•  

  #czarnaksiegakomunizmu #neuropa #4konserwy #antykapitalizm #antykomunizm #komunizm #historia #rosja #zsrr #bekazlewactwa #kapitalizm #anarchokapitalizm

  Wczoraj był czerwony terror w Hiszpanii, ale coś krótko mi wyszło. Dzisiaj mamy kolejny terror (w Rosji dla odmiany) i Czekę.

  Czerwony terror w Rosji był tym samym zjawiskiem co w Hiszpanii, ale głównym poszkodowanym była burżuazja i wrogowie ludu. Nic nowego, ot, Rosja Radziecka. Sprawcami byli bolszewicy, a dokładnie Czeka (Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem). Na czele Czeki stanął Feliks Dzierżyński, Polak z pochodzenia.
  Walka z kontrrewolucją rozpoczęła się tuż po rewolucji październikowej i zakończyła się po pokonaniu ostatnich oddziałów białogwardyjskich.

  Przebieg represji

  Oficjalnie represje rozpoczęły się po zabójstwie szefa piotrogrodzkiego wydziału Czeki i nieudanym zamachu na życie samego Lenina. W rzeczywistości Lenin wysłał wcześniej telegramy do swoich towarzyszy w Niżnym Nowogrodzie, nakazując im rozpoczęcie represji.

  Towarzysze! Powstanie kułaków musi zostać bezlitośnie zmiażdżone! (1) Powieście publicznie co najmniej 100 kułaków, bogatych łajdaków i krwiopijców. (2) Opublikujcie ich nazwiska. (3) Zabierzcie całe ich zboże. Niech ludzie zobaczą to, zrozumieją, zadrżą i uświadomią sobie, że zabijamy krwiożerczych kułaków i nie zamierzamy przestać.
  Po tym telegramie zamordowano 500 "reprezentantów obalonych klas"
  Pierwszym sygnałem do masowego terroru był "Apel do klas pracujących" opublikowany w Izwiestiji. Nakazywał on walkę
  z "hydrą kontrrewolucji", a każdy, "kto okazałby chociaż najmniejszy sprzeciw wobec rządu radzieckiego zostałby aresztowany i wysłany do obozu koncentracyjnego". W pierwszych dwóch miesiącach zginęło pomiędzy 10 000 i 15 000 ludzi. Im dłużej trwała wojna, tym więcej ofiar pochłaniała czerwona zaraza.

  W Charkowie od lutego do czerwca 1919 odbyło się 2 000-3 000 egzekucji i kolejny 1 000 w grudniu; w Rostowie nad Donem około 1 000 w samym styczniu 1920; w Odessie 2 200 pomiędzy majem i sierpniem 1919 i 1 500-3 000 od lutego 1920 do lutego 1921.
  Na Krymie Bela Kun i Rozalija Ziemlaczka zamordowali za zgodą Lenina 50 000 (sic!) białogwardzistów, którzy poddali się Armii Czerwonej po pokonaniu armii Piotra Wrangla. Była to największa masakra w czasie całej wojny domowej.

  Sposoby Czeki

  Czekiści najczęściej brali zakładników i rozstrzeliwali ich. Dużym problemem bolszewickiego rządu były masowe dezercje
  z Armii Czerwonej. W 1918 było to ponad 1 000 000 żołnierzy, około 2 000 000 w 1919 i aż 4 000 000 w 1921. Zorganizowano więc specjalne oddziały przeznaczone do chwytania i karania dezerterów. Nieszczęśnicy byli zabijani na miejscu, a ich rodziny brano jako zakładników po czym najczęściej rozstrzeliwano. Zgodnie z poleceniami Lenina:

  Po upłynięciu okresu siedmiu dni dezerterzy, którzy nie powrócili do armii mają zostać przykładnie ukarani jako zdrajcy, a każdy, kto w jakiś sposób im pomagał ma być wzięty do niewoli.
  Dobrym przykładem na okrucieństwo czekistów jest też ten cytat z raportu:

  Prowincja Jarosław, 23.06.2018. Dezerterzy zostali spacyfikowani. Ich rodziny zostały wzięte do niewoli. Kiedy zaczęliśmy rozstrzeliwać po jednej osobie z każdej rodziny, Zieloni zaczęli wychodzić z lasów. 34 z nich zostało zabitych dla przykładu.

