•  

  Przeczytałem "Oświadczenie Rady Konferencji Episkopatu Polski" w sprawie zwolnionego pracownika Ikei (tu znalezisko o tym) i muszę stwierdzić, że to jest jakaś bzdura. Wygląda, jakby ci co je pisali w ogóle nie przeczytali cytatów, które napisał ten pracownik. A cytował on następujący fragment Księgi Kapłańskiej (Kpł 20:13), tylko w innym przekładzie niż zalinkowany. Dokładnie napisał on tak:

  "Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich."

  Weźmy teraz na przykład ten fragment oświadczenia episkopatu:

  Pana postawa zasługuje na uznanie i naśladowanie. Wszelkie wypowiedzi, które chciałyby z Pana uczynić oszołoma, ignoranta i agresora – nie mają podstaw w faktach. Chciałoby się powiedzieć za szafarzem chrztu świętego: „Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

  Tak, na pewno wiara katolicka przewiduje w swej doktrynie wiary karę śmierci za homoseksualizm, tak samo jak na pewno chrześcijan obowiązują wszystkie inne prawa z Księgi Kapłańskiej xD

  Sam Jezus pokazał, że jest inaczej, jest to opisane w Ewangelii wg św. Jana (J 8:1-11):

  1 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. 3 Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 4 «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. 5 W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» 6 Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». 8 I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» 11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».

  Jest to odniesienie do prawa z Księgi Kapłańskiej, które znajduje się trzy wersy przed nakazem zabijania homoseksualistów (Kpł 20:10):

  10 Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.

  Apostoł Paweł w liście do Galatów (Ga 5:2-5) tak mówił na temat prawa mojżeszowego ze Starego Testamentu (które nakazuje obrzezanie oraz zabijanie ludzi za wiele różnych wykroczeń, typu złorzeczenie ojcu i matce, cudzołóstwo, homoseksualizm a także zakazuje m.in. jedzenia wieprzowiny, potraw z krwią, tatuowania się, golenia brody, noszenia ubrań z dwóch rodzajów nici itd.):

  2 Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. 3 I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. 4 Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski. 5 My zaś z pomocą Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.

  Kto wyznaje prawo z księgi Kapłańskiej ten zerwał więzy z Chrystusem. A episkopat jeszcze broni tego gościa i mówi, że to właśnie jest wiara katolicka i że trzeba go naśladować xD Polecam szersze omówienie tematu w tym artykule: https://medium.com/@Unknow_UW/ikea-pracownik-zwolnienie-lgbt-biblia-cytaty-fab4b5c2e99c

  W Nowym Testamencie o homoseksualistach wzmianki pojawiają się tylko w trzech miejscach:

  27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.

  Rz 1:27-28

  9 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

  1 Kor 6:9-10

  8 Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, 9 rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, 10 dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą

  1 Tm 1:8-10

  Nawet w Księdze Kapłańskiej dwa rozdziały wcześniej (Kpł 18:22) można znaleźć bardziej "łagodny" fragment o homoseksualistach:

  22 Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!

  I nigdzie tu nie ma o zabijaniu. Dlaczego nie zacytował tego, tylko wybrał akurat ten najbardziej ostry i kontrowersyjny fragment, który w dodatku co do wymienionej tam kary nie jest zgodny z tym co mówił Jezus?

  Polecam też wpis użytkownika @eoneon: na temat tego oświadczenia episkopatu punktujący użyte tam niektóre sformułowania: https://www.wykop.pl/wpis/42458081/polecam-lekture-oswiadczenia-episkopatu-w-sprawie-/

  #ikea #lgbt #chrzescijanstwo #katolicyzm #biblia #kosciol #episkopat #neuropa #bekazkatoli
  pokaż całość

  źródło: comment_lsK3jrMw0njtS3IBTeFB4Pj5D2GLpVHX.jpg

 •  

  Stop cenzurze Biblii #ikea #biblia #bekazkatoli #lgbt

  W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Jahwe Mojżesza i chciał go zabić. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: «Oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie». I odstąpił od niego [Jahwe]. (Wj 4, 24-26)

 •  

  #glupiabiblia

  Masowe mordy i składanie ludzi w ofierze.

  Księga Powtórzonego Prawa 13:13-19

  Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na mieszkanie, że wyszli spośród ciebie ludzie przewrotni i uwodzą mieszkańców swego miasta mówiąc: «Chodźmy, służmy obcym bogom!», których nie znacie - przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem - miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz. Nie przylgnie do twojej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości swego gniewu, a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając cię, jak przysiągł twym przodkom, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, strzegąc poleceń, które ja ci dzisiaj nakazuję wykonywać, czyniąc to, co słuszne jest w oczach Pana, Boga twego.

  Oto słowo boże.

  #bekazkatoli #religia #biblia #katolicyzm
  pokaż całość

  źródło: wf2.xcdn.pl

  +: animelover_97, falszywy_prosty_pasek +11 innych
  •  

   @wanghoi: podstawową sprawą, jaką należy ustalić, jest fakt, że Księga Powtórzonego Prawa pochodzi ze Starego Testamentu, czyli tego sprzed przyjścia Chrystusa. A przyjście Chrystusa było wydarzeniem przełomowym, o czym niech świadczy chociażby podział przed naszą erą / nowej ery.

   Ewangelia według świętego Mateusza 5, 17-20:

   Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

   I pewnie zabrzmi to dla Ciebie żałosne, ale prawo, które przybliżyłeś, już nie obowiązuje, bo ono już się ,,wypełniło" i to zgoła dwa tysiące lat temu. My, współcześni katolicy, uczeni jesteśmy zupełnie innych wartości:

   Ewangelia według świętego Marka 12, 28b-34:

   Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań»? Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

   Brzmi sztampowo? Wiem, no ale nic nie poradzę. Bliźni dotyczy rzecz jasna każdego: grzesznika, muzułmanina, chrześcijanina, brata, nieznajomego, księdza, kolegę z pracy, Ciebie.
   pokaż całość

 •  

  Do wszystkich którzy uważają, że jeśli ktoś nie akceptuje homoseksualistów, to może się zasłaniać swoją wiarą katolicką w wygłaszaniu dyskryminujących haseł - otóż nie może. Zasady wiary katolickiej zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego mówią o homoseksualizmie, że:

  Tradycja (...) zawsze głosiła, że "akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane. Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia.

  Z aktu płciowego dar życia wyklucza w takim samym stopniu heteroseksualny waginalny seks z użyciem antykoncepcji czy seks oralny. W całej Biblii za każdym razem z potępianiem chodzi o "współżycie mężczyzn z mężczyznami". Nie ma tam nic na temat samych związków osób tej samej płci czy też po prostu istnienia osób o innej orientacji. Czy związek musi od razu implikować seks? Zgodnie z zasadami wiary katolickiej seks jest dopuszczalny tylko i wyłącznie po zawarciu sakramentu małżeństwa. A więc katolicy powinni założyć, że wszystkie związki katolików przed małżeństwem są to związki w których współżycie nie występuje, bo zabrania im tego ich wiara. Na tej samej zasadzie nie powinni sprowadzać związków osób tej samej płci do tego czy te osoby ze sobą współżyją czy nie.

  Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o homoseksualistach również, że:

  Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji

  Nikt katolików nie zmusza do uznania "współżycia mężczyzn z mężczyznami" za coś co powinni promować, ale jeśli nie chodzi o czyjeś praktyki seksualne, a jedynie o to z partnerem jakiej płci jest w związku, to tego samego w sobie zasady jego wiary nie potępiają.

  #lgbt #homoseksualizm #wiara #katolicyzm #chrzescijanstwo #religia #biblia #4konserwy #neuropa
  pokaż całość

  •  

   @IrracjonalnaProweniencja: gadasz z własnymi urojeniami. Tłumaczone było w znalezisku, dlaczego branie ST dosłownie to głupota, dlaczego ten koleś robi źle... ale wasza reakcja na jego błędne myślenie jest jeszcze gorszym rakiem niż jego maile. Prowadzicie pojebaną wojnę, kierujecie się taka sama nienawiścią i pogardą i dlatego liczba ludzi myślących jak wy, popierających te same postulaty polityczne czy partie będzie maleć, a wasz obraz w oczach reszty społeczeństwa będzie coraz bardziej oszołomski.
   Howgh
   pokaż całość

  •  

   Tłumaczone było w znalezisku, dlaczego branie ST dosłownie to głupota, dlaczego ten koleś robi źle

   @Cheater: Co z tego, że według katolicyzmu branie ST dosłownie to głupota, skoro mnóstwo katolików, w tym rzeczony koleś, tak robi? Czy Kościół jakoś stara się to prostować? Jak trzeba ponarzekać na tęczową aureolę, to cały kler, partia rządząca i kilka nierządzących rwą się do mikrofonów. Ale jak trzeba wytłumaczyć owieczkom, że nawoływanie do mordowania homoseksualistów jest kiepskie, to nagle cisza.

   wasza reakcja na jego błędne myślenie jest jeszcze gorszym rakiem niż jego maile

   @Cheater: Bo?

