sprzymierzonych z nimi Włoch powołują Niepodległe Państwo Chorwackie (NDH). Praktycznie wchłania ono Bośnię i Hercegowinę; sięga Wojwodiny na północy, a Czarnogóry na południu.

  Wśród ponad 6 mln obywateli NDH Chorwaci (w większości katolicy) stanowią mniej więcej połowę, a prawosławnych Serbów jest ok. 2 mln. Reżim Ante Pavelicia nie ukrywa swoich zamiarów wobec tej mniejszości - uważał przedwojenne Królestwo Jugosławii za "więzienie narodu chorwackiego", a teraz zamierza skorzystać z hitlerowskiego protektoratu, by nową Chorwację oczyścić z "obcych".

  Jeden z nowych ministrów ogłasza, że "jedną trzecią Serbów trzeba wypędzić, jedną trzecią - siłą nawrócić na katolicyzm, a jedną trzecią - wymordować". Wkrótce okaże się, że to nie tylko retoryka. Zagrzeb wzorem Rzeszy szybko wprowadza antysemickie ustawy i zaczyna prześladowania Żydów. Ale Niemcy zorientują się niebawem, że dla chorwackich ustaszów tzw. kwestia żydowska jest drugorzędna. Im chodzi bowiem o systematyczną rozprawę z Serbami.

  W teren ruszają doraźne sądy i ekspedycje karne ustaszów. Serbowie w NDH zostają w praktyce wyjęci spod prawa, można ich zabijać i więzić w zasadzie bez wyroku. Nic dziwnego, że w pewnym momencie chorwackie więzienia się przepełniają. I tak pojawia się myśl o obozie - z jednej strony koncentracyjnym, aby można do niego było zsyłać bez wyroku prawdziwych lub domniemanych wrogów reżimu. Z drugiej zaś - obóz w Jasenovacu ma być narzędziem "ostatecznego rozwiązania kwestii serbskiej" w NDH.

  Nie ma ustasza bez krwi na rękach

  Przez całe państwo przetoczyła się fala bezprecedensowej przemocy: rozstrzelania, egzekucje, pacyfikacje miasteczek i osad. Ustasze palili całe wioski i mordowali ich serbskich mieszkańców za pomocą prymitywnych narzędzi - to była praktyka zapowiadająca okrucieństwa Jasenovacu. Podpalali domy z kobietami i dziećmi w środku, mężczyzn zabierali do lasu i tam mordowali.

  Los był relatywnie łaskawy dla tych, którzy mieli zginąć od kul. Wyobraźnia oprawców, jeśli idzie o zadawanie bólu i śmierci, nie miała granic. Włoscy żołnierze widzieli ustaszów, którzy nosili naszyjniki z wyłupionych ludzkich oczu i odciętych języków. Całe rodziny krępowano drutem kolczastym i zrzucano z mostów do rzek.

  "Nie ma prawdziwego ustasza bez krwi na rękach" - miał mówić do więźniów jeden z oficerów w Jasenovacu (i on wziął udział we wspomnianych na wstępie "krwawych zawodach"). Obóz nad rzeką Sawą miał być esencją tego, jaki los szykowali ustaszowscy oprawcy swoim ofiarom.

  Tak jak np. Auschwitz, Jasenovac był właściwie centrum kilku podobozów. Powstawały one między sierpniem 1941 r. a lutym roku następnego. Zajmowały obszar prawie 240 km kw., głównie na brzegach rzeki Sawy. Obozowe tereny mieściły się ledwie kilkadziesiąt kilometrów na południe od Zagrzebia.

  Chorwaci szybko zaadaptowali metody znane z hitlerowskich placówek tego typu. Transporty były selekcjonowane: do pracy w obozie kierowano tych, którzy mieli fach i byli dość silni. Chorzy byli zabijani dwa-trzy dni po przybyciu. Kobiety i dzieci kierowano do podobozu Stara Gradiška - umierały od głodu, chorób, tortur i eksperymentów, m.in. z trującym gazem.

  Piły, noże i kilofy

  Słabych i chorych oprawcy zabierali na Gradinę - to były pola śmierci w zakolu Sawy. Rozstrzeliwanie wcale nie było najczęstszą metodą egzekucji. Oprawcy używali srbosjeków albo bagnetów, ludzie ginęli od ciosów kilofem albo wielkim młotem. Czasem tylko ich ogłuszano, a potem wrzucano w nadrzeczne błota, by się potopili. Ciała spływały nurtem Sawy.

