Przeszkadza Ci #polityka na Wykopie?
Zarejestruj konto i sam decyduj jakie tematy chcesz wyświetlać!
 •  

  Warszawa. Biblijnymi cytatami uczą, jak żyć... TvPiS, narodowców i ePiSkopat :)

  Zaczęło się od wskazówek, wywieszanych na wielkich tablicach reklamowych w mieście przez Rotę Niepodległości. Miały one uderzać w społeczność LGBT, odwołując się do starotestamentowego przekazu Pisma Świętego. Teraz będzie riposta Spontanicznego Sztabu Obywatelskiego.

  Teraz organizacja pod nazwą "Spontaniczny Sztab Obywatelski" postanowiła przypomnieć narodowcom, że w świętych księgach można też znaleźć zdania potępiające kłamców, bałwochwalców, cudzołożników czy złodziei.

  Akcja #billboardzbiblia polega na ustawieniu w miejskiej przestrzeni nowych tablic reklamowych, również z cytatami z Pisma Świętego. Napisów jest osiem, ale może ich być więcej, bo - jak zauważa sztab obywatelski w sieciowym wpisie - jeszcze wiele jest w biblijnych księgach wskazówek, o których ludzie, zwłaszcza ci wierzący, praktykujący i mocno podkreślający swoją religijność, często zapominają.

  4 pierwsze #bilboardzbiblia będą towarzyszyły tym pięknym postawionym przez narodowców, ukazując wybrane, równie aktualne fragmenty. Mówią o włosach, ubraniach, tatuażach i... członkach" - zapowiadają organizatorzy akcji. Dwa kolejne będą kierowane specjalnie do przedstawicieli instytucji, obok których staną - przy TVP i Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Dwa ostatnie pojawią się w centrum Warszawy i zostaną tak do połowy listopada, bo wtedy, na co liczbą organizatorzy, może przeczytają je uczestnicy tegorocznego Marszu Niepodległości.

  Spontaniczny Sztab Obywatelski apeluje do wszystkich, którzy tę akcję uznają za sensowną i chcą ją wesprzeć, by czynili to za pośrednictwem zrzutki.pl, na której to platformie zainicjowali gromadzenie funduszy na ten cel.

  #polska #neuropa #bekazprawakow #bekazpisu #bekaznarodowcow #tvpis #biblia #lgbt #katolicyzm #warszawa #polityka
  pokaż całość

  źródło: v.wpimg.pl

 •  

  Przypominam, że Mojżesz, jedna z najważniejszych postaci w Biblii, był zbrodniarzem wojennym działającym na polecenie swojego Boga. Kazał on wymordować wzięte do niewoli kobiety i dzieci (Lb 31).

  #bekazprawakow #bekazkatoli #chrzescijanstwo #biblia #neuropa #4konserwy pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Pomóżmy znaleźć autorom bilboardów kolejne hasła. Ja proponuję:

  Kpł 15
  19 Jeżeli kobieta ma upławy,to jest krwawienie miesięczne ze swojego ciała, to pozostanie siedem dni w swojej nieczystości. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. 20 Wszystko, na czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste. 21 Każdy, kto dotknie jej łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 22 Każdy, kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. 23 Jeżeli kto dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na przedmiocie, na którym ona siedziała, będzie nieczysty aż do wieczora. 24 Jeżeli jaki mężczyzna obcuje3 z nią wtedy, to jej nieczystość udzieli się jemu i będzie nieczysty siedem dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste.

  #bekazkatoli #neuropa #katolicyzm #wiara #biblia #kosciol #polska #religia
  pokaż całość

  •  

   Pwt 21:18-21
   18. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny,
   19. ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta,
   20. i powiedzą starszym miasta: Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu.
   21. Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, słysząc o tym, ulęknie się.
   pokaż całość

  •  

   Wj 35:2-3
   2. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.
   3. Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.

  • więcej komentarzy (8)

 •  

  Wpierw myślałem że to fejk. Potem, że jakaś organizacja racjonalistyczna chce ośmieszyć religię. Gdy dowiedziałem się, że to prawdziwy bilbord wieszany przez katoli rozjebało mi mózg. Dobrze, że sami przyznają, że po rozprawieniu się z lgbt rozprawią się z kobietami w spodniach. Jak to by ujął śp erbo? KLASYCZNE SAMOZAORANIE!

  #bekazkatoli #neuropa #katolicyzm #wiara #biblia #kosciol #polska #religia pokaż całość

  źródło: wykop.pl

 •  

  Na początku było Słowo,
  a Słowo było u Boga,
  i Bogiem było Słowo.
  Ono było na początku u Boga.
  Wszystko przez Nie się stało,
  a bez Niego nic się nie stało,
  z tego, co się stało.
  W Nim było życie,
  a życie było światłością ludzi,
  a światłość w ciemności świeci
  i ciemność jej nie ogarnęła.

  #biblia #katolicyzm

 •  

  Dlaczego Kain zabił Abla i czy ta antyczna opowieść ma jakieś odniesienie do współczesnego świata? Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5683443/dlaczego-kain-zabil-abla/

  #biblia #kultura #religia #ciekawostki

  źródło: youtube.com

 •  
  SchrodingerCat

  +7

  Papiestwo było największym prześladowcą Biblii w dziejach ludzkości. Przez wieki niszczyło Biblię i tych, którzy ją tłumaczyli na języki Europy, bądź rozpowszechniali.

  Wielu papieży wydawało bulle bądź encykliki zabraniające czytania Biblii bądź nakazujące inkwizycję wobec osób podejrzanych o rozpowszechnianie Biblii a bawet ich eksterminację.

  Kościół katolicki tradycyjnie stawiał swoją Tradycję ponad Biblią i sprzeciwiał się wolnemu dostępowi do Pisma Świętego.

  Według papieża Grzegorza VII (1073-1085), Pismo Św. przywodzi ludzi do błędów. Oświadczył on królowi czeskiemu:
  „Panu Bogu upodobało się i podoba jeszcze dziś, żeby Pismo Św. pozostało nieznane, ażeby ludzi do błędów nie przywodziło.”
  To oświadczenie jest w jawnej sprzeczności wobec tego, co pisał apostoł Paweł, który twierdził, że Pismo Święte służy do wykrywania błędów.
  2 Tym 3:(16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

  Pierwszy zakaz czytania Biblii
  Po raz pierwszy Biblia została umieszczona w indeksie ksiąg zakazanych na mocy postanowienia Soboru w Tuluzie w roku 1229.
  Papież Grzegorz IX (1227-1241) wydał zakaz czytania Biblii w ogóle.

  Była to reakcja wobec Waldensów, którzy posługiwali się Biblią przetłumaczoną na język prowansalski z roku 1184; tłumaczenie to było wykonane na zlecenie Petera Valdo, założyciela ruchu Waldensów.

  Inkwizycja broni transsubstancjacji
  Zanim wydano ten zakaz, w roku 1215 papiestwo ustanowiło naukę o transsubstancjacji jako oficjalną naukę kościoła i powołało inkwizycję, w celu ścigania wszystkich, którzy by się jej sprzeciwili.

  Sobór Trydencki
  Sobór Trydencki (1545-1563) nie uznaje Pisma Świętego za jedyne i wystarczające źródło objawienia Bożego oraz najwyższe kryterium prawdy. Do kanonu Biblii dodaje 7 ksiąg, uznawanych do tej pory za apokryficzne. (Reformatorzy nie włączyli ich do kanonu Biblii). Włączono między innymi księgi Machabejskie, na podstawie których sformułowano nauki o modlitwie za zmarłych i ofiarach mszy w ich intencji.
  (Zobacz artykuł: Modlitwy o zmarłych i ofiary mszy w ich intencji)

  Sobór Trydencki utrzymał w mocy postanowienie Soboru z Tuluzy. Dodatkowo dodano do niego karę anatemy dla każdego, kto sprzeciwiłby się temu postanowieniu. Kary anatemy groziły tym, którzy posiadaliby lub rozpowszechnialiby Biblię.

  Protestanckie przekłady jako heretyckie
  Protestanckie przekłady Biblii były traktowane jako heretyckie. Papiescy kontrreformatorzy spalili wiele dzieł protestanckich, w tym również prawie cały nakład polskiej Biblii wydanej w Brześciu w 1563 roku. Spalenia dokonano na rynku w Wilnie w 1573 roku.

  W 1622 roku papież Grzegorz XV zakazuje katolikom czytania Biblii.
  Następnie Kościół katolicki zabrania jej rozpowszechniania.

  Odcięcie Polaków od Biblii
  W roku 1634 synod katolicki w Warszawie wydaje oświadczenie, iż samodzielne czytanie Biblii jest inspirowane przez samego szatana. Stanowisko to zostaje zatwierdzone przez papieża. (Piąty wiek Biblii w języku polskim, Henryk Dominik, Zwiastun 10/95).

  W taki oto sposób Polacy zostali odcięci od Pisma Świętego. Kiedy kontrreformacja uświadamia sobie, że nie jest w stanie spalić wszystkich egzemplarzy Biblii ani pism reformacyjnych, mocno pracuje nad wbudowaniem w umysły Polaków barier strachu, aby nie czytali Słowa Bożego. Tak oto Biblia, mimo że była dostępna w naszym języku, stała się dla Polaków zamkniętą księgą.

  Papieże Innocenty XI (1676-1689), Klemens XI (1700-1721) i Klemens XIII (1750-1769) zakazywali ludowi czytania Biblii.

  Papieże Pius IX w roku 1850, wcześniej Pius VII w roku 1816, Leon XII w 1824, Pius VIII w 1829 i Grzegorz XVI w 1832 i 1844 wydali encykliki, w których potępili Towarzystwa Biblijne oraz ich działania na rzecz tłumaczenia Biblii na wszystkie języki, nazywając je nawet narzędziem diabelskim. Grzegorz XVI (1831-1846) nazwał towarzystwa biblijne powszechną zarazą …
  Pius IX nazwał Biblie „trucizną” …

  Leon XIII wydał w roku 1897 wykaz ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum) i w nim figuruje także Biblia, jeśli jest tłumaczona na język ojczysty.

  Kościół Katolicki oficjalnie pozwolił na tłumaczenie Biblii na języki narodowe z języków oryginalnych dopiero podczas II Soboru Watykańskiego (1962-1965). Wcześniej można to było czynić tylko łacińskiej Wulgaty, która zawierała wiele błędów, na podstawie których formułowano doktrynę katolicką.
  Nakłady katolickich wydań Biblii były bardzo małe. Przykładowo, wydanie Biblii Wujka z 1962 roku miało nakład 20.000 egzemplarzy, dla narodu, który miał około 35 mln ludności.

  #bekazkatoli #biblia #kosciol #ateizm
  pokaż całość

  •  

   @SchrodingerCat: a etymologia nazwy taka

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vagitanus

   In ancient Roman religion, Vagitanus or Vaticanus was one of a number of childbirth deities who influenced or guided some aspect of parturition, in this instance the newborn's crying.[1] The name is related to the Latin noun vagitus, "crying, squalling, wailing," particularly by a baby or an animal, and the verb vagio, vagire.[2] Vagitanus has thus been described as the god "who presided over the beginning of human speech,"[3] but a distinction should be made between the first cry and the first instance of articulate speech, in regard to which Fabulinus (fari, "to speak"; cf. fabula) was the deity to invoke.[4] Vagitanus has been connected to a remark by Pliny that only a human being is thrown naked onto the naked earth on his day of birth for immediate wails (vagitus) and weeping.[5] pokaż całość

   +: SchrodingerCat
  •  
   SchrodingerCat

   0

   @paczelok: dobre :)

   Co do biblii, to oni dobrze wiedzieli, że nie ma lepszej metody na zaprzestanie wierzeń katolickich.
   Wystarczy przeczytać biblię. Leczy ona z objawów teizmu.