   Prowadzicie pojebaną wojnę

   @Cheater: Rozumiem, że PiS i Kościół ani tej wojny nie zaczęli, ani w niej nie uczestniczą?

   kierujecie się taka sama nienawiścią i pogardą

   @Cheater: Czy ktoś nawołuje do mordowania katolików? Czy ktoś wypuszcza sterty artykułów każdego dnia, że "40% księży to pedofile"? Czy ktoś używa aparatu państwa do gnębienia katolików, tak jak teraz gnębieni są homo?

   Porównaj reakcje: babka narysowała tęczową aureolę, to wjechali jej na chatę o 6. rano, zabrali komputery i telefony, zrobili wielogodzinne przesłuchanie i jeszcze chcieli jej zrobić inspekcję osobistą. Gość wzywa do mordowania homoseksualistów? Minister sprawiedliwości staje w jego obronie i nasyła prokuraturę na tych, którzy go zwolnili. Ale tak, to wszystko ta sama nienawiść i pogarda.

   Rozumiem, że teraz w ramach popierania PiS-u zawsze i wszędzie będziesz jeszcze bronił wszystkich ich politycznych przyjaciół, czyli w tym wypadku Kościół katolicki?
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (12)

 •  

  #heheszki #titanic #biblia #humorobrazkowy

  źródło: rms-titanic-noahs-ark-175-feet-height-45-feet-882-13297844.png

  •  

   @wujeklistonosza A skąd oni dokładne wymiary wytrzasnęli?

  •  

   @jeloo:

   Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz. A oto, jak masz ją wykonać: długość arki – trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci jej szerokość i wysokość jej – trzydzieści łokci. Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią. Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze.
   Księga Rodzaju 6:13–18
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (4)

 •  

  PRAWACTWO INDOKTRYNUJE I KŁAMIE ZA POMOCĄ HOLLYWOOD!
  #kolorowaagitacja na całego.
  Oglądam sobie Pasje, a tam zamiast Semity jakiś europejczyk pół szwajcar, pół słowak mieszkający w stanach w Mount Vernon. Bo ciapaty Jezus by babciom się nie podobał i musiał mieć znane rysy sąsiada z wioski obok? By prawaki nie kojarzyły Chrystusa z kolorem skóry imigrantów bo jeszcze im się styki przepalą? Kolejne prawackie fałszowanie historii by prać mózgi dzieciom i młodzieży w swojej doktrynie NSDAP.
  #bekazkatoli #takaprawda #neuropa #film #kino #religia #wiara #biblia #historia #pdk
  pokaż całość

  źródło: i1.wp.com

 •  

  Co zniszczyło Sodomę?
  Co wydarzyło się 3700 lat temu nad brzegami Morza Martwego? Co zniszczyło biblijną Sodomę i Gomorę oraz jak działa idea "kary za grzechy"? Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5001993/co-zniszczylo-sodome/

  #historia #religia #wojnaidei #ciekawostki #biblia #kultura pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  Ciekawostki kościelne i Biblijne o Maryji, królowej Polski (mianowanej na to stanowisko zaocznie przez polski kler)

  #bekazkatoli #heheszki #humorobrazkowy #katolicyzm #biblia #wiara #kler

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je!
  Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.

  (2 Tes 3, 10-12)

  #biblia #katolicyzm #religia #neuropa pokaż całość

 •  

  W Auchanie #biblia gta limited edition #bekazkatoli

  źródło: 1559063395855.jpg

  +: animelover_97, R....n +8 innych
 •  

  Dwie ewangelie i dziesiątki obrazów czy dzieł literackich opowiadają historię uczty urodzinowej Heroda Antypasa. Kiedy Salome (córka z pierwszego małżeństwa żony Heroda - Herodiady) tańczyła przed gośćmi, król poczuł się tak oczarowany, że zgodził się spełnić każde jej życzenie. Salome namówiona przez matkę Herodiadę zażądała głowy Jana Chrzciciela.

  Herodiada jest jedną z najsłynniejszych kobiet w Biblii. Urodziła się w Jerozolimie około 15 roku p.n.e. jako żydowska księżniczka poślubiła swojego stryja, po kilku latach porzuciła męża dla jego przyrodniego brata, Heroda Antypasa. Małżeństwo to było niezgodne z prawem żydowskim, więc zostało publicznie potępione. Jednym z jego krytyków, otwarcie przeciwstawiającym się takim naruszeniom prawa, był Jan Chrzciciel. Antypas pod wpływem żony uwięził proroka, ale nie zgadzał się na jego śmierć. Dopiero przez podstęp małżonki posługującej się powabną córką, jako człowiek honoru nie chciał złamać raz danego słowa - Salome na srebrnej tacy otrzymała obiecaną głowę proroka.

  Salome przypomina o przerażającym tańcu śmierci. Jej matka została ukazana w Biblii jako bezwzględna władczyni, gotowa podjąć walkę w obronie świata, do którego należy. Herod Antypas był człowiekiem na rozdrożu – z jednej strony bał się żony, z drugiej darzył szacunkiem Jana Chrzciciela. Kiedy jednak przyszło mu wybierać między życiem proroka a kobietą, której pożądał – wybrał kobietę. Salome tańcząca jest tu więc symbolem tego, co mężczyzna uważa za najważniejsze, nawet jeśli przyjdzie za to zapłacić najwyższą cenę. Herod wybrał cielesność zamiast duchowości, Herodiada wybrała walkę o władzę, Salome nie wybrała nic. Nie pozwolono jej wybierać, bo miała być tylko narzędziem. [x]

  Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: ”Daj mi - rzekła - tu na misie głowę Jana Chrzciciela!”. Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. (Mt 14, 08-11)

  #malarstwo #obrazy #art #sztuka #biblia #ciekawostki
  pokaż całość

  źródło: Rogier van der Weyden, 1446-53.jpg

 •  

  Mam nadzieje, że po to by go jeszcze bardziej kochać.

  „Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół"

  #bekazkatoli #biblia
  pokaż całość

  źródło: wrog.JPG

  +: Soojin21, nex0 +22 innych
 •  

  Kojarzycie biblijną historię o rzezi niewiniątek? Tak w skrócie; Herod prosi Mędrców ze Wschodu, by ci wskazali mu nowonarodzonego króla żydowskiego, kiedy zorientował się że został oszukany wpadł we wściekłość i kazał wymordować wszystkie dzieci w Betlejem od dwu lat i niżej. I teraz nasuwa się tylko jedno pytanie:

  Kiedy niby miał to zrobić?

  Herod zmarł wczesną wiosną roku 4 p r z e d nową erą. Ten fakt jest poświadczony w źródłach jasno i bezspornie. Oczywiście, starożytni nie posługiwali się naszą rachubą czasu, a więc rok ten określić by należało inaczej: 750 od założenia miasta Rzymu; pierwszy rok olimpiady 194; rok, w którym urząd konsulów w Rzymie sprawowali Gajusz Kalwizjusz i Lucjusz Passienus; rok 23 od przyznania cesarzowi przez senat tytułu Augusta - albo jeszcze inaczej. Jednakże wszystkie te daty w przeliczeniu na nasz system znaczą zawsze to samo: rok 4 przed naszą erą.

  A oto ewangelię mówią nam, że gdy Jezus rodził się w Betlejem, Herod jeszcze żył! Czy nie ma tu sprzeczności, skoro chrześcijanie utrzymują, że liczą lata od przyjścia Jezusa na świat? Jak wyjaśnić tę niezgodność?

  W VI wieku nowej ery mnich rzymski Dionizy zwany Exiguus czyli Mały, przedstawił system liczenia lat wychodzący ,,od wcielenia Pana naszego Jezusa Chrystusa" Do ustalenia kiedy to się zaczęło, Dionizy przejął, że narodziny Jezusa przypadają na ten sam rok, co zgon Heroda.

  Wyznaczając rok śmierci Heroda, Dionizy popełnił pewien błąd. Trudno dziś stwierdzić, czy uczynił to skutkiem zwykłego przeoczenia czy też świadomie pragnąc połączyć datę wcielenia z pewnymi cyklami lat. Oto przyjął on, że Herod zmarł w roku 754 od założenia Rzymu; jest to jej pierwszy rok.

  Powyższym wywodom mógłby ktoś zarzucić, że pomijają pewien szczegół chronologiczny, wyraźnie poświadczony w ewangeliach; kiedy rodził się Jezus, namiestnikiem Syrii był Cyrynus (poprawna pisownia brzmi: Kwiryniusz) a na rozkaz Augusta odbywał się spis ludności całego świata. Czemuż nie posłużyć się tymi danymi dla dokładnego ustalenia roku urodzin. Zajmijmy się więc i tą kwestią;

  Publiusz Sulpicjusz Kwiryniusz - bo tak brzmiało jego pełne nazwisko - jest postacią dobrze znaną w historii. Wspominają o nim różne źródła starożytne, nie tylko ewangelię,

  W roku 12 sprawował godność konsula, a następnie namiestnika senackiego prowincji Azji, czyli dzisiejszej zachodniej Turcji. W kilka lat później był namiestnikiem cesarskim prowincji Pamfili i Galacji, również w dzisiejszej Turcji. Wreszcie w 6 roku nowej ery, otrzymał po raz drugi godność namiestnika prowincji Syrii.