  Od 1943 r. do regularnych rzezi dochodziło na rzecznej przystani w Graniku, którą przekształcono w miejsce straceń. Strażnicy krępowali więźniów drutem kolczastym (czasem po dwóch), rozpruwali im brzuchy bagnetami, a potem jeszcze żyjących wrzucali do rzeki.

  Serbski więzień Borislav Ševa trafił do obozu, bo wraz z przyjacielem złapano go na rozprowadzaniu ulotek przeciw ustaszowskim władzom. Po wojnie zeznawał, że w Jasenovacu widział pięciu czy sześciu pijanych ustaszów dosłownie smażących człowieka na wielkim rożnie. Przyjaciela Ševy, na jego oczach, już pierwszego dnia strażnicy wrzucili żywcem do pieca służącego do wypalania cegieł. Sam Ševa przeżył obóz, bo był fryzjerem.

  To nie były incydenty. W cegielnianych piecach Jasenovaca, przebudowanych w 1942 r. na krematoria, ustasze nierzadko palili ludzi żywcem. Wieszano więźniów na strunach fortepianowych, odcinano im głowy ręczną piłą do drzewa…

  Ten poziom okrucieństwa może się wydawać nieprawdopodobny, nawet w zestawieniu z niemieckimi zbrodniami na Żydach - ale ustasze sami się nim chwalili. Z bestialskich egzekucji Serbów w Jasenovacu ocalało, jak na ironię, więcej fotografii niż z zagłady Żydów w niemieckich obozach.

  Okrutniejsi niż naziści

  Choć z nazwy państwo Pavelicia było "niezależne", wszystkie swoje zbrodnie na Serbach ustasze popełniali pod okiem niemieckich albo włoskich sił okupacyjnych. Nierzadko los serbskiej ludności budził przerażenie nawet u Niemców - a przecież ci właśnie przystępowali do własnej krwawej rozprawy z Żydami, i to na znacznie większą skalę.

  Zdarzało się, że Niemcy wysyłali w teren jednostki, których sama obecność miała nieco przyhamować mordercze zapędy Chorwatów. Czasem te oddziały mogły tylko przejechać przez osady, w których śmierć już zdążyła zebrać swoje żniwo. Jeden z hitlerowskich oficerów odnotował, że widział "spustoszone wsie, a w domach: zmasakrowane całe rodziny, beczki pełne krwi i dzieci wbite na pale".

  Niemieccy albo włoscy dowódcy polowi niekiedy po prostu rozbrajali ustaszów, odbierając im kontrolę nad jakimś rejonem - po to, by ich powstrzymać od kolejnych mordów na serbskich cywilach. Oczywiście nie należy podejrzewać np. hitlerowców o nadmiar humanitarnej troski. W pewnej mierze obawiali się, że sterroryzowana miejscowa ludność skłoni się ku partyzantom.

  Tak czy inaczej - świadectwa niemieckich i włoskich oficerów wskazują, że byli przerażeni. Tym, co działo się w Jasenovacu, również. Jeden z nich odnotował: "Chorwaci mają skłonność do przechwalania się, ale trzeba im przyznać: Jasenovac można porównać tylko z piekłem Dantego".

  "Franciszkańska miłość bliźniego"

  Krwawe dzieło ustaszów było tym wstrząsające, że miał w nim znaczny udział katolicki kler. Włoski obserwator w NDH już w 1941 r. odnotowywał: "trudno wyobrazić sobie karną wyprawę ustaszów bez księdza".

  Spory zastęp katolickich duchownych zaangażował się w kampanię przeciw Żydom i Serbom. Jeden z nich pisał: "księża powinni odłożyć modlitewniki, a chwycić za rewolwery". Inny w diecezjalnej gazecie twierdził, że "oswobadzanie świata od Żydów to jednocześnie przywracanie ludziom godności". To nie były tylko słowa.

  Zwycięzca "krwawych zawodów" w Jasenovacu, wspomniany na wstępie Petar Brzica, był przykładem w pewnym sensie charakterystycznym. Kiedy wojna przetoczyła się przez Bałkany, miał 24 lata. Uczył się we franciszkańskiej szkole, potem zaś przystąpił do ustaszowskiej młodzieżówki i skrajnie katolickiego Bractwa Krzyżowców. Tacy jak on mieli nienawiść do prawosławnych Serbów we krwi.

  W kontekście zaangażowania wielu chorwackich duchownych w ludobójstwo na Serbach, relacje między reżimem Pavelicia a Watykanem muszą się wydawać dwuznaczne. Trzeba pamiętać, że przed wojną jugosłowiański kościół tracił wiernych na rzecz serbskiego prawosławia - z punktu widzenia papieża Piusa XII, u którego Pavelić w 1941 r. miał prywatną audiencję, NDH wydawało się więc ostoją katolicyzmu.

  Z pewnością jednak na chorwackie zbrodnie przymykano oczy. A już po wojnie Pavelić trafił pod parasol ochronny Watykanu, tak jak zresztą wielu nazistowskich zbrodniarzy wojennych. O ile w okupowanej Polsce - jak zauważył jeden z autorów - katolicki kler był ofiarą represji, o tyle w Chorwacji bywał głównym prześladowcą.

  Kapłan-diabeł w ludzkiej skórze

  Tu warto przyjrzeć się postaci jeszcze jednego franciszkanina, Miroslava Filipovicia, osławionego komendanta obozu w Jasenovacu. Zakonnik najpierw był kapelanem ustaszów. "Zasłużył się" w antyserbskich czystkach w Banja Luce, w których zginęło ponad 2 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci.

  Jeden z ocalałych świadków tych masakr, nauczyciel, widział jak Filipović wkroczył do szkolnej sali w otoczeniu kilku ustaszów. Na oczach dzieci poderżnął gardło jednej z uczennic i dał rozkaz, by z innymi dziećmi postępowano podobnie.

  Filipović niby został zawieszony w obowiązkach kapelana przez papieskiego legata w Zagrzebiu. Ale szefowie bezpieki ustaszów zadbali, by włos mu z głowy nie spadł. Skierowali go do obozu w Jasenovacu, dla pozoru jako więźnia i pod nowym nazwiskiem: Majstorović. A on wkrótce został szefem strażników, zastępcą komendanta i wreszcie komendantem.

  Po wojnie przyznał, że na jego rozkazy zabito 20-30 tys. więźniów. Ustawiano ich nad wykopanymi grobami, a potem zabijano jednego po drugim uderzeniami młota. Czasem chowano żywcem. Filipović-Majstorović zmuszał więźniów, by zabijali siebie nawzajem. Kilkudziesięciu bośniackich Żydów osobiście zamordował w Boże Narodzenie. Rozstrzeliwał, wieszał, mógł zatłuc siekierą albo kilofem.

  Więźniowie często widzieli, jak wraca do obozu dosłownie zlany krwią, z reguły w swoim odzieniu zakonnika. Nadali mu przydomek: "Braciszek Szatan" (Fra Sotona). W tych samych franciszkańskich szatach został powieszony po wojnie.

  Gry pamięcią i licytacje na ofiary

  Kompleks obozowy w Jasenovacu istniał do wiosny 1945 r. - niemal do końca wojny. Kiedy ustaszowscy strażnicy zorientowali się, że są zagrożeni przez partyzantów, zabrali się za mordowanie pozostałych przy życiu więźniów i zacieranie śladów po masowej zbrodni.

  Ilu ludzi zginęło w tym miejscu? W powojennej, wielonarodowej Jugosławii pod rządami Tity liczba ofiar stała się przedmiotem targu. A i bez tego trudno byłoby ją oszacować. Przez wiele lat obowiązywała oficjalna wersja: 700 tys. pomordowanych. Jedno było pewne: większość ofiar obozu stanowili Serbowie, nieco mniejszą część - Żydzi i ci Chorwaci, których reżim Pavelicia uznał za wrogów państwa.

  W rozmowie o ofiarach Belgrad musiał przez lata wykazywać niejaką schizofrenię. Z jednej strony miał pokusę, by chorwackiego ludobójstwa na Serbach używać jako oręża przeciw odśrodkowym nastrojom w Zagrzebiu. Z drugiej jednak - propaganda nie mogła tej kwestii podnosić. Wszak w federacyjnej Jugosławii miały obowiązywać między narodami "jedność i braterstwo".

