Jest jednym z najstarszych miast Polski, o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. Działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. W przeszłości miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie.

Ładuję kolejną stronę...

Popularność #krakow

0:0,0:1,1:8,0:2,1:2,0:5,0:5,0:3,0:1,0:7,1:3,0:3,0:1,0:2