  Właśnie tegoż roku zapadła w Rzymie ważna decyzja co do Palestyny. Zgodnie z testamentem Heroda większa część tej krainy, a mianowicie Judeą właściwą, Idueą i Samarią rządził syn Archelaos jako ,,etnarcha" bo tytułu królewskiego od cesarza nie uzyskał. Jednakże Archelaos odziedziczył po swym ojcu przede wszystkim wady. Wielokrotne skargi ciemiężonej ludności odniosły wreszcie skutek i cesarz postanowił zesłać Archelaosa do Wienny w południowej Galii, jego zaś ziemie przyłączyć wprost do sąsiedniej prowincji syryjskiej. Wykonanie tego zadania powierzono właśnie Kwiryniuszowi.

  Pierwszym posunięciem jakie z konieczności nasuwało się w związku z obejmowaniem nowych ziem, było dokonanie spisu ludności i jej majątków, jak również prywatnego majątku Archelaosa. Było to niezbędne dlatego, że własność prywatna Archelaosa uległa konfiskacie, ludność zaś Judei miała odtąd podlegać rzymskiemu systemowi podatkowemu. Sama wiadomość o przygotowywaniu spisu wywołała u Żydów gwałtowny opór, który ustał dopiero po pewnym czasie dzięki radom i perswazjom arcykapłana.

  Jak najwyraźniej poświadczają nasze źródła, spis został dokonany w 37 roku po zwycięstwie Oktawiana pod Akcjum, a więc 6/7 rokiem nowej ery. Wryły się na długo w pamięć mieszkańców Judei: był czymś nowym łączył się z przejęciem pod rzymskie panowanie, omal nie doprowadził do wybuchu walk.

  Takie są fakty. Wynika z nich wniosek zupełnie oczywisty. Kto pragnie wyznaczyć datę urodzin Jezusa opierając się na wzmiance o namiestnictwie Kwiryniusza i spisie ludności, musi tym samym odrzucić opowiadanie Ewangelii o Herodzie - bo ten przecież nie żył już od dziesięciu lat! Musi natomiast przyjąć, że Jezus przyszedł na świat w roku 6 albo 7 nowej ery!

  Niektórzy badacze szukają wyjścia z tej trudności utrzymując, że Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii dwukrotnie. Zgódźmy się i na to, że Kwiryniusz dwa razy zarządzał Syrią. Czy pozwoli to pogodzić wszystkie dane? Oczywiście nie. Bo przecież rzecz nie w tym, ile razy Kwiryniusz był namiestnikiem syryjskim, ale w tym ile razy za życia króla Heroda. A co do sprawa jest jasna i pewna, bo znamy nazwiska rzymskich namiestników Syrii z ostatnich lat panowania Heroda. Byli to: Gajusz Sentiusz Saturninus (9-6 rok) i Publiusz Kwintyliusz Warus (6-4 rok) Ten ostatni zarządzał Syrią jeszcze parę miesięcy po śmierci Heroda. Gdzie tu miejsce dla Kwiryniusza?

  Dalej: ktokolwiek były namiestnikiem Syrii za życia Heroda, nie miałby prawa przeprowadzania spisu w jego królestwie. Przecież stanowiło ono formalnie odrębne, niezależne państwo. Zarządzania cesarza w granicach Judei nie miały najmniejszego znaczenie prawnego. Że nie było w Palestynie żadnego spisu ludności przed rokiem 6-7 nowej ery, dowodzi najlepiej oburzenie i opór z jakim spotkała się wieść o spisie Kwiryniusza.

  Zresztą i inne okoliczności spisu podane w Ewangelii budzą wątpliwości. W Rzymie dokonywano spisów obywateli już od wieków i to bardzo systematycznie. Nie wiemy jednak nic o jakimkolwiek spisie, który obejmowałby ludność całego Imperium to jest zarówno rzymskich obywateli jak i ,,prowincjałów"

  Ewangelia twierdzi, że spis wymagał, aby każdy udał się do miasta, z którego wywodził się jego "ród". Rzecz oczywista byłoby to zarządzenie niczemu nie służące bo na cóż zdałby się komu owa wędrówka ludności? Toteż żadne ze znanych nam rzymskich spisów nie stawiał takiego warunku.

  Autorowi Ewangelii, piszącemu zapewne w czasach panowania cesarza Nerona (54-68 roku nowej ery) przyszła z pomocą pamięć o wielkim spisie ludności sprzed kilkudziesięciu lat. Był to spis, który wstrząsnął całym krajem i spowodował pewną wędrówkę mieszkańców, każdy bowiem musiał zgłaszać się w miejscu swego stałego pobytu. Łatwo więc było w związku z tym wpleść wzmiankę o czasowym przeniesieniu się rodziny Józefa do Betlejem.

  Po dwóch pokoleniach pamiętano jeszcze w Judei, że spis odbywał się za namiestnictwa Kwiryniusza, nikt jednak z prostych ludzi nie zdawał już sobie sprawy z dokładniej chronologii i okoliczności tamtych wydarzeń. Komu bowiem przyszło wtedy na myśl zastanawiać się czy sławny król Herod żył jeszcze wówczas? Kiedy powstały ewangelie znaczą częścią Palestyny już od wielu lat bezpośrednio zarządzali Rzymianie. Wydawało się wiec piszącemu rzeczą oczywistą, że i wtedy kiedy rodził się Jezus obowiązywało w Judei rozkazy cesarza i jego namiestnika. Ewangelista uważał też za zrozumiałe samo przez się, że spis, który w istocie odbył się tylko w Judei i Syrii, objął cały ówczesny świat.
  ________________________________________________________________________________________________________
  Źródło: "Herod Król Judei" - Aleksander Krawczuk

  #historia #ciekawostkihistoryczne #bekazkatoli #biblia
  pokaż całość

  źródło: upload.wikimedia.org

  •  

   Niestety, książka Krawczuka wydana w 1965 roku, nosi ze sobą pewne elementy skazy z PRL (o której większość pamięta) , a które należy czytać między wierszami... Dla nie pamiętających tamtych czasów podpowiadam, że Dionizy Mały jest tutaj kluczem. Niemniej książka jak najbardziej warta polecenia.

  •  

   pod Akcjum

   @arkan997:

   Bart Ehrman uważa że pierwsze 2 rozdziały oraz liczne modyfikacje Ewangelii Łukasza zostały dopisane na początku 2 wieku w Rzymie.

  • więcej komentarzy (3)

 •  

  #bekazjudaizmu no i #bekazkatoli bo w końcu Stary Testament też lubią.

  Ciekawy dokument o prawdziwej biblijnej archeologii. Trwa ponad 2h ale warto imo.

  John McCarthy udał się do Izraela chcąc dowiedzieć się, czy wczesna historia narodu żydowskiego opowiedziana w Starym Testamencie została oparta na faktach. W tym celu McCarthy zaplanował serię spotkań oraz wizyty na stanowiskach archeologicznych

  Gdyby ktoś nie kojarzył gościa:

  John Patrick McCarthy CBE (born 27 November 1956) is a British journalist, writer and broadcaster, and one of the hostages in the Lebanon hostage crisis. McCarthy was the United Kingdom's longest-held hostage in Lebanon, where he was a prisoner for more than five years.

  #filmydokumentalne #nauka #archeologia #biblia #izrael #historia
  pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  czytam se Biblię :) a co tam u Was? :)
  #czytajzwykopem #biblia #wiara #religia

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: IMG_20190505_233051.jpg

 •  

  Zbrodnia Jezusa z Apokryfu sw. Tomasza

  Jak wiadomo, Apokryfy nie sa traktowane na serio przez Kosciol. Tzw. Ewangelia wedlug sw. Tomasza, powstala w pierwszych wiekach po narodzeniu Jezusa. Bylo to kilka, tekstow, fragmentow, opisow roznych epizodow z mlodzienczych lat Chrystusa, sporzadzonych przez roznych autorow, ktore oparte byly o przekaz ustny i koniec koncow, skompilowane zostaly w jedna calosc gdzies w okolicach II w. n.e. Poczatkowo byla ona spisana w jezyku greckim, nastepnie przepisywano i tlumaczono ja na jezyki takie jak: egipski, gruzinski, arabski, armenski i na lacine. Jak mozna sie domyslic, tlumaczenia te nie byly kompletne, po drodze z pewnoscia, gubiono pewne watki albo i uzupelniano na swoj sposob ,,po swojemu'', zatem kolejne wersje mogly sie roznic co do oryginalu.
  Niemniej, Jezus przedstawiany w nich, jest potezna istota wladajaca czarami, mogacymi zadac krzywde czlowiekowi.
  Trudno sie dziwic dlaczego Kosciol nie jest skolonny wcielic Apokryfy w poczet Kanonu Biblii, jesli przeczytamy jedna z takich przypowiesc na temat Jezusa.