  Metody tortur

  W Odessie funkcjonariusze Czeki powoli wkładali pojmanych białych do pieców lub kotłów z wrzącą wodą. Powszechnym widokiem na charkowskich ulicach były ludzkie skalpy i skóra powiewająca na wietrze. Z ofiar zdzierano żywcem skórę
  i wyrabiano z niej rękawice. W Woroneżu wrogowie ludu byli rozbierani do naga i wsadzani do naćwiekowanych od wewnątrz beczek, które były potem turlane po ulicy. Zdarzały się też przypadki kamieniowania, ukrzyżowań i chowania żywcem.

  Pewnie i tak powiecie, że za krótko. Nie mam natomiast pojęcia, o czym ma być następny wpis. Dajcie jakieś propozycje
  w komentarzach.
  pokaż całość

 •  

  #czarnaksiegakomunizmu #neuropa #4konserwy #antykomunizm #antykapitalizm #historia #hiszpania #komunizm #socjalizm #bekazlewactwa #katolicyzm

  Dzisiaj będzie o czerwonym terrorze w Hiszpanii. Zakneblujcie różowego paska, przygotujcie wiadro kawy i powidła.

  Czerwony terror to nazwa aktów przemocy stosowanych przez lewicę na terenach kontrolowanych przez republikanów od początku wojny domowej. Represje dosięgły prawicowców, przemysłowców, ziemian, polityków i katolików (głównie kler). Terror polegał również na burzeniu i bezwzględnym wywłaszczaniu świątyń. Tam, gdzie nie dosięgnęła rebelia Franco, wystarczyło być księdzem albo wierzącym, żeby zostać osądzonym bez procesu. Żeby zostać aresztowanym i zniknąć bez śladu wystarczył anonimowy donos, że uczestniczyło się w prawicowej manifestacji.

  Zaczęło się tuż po wyborach w 1936 roku. Po zwycięstwie Frontu Ludowego w całej Hiszpanii zapłonęły kościoły, zakonnicy
  i księża byli mordowani, a zakonnice gwałcone i torturowane. Wtedy na scenę wkroczył gen. Franco. 17 lipca 1936 prawicowi oficerowie wystąpili przeciwko rządowi. Franco wygłosił manifest do Hiszpanów:

  Do tych, którzy czują świętą miłość wobec Hiszpanii. Do tych, którzy w szeregach Armii i Marynarki wierzą w służbę Ojczyźnie. Do tych, którzy przysięgali bronić jej przed wrogami aż do utraty życia. Naród wzywa was do jej obrony! Proponujemy sprawiedliwość i równość wobec prawa. Pokój i miłość pomiędzy Hiszpanami. Wolność i braterstwo zamiast libertynizmu i tyranii.
  Bunt nacjonalistów nie poprawił sytuacji wrogów ludu. Kler i wierzący nadal byli bestialsko mordowani. Zdarzały się przypadki ucinania genitaliów, a nawet ukrzyżowań. W terrorze nie brali udziału sami Hiszpanie, o nie. W zbrodniach pomagali im członkowie Brygad Międzynarodowych powstałych z inicjatywy Kominternu, jak i wysłani przez Stalina enkawudziści. W tamtym okresie wielu ludzi zginęło śmiercią męczeńską. Oto przykłady:

  Proboszcz z Navalmorales powiedział w czasie aresztowania: "Chcę umrzeć za Chrystusa". Milicjanci odpowiedzieli mu: "Dobrze, więc jak Chrystus umrzesz". Zdzierali więc z niego ubrania, przywiązali do pleców drewnianą belkę, założyli koronę cierniową i kazali pić ocet. "Bluźnij, to cię wypuścimy" - mówił przywódca oddziału. "Przebaczam wam i błogosławię was" - odpowiadał męczennik.

  Milicjant odprowadzający skazańców na egzekucję relacjonował:

  Co za cholerni durnie! Nikt nie mógł zamknąć im mordy! Przez całą drogę śpiewali i wychwalali Chrystusa Króla. Jeden z nich padł trupem, gdy go walnęliśmy kolbą karabinu, to szczera prawda. Ale im bardziej biliśmy, tym głośniej śpiewali i wołali “Viva Cristo Rey”.

  Zakonnice ciągnięto za włosy po ulicy, wierzącym kazano połykać różańce i profanować Hostie. Zniszczono ok. 2000 kościołów, a w Barcelonie wszystkie. Profanowano też zwłoki świętych i duchownych. Znany jest przypadek meczu piłki nożnej pomiędzy milicjantami, w którym rolę piłki pełniła czaszka zamordowanego księdza. W Cuency spalona została bezcenna biblioteka katedralna.