 •  

  " Jednym z cudów Jezusa było uleczenie sługi centuriona. Mowa o tym u Mateusza i Łukasza. Mateusz używa słowa „pais", z którego wzięło się słowo „pederastia". „Pais" oznacza młodość. Ewangelista chciał bowiem jak najtrafniej opisać młodzieńca, który zasadniczo był kochankiem centuriona. A ten przyszedł do Jezusa i poprosił o uzdrowienie lubego, mówiąc: „Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony". Jezus odparł, chwaląc pobożność centuriona: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu".

  Świetne jest to, że za każdym razem, gdy podchodzisz do komunii w niedzielę, miliony katolików mówi: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja". Wypowiadają tę homoerotyczną frazę, która wypłynęła z ust centuriona, szczerze zaangażowanego w homoseksualną relację ze swoim sługą. "

  pokaż spoiler #bekazkatoli #katolicyzm #neuropa #4konserwy #lgbt #wiara #ateizm #biblia
  pokaż całość

  źródło: centurion, łukasz i mateusz.jpg

 •  

  Chrześcijanie się dziwią czemu LGBT wtyka tęczowe flagi w święte dla nich symbole, a tymczasem od dwóch tysięcy lat w każdym chrześcijańskim kościele znajduje się księga uznawana za świętą, której fragmenty odczytuje się w najwyższej celebracji podczas chrześcijańskich obrzędów, w której są poniższe słowa:

  pokaż spoiler #bekazkatoli #bekazprawakow #lgbt #homoseksualizm #chrzescijanstwo #katolicyzm #wiara #biblia #neuropa #4konserwy #konfederacja
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Chrześcijanie się oburzają, że ktoś "profanuje" ich wiarę poprzez zawieszenie tęczowej flagi na pomniku, a sami mają w każdym swoim kościele świętą księgę, w której napisano, że ofiary gwałtu powinny wychodzić za mąż za swoich oprawców oraz, że homoseksualizm powinno się karać śmiercią. I taki stan trwa od 2000 lat. Może by tak najpierw ksiąg o takich szkodliwych treściach nie trzymać w katolickich świątyniach i nie używać podczas obrzędów, a dopiero później upominać innych?

  #bekazkatoli #bekazprawakow #lgbt #homoseksualizm #neuropa #4konserwy #chrzescijanstwo #biblia #kosciol
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

 •  

  #wesolezyciewsekcie #swiadkowiejehowy
  Często pytacie, czy Świadkom Jehowy nie przeszkadza, że tylko 144 tysiące z nich pójdzie do nieba. Odpowiedź krótka brzmi - nie, bo ich wierzenia nie opierają się na pośmiertnym życiu w niebie. Co w takim razie oferują wiernym i o co chodzi z tymi 144 tysiącami?

  tl;dr

  pokaż spoiler Świadkowie Jehowy nie wierzą w piekło i niebo tak jak katolicy - oni po prostu umierają. Ich religia opiera się na tym, że po Armagedonie będzie raj na Ziemi, do którego zmartwychwstaną i w którym będą żyć wiecznie. Wyjątkiem jest 144 000 namaszczonych duchem, którzy idą do nieba, aby z Jezusem rządzić nad Ziemią. Tym pierwszym nie przeszkadza, że nie idą do nieba, bo raj na Ziemi wydaje się być fajniejszy ¯\\_(ツ)_/¯


  Wiara Świadków Jehowy opiera się przede wszystkim na Armagedonie i tym, co ma nastąpić tuż po nim. Jak już Armagedon zmiecie wszystkich tych złych i niedobrych ludzi ( ͡° ͜ʖ ͡°) wierni którzy przeżyją, będą żyć w raju na Ziemi. Łączy się to z kilkoma ciekawostkami:

  - ŚJ wierzą, że po śmierci nic się nie dzieje. Po prostu umierają i tyle. Pozostają w tym stanie aż do Armagedonu, po którym Bóg będzie ich po kolei budzić i odrestaurowywać, a część z nich stworzy od nowa bo ich już robaki zjadły itp. Bóg ma bazę danych wiernych w swojej pamięci, więc luz.

  - Ci którzy Armagedon przeżyją będą przygotowywać Ziemię do raju, czyli w skrócie będą sprzątać - trupy, gruz, burzyć kościoły i budować ładne osiedla, ogrody i inne sielankowe rzeczy.

  - W raju nie będzie starości, śmierci, bólu, chorób, zmęczenia, wojny, wszyscy będą dla siebie mili, będą żyć wiecznie piękni i młodzi, a dzieci będą się bawiły z lwami i jeździły na słoniach.

  - Na tej podstawie młodych Świadków zniechęca się do studiów - w raju nie będą potrzebni prawnicy czy lekarze, ale budowniczy i stolarze ( ͡° ͜ʖ ͡°) o studiach według ŚJ pisałam też tu: https://www.wykop.pl/wpis/33742513

  - ŚJ nie wierzą w piekło, ani duszę nieśmiertelną tak jak katolicy. Uważają, że karą za grzechy jest śmierć. Niewierni po prostu nie mają nadziei na życie w raju i tyle.

  --O co więc chodzi z tymi 144 tysiącami idącymi do nieba?--

  - Ktoś nad tą Ziemią musi sprawować władzę. ŚJ wierzą, że 144 tysiące "namaszczonych duchem świętym" ludzi będzie właśnie rządzić razem z Jezusem w niebie nad tymi na Ziemi. Liczbę wzięli z księgi Objawienia (Apokalipsy św. Jana) rozdziału 7. Często w literaturze dzielą wiernych na "małą trzódkę", która idzie do nieba i "wielką rzeszę" "drugich owiec", która zostaje w raju na Ziemi.

  - Jezus według ŚJ sprawuje już władzę od 1914 roku (to skomplikowane xD), więc od tego roku umarli namaszczeni duchem idą do nieba. Wcześniej umierali tak jak zwykły szary ŚJ i czekali grzecznie na rok 1914.

  - Generalnie "mała trzódka" jest owiana trochę taką tajemnicą ( ͡° ͜ʖ ͡°) Namaszczonych wybiera Bóg, już za życia takie osoby wiedzą, że są namaszczone, ale jak to wygląda w praktyce nikt nie wie xD Na pewno taka osoba musi być przykładnym ochrzczonym ŚJ i być w 100% pewna, że jest namaszczona. Wtedy idzie z tym do starszych i starsi w jakiś sposób to weryfikują ¯\_(ツ)_/¯

  - Za życia takie osoby nie mają jakichś specjalnych przywilejów ani nic, jedynie podczas obchodów Pamiątki Śmierci Jezusa mogą spożywać tzw. "emblematy", czyli chleb i wino. Pisałam o tym we wpisie: https://www.wykop.pl/wpis/48481995

  - Takich osób jest naprawdę mało, w moim zborze takiej osoby nie było. Za to w sąsiednim zborze jedna siostra była namaszczona. Raz pojechaliśmy tam na zebranie z rodzicami i byłyśmy strasznie podjarani, że spotkamy taką osobę xD Pamiętam jedynie, że dużo się zgłaszała do odpowiedzi na zebraniu.

  - Jak się chrzciłam (miałam jakieś 11-13 lat) to myślałam, że może namaszczenie się pokazuje przy chrzcie i że jeśli Bóg mnie wybrał to pokaże się przy moim chrzcie gołąb tak jak się ukazał przy chrzcie Jezusa xD ale nic takiego się nie stało, więc uznałam że jestem zwykłym szarym Świadkiem ( ͡° ʖ̯ ͡°)

  - ŚJ prowadzą notatki na temat tego, ile jest namaszczonych i jak się ostatnio okazało - jest ich już za dużo ( ͡° ͜ʖ ͡°) Dlatego napisali, że nie każdy kto uważa się za namaszczonego tym namaszczonym faktycznie jest.

  No więc ogólnie bycie w tych 144 tysiącach nie jest jakoś super, na Ziemi ma być raj, dobre jedzenie, wszystko co najlepsze, a w niebie... no właśnie nie wiadomo xD Jedynie jak kogoś jara to, że będzie sprawował władzę nad Ziemią z Jezusem, ale no zostawi wszystkich bliskich i znajomych na Ziemi, więc nie wiem co w tym fajnego xd
  #biblia #sekta #religia #humorobrazkowy #heheszki

  ---

  Na tagu #wesolezyciewsekcie piszę różne wspomnienia z czasów, jak byłam Świadkiem Jehowy, czasem też inne teksty w temacie. Założyłam też stronę na FB, bo wykop czasem działa, jakby chciał, a nie mógł xd
  pokaż całość

  źródło: armagedon.jpg

 •  
  atm-Pa via iOS

  +1849

  Czy istnieje suma, którą można by uznać za odpowiednią w zamian za zdradę swojego mistrza i przyjaciela? Dla Judasza Iskarioty było nią 30 srebrników. Czy to dużo? Obecnie większość ludzi uważa że nie, przyczyną takiego stanu świadomości jest ewangeliczne przedstawienie Judasza jako osoby pazernej, zdolnej zrobić wszystko nawet dla drobnych pieniędzy. Jaka była faktyczna wartość otrzymanych przez Judasza rzeczonych 30 srebrników? Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest srebrnik? Nie był on, jak mogłoby się wydawać obowiązująca w starożytnej Jerozolimie walutą, a po prostu monetą wykonaną ze srebra. Co więc trafiło w ręce zdrajcy? Badacze nie są zgodni w tej kwestii, mogły to być zarówno rzymskie denary, jak i hebrajskie szekle. Obie te waluty różniły się zastosowaniem, o ile w codziennym obiegu dominował denar, o tyle żydowscy kapłani uważali że nie godzi się przyjmować ofiary w rzymskiej walucie, dlatego każdy kto udawał się do świątyni musiał wymienić denary na szekle i to najprawdopodobniej w tej walucie zapłatę otrzymał Judasz. Pozostaje nam zadać sobie pytanie, ile warte byłoby 30 szekli w dzisiejszej Polsce? Tym tematem zajęli się badacze z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW, oszacowali oni dzisiejszą wartość Judaszowych srebrników na 10-12 tys zł, a wiec sumę która pozwoli kupić dwa dobrej klasy komputery, używany samochód a przy zdradzie około 7000 Jezusów zrekompensować skarbowi państwa, 70 mln zł wydanych przez Sasina na organizacje nielegalnych wyborów, które się nie odbyły.

  pokaż spoiler #gruparatowaniapoziomu #wybory #polska #jezus #biblia #pasta #heheszki #ciekawostki
  pokaż całość

  źródło: embed.jpg

 •  

  Wiedzieliście, że w Piśmie Świętym znajdują się wątki antynatalistyczne? Ciekawe jakich fikołków dokonali w katechizmie, żeby wytłumaczyć, że to jednak nie o to chodziło autorowi, że lepiej nie rodzić dzieci.
  Fragment pochodzi z Księgi Koheleta.
  #antynatalizm #katolicyzm #biblia #pismoswiete

  źródło: Screenshot_20200528-210032.jpg

 •  

  czasem jestem po prostu głupkiem.
  mam ogromny dylemat życiowy, chyba najpotężniejszy jaki mnie dotychczas spotkał i nie chodzi o to czy kurczak czy czterysery, i ja zamiast się pomodlić, spytać Boga, w którą stronę iść to cały dzień się zamęczam i troskam.
  i dopiero teraz położyłam się, wzięłam Biblię, otworzyłam w losowym miejscu i pierwsze co przeczytałam to

  wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1P.5,7)

  także dobrej nocki. ʕ•ᴥ•ʔ

  #mikromodlitwa #mirkomodlitwa #chrzescijanstwo #biblia
  pokaż całość

 •  

  #chrzescijanstwo #biblia #pismoswiete #mirkomodlitwa

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: IMG_2870.PNG

  +: B..........l, marekrz +8 innych
 •  

  Wlasnie oglądam z córką, opowiesci z narnii i sprawdzajac opinie natknąłem sie na ciekawostke.
  Clive Staples Levis napisał Opowieści z Narnii" dla niewierzących bliźnich. Opisał Niebo jako Narnię - cudowną krainę czarów, stworzeń fantastycznych i mówiących zwierząt. Anglik, ukazując historię Narnii i bohaterów tej magicznej krainy w siedmiu tomach, inspirował się Biblią, która go zachwyciła i stała się skarbem, którym chciał się dzielić ze światem. I tak w postaci Białej Czarownicy - przedstawił diabła, w postaci Aslana – Jezusa, Władcy Zza Morza – Boga, Edmunda – grzesznika, armii Aslana – ludzi wierzących, zgrai czarownicy – ludzi złych, czwórki rodzeństwa – czterech Ewangelistów #opowiesciznarnii #ksiazki #film #ciekawostki
  #biblia #religia
  pokaż całość

 •  

  Odbyło się wczoraj jedyne święto, jakie obchodzą Świadkowie Jehowy - Pamiątka Śmierci Jezusa - i pewnie się zastanawiacie, jak podołali w tych ciężkich czasach ¯\_(ツ)_/¯

  Na początek warto, żebyście wiedzieli jak normalnie wygląda taka Pamiątka - pisałam o tym tutaj i tam też odsyłam, jeśli jeszcze nie czytaliście.