  W swiecie dzieciecych zabaw, gdzie ich uczestnicy pozbawieni sa swiadomosci ostatecznosci smierci, zdarza sie w ferworze walki, zapragnac, aby towarzysz zabawy umarl. Tutaj bardzo interesujaca, cala przypowiesc z rozdz. II i III o tym jak Jezus bedac dzieckiem, wlasciwie, pozbawil zycia swojego kolege, rzucajac na niego czar w konsekwencji czynu jakiego sie dopuscil(podczas zabawy), bedacego nie po jego mysli Jezusa:

  „Dziecko Jezus, gdy doszło do lat pięciu, bawiło się w korycie strumienia i gromadziło płynącą wodę
  w stawki, i sprawiło, że stała się ona natychmiast czysta; a nakazał to jedynym słowem. I zwilżywszy
  glinę, ulepił z niej dwanaście wróbli, a był to dzień szabatu, gdy to uczynił. Było [tam] wiele innych
  dzieci, które bawiły się z nim. Gdy pewien Żyd zobaczył to, co uczynił Jezus bawiąc się w dzień szabatu,
  natychmiast odszedł i doniósł ojcu jego, Józefowi: »Oto twoje dziecko znajduje się przy strumieniu i
  wziąwszy glinę ulepiło z niej dwanaście ptaszków, i znieważyło dzień szabatu«. I przyszedł Józef na
  [owe] miejsce, a ujrzawszy zawołał doń mówiąc: »Dlaczego robisz to, czego nie godzi się robić w dzień
  szabatu?« A Jezus klasnąwszy w swe ręce zawołał do wróbli i rzekł do nich: »Lećcie!« I ptaszki
  rozwinąwszy skrzydła odleciały ćwierkając. Żydzi, gdy to ujrzeli, zdumieli się i odchodząc zawiadomili
  swych przełożonych o tym, co widzieli, że uczynił był Jezus. A syn uczonego w prawie Annasza stał tam
  z Józefem i wziąwszy gałąź wierzby, wypuścił wodę, którą był zgromadził Jezus. Gdy Jezus zobaczył to,
  co się stało, oburzył się wielce i rzekł doń: »Niegodziwy bezbożniku i głupcze, co tobie szkodziły te
  stawki i ta woda? Oto teraz ty uschniesz jak to drzewo i nie przyniesiesz ani liścia, ani korzeni, ani
  owocu«. I natychmiast owe dziecko zupełnie uschło; Jezus natomiast oddalił się i odszedł do domu
  Józefa. A rodzice uschniętego ponieśli je opłakując jego młodość. I przynieśli do Józefa i czynili mu
  wyrzuty, że ma syna, który dokonuje takich czynów”

  #ciekawostki #jezus #bekazkatoli #historia #biblia #ciekawostkihistoryczne #religia #religioznawstwo
  pokaż całość

  źródło: aaa.jpg

 •  

  W 2015 roku tureckie wladze przekazaly rosyjskiemu instytutowi historycznemu znaleziona wczesniej biblie Ruryka Lachina. Na zdjeciu cenna ksiega z IX wieku otwarta na stronie z wizerunkiem tego wielkiego slowianina. Slowa z tej strony to min. “JARA RUSI WARJAGA RIURYKA”, “RUSI NOWAJA WOJSKA RIURYKA” czy “RUSI RURYKA SKIFARIA CHRAM RIMA”.
  #slowianie #starszezwoje #rosja #bialorus #turcja #artefaktnadzis #epokavilka #rodzimowierstwo #warjagi #vikings #historiaslowian #ciekawostki #prawoslawie #ruskijowska #rurykowicze #religia #bukwica #biblia #wielkalechia pokaż całość

  źródło: B023CA70-A3E1-4F11-9903-4F9DFD55CBA6.jpeg

 •  

  Tak długo, jak długo ludzie nie umieli ani czytać, ani pisać, Biblia nie była żadnym problemem dla Kościoła. Postępowano tak, jakby wcale nie istniała. O tym jak KK zakazywał czytania Biblii:

  1080 — zakaz czytania Biblii

  1229 — Biblia wśród ksiąg zakazanych przez Grzegorza IX — synod w Tuluzie przeciw herezji waldensów zalecających czytanie Biblii. Kanon 14 synodu: "Ludzie świeccy nie mogą posiadać Ksiąg Starego i Nowego Testamentu; wolno im mieć tylko psałterz i brewiarz albo godzinki maryjne, ale i te księgi nie w tłumaczeniach na języki narodowe"

  1424 — na mocy edyktu wiluńskiego neofity Jagiełły Kościół polski miał odtąd prawo karania każdego, kto opowiadał się za wolnym głoszeniem ewangelii (jeden z artykułów praskich ruchu husyckiego)

  1545 — na soborze trydenckim autorytet tradycji ogłoszony jako równoznaczny z autorytetem Biblii, potępiono "plagę Biblii drukowanych w językach narodowych"

  1548 — w czasie sobory trydenckiego dodano do Biblii Apokryfy

  Fragment ekspertyzy wewnątrzkościelnej sporządzonej za pontyfikatu Juliusza III (1550-1555): "I wreszcie: spośród wszystkich rad, jakich możemy obecnie udzielić, najważniejszą jest ta, by dołożono wszelkich starań, iżby nikt nie miał sposobności przeczytać choćby niewielkiego fragmentu ewangelii w swoim języku narodowym i żeby z takiej sposobności nie skorzystał..."

  1563 — Tradycja Kościoła staje się ważniejszym źródłem objawienia niż Pismo Święte (na indeksie)

  1713 — w antyjansenistycznej bulli Unigenitus Klemensa XI tezy 80-96 omawiają kwestie dostępu wiernych do Biblii. Ich wymowę oddaje L. Kołakowski (w komitecie naukowym redakcji Znak zasiadają w większości duchowni katoliccy):"Po tej bulli stało się herezją — zelżywą dla pobożnych uszu, szkodliwą dla Kościoła, bezecną itd. — mówić, że Biblię może czytać każdy, nawet kobieta, i że zakazywanie tej lektury jest sprzeczne z zamysłem Bożym oraz z praktyką apostolską"

  1897 — Papież Leon XIII włączył Biblię do indeksu ksiąg zakazanych
  Kościół w zamian proponował wiernym swoją wersję Biblii — w postaci okrojonej, pociętej na kawałki i rozłożonej na cały rok liturgiczny. Z roku na rok czytano te same fragmenty pomijając inne, mniej wygodne. Dopiero jednak po soborze watykańskim drugim wierni mogą słuchać i rozumieć, wcześniej wszystko było po łacinie i prości ludzie nigdy nie mieli wątpliwości co do zgodności Kościoła z Biblią, gdyż tej ostatniej po prostu nie znali.

  #neuropa #4konserwy #bekazkatoli #bekazprawakow #biblia #kosciol
  pokaż całość

  +: animelover_97, szarzujacyzajaczek +21 innych
 •  

  Elo
  Chciałem tu napisać swoje świadectwo, jeśli można to tak nazwać, ale chyba inne od tych, z którymi można się spotkać na necie czy gdzieś tam. Zawsze wkurwiało mnie w świadectwach to, jak to ludzie opowiadają czego to im Pan Bóg nie uczynił. A to słyszałem jak ktoś po nawróceniu założył swoją działalność i żyje radosny pełnią życia, a to ktoś przestał oglądać porno, ktoś tam wyszedł z innego nałogu. Też tak chciałem i co? Dupa. Denerwowało mnie to bardzo, że ktoś takie rzeczy otrzymał i że teraz mu jest super. Miałem nadzieje, że też tak będę miał.

  W pewnym momencie swojego życia po prostu zastanowiłem się – jak to jest, nauczanie mówi, że by głosić Chrystusa, przekonywać itd, a ja tak naprawdę nawet nie wiem czy w niego wierzę. Skonfrontowałem ze soba po raz pierwszy fakty – mam tradycje i obrzęd, chodzę do kościoła, ale nie czuje i nie przeżywam tego, o czym tam mowa. Z drugiej strony, jak ja mogę komuś cokolwiek mówić o Jezusie skoro sam jestem ujebany w różne uzależnienia a moje życie raczej nie świadczy o tym że go naśladuje.