  "Ilustrowany Kuryer Codzienny" tak relacjonował miejsce zbrodni w 1939 r.:

  W koszarach nr. V. oddziałów szturmowych sprawozdawca sam był świadkiem takiej makabrycznej sceny. Na szczycie wysokiego muru leżały zwłoki 42 osób, przeważnie oficerów mundurach, albo księży w szatach duchownych. Zwłoki kobiet były całkowicie pozbawione okrycia. Wielkie plamy krwi pokrywały ziemię.
  pokaż całość

 •  

  #antykomunizm #antykapitalizm #neuropa #4konserwy #bekazlewactwa #kapitalizm #anarchokapitalizm #komunizm #socjalizm #historia #maoizm
  #czarnaksiegakomunizmu - zapraszam do obserwowania tagu!

  Nie, nie zginąłem. Jestem i dzisiaj napiszę
  o "wielkim skoku naprzód", który jak wiadomo nie wyszedł. Przypominam też, że tag #czarnaksiegakomunizmu jest otwarty
  i zachęcam do korzystania z niego.

  OK, zacznijmy od tego, czym był Wielki Skok. Była to akcja zorganizowana przez KPCh, mająca na celu przekształcenie Chin z biednego kraju rolniczego w potęgę przemysłową. Jak to
  w państwie rządzonym przez komuchów zaczęło się od kolektywizacji. Zabronione było uprawianie prywatnej ziemii, a ten, który dopuścił się tej strasznej zbrodni zostawał uznany za wroga ludu. Wrogów ludu spotykał raczej nieciekawy los.

  W 1957 na konferencji przywódców partii komunistycznych Mao ogłosił, że Chiny są
  w stanie prześcignąć Wielką Brytanię w produkcji przemysłowej w ciągu 15 lat. Na zjeździe KC KPCh oficjalnie zatwierdzona została polityka gospodarcza Mao zwana trzema czerwonymi sztandarami. Pod tą nazwą kryły się plany utworzenia komun rolniczych i rozpoczęcie wielkiego skoku naprzód. Komuny były ogromnymi, samowystarczalnymi strukturami przejmującymi kontrolę nad wszystkimi aspektami życia na wsi. Mieszkańcom komun zabroniono posiadania prywatnego inwentarza, pielęgnowania ogródków, a nawet przyrządzania żywności na własną rękę. O tym, jak bardzo oderwane od rzeczywistości były oczekiwania Mao świadczy ten cytat:

  Według założeń wielkiego skoku do 1962 roku Chiny miały wydobywać 700 mln ton węgla (w 1957 r. 130 mln), produkować 80-100 mln ton stali (w 1957 wyprodukowano 5,3 mln), 525 mln ton ziarna (w 1957 r. 170 mln) i 200 mld kWh energii elektrycznej (w 1957 r. 19 mld).
  Planowanie wielkiego skoku odbyło się bez udziału ekonomistów i inteligencji, bo wszyscy zostali uznani za wrogów ludu i prawicowców.
  W ruch poszedł więc zdrowy, chłopski rozum.
  Najważniejszym założeniem byl wytop stali.
  W komunach zbudowano więc tysiące prymitywnych dymarek, z których zamiast stali uzyskiwano tragicznej jakości żeliwo zupełnie nieprzydatne do czegokolwiek. Duża część chłopów musiała odrywać się od pracy w polu, żeby bezproduktywnie sterczeć przy bezużytecznych dymarkach (nigdy nie zgadniecie, jaki był tego skutek). Doszło do takich absurdów, jak rekwirowanie narzędzi rolniczych celem ich przetopienia. Na pewno będziecie zdziwieni, ale
  w połączeniu z utopijnym programem darmowego żywienia w komunalnych stołówkach spowodowało to klęskę głodu, o której napiszę jeśli wam sie jeszcze nie znudziły. Żeby zaradzić problemowi kierownictwo partii wybijać wróble jako szkodniki wyjadające zboże. Kiedy zabrakło wróbli rozpoczęła się plaga owadów (głównie szarańczy), co tylko pogorszyło sytuację.
  A teraz następstwa wielkiego skoku:

  Pod koniec 1960 roku produkcja rolna w porównaniu do 1958 roku spadła o 75%, przemysłu ciężkiego o 47%, a lekkiego o 22%. Załamał się także całkowicie handel zagraniczny, a w lutym 1962 roku zanotowano 2 mln juanów deficytu budżetowego.

