Popularność #europa

7:0,11:1,7:0,15:0,17:0,12:2,9:0,8:0,12:1,13:2,14:0,10:1,8:0,3:0