  Zacząłem szukać, czytać i zgłębiać. Kto to w ogóle jest i cz w ogóle istniał? Jezus historycznie – i jechane artykuły na wikipedii i gdzie bądź. Rzeczywiście dużo tego. To był pierwszy krok. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że historycznie istniał ktoś taki. Ale co teraz, co dalej? Jakieś życie wieczne i dobra nowina? Jaka dobra nowina co to znaczy, że "Dobra nowina o Jezusie Chrystusie" ? Że on jest sam w sobie dobrą nowiną? I zacząłem czytać pismo święte i słuchać poprzez audiobooki. Trwało to miesiącami, byłem zafascynowany odkrywaniem Pisma. I wchodziłem w to coraz głębiej i głebiej, zarówno w archeologie biblijną, egzegeze Pisma, duchowość. W Piśmie znalazłem tyle sprzeczności, że nie wiedziałem co tym myśleć. Zacząłem sięgać do innych tłumaczeń, interlinearne, czytać Pismo przez Pismo – co znaczy dane słowo tutaj, a co o danym słowie mówi np. Start Testament – przykład – zastanawiałem się co może znaczyć osioł w Piśmie Świętym ? I znalazłem ten fragment:


  Syr 33.25"Dla osła - pasza, kij i ciężary; chleb, ćwiczenie i praca - dla niewolnika".
  Zrozumiałem, że osioł to symbol niewolnika należącego do Boga – kij- to ćwiczenie, ciężary, to praca. Dalej pozwoliło mi to odczytać następne rzeczy np.
  Psalm 23.4 "Chociażbym chodził ciemną doliną,
  zła się nie ulęknę,
  bo Ty jesteś ze mną.
  Twój kij i Twoja laska
  są tym, co mnie pociesza."

  Zrozumiałem i dotarło to do mnie, że tutaj kij to ćwiczenie(czyli np trudne okoliczności zesłane od Pana) a laska – to laska pasterska – prowadzenie w danym kierunku. I tak można by to mnożyć, z każdymi kolejnymi odkrytymi rzeczami byłem coraz bardziej zdumiony i zafascynowany. Zrozumiałem jak wiele spraw rozumiemy źle. Widziałem rzeczy, których nawet nie jestem w stanie opisać bo dotykają takich obszarów i miejsc we mnie i poza mną, że można to zrozumieć lub odczuć tylko poprzez doświadczenie.

  Po pewnym czasie obejrzałem się wstecz i zobaczyłem jak Pan prowadził mnie swoją drogą i jak Jego słowa nie są naszymi słowami, a Jego myśli nie są naszymi myślami. Powiedział: Mt 10. 16 "Oto Ja was posyłam jak owce między wilki" i rzeczywiście wydarzyło mi się to. W swoich poszukiwaniach natrafiłem na portal orygenes.pl, pełen wartościowych treści, którego redaktorem naczelnym jest Michał Wilk, następnie między innymi na YT natrafiłem na charyzmatyka i ewangelizatora Włodka Wilka, trafiłem na kanał Langusta na Palmie, a tam rekolekcje "Wilki dwa', oraz na początku ktoś wskazał mi na nawróconego rapera Tau, zwycięzce plebiscytu(?) Popkiller'a "Młode Wilki". I tak oto posilałem się tym, co dawały mi wilki. Takich osobistych spraw była niezliczona ilość, nie byłoby tu miejsca, żebym o nich napisał. Zdaje sobie sprawę, że to akurat mój subiektywny odbiór, ale wiem, że to Pan powiedział do mnie.


  Nadmienię jeszcze jedną z takich sytuacji, która dla mnie była oczywistym działaniem Boga – mianowicie obejrzałem świadectwo nawrócenia Ojca Adama Szustaka, w którym opowiadał jak to przyjechali do jego parafii Charyzmatycy z Brazylii. Usłyszawszy, to co on przeżył, jakie cuda i znaki, tez tak chciałem. Nagle w kilka dni dowiaduje się, ze będą nieopodal mojej miejscowości. Byłem w szoku. Gości z Brazylii tu na zadupiu, nie w Warszawie, Krakowie czy gdzieś, ale w miasteczku nieopodal.

  To tak pokrótce, okrzepłem w cudach i znakach. Szukam dalej, ale jestem już inny. To wszystko było potrzebne mądrość, cuda, ale to wszystko jest przemijające. Bóg pokazuje mi rzeczy których często nie jestem w stanie wyrazić słowami.

  Jeszcze coś, to co zaobserwowałem i czego doświadczyłem - Pan przygotowuje miejsce na takie spotkanie, które dla człowieka może czasami wydać się nieprzyjemne. Mojżesza wrzucił w rozpadlinę w ziemi, aby ten mógł go zobaczyć. Jana w objawieniu zesłano na wyspę i tam miał widzenia. To opisy odizolowania z dotychczasowego życia, takie też miałem odczucie. Sytuacja na pozór normalna, a jednak nie – uraz, lądujesz w szpitalu, nowa praca, jakaś zmiana, odjebiesz coś i odwrócą się od Ciebie ludzie, różne mogą to być miejsca i okoliczności.

  P. S. Rzeczywiście później zacząłem wychodzić z nałogów np.palenie, czy ograniczenie picia, Na rzucenie picia na kilka lat miało wpływ nagłe i mocne wydarzenie, palenie to była walka z wieloma porażkami.

  Sorki, że tak jakoś chaotycznie jest to napisane.
  Elo i z fartem
  #wiara #biblia #chrzescijanstwo
  pokaż całość

 •  

  ,,Bad Trip'' wedlug proroka Ezechiela

  Mowi sie, ze niewiele brakowalo a Teologowie usuneliby Ksiege Ezechiela z Kanonu Biblijnego ze wzgledu na stopien jej oderwania od rzeczywistosci'' czyli slynne widzenie autora, ktore dzisiaj moznaby wytlumaczyc czyms podobnym do zjawiska ,,bad trip'' albo czegos z pogranicza snu i paranoi.
  Wsrod fachowcow panuje niezgoda, co do tego, czy autorem przypisywanej Ezechielowi ksiegi jest sam Ezechiel, czy też napisal ja ktorys z biblijnych...redaktorow.
  Oczywiście teolodzy nie poradzili sobie z kwestią, czy prorok widział pojazdy kosmiczne wtedy gdy opisywal swoja wizje.
  Problemu tego jednak nie można pozostawiac religioznawcom, nie znającym się na technice kosmicznej. Emerytowany inzynier NASA josef Blumrich doszedł do wniosku, że pojazd widziany przez Ezechiela byl wahadlowcem umożliwiającym odbywanie zarowno podrozy do macierzystego statku kosmicznego na orbicie, jak i lotów w atmosferze ziemskiej – na przyklad z jednego kontynentu na drugi. I podobnie jak Abrahama, rowniez Ezechiela wzieto na poklad takiego pojazdu, który następnie wzniósł się w powietrze.

  Po lewej niesamowicie interesujace graficzne przedstawienie wizji proroka Ezechiela(z lacinskiej wczesno XVI-wiecznej wulgaty, jesli dobrze pojdzie to bede w jej posiadaniu za niedlugo)ktory wedlug Blumricha opisal zupelnie obca, nieznana mu techonologie(ktorej kompletnie nie rozumial) za pomoca znanych mu slow.
  Po prawej okladka ksiazki, ktora sobie czytam, autorstwa Blumricha z projektem statku stworzonego przez naukowca w oparciu o opis wizji Ezechiela.

  #bekazkatoli #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #biblia #ksiazki #rycinanadzis
  pokaż całość

  źródło: blumrich.jpg

 •  

  #sernik #sernikcontent #rodzynki #biblia #biblijnememy #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu
  W Starym Testamencie placki z rodzynkami były pokarmem bożków i nierządnic. Jeśli dodajecie rodzynki do sernika, to już wiecie, jak postrzega was Naród Wybrany. A że sam Jezus mówił, że ani jedna kreska nie zmieni się w Piśmie... pokaż całość

  źródło: angery.jpg

 •  

  #heheszki #biblia #hitler #stalin #mao

  Największy zbrodniarz w dziejach ludzkości

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: FB_IMG_1551721342986.jpg

 •  

  Stek glupt z biblablabli: debata Balama z oslicą ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  26 Anioł posunął się dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani z prawej, ani też z lewej strony.
  27 Gdy oślica ujrzała znowu anioła Pana, położyła się pod Balaamem. Rozgniewał się więc Balaam bardzo i zaczął okładać oślicę kijem.
  28 Wówczas otworzył Pan usta oślicy3, i rzekła do Balaama: «Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?»
  29 Balaam odpowiedział oślicy: «Dlatego żeś sobie drwiła ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię zabił!»
  30 Oślica jednak rzekła do Balaama: «Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd jesteś, aż po dzień dzisiejszy? Czyż miałam zwyczaj czynić ci coś podobnego?» Odpowiedział: «Nie!» 31 Wtedy otworzył Pan oczy Balaama i zobaczył on anioła Pana, stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. Ukląkł więc i oddał pokłon twarzą do ziemi.
  32 Anioł zaś Pana rzekł do niego: «Czemu aż trzy razy zbiłeś swoją oślicę? Ja jestem tym, który przyszedł, aby ci bronić przejazdu, albowiem droga twoja jest dla ciebie zgubna4.
  33 Oślica ujrzała mnie i trzy razy usunęła się z drogi. Gdyby się nie usunęła, byłbym cię dawno zabił, a ją przy życiu zostawił».
  34 Rzekł więc Balaam do anioła Pana: «Zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że ty stanąłeś przeciwko mnie na drodze. Teraz jednak, gdy wiem, że ci się droga moja nie podoba, chcę wracać».
  35 Lecz anioł Pana rzekł do Balaama: «Idź z tymi mężami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem». Poszedł więc Balaam z książętami Balaka.
  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=161
  #religia #biblia #chrzescijanstwo #bekazpodludzi #rakcontent #bekazkatoli
  pokaż całość

  źródło: 4.bp.blogspot.com

 •  

  Najpierw mały wstęp - od wielu lat jestem agnostykiem, przez pierwsze 2-3 lata byłem agnostykiem nie wiedząc, że coś takiego istnieje, później dowiedziałem się, że moje poglądy to agnostyk, byłem nim przez kilka lat, a od kilku jestem nawet bardziej "agnostyk ateistyczny", albo wręcz ateista, który nie chce czegoś negować, bo jest na to "za inteligentny" i bierze poprawkę na to, że może się mylić.