  Na dzisiaj to tyle, bo dalej mam komputer
  w naprawie i większej ściany tekstu na telefonie nie napiszę. Piszcie w komentarzach, o czym ma być następny wpis.
  pokaż całość

 •  

  #antykomunizm #neuropa #4konserwy #komunizm #kapitalizm #socjalizm #anarchokapitalizm #historia #zsrr
  #czarnaksiegakomunizmu - zapraszam do obserwowania tagu!
  #zbrodniekomunistyczne - zapraszam również!

  Witajcie! Postanowiłem na razie ominąć kazachską klęskę głodu i zająć się jednym
  z najbardziej klasycznych przykładów ludobójstwa, czyli oczywiście Hołodomorem. Hołodomor od omawianej przeze mnie wczoraj klęski głodu w Tatarstanie różni się tym, że był całkowicie spowodowany przez zbrodniczą radziecką politykę kolektywizacji, natomiast w przypadku Tatarskiej ASSR do czynników sprawczych zaliczana jest też susza. Ale przejdźmy do rzeczy.

  1. Przyczyna
  Kolektywizacja. I to tyle.

  2. Przebieg
  W listopadzie 1932 KC Komunistycznej Partii Ukrainy zakazało wywożenia z kołchozów ziaren przeznaczonych na siew. Bardzo nie spodobało się to władzom w Moskwie. Wysłannicy Stalina zmusili kierownictwo KPU do uchylenia tego postanowienia Ponadto:

  polecili władzom lokalnym wywieźć w ciągu pięciu dni w poczet kontyngentu zbożowego ze wszystkich kołchozów, które nie wywiązały się z „chlebozagotowok” wszystkie bez wyjątku obecne tam rezerwy zbożowe, w tym i zboże przeznaczone na zasiewy. Wszystkich, którzy by sprzeciwiali się temu postanowieniu, w tym i komunistów, należało aresztować i oddawać pod sąd. Wszystkich przewodniczących kołchozów i inne osoby odpowiedzialne należało ostrzec, że jeżeli po upływie wskazanego terminu w ich kołchozach będą jakieś nie wywiezione, lub ukryte zapasy zbożowe, pociągnięci zostaną do odpowiedzialności karnej.
  W tym momencie zaczęło się polowanie na chłopów ukrywających zboże. Sługusy sowieckiego aparatu konfiskowały ludziom zboże potrzebne nie tylko do zasiewu, ale i do przeżycia. Ludzie zaczęli masowo umierać, wymierały całe wsie. Dochodziło do bardzo licznych aktów kanibalizmu, w tym zjadania własnych dzieci. Żeby zablokować migracje głodowe, sowieckie władze wydały zakaz podróży koleją i opuszczania republiki.

  3. Relacje świadków
  Tutaj będę zamieszczał relacje Polaków zamieszkujących w tamtych czasach Żytomierszczyznę.

  Zostaliśmy wyrzuceni - matka, ja i moja starsza siostra - z naszego gospodarstwa. Bolszewicy zabrali zwierzęta i sprzęt do kołchozu. W ten sposób nas "rozkułaczono".
  Tego głodu nie da się porównać z niczym, (...) gdy już się wszystko skończyło (ludzie) zaczęli gotować paski od spodni.


  Sąsiedzi opowiadali, że u nas na targu można było kupić kotlety z ludzkiego mięsa. To pewnie była prawda. Ludzie jedli wszystko, co tylko wyglądało jak jedzenie.
  Matkę aresztowano w 1933 r. W 1934 r. już nie było jej na tym świecie. Bolszewicy ją aresztowali, ponieważ uznali ją za wroga państwa.


  I tutaj kończymy temat Wielkiego Głodu. Napiszcie, o czym powinienem napisać w następnym wpisie.

  4. Liczby

  Według różnych szacunków spowodował śmierć około 6–10 milionów ludzi, z czego minimum 3,3 mln na terytorium Ukraińskiej SRR.
  pokaż całość

 •  

  #antykomunizm #neuropa #4konserwy #kapitalizm #komunizm #socjalizm #anarchokapitalizm #zbrodniekomunistyczne #historia #zsrr #czarnaksiegakomunizmu

  Witajcie! Zapraszam do obserwowania tagu #czarnaksiegakomunizmu, na którym będę postował o komunistycznych zbrodniach.
  W poprzednim wpisie było o rozkozaczaniu. Dziś zajmiemy się klęską głodu w Tatarstanie.