  Po roku 1989 odtajniono spisy ludności z lat 60., z których wynikało, że ofiar Jasenovacu było kilkadziesiąt tysięcy. Kiedy z kolei Chorwacja na początku lat 90. wybiła się na niepodległość, zaniżanie liczby ofiar obozu (do kilkunastu tysięcy) stało się dla Zagrzebia niemal racją stanu. Zmienia się to dopiero w ostatnich latach, przynajmniej na poziomie chorwackich władz. Historycy spoza Bałkanów mówią dziś najczęściej o blisko 100 tys. zamordowanych.

  O ofiarach przypomina wielki "kamienny kwiat" - rzeźba postawiona nad Sawą, w miejscu dawnego obozu w Jasenovacu. Prawdziwego, choćby przybliżonego bilansu jego ofiar nie poznamy zapewne nigdy. Chorwaccy ustasze liczyli swoje ofiary z mniejszą dbałością niż zbrodniarze z III Rzeszy. Za to z pewnością przewyższali ich, kiedy szło o prymitywne okrucieństwo.

  Na zdjęciu najprawdopodobniej zwycięzca ww. konkursu - Ojciec Petar Brzica

  pokaż spoiler #historia #ciekawostkihistoryczne #balkany #chorwacja
  pokaż całość

  źródło: Petar-Brzica.jpg 18+

 •  

  Hej Mirki i Mirabelki.
  Mam małą prośbę.

  W Sierpniu (06.08-01.09) jedziemy 3 starymi busami na Bałkany z zamiarem dojechania do Aten.
  Raczej nie piszę często na mikroblogu ale pomyślałem że może przyjąć się mój pomysł na #rozdajo w ramach zabawy.

  Co chcę rozdać
  Wyślę pocztówkę z Grecji, ewentualnie wybranego kraju na Bałkanach. Dodatkowo mogę kupić jakiś niedrogi upominek - wino, regionalny przysmak ?

  O co chodzi
  MAPA
  Przygotowałem kopię naszej trasy na google mapsach żeby każdy mógł tam dodawać punkty które warto odwiedzić - ja potem wybrane pinezki przepnę do oryginalnej mapy.
  Dla przykładu zaznaczyłem festiwal trąbki w Serbii w Guča - jak widać trasa jest mocno poglądowa i w ramach czasowych zastanowimy się nad każdym wartym zobaczenia punktem.

  Losowanie zrobię jutro o 12.

  Projekt Arbus

  #programowanach #podroze #europa #balkany
  pokaż całość

  źródło: arbus.jpg

  •  

   @halibutan: przejezdzacie kolo lefkady, po stronie zachodniej wybrzeza jest jedna z najpiekniejszych plaz na swiecie, ale to nie ona jest glownie warta uwagi, na polnoc od tej plazy ciagnie sie dluga na kilkanascie km,szeroka na kilkaset/dziesiat plaza pod skala. Przepiekne miejsce, zeby rozlozyc sie z namiotami/vanami na plazy zrobic grilla i pomieszkac kilka dni. We wrzesniu widzialem moze 6 osob. W grecji nikt wam nie zwroci uwagi, jesli zatrzymacie sie na nieuczeszczanej plazy. pokaż całość

   +: Rzuku
  •  

   @fooczak dzięki wielkie! właśnie marzyłem o jakiejś kozackiej plaży po drodze
   @levidos skąd chcesz pocztówkę ? :P

  • więcej komentarzy (10)

 •  

  #polandball #heheszki #humorobrazkowy #slowenia #slowianie #balkany #historia #uk #rosja #ukraina
  Przewodnik po Słowianach ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: 5vWUbDQ.png

 •  

  Na ksiezycu laduje zalogowa misja, Amerykanin, Rosjanin i dwoch Serbow.
  Amerykanin zatyka flage i cyka fotki, Rosjanin to samo. A Serb wyciaga Kalasznikowa i puszcza serie w kolege zabijajac go.
  - Ty Serb, co ty kurwa robisz?
  - Tam gdzie padla kropla serbskiej krwi, tam jest serbska ziemia!

  #gownowpis #heheszki #serbia #balkany pokaż całość

 •  

  #polandball #heheszki #serbia #lotr #balkany

  Lord of the Balkans ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: awn1EXW_700b.jpg

Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów