Popularność #ekonomia

4:1,5:0,4:1,5:0,7:2,7:0,9:0,3:1,6:0,7:0,2:0,4:0,7:0,2:0