  - Tym razem zaproszeń na Pamiątkę nie mogli roznosić jak co roku, więc jedynie wysyłali linka do wykładu pamiątkowego rodzinie i znajomym (link, jeśli kogoś to interesuje :P). Czyli jeszcze łatwiej, bo nawet nie trzeba drukować zaproszeń ani chodzić z nimi do ludzi, więcej czasu na CSa ( ͡° ͜ʖ ͡°) Swoją drogą ciekawe jak liczą godziny głoszenia w takim wypadku xDD

  - Poza tym w tym roku to święto było bardziej... rodzinne! Każda rodzina robiła własne emblematy do Pamiątki (znaczy chleb bez zakwasu, bo wino można kupić :P), a potem cały zbór zdzwonił się na zoomie (program do spotkań internetowych). Wszyscy oczywiście byli odświętnie ubrani, niektóre stoły były udekorowane kwiatami, a na białym obrusie położony talerz z chlebem i kieliszek z winem. Część z tych stołów można zobaczyć na instagramie pod tagiem #jwmemorial. Ogólnie wygląda to dosyć fajnie :D

  - Sam program Pamiątki był podobny jak co roku, jedynie w domach i przez kamerki. W odpowiednich momentach uczestnicy podawali między sobą emblematy w poszczególnych domach, a po modlitwie końcowej jeszcze ze sobą rozmawiali. Nawet wbiłam na jedną na krzywy ryj xD Wyglądało to całkiem spoko, możecie to też zobaczyć na niektórych zdjęciach na insta.

  - Nie wiem czy wszędzie było przez zoom, w jednym zborze widziałam, że zrobili live z wykładu na YouTube :D Wykładowca stał przy mównicy na Sali Królestwa (miejsce spotkań ŚJ), kamera była zwrócona przeważnie na niego, w odpowiednich momentach były pokazane wersety z Biblii, jakie cytował, a w czasie śpiewania pieśni wyświetlały się do niej słowa. Czułam się trochę jak na karaoke xD Generalnie też spoko rozwiązanie.

  Ogólnie taka dosyć świąteczna atmosfera.

  ----

  Na tagu #wesolezyciewsekcie piszę różne wspomnienia z czasów, jak byłam Świadkiem Jehowy, czasem też inne teksty w temacie.

  Zdjęcie z jakiegoś losowego instagrama, bo było ładne xd

  #swiadkowiejehowy #religia #sekta #ciekawostki #biblia
  pokaż całość

  źródło: scontent-frt3-1.cdninstagram.com

  •  

   @Szr1h jajeczka i króliczki nie mają nic wspólnego z Pamiątka Śmierci Jezusa. Wielkanoc to świętowanie zmartwychwstania Jezusa i ci bardziej zaznajomieni ze swoją wiarą katolicy mówią, że głównym symbolem tego święta jest baranek, a jajeczka i króliczek to raczej luźnie tradycyjne symbole.

   To co ŚJ rozumieją przez Pamiątkę Śmierci Jezusa u katolików nazywa się Eucharystią i ma tak naprawdę tyle samo wspólnego z "Czyńcie to na moją pamiątkę". To jedynie kwestia różnych interpretacji i zależnie od tego z kim rozmawiasz to jedna ma więcej sensu od drugiej :P

   Jak się wgłębisz w religię katolików, otworzysz umysł i zapytasz jakiegoś ogarniętego katolika który faktycznie zna swoją religię to ogarniesz, że ŚJ wcale nie mają jakiejś lepszej interpretacji, a jedynie inną. To że mówią, że ma więcej sensu to tylko ich opinia i kwestia małej znajomości tej drugiej strony.

   Ja długo po utracie wiary jeszcze uważałam, że ŚJ mają dużo lepszą interpretację Biblii od katolików bo znałam katolicyzm jedynie z mediów i od Świadkow, a nie ze źródła.
   pokaż całość

  •  

   Jak się wgłębisz w religię katolików, otworzysz umysł i zapytasz jakiegoś ogarniętego katolika który faktycznie zna swoją religię to ogarniesz, że ŚJ wcale nie mają jakiejś lepszej interpretacji, a jedynie inną. To że mówią, że ma więcej sensu to tylko ich opinia i kwestia małej znajomości tej drugiej strony.

   @13czarnychkotow: Dorzucając od siebie.
   Jeżeli uznajemy Biblię za jedne jedyne słuszne źródło chrześcijańskiej wiary - to tak.

   Niemniej na rzecz słuszności katolickiej/ortodoksyjnej/ewentualnie soft protestanckiej (Luter, Kalwin) interpretacji tego obrzędu zdecydowanie przemawia historia - wczesnochrześcijańska literatura.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (35)

 •  

  Jak wiecie, Świadkowie Jehowy nie obchodzą prawie żadnych świąt. Z jednym wyjątkiem ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  7 kwietnia odbędzie się jedyne święto, jakie obchodzą Świadkowie Jehowy - Pamiątka Śmierci Jezusa. Jest to święto ruchome (według naszego kalendarza, według żydowskiego jest to zawsze 14 Nisan) i jest mega nudne xD To w sumie dużo o nich mówi, że jedyne święto jakie obchodzą jest o śmierci Jezusa, a nie na przykład o zmartwychwstaniu :D

  A wygląda ono podobnie do normalnego zebrania ŚJ - po pieśni i modlitwie wszyscy siedzą w rzędach i słuchają wykładu biblijnego - tylko, że w odpowiednich momentach czytania fragmentu Biblii o Ostatniej Wieczerzy z apostołami, ktoś odmawia krótką modlitwę, po czym podają sobie "emblematy" - chleb bez zakwasu i wino (pic rel), symbolizujące ciało i krew Jezusa. Spożywają je tylko nieliczni - tzw. "mała trzódka", która będzie rządzić z Jezusem nad ludzkością - reszta sobie tylko podaje ¯\_(ツ)_/¯ Wykład biblijny jest na temat ofiary, jaką Jezus złożył za ludzkość i takie tam.

  No ale Świadkowie lubią to święto - ja też lubiłam - bo jest to trochę coś innego niż zwykle i jest meeeega ważne - żeby na nie nie przyjść to trzeba być, nie wiem, obłożnie chorym albo nie daj boże odstępcą ( ͡° ͜ʖ ͡°) Do tego poprzedzają je przygotowania, typu przez tydzień przed czytają fragmenty Biblii o ostatnich dniach Jezusa przed śmiercią, a jakiś miesiąc przed mają kampanię z zaproszeniami, gdzie zamiast chodzić do ludzi z "dobrą nowiną", daje się im jedynie zaproszenia na Pamiątkę (w tym roku tego nie robią, z wiadomych powodów - pisałam o tym tu), więc było też trochę łatwiej się udzielać w służbie, bo nie trzeba jakoś dużo z ludźmi rozmawiać, po prostu prosty wstęp, zaproszenia, a jak nie dasz osobiście bo nikogo nie ma w domu, to wrzucasz do skrzynki i tyle, pora na CSa ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  W związku z tym przypomniała mi się sytuacja z liceum xD We wpisie o szkole pisałam, że w ich literaturze zachęca się do głoszenia w szkole, podaje się przykłady "dzielnej młodzieży", która głosi rówieśnikom i nauczycielom, w obliczu prób, prześladowań i takie tam inne. Szkoda, że nie piszą, jak głupio się człowiek przy tym czuje xD W liceum mnie coś natchnęło (pewnie właśnie taki super-motywacyjny artykuł o "dzielnej młodzieży" xD) i uznałam, że zaproszę całą klasę na Pamiątkę. Przygotowałam z 30 zaproszeń, po czym na godzinie wychowawczej wstałam, powiedziałam że chciałabym zaprosić wszystkich na "ważne wydarzenie, jaką jest Pamiątkę Śmierci Jezusa" i podchodząc do każdej ławki rozdałam wszystkim po zaproszeniu xDD Do tej pory jak sobie o tym przypomnę to się buraczę (╥__╥)

  I jeszcze na dodatek nikt z klasy nie przyszedł ( ͡° ʖ̯ ͡°)

  ----

  Na tagu #wesolezyciewsekcie piszę różne wspomnienia z czasów, jak byłam Świadkiem Jehowy, czasem też inne teksty w temacie.

  Zdjęcie emblematów z jw.org, jakby ktoś się zastanawiał ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #swiadkowiejehowy #religia #sekta #ciekawostki #biblia
  pokaż całość

  źródło: assetsnffrgf-a.akamaihd.net

 •  

  Potrzebny mi tytuł książki, którą czytałem z 8 lat temu ale za uja nie mogę sobie przypomnieć.

  Autorem jest Żyd, chyba rabin. Książka wyjaśnia metaforę biblijnego opisu historii Adama i Ewy oraz ich grzechu. Według autora zerwanie zakazanego owocu to nic innego jak metaforyczny opis ewolucji ludzkiej świadomości, przejście jej na wyższy poziom poznania. Człowiek mógł zostać w swoim 'raju' i pozostać zwykłym nierozumnym zwierzęciem, jednak ten postanowił pójść o krok dalej. Zaś wąż który go kusił jest jedynie alegorią ludzkiej ciekawości i chęci nieustannego rozwoju.

  Ktoś może wie?

  #ksiazki #filozofia #szukam #biblia #pomocy
  pokaż całość

  •  

   @CXLV: to o zniszczeniu dotyczy końcówki księgi apokalipsy, dalej w księdze Big stwarza niwenuebo i nowa ziemie

  •  

   @Jakwarszawa: Nie wiem jaki jest sens dosłownego rozumienia wszelakich biblijnych historii, które rozebrane na części pierwsze, za pomocą analizy i logiki, nie są w stanie się osłonić przed wszechobecnymi błędami i sprzecznościami. Pierwszy istotny błąd, a wręcz absurd występuje już w pierwszej baśni dotyczącej historii ludzi. Tak jak napisał to wyżej wspomniany Kushner:

   Dlaczego Bóg stworzył drzewo, skoro nie chciał, by ktokolwiek jadł jego owoce? Czy zastawił tym pułapkę na Adama i Ewę, by go nie posłuchali i by mógł ich za to ukarać? […] I – może najbardziej niepokojące ze wszystkiego – skoro zakazane drzewo było drzewem poznania dobra i zła, czy oznacza to, że Adam i jego żona nie znali rozróżnienia między dobrem i złem, zanim nie zjedli zakazanego owocu? A jeżeli tak, to jak można było oczekiwać od nich zrozumienia, że nieposłuszeństwo Bogu jest złem? I dlaczego zostali ukarani, jeśli nie mieli żadnego pojęcia dobra i zła, zanim zjedli zakazany owoc? […]

   Przeczy to wszelakiej logice, jeśli brać to dosłownie. To czego Bóg wymagał od pierwszych ludzi było nadwyraz dziwaczne i despotyczne. "Fajnie macie w tym Edenie. To co? Stworzę wam, nie wiadomo po co, drzewo poznania dobra i zła. Nie wolno wam jeść owoców z niego." Czyż tym zakazem sam Bóg nie wzbudził ciekawości wśród pierwszych ludzi? Może sam przewidział, że Adam i Ewa pokuszą się o poznanie dobra i zła? I dlatego stworzył to drzewo? Więc zatem dlaczego miał do nich pretensje? Zbyt dużo niedorzeczności żeby brać to dosłownie.Interpretacja Kushnera jest niebywale trafna i wolę jego rozumowanie niż branie tej baśni za coś rzeczywistego, mającego swój punkt oparcia w historii.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (10)

 •  

  Nie ma to jak spędzić niedzielę na rodzinnym czytaniu Biblii ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #bekazkatoli #heheszki #biblia #katolicyzm #chrzescijanstwo #starytestament

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Dasz Wiarę? Odc 57 w którym wyprzedzamy epokę i rozwijamy idee, które na zawsze zmienią świat.

  Protestantyzm nie ma u nas dobrej prasy. Mimo, że protestanci mieli swego czasu wpływ na nasze dzieje- także religijne. Pierwsze, kompletne tłumaczenie Biblii na polski to sprawka kalwinów. Dystans (lub niechęć) ma kilka przyczyn. Protestantyzm był domeną wyższych klas. Wyznawcami byli głównie magnaci, średnia szlachta i bogate mieszczaństwo. Dla ludu było to coś “nie swojskiego”. Swoje dokładała katolicka propaganda wiążąca protestantyzm z obcymi. Przełomem był “potop” w trakcie którego szlachta kolaborowała ze Szwedami. Wśród kolaborantów nie brakowało katolików, ale fakty nie są przeszkodą by kłamać. Zabór pruski jeszcze wzmocnił to przekonanie. Współcześnie propaganda nowoateistyczna, chcąc ośmieszyć religię, sięga po skrajne przykłady ze swojego protestanckiego podwórka. Anon myśli potem, że wszyscy protestanci to kreacjoniści młodej Ziemi czytający Biblię dosłownie.

  Żeby choć trochę odczarować protestantyzm chciałem w kilku odcinkach (niekoniecznie chronologicznie) przedstawić korzenie XVI wiecznej reformacji. Wielu historyków uważa, że bardzo duży wpływ na myślicieli religijnych doby renesansu miał niejaki Jan Wiklef, żyjący w XIV wieku. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wyprzedził swoją epokę. Był Anglikiem a Wyspy były wówczas “different kettle of fish” niż reszta Zachodu. Na kontynencie ruchy mające na celu reformę kościoła, który postrzegany był jako zdemoralizowany i zainteresowany polityką, widać już w XI wieku. Próby zmiany wywoływały różne reakcje instytucji- od brutalnych prześladowań (waldensi) do pełnego włączenia w ramy kościoła (franciszkanie). Przez kolejne kilkaset lat Zachód był areną krucjat, działalności inkwizycji, nowych zakonów, kaznodziejów i gorących debat teologicznych.

  kalwińska Biblia Brzeska, pierwsze kompletne tłumaczenie Biblii na język polski

  Na tym tle Wyspy malowały się jako ostoja spokoju. Oczywiście herezje się zdarzały, ale ich zasięg był mocno ograniczony, czasem tylko do wąskiego grona kilku uczonych. Historycy wskazują, że różnice między Anglią a kontynentem mogły wynikać ze scentralizowanej władzy królewskiej i kościelnej w pierwszym przypadku- heretyków dojeżdżano zanim rozpropagowali swoje poglądy. O życiu Wiklefa nie wiadomo zbyt wiele. Urodził się w okolicach 1328 roku w rodzinie pomniejszej szlachty z Wycliff-on-Tees. Dzięki wyróżniającemu go intelektowi mógł studiować na Oksfordzie. W 1351 roku został wyświęcony na księdza a pięć lat później ukończył studia. Początkowo zajmował się nauczaniem filozofii, ale cały jego ambicją było nauczania teologii (była uważana za bardziej prestiżową), co mu się w końcu udało.

  Wiklef był generalnie popularny na uczelni. Miał jednak także wrogów. Widać to na przykładzie historii z oksfordzkim Canterbury College. W 1365 roku Wiklef został jego dyrektorem. Studentami byli (niekoniecznie lubiący się nawzajem) księża i zakonnicy. Wiklef był księdzem i do tego miał wątpliwości co do zasadności monastycyzmu. Konflikt z monastykami skończył się usunięciem go z funkcji dyrektora w 1370 roku. W tym samym okresie zaczęły krystalizować się religijne poglądy Jana. W jego czasach gorący był spór o uniwersalia. W uproszczeniu i na przykładzie- jaki jest związek esencji zwierząt (rzeczy które sprawiają, że zwierzę jest identyfikowalne jako zwierzę) a materialnie istniejącymi zwierzętami? Czy jest jakaś esencja, która istnieje obiektywnie w każdym zwierzęciu czy etykieta “zwierzęta” to po prostu nasza arbitralny wymysł?

  Ockham (ten od brzytwy, nie od pieca), Wiklef początkowo inpirował się jego pracami

  Całość sporu jest bardzo złożona i daleko wykracza ponad ten odcinek oraz moją wiedzę. Ważne jest jednak to jaką pozycję zajął Wiklef. Po wielu lekturach, debatach i przemyśleniach Jan uznał, że wszystkie idee są obiektywnie istniejącymi bytami, narodzonymi w Boskim Umyśle. Boskie idee są archetypami, które później manifestują się w materialnym świecie. Idea kościoła była więc niekoniecznie zbieżna z kościołem istniejącymi w materialnym świecie. Ponadto- ziemski kościół nie ma na nią monopolu i jest z nią związany o tyle, o ile realizuje jej założenia. Dzisiaj nie brzmi to może jakoś szczególnie odważnie, ale wówczas był to prawdziwy przełom. Oznaczało bowiem, że wierni mają prawo sprzeciwiać się instytucji jeśli robi ona coś co jest sprzeczne z boskim zamysłem.

  W epoce, w której przekonanie o braku zbawienia poza kościołem był czymś szeroko rozpowszechnionym a zbawienie było celem wielu ludzi, miało to olbrzymie znaczenie. W myśl Wiklefa w prawdziwym kościele bożym był bowiem nie ten kto na papierze przynależy do instytucji rządzonej przez biskupów, ale ten kto realizuje boży zamysł. Opływający w luksusy biskup, zajęty polityką i wizytami w lunaparach* po prostu nie jest w kościele. Niezależnie od teologicznego kunsztu i odprawionych rytuałów. Skonfliktowany z nim wiejski kaznodzieja, który całe swoje życie poświęcił służbie Bogu i ludziom jest zaś w kościele nawet jeśli obłożono go klątwami i ekskomuniką. Dla instytucjonalnego kościoła była to niezwykle niebezpieczna idea, podważająca jego pozycję i monopol na religię.

  Wiklef dający kaznodziejom Biblię przetłumaczoną na angielski

  Nie znaczy to jednak, że Wiklef odrzucał instytucję. Mieściła się ona w jego systemie- bycie faktycznym kościołem nie wynikało jednak z definicji, ale z trzymania się ideału. Poglądy te miały polityczne skutki, co dostrzegł Jan z Gaunt. Teoretycznie był on regentem, ale w praktyce rządził Anglią. Otoczył Wiklefa protekcją co sprawiło, że biskupi nie mogli go tknąć. Była to konsekwencja kontrowersji dotyczących relacji kościoła z państwem. Problem ten narastał od XI wieku i wynikające z niego napięcia znalazły ujście np. w sporze o inwestyturę czy konflikcie Bonifacego VIII** z Francją. Władza świecka do walki na froncie ideologicznym z kościelnymi teologami zaczęła rzucać swoich uczonych, krytykujących papieskie roszczenia do supremacji. Wiklef był jednym z nich.

  Jego wizja kościoła była różna od tej, którą prezentowała instytucja. Źródłem inspiracji był prymitywny kościół opisany w Biblii, którą Wiklef znał na wyrywki. Jego zdaniem autorytet lidera religijnego wynikał z jego kondycji moralnej. Innymi słowy- nie jesteś wiarygodny jeśli pouczasz wszystkich o ewangelii a w twoim postępowaniu widać co innego. Był to cios w pozycję biskupów, których powaga, zdaniem kościoła, wynikała z urzędu i apostolskiej tradycji. Był to palący problem zwłaszcza, że pod koniec XIV wieku schizma awiniońska pogłębiła patologie związane z polityką i pieniędzmi wśród hierarchii a do tego zrodziła nowy problem. Papieży było kilku (zazwyczaj dwóch, ale czasem nawet trzech naraz) a biskupi żonglowali swoją lojalnością razem z władcami.

  Papieski pałac w Awinion

  Wierni zastanawiali się skąd zatem mają wiedzieć która ekipa jest prawdziwym kościołem (niewłaściwy == piekło). Odpowiedź Wiklefa była prosta- kościół jest tam gdzie widać chrześcijańską miłość, opiekę nad słabszymi, wzajemną pomoc i szczerość wiary. Pogląd ten uderzał także w inny filar kościoła, czyli sakramenty. Sakramenty, są zdaniem katolicyzmu, przekaźnikiem łaski, którą stwórca daruje wiernym aby ich uświęcać. Uświęcanie to jest konieczne do zbawienia (bo upadły stan ludzi sam się nie regeneruje) co czyni sakramenty niezbędnymi i uzależnia wiernego od instytucji (bo tylko w jej ramach sakramenty są dostępne). W świetle poglądów Wiklefa sakramenty mogły równie dobrze istnieć poza instytucją (inna sprawa, że nie uważał ich za przekaźniki łaski).

  Jako się rzekło- Wiklef nie odrzucał instytucji- uważał natomiast, że musi się ona nieustannie pilnować bo jej bycie kościołem jest warunkowe. Doceniał realną świętość i oddanie chrześcijańskim zasadom wielu katolików. Ktoś zapyta jednak- jakim zasadom i dlaczego akurat tym? Jeśli nie biskupi to kto decyduje? Odpowiedź Wiklefa była prosta: Biblia. Jego zdaniem była ona dokładnym opisem pierwotnego kościoła, który z kolei był najwierniejszym, w świecie materialnym, odbiciem boskiego ideału. Z tego powodu uważał, że cała działalność kościoła powinna wynikać z Biblii i należy usuwać te praktyki i wierzenia, których w niej nie ma. Z tego tytułu zajadle krytykował na przykład monastycyzm, który uważał za “prywatyzowanie religii”, co doprowadziło do ostrego konfliktu z zakonami.