  Ale to tylko wstępm teraz do rzeczy:

  Pomimo to, że nie wierzę w Boga, szczególnie tego przedstawianego w kościele Katolickim, to mam ochotę przeczytać teraz Biblię. Ponieważ przez przypadek słyszałem ostatnio kilka zdań z niej i wydały mi się mądre. I też dlatego, że byłem w ostatnim czasie złym człowiekiem, źle postępowałem. A wartości katolickie - czyli nie wartości katolików, bo z tego co widzę w otoczeniu ludzie wierzący często są jeszcze gorsi od tych nie wierzących, a wiarę traktują jako coś mającego oczyścić ich sumienie (oczywiście nie wszyscy, generalizuję) - ale wartości katolickie jako te przedstawione w Biblii wydają mi się wartościowe i dobre. I mam ochotę przeczytać Biblię, bo uważam, że jest w niej dużo mądrości.

  Usłyszałem dziś fragment słów księdza, które były jego słowami, ale odnosiły się do wcześniej przeczytanego fragmentu biblii. Parafrazując:

  Ten, kto ma nadzieję w sercu, ten ma charakter, potrafi przezwyciężyć wszystko, wszystko zdobyć.

  I te słowa bardzo mi głeboko weszły do głowy, bo dotyczą jakiegoś mojego problemu, który obecnie mam.

  Jestem marzycielem porywającym się z motyką na słońce. Wiele razy zdobywałem coś, w co nikt nie wierzył, że się uda, ponieważ miałem tak ogromną nadzieję, tak bardzo przez to mi zależało i intensywnie próbowałem, że w koncu się udawało. Czasem, nie zawsze wychodziło, ale zdobywałem rzeczy naprawdę na pozór niemożliwe.

  I teraz mam przeciwną sytuację. Tracę ostatnio coś, co mam. A raczej kogoś. I uświadomiłem sobie, że dzieje się to właśnie z tego powodu, że straciłem nadzieję, nie widzę wspólnej przyszłości. I po kilku tygodniach, które były przeciwieństwem nadziei (beznadzieją?) zacząłem tą nadzieję odzyskiwać. I być może to pozwoli wszystko odbudować. A być może nie, nie wiem.

  W sumie ten post nigdzie nie prowadzi, jest chaotyczny. Ale miałem ochotę to napisać.

  pokaż spoiler #religia #biblia #ateizm #katolicyzm #zwiazki #rozowypasek
  pokaż całość

 •  

  Kdeks Zografski - słowiański rękopis spisany głagolicą.

  Rękopis pierwotnie należący do monastyru Zograf na świętej górze Atos. Składa się z 304 pergaminowych kart, zawierających tekst czterech Ewangelii - synaksarion i menologium. Język kodeksu stosuje archaiczne lechickie formy gramatyczne np. aoryst prosty, tzw. asygmatyczny. Ze względu na archaiczne cechy językowe zaliczany jest do najważniejszych zabytków języka słowiańskiego.

  #slowianie #glagolica #starszezwoje #prawoslawie #historiaslowian #jezykoznawstwo #religia #biblia #historia #epokavilka #athos #ksiazki #ciekawostkihistoryczne #wielkalechia #wielkiemorawy
  pokaż całość

  źródło: Zografski_Kodeks.jpg

 •  

  HOMO EX HUMO

  Ilustracja pochodzi z nyskiej książki: "Physica Sacra" - "Iconibus Ae Neis Tom 1" z 1731 roku.

  Physica sacra (Święta przyroda), czterotomowe dzieło omawiające poszczególne wydarzenia opisane w Biblii wzbogacone licznymi i obszernymi komentarzami będącymi encyklopedycznym omówieniem ówczesnej wiedzy naukowej na temat zwierząt, roślin, sztuki i ludzi związanych z daną sceną biblijną. Ilustrowana jest 745 bogatymi w treść zdobionymi ilustracjami miedziorytowymi

  Homo Ex Humo opis ilustracji, tłumaczenie: Na ornamencie wyeksponowano czasowymi etapami wzrostu nowoczesną anatomię człowieka gatunku jajorodnego, nazwaną rozwojem "Rusińskiego Cara".

  Oryginalny tekst łaciński: Exhibent Ornamenta in Tabulae hujus ambitu locata Hominis ab ouo furgentis varia ex Anatomia moderna, nominatim oculatissimi "Ruysschii Thessauris" incrementa.

  Link do ksiazki: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/14219/edition/12581

  #nysa #ksiazki #ilustracja #rycina #biblioteka #biblia #kosmiczneopowiesci #lacina #starszezwoje #qualitycontent #slowianie #historia #ciekawostkihistoryczne #anatomia #genetyka #epokavilka #swiatnauki #carowie #monarchizm
  pokaż całość

  źródło: Physica Sacra Iconibus Ae Neis Tom1 Homo Ex Humo.jpg

  +: lubie-sernik, kotoamatsukami +7 innych
 •  

  Fragment oryginalnej indiańskiej Biblii plemienia Czeruki/Cherokee spisanej w 1860 roku w sławi-czeskiej azbuce czeruki. Początkowo pismo to zawierało 200 tzw. sylabo-czeskich znaków.

  Poniżej link do pełnej wersji Biblii ludu Czeruki:
  http://www.cherokeenewtestament.org/

  Dla ciekawostki gazeta Czeruki istniejąca w latach 1828-1835 nazywa się - "ᏣᎳᎩ ᏧᎴᎯᏌᏅᎯ", "Czalahi Czulehisanyhi", "Cheroke Phoenix":
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Cherokeephoenix-5-1828.png

  #prawoslawie #bukwica #slowianie #ameryka #usa #religia #epokavilka #indianie #cherokee #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #starszezwoje #historia #wiara #biblia #wielkalechia #imperiumlechitow
  pokaż całość

  źródło: Cherokee New Testament.png

 •  

  Siódme i ostatnie imperium światowe!

  Siódme mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia, stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec cesarstwa rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie XVIII wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę. W XIX wieku Wielka Brytania stała się najbogatszym i najsilniejszym państwem świata. W pewnej książce powiedziano: „Imperium brytyjskie było największym państwem, jakie dotąd istniało na ziemi. (...) Zajmowało obszar 28 milionów kilometrów kwadratowych i miało 372 miliony mieszkańców” (Martin Roberts, Britain 1846-1964 The Challenge of Change).

  GODNE UWAGI WSPÓŁDZIAŁANIE

  https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_fsK9OFkhwFyHVMH2vbf94ItTtXDVerHI.jpg

  W lipcu 2010 roku na konferencji prasowej odbywającej się z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona prezydent USA Barack Obama oświadczył: „Zawsze warto podkreślać, że Stany Zjednoczone łączy z Wielką Brytanią naprawdę wyjątkowe partnerstwo. Szczycimy się wspólnym dziedzictwem i wspólnymi wartościami. (...) Co ważne, nasza koalicja kwitnie, ponieważ służy obopólnym interesom. (...) Gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania trzymają się razem, wówczas nasze narody — i inne ludy na świecie — czują się bardziej bezpieczne i żyją dostatniej. Krótko mówiąc, Wielka Brytania to najbliższy i najsilniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych”.

  Jednak I wojna światowa (1914-1918) skłoniła Wielką Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej koloniami. Co z tego wynikło? Imperium brytyjskie utorowało drogę koalicji anglo-amerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe (patrz ramka „Godne uwagi współdziałanie”).
  „Ogromny posąg” przedstawiający postać ludzką

  Proroctwo z Księgi Objawienia 17:10 uzupełniają szczegóły zawarte w Księdze Daniela. Opisano w niej „ogromny posąg”, który babiloński król Nebukadneccar oglądał w wizji danej przez Boga (Daniela 2:28, 31-43). Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej, Babilonu (Egipt i Asyria zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń). Historia potwierdza, że:

  https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_Lk94RBUgWrdRVkWyMHFWVryvjwiPlieL.jpg

  Głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie.

  Pierś i ramiona ze srebra to Medo-Persja.

  Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję.

  Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie.

  Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi anglo-amerykańskiej.

  Według Objawienia 17:10 siódma potęga światowa „ma na krótką chwilę pozostać”. Ile potrwa ta „chwila”? W jaki sposób omawiane mocarstwo zniknie z areny dziejowej? I co stanie się później? Księga Daniela rzuca sporo światła na te sprawy.

  Obietnica, na której można polegać

  Po opisaniu wspomnianego posągu Daniel dodaje: „Bez udziału rąk został [od pewnej góry] odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza oraz uformowanej gliny, i je zmiażdżył” (Daniela 2:34). Co zapowiada ta zdumiewająca wizja?

  https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_p4hSBfRod3b2qJEXiesMrvHjLzCL607v.jpg

  Daniel kontynuuje: „Za dni tych [ostatnich] królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe [ziemskie] królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44, 45) *. Zwróćmy uwagę na kilka istotnych spraw.

  Zwycięskie Królestwo, wyobrażone przez wielki kamień, pojawiło się „bez udziału rąk” ludzkich, bo ustanowił je sam Bóg. Dlatego słusznie zostało nazwane Królestwem Bożym. Królestwo to „zmiażdży” wszystkie człowiecze rządy, w tym siódmą potęgę światową. Dlaczego? Ponieważ dobrowolnie nie zrzekną się one władzy, lecz wystąpią przeciw Bogu w ostatecznej wojnie, do której dojdzie w symbolicznym miejscu zwanym Har-Magedonem (Armagedonem). W Biblii wyraźnie powiedziano, że w tej wojnie wezmą udział „królowie całej zamieszkanej ziemi” (Objawienie 16:13, 14, 16).

  W przeciwieństwie do przemijających rządów ludzkich, w tym także siódmego mocarstwa, Królestwo Boże „nigdy nie zostanie obrócone wniwecz”. Co więcej, swoją władzą obejmie całą ziemię (Daniela 2:35, 44).

  Ta definitywna zagłada wrogów Bożych będzie spektakularnym urzeczywistnieniem proroctwa z Księgi Rodzaju 3:15, wspomnianego w pierwszym artykule z tej serii. Jezus Chrystus, główny przedstawiciel „potomstwa” niewiasty Bożej, zmiażdży symbolicznego węża, czyli Szatana, wraz z jego „potomstwem” (Galatów 3:16). W skład „potomstwa” Szatana wchodzą między innymi wszyscy ludzie, którzy wzorują się na jego nikczemnym postępowaniu i krzewią ducha niezależności, sprzeciwiając się władzy Boga i Chrystusa (Psalm 2:7-12).

  W ten sposób dochodzimy do ważkiego pytania: kiedy nadejdzie ta ostateczna zagłada? Innymi słowy, kiedy ów „kamień” — Królestwo Boże — definitywnie usunie wszelkie rządy ludzkie? Odpowiedzi na to pytanie udziela Biblia, opisując „znak”, który miał znamionować dni ostatnie obecnego systemu rzeczy (Mateusza 24:3).

  Rozpoznaj „znak”. TUTAJ jest więcej na ten temat: https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/g201105/si%C3%B3dme-mocarstwo-%C5%9Bwiatowe-w-biblii/

  #nauka #biblia #proroctwa #historia #cytaty #archeologia #anglia #usa
  pokaż całość

  źródło: 49587661_2327038413994872_716935964185853952_n.jpg

  •  

   @Berkel_88 @Assailant @Don_Artur @cecyl

   Pojawiło się kilka komentarzy, które usunąłem ze względu na rożne formy wypróżniania się. Niemniej z tego łajna wyłowiłem sensowne pytania i teraz na nie odpowiadam. W posągu z Księgi Daniela nie wymieniono imperium np. Mongołów, Hunów, czy Inków lub Azteków, ponieważ z punktu widzenia Boga i sytuacji na świecie nie były one tak istotne, jak wymienione. Te wymienione miały też istotny związek z ludem Bożym: starożytnym jak i nowożytnym.

   1. Egipt - Abraham (1500), naród izraelski (1000).

   https://bioslawekblog.wordpress.com/2016/01/27/egipt-z-czasow-mojzesza-odpowiednikiem-obozu-koncentracyjnego/

   2. Asyria: https://tv.jw.org/#pl/mediaitems/VODMoviesBibleTimes/pub-tiy_x_VIDEO

   3. Babilon - Daniel, uprowadzenie narodu wybranego do Babilonui.

   4. Medo-Persja - Cyrus, wyzwolenie ludu Bożego z Babilonu.

   https://www.youtube.com/watch?v=jrnvbZXs-ak

   5. Grecja - Chyba nie trzeba tłumaczyć, za czasów Jezusa Grecki był językiem urzędowym. Prawie cały Nowy Testament został spisany w języku greckim.

   6. Rzym - W casach Jezusa Jerozolioma była pod zabirem Rzymian.

   https://youtu.be/y_0WkiA4umQ

   7. Wielka Brytania - Ściśle związana z nowoczesnym ludem Bożym.

   ILE ICH BYŁO?

   Ile takich mocarstw światowych miało się pojawić według Biblii? Odpowiedź na to pytanie otrzymał sędziwy apostoł Jan. Wskazuje ona, gdzie się znajdujemy w strumieniu czasu. Anioł powiedział Janowi: „Królów jest siedmiu; pięciu upadło, jeden jest, a inny jeszcze nie nastał” (Obj. 17:10).

   Jakich pięć mocarstw powstało i przeminęło do czasów Jana? Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja i Grecja. Które istniało za jego życia? Rzym. A które ‛jeszcze wtedy nie nastało’? Dzisiejsze mocarstwo anglo-amerykańskie. Głównie te mocarstwa światowe interesowały lud Boży w przeszłości i interesują go obecnie.

   Ciekawa rzecz: przepowiedziano tylko siedem mocarstw, które miały się pojawić jedno po drugim. Ósme miało istnieć przez krótki czas współcześnie z siódmym i mieścić w sobie pozostałości poprzednich (Obj. 17:10, 11). To znaczy, że teraz istnieje ostatnie z wielkich imperiów, rządzonych przez człowieka. Następnego już nie będzie!

   Dni mocarstw światowych są policzone. Daniel przepowiedział, że te systemy ludzkie zostaną starte w proch i „porwie je wiatr” (Dan. 2:35). A co będzie potem? Coś bez porównania lepszego! Prorok oznajmia: „Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, którego nigdy nie dosięgnie zguba. (...) Zdruzgocze ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”, już na zawsze (Dan. 2:44). Tak więc miejsce mocarstw utworzonych przez człowieka zajmie Królestwo Boże. Jakże wspaniała zmiana na lepsze w sprawowaniu władzy nad światem!
   pokaż całość

   źródło: youtube.com

   +: hehosz
  •  

   @Berkel_88 @Assailant @Don_Artur @cecyl

   [...]7. Wielka Brytania - Ściśle związana z nowoczesnym ludem Bożym.

   https://www.jw.org/pl/publikacje/filmy/krolestwo-100-lat-panowania/

   źródło: Zrzut ekranu z 2019-01-28 024322.png

  • więcej komentarzy (8)

 •  
  m..................y

  +6

  "Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?"
  (Mateusz 16, 26)

  #katolicyzm #biblia #cytatywielkichludzi #cytaty

 •  

  Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: «Czy widzisz co?» A gdy przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa». Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie.
  Ew. wg św. Marka, rozdz. 8, ww. 22-26

  Cuda na kiju.. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #bekazkatoli #biblia #mitologia #bajki #heheszki #humor #chrzescijanstwo #ateizm #film
  pokaż całość

  źródło: m.youtube.com

 •  

  W nowym roku zostajemy przy odkryciach archeologicznych. Tym razem sięgniemy do mitycznej Arki Przymierza.

  Nowe wykopaliska archeologiczne w Izraelu rzucają nowe światło na jedno z miejsc, które w przekazach biblijnych związane jest z obecnością Arki Przymierza.

  Link do znaleziska - Kolejny przełom w poszukiwaniach Arki Przymierza

  Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski)

  Dodatkowe Tagi: #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #zwyczaje #izrael #swiat #liganauki #zainteresowania #obyczaje #skarb #poszukiwacze #detektorysci #wykrywaczmetalu #starozytnosc #religia #wiara #katolicyzm #biblia #zydzi
  pokaż całość

  źródło: zzz-5c24b82fc878b.png

 •  
  L......................e

  +21

  Semicka tradycja nienawiści do innowierców zapisana jest w ich magicznych książkach. Tutaj fragment z biblii, pouczający jak należy się zachować, jeśli ktoś w mieście nie wyznaje tej ich żydowskiej bozi i Jezuska:

  13 Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na mieszkanie, 14 że wyszli spośród ciebie ludzie przewrotni i uwodzą mieszkańców swego miasta mówiąc: «Chodźmy, służmy obcym bogom!», których nie znacie - 15 przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, 16 mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. 17 Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem - miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz. 18 Nie przylgnie do twojej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości swego gniewu, a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając cię, jak przysiągł twym przodkom, 19 jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, strzegąc poleceń, które ja ci dzisiaj nakazuję wykonywać, czyniąc to, co słuszne jest w oczach Pana, Boga twego.

  #biblia #bekazkatoli #chrzescijanstwo #katolicyzm #cytatyzbiblii
  pokaż całość

  źródło: img1.dmty.pl

 •  

  Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje...
  Wesolych Świąt wszystkim, dużo ciepła, miłości i radości z narodzin Pana
  #swieta #wiara #katolicyzm #biblia #kosciol

 •  

  Dla nas tutaj wszystkich
  #mikromodlitwa #mirkomodlitwa #wiara #katolicyzm #chrzescijanstwo #biblia

  źródło: youtube.com

  +: seduc3me, m..................y +10 innych
 •  

  Jak pewnie większość wie, młodzieżowym słowem roku 2018 został wyraz "dzban". Mało kto jednak wie, że w liczącym sobie ok. 2.5 tysiąca lat tekście z Księgi Izajasza znajdziemy taki oto fragment:

  Iz 45, 9:

  Biada temu, kto spiera się ze swoim twórcą,
  dzbanowi spomiędzy dzbanów glinianych!


  No i co, czyż Izajasz nie był wielkim prorokiem? :D

  #mlodziezowesloworoku #jezykpolski #biblia #katolicyzm #ciekawostki #heheszki
  pokaż całość

 •  

  Dzisiaj przeczytałem kolejny ciekawy fragment Biblii. Rozdział, w którym wybraniec boga, mający szerzyć wartości i moralność bożą, Mojżesz (ten od Dekalogu i gadającego krzewu), wiedzie swoją armię, aby dokonać zemsty na Medianitach. Walka skończyła się ludobójstwem i gwałtami.
  Rzeź była oczywiście wspierana przez boga:

  1 Rzekł Pan do Mojżesza: 2 «Pomścij Izraelitów na Madianitach. Potem zostaniesz przyłączony do twoich przodków». (Lb 31)

  Wojownicy wybili w pień wszystkich mężczyzn i wrócili z kobietami, dziećmi, bydłem i innymi łupami. Na widok tego Mojżesz wpadł w gniew i kazał wymordować wszystkich chłopców oraz sprawdzić dziewictwo kobiet. Tak, kazał wojownikom zaglądać dziewczynkom w cipy, żeby wiedzieć, czy można je zabić mieczem, albo toporem. Wszystkie nie-dziewice kazał zamordować, a dziewice - dziewczynki - wziąć jako seksualne niewolnice dla wojowników, innych Izraelitów, a nawet część z nich "dla Pana", co rozumiem znaczy "dla kapłanów".

  14 I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. 15 Rzekł do nich: «Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? 16 One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana. 17 Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. 18 Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu. (Lb 31)
  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=170

  "Pismo Święte" napisane pod natchnieniem ducha świętego.
  Mojżesz przekazał ludziom kamienne tablice z przykazaniami, które rzekomo zawierają m.in. "nie zabijaj". Jak takie wartości mógł szerzyć morderca? Warto dodać, że Mojżesz jeszcze przed objawieniem boga, już kogoś zabił.

  11 W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. 12 Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. (Wj 2)

  Czy dekalog rzeczywiście zawierał takie nakazy i zakazy, które były sprzeczne z czynami samego Mojżesza? (Ludobójstwo i inne wojny wydarzyły się po otrzymaniu Dekalogu od boga). A może po prostu przykazania znaczą "nie zabijaj swoich, ale innych możesz wybić w pień"?

  Mało kto wie, że w Biblii są 3 spisane Dekalogi. Oczywiście żaden nie jest taki jak ten wymyślony przez Kościół, ale najciekawszy jest z Księgi Wyjścia rozdz. 34:

  10 Pan odpowiedział: «Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów, i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z tobą, są straszne. 11 Przestrzegaj tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazuję, a Ja wypędzę przed tobą Amorytę, Kananejczyka, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę. 12 Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród was. 13 Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery.
  14 Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym. 15 Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać ofiary bogom swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary. 16 A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi. 17 Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu. 18 Zachowaj Święto Przaśników; przez siedem dni będziesz jadł chleby przaśne, jak to ci poleciłem. A uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib, gdyż wtedy wyszedłeś z Egiptu. 19 Wszystko pierworodne do Mnie należy, a także pierworodny samiec z bydła, wołów i owiec. 20 Pierworodnego zaś osła wykupisz głową owcy, a jeślibyś nie wykupił, złamiesz mu kark. Wykupisz też pierworodnego syna swego, i nie wolno się ukazać przede Mną z pustymi rękami. 21 Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa. 22 Będziesz obchodził Święto Tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy i Święto Zbiorów przy końcu roku. 23 Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. 24 Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. 25 Krwi moich ofiar nie powinieneś składać razem z kwaszonym chlebem, i nic z ofiary paschalnej nie powinno pozostać na drugi dzień. 26 Najlepsze z pierwocin ziemi twojej winieneś przynieść do domu Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki».
  27 Pan rzekł do Mojżesza: «Zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem».

  http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=85

  Nie ma ani słowa o zabijaniu, co bardziej zgadza się z resztą opowieści biblijnych. Przy okazji poznajemy prawdziwe imię boga - "ZAZDROŚĆ".

  Można doszukiwać się niewielu pozytywnych wartości w Biblii, wykręcać się i odwracać kota ogonem przy tych złych, "nie liczy się", "nie rozumiesz kontekstu", kiedy to nie zmieni faktu, że Wasze "Pismo Święte" jest pełne zła, morderstw i patologii. Każda współczesna osoba bez problemu napisałaby po tysiąckroć moralniejszą książkę. Po co na siłę trzymać się Biblii i jej wybiórczej moralności?

  Naprawdę, czuję się jak obcy na innej planecie, wśród tylu osób wierzących w tę fantastykę.

  #religiapokoju #bekazkatoli #katolicyzm #chrzescijanstwo #judaizm #religia #biblia
  pokaż całość

 •  

  #bekazkatoli #szatan #satanizm
  Za prawdę powiadam wam Jezus to #przegryw i beta, nie zaruchał i jeszcze go powiesili na jakimś kawałku drewna... Jego ziomki to też beciaki, z rozpaczy po kumplu zaczeli ćpać #narkotykizawszespoko (zapewne dmt albo kwas) i wymyślać jakieś niestworzone historie #biblia
  A Rogaty? Archetyp alphy, #gigachad który ma w dupie co inni o nim pomyślą, jest pewny siebie, a loszki na niego lecą, kawał zimnego skurwiela zaiste. To on uwiódł pierwszą kobietę na ziemi i jakby chciał, to posiadłby wszystkie. Bierzmy z niego przykład.
  Ament
  pokaż całość

 •  
  L......................e

  +262

  W biblii Lot oferuje swoje córki tłumowi, by ci mogli je grupowo brutalnie zgwałcić, na koniec jeszcze

  pokaż spoiler I wołali na Lota, i mówili do niego: „Gdzie są mężczyźni, którzy weszli do ciebie tej nocy?
  Wyprowadź ich do nas, żebyśmy mogli z nimi współżyć”.
  6 W końcu Lot wyszedł do nich do wejścia, ale drzwi zamknął za sobą. 7 Następnie
  rzekł: „Bracia moi, proszę, nie postępujcie źle. 8 Oto mam dwie córki, które
  nigdy nie współżyły z mężczyzną. Pozwólcie, proszę, że je do was wyprowadzę.
  Potem czyńcie z nimi, co jest dobre w waszych oczach. Tylko tym mężom nic nie
  czyńcie, gdyż właśnie dlatego weszli pod cień mojego dachu”.


  Przypominam że sam bóg wybrał Lota i jego rodzinę, jako jedynych porządnych. Potem się jeszcze rozkręcili:

  pokaż spoiler 30 Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się pozostawać w tym mieście.
  A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, 31 rzekła starsza do młodszej: «Ojciec nasz wprawdzie już stary, ale !nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. 32 Chodź więc, upoimy ojca !naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego». 33 Upoiły więc swego ojca winem !tej samej nocy; wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy !wstała.
  34 Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: «Oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem; upójmy go winem także tej nocy i idź ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego». 35 Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i !położyła się przy nim; a on nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. 36 I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca.
  37 Starsza, urodziwszy potem syna, dała mu imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. 38 Młodsza również urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. Ten zaś stał się praojcem dzisiejszych Ammonitów.


  Jak można uważać biblię za źródło moralności, jak można z jednej strony oburzać się na dwie kobiety całujące się, z drugiej wbijać dzieciom do głowy takie chore żydowskie mity.

  #biblia #bekazkatoli #katolicyzm #ciekawostki #moralnosc #filozofiadlajanuszy #filozofia
  pokaż całość

  źródło: 35.185.30.157

  +: l.......0, PDCCH +260 innych
Ładuję kolejną stronę...

Popularność #biblia

0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,1:0,0:0,1:0,0:0,0:0,0:0,0:0

Archiwum tagów