Jest jednym z najstarszych miast Polski, o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. Działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. W przeszłości miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie.

Ładuję kolejną stronę...

Popularność #krakow

0:0,1:1,0:3,0:0,0:2,0:4,3:3,1:2,1:1,0:3,0:4,0:2,0:1,0:3,0:1