  Radykalne poglądy Wiklefa nie uszły uwadze Rzymu. W 1377 roku papież Grzegorz XI opublikował listę 18 “błędnych wniosków” i napisał:

  wybucha w tak obrzydliwym i odrażającym szaleństwie, że nie boi się podtrzymywać i publicznie głosić, a raczej przekazywać wymiocin wyssanych z własnej, jadowitej piersi, dogmatycznych propozycji i wniosków [...] które grożą obaleniem i osłabieniem całego kościoła.

  Dzięki ochronie ze strony Jana z Gaunt, Wiklef lekce sobie ważył tego typu ataki. Kościół był ponadto osłabiony kryzysem schizmy awiniońskiej i nie potrafił zmusić świeckich władz do ukarania heretyka. Nauczanie Wiklefa i kiepska sytuacja moralna kleru były wodą na młyn angielskiego antyklerykalizmu. Wiklef stał się swego rodzaju celebrytą na Oksfordzie i mimo kolejnych, wezwań hierarchów do ukarania go, wykładał sobie jeszcze długo jak gdyby nigdy nic.

  Wiklef piszący diss na papieża

  Tym co sprawiło, że “pałka się przegła” była kwestia eucharystii. W katolickim nauczaniu chleb i wino ulegają transsubstancjacji- czyli zachodzi w nich zmiana esencji z esencji chleba i wina, na esencję ciała i krwi Chrystusa a zatem, stają się one rzeczywistym ciałem i krwią Jezusa (nie metaforycznie). Wiklef jawnie skrytykował ten pogląd. Papiestwo, mimo trwającego kryzysu, wymogło w końcu interwencję i Wiklef został..., nie, nie spalony na stosie. Pozycja i związki z rządzącymi sprawiły, że wysłano go po prostu na przedwczesną emeryturę. Nadal jednak publicznie głosił i nauczał. Z tego powodu w 1382 roku odbył się synod angielskiego kościoła, który potępił nauczanie Wiklefa. Jego zwolennicy musieli wyrzec się “błędów” aby uniknąć procesu.

  Sam Wiklef pozostał jednak niewzruszony. Nie tylko odmówił stawienia się przed papieżem w 1384 roku, ale w liście wyraził nawet opinię, że papież może być Antychrystem. Zmarł w tym samym roku. Do samego końca zajmował się pisaniem prac teologicznych i filozoficznych oraz propagowaniem swoich poglądów na kwestie religii i kościoła. Jego oficjalne potępienie przez kościół powszechny miało miejsce dopiero w 1415 roku, na soborze w Konstancji. W 1428 roku jego zwłoki zostały ekshumowane, spalone i wrzucone do rzeki. Janowi raczej nie robiło to już jednak różnicy. Różnicę robiła zapoczątkowane przez niego idea Jana, która rozlała się nie tylko po Anglii, ale także na kontynencie.

  #daszwiare #religia #biblia #protestantyzm #bekazkatoli #katolicyzm #gruparatowaniapoziomu #chrzescijanstwo #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #zainteresowania
  pokaż całość

 •  

  W Nowym Testamencie apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze:

  mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.

  https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=270

  Z tego jasno wynika, że piszący te słowa myślał, że homoseksualizm to jest wybór, a tymczasem nie jest. Z tego też wynika, że homoseksualiści nie popełniają grzechu, bo oni nie porzucili żadnego "życia zgodnego z naturą", bo go po prostu nigdy nie mieli, bo jako homoseksualiści nigdy nie mieli pociągu seksualnego do osób płci przeciwnej, a więc nie mogli żadnego porzucania dokonać. Już z tego jednego fragmentu można wywnioskować, że jedyne co jest potępianie przez Pawła to zachowania homoseksualne osób orientacji heteroseksualnej, bo wtedy oni faktycznie porzucają coś, aby robić co innego, ale jeśli ktoś odczuwa pociąg od zawsze tylko i wyłącznie do swojej płci, to jest to OK, bo nie porzucił niczego, po prostu nigdy tego nie miał.

  Dlatego to tylko kwestia czasu aż chrześcijanie przestaną uznawać zachowania homoseksualne osób orientacji homoseksualnej za grzech, to już się dzieje na zachodzie (pic rel), mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie na to czas i w Polsce.

  #chrzescijanstwo #katolicyzm #naukowcywiary #biblia #4konserwy #homoseksualizm #lgbt #neuropa #konfederacja #ciekawostki
  pokaż całość

  źródło: wykop.pl

  +: mmstojeden, T..........t +23 innych
  •  

   @ziemba1: Zero argumentów, zero prób podważenia tego co starannie i logicznie wypisałem, zero szacunku do rozmówcy, 100% demagogii. Sam widzisz jak wygląda twoja wypowiedź, jeżeli jesteś z tego dumny to trudno.

  •  

   @Wap30: fajnie ze skomentowales swoje odpowiedzi. nie moja wina ze tekst ktory podlinkowalem cie przerosl i twoje argumencik nic nie daly.a podobno taki inteligenty jestes, ze stworzylbys organizm jednokomorkowy z ktorego wyewoluuje czlowiek ¯\_(ツ)_/¯

  • więcej komentarzy (38)

 •  

  #mirkokatole
  Dzisiaj wpis adresowany trochę dla beki do #przegryw #redpill #blackpill #mgtow. Ogólnie panuje tu beka z ludzi którzy biorą sobie za partnerki samotne matki, czy ogólnie kobiety niejednokrotnie ,,używane'' przez wielu mężczyzn. Panuje też wstręt do kobiet, który ma wynikać z tego że dają byle komu, lecą na hajs itd. Wiecie że biblia opisuje izraelski odpowiednik relacji cucka z #p0lka?

  Ale po kolei, mówimy tu o księdze Ozeasza, otóż główny bohater tej historii, czyli właśnie Prorok Ozeasz, bardzo nieszczęśliwie się zakochał w kobiecie nieczystej, która uprawiała nierząd, a w dodatku miała jakieś tam długi. Ozeasz postanowił wyciągnąć ją z tej sytuacji, spłacił jej dług i poślubił, zaakceptował jej przeszłość i niby tutaj historia mogłaby się zakończyć, pewnie sporo osób uznałoby ją wtedy za dość piękną, z tym że... Ta żona Ozeasza później postanowiła dorobić Ozeaszowi rogi, najpierw zrobiła sobie jednego bombelka nie wiadomo z kim, no ale Ozeasz uznał że ją kocha i wybaczył, potem zrobiła kolejnego i jeszcze trzeciego bombelka z nie wiadomo kim, po czym po tych x latach pożycia małżeńskiego i czerpania garściami z hajsu Ozeasza uznała że u tych typów z którymi zdradza naszego bohatera będzie jej lepiej, więc pakuje manatki i się wyprowadza. No i tutaj historia znowu mogłaby się zakończyć, biedny Ozeasz skrzywdzony przez nieszczęśliwą miłość... z tym że to znowu nie koniec tej pato relacji, bo owa nierządnica wróciła i ogłosiła że przemyślała sprawę i chce do niego wrócić, Ozeasz uznał że spoko, ale teraz to on się jej brzydzi więc więcej nie będą współżyć, przynajmniej dłuższy czas.

  Ozeasz wcale nie udawał że wszystko jest w porządku, strasznie wyklinał na te całą sytuacje, gdyby żył w XXI wieku pewnie wypisywał by swoje żale na wykopie, ale nigdy nie przestał kochać kobiety która go skrzywdziła, co stanowi pewien archetyp prawdziwej miłości. Ozeasz poświęcał się jak mógł, a nie dostawał nic w zamian, to jest właśnie prawdziwa miłość i cena jaką czasem trzeba za nią ponieść. To że nie doświadczyliście nigdy prawdziwej miłości, godnej proroka Ozeasza, wcale nie musi być waszym kalectwem, biblia wbrew pozorom w tej księdze nawet do tego nie zachęca, a wręcz pokazuje jaką cenę trzeba czasem za miłość zapłacić i jeśli cena ta jest dla was zbyt wysoka, to nie robicie nic złego, jednak proponuje też wstrzymać się od wyśmiewania i wytykania tych tzw cucków, betaorbiterów czy jak tam to się zwie, którzy te cene zdecydowali się zapłacić, bo z pewnością niosą na swoich barkach ciężki krzyż, są tego świadomi i bez was, ale zdecydowali się na to sami i widocznie uznali że to dla nich jest warte tego trudu.

  Ja was rozumiem. Sam jestem dość przykro doświadczony przez związki i mam przez to niesamowity uraz, więc swoją dzisiejszą modlitwę wieczorną postanowiłem dedykować wszystkim przegrywom z wykopa.

  Z Bogiem Mireczki.
  #biblia #katolicyzm #chrzescijanstwo #starytestament
  pokaż całość

  źródło: ozeasz.jpg

 •  

  #mirkokatole
  Słowo Boże na dzisiaj, które możecie poczytać to: Pierwsza księga królewska 1 Krl 8, 1-7. 9-13 oraz Ewangelia według św. Marka Mk 6, 53-56, tak jak codziennie serdecznie zachęcam :)

  Dzisiaj 10 luty a ja zamiast świętego, postanowiłem przedstawić wam postać Błogosławionego Alojzego Wiktora Stepinacia chorwackiego biskupa. Głównie dlatego że człowiek ten zmarł względnie niedawno (dziś jego 60 rocznica śmierci), a zatem są jeszcze ludzie którzy z pierwszej ręki pamiętają jego żywot. Pierwsze 40 lat życia błogosławionego Alojzego to historia jakich wiele w kościele katolickim, ot ksiądz, który w hierarchii kościelnej dość młodo awansował na arcybiskupa i co jakiś czas wypowiadał się na tematy polityczne (krytykował faszyzm i komunizm, a pozostawał mocno nieufny wobec demokracji którą utożsamiał z masonerią). Postać ta zapisała się w historii swoją postawą od 1941 roku, wtedy to Niemcy zajęli ziemię Chorwacką i na jej terenie utworzyli Niezależne Państwo Chorwackie, rządzone przez kolaboranta i fanatycznego Katolika, Ante Pavelicia, oraz jego faszystowskie ugrupowanie ustaszy. Z racji swojej religijności Pavelić nie wchodził w drogę biskupowi Alojzemu. Ustasze od razu rozpoczęli czystki polityczne na komunistach i innych przeciwnikach, a także na mniejszościach: Serbskiej (Prawosławnej), żydowskiej i cygańskiej. Przeciwko tym czystkom regularnie występował Błogosławiony Alojzy, skutecznie zabiegał o ułaskawienie wielu Chorwatów skazanych na karę śmierci z powodów politycznych (w tym wielu antyreligijnych komunistów!). Z majątku kościelnego pomagał dzieciom które zostawały sierotami w wyniku wojny, na jego polecenie Caritas zapewnił opiekę ponad 1000 serbskich dzieci które straciły rodziny w trakcie czystek etnicznych, osobiście zapewnił schronienie 60 pensjonariuszom żydowskiego domu starców. Po wojnie nowe władzę komunistyczne oskarżyły go (za sprawą sfałszowanych dowodów) o wspieranie ustaszy, przymusowe nawracanie ludności prawosławnej, współpracę z Niemcami i zapewnianie zaopatrzenia anty-komunistycznej partyzantce. Alojzy mimo absurdalności zarzutów względem tego co robił w trakcie rządu Pavelicia, nie starał się szczególnie bronić, niejednokrotnie podczas procesu odmawiał odpowiedzi, czym udowadniał swoją niesamowitą skromność i dumę która nie pozwalała mu się tłumaczyć w tak absurdalnym procesie.

  Pozbawiono go praw do pełnienia funkcji kapłańskiej, zesłano na 16 lat ciężkich robót, a następnie umieszczono w areszcie domowym, błogosławiony Alojzy choć nigdy już nie wyszedł na wolność, przed śmiercią osobiście wybaczył swoim oprawcom. Niestety mimo że Alojzy uratował życie wielu Serbom, przez propagandę komunistyczną która utożsamiła go z faszystowskim rządem Pavelicia, Serbowie niesłusznie zapamiętali go jako zbrodniarza.

  #katolicyzm #chrzescijanstwo #biblia #kosciol
  pokaż całość

  źródło: 02_10_alojzije_stepinac.jpg

 •  

  #mirkokatole
  Dziś niedziela, więc liczę że byliście lub będziecie w domu Boga, ale jeśli nie, zawsze możecie poświęcić kilka minut i samemu przeczytać fragmenty biblii które dziś przytacza się w kościele, a są to: Księgi proroka Izajasza Iz 58, 7-10, Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1 Kor 2, 1-5, Ewangelia według św. Mateusza Mt 5, 13-16.

  9 lutego wspominamy św. Apolonie z Aleksandrii dziewice i męczenniczkę, patronkę stomatologów. O jej historii nie wiemy wiele, ale jej męczeństwo opisane zostało w listach św. Dionizego, który był owej śmierci świadkiem (lub znał świadków.) Pod koniec roku 248 lub na początku 249 w Aleksandrii wybuchł pogrom chrześcijan. Wiernych wywlekano z domów, znęcano się nad nimi i zabijano, a domostwa rabowano. Apolonia była już wtedy w podeszłym wielu, oprawcy złamali jej szczękę i wybili wszystkie zęby, a następnie rozpalili stos i zagrozili że spalą ją żywcem jeśli nie wyprze się Chrystusa. Św. Apolonia sama wskoczyła do rozpalonego ognia, dając poganom przykład ogromnej odwagi, wiary i gotowości do poświęceń.

  Święta Apolonio, módl o błogosławieństwo i wytrwałość w zawodzie dla każdego lekarza dentysty, módl się za wszystkich nieuleczalnie chorych i wszystkie ofiary prześladowań religijnych.

  #mirkomodlitwa #katolicyzm #chrzescijanstwo #biblia #kosciol
  pokaż całość

  źródło: 5syqprn35a7nbkbwqco09vskrbkbwqco09vso.jpg

 •  

  #mirkokatole
  Jeśli nie mieliście jeszcze dziś okazji zapoznać się ze Słowem Bożym, serdecznie zachęcam do przeczytania samemu dzisiejszej liturgii: Pierwszej Księgi Królewskiej 1 Krl 3, 4-13, oraz Ewangelii według Świętego Marka Mk 6, 30-34 a następnie do samodzielnego rozważania tych fragmentów :)

  Dziś 8 luty tego dnia wspominamy św. Hieronima, patrona sierot. Urodził się on w 1486 w bogatej weneckiej rodzinie Patrycjuszy. Pierwotnie obrał karierę wojskową i podczas wojny republiki weneckiej z Francją, podczas jednej z bitew został wzięty do niewoli i wyznał wówczas, że jeśli kiedykolwiek wyjdzie na wolność odda się Bogu i pomocy bliźnim. Po wyjściu na wolność udał się do Treviso i tam przed cudownym obrazem Matki Bożej postanowił resztę życia poświęcić chorym, ubogim i opuszczonym dzieciom. Korzystając z majątku rodziny, w 1530 roku założył pierwszy w Europie sierociniec, a niedługo potem założył jeszcze kilka podobnych instytucji w innych miastach. Jego ośrodki nie tylko zapewniały sierotom dach i opiekę, ale także uczyły ich zawodu, aby w przyszłości dzieci mogły żyć samodzielnie. Ze swego majątku zorganizował też kilka szpitali, dom dla szukających pomocy prostytutek, czy ,,Towarzystwo Sług Ubogich'' które po śmierci świętego stało się towarzystwem zakonnym i istnieje do dzisiaj. Sam Hieronim zmarł w 1547 w wyniku epidemii, w trakcie której pomagał chorym.

  Święty Hieronimie, módl się o boskie miłosierdzie dla wszystkich dzieci którym los odebrał rodziców, dla dzieci z rozbitych rodzin, dla wszystkich samotnych, chorych, a także tych którzy zbłąkani i pokrzywdzeni popadli w nierząd.

  #mirkomodlitwa #katolicyzm #chrzescijanstwo #biblia #kosciol
  pokaż całość

  źródło: unnamed.jpg

  +: S.............o, Alien123 +7 innych
 •  

  #mirkokatole
  Dla tych którzy nie byli w kościele, dziś zachęcam do przeczytania: Mądrości Syracha (Syr 47, 2-11) Ewangelia (Mk 6, 14-29)

  Dzisiaj 7 luty, wspominamy tego dnia św. Teodora z Amasei, żołnierza i męczennika, patrona żołnierzy, którego służba dla rzymskich legionów zbiegła się z okresem silnych prześladowań chrześcijan. Wówczas od żołnierzy rzymskich wymagano złożenia dowodu wiary tradycyjnym pogańskim bóstwom i złożenia ofiary, czemu stanowczo sprzeciwił się św. Teodor, jego przełożeni dali mu czas do namysłu w tej kwestii, a on korzystając z tej okazji, w ramach swojego protestu przeciw prześladowaniom i bałwochwalstwu spalił słynną świątynie w Amasei. Złapany później chrześcijański żołnierz został poddany najróżniejszym torturom, był bity i głodzony, ale nie wyparł się swojej wiary, za co ostatecznie poniósł śmierć w wyniku spalenia żywcem 17 lutego 306 roku. Obecnie jego relikwia znajduje się we Włoszech w katedrze Brindisi. Przeniesiono je tam z Amazei w VIII w. w czasie prześladowań w cesarstwie wschodnio-rzymskim. Cząstka relikwii znajduje się w Polsce. 9 listopada 1663 r. została uroczyście wprowadzona do kościoła p.w. św. Teodora męczennika w Kociszewie. Jego kult jest powszechny głównie na bliskim wschodzie i Azji mniejszej, gdzie doczekał się licznych ludowych legend.

  Święty Teodorze, prosimy módl się za nami, módl się za wszystkich żołnierzy aby w trakcie służby zawsze chroniła ich ręka Pańska i aby nie zwątpili nigdy w słowo Boże, módl się wszystkich męczenników i tych których wiara poddana zostaje próbie.

  #mirkomodlitwa #katolicyzm #chrzescijanstwo #biblia #kosciol
  pokaż całość

  źródło: St_Theodore_of_Amasea_Fresco_in_the_church_of_St_Nicholas_in_Mramorec.jpg

  +: marekrz, T..................n +7 innych
 •  

  23 Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: «Przyjdź no, łysku! Przyjdź no, łysku!» 24 On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci. 25 Stamtąd Elizeusz poszedł na górę Karmel, skąd udał się do Samarii. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #biblia #bekazkatoli #heheszki
  pokaż całość

 •  

  Dziś obchodzimy święto Trzech Króli, Objawienia Pańskiego. Problem w tym, że w Biblii nie ma ani słowa o żadnych trzech królach. Ktoś powie: ‘jak to możliwe skoro każdy z nas zna historię o tym jak trzej królowie, Kacper, Melchior oraz Baltazar, przybywają aby ujrzeć narodzonego Jezusa?’. Zerknijmy zatem do Biblii, Ewangelia wg św. Mateusza rozdział 2, wersety 1 oraz 2:

  „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».”

  Jak zatem widzimy Biblia nie wspomina o królach, a o mędrcach. Mędrcy ci są czasami określani jako magowie. W Biblii nie ma też wzmianki na temat tego ilu ich tak naprawdę było. Skąd zatem tradycja o tym, że było ich trzech? Otóż większość zachodnich wyznań chrześcijańskich tradycyjnie zakładała, że było ich trzech, w oparciu o to, że przynieśli trzy dary: złoto, mirrę oraz kadzidło. Przykładowo w chrześcijaństwie wschodnim, zwłaszcza w kościołach syryjskich, często uznawano, że mędrców było dwunastu.

  Jak czytamy w Encyklopedii Britannica wcześni chrześcijanie błędnie zidentyfikowali mędrców jako królów powołując się na Psalm 72:11, który wspominał o tym, że wszyscy królowie oddadzą pokłon przed Mesjaszem. „I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły.” Stąd też biblijni mędrcy nagle po setkach lat zostali awansowani do rangi królów.

  W Biblii nie ma też ani słowa na temat tego jakie owi mędrcy nosili imiona. Znane nam imiona Kacper, Melchior i Baltazar to tylko i wyłącznie wymysł, który pojawił się dopiero w średniowiecznej tradycji. Jak podaje Britannica imiona te pojawiają się dopiero w kronice znanej jako Excerpta latina barbari. Jak zatem widzimy historia o trzech królach o imionach Kacper, Melchior i Baltazar nie ma nic wspólnego z Biblią.
  #ciekawostki #biblia #kosmiczneopowiesci #zainteresowania #kultura #ciekawostkihistoryczne
  pokaż całość

  źródło: mdrcy3 (Copy).jpg

  •  

   nigdzie nie ma podanych imion czy ich liczba

   @GodejMiTeresa:

   Przepraszam, nie w Mszale, a w Rytuale Rzymskim. Wersja z 1927 roku, obrzęd poświęcenia kredy.

   Bénedic, Dómine Deus, creatúram istam cretæ: ut sit salutáris humáno géneri; et præsta per invocatiónem nóminis tui sanctíssimi, ut, quicúmque ex ea súmpserint, vel in ea in domus suæ portis scrípserint nómina sanctórum tuórum Gásparis, Melchióris et Baltássar, per eórum intercessiónem et mérita, córporis sanitátem, et ánimæ tutélam percípiant. Per Christum, Dóminum nostrum

   Pobłogosław, Panie Boże, tę kredę, aby stała się środkiem zbawiennym dla ludzi, i spraw przez wezwanie najświętszego imienia Twego, niech tym wszystkim, którzy ją wezmą albo napiszą nią na drzwiach swoich domów imiona świętych Twoich Kaspra, Melchiora i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi przyniesie zdrowie ciała i ochronę dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

   http://mszatrydencka.waw.pl/images/stories/pdf/Poswiecenia/crete.pdf

   Nadal nie zmienia to doktryny kościelnej

   @GodejMiTeresa: Dlaczego piszesz o doktrynie i celu Kościoła? Ja nie pisałem o doktrynie. Odnoszę się do tego, co napisałeś, jakoby nikt nigdy nie twierdził, że było trzech królów. Nie napisałeś, że nie było to nigdy częścią doktryny, ale że nikt tak nigdy nie powiedział. Okazuje się, że jednak niemało osób tak twierdziło i wciąż twierdzi. W Kolonii po dziś dzień czci się Trzech Królów.

   Gdybyś napisał, że liczba ani imiona królów nie były nigdy częścią doktryny, to by tej dyskusji nie było. Ale ty napisałeś coś innego.

   Jako ciekawostkę dodam, że jakiś czas temu na jednym z forów dla tradsów ktoś próbował bronić przed zakusami postępowców faktu, że królów było trzech, używając jako argumentu relikwiarza kolońskiego. xD

   A jeśli królów nie było trzech, to znaczy, że relikwie w Kolonii to pic na wodę, a wierni czczą złotego cielca.
   To nie jest kruczek bez znaczenia.

   Jeszcze parę cytatów z okazji Dni Młodzieży w Kolonii.