  1. Przyczyny
  Na pierwszym miejscu kolektywizacja, chyba nikt nie jest tym faktem zdziwiony. Nie pewno pomogła też susza, jaka nawiedziła ten kraj.

  2. Przebieg
  Wczesna wiosna 1921 roku. Przez Tatarską ASSR przetoczyła się fala protestów wśród chłopstwa.
  Pod koniec marca czekiści raportowali o chłopach umierających z głodu i popełniających samobójstwo. Głodujący ludzie zatrzymywali ciężarówki wywożące zboże w głąb Rosji
  i odmawiali zasiewania swoich pól. Mnóstwo dzieci w obliczu głodu zostało porzuconych
  w sierocińcach lub na ulicy. W marcu 1922 część wiosek straciła już połowę swojej dawnej populacji. Wtedy sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła, ponieważ chłopi zabili i zjedli już swoje bydło, a ostatnie sztuki same umarły już
  z głodu.

  3. Liczby

  KGB records from the time note the deaths of at least 500,000 people in Tatarstan, but more recent estimates conclude the actual value was much higher at 2,000,000.
  Historian James Long approximates that roughly 13% of the Tatar ASSR population fled to other parts of the country while another 10% died.


  4. Pomoc ze strony rządu
  Dość opieszale, bo w lecie 1922 roku zareagował rząd. Prawie 8 milionów pudów* jedzenia i 2 miliony pudów ziaren pojechało ciężarówkami
  w rejony dotknięte głodem. Ludność (głównie dzieci) ewakuowano na Białoruś, Syberię i do Azji Środkowej.

  Zdjęcie ofiar głodu w Buzułuku nad Samarą, 1921
  pokaż całość

 •  

  #antykomunizm #neuropa #4konserwy #kapitalizm #komunizm #socjalizm #anarchokapitalizm #zbrodniekomunistyczne #historia #zsrr

  Witajcie! Zapraszam do obserwowania tagu #czarnaksiegakomunizmu, na którym będę postował o komunistycznych zbrodniach. Zaczniemy od rozkozaczania.

  Rozkozaczanie - ludobójstwo przeprowadzone na Kozakach przez bolszewików w latach 1919-1920.

  1. Dlaczego do tego doszło?
  Ponieważ Kozacy zostali uznani przez bolszewików za kułaków i utracili swój status, w 1918 w Kubaniu wybuchło kozackie powstanie antykomunistyczne. Kozaccy atamani przyłączyli się do wojny domowej po stronie białych. Udało im się wyprzeć czerwonych z północnego Kaukazu, ale nie na długo. W 1919 bolszewicy wrócili. No i się zaczęło. 24 stycznia 1919 KC partii bolszewickiej stwierdził, że:

  Mając na względzie doświadczenie wojny domowej z Kozakami, należy: uznać (...) bezwzględną walkę i masowy terror wobec bogatych Kozaków, których trzeba wyniszczyć i zlikwidować fizycznie co do jednego.
  Ostatecznie na bogatych się nie skończyło.

  2. Przebieg rozkozaczania
  Zaczęło się od kolektywizacji. Zabierano autochtonom ziemię i przekazywano Rosjanom. Odbierano broń pod groźbą kary śmierci, w bardzo krótkim czasie wymordowano 8000 Kozaków. Wybuchło kolejne powstanie, dzięki któremu udało się wyprzeć komunistów z Kubania. Ale scenariusz sprzed roku się powtórzył i czerwoni odzyskali kontrolę nad północnym Kaukazem. Tym razem na rozbrajaniu się nie skończyło
  i rozpoczęła się rozprawa z wrogami ludu. Na chłopów nałożono ogromne kontrybucje: 36 milionów (!) pudów zboża (1 pud = 16,38 kg), kolektywizowano też własność prywatną i jedzenie. Między listopadem a grudniem 1920 bolszewicy krwawo stłumili powstanie na Krymie. Tuż potem powstały trójki NKWD, mające likwidować elementy "antykomunistyczne"
  i "kontrrewolucyjne". W październiku Ordżonkidze wydał rozkaz likwidacji kilku stanic kozackich. Jedna z nich została zniszczona razem z ludnością, a ludność z reszty osad została przesiedlona do kopalń węgla w Doniecku.

  3. Liczby
  Przepraszam, że posiłkuję się danymi z Wikipedii.

  The most reliable estimates indicate that between 300,000 and 500,000 were killed or deported in 1919–20" out of a population of around three million.

  A tu macie zdjęcie sprawcy.
  pokaż całość

  źródło: pobrane (6).jpeg

Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów