•  

  Ciekawostki ze Wschodu (323)

  Ukraina
  W obwodzie lwowskim rozpoczęły się wielonarodowe ukraińsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe „Rapid Trident” na bazie Międzynarodowego Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa Narodowej Akademii Wojsk Lądowych im. hetmana Petra Sahajdacznego. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy, Dowództwa Operacyjnego „Wschód”, przedstawiciele Sił Zbrojnych USA oraz krajów partnerskich. W ćwiczeniach biorą udział żołnierze z 15 krajów: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Bułgarii, Gruzji, Włoch, Królestwa Jordanii, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Pakistanu, Polski, Rumunii i Turcji. W manewrach weźmie również udział personel brygady litewsko-polsko-ukraińskiej. Ćwiczenia z udziałem około 6000 żołnierzy potrwają do 1 października.
  Źródło

  Rosja
  Ostateczna frekwencja, według CKW, wyniosła 51,68%. To więcej niż w wyborach z 2016 roku, kiedy wskaźnik wynosił 47,88%. Jedna Rosja zyskuje 49,85%, czyli nieco mniej niż w ostatnich wyborach, kiedy uzyskała 54,2%. Partia Komunistyczna otrzymuje 18,96% wobec 13,34% w 2016 roku, a Partia Liberalno-Demokratyczna 7,5%, czyli zauważalnie mniej niż pięć lat temu. „Sprawiedliwa Rosja” zyskuje 7,44%, nieznacznie poprawiając swój wynik (w poprzednich wyborach głosowało na to 6,22%), "Nowi Ludzie" - 5,33%. Najlepszy wynik tzw. "opozycji demokratycznej" to "Jabłoko" - 1,33%. Jak napisał Grzegorz Kuczyński: "Nawet czekiści nie mogli być tak bezczelni, żeby dać swojej partii w tych wyborach tyle samo lub więcej niż w 2016. Ale oczywiście większość konstytucyjna jest. Rosja to reżim autorytarny, nie demokracja. Putin sfałszował wyniki wyborów, Łukaszenka wcześniej też sfałszował"
  https://tass. ru/politika/12458271

  Białoruś
  Łukaszenka potwierdził gotowość przeprowadzenia w republice referendum konstytucyjnego. "Po prostu powiemy ludziom, jakie zmiany czekają nas w związku z nowelizacją Konstytucji, żeby nie zarzucono nam, że dzierżymy tu dziką władzę, jak często mówię, i tę Konstytucję robimy dla siebie." Referendum konstytucyjne ma się odbyć w styczniu-lutym przyszłego roku. Jego ostateczny projekt nie został jeszcze przedłożony.
  Źródło

  Litwa
  Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zauważa, że wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej, które odbyły się w dniach 17-19 września, przebiegały w warunkach ograniczenia praw obywatelskich i politycznych - mówi opublikowane dzisiaj oświadczenie MSZ. Dalej litewskie MSZ informuje, że w związku z represyjnymi działaniami władz partie opozycyjne nie mogły uczestniczyć w wyborach. Litwa wzywa władze rosyjskie do zaprzestania takiego postępowania, a także ubolewa nad brakiem możliwości obserwacji wyborów przez misję OBWE. Według dyplomacji litewskiej wszystkie te działania świadczą, że władze rosyjskie odchodzą od standardów demokratycznych, a przejrzystość zakończonych wczoraj wyborów budzi wątpliwości.
  Źródło

  Łotwa
  Połowa ludności Łotwy przyznaje, że ostatnio czuła się szczęśliwa, jak wynika z badania przeprowadzonego przez ośrodek badania opinii publicznej SKDS na temat poziomu radości w łotewskim społeczeństwie. Badanie pokazuje, że 52% Łotyszy czuło się szczęśliwych, a 38% szczęśliwych w ostatnim miesiącu. Z kolei zaniepokojonych było 39% w tym roku i 24% w minionymn miesiącu. Mieszkańcy Łotwy przede wszystkim odnajdują radość w naturze, w kontakcie z przyjaciółmi i krewnymi, a także w możliwości robienia zakupów osobiście. Kobiety częściej czują się szczęśliwe - 57%, młodzi ludzie w wieku 18-24 72%, mieszkańcy Kurzeme 60%, Vidzeme 57%.
  Źródło

  Estonia
  W zeszłym tygodniu grupa bojowa Królewskiego Pułku Pancernego (RTR) Armii Brytyjskiej przejęła wiodącą rolę w wzmocnionej wysuniętej obecności NATO w Estonii. Królewski Pułk Pancerny to najstarszy pułk czołgów na świecie, którego początki sięgają jednostek sformowanych w 1916 roku, kiedy czołgi po raz pierwszy użyto w bitwach podczas I wojny światowej. Podczas II wojny światowej jednostki Królewskiego Pułku Pancernego brały udział w licznych bitwach, w tym pod El Alamein, kampanii włoskiej i lądowaniu w D-Day we Francji. W ostatnich dziesięcioleciach pułk brał udział w różnych operacjach, m.in. w Kosowie, Iraku i Afganistanie.
  Źródło

  Polecam:
  W piątek wieczorem Jean-Yves Le Drian szef francuskiego MSZ-u poinformował, że „na prośbę” prezydenta Macrona wezwał ambasadorów swego kraju w Stanach Zjednoczonych i Australii „na konsultacje”. Wcześniej mówił o kryzysie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale ta decyzja musi być odebrana nie tylko jako wyraz niezadowolenia Paryża z porozumienia AUKUS, ale również, jako gotowość do zaostrzenia relacji. W tym duchu wypowiadali się również przedstawiciele francuskiego korpusu dyplomatycznego.
  Czas na wschodnioeuropejskie AUKUS. "Nie ulega wątpliwości, że siła i sprawność NATO leży w interesie państw naszego regionu"

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (322)

  Ukraina
  Rosja rozmieściła nową dywizję piechoty zmotoryzowanej w okręgu wojskowym graniczącym z Ukrainą. Nową jednostkę wojskową nazwano „20 Dywizją Strzelców Zmotoryzowanych”. Do 2009 r. armia rosyjska miała już dywizję o tym numerze, ale po reformie została zredukowana do brygady zwanej „20. gwardyjską samodzielną brygadą zmotoryzowaną”. Stałe bazy nowej dywizji znajdują się w obwodzie wołgogradzkim. Na bazie brygady w mieście Wołgograd zostaną rozmieszczone jednostki wojskowe: 255 gwardyjski pułk strzelców zmotoryzowanych, 944 gwardyjski pułk artylerii samobieżnej, 355 pułk rakiet plot., 487 dywizjon artylerii ppanc. Wydzielony batalion czołgów byłej 56 Brygady Desantowo-Szturmowej został przeniesiony do Wołgogradu i przemianowany na 428 Samodzielny Batalion Czołgów, jako część nowej dywizji.
  Źródło

  Jak donosi mołdawski analityk Dionis Cenuşa, Kijów realizuje plany zwiększenia produkcji hydroelektrowni na rzece Dniestr, która zaopatruje w słodką wodę około 60% ludności Mołdawii (dodatkowo jest to ważne dla mołdawskiego sektora rolnego). Według analityka działania Ukrainy świadczą o niskiej wiarygodności zobowiązań dwustronnych na poziomie urzędów prezydentów.
  Źródło

  Białoruś
  Swietłana Cichanouska wymieniła zasady, których przestrzegać będzie nowa Białoruś w budowaniu relacji gospodarczych z Rosją. „Rozumiem, jak mocno gospodarka Białorusi jest powiązana z gospodarką Rosji. Będziemy musieli budować nowe, uczciwe i przejrzyste umowy z Rosją” – powiedziała, witając uczestników konferencji „Białorusko-rosyjski dialog ekspercki”. Polityk ostrzegła też, że wszelkie porozumienia zawarte z Alaksandrem Łukaszenką mogą być kwestionowane. „Reżim nadal podpisuje mapy drogowe, podczas gdy Białorusini nadal bronią swojej suwerenności. Dlatego pragnę przypomnieć, że nowy rząd może nie uznać porozumienia Łukaszenki po 5 listopada 2020 r. – powiedziała. Swietłana Cichanouska opowiedziała o stosunkach gospodarczych nowej Białorusi i Rosji i wymieniła główne zasady, na których będą one budowane. „Pierwszą zasadą jest praworządność. Nie będzie już ryzyka aresztowania po negocjacjach z premierem Białorusi – powiedziała. Drugą zasadą, jak powiedziała, jest przejrzystość umów. Cichanouska dodała, że Białoruś będzie partnerem, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie wzbogaca się cudzym kosztem.
  Źródło

  Litwa
  Premier Litwy: Oceniając wolę polityczną zaangażowania się w dialog i pełną współpracę w różnych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, oba rządy zachęcają do kontynuowania regularnych kontaktów i dążą do corocznych spotkań w tym formacie. Oba rządy twierdzą, że konieczna jest kontynuacja współpracy w zakresie rozwoju głównych połączeń transportowych między Polską a Litwą, tak aby projekty Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica zostały jak najszybciej zrealizowane. Polska i Litwa deklarują dalszą współpracę w projekcie synchronizacji systemów energetycznych państw bałtyckich z sieciami Europy kontynentalnej do 2025 roku, co jest dobrym przykładem europejskiej solidarności energetycznej i ważnym krokiem w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego Bałtyku Państwa. „Drugie spotkanie naszych rządów, które już można nazwać rodzącą się tradycją, pokazuje, jak bliskie i dynamiczne jest strategiczne partnerstwo Litwy i Polski. Zależy nam na dalszym jej wzmacnianiu. Współpraca Litwy i Polski jest bardzo korzystna dla naszych krajów i narodów” – powiedział I. Šimonytė na spotkaniu z premierem Polski. 17 września w Warszawie odbyło się drugie wspólne posiedzenie rządów Litwy i Polski pod przewodnictwem premier Litwy Ingridy Šimonytė i premiera Polski Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania rządów premierzy podpisali wspólną deklarację o współpracy stron w priorytetowych obszarach.
  Źródło

  Łotwa
  Wspólne ćwiczenia wojskowe Rosji i Białorusi "Zapad 2021" potwierdzają, że w przyszłości współpraca między dwoma krajami będzie się rozwijać w kierunku integracji białoruskiej armii z rosyjskim systemem obronnym - powiedział dowódca Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych (NBS) Leonids Kalniņš. Mimo że ćwiczenia Zapad zakończyły się w czwartek, dowódca NBS powiedział, że kraje sąsiednie powinny nadal obserwować, w jakim stopniu siły ćwiczące obniżają swoją gotowość bojową i czy jednostki wojskowe wrócą na swoje miejsca rozmieszczenia. "Nie zamierzamy zmniejszać naszej gotowości bojowej i zdolności monitorowania" - powiedział łotewski dowódca.
  Źródło

  Estonia
  Każdy, kto zagraża państwom bałtyckim, zagraża całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu i Niemcom – powiedział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas spotkania z szefami państw Estonii, Łotwy i Litwy w czwartek, w setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych tych krajów z Niemcami. Dlatego Bundeswehra kieruje grupą bojową na Litwie, dlatego niemieckie lotnictwo, naprzemiennie z innymi partnerami NATO, chroni przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem. Wysyłamy jasny sygnał, że integralność terytorialna i suwerenność państw członkowskich NATO nie podlegają negocjacjom!
  Źródło

  Polecam:
  Ogromne rosyjsko-białoruskie gry operacyjno-strategiczne Zapad 2021 dobiegły końca. Scenariusz tegorocznej iteracji Zapad (10–16 września) przewidywał atak na Rosyjsko-Białoruskie Państwo Związkowe przez wrogie siły zewnętrzne, przedstawione jako fikcyjna „Republika Polarna”.
  Dawno nie widziany i dość krótki artykuł Pawła Felgenhauera dla Fundacji Jamestown - polecam Waszej uwadze zwłaszcza ostatni akapit.
  Zapad 2021 kończy się pokojowo, ale napięcia między wschodem a zachodem wciąż trwają

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (321)

  Ukraina
  Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki nie mogła potwierdzić informacji o możliwości przekazania Ukrainie elementów zaawansowanego systemu rakietowego „Żelazna Kopuła ”, ale też temu nie zaprzeczyła. Według Voice of America, kiedy Psaki zadano pytanie dotyczące Żelaznej Kopuły, odpowiedziała, że musi skontaktować się ze swoim zespołem i wyjaśnić informacje. Przypomniała jednak, że na sierpniowym spotkaniu prezydent USA Joe Biden i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgodzili się na wzmocnienie współpracy wojskowej.
  Źródło

  Dzisiaj ambasadorowie UE rozważą możliwości utworzenia wojskowej misji doradczo-szkoleniowej UE na Ukrainie. W dokumencie przedłożonym pod dyskusję przez korpus dyplomatyczny UE stwierdza się, że potencjalna wojskowa i doradcza misja szkoleniowa UE (EUATM) będzie potrzebowała 60 osób i będzie działać na rzecz doradzania Departamentowi Edukacji Ministerstwa Obrony Ukrainy i Sztabowi Generalnemu w sprawie „wdrożenia planu reformy edukacji wojskowej”. Dokument przedstawia cztery możliwe warianty współpracy. W dokumencie stwierdzono, że taka misja „może być użyteczna dla utrzymania stabilności Ukrainy poprzez wzmocnienie jej zdolności wojskowych” oraz że może „wzmocnić zaangażowanie UE i być wyrazem solidarności z Ukrainą w świetle obecnej działalności wojskowej Federacji Rosyjskiej na terytoriach Ukrainy oraz na nielegalnie anektowanym Krymie”.
  Źródło

  Białoruś
  Kryzys migracyjny stał się pretekstem do budowania potencjału militarnego NATO na zachodnich granicach Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) – powiedział w Duszanbe Aleksander Łukaszenka na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego OUBZ. Według niego, w pobliżu białoruskich granic na stałe rozmieszczono zgrupowanie wojsk liczące ponad 10 tys. ludzi i ponad 500 sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego."Ponadto od tego miesiąca pod pretekstem walki z nielegalną migracją na Litwie wykorzystuje się nowe jednostki NATO w celu uzyskania wpływu hybrydowego na nasze kraje" - powiedział Łukaszenka.
  Źródło

  Litwa
  Litwa w tym roku może zbudować do 100 km ogrodzenia z drutu na granicy z Białorusią. Ułożono już 25 km. „Najbardziej ryzykowny odcinek, czyli około 100 km, na którym najłatwiej jest przekroczyć granicę i który powoduje najwięcej stresu dla naszych służb granicznych, zostanie ukończony zgodnie z istniejącymi planami do końca roku” – powiedziała premier Litwy Ingrida Simonyte. Według niej zostanie zainstalowany zarówno drut kolczasty, jak i fizyczna bariera. Prace budowlane będą kontynuowane w przyszłym roku.
  Źródło

  Łotwa
  W czwartek 16 września Saeima przedłożyła do rozpatrzenia komisjom zgłoszone przez kilku deputowanych frakcji Saeima nowelizacje ustawy o ochronie zwierząt, które przewidują zakaz hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania futra od 1 stycznia 2026 roku.
  Celem zmian jest zakaz hodowli zwierząt futerkowych na Łotwie ze względu na futro. Oczekuje się, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. i zgodnie z ustawą nie zabraniają polowania na futra ani handlu futrami.
  Źródło

  Estonia
  Trzecie czytanie projektu ustawy o komunikacji elektronicznej (tzw. ustawa Huawei), zaplanowane na środę, zostało odroczone z powodu daty wejścia w życie z mocą wsteczną. [Operator telefonii komórkowej] Elisa, którego sieć opiera się na technologii Huawei, utrzymuje, że zmiana daty wejścia w życie jest zmianą fundamentalną, a nie techniczną, która będzie miała wpływ na jego działalność. Riigikogu było na dobrej drodze, by uchwalić nowelizację jeszcze przed wakacjami, z datą wejścia w życie 15 lipca. Jednakże, kiedy ustawa miała po raz pierwszy stanąć do trzeciego czytania w czerwcu, parlament zmagał się z taktyką obstrukcji ze strony opozycyjnej Konserwatywnej Partii Ludowej (EKRE), która spowodowała odłożenie ustawy do jesieni. Ustawa o łączności elektronicznej umożliwiłaby uchwalenie regulacji bezpieczeństwa sieci komunikacyjnych, której celem jest zakaz korzystania z urządzeń sieciowych Huawei.
  Źródło

  Polecam:
  Ponieważ Rosja zwiększa wysiłki na rzecz przekierowania tranzytu gazu ziemnego przez nowy połuidniowy korytarz Potok Południowy, państwa przybrzeżne Morza Czarnego muszą podjąć skoordynowane działania w celu zmniejszenia ryzyka dostaw energii. Aura Sabadusa dla Instytutu RUSI
  Ryzykom związanym z dostawami energii na Morzu Czarnym należy przeciwdziałać poprzez skoordynowaną reakcję regionalną

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   @xniorvox: W Duszanbe na razie przyjęto przemówienie Łukaszenki na zasadzie "ehe", bo w tym czasie trwa inna drama: Kirgistan zażądał powstania mechanizmu szybkiego reagowania w przypadku "ataku jednego z członków OUBZ na drugiego" - jak wiadomo trwa podjazdowa wojna graniczna między Tadżykistanem a Kirgistanem. Podobny problem Grecja-Turcja w NATO wygląda, póki co, przy tym co tam się dzieje dość blado.

  •  

   @Ten_od_Hanki: To dobrze. Konflikty między Kirgizami i Tadżykami to nie nasza sprawa, Polska nie ma tam żadnych interesów ani powodów żeby w ich regionalne sprawy się wtrącać i mam nadzieję, że oni zrewanżują się nam tym samym. Z oboma państwami mamy poprawne stosunki i niech tak pozostanie.

  • więcej komentarzy (1)

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (320)

  Ukraina
  Jak donosi Politico, amerykański Kongres wprowadził poprawkę do ustawy obronnej na rok 2022, która naciskałaby na administrację Bidena, aby sprzedała lub przekazała Ukrainie nowe systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w tym potencjalnie wysłała baterię Iron Dome ("Żelazna Kopuła"), obecnie obsługiwaną przez armię amerykańską. Sugestia sprzedaży lub wysłania nowych systemów obrony powietrznej do Kijowa prawdopodobnie zwiększyłaby napięcie w stosunkach z Moskwą, która uznałaby taki transfer broni w pobliżu swojej granicy za prowokację.
  Źródło

  A propos przewijającej się dzisiaj przez media sprawy "ostrzelania" białoruskiego znaku granicznego. „Uszkodzony znak graniczny na granicy z Białorusią został znaleziony przez ukraiński patrol graniczny łuckiego oddziału SG. O sytuacji natychmiast powiadomiono straż graniczną Białorusi oraz funkcjonariuszy policji. Charakter szkód wskazywał na możliwe użycie karabinu myśliwskiego. Rzecznik SBGS poinformował, że podczas oględzin na miejscu nie znaleziono łusek po nabojach z broni myśliwskiej. Odbyło się spotkanie przedstawiciela granicy ze stroną białoruską. Poszukiwania sprawców trwają. Podczas spotkania strona białoruska nie wysunęła wobec ukraińskiej SG żadnych pretensji ani oskarżeń – podkreślił rzecznik.
  Źródło

  Białoruś
  British American Tobacco, największy na świecie producent papierosów, zakończył współpracę z grodzieńską fabryką tytoniu „Neman”, która produkowała licencjonowane papierosy marek BAT – Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill, Vogue, Rothmans i inne. Nie będą już produkowane na Białorusi. Decyzja o zaprzestaniu współpracy została podjęta w związku z zachodnimi sankcjami nałożonymi na Białoruś. Brytyjska firma podkreśla, że poszanowanie praw człowieka jest jedną z ich ważnych zasad, co dotyczy również firm partnerskich. Ponadto polityka British American Tobacco obejmuje zwalczanie nielegalnego handlu i przemytu papierosów.
  Źródło

  Litwa
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) proponuje, aby w sytuacji zagrożenia nielegalni migranci byli zatrzymywani na czas nieokreślony, a nie sześć miesięcy, jak obecnie planowano. Wiceminister spraw wewnętrznych Arnodas Abramavičius poinformował na posiedzeniu sejmowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGC) w środę, że przygotowywane są zmiany w ustawie o statusie prawnym cudzoziemców. Według Departamentu Migracji należy po 6 miesiącach i odrzuceniu wniosku o azyl uruchomić procedurę powrotu do kraju pochodzenia, ale są państwa, które odmawiają przyjmowania powracających migrantów. Przewodniczący NSGK Laurynas Kasčiūnas stwierdził, że jeśli migranci będą mogli swobodnie przemieszczać się po sześciu miesiącach, może pojawić się nowa fala nielegalnej migracji.
  Źródło

  Łotwa
  Budowa stałego ogrodzenia na granicy z Białorusią planowana jest bez zastosowania uproszczonej procedury przetargowej, wynika z dzisiejszego posiedzenia Komisji Wniosków Saeimy, a poinformowała o tym minister spraw wewnętrznych Marija Gołubiewa. Budowa tymczasowego ogrodzenia rozpocznie się najprawdopodobniej we wrześniu, a umowa na zakup drutu kolczastego do tymczasowego ogrodzenia została już podpisana - poinformowała minister. Minister poinformowała, że obecnie trwa badanie cen budowy tymczasowego ogrodzenia. Z drugiej strony budowa ogrodzenia stałego nie będzie mogła ruszyć tak szybko, gdyż jego budowa będzie musiała przejść pełną procedurę wyboru wykonawcy z możliwością zakwestionowania wyniku przetargu – zaznaczyła Gołubiewa.
  Źródło

  Estonia
  Orkiestra dęta Zarządu Policji i Straży Granicznej (PPA) będzie kontynuowana od nowego roku jako Talińska Orkiestra Policyjna, z pozostałymi 34 członkami orkiestry. Warto przypomnieć, że w maju sprawa orkiestry EDF obok kwestii utrzymania kapelanów wojskowych była powodem kryzysu rządowego. Informowano wtedy, że wojsko (EDF) zwolni całą swoją orkiestrę jako środek realizacji rządowych planów oszczędnościowych. Orkiestra PPA pojawiła się wkrótce potem, ale pomysł połączenia obu orkiestr zaproponował Minister Spraw Wewnętrznych Kristian Jaani.
  Źródło

  Polecam:
  10 września firma Nord Stream 2 AG poinformowała, że ostatni spaw został zakończony, dzięki czemu gazociąg Nord Stream 2 jest w pełni gotowy z technicznego punktu widzenia. W tym samym czasie w mediach zaczęły krążyć spekulacje, że rosyjski gaz płynący przez właśnie zbudowaną infrastrukturę może ruszyć już 1 października. W rzeczywistości jednak oba nitki gazociągu wciąż muszą być legalnie certyfikowane i oddane do eksploatacji, a ich właściciel – Nord Stream 2 AG – musi uzyskać od niemieckiego regulatora państwowego status operatora przesyłu gazu. Mateusz Kubiak dla Fundacji Jamestown.
  Budowa Nord Stream 2 zakończona, ale gaz nie będzie płynął w 2021 r.

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Sugestia sprzedaży lub wysłania nowych systemów obrony powietrznej do Kijowa prawdopodobnie zwiększyłaby napięcie w stosunkach z Moskwą, która uznałaby taki transfer broni w pobliżu swojej granicy za prowokację.

   @Ten_od_Hanki: Jak śmiecie sprzedawać Ukrainie systemy OBRONNE! Przecież to jest bezpośrednie zagrożenie dla wojsk rosyjskich, gdybyśmy zechcieli na Ukrainę napaść!

   British American Tobacco, największy na świecie producent papierosów, zakończył współpracę z grodzieńską fabryką tytoniu „Neman”, która produkowała licencjonowane papierosy marek BAT

   @Ten_od_Hanki: Baćka podobno trzepał dobrą kasę na przemycie tych papierosów. Coś mi się zdaje, że produkcja będzie trwała, tylko po cichu.
   pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (319)

  Ukraina
  Premier Ukrainy Denis Szmyhal wymienił główne wskaźniki, które zostaną uwzględnione w projekcie budżetu państwa na 2022 rok. Średnia pensja w 2022 roku ma wynieść 15 258 hrywien. Pod koniec roku planuje się osiągnąć kwotę 17 tysięcy hrywien. Płaca minimalna wzrośnie do 6500 UAH i będzie rosła w ciągu roku zgodnie z indeksacją. Minimalna pensja lekarzy powinna wzrosnąć do 20 tys. hrywien, a przeciętnego personelu medycznego do 13,5 tys. hrywien. Nakłady na infrastrukturę i transformację cyfrową mają wzrosnąć w przyszłym roku o 14 mld UAH. Stopa bezrobocia została ustalona na 8,5%.
  Źródło

  Sąd Miejski w Pradze tymczasowo aresztował Ołeksandra Franchettiego, Rosjanina zatrzymanego na prośbę Ukrainy, który brał czynny udział w aneksji Krymu. Będzie teraz czekał na decyzję o ekstradycji na Ukrainę. Prawnik Franchettiego, Jan Schwartz, powiedział dziennikarzom, że wniosek Ukrainy o ekstradycję był motywowany politycznie i nie miał nic wspólnego z działalnością przestępczą. Według czeskich mediów Franchetti jest obywatelem Rosji, który od 2000 roku mieszka w Pradze i pracuje jako trener fitness. Według dla Radia Svoboda, Rosjanin był także w polu widzenia kontrwywiadu Czeskiej. W 2014 roku aktywnie uczestniczył w aneksji Krymu. Kilka dni przed rosyjską operacją aneksji półwyspu Franchetti utworzył na Krymie grupę Wiatru Północnego. Liczyła 11 osób i była odpowiedzialna za ochronę linii energetycznych, gazociągów oraz wykrywanie „grup ekstremistycznych”.
  Źródło

  Rosja
  Od początku roku ceny używanych samochodów w Kaliningradzie wzrosły o prawie jedną trzecią. Popyt na samochody zagraniczne na rynku wtórnym w pierwszych 8 miesiącach 2021 roku wzrósł o 7%. Najpopularniejszym autem był Volkswagen Passat – popyt na niego wzrósł w ciągu roku o 13%. Średni koszt takiego używanego samochodu w Kaliningradzie przez 8 miesięcy wynosił 300 000 rubli. Według ekspertów cena wzrosła o 3,8% w porównaniu do stycznia-sierpnia 2020 r. Drugim najpopularniejszym pojazdem w Kaliningradzie jest BMW serii 5. Średnia cena takiego samochodu w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. wzrosła o 40% i wyniosła 490.000 rubli. Trzecią miejsce najpopularniejszych używanych samochodów zagranicznych zajmuje Mercedes-Benz klasy E. Koszt samochodu wyniósł 460 000 rubli (+ 7%).Czwarte i piąte miejsce zajmują Volkswagen Golf i Mercedes-Benz W124 ze średnią ceną odpowiednio 185 000 i 130 000 rubli.
  https://kgd. ru/news/society/item/96914-jeksperty-nazvali-samyj-populyarnyj-avtomobil-na-vtorichnom-rynke-kaliningrada

  Białoruś
  14 września służba prasowa Watykanu ogłosiła mianowanie nowego arcybiskupa archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Zostanie nim Józef Staniewski , który jest biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej. Po rezygnacji arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza 3 stycznia z powodu wieku, tymczasowym administratorem apostolskim był bp Kazimierz Wielkosielec. Józef Staniewski urodził się 4 kwietnia 1969 r. we wsi Zaniewicze w obwodzie grodzieńskim. Ukończył szkołę w 1986 roku, służył w wojsku. W 1990 roku jako jeden z pierwszych zapisał się do Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, założonego przez Tadeusza Kondrusiewicza.
  Źródło

  Litwa
  Zespół ekspertów NATO ds. zagrożeń hybrydowych, którzy zakończyli swoją pracę na Litwie, skierował do Litwy rekomendacje - poinformowało we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej. Według resortu działający na Litwie zespół NATO ds. wsparcia zagrożeń hybrydowych spotkał się z przedstawicielami instytucji państwowych, wojska, nauki i organizacji pozarządowych, odwiedził Ruklę, udał się na granicę i po przeanalizowaniu sytuacji przekazał Litwie rekomendacje. NATO będzie nadal monitorować sytuację na granicy z Białorusią, która wywiera presję na naszych sojuszników na Litwie, Łotwie i w Polsce w czasie kryzysu migracyjnego – powiedział Michael Ruhle, szef zespołu ekspertów NATO.
  Źródło

  Łotwa
  Na posiedzeniu we wtorek 14 września rząd dokonał przeglądu planu poprawy systemu wsparcia dochodu minimalnego na okres od 2022 do 2024 roku. Przewiduje coroczny wzrost gwarantowanego dochodu minimalnego oraz zmianę metodologii jego obliczania. Obecnie gwarantowany próg minimalnego dochodu wynosi 109 EUR dla pierwszej lub jedynej osoby w gospodarstwie domowym i 76 EUR dla pozostałych osób w gospodarstwie domowym. W 2023 r. planowane jest zwiększenie go do 122 euro, ale w 2024 r. – do 127. Z kolei planowane jest podniesienie progu dochodowego ubogiego gospodarstwa domowego z 272 euro do 305 euro w 2023 r., a rok później – do 318 euro. Próg dochodowy gospodarstw domowych o niskich dochodach ma zostać podniesiony z 436 do 489 euro w przyszłym roku, a w 2024 roku - do 508 euro.
  Źródło

  Estonia
  Estonia rozważa otwarcie nowego centrum danych tzw. ambasady danych, poza Europą, za pomocą której można by tworzyć kopie zapasowe baz danych o znaczeniu krajowym. Estonia otworzyła pierwsze takie centrum w Luksemburgu w 2019 roku. Luksemburg leży w Europie, podobnie jak Estonia i gdyby doszło do ogólnoeuropejskiej sytuacji kryzysowej, ambasada danych w innym kraju zapewniłaby dodatkowe zabezpieczenie ciągłości naszych usług cyfrowych” – mówił Siim Sikkut, Podsekretarz ds. Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Gospodarki i Komunikacji. W październiku 2017 r. oba rządy podpisały pięcioletnią umowę dzierżawy umożliwiającą Estonii przechowywanie kopii danych krajowych na serwerach w Luksemburgu. Ambasada danych została ukończona w czerwcu 2018 r., a pierwsze kopie zapasowe danych wykonano na początku 2019 r. Ambasada przechowuje dane z kilkunastu najważniejszych estońskich rejestrów, takich jak księga wieczysta, rejestr handlowy i inne. Estonia musiała zapłacić za dzierżawę 2,2 mln euro. Większość kosztów - 85 proc. - pokrywa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 15 proc. dofinansowanie krajowe.
  Źródło

  Polecam:
  "Na wojnie, jak w życiu, wszystko polega na próbie odgadnięcia czego się nie wie, w oparciu o to, co się wie; to właśnie nazywam "zgadywaniem, co jest po drugiej stronie pagórka" - powiedział kiedyś książę Wellington, jeden ze zwycięzców w bitwie pod Waterloo.
  Artykuł Michała Mistewicza na naszyn portalu.
  Aktualne słowa i gesty adwersarzy spod Waterloo

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  #flagiswiatamirko <-- Tag do obserwowania lub czarnolistowania

  #swiat #pytanie #ankieta #glupiewykopowezabawy #moldawia #niemcy

  Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapisz się do listy wołanych

  #119
  Pięćdziesiąty czwarty dzień drugiej edycji konkursu na najlepszą flagę na świecie.

  Arkusz Google do śledzenia wyników --> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H4ILYNp5mST4spdylp3FvkOk8R8g2ZbIno4Ho208iAs/edit?usp=sharing

  Głosowanie zostaje zamknięte w późnych godzinach nocnych (3:00-5:00) dwie noce po wstawieniu posta.

  Runda repasaży (trzecia).
  Pojedynek numer 119: Mołdawia VS Niemcy
  pokaż całość

  źródło: Pojedynek 119.png

  KTÓRA FLAGA POWINNA DOSTAĆ DRUGĄ SZANSĘ?

  • 928 głosów (69.72%)
   Mołdawia
  • 403 głosy (30.28%)
   Niemcy
 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (318)

  Ukraina
  Ukraina kupi od Turcji cztery kolejne systemy dronów Bayraktar TB2. Poinformował o tym dowódca sił zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny. „Jeden system został zakupiony w tym roku na zamówienie MON. Dodatkowo na potrzeby Sił Zbrojnych w latach 2021-2022 planowany jest zakup czterech kolejnych takich systemów. W przyszłości planujemy uzupełnić arsenał lokalnie produkowanymi bezzałogowymi statkami powietrznymi – powiedział Załużny. Według niego, szczególna uwaga zostanie zwrócona na badanie metody użycia BSP Bayraktar TB2. „Po pierwsze, musimy nauczyć się efektywnie z nimi pracować, a po drugie, musimy znać taktykę ich stosowania".
  Źródło

  Ukraina i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju podpisały dwie umowy o łącznej wartości 411 mln USD, zawierające dokumenty związane z rozwojem szkolnictwa wyższego na Ukrainie i na integrację ukraińskiego systemu energetycznego z europejską siecią energetyczną ENTSO-E (Instalacja hybrydowych systemów wytwarzania energii w PJSC „Ukrhydroenergo”).
  Źródło

  Białoruś
  Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin spotkają się kolejny raz w październiku. "Uzgodniliśmy, że aby nie przeciążać procesu decyzyjnego przed Najwyższą Radą Związkową, gdzieś 15 października odbędzie się szczyt WNP i omówimy konkrety".
  Źródło

  Litwa
  Straż graniczna i wojsko nie odnotowały żadnych incydentów związanych z ćwiczeniami Zapad prowadzonymi przez Białoruś i Rosję, a na granicy nie zaobserwowano większych ruchów - – powiedział Giedrius Mišutis, przedstawiciel Państwowej Straży Granicznej (VSAT). Siły Zbrojne monitorują litewską przestrzeń powietrzną i wody terytorialne kraju oraz wyłączną strefę ekonomiczną na Morzu Bałtyckim. Dwóch litewskich oficerów wraz z przedstawicielem OBWE będą obserwować ćwiczenia wojskowe Zapad 2021. Od środy będą oglądać ćwiczenia na jednym z poligonów w rejonie Brześcia.
  Źródło

  Łotwa
  Warte zauważenia: dzisiaj w Rydze po raz pierwszy odbyło się wspólne spotkanie ministrów spraw zagranicznych i obrony państw bałtyckich i Polski. Ministrowie omówili bieżące kwestie polityki bezpieczeństwa i wyzwania regionalne, decyzje podjęte podczas czerwcowego spotkania szefów państw i rządów NATO w Brukseli oraz wymienili poglądy na temat rozwoju nowej Koncepcji Strategicznej NATO i Polityki Partnerstwa NATO. Ministrowie zgodzili się, że koordynacja działań pomiędzy czterema państwami wschodniej flanki NATO jest ważna i musi być kontynuowana w przyszłości w celu wzmocnienia wektora wspólnych interesów. Format Państwa bałtyckie-plus-Polska już od jakiegoś czasu nabiera rozpędu, a cztery państwa członkowskie UE prezentują zjednoczony front w wielu kwestiach, napisał łotewski krajowy nadawca LSM.
  Źródło

  Estonia
  Estońsko-łotewski projekt morskiej farmy wiatrowej ELWIND rozwija się szybko i osiągnął znaczący kamień milowy – z sukcesem zakończone zostało zamówienie publiczne na wstępne studium wykonalności, którego celem jest wstępny wybór odpowiednich obszarów geograficznych pod budowę farmy wiatrowej. Wyniki oceny powinny być dostępne przed końcem bieżącego roku. Niewykluczone zatem, że decyzja o wyborze konkretnych obszarów do dalszego rozwoju projektu może zostać podjęta na początku 2022 roku. Planowana jest morska farma wiatrowa o łącznej mocy 700–1000 MW, która ma zapewnić ponad 3 TWh energii z OZE rocznie.
  Źródło

  Polecam:
  Co tydzień lub dwa pojawia się kolejna opinia, która uzasadnia brak kwalifikacji Ukrainy do członkostwa w NATO. Niektórzy krytycy twierdzą, że członkostwo w NATO nie jest możliwe z powodu geograficznej bliskości Ukrainy z Rosją, jej nie rozwiązanych spraw wewnętrznych i odchodzenia od reform, a także obaw o agresję Kremla w Donbasie i rosyjską okupację Krymu. Artykuł Atlantic Council.
  Dlaczego Ukraina musi przystąpić do NATO

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (317)

  Ukraina
  Kreml uważa argumenty o możliwości wybuchu wojny na pełną skalę między Rosją a Ukrainą za „apokaliptyczne”. Zapytano Pieskowa, czy widzą takie niebezpieczeństwo wojny z Ukrainą na Kremlu. Rzecznik rosyjskiego prezydenta dodał, że Kreml „żałuje takiego oświadczenia ukraińskiego przywódcy. Nie chcielibyśmy uciekać się do żadnych apokaliptycznych oczekiwań”.
  Źródło

  81% ankietowanych Ukraińców ma negatywny stosunek do prezydenta Rosji Władimira Putina. Potwierdzają to wyniki sondażu przeprowadzonego przez grupę socjologiczną Rating w okresie od 2 do 4 września. Kanclerz Niemiec Angela Merkel (73% wobec 19%) i prezydent USA Joe Biden (64% wobec 19%) znaleźli się na szczycie listy najbardziej preferowanych przez obywateli Ukrainy polityków zagranicznych. Socjologowie zauważyli, że nastawienie do Bidena poprawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, podczas gdy nastawienie do Merkel uległo pogorszeniu. 57 proc. wobec 19 proc. pozytywnie ocenia też prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Prezydent RP Andrzej Duda zamyka ranking sympatii Ukraińców - 54% wobec 10%. Na szczycie listy antypatii znalazł się Aleksander Łukaszenko - 59% respondentów wypowiadało się negatywnie o nim, a 34% - pozytywnie.
  Źródło

  Białoruś
  Aleksander Łukaszenko i Władimir Putin zakończyli wczoraj negocjacje w Moskwie, które trwały ponad trzy godziny. Więcej w linku. Tutaj chce tylko zwrócić uwagę na temat poboczny, który pojawił się nieco "półgębkiem" w wypowiedzi Putina. I tak dodatkowymi tematami rozmów było "utworzenie wspólnej przestrzeni obronnej" o czym wspomniał Putin mówiąc o wspólnych manewrach "Zapad 2021", które określił jako niezagrażające państwom sąsiednim. Według wstępnych ocen politilogów, może to oznaczać utworzenie dodatkowych baz rosyjskich na Białorusi.
  Źródło

  Litwa
  W piątek Sejm zatwierdził decyzję prezydenta Gitanasa Nausedy o przyznaniu wojskom dodatkowych uprawnień do działania na granicy z Białorusią w sytuacji zagrożenia. Umożliwia żołnierzom patrolującym granicę wydawanie poleceń osobom fizycznym i prawnym, ściganie i zatrzymywanie osób niestosujących się do tych poleceń, a także podejrzenie i popełnienie podejrzeń o popełnienie przestępstwa, zatrzymywanie i kontrolę pojazdów, ładunku, osób, bagażu i innych specjalnych środków. Żołnierze nabyli odpowiednie prawa jedynie podczas działania na odcinku przygranicznym oraz w miejscach tymczasowego zatrzymania lub zakwaterowania osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.
  Źródło

  Łotwa
  W piątek 10 września Łotwa otrzyma zaliczkę w wysokości 13%, czyli 237 mln euro z całkowitej kwoty środków dostępnych dla kraju z Funduszu Naprawczego - 1,82 mld euro - poinformowało Ministerstwo Finansów. Łącznie w ramach tego funduszu Łotwa będzie miała do dyspozycji 1,8 mld euro. Będą to dotacje w całości, co oznacza, że pieniądze nie będą musiały zostać zwrócone. W sumie planowane są 24 reformy i 61 działań inwestycyjnych.Jako pierwsze na Łotwie będą realizowane projekty o najwyższej gotowości. Należą do nich projekty rozwoju mieszkań na wynajem w różnych regionach Łotwy. Dalsze finansowanie będzie dostępne po wdrożeniu konkretnych projektów i celów reformy. Postępy Łotwy będą oceniane corocznie, a środki finansowe będą wtedy odpowiednio przekazywane.
  Źródło

  Estonia
  Państwo szczególnie poważnie traktuje swoje nowe śledztwo w sprawie zatonięcia MS Estonia w 1994 roku, powiedziała w czwartek premier Kaja Kallas. Uwagi Kallasa pojawiły się po wiadomościach o konkurencyjnym śledztwie z sektora prywatnego, częściowo finansowanym przez dziennik Postimees. „Poprzedni rząd podjął już decyzję o rozpoczęciu śledztwa. W lutym przeznaczyliśmy na to również 3 miliony euro, oprócz trzech milionów otrzymane od szwedzkiego rządu” – kontynuowała Kallas. Śledztwo wspierane przez Postimeesa poprowadzi Margus Kurm, były prokurator, który w 2000 roku prowadził również wcześniejsze, oficjalne śledztwo.
  Źródło

  Polecam:
  Po przedłużeniu przez Zachód dodatkowych sankcji wobec Białorusi oraz po wielkiej konferencji prasowej białoruskiego władcy Aleksandra Łukaszenki 9 sierpnia Kreml zaczął sygnalizować gotowość do wdrożenia tzw. modelu ormiańskiego w celu rozwiązania kryzysu politycznego w kraju.
  Artykuł Arsienija Siwickiego dla Fundacji Jamestown.
  Kreml rozważa ormiański model rozwiązania kryzysu białoruskiego

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka

  PS: Widok dawno nie widziany, piątek godz. 17.40 - w powietrzu 3 rozpoznawcze samoloty, szwedzki i 2 amerykańskie
  pokaż całość

  źródło: screen_10092021_174047.jpg

 •  

  Taki tam robalek z trasy na Balanesti najwyższy szczyt Mołdawii.

  #podroze #podrozujzwykopem #modliszka #moldawia

  źródło: IMG_20210909_144242_copy_1440x1920.jpg

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (316)

  Ukraina
  No i tyle z porannego apelu ministra Kuleby: Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow nazwał wezwania Ukrainy do natychmiastowego spotkania w formacie normandzkim przy jednoczesnej odmowie realizacji porozumień mińskich schizofrenią polityki zagranicznej. "Format normandzki powinien wykonać zadanie, które powierzyli mu przywódcy czterech państw, czyli stworzyć warunki do konkretnej realizacji w całości i konsekwentnie porozumień mińskich" - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej. - I kiedy strona ukraińska poprzez swojego ministra spraw zagranicznych wzywa do jak najszybszego spotkania w formacie normandzkim, a jednocześnie inni członkowie ukraińskiego kierownictwa mówią, że nie będą realizować tych porozumień, to obserwujemy takie rozdwojenie jaźni, schizofrenię polityki zagranicznej.
  Źródło

  Rosja
  Większość Rosjan uważa, że ich kraj jest odizolowany na arenie światowej, wynika z opublikowanego niezależnego sondażu Centrum Lewady. Według wyników badania, 57% rosyjskich respondentów twierdzi, że ich kraj jest odizolowany na arenie międzynarodowej, w porównaniu z 38%, którzy są tej opinii przeciwni. Pozytywne nastawienie Rosjan do Chin (70%) i Białorusi (82%) znacznie przewyższa ich pozytywne nastawienie do Ukrainy (39%) i Gruzji (55%), które mają napięte stosunki z większym sąsiadem. Pozytywne poglądy na temat USA (39%) i Unii Europejskiej (46%) również pozostawały daleko w tyle za sojusznikami Rosji. 44% Rosjan uważa, że Rosja powinna traktować Zachód jako sojusznika, a 29% uważa, że powinna być traktowana jako rywal, 13% jako przyjaciel, a 5% jako wróg. Młodsi Rosjanie w wieku 18-24 lata najczęściej opowiadali się za traktowaniem Zachodu jako sojusznika (50%) lub przyjaciela (21%) w porównaniu z Rosjanami w wieku 55 lat i starszymi, którzy najczęściej popierali traktowanie Zachodu jako rywala (33%).
  Źródło

  Białoruś
  Drugi blok energetyczny elektrowni atomowej w Ostrowcu (BelNPP) jest gotowy w 87% - powiedział dyrektor generalny „Rosatomu” Aleksiej Lichaczow po wizycie na placu budowy. „Na dzień dzisiejszy blok jest gotowy w 87% i jesteśmy na dobrej drodze do zakończenia budowy drugiego bloku energetycznego.W niedalekiej przyszłości rozpocznie się proces„ gorących ”testów instalacji reaktora, którego głównym celem jest potwierdzenie gotowości urządzeń i systemów bloku energetycznego do etapu „Rozruchu fizycznego”, zaplanowanego na bieżący rok” – powiedział Lichaczow. Rozruch fizyczny obejmuje załadowanie paliwa jądrowego do reaktora. Został już dostarczony na teren elektrowni jądrowej. Po załadowaniu w reaktorze rozpocznie się reakcja, która zostanie uruchomiona przy minimalnej mocy.
  Źródło

  Konrad Muzyka: Dziś rosyjskie i białoruskie siły Powietrzne i Obrony Powietrznej rozpoczęły wspólną służbę bojową. Rosja wniosła kilka (?) Su-30SM i dwa S-300PM2 TEL, które stacjonują odpowiednio w Baranowiczach i Grodnie. Oficjalnie ten krok był wymagany, aby „ochronić granice Państwa Związkowego”
  Źródło

  Litwa
  Komisja Spraw Zagranicznych litewskiego Seimasu poparła działania rządu Litwy wobec Chin, a przewodniczący Komisji Przewodniczący komisji Žygimantas Pavilionis powiedział, że w dłuższej perspektywie sankcje chińskie nałożone na Litwę za wspieranie Tajwanu, powinny przynieść Litwie korzyści. Jako działający przykład podaje się Czechy, w których po nałożeniu przez chiński rząd sankcji, dzięki umowom z Tajwanem powstało 24 tysiące nowych miejsc pracy, natomiast poprzez poprzednie umowy z Chinami, Czechy doczekały się powstania nowych 5 tysięcy miejsc pracy. "Wiara Chin, że takie środki zmuszą Litwę do zmiany postawy jest błędne" mówił przewodniczący Komisji.
  Źródło

  Łotwa
  Saeima skierowała dziś do właściwej komisji wniosek złożony przez członków Związku Zielonych i Rolników (ZZS) do minister spraw wewnętrznych Mariji Gołubiewej, aby wyjaśniła duże opóźnienie w budowie ogrodzenia na łotewsko-białoruskiego granicy. Jego budowa jest od dawna spóźniona, pomimo wyników przetargu z 2018 r. i porozumienia o barierze granicznej. Deputowani Saeimy chcą dowiedzieć się, jak będzie realizowana decyzja polityczna o budowie granicy łotewsko-białoruskiej, zapewniając tym samym ochronę państwa przed nielegalną imigracją. Jednocześnie deputowani wzywają ministrów do przedstawienia swojej oceny sytuacji i granicy łotewsko-białoruskiej oraz tego, czy ma to wpływ na sytuację bezpieczeństwa narodowego.
  Źródło

  Estonia
  Rosja złożyła protest u ambasadora Estonii w Moskwie po tym, jak władze estońskie odmówiły wizy rosyjskiemu dyplomacie i podejmą w odpowiedzi stosowne działania - poinformowało w środę rosyjskie MSZ. „Wiele razy ostrzegaliśmy stronę estońską, że jej polityka dalszego pogarszania stosunków nieuchronnie skłoni nas do podjęcia kroków odwetowych. Apelujemy do partnerów, aby powstrzymali się od działań mających na celu dalszą degradację stosunków dwustronnych. Nasza reakcja będzie szybka" – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w komentarzu opublikowanym na stronie ministerstwa.
  Źródło

  Polecam:
  Na początku września 2019 r. Ukraina uruchomiła Ministerstwo Transformacji Cyfrowej. Dwa lata później dokonaliśmy znaczącego postępu w kierunku przekształcenia Ukrainy w jeden z najbardziej przyjaznych dla użytkownika krajów na świecie o rosnącej globalnej reputacji w zakresie innowacji cyfrowych. Artykuł Atlantic Council.
  Cyfrowa rewolucja na Ukrainie nabiera tempa

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (315)

  Ukraina
  Jak dokoszą media, administracja prezydenta USA Joe Bidena zaangażowała Robin Dunnigan, dyplomatę z doświadczeniem w energetyce, do nadzorowania polityki na Europę Środkową i Wschodnią w Departamencie Stanu. Dunnigan, która w latach 2014-2017 pełniła funkcję zastępcy sekretarza ds. dyplomacji energetycznej w Biurze Zasobów Energetycznych Departamentu Stanu, pomoże w polityce wobec Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, a także Polski, Węgier i Czech. Dunnigan była od początku krytykiem rosyjskich planów budowy drugiego gazociągu do Niemiec wzdłuż dna Morza Bałtyckiego. „Musisz zapytać: dlaczego miałbyś wspierać Ukrainę jedną ręką, a dusić ją drugą”, powiedziała na konferencji w listopadzie 2015 roku.
  Źródło

  Rada Najwyższa nie będzie zwracać się do Kongresu Stanów Zjednoczonych o przyznanie Ukrainie statusu głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych poza Sojuszem Północnoatlantyckim. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Parlament nie poparł uchwały w tej sprawie. Dokument poparło 24 deputowanych z wymaganym minimum 226.
  Źródło

  Białoruś
  Łukaszenka przedstawił ustawę o zawieszeniu umowy z UE o readmisji w swoim parlamencie. Warto przypomnieć, że po ogłoszeniu w czerwcu zamiaru wycofania się z umowy o readmisji z Unią Europejską ta umowa już nie działała. Dlatego obecny krok Białorusi jest postrzegany jako formalność. „Dokument powstał w odpowiedzi na nieprzyjazne działania UE i jej państw członkowskich wobec Białorusi. Takie zawieszenie jest przeprowadzane przez Białoruś zgodnie z prawem międzynarodowym. Umowa przewiduje, że każda ze stron ma prawo zawiesić ją w całości lub w części, po formalnym powiadomieniu drugiej strony” – podały białoruskie media państwowe.
  Źródło

  Litwa
  Dziennikarze będą mieli możliwość pracy na granicy, w obozach dla migrantów – mówi wiceminister spraw wewnętrznych Witalij Dmitrijew. – Uzgodniliśmy, że damy szansę, biorąc pod uwagę, że media muszą wykonywać swoją pracę, monitorować sytuację, reagować na wydarzenia – powiedział wiceminister na posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka. Poinformował, że we wtorek kierownictwo resortu rozmawiało na ten temat z przedstawicielami mediów. Według wiceministra sytuacja na granicy jest obecnie napięta, gdyż 10 września na Białorusi rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe „Zapad 2021”.
  Źródło

  Łotwa
  W poniedziałek straż graniczna uniemożliwiła 27 osobom próbę nielegalnego przekroczenia łotewsko-białoruskiej granicy państwowej - dowiedziała się agencja LETA w Państwowej Straży Granicznej. Od 10 sierpnia uniemożliwiono ponad 1000 osobom nielegalnego przekraczania granicy.
  Źródło

  Estonia
  Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) planują zmodernizować swój system radarowy średniego zasięgu, zlokalizowany w regionie Lääne-Viru. Trwają rozmowy z Ministerstwem Obrony. „USAF przygotowuje się do przyznania firmie zbrojeniowej Lockheed Martin kontraktu na modernizację radarów AN/TPS-77 w Estonii” – poinformowały siły powietrzne w mediach społecznościowych. Zapowiedź potwierdziło również estońskie Ministerstwo Obrony. „Możemy potwierdzić, że rząd USA planuje sfinansować modernizację systemu radarowego TPS-77 w ramach projektu IAMD, ale konkretne okoliczności i kwoty są nadal w fazie dyskusji” – powiedziała rzeczniczka ministerstwa Susan Lilleväli. Projekt IAMD to projekt systemu obrony powietrznej średniego zasięgu w krajach bałtyckich, finansowany przez rząd USA.
  Źródło

  Polecam:
  Daniel Goure, wiceprezes The Lexington Institute, waszyngtońskiego think tanku zajmującego się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa opublikował artykuł w którym postuluje aby NATO w trybie pilnym zajęło się przygotowaniami do „czegoś nie do pomyślenia” czyli do wojny z Rosją. Artykuł Marka Budzisza.
  Gorzkie rozważania o nadciągających barbarzyńcach. Wojna z Rosją realną perspektywą

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (314)

  Ukraina
  Ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Oksana Markarowa ostrzegła członków Rady Najwyższej w związku z zamiarem zwrócenia się do Kongresu USA o przyznanie Ukrainie statusu głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych poza NATO (MNNA). Oksana Markarowa wezwała posłów do zwrócenia uwagi na to, że Ukraina już zdecydowała, że jej celem jest członkostwo w NATO i że jest to jedyne systemowe i własciwe rozwiązanie dla bezpieczeństwa kraju, zapisane w Konstytucji. „MNNA to status dla krajów, które nie planują lub nie mogą wstąpić do NATO z powodów politycznych lub geograficznych. To zdecydowanie nie o nas” – powiedziała ambasador.
  Źródło

  Według oficjalnych danych przyrost naturalny na Ukrainie systematycznie spada od 1990 roku i może osiągnąć rekordowo niski poziom do 2021 roku. Według oficjalnych danych w pierwszej połowie 2021 roku na Ukrainie urodziło się 132 595 dzieci. To o 5% mniej niż w I półroczu 2020 roku io 11,5% mniej niż w I półroczu 2019 roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę dane za rok, najniższy wskaźnik urodzeń miał miejsce w 2020 r. - wtedy urodziło się 293 457 dzieci. Dla porównania: w 2019 r. liczba ta wynosiła 308 817.
  Źródło

  Białoruś
  Litewskie służby celne nie zezwoliły na wywóz wywrotek BelAZ do Chile. Miały być wysłane do konsumenta przez port w Kłajpedzie. BelAZ znalazł się w czwartym pakiecie unijnych sankcji wprowadzonych po wylądowaniu samolotu Ryanair w Mińsku. Łącznie zatrzymano 18 kontenerów z czterema zestawami samochodowymi do wywrotek górniczych. W czerwcu tego roku poinformowano, że BelAZ zamierza wysłać do Chile 18 wywrotek, w tym BELAZ-7531С o ładowności 240 ton, BELAZ-7513 o ładowności 136 ton i BELAZ-75320 o ładowności 290 ton. Kupującym jest firma CODELCO. Maszyny miały pracować przy projekcie wydobycia rudy miedzi Rajo Inca.
  Źródło

  Litwa
  Mieszkańcy Tajwanu znacznie zwiększyli wydatki w litewskich sklepach internetowych, ponieważ więzi między Wilnem a Tajpej, które Chiny uważają za część swojego państwa, wzmocniły się w ostatnich miesiącach. „Litwa stała się jednym z dziesięciu najpopularniejszych miejsc zakupów online dla tajwańskich konsumentów” – powiedział Bi-khim Hsiao, przedstawiciel gospodarki i kultury Tajwanu w Stanach Zjednoczonych, który udostępnił zdjęcie litewskiego piwa, które kupił. W tym roku stosunki dyplomatyczne między Litwą a Tajwanem wyraźnie się zacieśniły – w lipcu Tajwan ogłosił otwarcie odrębnego od Chin przedstawicielstwa na Litwie, w nazwie którego będzie używana nieoficjalna nazwa wyspy.
  Źródło

  Łotwa
  Rząd łotewski zatwierdził dziś przeznaczenie 140 400 euro dla Ministerstwa Obrony na pokrycie wydatków funkcjonariuszy zajmujących się ochroną wschodniej granicy kraju. Pieniądze zostaną przeznaczone z budżetu państwa na nieprzewidziane wydatki. Ministerstwo Obrony Narodowej zauważyło, że Gwardia Narodowa pełni obowiązki w oddziałach w czasie wolnym od swojej pracy właściwej (podobnie jak u nas WOT). Aby wziąć udział w tym zadaniu, nie mogą wykonywać swoich codziennych obowiązków służbowych, co jest obciążeniem dla pracodawcy. Z uwagi na zaistniałą sytuację konieczne jest ustalenie wyższej rekompensaty z tytułu wykonywania obowiązków służbowych. Obecnie, ze względu na wyjątkową sytuację, konieczne jest ustalenie odszkodowania na poziomie 25% wyższym od stawki podstawowej, stosując odpowiednio współczynnik 1,25, równoważny składce pobieranej z zasiłku żołnierza.
  Źródło

  Estonia
  Opozycyjna Konserwatywna Partia Ludowa Estonii (EKRE) ma obecnie ponad 10 000 członków, jak wynika z danych z Rejestru Handlowego. To sprawia, że jest to trzecia co do wielkości partia w Estonii. Do wzrostu liczby członków EKRE przyczyniła się prawdopodobnie kampania telewizyjna i w mediach społecznościowych, którą partia przeprowadziła wiosną tego roku po upadku poprzedniego rządu. Partia Centrum ma największą liczbę członków w Estonii – 14 550, czyli o 172 członków więcej niż w styczniu, zaś druga w kolei Partia Reform liczy 11 133 członków, o 170 mniej niż na początku 2021 roku. Isamaa ma 7772 członków, o 25 mniej niż na początku roku, a Partia Socjaldemokratyczna (SDE) ma 5237 członków, łącznie o 115 mniej, Zieloni mają 895 członków, TULE 845 członków, a Eesti 200 ma 799 członków, czyli o 107 więcej niż na początku roku.
  Źródło

  Polecam:
  Koło historii Polski obróciło się wraz z pojęciem "obrotowego" Antemurale. Znów, jak przed wiekami, stajemy się przedmurzem Europy. Na tę chwilę, nie łączymy codziennych komunikatów ukraińskiego dowództwa operacji antyterrorystycznej w Donbasie, w których ostatnio przybywa nazwisk poległych w tym konflikcie, z codziennymi już komunikatami poszczególnych służb granicznych Polski, Litwy i Łotwy o sytuacji na naszych granicach. A czy powinniśmy to robić?
  Komentarz Michała Mistewicza na łamach naszego portalu
  Pogranicze w ogniu

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (313)

  Ukraina
  Holenderski sąd w procesie MH17 twierdzi, że ma nadzieję wydać wyrok 22 września 2022 r. – ale jeśli sąd nie będzie gotowy to następny termin to 17 listopada 2022 r. lub jeśli nadal nie będzie gotowy to następny termin wypada 15 grudnia 2022 r. Tymczasem dzisiaj rozpoczęła się dość niecodzienna część procesu - w ciągu najbliższych kilku dni, wypowie się łącznie 91 osób - krewnych i przyjaciół 298 osób, które zginęły w wyniku zestrzelenia nad ukraińskim Donbasem samolotu rejsu #mh17. 91 osób pochodzi z dziesięciu krajów, ale większość to Holendrzy (63) i Australijczycy (15). Nie wszyscy będą mogli być obecni na sali sądowej, przemawiają także przez połączenie wideo.
  Źródło
  Źródło

  Mołdawia
  Ostrzeżenie i mocny przekaz z Naddniestrza: Szef Naddniestrza Wadim Krasnosielski nie wyklucza „użycia siły w celu rozwiązania kwestii naddniestrzańskiej”, ponieważ Mołdawia „nie żałowała za ludobójstwo narodu naddniestrzańskiego”. Oświadczenie to szef Tyraspola złożył dzisiaj, przemawiając podczas uroczystej ceremonii z okazji 30 rocznicy powstania sił zbrojnych regionu.
  Źródło

  Rosja
  „Rząd federalny wzywa rząd rosyjski do natychmiastowego zakończenia tych niedopuszczalnych działań cybernetycznych” – powiedział dzisiaj rzecznik niemieckiego MSZ. „Rząd federalny dysponuje wiarygodnymi informacjami, na podstawie których działania Ghostwritera można przypisać służbie GRU Rosji, a zwłaszcza rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu” – powiedział rzecznik niemieckiego MSZ.
  Tymczasem rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że niemieccy politycy, siły bezpieczeństwa i media spiskowali przeciwko rosyjskim mediom. Zacharowa zwróciła uwagę na wypowiedź rzecznika niemieckiego Związku Dziennikarzy Hendrika Cernera, zgodnie z którą rosyjska RT uczestniczyła w destabilizacji demokracji. „Mówiłabym nawet o spisku niemieckich sił bezpieczeństwa, polityków i mediów w sprawie RT. Przecież metody wpływu były już wykorzystywane do zamykania kont bankowych, wezwania do odmowy wydania koncesji na nadawanie satelitarne, naciski na sąsiednie kraje nie wydawania licencji, nękanie przez media i Związek Dziennikarzy Niemieckich” – powiedziała. Jednocześnie, jak zauważyła Zacharowa, niemiecka Deutsche Welle rzekomo wzywała do udziału w protestach w Rosji.
  Źródło
  Źródło

  Białoruś
  Niewątpliwie wiadomość dnia z Białorusi: Maria Kolesnikowa, była szefowa komitetu wyborczego Babaryki została skazana na 11 lat więzienia, a prawnik Maksym Znak na 10 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W związku z tym Unia Europejska może rozważyć zastosowanie dodatkowych sankcji wobec reżimu Łukaszenki po rozprawie sądowej w Mińsku, podczas której białoruscy opozycjoniści Maria Kolesnikowa i Maksym Znak zostali bezpodstawnie skazani na wieloletnie więzienie z naruszeniem wszystkich podstawowych praw.
  Źródło

  Litwa
  Przedstawiciele litewskich mediów wydali oświadczenie w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. Dziennikarzom litewskim nadal obowiązuje zakaz wchodzenia do strefy przygranicznej i monitorowania patroli funkcjonariuszy Państwowej Straży Granicznej i innych funkcjonariuszy na granicy. Poważnie ogranicza to prawo mediów do otrzymywania i rozpowszechniania informacji w kwestiach dotyczących powrotu migrantów, które budzą zainteresowanie opinii publicznej. W związku z tym media domagały się od MSW natychmiastowego zezwolenia dziennikarzom na pracę w Państwowej Strefie Ochrony Pogranicza i patrolowanie ze strażą graniczną.
  Źródło

  Łotwa
  96 kolejnych osób zostało powstrzymanych przed nielegalnym przekroczeniem granicy łotewsko-białoruskiej w ubiegły weekend, jednocześnie nie było osób zatrzymanych za nielegalne przekroczenie granicy państwowej - poinformowała Państwowa Straż Graniczna. Od 10 sierpnia przed nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej powstrzymano łącznie 954 osoby.
  Źródło

  Estonia
  W przypadku, gdyby presja migracyjna rozszerzyła się również na Estonię, siły obronne gotowe są w razie potrzeby wysłać w rezerwie jednostki saperskie do budowy barier granicznych - powiedział dowódca estońskich sił obronnych gen. broni Martin Herem.
  Źródło

  Polecam:
  Czas poważnie podejść do wzmocnienia zdolności obronnych NATO w Europie Wschodniej. Rosja nadal podejmuje działania mające na celu zastraszenie sojuszników z NATO i podważenie stabilności sąsiednich krajów z Europy Wschodniej. Rosyjskie wojsko poprawia zdolności do działania dużych, połączonych sił zbrojnych wzdłuż zachodniej granicy i prowadzenie krótkich ataków wyprzedzających od Bałtyku do Morza Czarnego.
  Daniel Goure z Instytutu Lexington, pisze wprost co trzeba brać pod uwagę.
  Jak NATO może przygotować się na (nie do pomyślenia): Wojnę z Rosją

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Cześć!
  Od tygodnia jestem z żoną w #rumunia i docelowo w ciągu następnych dwóch miesięcy chcemy przejechać cały kraj, zahaczyć o #moldawia i na końcu przejechać przez #albania.

  Mimo że mamy swój plan to ciągle widzę masę rzeczy wartych zobaczenia po drodze - stąd ten post.
  Na pewno cześć z Was jeździła przez Bałkany, może ktoś tu nawet mieszka.
  Co radzicie zobaczyć po drodze, co Was najbardziej urzekło, może ktoś jest na miejscu i będzie miał ochotę wypić lokalne piwo?

  Nie spamuje zdjęciami i autorskimi tagami, mireczki i tak tego nie lubią ¯\(ツ)

  #podroze #podrozujzwykopem #balkany #vanlife #piwo #milegodnia #gory
  pokaż całość

  źródło: ei_1630820702350.jpg

  •  

   @qjot: Jak lubicie winko, to w Mołdawii polecam winnicę Cricova, opcję z degustacją ( ͡° ͜ʖ ͡°) Najpierw jest zwiedzanko podziemi, warto się ciepło ubrać, bo nawet latem tam zimno. Później jest próbowanie win i przekąski. Podobało mi się, że wszystko odbywało się na mega luzie. Pani opowiadała o każdym z win, nalewała troszkę na spróbowanie każdego, a dodatkowe butelki zostawiono nam na stole do dyspozycji. Po prezentacji win pani sobie poszła i był czas - z pół godziny, żeby ponownie popróbować i pogadać z ludźmi, którzy się zebrali przy stole - taka spontaniczna prawie impreza :D Fajny czill.
   O monastyry w Orheiul Vechi warto zahaczyć, mnisi naprawdę tam są :)
   pokaż całość

   +: qjot
  •  

   @qjot: chyba nie masz tam wulkanów błotnych w okolicach Buzau, a sa spoko

  • więcej komentarzy (5)

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (312)

  Ukraina
  Sankcje Rosji wobec ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kuleby nie są przeszkodą w organizacji spotkań ministrów spraw zagranicznych w formacie normandzkim. Opinię tę wyraziła ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldguzen. Wiceszef Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Kozak również podlega sankcjom europejskim. A kiedy leci do Berlina, zawsze trzeba zrobić wyjątek i to zgłosić. Dlatego nie sądzę, że sankcje wobec Dmytro Kuleby będą przeszkodą, jeśli będzie taka wola polityczna ”- powiedziała Feldguzen. Ambasador Niemiec podkreśliła jednak, że takie spotkania ministrów spraw zagranicznych „normańskiej czwórki” długo się nie odbywały. „To dla mnie tylko znak, że w Rosji nie ma takiej woli politycznej. I nie ma znaczenia, czy są sankcje wobec ukraińskiego ministra spraw zagranicznych, czy nie” – dodała.
  Źródło

  „Zakończono zbiór wczesnych upraw zbóż na Ukrainie. 44,8 mln ton zboża zostało wymłóconych z powierzchni 10,2 mln ha, co stanowi 100% prognoz. Tegoroczne żniwa to rekord w historii Ukrainy – powiedział minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Roman Leszczenko. „W związku z tym sektor rolny, przy takim wsparciu państwa, może w 2021 roku wygenerować ponad połowę dochodów państwa z dewiz i stanowić jedną piątą PKB Ukrainy” – podsumował minister.
  Źródło

  Rosja
  Niezależna rosyjska gazeta "Nowaja Gazieta" uzyskała nagranie audio, na którym rzekomo słychać, jak pracownicy komisji wyborczej w Korolowie, mieście pod Moskwą, są szkoleni w fałszowaniu głosów przed wyborami do Dumy Państwowej. Uważa się, że kobieta, którą słychać na nagraniu, to Żanna Prokofiewa, doradca burmistrza Korolowa. Przemawiając na spotkaniu z szefami lokalnych komisji wyborczych, "nadzorczyni", którą słychać na nagraniu, zleca pracownikom komisji wyborczych zapewnienie Jednej Rosji 42-45% głosów i wyjaśnia im, jak sfałszować wyniki głosowania. Nowaja Gazieta wysłała to nagranie do Centralnej Komisji Wyborczej Rosji 2 września, wraz z oficjalną prośbą o komentarz.
  Źródło

  Białoruś
  Na Białorusi, według wyników kontroli, KGC zakazała sprzedaży 15 rodzajów niemieckich, czeskich i polskich proszków do prania. Zgodnie z informacją służby prasowej komitetu, jego pracownicy, wraz ze specjalistami Gosstandart, zbadali 16 rodzajów importowanych detergentów dostępnych w dwóch sieciach handlowych. 15 z nich nie spełniało wymagań norm. W efekcie wprowadzono zakaz ich importu i sprzedaży na Białorusi.
  Źródło

  Litwa
  W piątek litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wezwał Unię Europejską (UE) do podjęcia rozmów z Chinami w formacie ogólnowspólnotowym. "Konieczne jest przyjęcie strategicznego podejścia do relacji z Chinami. Indywidualne plany państw członkowskich w zakresie stosunków z Chinami nie wzmacniają Unii Europejskiej. Jeśli będziemy działać osobno, poza formatem UE-27, przegramy na wielu frontach" - powiedział Landsbergis w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ).
  Źródło

  Łotwa
  Ministerstwo Obrony planuje w budżecie na 2023 r. przewidzieć podwyżkę wynagrodzeń żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (NAF) – powiedział minister obrony Artis Pabriks. W przyszłorocznym projekcie budżetu nie przewidziano podwyżki wynagrodzeń, ponieważ resort obrony ma obecnie inne priorytety, takie jak rozważenie możliwości finansowego wsparcia straży granicznej, która obecnie zajmuje się monitorowaniem wschodniej granicy kraju. „Myślę, że w budżecie na 2023 r. zaliczymy podwyżkę płac żołnierzom” – ocenił minister, dodając, że pensje powinny zostać zwiększone o 10%.
  Źródło

  Estonia
  Ponad 130 komitetów wyborczych jest zarejestrowanych w całym kraju i przed październikowymi wyborami lokalnymi, w tym dwa w stolicy, według podanych wyników dla czwartkowego terminu składania wniosków. Takie komitety są charakterystyczne dla wyborów lokalnych w Estonii i nie pojawiają się w wyborach Riigikogu i europejskich, często odnoszą się do konkretnej gminy i stanowią alternatywę dla głównych partii krajowych.
  Źródło

  Polecam:
  Margaret Thatcher zrozumiała to kilkadziesiąt lat temu. Z militarnego punktu widzenia obrona europejska jest chimerą. Z politycznego punktu widzenia służy raczej oddzieleniu Europy od sojuszników zamorskich, niż wzmocnieniu europejskiego wkładu we wspólną obronę Zachodu. Punktualnie jak w szwajcarskim zegarku, po wycofaniu się z Afganistanu powraca debata na temat wspólnej europejskiej obrony.
  Jeden z lepszych artykułów ostatnich dni, z włoskiego punktu widzenia Stefano Magni dla think-tanku Atlantico.
  Armia UE, ulubione hasło tych, którzy chcą oddzielić Europę od USA

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Na Białorusi, według wyników kontroli, KGC zakazała sprzedaży 15 rodzajów niemieckich, czeskich i polskich proszków do prania. Zgodnie z informacją służby prasowej komitetu, jego pracownicy, wraz ze specjalistami Gosstandart, zbadali 16 rodzajów importowanych detergentów dostępnych w dwóch sieciach handlowych. 15 z nich nie spełniało wymagań norm. W efekcie wprowadzono zakaz ich importu i sprzedaży na Białorusi.

   @Ten_od_Hanki: Cholera, nawet niemieckie proszki do prania, w których pierze pół Europy, nie spełniają białoruskich norm – musi, że z tego Łukaszenki to prawdziwy czyścioszek i nie pozwoli obywatelom prać skarpetek w byle czym. No cóż, może nasi producenci poradzą sobie jakoś z utratą rynku wielkości województwa śląskiego...
   pokaż całość

  •  

   @xniorvox: będą prali w ruskim. Ruski pewnie lepszy proszek od niemieckiego

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (311)

  Ukraina
  Rosja zdecydowała się zakończyć misję OBWE obserwatora granicy ukraińsko-rosyjskiej po 30 września. Chociaż mandat ograniczał się do monitorowania tylko 2 przejść granicznych w obwodzie ługańskim (Donieck i Gukowo), raporty okazały się wnikliwe i udokumentowały uzbrojonych ludzi i sprzęt wchodzących i wychodzących z okupowanego Donbasu. "Realizacja tego zamiaru jest kontynuacją rosyjskich działań zmierzających do celowego sabotażu realizacji porozumień mińskich" - poinformowało ukraińskie MSZ. „Uważamy tę decyzję Federacji Rosyjskiej za dowód jej planów kontynuowania i zwiększania dostaw broni, sprzętu wojskowego, amunicji, wojsk regularnych i najemników na czasowo okupowane terytorium Ukrainy w obwodach donieckim i ługańskim, co może prowadzić do dalszej eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego”.
  Źródło
  Źródło

  Prezes zarządu rosyjskiego Gazpromu Aleksiej Miller powiedział, że pierwsze dostawy gazociągiem Nord Stream-2, a więc z pominięciem Ukrainy, na rynek UE mogą być zrealizowane w sezonie grzewczym tego roku. „Strona rosyjska stworzyła wszystkie niezbędne moce: moce produkcyjne w Jamale i moce przesyłowe gazu w północnym korytarzu gazowym” – dodał. Szef Gazpromu powiedział też, że „trasa z Jamał przez Bałtyk do Europy jest najkrótsza i najbardziej opłacalna dla konsumentów oraz najbardziej przyjazna środowisku”.
  Źródło

  Białoruś
  W latach 2021-25 na Białorusi powstanie około tysiąca kilometrów gazociągów – informuje Ministerstwo Energetyki. Planuje się, że cyfryzacja sieci gazowych umożliwi zarządzanie nimi online. Obecnie dostęp do gazu mają wszystkie 115 miast, 118 ośrodków regionalnych i 3467 osad wiejskich, łącznie jest 64 tys. km sieci gazowych.
  Źródło

  Litwa
  Aleksander Łukaszenka powiedział, że „nikt nie potrzebuje tych państw bałtyckich” w odniesieniu do zbliżających się białoruskich i rosyjskich ćwiczeń wojskowych, które według przedstawicieli NATO i Litwy mają naśladować manewry ofensywne. „Nikogo nie zaatakujemy. Nie potrzebujemy tego. A jednak nadal robią awanturę” – cytowała Łukaszenkę białoruska państwowa agencja informacyjna Biełta. „Mówią, że są bardzo zaniepokojeni, że doprowadzimy do odcięcia państw bałtyckich, że, wiecie, przejdziemy przez Przesmyk Suwalski do Kaliningradu i odetniemy kraje bałtyckie” – dodał. „Nikt nie potrzebuje tych krajów bałtyckich. Białoruś ma swoje własne problemy demograficzne, nie mówiąc już o Rosji”.
  Źródło

  Łotwa
  Projekt Centralnego Węzła Rail Baltica w Rydze wszedł w nowy etap i dziś, 2 września, uroczyście rozpoczęto budowę pierwszego wiaduktu kolejowego w Rydze. Budowa linii kolejowej będzie początkiem budowy ważnego węzła Rail Baltica Central w środowisku miejskim. Budowa tej części projektu ma zakończyć się w 2023 roku. W 2021 roku na Łotwie rozpoczną się prace budowlane dwóch dużych odcinków trasy Rail Baltica: na lotnisku „Ryga” oraz na Dworcu Centralnym w Rydze. Projekt Rail Baltica zakłada utworzenie europejskiej linii kolejowej o normalnym torze z Tallina do granicy litewsko-polskiej, tak aby kraje bałtyckie mogły być połączone koleją z innymi krajami europejskimi. W krajach bałtyckich planowana jest budowa nowej 870-kilometrowej linii kolejowej o szerokości toru europejskiego (1435 milimetrów) o maksymalnej prędkości pociągu 240 km/h.
  Źródło

  Estonia
  Drugi etap wstępnego badania wraku promu pasażerskiego Estonia będzie prowadzony w celu dalszego zbadania potwierdzonych uszkodzeń kadłuba zidentyfikowanych na początku tego roku. W ramach wstępnego badania wraku planowane są zamówienia państwowe o wartości ponad 1 mln euro. Za pomocą badań magnetycznych zostaną wyszukane wszystkie większe metalowe obiekty w otoczeniu wraku i jego trajektorii tonięcia kadłuba. Powstanie też model cyfrowy kadłuba, aby sprawdzić „jak dokładnie doszło do zatonięcia na dnie morskim i jakie uszkodzenia zostały w związku z tym spowodowane”.
  Źródło

  Polecam:
  Już na tę chwilę, wydaje się, że można potwierdzić słowa ministra Dmytro Kuleby, który ocenił wizytę prezydenta Zełenskiego w USA jako udaną. Jednak obok nowej transzy pomocy wojskowej w wysokości 60 mln dolarów, i memorandum w sprawie budowy jednego, a w opcji następnych 4 reaktorów w EJ Chmielnicki, a także porozumieniu obronnemu z USA, jedną z najważniejszych ustaleń spotkania Zełenskiego z Bidenem, było potwierdzenie braku zgody USA na uruchomienie Nord Stream 2. Komentarz Michała Mistewicza na łamach naszego portalu.
  Ukraina uzyskała maksimum, lecz czy to wystarczy?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ukraina przestała wpuszczać samochody na Nadnoestrzańskich numerach

  Ciekawe czy ma to związek ze zmianami w Mołdawii na proeuropejskiego prezydenta

  #ukraina #naddniestrze #rosja #moldawia

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (310)

  Ukraina
  Dzisiejszy dzień zapewne upłynie na Ukrainie pod znakiem trwającej właśnie wizyty prezydenta Zełenskiego w USA. O podpisanych już teraz umowach między oboma krajami można przeczytać w artykule zbiorczym w źródle. Natomiast do samego spotkania Biden-Zełenski ma dojść dzisiaj w Białym Domu około godziny 20.00 polskiego czasu.
  Źródło

  Decyzja o przystąpieniu Kijowa do NATO mogłaby stanowić polityczną rekompensatę dla Zachodu, w szczególności Niemiec, za zgodę na dokończenie budowy gazociągu Nord Stream-2 - powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk. „Ukraina nie potrzebuje zapewnień, ale konkretnych gwarancji wiążącego bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i Niemiec, najlepiej jak najszybszego członkostwa w NATO”. Według Melnyka „w tej chwili, po opuszczeniu Afganistanu przez Zachód, potrzebujemy odwagi Waszyngtonu, Berlina i Brukseli, by jak najszybciej przyjąć Ukrainę do Sojuszu Obronnego Północnoatlantyckiego”.
  Źródło

  Białoruś
  Białorusko-rosyjskie ćwiczenia strategiczne Zapad-2021, które odbędą się w dniach 10-16 września na terenie obu krajów, „odbywają się wyłącznie w celu szkolenia i koordynowania własnych sił zbrojnych” – powiedział 1 września podczas wizyty Aleksander Łukaszenko. w szkole w Bobrujsku. Według niego, w ubiegłym roku „trzeba było praktycznie doprowadzić do gotowości bojowej połowę armii i wycofać się na granice zachodnie”, dlatego „powodów do przeprowadzenia takich ćwiczeń jest aż nadto”.
  W związku z tym, jak powiedział Łukaszenko, Białoruś i Rosja działają wspólnie: "Mamy na tym obszarze sojuszniczą armię z Federacji Rosyjskiej. Siły zbrojne obu krajów są bardzo podobne, ale musi istnieć współpraca. Dlatego właśnie musimy uczyć się razem. Ponieważ będziemy musieli walczyć razem. Jeżeli jest armia, jeżeli jest siła zbrojna, to musi być przygotowana, jakoś zjednoczona.
  Źródło

  Litwa
  Ukraina wysłała na Litwę, która w związku z presją migracyjną Mińska buduje ogrodzenie na granicy z Białorusią, drugą część pomocy humanitarnej na potrzeby bezpieczeństwa państwa bałtyckiego. Ponad 48 ton ładunku humanitarnego opuściło Ukrainę 1 września na Litwę w ramach drugiej fazy pomocy zgodnie z dekretem prezydenta Zełenskiego i zarządzeniem gabinetu. Ładunek pomoże wzmocnić ochronę granic Litwy przed nielegalnymi migrantami, podkreśliła SES, nie precyzując, jaka pomoc jest udzielana. Przypomnijmy, że w pierwszym transporcie z 14 sierpnia znajdował się między innymi drut kolczasty.
  Źródło

  Łotwa
  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w 2023 r. dostarczone dla armii łotewskiej (NAF) wozy opancerzone „Patria” 6x6 będą w całości produkowane na Łotwie, zapewniając zarówno nowe miejsca pracy, jak i wkład w gospodarkę naszego kraju. Fińska firma Patria rozpoczęła szkolenie pracowników partnerów przemysłowych Patrii na Łotwie - zarówno mechaników samochodowych, jak i spawaczy, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w produkcję części opancerzonych Patria 6x6 oraz montaż samochodów na Łotwie. W czerwcu dwóch spawaczy uczyło się pracy ze stalą ARMOX w firmie Patria w Finlandii. 30 sierpnia łotewski minister obrony Artis Pabriks, fiński minister obrony Antti Kaikkonen i fińska firma Patria podpisali generalne porozumienie w sprawie zakupu pojazdów opancerzonych 6x6, które obejmuje łotewskie zamówienie na ponad 200 nowych pojazdów opancerzonych. Planuje się, że pierwsze pojazdy będą dostępne dla NAF już w październiku tego roku, natomiast wszystkie platformy trafią do Sił Zbrojnych Łotwy do 2029 roku.
  Źródło

  Estonia
  Sojusznicy Estonii pogratulowali Alarowi Karisowi wygrania we wtorek głosowania na kolejnego prezydenta Estonii. Karis obejmie swoje stanowisko w październiku. Już wczoraj po ogłoszym wyborze wziął udział w spotkaniu na zaproszenie obecnej prezydent Kersti Kaljulaid. Gratulacje na ręce prezydenta elekta wysłali prezydenci Łotwy, Litwy, Finlandii, Ukrainy, a także przewodniczący KE, jak i Swietłana Cichanouska. "Mam nadzieję na podtrzymanie dynamiki współpracy polsko-estońskiej i regularną wymianę poglądów na najważniejsze dla naszych krajów tematy. Wyzwania, z jakimi mierzy się dzisiaj Europa i kraje naszego regionu, wymagają od nas solidarności." - napisał z kolei w depeszy prezydent Andrzej Duda.
  Źródło

  Polecam:
  Niezdolność NATO do powstrzymania Rosji - a nie brak reform - jest głównym powodem, dla którego Ukraina nie może przystąpić do Sojuszu. Na szczycie NATO w czerwcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński wezwał prezydenta USA Joe Bidena do udzielenia jasnej odpowiedzi "tak" lub "nie" na prośbę jego kraju o Plan Działań na Rzecz Członkostwa (MAP), formalną ścieżkę do członkostwa w organizacji.
  Komentarz Henrika Larsena z Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu, na łamach Instytutu RUSI.
  Nierealistyczna kandydatura Ukrainy do NATO

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Decyzja o przystąpieniu Kijowa do NATO mogłaby stanowić polityczną rekompensatę dla Zachodu, w szczególności Niemiec, za zgodę na dokończenie budowy gazociągu Nord Stream-2 - powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk. „Ukraina nie potrzebuje zapewnień, ale konkretnych gwarancji wiążącego bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i Niemiec, najlepiej jak najszybszego członkostwa w NATO”. Według Melnyka „w tej chwili, po opuszczeniu Afganistanu przez Zachód, potrzebujemy odwagi Waszyngtonu, Berlina i Brukseli, by jak najszybciej przyjąć Ukrainę do Sojuszu Obronnego Północnoatlantyckiego”.

   @Ten_od_Hanki: okej, a co z wojną na wschodzie i z Krymem?
   pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (309)

  Ukraina
  Prezydent Wołodymyr Zełenski i delegacja ukraińska podpiszą jeszcze dzisiaj w Stanach Zjednoczonych szereg dokumentów strategicznych. Prezydent Ukrainy i delegacja ukraińska mają spotkać się i podpisać dokumenty strategiczne w Departamencie Energii, Pentagonie, Departamencie Stanu USA, Banku Światowym, a nawet NASA. Zełenski i Biden spotkają się 1 września.
  Źródło

  Uruchomienie rosyjskiego projektu Nord Stream-2 zmniejszy o połowę ukraiński tranzyt gazu do 18 mld m sześc., w porównaniu z 55,8 mld m sześc. gazu przetransportowanego do Europy w ubiegłym roku - mówił ukraiński minister energetyki Herman Haluschenko. Powtórzył, że Rosja wykorzysta gaz nie jako towar, ale jako narzędzie polityczne. Główny problem pojawia się w monopolistycznej pozycji Gazpromu w eksporcie gazu.
  Źródło

  A na zdjęciu z Krymu (poniżej) - najnowszy rosyjski wdrożony pomysł ochrony czołgów przed pociskami Javelin. Według Damiana Ratki z kanału yt "Broń Pancerna Świata": "Mam poważne wątpliwości czy to w ogóle będzie skuteczne przeciwko głowicom ppk. Tego typu ekrany mają około 50% skuteczności przeciwko głowicom rpg, i praktycznie żadną przeciw ppk."
  Źródło

  Białoruś
  Według Ministerstwa Finansów dług państwowy Białorusi zmniejszył się w porównaniu z początkiem 2021 roku o 0,4 mld rubli, czyli 0,6%, a od 1 sierpnia wyniósł 57,4 mld rubli, czyli 36,2% PKB. W okresie styczeń-lipiec 2021 r. zaciągnięto zagraniczne pożyczki rządowe w wysokości równowartości 936,3 mln USD: 764,4 mln USD – od rządu i banków Federacji Rosyjskiej; 134,1 mln USD - MBOR; 20,0 mln USD - z Funduszu Rozwoju Międzynarodowego OPEC; 14,9 mln USD - Export-Import Bank of China; 2,9 mln USD - EBOR i Nordycki Bank Inwestycyjny. Według prognozy międzynarodowej agencji ratingowej Fitch dług publiczny Białorusi (z uwzględnieniem udzielonych gwarancji państwowych) w 2021 r. wzrośnie z 48,4% do 51,7% PKB, w 2022 r. - do 53,3% PKB, a w 2025 r. osiągnie 60,3% PKB.
  Źródło

  Litwa
  We wtorek mija 28 rocznica wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Litwy. Z tej okazji na Placu Łukiskim w Wilnie odbędzie się uroczystość wzniesienia państwowej flagi litewskiej, a ku czci zmarłych zostanie poświęcona minuta ciszy. Chociaż Litwa ogłosiła odzyskanie niepodległości 11 marca 1990 roku, ostatni oddział wojskowy rosyjskiej armii okupacyjnej opuścił kraj dopiero 31 sierpnia 1993 roku o godzinie 23:46.
  Źródło

  Łotwa
  W sytuacji kryzysowej Państwowa Straż Graniczna w razie potrzeby wyda żywność i podstawowe artykuły pierwszej potrzeby osobom przekraczającym nielegalnie granicę łotewsko-białoruską, jeśli sobie tego zażyczą. Ministerstwo zwraca uwagę, że liczba takich osób, którym można by zapewnić żywność i artykuły pierwszej potrzeby, nie jest jeszcze znana. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało wprowadzenie wyjątku od ustawy Prawo zamówień publicznych, aby móc szybko zakupić to, co jest potrzebne do wydania. Nowelizacja MSW stanowi również, że Pogotowie Ratunkowe oraz państwowe i miejskie placówki lecznictwa zamkniętego powinny udzielać niezbędnej pomocy medycznej przekraczającym granice na wniosek Państwowej Straży Granicznej.
  Źródło

  Estonia
  Alar Karis zostanie następną estońską głową państwa. Karis otrzymał podczas II tury wyborów 72 głosy, przekraczając granicę 68 głosów potrzebnych do wybrania. Osiemdziesięciu członków Riigikogu oddało głosy: 72 na Karisa, a ośmiu pozostawiło puste karty do głosowania. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. 63-letni Alar Karis pochodzi z Tartu i jest obecnie dyrektorem Estońskiego Muzeum Narodowego. Jest estońskim genetykiem molekularnym i biologiem, który rozpoczął karierę akademicką po ukończeniu wydziału weterynaryjnego Estońskiego Uniwersytetu Przyrodniczego i został profesorem w 1999 roku. Pełnił funkcję rektora Estońskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w latach 2003-2007 oraz rektora Uniwersytetu w Tartu w latach 2007-2012. W marcu 2013 r. został mianowany audytorem generalnym Estonii, a po zakończeniu swojej kadencji został dyrektorem Estońskiego Muzeum Narodowego w październiku 2017 r.
  Źródło

  Polecam:
  W państwach Europy Środkowej, podobnie jak w innych częściach kontynentu, poziom zapasów gazu ziemnego zgromadzonych w magazynach przed nadchodzącym okresem jesienno-zimowym jest niski. Sytuacja ta wynika z ograniczonej dostępności surowca. Uwarunkowania rynkowe są mało korzystne i jeżeli taka sytuacja utrzyma się w kolejnych miesiącach, pod koniec 2021 r. można nawet oczekiwać problemów z dostępnością surowca w Czechach, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji oraz Rumunii. Kolejne tygodnie pokażą, czy jest szansa na uzupełnienie zapasów do bezpiecznego poziomu. Dużą rolę w tym względzie będzie odgrywać Rosja. Komentarz IEŚ.
  Nadchodzi zima. Przygotowania państw Europy Środkowej do zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  źródło: mil.in.ua

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (308)

  Ukraina
  Brytyjska firma Spacebit, której założycielem i prezesem jest ukraiński prtzedsiębiorca Pawło Tanasiuk, wraz z amerykańskimi partnerami w 2022 r. przeprowadzi swoją pierwszą misję na Księżyc. Dzisiaj Tanasiuk przemawiał także na konferencji prasowej na temat pierwszej misji księżycowej Ukrainy. Powiedział, że w ramach tej misji dostarczy sprzęt do badań na powierzchni Księżyca. Stronę ukraińską będzie to kosztować około 1,5 miliona dolarów. Firma dostarczy kamery i czujniki promieniowania wyprodukowane przez ukraińskich inżynierów i przetestowane przez firmę wspólnie z Biurem Projektowym „Południe”, Przedsiębiorstwem Badawczo-Produkcyjnym „Meridian”. Koroliova, Ecotest i TitanEra.
  Źródło

  Jak nie woda to śmieci - kolejny przejaw braku odpowiedniego zarządzania przez władze rosyjskie na okupowanym Krymie. W niektórych miastach Krymu sytuacja z sprzątaniem ulic i wywozem śmieci jest katastrofalna. „W tej chwili sytuacja z sprzątaniem jest katastrofalna dla większości miast. Dotyczy to również terminowej utylizacji pojemników na śmieci, ich racjonalnej lokalizacji i wielu innych ważnych kwestii” - mówił przywódca okupowanego Krymu Siergiej Aksionow. Podobno Aksjonow udał się do Bachczysaraju, Biełogorska i Ewpatorii, aby ocenić sytuację i okazało się, że niektóre kontenery są przepełnione, niektóre - znajdują się w niewygodnych miejscach, na ulicach jest dużo gruzu budowlanego i suchych gałęzi.
  Źródło

  Białoruś
  W drugim kwartale przeciętne gospodarstwo domowe na Białorusi żyło za 1610,2 rubli miesięcznie. Miała takie zasoby, jak wynika z danych Belstatu. W porównaniu z pierwszym kwartałem wskaźnik wzrósł o 140 rubli. Wydatki gotówkowe na gospodarstwo domowe wyniosły 1534 rubli miesięcznie, z czego 1126,2 rubli (73,4%) stanowiły wydatki konsumpcyjne. W drugim kwartale 69,7% Białorusinów dysponowało oszczędnościami przekraczającymi 500 rubli miesięcznie. Ogólnie 54,7% Białorusinów, według sondażu, dysponowało środkami od 400 do 800 rubli.
  Źródło

  Litwa
  Politycy litewscy wyrazili nadzieję, że Stany Zjednoczone zwrócą większą uwagę na otwarcie obozu wojskowego dla amerykańskich żołnierzy w Podbrodziu położonym w rejonie święciańskim. Oświadczyli też, że będą dalej dążyć do tego, aby siły amerykańskie na Litwie stały się stałe, a nie rotacyjne, jak do tej pory. Od 2019 roku Stany Zjednoczone wysyłają na Litwę rotacyjne bataliony liczące około pół tysiąca żołnierzy. Obóz, który może pomieścić około 500 żołnierzy, posiada kabiny modułowe, biura, jadalnię, dwa boiska do koszykówki i siatkówki, siłownię, centrum rekreacji i inne pomieszczenia. Obóz będzie dalej rozbudowywany o obiekty mieszkalne. Budowa kosztowała około 7 milionów euro ze środków litewskich.
  Źródło

  Łotwa
  Łotewskie linie lotnicze airBaltic powitały 30 samolot Airbus A220-300 o numerze rejestracyjnym YL-ABD. To piąty z siedmiu samolotów Airbus A220-300, które airBaltic planuje otrzymać w tym roku. Linia zamówiła łącznie 50 samolotów Airbus A220-300, ale zastrzega sobie prawo do zakupu kolejnych 30 samolotów tego typu. Od maja 2020 r. airBaltic obsługuje wszystkie loty wyłącznie samolotami Airbus A220-300. Ta decyzja upraszcza konserwację floty, a także zapewnia dodatkowe korzyści z wydajności samolotów.
  Źródło

  Estonia
  Jednak spore zaskoczenie, nic nie dało nawet przywiezienie jednego z posłów karetką ze szpitala na głosowanie - Alar Karis nie zdobył wystarczającej liczby głosów w Riigkogu, aby zostać prezydentem Estonii po pierwszym głosowaniu. Wybory zostaną wznowione we wtorek rano. Karis, jedyny kandydat nominowany do pierwszego głosowania, otrzymał 63 głosy, pięć mniej z 68 potrzebnych do zdobycia dwóch trzecich głosów większości Riigikogu.
  Źródło

  Polecam:
  W sobotnim wpisie na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych opisał aktualną sytuację w kwestii wspólnej rosyjsko-białoruskiej operacji dezinformacyjnej wobec Polski. Jak można przypuszczać operacja ta jest uzupełnieniem nagłośnionej już operacji "Śluza" białoruskich służb czyli ataku hybrydowego wobec Polski, Litwy i Łotwy poprzez sprowadzanie migrantów z Azji i Afryki na granicę.
  Komentarz własny portalu, autorstwa Michała Mistewicza, na temat aktualnej sytuacji wokół migrantów na granicach Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią.
  Czwarty etap koncepcji Gierasimowa

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (307)

  Ukraina
  Operator gazowego systemu przesyłowego Ukrainy twierdzi, że zadłużenie regionalnych spółek gazowych zwiększyło się do 9,2 mld hrywien, co zagraża stabilnemu przejściu sezonu grzewczego - z czego 7 mld hrywien były winne regionalnych koncernów gazowych Firtasza. Dlatego, jak wyjaśnia Operator, część regionalnych spółek gazowniczych kontynuuje praktykę nieuprawnionego wydobycia gazu z GTS. OGTSU stwierdziło, że problem zadłużania się regionalnych spółek gazowniczych wymaga pilnego rozwiązania, gdyż ma on niezwykle negatywny wpływ na kondycję finansową Operatora. Zagraża to nieprzerwanemu transportowi gazu do ludności w sezonie grzewczym. Zadłużenie będzie nadal rosło, prognozuje Operator. Dlatego wzywają do zmian w przepisach dotyczących rachunków dystrybucyjnych dla regionalnych spółek gazowniczych. Mechanizm ten zakłada, że część środków, które regionalne spółki gazownicze otrzymują od ludności za usługę dystrybucji, zostanie automatycznie przekazana na opłacenie gazu Operatorowi GTS.
  Źródło

  Mołdawia
  Współpraca z Ukrainą, Rumunią i Polską pomaga realnie wzmocnić niepodległość Republiki Mołdawii. Kraje te są związane znaczeniem przestrzegania prawa międzynarodowego jako zasady, a to rodzi nadzieję na świetlaną przyszłość. Mówiła o tym prezydent Maia Sandu po spotkaniu w Kiszyniowie z prezydentami trzech krajów. Jak mówił na spotkaniu z dziennikarzami Andrzej Duda, Polska zaoferowała Mołdawii pełne wsparcie w przeprowadzaniu reform. – Chcemy pomóc w realizacji europejskich ambicji Mołdawii – zapewnił Prezydent RP. – Moim marzeniem jest, aby Mołdawia stała się nie tylko partnerem Trójmorza, ale i członkiem tej wspólnoty. Bardzo ważne, abyśmy rozwijali nasze kraje i budowali w naszej części Europy strefę szeroko pojętego bezpieczeństwa: militarnego, energetycznego, cyfrowego. Prezydent użył także określenia "format kiszyniowski" co może zwiastować przyszłe poszerzenie kontaktów.
  Źródło

  Białoruś
  Prezydent Białorusi poruszył stosunki między Białorusią a Ukrainą podczas otwarcia kompleksu wydobywczo-przetwórczego „Belaruskali”, na który Stany Zjednoczone nałożyły sankcje. oświadczył, że nie chce stracić stosunków gospodarczych z Ukrainą. Nazwał go „spichlerzem Związku Radzieckiego” i zauważył, że Kijów, podobnie jak cały kraj, potrzebuje nawozów potasowych. W swoim oświadczeniu Łukaszenka wyraził nadzieję na współpracę z Ukrainą, ale nie wspomniał, że Belaruskali znalazł się w trudnej sytuacji z powodu amerykańskich sankcji. Łukaszenka uważa, że stosunki gospodarcze Białorusi z Ukrainą mają trudny format ze względu na ukraińskie przywództwo. – Ukraińcy to nasz naród. W każdej sytuacji będziemy traktować tych ludzi po ludzku, bez względu na to, kim będzie wasz prezydent – powiedział Łukaszenka, nie zapominając o Zełenskim.
  Źródło

  Litwa
  W mieście Żoginie w powiecie rosieńskim planowano przyjąć nielegalnych migrantów, ale plany zostały porzucone z powodu sprzeciwu społeczności, powiedział w piątek burmistrz powiatu. Według burmistrza rozważano przeniesienie rodzin z dzieckiem do zamkniętej placówki oświatowej w mieście. Społeczność powiedziała „nie” i już o tym nie dyskutujemy” – powiedział Bautronis. Żadne inne zakwaterowanie dla migrantów na tym obszarze nie jest obecnie planowane. Tymczasem Afgańczycy pomagający litewskim żołnierzom i ewakuowani z Kabulu są zakwaterowani w rejonie Rosieni – planuje się tam czasowo przesiedlić łącznie 176 osób.
  Źródło

  Łotwa
  Białoruś musi wziąć pełną odpowiedzialność za kryzys na granicy łotewsko-białoruskiej, ponieważ Łotwa nie podda się polityce siły stosowanej obecnie przez reżim samozwańczego białoruskiego przywódcy Aleksandra Łukaszenki – powiedział na konferencji prasowej minister obrony Artis Pabriks. Wzywa również Białoruś do „kierowania się zdrowym rozsądkiem” i wznowienia kontaktów z łotewską Państwową Strażą Graniczną, jak przewiduje umowa z 2014 r. między dwoma krajami o współpracy na wspólnej granicy. Białoruś jednostronnie zakończyła dialog z Państwową Strażą Graniczną, więc obecnie nie ma bezpośredniego powiązania między służbami obu krajów.
  Źródło

  Estonia
  Koalicyjne Partie Reform i Centrum nominowały dyrektora Estońskiego Muzeum Narodowego Alara Karisa na kandydata na prezydenta i złożyły w piątek 59 podpisów poparcia Krajowemu Komitetowi Wyborczemu. Pierwsza tura głosowania w wyborach prezydenckich w Riigikogu odbędzie się w poniedziałek 30 sierpnia o godzinie 13:00. Jeśli nie będzie rozstrzygająca, druga tura odbędzie się we wtorek. Do wyboru prezydenta wymagane jest poparcie co najmniej 68 członków.
  Źródło

  Polecam:

  Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka kontynuuje eskalację swojej konfrontacji z Zachodem, najwyraźniej próbując przekonać rosyjskiego kolegę Władimira Putina, że pozostaje lojalnym i niezastąpionym sojusznikiem. Brian Whitmore dla Atlantic Council.
  Łukaszenka idzie na całość z Putinem

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (306)

  Ukraina
  Ukraina wyda ponad 2,7 miliarda dolarów otrzymanych z Międzynarodowego Funduszu Walutowego na zapewnienie stabilności makroekonomicznej, zwiększenie świadczeń socjalnych i wsparcie krajowej gospodarki na drodze do wyjścia z kryzysu pandemii - powiedział premier Denis Szmyhal. „To nie jest pożyczka, ale dotacja. Środki te przyczynią się do stabilizacji makroekonomicznej, zwiększenia świadczeń socjalnych i wesprą ukraińską gospodarkę w jej ożywieniu. Jednocześnie otrzymanie odpowiedniej transzy w żaden sposób nie wpływa na naszą decyzję o kontynuacji współpracy z MFW w ramach programu stand-by "- powiedział.
  Źródło

  Mircea Joane, zastępca sekretarza generalnego NATO, mówił o tym, jakie reformy musi przeprowadzić Ukraina, aby doszło do pozytywnej decyzji członków Sojuszu w kwestii MAP. Jedną z najważniejszych jest kwestia reformy instytucji bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie i kontrola, interoperacyjność w Siłach Zbrojnych, kontrola cywilna, kontrola polityczna, nadzór parlamentarny, reforma sektora wywiadowczego, która jest „bardzo trudna, ale też bardzo ważna”. „Ale są szersze sprawy, jeśli chodzi o walkę z korupcją, reformę sądownictwa , zapewnienie, że system działa w ramach rządów prawa, kontroli i równowagi” – powiedział.
  Źródło

  Białoruś
  Rząd zakazał eksportu zboża z Białorusi na 6 miesięcy. Dokument zakazuje wywozu z kraju pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, gryki, prosa, pszenżyta, innych zbóż, nasion rzepaku. Zakaz dotyczy również krajów EUG. Wyjątkiem jest tylko tranzyt, pomoc humanitarna dla obcych państw na podstawie decyzji rządowych oraz eksportowane zboże jako zapasy.
  Źródło

  Litwa
  W czwartek ze Słowenii przywieziono 10 km drutu kolczastego oraz materiały potrzebne do jego montażu - słupy, łączniki. To wsparcie innego państwa dla Litwy, które zamierza postawić fizyczną barierę na swojej granicy z Białorusią - poinformowało MSW. Litwa otrzymała już 105 km drutu kolczastego z Estonii i 24 km z Ukrainy. Na początku sierpnia rozpoczęto budowę tego koncertu przy zaporze w Druskiennikach. W środę czeski rząd podjął decyzję o przyznaniu Litwie wspracia w wysokości 13,5 mln koron (ok. 530 tys. EUR) na zwalczanie nielegalnej migracji przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej (UE). Czechy są pierwszym krajem, który zaoferował Litwie pomoc finansową na obronę przed hybrydowym atakiem białoruskiego reżimu z wykorzystaniem migrantów. Austria przekazała natomiast Litwie 50 domów modułowych.
  Źródło

  Łotwa
  Działania Białorusi w sprawie nielegalnych imigrantów są druzgocące dla wszystkich stron – podkreślił premier Krišjānis Kariņš na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady współpracy organizacji pozarządowych (NGO) i Gabinetu Ministrów. Podczas sesji nadzwyczajnej kilka organizacji pozarządowych zadało premierowi szereg pytań, m.in. o sytuację z nielegalnymi imigrantami na granicy białorusko-łotewskiej. „To wyraźne zagrożenie hybrydowe dla całej Unii Europejskiej. Sytuacja jest obecnie rozpatrywana na wszystkich szczeblach - powiedział premier, dodając, że trwają rozmowy z Irakiem na temat tego, jak migranci mogą wrócić do swojego kraju.
  Źródło

  Estonia
  Ukraińska wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olga Stefaniszyna uważa, że wypowiedź estońskiej prezydent Kersti Kaljulaid o 20 latach pracy potrzebnej do przystąpienia Ukrainy do UE jest próbą wyjaśnienia niechęci UE do przystąpienia Ukrainy. „Osobiście widzę w tym oświadczeniu pani Kaljulaid kolejny sygnał o nieprzygotowaniu UE do rozszerzenia i próbę wyjaśnienia tego powodem rzekomego nieprzygotowania samej Ukrainy” – powiedziała Stefaniszyna.
  Źródło

  Polecam:

  A propos naszej sytuacji na granicy i wokół niej - polecam przeczytać artykuł Valdonė Šniukaitė na łamach brytyjskiego Instytutu RUSI. "Największym wyzwaniem Litwy w walce z kryzysem migracyjnym może być zdolność rządu do zapewnienia spójności społecznej wśród własnych obywateli. Litewski rząd premier Ingridy Šimonytė zmaga się ze swoim największym testem jakim się stała nowa trasa migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu do UE, poprzez granicę białorusko-litewską, której skali nie widziano w tym regionie. Liczba zatrzymanych imigrantów nielegalnie przekraczających granicę w tym roku już przekroczyła 4000, jest to 50-krotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem."

  Kryzys migracyjny na Litwie: początek wewnętrznego wstrząsu

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   @xniorvox: No prawie dobrze, ale jeden szczegół i wypowiedź "nie pykła". Przy okazji warto zauważyć jak działa MFW mimo sankcji. Przedwczoraj o tym pisaliśmy, bo to są de facto te same pieniądze, które otrzymała Białoruś: Białoruś otrzyma ponad 900 mln dolarów z MFW. Zapraszam do odwiedzania portalu ;) pokaż całość

  •  

   @xniorvox:

   Ukraina DOSTAJE od MFW prawie 3 miliardy dolarów, nie licząc środków unijnych które czekają w kolejce

   Nie dostaje tylko pożycza. W kwestii Białorusi, to korzystne ceny na nieprzerobioną ropę od Rosji dla Białorusi i zysk z jej sprzedaży, to więcej $$$ niż UE dało Polsce na rozwój. Problem Białorusi jest tylko taki, że te pieniądze są przejadane

   @Ten_od_Hanki:

   Załączam fajną infografikę ile Ukraina pożyczyła od MFW w ostatnich latach. Doliczcie do tego 3 MLD z tej najnowszej transzy. Obecnie Ukraina ma wzrost gospodarczy, ale tragiczną sytuację z budżetem z powodu lockdownu jaki zafundowali w 2020 r. ciężko będzie przetrwać bez pożyczek, a nie mogą rezygnować z budżetu obronnego z wiadomych względów. Jeszcze przed 2014 bez trudu obcięliby budżet obronny i jakoś by przetrwali
   pokaż całość

   źródło: media.slovoidilo.ua

  • więcej komentarzy (2)

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (305)

  Ukraina
  Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja uważa stanowisko Turcji w sprawie okupowanego Krymu za „całkowicie błędne”. „Nie akceptujemy tego stanowiska naszych tureckich kolegów, uważamy je za absolutnie błędne. I jesteśmy gotowi i pełni cierpliwości, aby dalej wyjaśniać naszym tureckim kolegom, a także innym krajom prawdziwy stan rzeczy tym rosyjskim regionie”. Tymczasem minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba nazwał histeryczną reakcję Rosji na przeprowadzenie szczytu Platformy Krymskiej w Kijowie. „Nie będę zwracał waszej uwagi na histeryczne reakcje Moskwy i prorosyjskich mediów. Niech płoną. Krótko mówiąc: Chwała Ukrainie” – napisał Kuleba.
  Źródło
  Źródło

  Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że spółka Nord Stream 2 AG, która w środę przegrała pozew o zwolnienie Nord Stream 2 z wymogów unijnej dyrektywy gazowej, powinna sama decydować o dalszych krokach. „Możemy tylko powtórzyć, że Nord Stream 2 to projekt czysto komercyjny, międzynarodowy projekt komercyjny mający wnieść znaczący wkład w bezpieczeństwo energetyczne całej Europy” – powiedział rzecznik rosyjskiego prezydenta. Trybunał uważa, że gazociąg powinien podlegać obecnym przepisom UE wymagającym rozdzielenia przedsiębiorstw produkujących, transportujących i dystrybuujących gaz w Unii Europejskiej. Także polskie PNGiG wydało oświadczenie w tej sprawie.
  Źródło
  Źródło

  Białoruś
  Sankcje sankcjami, a jak nie MFW to pojawia się Korea Południowa. Overseas Urban Infrastructure Development Corporation (KIND) z Republiki Korei zbuduje na Białorusi tzw. inteligentne miasto. KIND podpisał dzisiaj, 25 sierpnia, Memorandum of Understanding z Narodową Agencją Inwestycji i Prywatyzacji (Białoruś). W uroczystości podpisania wzięli udział oficjalni przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Informacji oraz Ministerstwa Gospodarki. Propozycję budowy miasta złożyła strona białoruska. Na razie mówi się o stworzeniu wydzielonego obszaru dla innowacyjnego rozwoju. Przykładem takiego miasta w samej Korei Południowej jest Songdo, założone w 2000 roku. To miasto liczące około 50 000 mieszkańców zostało zbudowane od podstaw na 600 hektarach zrekultywowanej ziemi 30 kilometrów od Seulu. Dzięki najnowszym technologiom w inteligentnym mieście specjalne czujniki zbierają i analizują informacje o stanie dróg, ruchu, budynkach, potrzebach energetycznych i zużyciu wody.
  Źródło

  Litwa
  Rada Północnoatlantycka, najwyższa instytucja NATO, jednogłośnie podjęła decyzję o wysłaniu na Litwę Zespołu Przeciwdziałania Hybrydowemu Wsparciu NATO. Zespół NATO ds. Wsparcia Zagrożeń Hybrydowych został powołany w 2018 roku. Na prośbę państw eksperci NATO mogą pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym w obszarach bezpieczeństwa cybernetycznego, energetycznego, antyterrorystycznego, gotowości cywilnej i komunikacji strategicznej. NATO postanowiło wysłać grupę wsparcia na Litwę na oficjalną prośbę Litwy. Eksperci NATO przeanalizują możliwe scenariusze kampanii hybrydowej, obecne i potencjalne zagrożenia oraz przedstawią sugestie dotyczące komunikacji strategicznej i przygotowania na ewentualne incydenty.
  Źródło

  Łotwa
  We wtorek 24 sierpnia funkcjonariusze Straży Granicznej uniemożliwili 68 osobom próbę nielegalnego przekroczenia łotewsko-białoruskiej granicy państwowej - poinformowali przedstawiciele Straży Granicznej. Od 10 sierpnia nie wpuszczono na Łotwę łącznie 544 osoby. Jednocześnie na tę chwilę nie zatrzymano żadnych z tych osób.
  Źródło

  Estonia
  Wywiad z prezydent Estonii o Ukrainie, który ukazał się dzisiaj, wywołał w Kijowie spore zaskoczenie. Ukraina będzie potrzebowała 20 lat, żeby była gotowa do członkostwa w UE - to jedna z tez prezydent. Rzadko można usłyszeć od polityków z krajów bałtyckich tak ostre i sceptyczne przewidywania dotyczące perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO i UE (jeszcze bardziej sceptyczne niż od przedstawicieli państw sojuszniczych). Nie wiemy, co to ma wspólnego – czy z kampanią wyborczą w parlamencie estońskim (Kaljulaid stara się o reelekcję i zabiega o głosy), czy ze zmianą nastawienia do Ukrainy i w pewnym stopniu do Rosji. Ważniejszy jest sam fakt przesunięcia akcentu przez polityka, który niewątpliwie jest uważany za przyjaznego Ukrainie. Zresztą sam wywiad warty przeczytania.
  Źródło

  Polecam:

  Wiktor Guliewicz, szef sztabu białoruskich sił zbrojnych i wiceminister obrony, ujawnił w trakcie briefingu, że zaczynające się oficjalnie 10 września ćwiczenia Zapad 2021 przebiegać będą według scenariusza zakładającego wojnę z trzema hipotetycznymi państwami – Niaris, Pomorie i Republiką Polar. Przy czym głównym przeciwnikiem połączonego – rosyjsko-białoruskiego zgrupowania wojskowego ma być Republika Polar. Artykuł Marka Budzisza.
  Jak skierować ekspansjonizm Rosji na Wschód, osłabiając jednocześnie związki z Pekinem

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że spółka Nord Stream 2 AG, która w środę przegrała pozew o zwolnienie Nord Stream 2 z wymogów unijnej dyrektywy gazowej, powinna sama decydować o dalszych krokach. „Możemy tylko powtórzyć, że Nord Stream 2 to projekt czysto komercyjny, międzynarodowy projekt komercyjny mający wnieść znaczący wkład w bezpieczeństwo energetyczne całej Europy”

   @Ten_od_Hanki:
   pokaż całość

   źródło: i.kym-cdn.com

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (304)

  Ukraina
  No i cóż, tyle zostało z obecności na wczorajszym szczycie Platformy Krymskiej prezydenta Węgier, który zresztą nie omieszkał wspomnieć w przemówieniu o wypędzeniu Węgrów: Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, powiedział, że Ukraina łamie różne umowy dotyczące praw mniejszości narodowych w kraju, w tym Węgrów na Zakarpaciu. Stwierdził to na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Według ministra Węgry zawsze popierały suwerenność Ukrainy, ale jednocześnie sprzeciwiają się łamaniu praw mniejszości narodowych, w tym Węgrów. Jak łatwo się domyśleć Rosja skrzętnie wykorzystała tę wypowiedź: pełny zapis konferencji pojawił się na głównej stronie MID Rosji. A "przy okazji" minister poinformował, że Węgry ppodpiszą 15 letni kontrakt z Gazpromem na dostawę gazu...oczywiście Południowym Potokiem.
  Źródło

  Ukraina i Stany Zjednoczone utworzą Platformę Dialogu Strategicznego (SECD) obejmującą bezpieczeństwo energetyczne i dekarbonizację, której szczegóły omówią ministrowie ds. energii obu krajów podczas spotkania w Waszyngtonie - poinformował minister energetyki Ukrainy Herman Gałuszczenko. Minister stwierdził, że ważne jest, aby wykorzystać platformę do wypracowania praktycznych rozwiązań wspierających transformację energetyczną Ukrainy i zwiększenie jej bezpieczeństwa energetycznego. Strony omówiły wyniki trójstronnego spotkania ministrów energetyki USA, Niemiec i Ukrainy oraz konkretne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. W tym kontekście dyskutowali o sprzeciwie wobec projektu Nord Stream-2 i sposobach zapobiegania wykorzystaniu przez Rosję gazu jako broni przeciwko Ukrainie.
  Źródło

  Białoruś
  Od nowego roku akademickiego białoruskie szkoły nie będą już przeprowadzały matury z języków mniejszości narodowych. Wynika to z uchwały Ministerstwa Edukacji Narodowej nr 170 z 11 sierpnia, która została dziś oficjalnie opublikowana i wejdzie w życie 1 września. Wcześniej w szkołach, w których nauka i wychowanie odbywa się w języku mniejszości narodowej – polskim, litewskim – na maturze po klasach 9 i 11 dzieci zdawały oprócz przedmiotów obowiązkowych (języki państwowe, matematyka, historia, język), także obowiązkowy egzamin z języka mniejszości narodowej.
  Źródło

  Litwa
  „Musimy wysłać bardzo wyraźny sygnał nie tylko Białorusi, ale także każdemu dyktatorowi, który zdecyduje się użyć takiego instrumentu przeciwko Unii Europejskiej lub jakiemukolwiek z jej państw, że nie tylko się to nie powiedzie, ale zwróci przeciwko niemu” powiedział dziennikarzom we wtorek minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis. "Oczekuje się, że jesienią rozpocznie się dyskusja na temat sankcji dla osób odpowiedzialnych za nielegalną migrację z Białorusi" dodał. "Przekazaliśmy Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych listę firm, osób, które, według naszej wiedzy, uczestniczą w nielegalnych przepływach migracyjnych i jak tylko instytucje wrócą z urlopu, będzie można rozpocząć debatę na temat sankcji wobec tych osób i instytucji” – powiedział.
  Źródło

  Łotwa
  Armie Łotwy i Białorusi dyskutują o wdrożeniu środków zaufania i bezpieczeństwa - poinformowała służba prasowa białoruskiego Ministerstwa Obrony, spotkanie robocze przedstawicieli sił zbrojnych obu krajów odbywa się w Nowopołocku. Strony podsumowują wyniki realizacji Umowy o dodatkowych środkach zaufania i bezpieczeństwa z dnia 5 marca 2004 r. Ocenią realizację zapisów tego dokumentu w 2020 roku i I połowie 2021 roku. Skoncentruje się również na propozycjach mających na celu zwiększenie skuteczności stosowanych środków zaufania i bezpieczeństwa, uzgodnione zostaną kwestie współpracy w zakresie kontroli zbrojeń.
  Źródło

  Estonia
  Podczas gdy zło dwudziestego wieku miało dwa wyraźne oblicza, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, odpowiedniki współczesnego świata przynoszą zbyt wielu kandydatów, aby je wymienić - mówiła minister sprawiedliwości Maris Lauri. Przemawiając na ceremonii z okazji dnia Pamięci Ofiar Estońskiego Komunizmu. Maris Lauri powiedziała: „Zło ma wiele twarzy, ale zło zawsze wyzwala konkretna osoba. A zło jest zawsze uniwersalne”. Lauri powiązała podpisanie paktu, którego tajne protokoły dzieliły znaczną część Europy Środkowo-Wschodniej na dwie strefy wpływów, między reżimem nazistowskim a Związkiem Radzieckim, z dzisiejszym obrazem międzynarodowym, w szczególności na Białorusi i w Afganistanie. Estonia znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, jak określono w tajnych protokołach paktu, podpisanych 23 sierpnia 1939 r. przez Wiaczesława Mołotowa i Joachima von Ribbentropa.
  Źródło

  Polecam:

  24 sierpnia 1991 r. Ukraina proklamowała niepodległość, a kilka miesięcy później – wraz z Rosją i Białorusią – doprowadziła do rozwiązania ZSRR. W momencie powstania państwo ukraińskie było kontynuatorem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, co z jednej strony opóźniło dekomunizację systemu organizacyjno-prawnego, a z drugiej – uchroniło kraj przed konsekwencjami budowania instytucji państwowych od zera. Po blisko ćwierćwieczu nadeszła godzina wielkiej próby – rewolucja i wojna z Rosją. Tej próbie Ukraina sprostała: nie zrealizowała jednostronnie groźnej dla niej politycznej części porozumień mińskich ani nie osunęła się do grona „państw upadłych”. Główne zagrożenie dla jej przyszłości stanowi nie tyle trwający konflikt w Donbasie czy słabość gospodarki, ile zapaść demograficzna: w ciągu niespełna trzydziestu lat kraj stracił piątą część ludności. Komentarz OSW.
  Trwałe państwo. Trzydziestolecie niepodległości Ukrainy

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (303)

  Ukraina
  Niewątpliwie dzisiejszy dzień był jednym z ważniejszych we współczesnej historii Ukrainy. Mimo perswazji i gróźb Moskwy doszło do szczytu Platformy Krymskiej. Podczas szczytu doszło do podpisania Deklaracji Platformy Krymskiej, która zawiera zobowiązanie do rozważenia nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję w przypadku dalszej agresji. Deklaracja, którą zaaprowabały wszystkie delegacje, zawiera nieuznawanie nielegalnej aneksji Krymu, obowiązek rozważenia wprowadzenia dodatkowych sankcji wobec Rosji w przypadku dalszej agresji, wspólne wysiłki wszystkich uczestniczących krajów w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie Morza Czarnego. Preydent Zełenski przypomniał, że deklaracja jest otwarta na przystąpienie innych państw i organizacji międzynarodowych.
  Źródło

  Doszło do spotkania bilateralnego w kuluarach szczytu, między prezydentami Dudą i Zełenskim. Warto wspomnieć, że obaj prezydenci opublikowali wspólny artykuł we francuskim Le Figaro, w którym zwracają uwagę, że oba państwa wspólnie bronią stanowiska, że Ukraina powinna w przyszłości stać się członkiem UE. „Z punktu widzenia Polski miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej” – czytamy w tytule. Prezydenci zwracają uwagę, że zarówno Polska, jak i Ukraina ze swoich początkowych pozycji 30 lat temu - choć różne - starały się dołączyć do „europejskiej rodziny wolnych narodów”. Andrzej Duda zauważa, że Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy i przez cały ten czas postrzegała Ukrainę jako swojego przyszłego partnera i sojusznika w UE i NATO. Europa nigdy się nie skończyła na Łabie ani Odrze. Byłoby też sztucznym, historycznie absurdalnym i niesprawiedliwym zbudować swoją granicę na Buzi, gdzie zbiegają się granice Polski i Ukrainy - powiedzieli prezydenci.
  Źródło

  I także dzisiaj pojawiła się kropla dziegciu: Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis nie widzi perspektyw na rozpoczęcie procedury członkostwa Ukrainy w UE w ciągu najbliższych 3-5 lat. „Biorąc pod uwagę sytuację polityczną w UE, postęp rozszerzenia, myślę, że niestety jest to mało prawdopodobne w nadchodzących latach” – powiedział Dombrovskis.
  Źródło

  Białoruś
  Słowa Łukaszenki zostały dzisiaj wystarczająco chyba nagłośnione. Natomiast warto wspomnieć, o tym co dzieje się dalej od granicy. Międzynarodowy Komitet Badania Tortur na Białorusi opublikował piąty raport okresowy. W nim obrońcy praw człowieka oceniają działania władz białoruskich z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Podano przykłady działań władz, które obrońcy praw człowieka uznają za zbrodnie przeciwko ludzkości. Jak zauważyli przedstawiciele komisji na poniedziałkowej konferencji prasowej, do tej pory zebrali zeznania około 1500 ofiar tortur, a proces trwa nadal. Według nich, mimo że masowe protesty ustały, arbitralne aresztowania ludzi nadal trwają, a w izolatkach nadal są przetrzymywani w nieludzkich warunkach. Wszystko, co się dzieje, według obrońców praw człowieka, to celowy, zakrojony na szeroką skalę i systematyczny atak na społeczeństwo obywatelskie. „Na Białorusi na wszystkich szczeblach rządowych realizowana jest polityka, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich opozycji i atakuje ludność cywilną zdeterminowaną przynależnością polityczną” – mówią autorzy raportu.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Gitanas Nauseda wzywa Estonię, Łotwę i Polskę do wspólnej pracy nad przeglądem polityki migracyjnej Unii Europejskiej, a także do poruszenia kwestii finansowania budowy fizycznej bariery na granicy z Białorusią. Przywódcy tych krajów dyskutowali w poniedziałek podczas wizyty w Kijowie. „Proponuję wspólne zainicjowanie dyskusji w Brukseli w kilku kwestiach – konieczności przeglądu unijnej polityki migracyjnej i ustawodawstwa regulującego ochronę granic zewnętrznych, a także możliwości pozyskania środków unijnych na budowę fizycznej bariery na granicy z Białorusią ”, powiedział G. Nausėda. Podkreślił również, że państwa bałtyckie i Polska muszą zająć jednolite i pryncypialne stanowisko wobec reżimu białoruskiego, a współpracę regionalną należy dalej zacieśniać w kontekście kryzysu nielegalnej migracji i ćwiczeń wojskowych ZAPAD 2021.
  Źródło

  Łotwa
  Minister obrony Artis Pabriks udał się na granicę łotewsko-białoruską, aby spotkać się z przedstawicielami Państwowej Straży Granicznej i omówić przebieg działań mających na celu powstrzymanie nielegalnej imigracji. Strona łotewska postępuje zgodnie z prawem – jak najbardziej humanitarnie, odpierając hybrydowe ataki z Białorusi i tak będzie dalej. Sytuacja jest daleka od rozwiązania, także w świetle trwających ćwiczeń wojskowych Zapad w pobliżu granicy na Białorusi. Wzywam Białoruś do zaprzestania eskalacji sytuacji i nie zwiększania napięć na granicy z UE i NATO – podkreśla minister obrony A. Pabriks.
  Źródło

  Estonia
  Lżejsza ciekawostka na koniec: Notowana na giełdzie estońska spółka portowa Tallinna Sadam (Port w Tallinie) poszukuje najlepszych sposobów konwersji promów na paliwo wodorowe i zapewnienia możliwości tankowania wodoru dla statków wycieczkowych w Starym Porcie w Tallinie. Firma przedstawiła ambitny plan stworzenia centrum zielonej infrastruktury Morza Bałtyckiego w Estonii wraz z partnerami, co przyczyniłoby się do realizacji celów Estonii w zakresie neutralności klimatycznej i zwiększenia konkurencyjności kraju. Port w Tallinie poinformował w poniedziałkowym komunikacie prasowym, że planuje coraz bardziej koncentrować się na tworzeniu ekosystemu zielonej energii w parkach przemysłowych Muuga Harbour i Paldiski South Harbour. Firma rozważa przekształcenie swoich promów obsługujących trasy na duże wyspy Estonii na bardziej przyjazne dla środowiska paliwa, a wodór jest potencjalnie odpowiednią alternatywą do tego celu.
  Źródło

  Polecam:

  Dziś zaczyna się nowy rozdział w polityce Ukrainy, a jeżeli weźmie się pod uwagę wszelkie wypowiedzi czy nawet popisy "wiedzy" oraz groźby samego Putina, nie bez przesady można powiedzieć, że jest to także nowy rozdział historii Ukrainy - szczyt Platformy Krymskiej. Niemcy będą gotowe poprzeć nowe sankcje wobec Rosji, jeśli użyje gazociągu North Stream 2 jako „broni”, powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Merkel powiedziała również, że rozmawiała z Putinem o przedłużeniu umowy o tranzycie gazu, która pozwoliłaby na wykorzystanie ukraińskiego systemu przesyłu gazu po 2024 roku. Komentarz Michała Mistewicza na łamach naszego portalu.
  Ukraina po wizycie kanclerz Niemiec

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (302)

  Ukraina
  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził Strategię rozwoju przemysłu obronnego Ukrainy. Strategia identyfikuje priorytetowe obszary polityki wojskowo-przemysłowej państwa, cele reformy kompleksu obronno-przemysłowego oraz oczekiwane rezultaty ich osiągnięcia, z uwzględnieniem aktualnych zagrożeń i wyzwań. Na podstawie tego dokumentu przygotowane zostaną państwowe programy rozwoju przemysłu obronnego i substytucji importu. Strategia ma być realizowana w trzech etapach. W pierwszym etapie (2021-2022) przewiduje się realizację zadań określonych w priorytetowych obszarach rozwoju obronności, opracowanie i zatwierdzenie kompleksowego planu reformy przemysłu obronnego. Drugi etap (2023-2024) obejmuje realizację projektów i planów rozwoju przedsiębiorstw obronnych. W trzecim etapie (2025-2030) kontynuowany będzie rozwój nowych technologii, które ograniczą wykorzystanie importowanych produktów.
  Źródło

  Kolejna ankieta: 57% obywateli Ukrainy popiera utworzenie autonomii Tatarów Krymskich po deokupacji Krymu, a 61% popiera status Tatarów Krymskich jako rdzennej ludności Ukrainy. W porównaniu do sondażu przeprowadzonego przez Fundację Inicjatyw Demokratycznych w 2018 r. poparcie dla utworzenia autonomii narodowej Tatarów Krymskich wzrosło o 7%, a sprzeciwiających się temu rozwojowi o 6%. Obecnie największe poparcie dla autonomii narodowej Tatarów Krymskich utrzymuje się na Zachodzie (66%), a w Centrum (64%), najmniej – na Południu (48%) i Wschodzie (44%).
  Źródło

  Białoruś
  Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiali o Białorusi podczas dzisiejszego spotkania w Moskwie. „Oczywiście rozmawialiśmy też o stanie rzeczy na Białorusi. Kanclerz również poruszyła ten temat. Wierzymy, że sprzeczności w społeczeństwie białoruskim mogą być rozwiązywane tylko w ramach sfery konstytucyjno-prawnej i wyłącznie przez samych Białorusinów bez ingerencji z zewnątrz” – powiedział Putin na konferencji prasowej po spotkaniu. Merkel powiedziała, że poruszyła kwestię migrantów i potępiła wykorzystywanie ludzi jako broni hybrydowej.
  Źródło youtube

  Litwa
  Na odbywającym się właśnie Forum Rosyjskim na Litwie, wraz z obecnym litewskim ministrem spraw zagranicznych Gabrieliusem Landsbergisem, we wspólnej konferencji prasowej wziął udział znany rosyjski dysydent Michaił Chodorkowski, szef Fundacji Otwarta Rosja, który zaapelował aby jesienne wybory do Dumy Państwowej w Rosji nie były nazywane wyborami. Chodorkowski powiedział także, że Łukaszenka, który spowodował kryzys uchodźczy na Litwie, działa niezależnie, starając się służyć Kremlowi. „Jestem przekonany, że kryzys uchodźczy jest celowo prowokowany w celu wywarcia politycznego wpływu na Litwę, litewski rząd i społeczeństwo. Myślę, że to nie tylko logiczne, ale jest na to wystarczająco dużo dowodów. Łukaszenka wyświadcza Kremlowi przysługę” – powiedział Chodorkowski na konferencji prasowej.
  Źródło

  Łotwa
  Minister spraw wewnętrznych Łotwy Marija Gołubiewa i minister spraw zagranicznych Edgars Rinkēvičs uważają, że Białoruś musi wziąć odpowiedzialność za ludzi na granicy z Łotwą i wzywają Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców do zaangażowania się w rozwiązanie tego problemu. Ministrowie przypominają, że Białoruś jest stroną Konwencji z 1951 roku dotyczącej statusu uchodźców i jest związana swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku. Jeśli Białoruś nie może zapewnić tym ludziom powrotu do swoich krajów pochodzenia, należy zapewnić ludziom schronienie i żywność. Łotwa nie może brać odpowiedzialności za osoby znajdujące się na granicy z Białorusią z powodu działań władz białoruskich
  Źródło

  Estonia
  Estońskie flagi zostały podniesione w piątek (20 sierpnia) z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości (Taasiseseisvumispäev), który jest świętem państwowym w Estonii. Późną nocą 20 sierpnia 1991 r. Rada Najwyższa Estonii ogłosiła niepodległość Republiki Estońskiej na zasadzie jednomyślności narodowej i przywróciła stosunki dyplomatyczne Republiki Estońskiej z innymi krajami. Islandia była pierwszym obcym krajem, który uznał przywróconą niepodległość Estonii 22 sierpnia 1991 roku. W uroczystościach wzięła także udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
  Źródło

  Polecam:

  Reprezentacje czterdziestu krajów, w tym wielu prezydentów UE i ministrów spraw zagranicznych, mają zebrać się w Kijowie 23 sierpnia na inauguracyjnym szczycie Platformy Krymskiej . Ta nowa inicjatywa ma na celu ponowne skupienie uwagi międzynarodowej na trwającej rosyjskiej okupacji Krymu. Nadchodzi ponad siedem lat po tym, jak militarne zajęcie przez Moskwę ukraińskiego półwyspu oszołomiło świat i utorowało drogę dla dzisiejszego klimatu zimnej wojny. Artykuł Petera Dickinsona.
  Ukraina rzuca światło na zbrodnię Putina na Krymie

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (301)

  Ukraina
  W inauguracyjnym szczycie Platformy Krymskiej wezmą udział 44 delegacje zagraniczne, z których 14 będą przewodniczyć szefowie państw i rządów - powiedział minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba na konferencji prasowej. Na szczeblu prezydentów reprezentowane będą Łotwa, Litwa, Estonia, Polska, Słowacja, Węgry, Mołdawia, Słowenia i Finlandia. Przewodniczący Rady Europejskiej weźmie również udział w platformie krymskiej. Na szczeblu premierów reprezentowane będą Rumunia, Gruzja, Chorwacja i Szwecja. Szwajcaria i Czechy będą reprezentowane przez przewodniczących parlamentów. Na szczeblu ministrów spraw zagranicznych w szczycie weźmie udział 14 krajów: Turcja, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Austria, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Dania, Bułgaria, Czarnogóra i Macedonia Północna. Wielką Brytanię i Portugalię reprezentować będą ministrowie obrony, a Stany Zjednoczone – minister transportu, który jest osobistym wysłannikiem prezydenta Joe Bidena. Norwegię będzie reprezentować Sekretarz Stanu.
  Źródło

  Ankieta przeprowadzona przez firmę socjologiczną "Rating" wśród Ukraińców wykazała, że 65% z nich nie chce wyjeżdżać za granicę w celu zarobku. Jednocześnie 32% respondentów stwierdziło, że chciałoby pracować za granicą. Najchętniej chęć do pracy zagranicą wyrażali najmłodsi – to 54%, a najmniej wśród kategorii 61+ (tylko 18%). W Donbasie chętnych do pracy za granicą jest dwa razy więcej niż w regionach zachodnich (20-23% vs. 40%). Jednocześnie przy wyborze pożądanej pracy najważniejszymi kryteriami dla Ukraińców są zarobki (75%), następnie gwarancje socjalne (31%), relacje w zespole (26%) i harmonogram pracy (22%).
  Źródło

  Białoruś
  18 sierpnia ambasador Białorusi w Izraelu Jewgienij Worobiow spotkał się z dyrektorem Departamentu Eurazji izraelskiego MSZ Jakowem Liwnem i omówił możliwości realizacji wspólnych wydarzeń mających na celu utrwalenie pamięci o Holokauście i nazistowskim ludobójstwie narodu białoruskiego podczas II wojna, donosi służba prasowa ambasady. Strony omówiły również stan obecny i perspektywy współpracy Białorusi z Izraelem, wymieniły poglądy na temat możliwych wydarzeń, które mogą zbiegać się w czasie z przyszłoroczną 30. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między tymi krajami.
  Źródło

  Litwa
  W dniach 17-18 sierpnia delegacja litewskiego Ministerstwa Obrony Narodowej pod przewodnictwem wiceministra Viliusa Semekkasa odwiedziła międzynarodową wystawę przemysłu obronnego IDEF'2021 w Stambule w Turcji. Podczas wystawy wiceminister wziął udział w dwustronnym spotkaniu z tureckim wiceministrem obrony Muhsinem Dere, jak wynika z komunikatu prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas spotkań w Turcji omówiono również możliwości współpracy Turcji i Litwy w dziedzinie przemysłu obronnego. „Cieszę się, że przedstawiciele tureckich firm przemysłu obronnego już tej jesieni odwiedzą Litwę i mam nadzieję, że zostaną nawiązane wzajemnie korzystne kontakty, a litewski biznes będzie miał niepowtarzalną okazję do omówienia ewentualnych wspólnych projektów i inwestycji” – powiedział Vilius Semeška.
  Źródło

  Łotwa
  Nie można wykluczyć, że można by dyskutować o zaostrzeniu środków lub sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki w związku z jego agresją na państwa członkowskie Unii Europejskiej – wynika z dzisiejszej wspólnej konferencji prasowej przewodniczącego PE z marszałkiem Saeimy Ināra Mūrniece. W odniesieniu do sankcji już nałożonych na reżim Łukaszenki UE nie może się wycofać – podkreślił przewodniczący PE. Podkreślił też, że reżim Łukaszenki jest agresywny wobec UE.
  Źródło

  Estonia
  Dyrektor Estońskiego Muzeum Narodowego Alar Karis spotkał się w czwartek z frakcją i zarządem Partii Reform w Riigikogu, aby omówić możliwość kandydowania na prezydenta. Po spotkaniu przewodniczący frakcji Mart Võrklaev powiedział ERR: „Obecne odczucie ze strony grupy parlamentarnej jest takie, że Karis zrobił dobre wrażenie i Partia Reform byłaby gotowa poprzeć go jako kandydata na prezydenta”. Pierwsza tura głosowania w wyborach prezydenckich odbędzie się 30 sierpnia. Partie zgłaszają kandydatów, a następnie 101-miejscowy Riigikogu wybiera prezydenta. Sześćdziesięciu ośmiu deputowanych musi poprzeć kandydata, aby zostali wybrani. Na razie nie ma innych kandydatów na prezydenta ani potencjalnych kandydatów.
  Źródło

  Polecam:

  Materiał soundcloud (8 min.) - Państwa europejskie mają poważne kłopoty z gazem. Jest go zbyt mało przed zbliżającym się sezonem grzewczym. Wpływ na to miało większe zużycie tego surowca zarówno z powodu dłuższej zimy, jak i w związku z odbudową gospodarki po pandemii. W wielu państwach magazyny gazowe nie są wystarczająco wypełnione, nastąpił też duży wzrost cen gazu, co dodatkowo komplikuje sytuację. Korzysta na tym Rosja, która dynamizuje końcowe prace nad gazociągiem Nord Stream 2. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest natomiast Polska – wyjaśnia starszy analityk w Zespole Bałtyckim IEŚ dr Michał Paszkowski.
  Europejskie problemy z gazem wzmacniają Rosję

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Na szczeblu prezydentów reprezentowane będą Łotwa, Litwa, Estonia, Polska

   @Ten_od_Hanki: Wiadomo – my, narody dawnej Rzeczpospolitej musimy się trzymać razem. Wysłać tam kogoś poniżej rangi prezydenta byłoby wobec Ukraińców afrontem. Zwłaszcza, że chodzi również o nasze dupy.

   W Donbasie chętnych do pracy za granicą jest dwa razy więcej niż w regionach zachodnich (20-23% vs. 40%). Jednocześnie przy wyborze pożądanej pracy najważniejszymi kryteriami dla Ukraińców są zarobki (75%)

   @Ten_od_Hanki: No i proszę, najbardziej do zagranicznych pieniążków tęsknią ci, którzy w 2014 najgłośniej krzyczeli że "Jewropu mają w żopu". Ruski mir jednak nie taki smaczny? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   pokaż całość

  •  

   @xniorvox: mir mirem a dzieci jesc wolaja...

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (300)

  Informacja własna
  No tak, wybaczcie, 300 to 300, liczba zobowiązuje, jak będzie 400 to postaram się niepostrzeżenie nad tym przejść ;).
  Krótko rzecz biorąc - pierwsza kwestia, chcę Was zaprosić do przeczytania kolejnej analizy opublikowanej na naszym portalu - szczegóły poniżej. Analizy i komentarze tematyczne będziemy starać się publikować raz w miesiącu. Druga sprawa: we wrześniu planujemy uruchomienie nowego projektu związanego z rozwojem portalu, być może nieco zaskakującego, ale o tym już za kilka tygodni. Ale to nie koniec, bo nowych pomysłów nie brakuje. Jeszcze raz dziękuję za odwiedziny, plusy, a przede wszystkim za to, że czytacie.

  Ukraina
  Premier Denis Shmygal powiedział, że na Ukrainie powstanie bioklaster, który będzie produkował szczepionki i systemy testowe do diagnozowania chorób zakaźnych. Na ten cel z budżetu przeznaczono już 100 mln hrywien. Według niego nowy bioklaster zmniejszy uzależnienie od importu, a także połączy w jednym miejscu zasoby publiczne i prywatne, aby zrealizować potencjał edukacyjny, naukowy i techniczny.
  Źródło

  Białoruś
  Projekt zmian w konstytucji trafi do Aleksandra Łukaszenki w ciągu tygodnia. Takie informacje na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej podał jej przewodniczący i szef Sądu Konstytucyjnego Piotr Miklaszewicz. Dodał, że kwestia procedury tworzenia Wszechbiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego pozostaje nierozstrzygnięta. Zakłada się, że decyzja zostanie podjęta na spotkaniu z udziałem Aleksandra Łukaszenki. "Z jednej strony to ciało powinno mieć szeroką reprezentację ludzi. Mówi o tym sama nazwa - Wszechbiałoruskie Zgromadzenie Ludowe. Z drugiej strony należy dokonać starannego doboru delegatów WZL, ponieważ będą oni musieli rozwiązać konstytucyjnie istotne kwestie rozwoju naszego kraju, rozwoju społeczeństwa i państwa” – powiedział Miklaszewicz.
  Źródło

  Litwa
  Litewskie organy ścigania prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie wtorkowego incydentu, kiedy 12 białoruskich funkcjonariuszy straży granicznej przekroczyło granicę Litwy. Jak poinformowała Rita Stundienė, przedstawicielka Prokuratury Generalnej, śledztwo jest prowadzone w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej. „Dochodzenie przedprocesowe zostało wszczęte na podstawie samych faktów. (…) Śledztwo prowadzą funkcjonariusze straży granicznej Varėna z Państwowej Straży Granicznej, a śledztwo przygotowawcze prowadzą prokuratorzy z Wileńskiej Prokuratury Rejonowej” – powiedziała. W rejonie solecznickim przedstawiciele białoruskich struktur siłowych z tarczami i sprzętem do tłumienia zamieszek siłą przepchnęli grupę 35 migrantów i sami wkroczyli na terytorium Litwy.
  Źródło

  Łotwa
  Łotwa, Litwa i Polska stoją obecnie w obliczu poważnego kryzysu nielegalnych imigrantów, a Białoruś wciąż może „grać” różnymi metodami zaskakując zarówno ekonomicznie, jak i militarnie - powiedział Andris Sprūds, dyrektor Łotewskiego Instytutu Polityki Zagranicznej. Sprūds zwraca uwagę, że nie można wykluczyć ekonomicznych i militarnych „niespodzianek” ze strony Białorusi. Biorąc pod uwagę współpracę Łotwy z Białorusią w zakresie wykorzystania portów, Sprūds zwraca uwagę, że nie można wykluczyć, iż Białoruś ogłosi nawiązanie dalszej współpracy np. z Rosją. Łotewski minister spraw zagranicznych Edgars Rinkēvičs powiedział wcześniej w The Financial Times, że obecnie istnieje ryzyko incydentów między NATO, Rosją i Białorusią. Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych (NAF) Leonīds Kalniņš również konkluduje, że Rosja bada łotewski system obronny poprzez działania Białorusi.
  Źródło

  Estonia
  Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus) pozyska drut kolczasty dla Litwy, aby pomóc w kryzysie migracyjnym tego kraju. Zwiększy się również zapas takiego sprzętu w Estonii. Łącznie 200 kilometrów drutu kolczastego zostanie dostarczonych na Litwę po tym, jak kraj zwrócił się o pomoc do Estonii. Koszty pokryje Litwa. Pierwsze dostawy dotarły na Litwę już w poniedziałek, a ostatnie dotrą pod koniec sierpnia. RKIK podpisał umowy w trybie przyspieszonym.
  Źródło

  Polecam:

  Wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej, rozpoczynają się 17 września i mają potrwać do 19 września 2021 roku. Z polskiego punktu widzenia zbieżność dat – poza skojarzeniami historycznymi – jest dość symptomatyczna: rozpoczęcie głosowania zaczyna się dzień po formalnym zakończeniu ćwiczeń wojskowych „Zapad 2021”, które zapewne, ze zrozumiałych powodów, będą absorbować polską opinię publiczną.
  Kolejna obszerna analiza na naszym portalu autorstwa Michała Mistewicza we współpracy z Śląskim Ośrodkiem Myśli Geopolitycznej.
  Na dwoje matrioszka wróżyła czyli wybory w Rosji

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (299)

  Ukraina
  Ogólnie spośród wszystkich respondentów, odpowiadających na pytanie "Jeśli Wołodymyr Zełenski stwierdzi, że będzie ponownie kandydował na prezydenta w następnych wyborach prezydenckich, jak byś na to zareagował?" 21,9% zareagowałoby pozytywnie, 48% negatywnie, 18,5% obojętnie, a 11,6% wahało się odpowiedzieć. Sondaż Centrum Razumkowa pokazał, że Ukraińcy w większości uważają Zełenskiego za osobę, która nie ma prawie żadnego doświadczenia zawodowego i kompetencji. Oceny pozytywnie nastawionych respondentów są zbliżone do ocen elektoratu Zełenskiego.
  Źródło

  Białoruś
  Prokuratura Generalna Białorusi wystąpiła do Rady Ministrów z inicjatywą powołania międzyresortowej komisji do oceny wysokości szkód majątkowych wyrządzonych przez nazistów na terenie BSRR w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W trakcie śledztwa w sprawie karnej w sprawie ludobójstwa Prokuratura Generalna ustaliła przypadki masowego mordowania ludności cywilnej, przymusowego wywiezienia ludności do Niemiec, wykorzystywania pracy przymusowej w interesie wroga, niszczenia zakładów przemysłowych przedsiębiorstw i infrastruktury, grabieży kołchozów, wywożenia sprzętu, kradzieży wartości historycznych i kulturowych. Prokuratura Generalna szacuje szkody wyrządzone BSRR i jej mieszkańcom na równowartość co najmniej 500 miliardów dolarów, uwzględniając inflację.
  Źródło

  Litwa
  Wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramavičius powiedział, że istnieją obawy, że zawieszone obecnie loty z Iraku na Białoruś mogą zostać wznowione w każdej chwili. Istnieją również obawy, że Alaksandr Łukaszenka będzie próbował skierować przepływy z Afganistanu na Litwę. „Przerwa daje nam teraz możliwość skupienia się na procedurach azylowych, zakwaterowaniu” – powiedział wiceminister na wtorkowej konferencji prasowej. „Musimy również pamiętać, że jest więcej linii lotniczych, istnieją trasy tranzytowe, a reżim szuka nowych tras tranzytowych” – powiedział.
  Źródło

  Łotwa
  Centrum Doskonalenia Komunikacji Strategicznej NATO otrzymało wskazówki od państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej (UE), że nie będą krytykować Łotwy i Litwy za niedopuszczenie do nielegalnego przekraczania granicy, gdyż obecnie chronią one bogate kraje zachodnie, które są celem tych migrantów. Jānis Sārts, szef Centrum Doskonalenia Komunikacji Strategicznej NATO powiedział, że nawet jeśli Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), która teraz zaczęła oceniać łotewskie taktyki niewpuszczania migrantów, czyni wyrzuty, Łotwa nie musi się tym martwić. Zbliża się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych UE, na którym Łotwa, Litwa i Polska wyjaśnią swoje prawa do obrony przed zaawansowanym atakiem hybrydowym z Białorusi.
  Źródło

  Estonia
  Jak mówi minister obrony Kalle Laanet, działania w Iraku zmierzające do odcięcia połączeń lotniczych z Białorusią mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia uwikłania obywateli Iraku w handel ludźmi przez białoruską granicę do Unii Europejskiej, a w szczególności na Litwę i Łotwę. Laanet wygłosił swoje uwagi podczas oficjalnej wizyty w Iraku, gdzie spotkał się z ochotniczym personelem Ligi Obrony (Kaitseliit), który tam służył, a także z prezydentem Iraku Barhamem Salihem i innymi członkami rządu. Utrzymanie tego zawieszenia połączenia lotniczego było również konieczne, aby zapobiec sytuacji, w której następni Irakijczycy padną ofiarą handlu ludźmi, powiedział minister obrony.
  Źródło

  Polecam:

  Niedawne dramatyczne wydarzenia w Afganistanie oszołomiły międzynarodową publiczność i wywołały wstrząsy na całym świecie. Wielu analityków przewiduje obecnie, że upadek wspieranego przez USA rządu afgańskiego będzie miał dalekosiężne reperkusje geopolityczne przez wiele lat. Dla obserwatorów na Ukrainie, która postrzega USA jako kluczowego sojusznika w niewypowiedzianej siedmioletniej wojnie z Rosją, przejęcie Afganistanu przez talibów jest szczególnie złowieszczą wieścią. W Kijowie wywołało to znaczne zaniepokojenie niezachwianym zaangażowaniem prezydenta Bidena w wycofanie sił amerykańskich, pomimo coraz większej liczby dowodów wskazujących na katastrofalne konsekwencje tego wycofania dla prestiżu Ameryki i ludności Afganistanu. Artykuł Alyony Hetmańczuk dyrektorki Centrum Nowej Europy na łamach Atlantic Council.
  Upadek Afganistanu wywołuje falę niepokoju na Ukrainie

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   @Ten_od_Hanki: Ani mnie grzeją, ani ziębią, za to my powinniśmy wystawić rachunek spadkobiercy ZSRR, o ile odszkodowania od Rzeszy w naturze niby dostaliśmy (choć i to trzebaby podliczyć...) to od ruskich nic. Za poł zabranego terytorium i pomordowanych obywateli coś nam się należy. Tylko że stanu wojny oficjalnie nie było więc cięzka sprawa.

  •  

   Ogólnie spośród wszystkich respondentów, odpowiadających na pytanie "Jeśli Wołodymyr Zełenski stwierdzi, że będzie ponownie kandydował na prezydenta w następnych wyborach prezydenckich, jak byś na to zareagował?" 21,9% zareagowałoby pozytywnie, 48% negatywnie, 18,5% obojętnie, a 11,6% wahało się odpowiedzieć. Sondaż Centrum Razumkowa pokazał, że Ukraińcy w większości uważają Zełenskiego za osobę, która nie ma prawie żadnego doświadczenia zawodowego i kompetencji. Oceny pozytywnie nastawionych respondentów są zbliżone do ocen elektoratu Zełenskiego.

   @Ten_od_Hanki: A to się trochę zdziwiłem, bo zdawało mi się że Zełenski dobrze sobie radzi, a jego polityka jest dobrze oceniana przez Ukraińców. Najwyraźniej jednak jest tak tylko w polityce zagranicznej (w szczególności wobec Rosji), a polityka wewnętrzna Ukrainy to zupełnie inna sprawa.

   Poniekąd podobnie jest u nas z PiS-em...
   pokaż całość

   +: Ten_od_Hanki, t......a
  • więcej komentarzy (2)

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (298)

  Ukraina
  Polska dostarczy we wtorek na Ukrainę 650 000 dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi AstraZeneca - powiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Dworczyk powiedział, że Polska do tej pory wysłała szczepionki Pfizer do Australii (1 mln dawek), Hiszpanii (2,4 mln dawek) i Portugalii (0,6 mln). Do Norwegii wysłano 1 milion dawek szczepionki Moderna. Wcześniej rząd Grecji zdecydował się na dostarczenie Ukrainie 100 tys. dawek szczepionki AstraZeneca. Ponadto Ukraina otrzymała 500 000 dawek szczepionki na koronawirusa z Danii
  Źródło

  Obwód Kaliningradzki
  Kaliningrad zajął drugie miejsce w rankingu rosyjskich miast pod względem ilości oddanych mieszkań na osobę. W 2020 roku pojawiło się tu ponad 675 tys. m2. nowej powierzchni mieszkalnej. W przeliczeniu na mieszkańca w Kaliningradzie wybudowano 1,37 m2. Zwraca się uwagę, że miasto zajmuje trzecie miejsce pod względem poziomu podaży nieruchomości mieszkaniowych. Wskaźnik wynosi 33,3 m2 na osobę. Pod względem ilości budowanych mieszkań w wartościach bezwzględnych liderami są Moskwa i Petersburg. W stolicy Rosji w 2020 roku oddano do użytku 4,97 mln m2 mieszkań, w Petersburgu – 3,37 mln m2. Na trzecim miejscu jest Krasnodar, gdzie pojawiło się 1,87 miliona m2 nieruchomości.
  https://realty.ria. ru/20210816/zhile-1745855105.html

  Białoruś
  Kolejna akcja propagandowa reżimu: Państwowy Komitet Graniczny ogłosił nowe "dowody" stosowania przemocy wobec migrantów przez stronę litewską.
  15 i 16 sierpnia białoruscy strażnicy graniczni znaleźli kilka grup migrantów, obywateli Kuby i Indii, na odcinku posterunku granicznego Mołodeczno grupy granicznej w Smorgoniach. „Litewskie siły bezpieczeństwa dotkliwie ich pobiły, a następnie siłą eskortowały do granicy z Białorusią. Wszyscy uchodźcy mają na ciele ślady ciężkich pobić, otarć i otwartych krwawiących ran. Według cudzoziemców Litwini traktowali ich nieludzko, stosując przemoc i tortury” - twierdzi PKG. Obok fakenewsów związanych z sytuacją w Afganistanie, w najbliższych dniach może nastąpić także większy napływ podobnych informacji.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Gitanas Nauseda powiedział, że stosunki z Chinami mogą opierać się tylko na wzajemnym szacunku - w komentarzu po tym, jak Pekin w minionym tygodniu odwołał swojego ambasadora w Wilnie na konsultacje. Nausėda podkreślił, że Litwa popierała politykę „jednych Chin” od nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1991 roku. Wyraził także nadzieję, że Chiny zmienią swoją decyzję w sprawie ambasadora. „Litwa, będąc suwerennym i niepodległym krajem, może swobodnie decydować, z jakimi krajami lub terytoriami rozwija stosunki gospodarcze i kulturalne” – powiedział prezydent.
  Źródło

  Łotwa
  W celu popularyzowania wiedzy społeczeństwa łotewskiego na temat postępowania w sytuacjach kryzysowych, zainteresowania kompleksową obroną narodową i koncepcją „72 godzin”, Ministerstwo Obrony rozpoczyna kampanię informacyjną „Spokojnie, jesteśmy gotowi”. W trakcie kampanii zostaną poruszone kwestie kompleksowej ochrony państwa i ich związku ze zwiększaniem gotowości ludności na odporność w sytuacjach kryzysowych. Każdy obywatel zapraszany jest do sprawdzenia swojej wiedzy w teście przygotowanym specjalnie na potrzeby kampanii, aby dowiedzieć się, które obszary mają obecnie wystarczającą wiedzę, a w których należy ją uzupełnić - 72.sargs.lv . W trakcie kampanii MON będzie zachęcać społeczeństwo do ponownego uczenia się lub odświeżania bazy wiedzy na temat reagowania kryzysowego poprzez testy, lekcje demonstracyjne, eksperymenty społeczne i inne działania, tak aby mogli odpowiednio, racjonalnie i dalekowzrocznie zaplanować swoją przyszłość działania w różnych sytuacjach kryzysowych.
  Źródło

  Estonia
  Prezydent Kersti Kaljualid powiedziała, że „musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy”, aby nieść pomoc tym, którzy są teraz w niebezpieczeństwie, ponieważ pomogli Estonii w Afganistanie, w tym oferując tym osobom azyl. W poniedziałek Kaljualid wydała oświadczenie na temat sytuacji w Afganistanie, w którym powiedziała: "Musimy uczciwie przyznać, że sukces talibów w przejęciu kraju pokazuje boleśnie, że żyliśmy złudzeniami". „Spodziewano się pewnego rodzaju nawrotu – było to jasne zarówno dla sojuszników, jak i przedstawicieli Afganistanu, kiedy odwiedziłam Kabul w kwietniu. Szybkość tego upadku była jednak niespodzianką” – dodała.
  Źródło

  Polecam:

  Słowa zaskoczenia szybkością upadku rządu Afganistanu wielokrotnie przewijały się w ostatnich dniach w relacjach mediów głównego nurtu. Dla tych, którzy przewidzieli taki rozwój wypadków już w momencie przedłużającego się zaangażowania sił USA w Afganistanie, kroki jeszcze administracji Trumpa o wycofaniu się tak z Syrii, jak i porozumienia z Talibami, a później ostatecznej decyzji Bidena, były logicznymi krokami w świetle rosnącej rywalizacji z Chinami i nie stanowiły niespodzianki. Upadek rządu utrzymującego się de facto od lat na sile amerykańskiej, nie mógł, z zaistniałej układance geopolitycznej i po wycofaniu stabilizującego czynnika siły zewnętrznej trwać długo.
  Komentarz autorstwa Michała Mistewicza na łamach naszego portalu czaswschodni.pl.
  Koncepcja upadku Rzymu

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (297)

  Ukraina
  Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow nazwał „oburzającym” wezwanie ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do tych mieszkańców Donbasu, którzy czują się Rosjanami, aby wyjechali do Rosji. „Ostatnie oświadczenia pana Zełenskiego wzywające Rosjan do wyjazdu do Rosji są oburzające”. Oczywiście nie było oburzające to co Ławrow powiedział wczoraj: „Mamy porozumienie o Państwie Związkowym z Białorusią, które obowiązuje od 1999 roku. Zgodnie z tą umową terytorium Państwa Związkowego to terytorium Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej zgodnie z ich ustawodawstwem. Według naszego ustawodawstwa Republika Krymu należy do terytorium Federacji Rosyjskiej i jest częścią Państwa Związkowego wraz z naszymi białoruskimi przyjaciółmi.”
  Źródło
  https://ria. ru/20210812/lavrov-1745486315.html

  Dość itotny i wiele mówiący zabieg Berlina: 20 sierpnia kanclerz Niemiec Angela Merkel złoży oficjalną wizytę w Rosji. Merkel ma spotkać się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem w Moskwie, powiedział Seibert, dodając, że szczegóły obu wizyt zostaną podane do wiadomości publicznej w przyszłym tygodniu. Wcześniej pojawiła się informacja, że 22 sierpnia Merkel przyjedzie do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Oczywiście jednym z głównych tematów negocjacji będzie gazociąg Nord Stream-2.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruś może otrzymać prawie 1 mld euro z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mimo że kraj ten jest już objęty sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, UE, Wielkiej Brytanii i Kanady oraz wezwania do nieudzielania takich środków ze względu na sytuację na Białorusi. Białoruś ma otrzymać 910 mln USD ze specjalnego pakietu odpowiadającego 650 mld USD na wsparcie po pandemii. Fundusze mają zostać udostępnione 23 sierpnia, z łącznym pakietem dla ponad 190 krajów. Jerry Rice, rzecznik funduszu, powiedział, że MFW uważnie monitoruje sytuację w kraju, ale „jak we wszystkich takich przypadkach, MFW kieruje się w swoich działaniach stanowiskiem społeczności międzynarodowej, która nadal utrzymuje kontakty z obecnym rządem”. Kraje takie jak Chiny, Rosja i Iran nadal otrzymują środki z MFW, pomimo krytyki ze strony administracji USA i sankcji wobec nich.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Gitanas Nausėda twierdzi, że zamieszki pod Sejmem w Wilnie zostały wywołane „nie bez pomocy obcych państw”. „(…) było oczywiste, że nie dzieje się to bez pomocy obcych państw” – powiedział w czwartek dla telewizji Delfi szef państwa, komentując zamieszki, które miały miejsce we wtorek w pobliżu Sejmu. "Dodaj do tego zamieszanie w obozie dla migrantów tego samego wieczoru. Można więc naiwnie pomyśleć, że to zbieg okoliczności, ale nie sądzę, żeby to był zbieg okoliczności, a jest to część jakiegoś systemowego, hybrydowego ataku. Myślę, że autorzy tego ataku są wystarczająco jasno określeni, jedyny problem polega na tym, że nawet niektórzy z naszych polityków rządowych są w to zaangażowani i uczestniczą w tym bez oceny wszystkich konsekwencji dla bezpieczeństwa narodowego” – powiedział G. Nausėda.
  Źródło

  Łotwa
  Prawnicy zajmujący się prawami człowieka wyrażają zaniepokojenie, że strategia repatriacyjna Łotwy na granicy z Białorusią może doprowadzić do międzynarodowego potępienia, a nawet problemów prawnych, takich jak roszczenia przeciwko Łotwie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Łotwa, podobnie jak inne kraje, jest zobowiązana na arenie międzynarodowej do indywidualnej oceny prośby każdego migranta, zamiast automatycznego postrzegania i wydalania wszystkich. Agencja ONZ ds. uchodźców zwróciła uwagę na stosunek Łotwy do migrantów i zakaz ubiegania się o status uchodźcy. Jednak w Genewie ocena tego, co się dzieje, jest nadal uzgadniana. Tymczasem Łotewskie Centrum Praw Człowieka wyjaśnia, że możliwość ubiegania się o azyl jest jednym z fundamentów praw człowieka. Ponieważ Łotwa zabrania tego teraz każdemu na całej granicy lądowej z Białorusią, ryzykujemy naruszenie naszych własnych zobowiązań międzynarodowych – Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejskiej Konwencji o Podstawowych Wolnościach, Konwencji dotyczącej Uchodźców i Konwencji przeciwko torturom.
  Źródło

  Estonia
  Kryzys migracyjny wywołany przez białoruskiego przywódcę Aleksandra Łukaszenkę, który niedawno dotknął Litwę, Łotwę i Polskę, powinien być niepokojem dla wszystkich państw w północno-wschodniej Europie i poza nią, powiedziała prezydent Kersti Kaljulaid po spotkaniu ze swoim fińskim przeciwnikiem Sauli Niinistö w Finlandii w czwartek. Prezydent powiedział, że: „Niestabilna sytuacja na Białorusi, hybrydowy atak na Litwę i Łotwę, a na tle tego wszystkiego zakrojone od kilku miesięcy za naszymi granicami zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia Zapad to z pewnością koktajl, który wymaga zwiększonej uwagi wszystkich krajów regionu.”
  Źródło

  Polecam:

  Saga Nord Stream 2 jeszcze się nie skończyła. Choć porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami pozwoliłoby na fizyczne dokończenie tego gazociągu (bezpośrednio łączącego Rosję i Niemcy przez Morze Bałtyckie), jego certyfikacja, a zwłaszcza przyszła eksploatacja z pełną przepustowością, są dalekie od zapewnienia zakończenia tego procesu. W rzeczywistości, nawet w przypadku pozytywnej certyfikacji, gazociąg może być zmuszony do pracy z połową przepustowości w wyniku ostatecznej decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), która ogranicza korzystanie przez Gazprom z lądowego odcinka Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung (OPAL), który łączy do Nord Stream One, do 50 procent.
  Krótki komentarz Margarity Assenovej dla Fundacji Jamestown.
  Co dalej z Nord Stream 2?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (296)

  Ukraina
  Ukraina przesłała do Prokuratury Międzynarodowego Trybunału Karnego kolejną skargę przeciwko Rosji - o przestępstwach Federacji Rosyjskiej przeciwko dziedzictwu kulturowemu na Krymie. Raport zawiera informacje na temat przywłaszczania i niszczenia obiektów dziedzictwa kulturowego na dużą skalę, nieuzasadnionych koniecznością wojskową i dokonywanych nielegalnie i bezcelowo. Dokument dostarcza dowodów na zniszczenie na dużą skalę i zawłaszczenie miejsc dziedzictwa kulturowego: starożytnego miasta Chersonez; historycznego otoczenia stolicy chanów krymskich w Bachczysaraju - Pałac Chana, Chufut-Kale; Krymskie Obserwatorium Astrofizyczne; zabytków w Teodozji; Kościół św. Jana Chrzciciela w Kerczu.
  Źródło

  Z Ukrainy wyjechał transport z ponad 38 tonami pomocy humanitarnej - czyli zwojami drutu kolczastego - na Litwę. Pomoc pomoże wzmocnić ochronę granic Litwy przed nielegalnymi migrantami. To pierwszy z trzech etapów pomocy, którą Ukraina wysyła zgodnie z dekretem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i zarządzeniem gabinetu ministrów.
  Źródło

  Białoruś
  Ciekawostka w zasadzie z gatunku heheszki :) - Rosja obrywa rykoszetem przez akcję Łukaszenki. Dwóch cudzoziemców, którzy przekroczyli nielegalnie granicę, zostanie wydalonych z obwodu kaliningradzkiego. Mężczyźni zostali pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej. Mężczyźni w wieku 27 i 23 lat zostali zatrzymani we wsi Czernyszewskoje, 700 metrów od granicy państwowej. Mieli dwa plecaki z ciepłymi ubraniami i jedzeniem. Obaj nielegalni migranci zostali skazani na grzywny wraz z karą wydalenia z Rosji.
  https://kgd. ru/news/society/item/96435-iz-kaliningradskoj-oblasti-vydvoryat-dvoih-inostrancev-kotoryh-zaderzhali-vozle-gosgranicy

  Litwa
  Anonimowy haker ogłosił na RaidForums, platformie wymiany baz danych wykorzystywanej również przez cyberprzestępców, że będzie sprzedawał ponad 1,6 miliona e-maili i różnych dokumentów skradzionych z litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tymczasem biuro prezydenta Litwy potwierdziło, że skradziono dokumenty, niektóre z nich oznaczone jako „tajne”. Użytkownik forum twierdzi, że dokumenty zawierają „przygotowania do wojny z Białorusią”, w tym „ataku nuklearnego”. Główne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad-2021 mają rozpocząć się we wrześniu, ale według litewskich przedstawicieli obrony, cybernetyczny i informacyjny element ćwiczeń już się rozpoczął.
  Źródło

  Łotwa
  Państwowa Straż Graniczna w środę i czwartek rano na granicy łotewsko-białoruskiej zapobiegła 91 próbom przedostania się na Łotwę - poinformowała Państwowa Straż Graniczna. Wczoraj nikt nie został zatrzymany za nielegalne przekroczenie granicy łotewsko-białoruskiej. Za nielegalne przekroczenie granicy łotewsko-białoruskiej w okresie od 6 do 10 sierpnia zatrzymano łącznie 295 osób, zaś od początku roku zatrzymano łącznie 355 osób.
  Źródło

  Estonia
  Wzrost gospodarczy Estonii przekroczył 5 procent w pierwszym kwartale, podczas gdy analitycy poinformowali, że można spodziewać się w drugim kwartale nawet 10% wzrostu. Ponieważ w pierwszym kwartale obserwowany był silny wzrost i wzrost PKB do wysokiego poziomu, będzie to miało wpływ na pozostałe trzy kwartały, przy czym godna uwagi jest prognoza rocznego wzrostu, powiedział Tõnu Mertsina, główny ekonomista Swedbanku. Te oznaki pokazują, że gospodarka ma potencjał i siłę, by dalej rosnąć w trzecim i czwartym kwartale.
  Źródło

  Polecam:

  9 sierpnia minął rok od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, które rozpoczęły falę masowych protestów antyprezydenckich. Dzięki wsparciu Federacji Rosyjskiej i masowym represjom władzom udało się stłumić opór ludności. Niespotykana do tej pory brutalność reżimu, skala prześladowań, łamanie elementarnych praw człowieka oraz nieracjonalne działania Alaksandra Łukaszenki przyniosły solidarną reakcję Zachodu w postaci sankcji personalnych i sektorowych. Pogłębiająca się samoizolacja Białorusi oraz trudna sytuacja gospodarcza sprzyjają wzrostowi zależności reżimu Łukaszenki od Rosji, co będzie wpływało na przyśpieszenie procesu wchłaniania Białorusi w ramach Państwa Związkowego.
  Analiza IEŚ.
  Białoruś rok po wyborach prezydenckich: próba bilansu

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (295)

  Ukraina
  Większość Ukraińców nie zgadza się z twierdzeniem prezydenta Rosji Władimira Putina, że nie ma podstaw do istnienia narodu ukraińskiego poza narodem rosyjskim - wynika z badania Centrum Razumkowa. W swoim artykule „O historycznej jedności Rosjan i Ukraińców” Putin stwierdził, że „nie było i nie może być żadnych historycznych podstaw dla idei odrębnego narodu ukraińskiego od Rosji, a oddzielenie Ukraińców i Białorusinów jako odrębnych narodów było wynikiem sowieckiej polityki narodowej”. Zgadza się z tym 12,5% obywateli Ukrainy, nie zgadza się 70%, a kolejne 17% jest niezdecydowanych. 52% respondentów na wschodzie kraju (22% zgadza się), 59% i 19% na południu, 74% i 12% w regionie centralnym oraz odpowiednio 90% i 0,4% w regionie zachodnim nie zgadza się z ta teza.
  Źródło

  Rząd zatwierdził Państwowy Program Gospodarczy Gospodarki Wypalonym Paliwem Jądrowym, który przewiduje pełne uruchomienie Centralnego Magazynu do 2025 r. - dzięki czemu Ukraina całkowicie zrezygnuje z magazynowania zużytego paliwa w Rosji. Kluczowym punktem programu jest zakończenie budowy i oddanie do użytku w strefie wyłączonej Centralnego Magazynu Wypalonego Paliwa z Równego, Południowej Ukrainy i Chmielnickiego EJ. Planuje się to zrobić do 2025 roku.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruskie MSZ wycofało wcześniejszą zgodę na mianowanie Julie Fisher ambasadorem USA w Mińsku. Poinformował o tym sekretarz prasowy służby dyplomatycznej Anatolij Głaz. Według sekretarza prasowego, decyzja o wycofaniu zgody na powołanie Fischer został zmuszony przez „zuchwałe i otwarcie wrogich działań ze strony amerykańskiej”. Powiedział, że osiągnięcia poprzedników ze Stanów Zjednoczonych zostały zniszczone „przez działania poszczególnych jego przedstawicieli, które nie mieszczą się w pojęciu dyplomacji i profesjonalizmu”. Według Glaza białoruskie MSZ nie widzi sensu w obecności tak znaczącego personelu amerykańskiej misji dyplomatycznej na Białorusi na tle „działań Waszyngtonu na rzecz ograniczenia współpracy we wszystkich sferach i uduszenia gospodarczego” Białorusi.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Gitanas Nauseda podpisał w środę specjalną ustawę zainicjowaną przez rząd w sprawie budowy ogrodzenia na granicy z Białorusią. Podpisana przez Prezydenta Ustawa o Ustanowieniu Bariery Fizycznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Białorusią upoważnia Rząd do podejmowania w sposób uproszczony decyzji o budowie bariery fizycznej uznanej za obiekt o szczególnym znaczeniu państwowym. Minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė stwierdziła, że prawo pozwala na dwukrotne skrócenie budowy ogrodzenia na granicy.
  Źródło

  Łotwa
  Dodatkowe uprawnienia nadawane w sytuacji zagrożenia pozwalają Państwowej Straży Granicznej we współpracy z innymi służbami w pełni kontrolować sytuację na granicy łotewsko-białoruskiej. Poinformowała o tym minister spraw wewnętrznych Maria Gołubiewa po wizycie na granicy. Łotwa planuje również przyspieszenie budowy łotewsko-białoruskiej infrastruktury granicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oszacowało, że ukończenie niezbudowanej infrastruktury granicznej może kosztować około 30 mln euro.
  Źródło

  Estonia
  Gazprom prowadzi prace konserwacyjne na kilku swoich gazociągach w Europie Zachodniej, a dostawy utrzymywane są z magazynowanego gazu w Austrii, a także w Niemczech. Według obserwatorów rynku gazowego, rosyjskie przerwy "konserwacyjne" są celową strategią mającą na celu uzyskanie od Niemców jak najkorzystniejszych warunków dla gazociągu Nord Stream 2 mając na uwadze zbliżające się W Niemczech wybory. Potrzeby Estonii mogą być w dużym stopniu zaspokojone przez dostawy zarówno z Łotwy, jak i Litwy. Zapotrzebowanie Estonii na gaz ziemny jest zaspokajane poprzez magazyny na Łotwie, a także terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) na Litwie.
  Źródło

  Polecam:

  Fiodor Łukianow, redaktor naczelny periodyku Rossija v Globalnej Politikie, jeden z bardziej szanowanych i wpływowych rosyjskich ekspertów ds. międzynarodowych opublikował artykuł, już którego tytuł (Co powinna zrobić Moskwa aby związek Białorusi z Rosją nie był uzależniony od Łukaszenki) wskazuje, z jakiego rodzaju dylematami zmaga się rosyjska elita strategiczna i jakich rozwiązań poszukuje.
  Jak wyjść z białoruskiego pata? Rosyjska baza wojskowa może być przełomem

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (294)

  Ukraina
  Chargé d'affaires Republiki Białoruś na Ukrainie Cyryl Kamyszew został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z wypowiedziami Aleksandra Łukaszenki na konferencji prasowej 9 sierpnia. Dyplomatę ostrzeżono, że oświadczenie Łukaszenki o gotowości uznania suwerenności Rosji nad tymczasowo okupowanym Krymem ukraińskim jest równoznaczne z współudziałem w zbrodni Kremla przeciwko integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy, z wszelkimi międzynarodowymi konsekwencjami prawnymi z tym związanymi.
  Źródło

  Ukraina nie ma wątpliwości, że wszystkie odpowiedzi i argumenty, które Rosja przedłożyła Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ dzień wcześniej w kontrmemorandum, sąd uzna za bezpodstawne. 9 sierpnia Rosja złożyła kontrmemorandum w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości ONZ w sprawie wszczętej przez Ukrainę w sprawie naruszenia przez Rosję dwóch międzynarodowych konwencji – zakazu finansowania terroryzmu i wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji rasowej. Jest to odpowiedź na memorandum złożone przez Ukrainę 12 czerwca 2018 r., w którym Ukraina twierdzi, że Federacja Rosyjska systematycznie łamie te konwencje.
  Źródło

  Białoruś
  Łukaszenka polecił rządowi opracowanie zestawu środków przeciwko nowym sankcjom, powiedziała sekretarz prasowy prezydenta Natalia Eismont. 9 sierpnia Wielka Brytania, Kanada i Stany Zjednoczone wprowadziły dodatkowe sankcje wobec białoruskiego reżimu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych już zapowiedziało, że podejmie odpowiednie działania odwetowe.
  Źródło

  Litwa
  Niewątpliwie informacja dnia: Chińskie władze zdecydowały o wycofaniu swojego ambasadora na Litwie i zażądały, aby bałtycki kraj wycofał swojego przedstawiciela w Pekinie. To reakcja na otwarcie oficjalnego przedstawicielstwa Tajwanu w europejskim państwie.
  Rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying nazwała otworzenie de facto ambasady nieuznawanego na arenie międzynarodowej Tajwanu na Litwie „błędną decyzją”, którą Wilno powinno „natychmiast naprawić” i „nie iść dalej złą drogą”.
  Źródło

  Łotwa
  Do 10 listopada Łotwa ogłosiła stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Stan wyjątkowy został ogłoszony na czterech przygranicznych obszarach administracyjnych: w regionie Ludza, w obwodzie krasławskim, w regionie Augsdaugava i w mieście Daugavpils. Straż graniczna będzie miała prawo użyć siły fizycznej i specjalnych środków do natychmiastowego powrotu osoby do kraju, z którego nielegalnie przekroczyła granicę państwa.
  W jednostkach Straży Granicznej i innych instytucjach znajdujących się na deklarowanym terytorium nie będą przyjmować wniosków od osób o nadanie statusu uchodźcy lub statusu alternatywnego. Premier Kariņš zaznaczył: „Taką decyzją faktycznie zamykamy granicę między Łotwą a Białorusią i jeśli ktoś próbuje ją przekroczyć nielegalnie, to osoba ta jest uprzejmie ale zdecydowanie zawracana na terytorium, z którego przybyła.
  Źródło

  Estonia
  Jeden z rzeczników Policji i Straży Granicznej (PPA) pracujący na granicy estońsko-łotewskiej w Valga twierdzi, że napływ migrantów z Białorusi na Litwę, a także z Łotwy, nie jest obecnie powodem do niepokoju w Estonii. Nielegalni migranci zatrzymani na granicy nie zostaną na tym etapie odesłani, powiedział Rene Lipping, szef operacji terenowych grupy patrolowej Valga, określając obecną sytuację graniczną w Estonii jako „spokojną”.
  Źródło

  Polecam:

  Sytuacja międzynarodowa zarówno wywołała trwający na Białorusi – przynajmniej w opinii niektórych obserwatorów – kryzys, jak i nadal ma wpływ na jego ewolucję. Według szefa białoruskiego KGB Iwana Tertla, wiece protestów przeciwko oficjalnym wynikom wyborów prezydenckich w sierpniu–wrześniu 2020 r. zostały wyraźnie wywołane z zewnątrz. Podobno były zastępca asystenta sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Michael Carpenter, który jest bliski prezydentowi USA Josephowi Bidenowi, był głównodowodzącym całej operacji soft power, w którą zaangażowani byli również polscy i litewscy pośrednicy oraz agenci wpływów na Białorusi. Artykuł Grigorija Ioffe dla Fundacji Jamestown.
  Rok później: międzynarodowy wymiar białoruskiego kryzysu politycznego

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (293)

  Ukraina
  Podczas dzisiejszej konfeerencji prasowej, Łukaszenka oświadczył, że nie zamierza nakładać sankcji na Ukrainę, ale jeśli zechce, on i jego przyjaciel, prezydent Rosji Władimir Putin, mogą bardzo szybko rzucić Ukrainę na kolana. "Przestalibyśmy dostarczać ci paliwo i gaz, a jutro na widłach ponieślibyście i Zełenskiego i wszystkich innych".
  Źródło

  Armia rosyjska rozpoczyna tydzień zakrojonych na szeroką skalę batalionowych ćwiczeń taktycznych w południowej Rosji, a także na tymczasowo okupowanym Krymie, Osetii Północnej, Abchazji i Armenii. „Etap dwustronnych batalionowych ćwiczeń taktycznych i specjalnych odbędzie się w okresie od 9 sierpnia do 15 września br. Ponadto w jeden plan operacyjny będą zaangażowane siły armii, transportu, samolotów szturmowych i taktycznych, a także jednostki i formacje, w tym okręty Floty Czarnomorskiej i Flotylli Kaspijskiej ”- czytamy w oświadczeniu MON. Ćwiczenia odbędą się na 20 poligonach zlokalizowanych w obwodach astrachańskim i rostowskim, w Stawropolu i Kubaniu, w Adygei, Dagestanie, Osetii Północnej, Czeczenii, w rosyjskich bazach wojskowych w Armenii, a także na czasowo okupowanym Krymie , Abchazji i południe. Warto zauważyć, że data końcowa zazębia się z ćwiczeniami "Zapad 2021" i wpisuje się w zasady koncepcji Gierasimowa.
  Źródło

  Białoruś
  via TT Tadeusza Giczana: Krótki wątek na temat prawdopodobnie najbardziej udanego cyberataku w historii jakiegokolwiek państwa narodowego, przeprowadzonego przez grupę o nazwie „Białoruscy Cyberpartyzanci”. W zeszłym miesiącu włamali się na serwery białoruskiej policji i MSW. Najpierw pobrali całą bazę danych, która zawiera wszystkie dane osobowe każdego obywatela Białorusi, w tym zdjęcia paszportowe, adres domowy, miejsce pracy (w tym osoby z ograniczonym dostępem, które pracują w KGB i innych służbach specjalnych). Pobrali również historię połączeń alarmowych z ostatnich 10 lat, która zawiera wszystkie dane osobowe zwolenników reżimu, którzy zgłaszali swoich współpracowników i sąsiadów za noszenie biało-czerwono-białych kolorów i podobne „przestępstwa”. Cyber-partyzanci włamali się do całej policyjnej bazy danych i uzyskali dostęp do kamer (na posterunkach policji, w więzieniach, a nawet policyjnych dronach), zastrzeżonych informacji o historii pracy każdego policjanta (ich sprawach, popełnionych przestępstwach itp.). Pobrali wszystkie dane tak zwanego plutonu IT, który prowadzi proreżimowe kanały telegramowe i publikuje filmy z tortur i inne szokujące treści. Cyber-partyzanci uzyskali nawet dostęp do kamer na swoich komputerach i filmowali ich w pracy. A co chyba najważniejsze, uzyskali dostęp do terabajtów podsłuchiwanych rozmów telefonicznych przeciwników reżimu, a także jego popleczników.
  Źródło

  Litwa
  Mińsk jest gotowy do wznowienia dialogu z Wilnem, ale bez żadnych warunków wstępnych - powiedział Łukaszenka. „Jeśli chcecie, rozpocznijmy dialog na pewnym poziomie, ale bez żadnych warunków wstępnych - powiedział Łukaszenka. Jeśli chodzi o sankcje, Łukaszenka powiedział, że Białoruś będzie dostarczać nawozy do Chin Północną Drogą Morską w przypadku przerwania tranzytu przez porty litewskie. Według Łukaszenki, Litwa strzeliła już sobie w stopę, kiedy zaczęła sprzeciwiać się budowie elektrowni w Ostrowcu i odmówiła jej wspólnej eksploatacji poprzez zakup energii elektrycznej. Teraz litewscy politycy przygotowują się do strzału w głowę – powiedział.
  Źródło

  Łotwa
  W sumie 214 osób zostało zatrzymanych za nielegalne przekroczenie granicy łotewsko-białoruskiej w ciągu ostatnich czterech dni, poinformowała łotewska Państwowa Straż Graniczna. Obecnie Państwowa Straż Graniczna działa w podwyższonej gotowości do reagowania i zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granicy łotewskiej. W tym roku za nielegalne przekroczenie granicy łotewsko-białoruskiej zatrzymano łącznie 269 osób. Zatrzymani to głównie obywatele Iraku.
  Źródło

  Estonia
  Zarząd Policji i Straży Granicznej (PPA) schwytał mężczyznę, który dostał się do Estonii płynąc przez rzekę Narwę. Osoba ta ubiegała się o azyl, po tym jak władze w jego ojczystym kraju, Turkmenistanie, umieściły go na międzynarodowej liście poszukiwanych kilka lat temu. Po zatrzymaniu przez PPA, zatrzymany został zabrany do komendę policji, gdzie otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu do Estonii, a kilka godzin później został przekazany władzom rosyjskim.
  Źródło

  Polecam:

  Amerykański think tank RAND opublikował w czerwcu raport na temat wojskowych aspektów rywalizacji Stanów Zjednoczonych i państw NATO z Federacją Rosyjską, która, przypomnijmy, w przyjętej w 2018 roku nowej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa określona została mianem rywala strategicznego (wraz z Chinami).
  Słabość NATO na Wschodzie zachęca Moskwę do agresji

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (292)

  Ukraina
  Warta odnotowania chwila: być może na dobre, po 30 latach, kolejny kraj odchodzi z dotychczasowej przestrzeni postsowieckiej. Na dzisiejszym posiedzeniu, mołdawski parlament zatwierdził nowy rząd na czele z Natalią Gavrilicą. Na skład nowego gabinetu, na czele którego stanie wiceszefowa rządzącej partii "Akcja i Solidarność" (PAS) Natalia Gawrilica, zagłosowało 61 deputowanych - wszyscy z PAS. Posłowie Bloku Komunistów i Socjalistów oraz Partii Szor nie głosowali.
  Źródło
  Program rządu
  Skład nowego rządu

  Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba: Dzisiaj otrzymaliśmy kolejne potwierdzenie: +1 prezydent przyjedzie do Kijowa na szczyt założycielski platformy krymskiej. Łączna liczba uczestników wzrosła do 33. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Emine Japarowa powiedziała, że Ukraina oczekuje przedstawicieli co najmniej 40 krajów. Według niej Ukraina czeka na oficjalne potwierdzenie udziału w szczycie z 10 kolejnych krajów.
  Źródło

  Białoruś
  Wczoraj, 5 sierpnia, na granicy z Białorusią funkcjonariusze SG zatrzymali 71 cudzoziemców. Wszyscy przekroczyli granicę nielegalnie, jak podała centrala polskiej Straży Granicznej. Migranci (23 mężczyzn, 15 kobiet i 33 nieletnich) nie mieli przy sobie dokumentów, ale prawdopodobnie byli obywatelami Afganistanu, poinformował podlaski oddział SG.
  Źródło

  Litwa
  Premier Republiki Litewskiej Ingrida Šimonytė i premier RP Mateusz Morawiecki wydali wspólne oświadczenie potępiające wojnę hybrydową rozpoczętą przez białoruski reżim przeciwko UE i wzywające UE do zdecydowanej odpowiedzi, w tym wprowadzenia sankcji. „Potępiamy reżim Łukaszenki za przekształcenie nielegalnej migracji w broń wymierzoną w UE i jej poszczególne państwa członkowskie w celu wywierania presji politycznej. To po raz kolejny pokazuje cynizm białoruskiego reżimu i wzywa do pilnej reakcji i wspólnych działań UE w celu rozwiązania tego wyzwania dla bezpieczeństwa” – powiedzieli we wspólnym oświadczeniu premierzy. „Apelujemy do Komisji Europejskiej, Frontexu, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), wszystkich państw członkowskich UE i naszych partnerów spoza UE o zapewnienie politycznego i praktycznego wsparcia w sprostaniu temu wyzwaniu. Sytuacja na wschodniej granicy UE nie wykazuje oznak poprawy, a liczba osób nielegalnie przekraczających granicę z Białorusią stale rośnie do kilkuset dziennie. W obliczu tak bezprecedensowej sytuacji w naszym regionie Litwa i Polska wzywają UE i jej państwa członkowskie do kontynuowania i wzmacniania pilnego wsparcia dyplomatycznego, finansowego i technicznego dla Litwy w zwalczaniu skutków zbrodniczych działań reżimu Łukaszenki.
  Źródło

  Łotwa
  W ostatnich dniach na granicy łotewsko-białoruskiej wykryto kolejne trzy przypadki nielegalnego przekroczenia granicy. Łącznie 28 Irakijczyków zostało zatrzymanych za umyślne nielegalne przekroczenie granicy państwowej - poinformowała Państwowa Straż Graniczna.
  W środę 4 sierpnia straż graniczna Oddziału Straży Granicznej Silene przy administracji w Dyneburgu zatrzymała 12 osób (obywateli Iraku), które wcześniej nielegalnie przekroczyły granicę państwową podczas prowadzenia nadzoru granicznego w gminie Skrudaliena. Dwa kolejne przypadki nielegalnego przekroczenia granicy wykryto w czwartek, 5 sierpnia. Mianowicie, po sprawdzeniu informacji przekazanych przez miejscową ludność, czterech obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę państwa, zostało zatrzymanych w gminie Skrudaliena na przystanku autobusowym „Vārpene”. Kolejnych 12 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę państwową wzdłuż Dźwiny, płynąc w nadmuchiwanej łodzi, zostało zatrzymanych w gminie Piedruja w pobliżu wsi Lupandi. We wszystkich przypadkach przeciwko grupie osób wszczęto postępowanie karne o umyślne nielegalne przekroczenie granicy państwowej.
  Źródło

  Estonia
  Rząd nie będzie omawiał ewentualnego wniosku o pomoc z Litwy w celu relokacji migrantów, którzy przybyli tam z Białorusi, dopóki nie otrzyma formalnego wniosku. „Na dzień dzisiejszy Litwa nie złożyła żadnego wniosku o relokację migrantów, którzy przybyli na Litwę w ramach ataku hybrydowego, a rząd omówi to po przyjęciu takiego wniosku” – powiedziała rzeczniczka rządu Mariann Sudakov. Sudakow powiedziała, że Estonia skupia się obecnie również na pomocy Litwie w radzeniu sobie z samym kryzysem. „Jednak Estonia jest również gotowa pomóc, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie dla jej bezpieczeństwa. Zarząd Policji i Straży Granicznej (PPA) jest przygotowany do radzenia sobie z masową imigracją” – potwierdził rzecznik rządu. Szczegółami ewentualnego umieszczenia migrantów w Estonii zajmie się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
  Źródło

  Polecam:

  Od lutego 2014 roku ukraiński Półwysep Krymski znajduje się pod okupacją rosyjską. Kreml początkowo usiłował usprawiedliwić swoją militarną agresję poprzez inscenizację referendum, ale społeczność międzynarodowa nie dała się nabrać. Zamiast tego praktycznie każdy kraj na świecie, z wyjątkiem samej Rosji i nielicznych pozostałych sojuszników Moskwy, nadal uznaje Krym za integralną część Ukrainy. Artykuł autorstwa Ołeksija Reznikowa, wicepremiera Ukrainy ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych.
  Czas przypomnieć Rosji, że Krym to Ukraina

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawi mnie często widoczna współpraca Mołdawii z Ukrainą. Zastanawiam się jakie mogą być jej źródła i jak widzi Ukrainę ten mniejszy kraj. Czy przyczyną współpracy jest Nadniestrze i wspólne interesy przeciw Rosji czy też może jakaś niechęć Mołdawian do Rumunów forsujących powrót Mołdawii do macierzy ( słyszałem że sami Mołdawianie są w tej kwestii podzieleni). Przed wojną w Donbasie Ukraina była mało pomocna dla Mołdawian. Mimo braku jawnego wsparcia dla Nadniestrza nie pokusili się na izolację Nadniestrza od rosyjskich wojsk. Jak zaczęła się wojna z Rosją w 2014 to już Ukraińcy blokowali rotacje żołnierzy rosyjskich do Nadniestrza. Mołdawia natomiast użyczyła część swojego terytorium aby Ukraina mogła mieć tymczasową trasę na Besarabię, gdzie prowadzi tylko dwie drogi jeśli się nie mylę i to obszar odcięty od reszty Ukrainy
  Czy ktoś zna jakąś dobrą książkę na dany temat?