   We wspaniałej katedrze kolońskiej czczeni są Trzej Królowie, Mędrcy ze Wschodu, którzy dali się kierować gwieździe prowadzącej ich do Chrystusa.
   JPII

   Rad jestem ze spotkania z wami tutaj w Kolonii, nad brzegami Renu! Przybyliście z różnych stron Niemiec, Europy i świata jako pielgrzymi śladami Trzech Króli.
   BXVI

   I dlatego, zanim zwróciłem się do was sprzed tej wspaniałej katedry, chciałem kilka chwil pozostać na modlitwie przed relikwiami Trzech Mędrców, dziękując Bogu za ich świadectwo wiary, nadziei i miłości.
   BXVI
   pokaż całość

  •  

   @ZygmnuntIgthorn: ale to jest pic na wodę tak jak większość relikwii na świecie. To ze Kościół coś przyjmuje to jedno a fakty drugie. Tylko pytam co to zmienia? W Biblii nie ma opisanych masy rzeczy a Kościół to jednak uznaje i nawet czci i do wierzenia ZMUSZA.

  • więcej komentarzy (35)

 •  
  yamnichek_pyesio

  +101

  Ezech. 23:20 Zapałała namiętnością do swoich zalotników, których członki były jak członki osłów, a wytrysk ich nasienia jak wytrysk ogierów.

  #biblia #chrzescijanstwo #katolicyzm #religia #wiara #heheszki #zwierzaczki

  źródło: wykop.pl

 •  

  Chiński rząd ma coraz bardziej absurdalne pomysły, chcą zmienić Biblię (i święte księgi innych religii), żeby bardziej pasowała do propagandy partyjnej:
  https://www.dailystar.co.uk/news/china-orders-christians-rewrite-bible-21152113

  #chiny #swiat #religia #biblia #katolicyzm pokaż całość

  źródło: i2-prod.dailystar.co.uk

  •  

   @Aedemkun: wykopki uwielbiaja afery i robienie problemu ze wszystkiego xD jakis czas temu bylo wykopalisko na temat gry Hearts of Iron IV, ze jest tam napisane cos na temat faszystowskiej Polski i jej kolaboracji, ale w grze chodzi o to wlasnie, ze mozna zmienic historie i wprowadzic jakas alternatywe, a ogromna czesc wykopkow podlapala temat i zaczela hejtowac na fejsie i twitterze wydawce gry xD

   Totalnie olewam te wszystkie "afery", bo to jest tak wkurwiajace i robienie z siebie kogos kto chce zbawic caly swiat, ze az glowa boli... nikt juz nie pamieta o Willi Karpati (czy jak to tam sie pisze).
   pokaż całość

  •  

   Komentarz usunięty przez moderatora

  • więcej komentarzy (14)

  •  

   @Bover:
   No ja cię proszszszsz. :)

   Oczywiście, że mógł zakładać. I owszem, skoro śmierć obserwował to ją znał.

   Nawet jeśli założyć, że nie miał pewności, nie istnieje żaden logiczny argument za tym, że nie mógł domniemywać lub podejrzewać jak się jego czyn skończy dla Abla.

   Tym bardziej, że po dokonaniu aktu jakoś nie próbuje obudzić brata, nie potrząsa nim jak inni aktorzy Seanem Beanem, wołając aby nie robił sobie jaj - ot zaszło co zaszło według planu, hej. pokaż całość

  •  

   @Maluszex: stanę w obronie innej znanej osoby, bo według dostępnych źródeł nie ma dowodów na to ze Hitler widział o Holokauście.

  • więcej komentarzy (14)

 •  

  Oryginalna flaga Prus z rodzimymi bogami z polskiej biblii Puław.

  "Litografia, faksymile drzeworytu z 1552 r., oparte na rękopisie kroniki pruskiej przedstawiającym flagę pruską. Materiał ten przedstawia trzech rodzimych bogów pruskich w tym boga Bałtów i Słowian - Perkūnasa/Peruna. W lewym dolnym rogu inskrypcja wykonana w języku polskim o treści: Znajd. niegdyś w biblii Puław".

  Źródło: "Litewskie Muzeum Sztuki w Wilnie".

  Link do źródła: https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/20000006440194?s_id=GzjmNdjwboWQMQS1&s_ind=16032&valuable_type=EKSPONATAS

  #rodzimowierstwo #polska #litwa #prusy #slowianie #baltowie #starszezwoje #ciekawostkihistoryczne #historiapolski #perun #biblia #pulawy
  pokaż całość

  źródło: Flaga_Prus_z_biblii_Pulaw.jpeg

 •  

  Czy mit o potopie jest prawdziwy?
  Czym jest mit i co to znaczy, że mit jest prawdziwy na przykładzie biblijnej opowieści o Arce Noego i potopie. Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5235991/czy-mit-o-potopie-jest-prawdziwy/

  #kultura #wojnaidei #religia #ciekawostki #biblia pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  Kula z muszkietu ugrzęzła w Biblii, tym samym ratując życie żołnierzowi biorącemu udział w wojnie secesyjnej, a dokładnie w bitwie pod Antietam w 1862 roku
  _______________________
  Zapraszam wszystkich do odwiedzenia i subskrybowania mojego kanału historycznego na YT ➡️ Andrzej Włusek - Historia poza horyzont

  #historykon #historia #usa #nauka #historiajednejfotografii #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #zainteresowania #fotografia #historiapozahoryzont #wojna #biblia #ksiazki #wiara
  pokaż całość

  źródło: Kula z muszkiety ugrzęzła w Bilibli tym samym ratując życie żołnierzowi biorącemu udział w wojnie secesyjnej a dokładnie

 •  

  Dość ciekawy fragment z biblii, księga koheleta:

  " Marność nad marnościami, powiada Kohelet,
  marność nad marnościami - wszystko marność.
  Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu,
  jaki zadaje sobie pod słońcem?
  Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi,
  a ziemia trwa po wszystkie czasy.
  Słońce wschodzi i zachodzi,
  i na miejsce swoje spieszy z powrotem,
  i znowu tam wschodzi.
  Ku południowi ciągnąc
  i ku północy wracając,
  kolistą drogą wieje wiatr
  i znowu wraca na drogę swojego krążenia.
  Wszystkie rzeki płyną do morza,
  a morze wcale nie wzbiera;
  do miejsca, do którego rzeki płyną,
  zdążają one bezustannie.
  Mówienie jest wysiłkiem:
  nie zdoła człowiek wyrazić [wszystkiego] słowami.
  Nie nasyci się oko patrzeniem
  ani ucho napełni słuchaniem.
  To, co było, jest tym, co będzie,
  a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie:
  więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.
  Jeśli jest coś, o czym by się rzekło:
  «Patrz, to coś nowego» -
  to już to było w czasach,
  które były przed nami.
  Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli,
  ani też o tych, co będą kiedyś żyli,
  nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem "

  #przegryw #biblia
  pokaż całość

  +: C.......7, Kamil034 +5 innych
 •  

  Czy Biblia jest doskonała?
  Czy Biblia jest doskonałą księgą i właściwą instrukcją moralną? Fragment rozmowy z Danielem Ortegą. Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5199101/czy-biblia-jest-doskonala/

  #biblia #religia #wojnaidei #kultura #gruparatowaniapoziomu pokaż całość

  źródło: youtube.com

 •  

  Dasz Wiarę? Odc. 45 w którym wyprzedzamy swoją epokę, pokazujemy, że Polska nie zawsze była zadupiem Europy oraz potwierdzamy słowa Biblii mówiące o tym, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie

  W kwestiach religijnych Polska jest powszechnie kojarzona jako katolicki kraj. Wielu tradycyjnych katolików wzdycha do niej jako ideału- państwa w którym kościół nie jest historyczną ciekawostką, ale instytucją mającą wpływ na rząd i społeczeństwo. Sam kościół bardzo chętnie odwołuje się do odwiecznego jakoby związku z państwem oraz ludem (czasem przesadza, przykładem kompromitujący tekst arcybiskupa Jędraszewskiego). Jednak każdy kto ma choćby cień pojęcia o historii wie, że przez znaczną część dziejów byliśmy krajem wielu religii, wyznań i kultur. Niektórzy do dziś wzdychają za Rzeczpospolitą Obojga Narodów albo wręcz roją o jej odbudowie. Ziemie będące pod panowaniem Jagiellonów zamieszkiwały wówczas różne grupy bałtyjskie, zachodnio i wschodniosłowiańskie, przybysze z Niemiec, Niderlandów, Turcy, Tatarzy, Żydzi, Ormianie a nawet Szkoci. Jeśli zaś chodzi o religię, to na ziemiach RON egzystowały różne wspólnoty muzułmańskie, żydowskie i chrześcijańskie. Obok tradycyjnych wyznań chrześcijańskich (katolicyzm, prawosławie, miafizytyzm) w XVI wieku zaczęły pojawiać się nowe, protestanckie wspólnoty.

  Był to efekt działalności ludzi, którzy uznali, że należy zreformować kościół- ich zdaniem papiestwo odeszło bardzo daleko od nauczania Jezusa i Apostołów. Reformatorzy różnili się od siebie, ale łączyło ich to, że odrzucali dyktat kościoła w kwestii tego w co i jak należy wierzyć. Zgadzali się też, że podstawą religii powinna być Biblia a nie zwyczaje i późniejsze teksty, które postrzegali jako czysto ludzkie. Szybko okazało się jednak, że kościół zreformować się nie da. Zaczęły więc pojawiać się nowe wspólnoty. W Polsce drugiej połowy XVI wieku miała miejsce duża liczba konwersji na kalwinizm i luteranizm wśród szlachty i mieszczaństwa. Sprawiły one, że ruch reformacyjny choć nie był masowy (nie dotknął prawie w ogóle chłopstwa), miał duże wpływy i cieszył się szacunkiem i poparciem ze strony szlacheckich elit politycznych i intelektualnych. Wielu przywódców popularnego wśród szlachty ruchy egzekucyjnego było protestantami.

  Rej była protestantem

  W przeciwieństwie do Europy Zachodniej Polska nie doświadczyła wojen religijnych. Kościół starał się wprawdzie ograniczyć ruchy reformacyjne, ale przez długi czas nie przynosiło to pożądanego skutku. Poza motywami religijnymi chodziło także o przywileje i wpływy. Kościół nie płacił większości podatków, posiadał sporo ziemi oraz prawo do sądzenia tych których uznał za heretyków. Reformatorzy szlacheccy skutecznie podważali ten stan rzeczy. Na przykład na sejmie z 1550 roku odebrano kościołowi prawo do karania “odstępców” (kościół dalej mógł ogłosić kogoś heretykiem, ale nie mógł skazywać). Mimo silnego oporu ze strony biskupów szlachta przegłosowała także postanowienia konfederacji warszawskiej z 1573 roku. Głosiła ona wolność wyznania i zasadę tolerancji religijnej. Co więcej- każdy kandydat na władcę musiał przysięgać, że będzie przestrzegał tych postanowień. Pozwoliło to na rozkwit protestanckiego życia religijnego i intelektualnego. Sprawiło także, że Polska stała się swoistą bezpieczną przystanią dla nawet najbardziej egzotycznych dysydentów religijnych.

  Kimś takim byli właśnie tak zwani arianie. Ich pojawienie się w Polsce jest łączone z działalnością krakowskich teologów, włoskich misjonarzy i idei społecznych propagowanych przez anabaptystów i braci czeskich. Grupa krakusów gościła w 1551 roku Leona Sozzini, którego teologiczne tezy mocno godziły w dogmat Trójcy Świętej. Poglądy te zdobyły sobie pewną popularność i spowodowały powstanie wspólnot odrzucających katolickie rozumienie Trójcy. Za ich twórcę tradycyjnie uznaje się Piotra z Goniądza. Mimo niskiego pochodzenia (był chłopem) ukończył prestiżowe studia w Padwie (na które, o ironio, wysłał go biskup Holszański). W trakcie pobytu za granicą Piotr spotkał się z pismami Michała Serwetusa i rozpoczął romans z antytrinitarną teologią. Po powrocie do Polski w 1555 roku przyłączył się do kalwinów. Zaledwie rok później, na synodzie w Seceminie, odrzucił równość Jezusa i Boga Ojca, za co został ostro skrytykowany. Jego zwolennicy (wśród nich była tak wpływowa figura jak hetman Jan Kiszka) nie zostawili go. Dzięki ich wsparciu, Piotr założył własną wspólnotę kalwińską i antytrynitarną. Wsparcie możnych szybko się jednak skończyło.

  Okładka dzieła Piotra z Goniąndza będącego atakiem na dogmat Trójcy

  Była to konsekwencja nie tyle poglądów religijnych, ale raczej programu społecznego. Grzechem Piotra było przekonanie, że system feudalny jest niesprawiedliwy i sprzeczny z zasadami biblijnymi. Głosił równość wszystkich ludzi, wzywał do zniesienia pańszczyzny i pacyfizmu. Spowodowało to odpływ bardziej zachowawczych kalwinów. Piotr nic sobie z tego nie robił i propagował swoje poglądy. Wtórowali mu zagraniczni kaznodzieje działający w Polsce, tacy jak Giorgio Blandrata, Francesco Stancaro, Gregorius Pauli, Faust Socyn czy Pierre Statorius (autor pierwszej pracy o gramatyce języka polskiego). Próby mediacji między kalwinami podjęto na synodach w Pińczowie (1561), Krakowie (1562) i Piotrkowie (1564), ale zakończyły się one tylko sformalizowaniem rozłamu. Antytrynitarze zostali wyrzuceni poza nawias kalwinizmu i zaczęli działać na własne konto. To właśnie kalwini ochrzcili ich mianem arian, oskarżając ich tym samym o jedną z najmocniej zwalczanych przez wczesny kościół herezji. Sami zainteresowani określali się jednak jako unitarianie, chrześcijanie oraz bracia i wskazywali, że nie są zwolennikami Ariusza.

  Wspólnoty te nie były liczne i szalenie popularne, ale dzięki obecności licznych intelektualistów- wpływowe. Przekładało się to na bogatą działalność pisarską i polemiczną. W tym właśnie celu, w 1574 roku, bracia założyli drukarnię. A mieli kogo drukować- w ich szeregach działały takie sławy jak Andrzej Frycz Modrzewski (uczony i pisarz), Mikołaj Sienicki (inicjator konfederacji warszawskiej), Grzegorz Paweł (teolog i prekursor utopijnego socjalizmu), Marcin Czechowic (autor jednego z pierwszych tłumaczeń Biblii na polski), Jan Niemojewski (apologeta i teolog), Stanisław Lubieniecki (historyk i astronom, jego imię nosi jeden z kraterów księżycowych), Erazm Otwinowski (poeta i teolog), Szymon Budny (tłumacz biblijny i apologeta) czy Andrzej Wiszowaty (autor Religio rationalis, w której podjął próbę pogodzenia sprzeczności między religią a rozumem). Szacuje się, że bracia napisali około 500 politycznych, społecznych, teologicznych i historycznych traktatów. Głównymi ośrodkami były Pińczów i Raków. Obydwie wspólnoty dysponowały własnymi uczelniami, które oferowały nie tylko stricte religijną edukację. Ta druga była tak poważana, że zaczęto ją określać mianem Sarmackich Aten (nawiązanie do idei sarmatyzmu i Akademii Ateńskiej). W okresie największego rozkwitu miała około tysiąca studentów różnych wyznań.

  Ruiny zboru braci polskich

  Liczniejsze grupy działały także w Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Lubartowie, Lusławicach, Kisielinie, Śmiglu, Węgrowie, Iwie i Łosku. Powstawały wokół bogatych i wpływowych ludzi, którzy mogli zapewnić ochronę. Początkowo grupy antytrynitarne były tylko luźno ze sobą związane, ale zaczęło się to zmieniać wraz z kolejnymi synodami na których ustalano wspólne stanowiska. Jednym z najważniejszych głosów na rzecz uniformizacji był wspomniany już Faust Socyn. Przybył on do Polski w 1580 roku i zyskał sobie liczne grono zwolenników w trakcie synodów z 1584 i 1588 roku. Zaczął opracowywać katechizm mający być wykładnią doktryny. Nie dokończył go jednak i wydano go już po jego śmierci, w 1605 roku. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem innych grup protestanckich i kręgów intelektualnych w ogóle- został przetłumaczony na kilka języków. Wiemy, że bracia polscy mieli duży wpływ na kształtowanie się protestantyzmu na Węgrzech i w Rumunii. Ich dzieła czytano także w Niderlandach, Francji, Italii, Niemczech i Szwajcarii. Z powodu sławy Socyna bracia byli znani na Zachodzie jako socynianie.

  Ich doktryna uznawała istnienia bożego objawienia. Jego źródłem była Biblia, jako pismo natchnione przez Boga. Przypisywali wielką rolę rozumowi, ale przyznawali, że nie jest on w stanie sam doprowadzić człowiek do zbawienia. Głosili konieczność studiowania Biblii i takiego jej interpretowania aby nie kłóciło się ono z wiedzą o świecie. Twierdzili, że Jezus był po prostu człowiekiem, który dzięki bożej łasce i męczeństwu został wywyższony- stąd zasadne jest oddawanie mu czci. Sprzeciwiali się jednak uznawaniu Chrystusa za logos, przyczynę i twórcę świata. Odrzucali również interpretację męczeństwa Chrystusa jako ofiarę za grzechy ludzi. Rozumowali, że Bóg jest dobry i miłosierny, więc mógł wymagać męki krzyża dla odkupienia grzechów. Istnienie piekła, również kłóciło się ich zdaniem z miłosiernym Bogiem (ponadto uważali, że Biblia nie wspomina o piekle i jest ono zapożyczeniem z innych religii). Nauczali, że Duch Święty nie jest zaś bytem samym w sobie, ale po prostu łaską, którą Bóg obdarza wiernych. Zdecydowanie odrzucali papiestwo, kult świętych, kult relikwii i “świętych przedmiotów”, zaangażowanie kościoła w politykę państw feudalnych, kościelne gromadzenie bogactw, chrzest niemowląt i przypisywanie nadrzędnego znaczenia rytuałom.

  Andrzej Frycz z ziomkami

  Ze sporów między zwolennikami izolacji i aktywizmu społecznego zwycięsko wyszła ta druga grupa. Bracia wyprzedzili swoją epokę jeśli chodzi o poglądy polityczne i społeczne. Głosili równość ludzi wobec prawa i sprzeciwiali się okrutnemu traktowaniu chłopów. Podkreślali znaczenie edukacji dla postępu społecznego i kierowania się racjonalizmem. Nawoływali do absolutnej tolerancji religijnej i rozdziału państwa od kościoła. Mało tego! Niektórzy autorzy uważali nawet kobiety za zupełnie równie mężczyznom i generalnie cieszyły się one wieloma swobodami o których katoliczki czy inne protestantki mogły zapomnieć. Zdarzało się nawet, że to kobiety nauczały (do dzisiaj szokuje to niektórych katolików, dopiero co w XVI wieku). Byli również pacyfistami. Że co, że brzmi znajomo i nazywa się liberalizm? No tak, w XXI wieku może i brzmi znajomo, ale w XVI i XVII wieku, czasach feudalizmu, społeczeństwa stanowego, myślenia magicznego, dominacji mężczyzn i szalejących wojen religijnych była to prawdziwa rewolucja. Idee socynów wywarły wpływ na ojców liberalizmu i oświecenia. Czytali ich John Stuart Mill, John Locke i Isaac Newton.

  Dzięki zmianom na arenie międzynarodowej oraz wysiłkom dostojników kościelnych sytuacja wyznaniowa zaczęła się w Polsce zmieniać na niekorzystną dla protestantów. Kościół od samego początku poważnie potraktował zagrożenie reformacyjne. Orędownikiem rekatolicyzacji był kardynał Stanisław Hozjusz. Gorąco sprzeciwiał się postanowieniom konfederacji warszawskiej i popierał jezuitów, którzy zaczęli napływać do Polski. Szybko otrzymali szkoły, kościoły, szpitale i pieniądze. Przypisuje się im największą rolę w zwycięstwie kontrreformacji. Dzięki rozlicznym szkołom wywarli duży wpływ na kształcenie elit, które potem decydowały o losach państwach. Nie trzeba chyba mówić, że nie uczono tam poszanowania dla wolności wyznania. Dodatkowo w 1603 roku ukazał się w Polsce pierwszy indeks ksiąg zakazanych. Ostateczny cios nadszedł jednak po potopie szwedzkim. Fakt, że władca szwedzki był protestantem i specjalnymi względami darzył swoich współwyznawców był darem losu dla kontrreformatorów. W ich propagandzie protestancka szlachta stała się teraz podwójnymi zdrajcami- kościoła i Polski.

  Ten pan był nawet podejrzewany o bycie bratem

  Bracia polscy nie dość, że byli protestantami to jeszcze mieli równościowe i antyfeudalne pomysły. Szlacheccy członkowie grupy potrafili uwalniać chłopów i oddawać im część swoich włości. W 1658 roku bracia zostali zdelegalizowani a jej męscy członkowie mogli migrować, przyjąć katolicyzm albo umrzeć. Większość wybrała migrację i udali się do Prus, Niderlandów i Transylwanii. Po krótkim czasie dołączyły do nich także kobiety. Diaspora pozostała wierna tradycjom intelektualnym i w 1668 roku wydała wielką kompilację rozlicznych prac socynian. Została ona szybko wrzucona na indeks ksiąg zakazanych. Katoliccy teologowie uważali ją za jedno z “największych zagrożeń dla chrześcijaństwa”. Wrogość otoczenia i odmienność światopoglądowa sprawiły, że bracia mieli duże problemy z prozelityzmem. Ich liczba zaczęła się szybko kurczyć. Ostatnia kongregacja została zamknięta w 1803 roku.

  #daszwiare #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #zainteresowania #biblia #chrzescijanstwo #religia #gruparatowaniapoziomu
  pokaż całość

 •  

  400 lat ciszy czyli przebieg komunikacji Boga z ludźmi na podstawie Starego i Nowego Testamentu źródło

  Wizualizacja przedstawia komunikację Boga z ludźmi (bezpośrednio, przez proroków, Aniołów etc.) od pierwszej do ostatniej relacji w Starym i Nowym Testamencie. Grafika imitując fale dźwiękowe przedstawia nie tylko kiedy Bóg przemawiał (bezpośrednio albo pośrednio) ale także jak dużo w danym okresie (ciemniejsze fragmenty). Na czerwono zaznaczono lata komunikacji przez Jezusa Chrystusa, a przed nimi przez 400 lat Bóg nie kontaktował się ludźmi tj. między relacjami zamykającymi Stary Testament a otwierającymi Nowy Testament jest 400 lat ciszy.

  Obserwuj #infog - ciekawe infografiki, mapy, wykresy (społeczeństwo, gospodarka, technologia, natura)

  Tutaj można zobaczyć grafikę w oryginale - ale oczywiście mało komunikatów Boga można tam przeczytać bo nie taki jest jej sens ;)

  #ciekawostki #biblia #religia #katolicyzm #chrzescijanstwo #gruparatowaniapoziomu
  pokaż całość

  źródło: iibawards-prod.s3.amazonaws.com

  +: Igielny, p.......a +81 innych
Ładuję kolejną stronę...

Popularność #biblia

0:0,0:0,0:1,0:1,1:2,1:0,1:0,0:0,0:0,0:0,0:0,1:1,0:0,1:0

Archiwum tagów