  #moldawia #ukraina #aryoconcent
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (291)

  Ukraina
  Prawdopodobieństwo przystąpienia Ukrainy, Mołdawii i Gruzji do Unii Europejskiej jest tak małe, że „nie dożyjemy tego momentu” - powiedział Władimir Czyżow, stały przedstawiciel Rosji przy UE. Zwrócił uwagę na fakt, że „Związek Trzech” (Ukraina, Moołdawia i Gruzja) „pojawiło się na tle, jeśli nie porażki, to na pewno głębokiego kryzysu polityki Partnerstwa Wschodniego”. „Jest jasne, że prawdopodobnie rok lub sześć miesięcy temu to trio też by nie powstało. Ale ostatnio w Mołdawii odbyły się najpierw wybory prezydenckie, a potem parlamentarne i kierunek polityki Kiszyniowa uległ pewnej zmianie” - powiedział dyplomata, wyrażając opinię, że "pojawienie się tego trio nie wzbudziło zbytniego entuzjazmu w samej UE".
  Źródło

  Prokuratura Generalna podjęła decyzję o odtajnieniu materiałów sprawy karnej dotyczącej organizacji i prowadzenia działań wojennych w obwodzie iłowajskim w 2014 r. Śledztwo w sprawie tragedii bitwy pod Iłowajskiem toczy się w dwóch kierunkach: organizacji inwazji Federacji Rosyjskiej i rozbicia ukraińskiego wojska; sprawdzenie ewentualnych zaniedbań kierownictwa operacji antyterrorystycznej. Według prokurator Wenediktowej śledczy przesłuchali już ponad 900 świadków, zbadali ponad 1600 dokumentów. Postępowanie karne obejmuje 300 tomów, z których 70 zaklasyfikowano jako zastrzeżone. Prokuratura zdecydowała jednak o odtajnieniu akt sprawy.
  Źródło

  Białoruś
  Łukaszenka powiedział, że konfrontacja jest w centrum polityki władz ukraińskich, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla Białorusi. „W tym kontekście bardzo ważne jest wysłuchanie Waszego punktu widzenia na stanowisko naszej bratniej Ukrainy” – zwrócił się Łukaszenka do obecnych. Chodzi też o to, co dzieje się w całym kraju, a przede wszystkim o politykę bloku NATO – dodał. Przy okazji pojawiło się więcej szczegółów na temat dzisiejszego nakazu Łukaszenki uszczelnienia granic z UE/Litwą: 1) żaden nielegalny migrant, który przybył na Litwę z Białorusi, nie powinien zostać wpuszczony z powrotem; 2) należy skupić się na całym obwodzie granic z UE/Litwą, w tym na konwencjonalnych punktach granicznych 3) W operacji weźmie udział nie tylko białoruska straż graniczna, ale także MSW i Ministerstwa Obrony, czyli policja i wojsko. Środki te mogą prowadzić do pewnego stopnia militaryzacji granic z Litwą/UE.
  Źródło

  Litwa
  "Po oświadczeniu, że zamyka granice państwowe, miński reżim próbuje wykorzystać migrantów podróżujących nielegalnie z Białorusi na Litwę jako zakładników. W swoich niedawnych oświadczeniach białoruski reżim dąży do wywołania napięć i wykorzystania przysłanych przez siebie nielegalnych migrantów jako zakładników do eskalacji sytuacji” – poinformowała Kancelaria prezydenta Gitanasa Nausedy.
  Źródło

  Łotwa
  Obecnie nie można wykluczyć ewentualnych prób kontrolowania lub wpływania przez Białoruś na działalność związanych z opozycją obywateli Białorusi na Łotwie - przyznała Państwowa Służba Bezpieczeństwa (SLS). Już w ubiegłym roku łotewskie służby specjalne ostrzegały w swoich publicznych raportach, że zwiększy się działalność Białoruskiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB), który gromadzi informacje o społeczności białoruskiej i Białorusinach, którzy przenieśli się na Łotwę z powodu represji reżimu. W tym tygodniu SLS przyznało agencji LETA, że służba, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ocenia wpływ zachodzących na Białorusi procesów politycznych i społecznych na bezpieczeństwo wewnętrzne Łotwy. Minister spraw wewnętrznych Marija Gołubiewa oświadczyła, że obecnie nic nie wskazuje na to, że osoby z białoruskiej opozycji ubiegające się o azyl na Łotwie są w większym stopniu zagrożone.
  Źródło

  Estonia
  Minister spraw wewnętrznych Kristian Jaani powiedział, że chociaż Estonia odnotowała w tym roku tylko trzy nielegalne przekroczenia granicy, Zarząd Policji i Straży Granicznej (PPA) jest gotowy do prób masowych przejść granicznych. Straż graniczna jest uprawniona do użycia siły wobec osób nielegalnie przekraczających granicę. „Jeśli dana osoba nie zważa na ostrzeżenia słowne, mamy prawo użyć siły i przymusu”. Minister spraw wewnętrznych dodał, że funkcjonariusze straży granicznej mogą korzystać ze specjalnego sprzętu, takiego jak broń palna, pałki czy paralizatory, których użycie reguluje ustawa o egzekwowaniu prawa.
  Źródło

  Polecam:

  Materiał YT (4 min): W ostatnich latach Rosja rozszerzyła swoje zagraniczne wykorzystanie prywatnych firm wojskowych (PMC) (np: Grupa Wagnera) w celu zwiększenia swoich wpływów za pomocą nielegalnych środków, gwarantując bardziej merytoryczną i skoordynowaną reakcję ze strony Stanów Zjednoczonych i ich partnerów. W tym odcinku High Resolution Seth G. Jones z CSIS i Joseph S. Bermudez Jr. omawiają ten rosnący trend, w tym dowody ze zdjęć satelitarnych rosyjskich baz PMC. A poniżej link do całego obszernego raportu w tej sprawie.
  Rosyjskie prywatne firmy wojskowe
  Raport

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (290)

  Ukraina
  Ukraina złożyła formalny wniosek o przystąpienie do Centrum Cyberobrony NATO z siedzibą w Tallinie. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zauważyła, że zaangażowanie Ukrainy w CCDCOE może być ważnym krokiem w kierunku pełnego członkostwa w NATO. Centrum posiada akredytację NATO – bez formalnej części struktury dowodzenia ma ogromny wpływ na działania Sojuszu w zakresie cyberbezpieczeństwa. Centrum zostało założone przez siedem krajów, a dziś liczy 20 członków - 17 członków NATO i 3 kraje partnerskie.
  Źródło

  Prezydent Wołodymyr Zełenski polecił Służbie Bezpieczeństwa i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych zbadanie wszystkich zagrożeń i zapewnienie bezwarunkowej ochrony obywatelom Białorusi, którzy przybyli na Ukrainę w ciągu ostatniego roku i którzy mogą spotkać się z przemocą w związku z ich działalnością polityczną lub publiczną. Decyzja ta została podjęta w związku z otrzymaniem przez organy ścigania informacji o możliwych zagrożeniach dla wielu białoruskich działaczy, a także w związku z tragiczną śmiercią Witalija Sziszowa - działacza politycznego z Białorusi mieszkającego na Ukrainie.
  Źródło

  Białoruś
  Jeżeli są jakieś szczyty bezczelności, to białoruski reżim jest na czele: "Stowarzyszenie społeczne" „Belaja Rus” przeprowadziło akcję protestacyjną przed ambasadą Litwy na Białorusi w związku ze śmiercią irackiego migranta. Zdjęcia pikiety pojawiły się na oficjalnym kanale Telegramu Belaya Rusi z tekstem: „Pierwsza ofiara litewskich okrucieństw. Nie zapomnimy, nie wybaczymy! Pikieta pamięci i protest pod budynkiem Ambasady Litwy w Mińsku. Uczestnicy pikiety trzymają plakaty z napisami „Litewscy przestępcy – zabójcy demokracji”, „Stop przemocy wobec uchodźców”. Warto wspomnieć, że hasło „Nie zapomnimy, nie wybaczymy” było często używane podczas protestów przeciwko przemocy sił bezpieczeństwa. Do tego doszła też informacja, że Łukaszenka zarządził śledztwo w sprawie okoliczności śmierci Irakijczyka, który rzekomo został znaleziony na granicy białorusko-litewskiej.
  Źródło
  Źródło
  Źródło

  Litwa
  Państwowa Straż Graniczna (SBGS) podkreśla, że w żadnym wypadku litewscy urzędnicy nie przekroczyli swoich uprawnień na granicy z Białorusią. poinformował SBGS w środę po tym, jak reżim w Mińsku poinformował o grupie rannych Irakijczyków znalezionych na terytorium Białorusi w pobliżu granicy z Litwą. Litewski minister obrony Arvydas Anauskas uważa dzisiejsze doniesienia o śmierci młodego Irakijczyka na granicy za prowokację Mińska. Pisał o tym na swoim Facebooku. „Wydaje się, że sytuacja była wcześniej wykreowana i takich komunikatów będzie więcej… Litwa nie przyczyniła się i nie będzie odpowiedzialna za prowokacje władz białoruskich, w które zamieszani są Irakijczycy lub obywatele innych krajów ” – napisał. Dziś rano państwowa agencja BelTA, powołując się na Państwowy Komitet Graniczny, poinformowała, że na granicy w pobliżu przejścia granicznego znaleziono mężczyznę o niesłowiańskim wyglądzie w ciężkim stanie. Niestety zmarł, mimo że straż graniczna próbowała udzielić mu pierwszej pomocy.
  Źródło

  Łotwa
  Wraz ze wzrostem napływu nielegalnych migrantów do granicy białorusko-litewskiej Łotwa będzie również aktywniej wzmacniać swoją wschodnią granicę. Premier zgodził się z ministrami spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych. Planowana jest budowa ogrodzenia na granicy łotewsko-białoruskiej, a także wzmocnienie patroli. Nie wiadomo jeszcze, ile to będzie kosztować. Na razie sytuacja na granicy łotewsko-białoruskiej i łotewsko-rosyjskiej jest stosunkowo spokojna – zaznaczył premier Kariņš. W konsekwencji nie ma powodu, aby ogłaszać stan wyjątkowy na granicy wschodniej. Jednocześnie Narodowe Siły Zbrojne (NAF) zwiększą wsparcie dla Państwowej Straży Granicznej na granicy białoruskiej. Ile pieniędzy z budżetu państwa potrzeba na budowę infrastruktury na granicy łotewsko-białoruskiej, poznamy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, kiedy Gabinet Ministrów dokona przeglądu raportu informacyjnego MSW.
  Źródło

  Estonia
  Minister spraw wewnętrznych Kristian Jaani i minister administracji publicznej Jaak Aab potwierdzili, że Estonia jest dobrze przygotowana na potencjalną sytuację migracyjną i opracowała plany działania odpowiadające poziomom zagrożeń. Jaani powiedział, że Zarząd Policji i Straży Granicznej (PPA) przygotował trzy odrębne plany działania, które zostaną wdrożone w zależności od poziomu kryzysu na granicy. „Ja też przekazałem rządowi te plany działania i rząd zgodził się w zasadzie, że jeśli te scenariusze muszą być zrealizowane, to jest na to finansowanie, bo na pewno potrzebujemy więcej środków, jeśli trzeba będzie np. zamknąć granicę” powiedział Jaani. Rozbudowa infrastruktury przy granicy południowo-wschodniej obejmie 115 kilometrów, ponieważ większość granicy znajduje się na akwenach wodnych, które stanowią naturalną barierę. Linia graniczna południowo-wschodniej Estonii jest w większości oczyszczona z zarośli, ustawiono estońskie słupy graniczne, a budowa trwa od około roku. Na nowej granicy zostanie również wdrożony system nadzoru, strażnicy graniczni będą również czuwać, aby reagować na wszelkie możliwe sytuacje.
  Źródło

  Polecam:

  Wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Josepha Bidena wygłoszone w Biurze Dyrektora Wywiadu Narodowego w zeszłym tygodniu (27 lipca) wywarły w Moskwie silne, ale ambiwalentne wrażenie. Jego ostrzeżenie dotyczące rosyjskiej dezinformacji i ingerencji w wybory w 2022 r. w USA zostało odparte zwykłymi zaprzeczeniami. Zamiast tego najbardziej emocjonalne protesty pojawiły się w odpowiedzi na twierdzenie Bidena, że jego rosyjski odpowiednik Władimir Putin jest niebezpieczny, ponieważ kieruje słabą gospodarką. Rosja szczyci się „bronią jądrową i szybami naftowymi i niczym więcej” – przekonywał.
  Artykuł Pawła Bajewa na łamach Fundacji Jamestown.
  Paranoja Putina, coś więcej niż broń jądrowa i ropa, czynią Rosję niebezpieczną

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (289)

  Ukraina
  Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba zareagował na śmierć białoruskiego aktywisty Witalija Sziszowa, obiecując, że Ukraina zrobi wszystko, aby ujawnić „całą prawdę” o tej tragicznej śmierci. Natomiast szef wydziału śledczego organizacji dziennikarzy śledczych Bellingcat Christo Grozew poinformował, że grupa śledcza Bellingcat przekieruje prawie wszystkie swoje zasoby na zbadanie śmierci Witalija Sziszowa. Dziennikarz przyznał, że od kilku dni pracuje nad informacjami o funkcjonariuszach FSB, którzy przybyli na Ukrainę i byli wprowadzani do białoruskiej diaspory. Uważa taki zbieg okoliczności za podejrzany.
  Źródło

  Podczas ćwiczeń Zapad 2021 w Obwodzie Kaliningradzkim będzie ćwiczyć jako jedna jednostka, niedawno utworzona 34 Dywizja Lotnictwa Mieszanego Floty Bałtyckiej. Na uzbrojeniu jednostki znajdują się myśliwce, samoloty szturmowe, jak i śmigłowce szturmowe, pokładowe i transportowe, jak też, co istotne z punktu widzenia ewentualnych incydentów granicznych, także BSL, ciężkie drony „Forpost” o długim czasie lotu i małe „Orlan-10”. Ćwiczenia mają obejmować operacje nawodne i naziemne.
  https://iz. ru/1201622/anton-lavrov-aleksei-ramm/vozdushnaia-podmoga-kaliningradskuiu-aviagruppu-zhdet-bolshaia-proverka

  Natalia Gavrilița, desygnowana na urząd premiera Mołdawii przez prezydent Maię Sandu, złożyła dziś w sekretariacie Parlamentu akta nowego rządu. Zawiera program rządzenia i listę członków nowego gabinetu. Wśród proponowanych ministrów są obecni doradcy prezydenta i posłowie Partii Działania i Solidarności (PAS).
  Źródło

  Białoruś
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy opublikowało we wtorek wideo, pokazujące prawdopodobnie białoruskich strażników granicznych w pojazdach kierujących migrantów przez granicę.„Mamy prawdopodobnie dowód na to, że białoruscy urzędnicy biorą udział w organizacji nielegalnej migracji” – napisała minister we wpisie na Facebooku. Nagranie zostało zarejestrowane przez helikopter obsługiwany przez Frontex, unijną agencję straży granicznej, która wysłała na Litwę dziesiątki funkcjonariuszy ze sprzętem w czasie kryzysu migracyjnego.
  Źródło

  Litwa
  Litewska straż graniczna zatrzymała wczoraj w nocy około 180 migrantów na granicy z Białorusią i nakazała ich powrót na Białoruś, poinformowali we wtorek litewscy urzędnicy. W niektórych miejscach straż graniczna była wspomagana przez żandarmerię. Litewska minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaite podpisała w poniedziałek rozporządzenie zezwalające straży granicznej na odsyłanie nielegalnych migrantów na Białoruś do przejść granicznych lub misji dyplomatycznych. „Osoby, które świadomie próbują przekroczyć granicę państwową w niedozwolonych miejscach, należy uznać za osoby, które zamierzają popełnić przestępstwo przekraczając nielegalnie granicę” – podkreśliła Bilotaite.
  Źródło

  Łotwa
  Frakcja Saeimy ze Związku Narodowego (NA) uzgodniła dziś z minister spraw wewnętrznych Mariją Golubevą (AP) konieczność ogłoszenia stanu wyjątkowego na granicy. Podczas spotkania udało się uzgodnić konieczność ogłoszenia stanu wyjątkowego na granicy. NA zauważyła, że otworzyłoby to możliwości szybszej budowy bariery fizycznej na granicy, która została opóźniona w ostatnich latach, ale teraz byłaby istotną barierą dla migrantów. Uczestnicy rozmowy zgodzili się również, że oprócz przyspieszonej budowy fizycznej granicy należy zlikwidować różne bariery regulacyjne, a także stworzyć zmiany w prawie karnym, przewidujące większą odpowiedzialność za organizatorów i uczestników handlu ludźmi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że obecnie przygotowywanych jest szereg aktów prawnych oraz oszacowano niezbędne środki finansowe na budowę infrastruktury w celu przyspieszenia budowy granicy zgodnie z zaleceniami Państwowej Izby Kontroli.
  Źródło

  Estonia
  Rosja ma zamiar wydalić kolejnego estońskiego dyplomatę, w reakcji po wydaleniu rosyjskiego dyplomaty z Estonii w połowie lipca. Ten ostatni został odesłany w wyniku odesłania przez Rosję estońskiego dyplomaty z Sankt Petersburga tydzień wcześniej. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało ambasadora Estonii w Moskwie Margusa Laidre, aby poinformował go, że estoński dyplomata musi opuścić kraj w ciągu najbliższych kilku dni, podała we wtorek rosyjska agencja prasowa Interfax. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii powiedziało ERR, że wydalenie estońskiego dyplomaty jest niefortunnym krokiem i nie sprzyja stosunkom dyplomatycznym między obydwoma krajami. „Dokładnie rozważamy nasze własne działania następcze” – powiedział we wtorek rzecznik MSZ.
  Źródło

  Polecam:

  Od czasu rozpadu Związku Radzieckiego w listopadzie 1991 r. obszar rozciągający się od Europy Środkowej po Azję Środkową jest powszechnie określany jako „przestrzeń postsowiecka”. Etykieta zawsze była problematyczna – a 30 lat po jej wprowadzeniu nadszedł czas, aby przejść na emeryturę. Termin ten w sposób mylący sugeruje pewien stopień spójności politycznej, społecznej i ekonomicznej pomiędzy różnymi krajami, w tym moją Ukrainą. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że jego użycie zachęca decydentów politycznych i społeczeństwa spoza tej geografii do postrzegania krajów w tym obszarze przez jedną soczewkę.
  Warty przeczytania artykuł ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleby na łamach Foreign Affairs.
  Ukraina jest częścią Zachodu

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   @Ten_od_Hanki: temat przerzucania nielegalnych imigrantów na granicy BY-LT przez służby Białorusi powinien być mocno nagłaśniany. Przecież to jest nie do pomyślenia że oni coś takiego robią i nie ponoszą konsekwencji. Zaraz jeszcze zaczną biadolić o "biednych migrantach" gnębionych przez bezlitosnych litewskich i europejskich pograniczników, ignorując fakt że sami powodują tą sytuację

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (288)

  Ukraina
  Szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszilin wykluczył możliwość oddania Donbasu i Krymu pod kontrolę Kijowa. „Powrót już nie jest możliwy w żadnych okolicznościach. Po zamachu stanu w 2014 roku to nie jest nawet ta sama Ukraina. To jest coś innego – jakiś inny byt, który nie pozwala jej istnieć jako jednolita przestrzeń państwowa. Teraz widzimy ruch w zupełnie innym kierunku – degradacji i dezintegracji” – powiedział Puszilin. W źrodle link do całego wywiadu.
  https://ria. ru/20210802/pushilin-1743960307.html

  W piątek 30 lipca prezydent Mołdawii Maia Sandu podpisała dekret o nominacji Natalii Gavrilicy na stanowisko premiera.
  Podpisanie dokumentu nastąpiło po konsultacjach głowy państwa z partiami parlamentarnymi. SKład nowego rządu spodziewany jest jeszcze w tym tygodniu.
  Źródło

  Pogoda, jakby sama mówi za siebie - informacja nieistotna, ale znaczenie ma dość fortunne. Lipiec stał się najcieplejszym w całej historii obserwacji na terenie obwodu kaliningradzkiego. Średnia miesięczna temperatura wynosiła 21,3 °C. Te same wskaźniki odnotowano w 1914 roku.
  W 2006 i 2010 r. było to tylko o 0,1°C mniej. Jednocześnie norma na lipiec w obwodzie kaliningradzkim nie przekracza 18,5°C.
  https://kgd. ru/news/society/item/96298-iyul-stal-samym-tjoplym-na-territorii-kaliningradskoj-oblasti-s-1914-goda

  Białoruś
  Na związek między czwartkową wypowiedzią Łukaszenki na temat białoruskich sportowców, a wczorajszą nerwową reakcją trenerów i przedstawicieli reprezentacji na IO w Tokio, w sprawie Krysciny Cimanouskiej, wskazuje Andrzej Widera w artykule "Łukaszenka a sprawa Cimanouskiej". Jak wiadomo, Cimanouska otzrymała już wizę humanitarną do Polski, gdzie ma połączyć się ze swoim mężem, który wczoraj przyjechał do Kijowa.
  Źródło

  Litwa
  To brzmi jak ponury żart, ale mimo wizyty ministra SZ Litwy Landsbergisa w Bagdadzie, a potem rewizyty irackich ekspertów na Litwie (a może za ich przyczyną), narodowy przewoźnik Iraku Iraqi Airways, postanowił zwiększyć ilość lotów do Mińska. Od teraz będzie można latać nie tylko z Bagdadu, ale także z Erbilu, Sulejmanii i Basry. Wzrost lotów z Iraku do Mińska sprawia, że konieczne jest ponowne spotkanie z irackim rządem, powiedziała Ylva Johansson, członkini Komisji Europejskiej (KE), która odwiedziła granicę litewsko-białoruską. „Musimy szybko zareagować i jak najszybciej spotkać się z irackim rządem, aby omówić możliwość zmniejszenia liczby lotów” – powiedziała komisarz UE.
  Źródło

  Łotwa
  6 sierpnia dowódca Narodowych Sił Zbrojnych (NAF) gen. broni Leonīds Kalniņš złoży roboczą wizytę w Stanach Zjednoczonych w celu omówienia współpracy między łotewskimi i amerykańskimi siłami zbrojnymi w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa i współpracy, a także wexmie udział w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych „Northern Strike 2021”. Coroczne wspólne ćwiczenia sił lądowych i powietrznych „Northern Strike”, organizowane przez Gwardię Narodową Michigan, trwają od 31 lipca do 14 sierpnia tego roku. W szkoleniu uczestniczy około 5100 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Łotwy i Liberii.

  Źródło

  Estonia
  Około 160 tys. osób zdecydowało się na wycofanie z tzw. drugiego filaru emerytalnego. Natomiast jak wynika z danych centrum emerytalnego, około 4000 posiadaczy aktywów wycofało swój wniosek. Sobota była ostatnią szansą na wycofanie wniosków o opuszczenie drugiego filaru. Ci, którzy zdecydują się opuścić program, mogą ponownie dołączyć po dziesięciu latach, podała służba prasowa ministerstwa. Większość Estończyków zdecydowała się pozostać w drugim filarze – dodało ministerstwo. Oprócz tych, którzy zdecydowali się opuścić program, 2948 osób zdecydowało się na zamrożenie płatności z drugiego filaru.
  Źródło

  Polecam:

  Michael J. Mazarr, starszy analityk amerykańskiego think tanku RAND, wcześniej profesor w US National War College, napisał ważny artykuł poświęcony amerykańskiej strategii na nowe czasy. Chodzi oczywiście o strategię wojskową, a głos Mazarra jest jedną z wielu w ostatnich miesiącach wypowiedzi na ten temat. Dyskusja w środowisku amerykańskiego establishmentu strategicznego jeszcze się nie zakończyła, jeszcze nie można mówić o żadnych, tym bardziej rewolucyjnych zmianach, jednak warto śledzić głosy w tej debacie i padające argumenty, bo one dają pewne wyobrażenie na temat tego, jak zmienia się sytuacja. Artykuł Marka Budzisza.
  Nowa strategia Stanów Zjednoczonych. Ważny głos w dyskusji. "Polityczne skutki można porównać do ruchów tektonicznych"

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Nowa strategia Stanów Zjednoczonych

   @Ten_od_Hanki: No i o to własnie chodzi. Cóż, że maja żołnierzy np w Europie, jak Europa ma w dumie swoje bezpieczeństwo. Nakłady i zbrojenia są śmieszne. No i jak pisze, trzeba wzmacniać USA przede wszystkim u siebie. Konflikty na tle rasowym i ekonomicznym wewnątrz Stanów to duży problem i łatwy do podsycania przez wrogów z Chin i Rosji.

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (287)

  Ukraina
  Szef ukraińskiego operatora systemu przesyłowego gazu Serhij Makogon stwierdził, że w przypadku ograniczenia tranzytu po 2024 r. konieczne będzie znaczne zoptymalizowanie GTS, w wyniku którego Europa będzie zależna od 80% rosyjskich gazociągów Gazpromu. Wyjaśnił, że rocznie Ukraina zużywa ok. 30 mld m3 gazu, z czego 20 mld to produkcja własna, a kolejne 10 mld import. Dlatego mówi, że ukraiński GTS i tak zadziała. „Główne pytanie brzmi, czy Ukraina pozostanie krajem tranzytowym po 2024 roku. Jeśli nie, operator GTS będzie zmuszony do znacznej optymalizacji systemu, aby koszty utrzymania GTS nie spadły na barki ukraińskich konsumentów” – powiedział Makogon. .Według niego problem polega na tym, że nie będzie możliwe przywrócenie pełnej pracy GTS po zamknięciu tłoczni. Dlatego GTSU nie będzie mógł być „opcją zapasową” dla Europy w przypadku np. naprawy Nord Stream. Oznacza to, że bez nowej długoterminowej umowy tranzytowej Ukraina będzie musiała zoptymalizować swój system przesyłu gazu, w wyniku czego Europa będzie w 80% zależna od gazociągów Gazpromu (Nord Streams i Turcja)
  Źródło

  Białoruś
  Aleksander Łukaszenka zezwolił na wkroczenie rosyjskich sił zbrojnych na Białoruś, ale tylko w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa Związkowego i skrajnej konieczności. Łukaszenka zwrócił uwagę, że Zachód przywiązuje dużą wagę do strategicznej doktryny białorusko-rosyjskiej. Odrzucił wszelkie insynuacje dotyczące rozmieszczenia rosyjskich baz wojskowych na Białorusi Według niego ta kwestia nie została nawet omówiona. "Kwestia rozmieszczenia rosyjskich baz na Białorusi nigdy nie była dyskutowana na szczeblu prezydenckim. Przede wszystkim dlatego, że nie ma takiej potrzeby przy istnieniu nowoczesnej broni” – cytuje Łukaszenkę jego służba prasowa.
  Źródło

  Litwa
  Armatka wodna i pojazdy opancerzone zostały przetransportowane do miejsca zakwaterowania nielegalnych migrantów na poligonie w Rudnikach. Poinformowała o tym rzecznik minister spraw wewnętrznych Lina Laurinaitytė-Grigienė. Według niej odbywa się to w celach prewencyjnych. W miasteczku namiotowym planuje się rozmieścić około 800 nielegalnych migrantów, do tej chwili przybyło już 380 osób. W tym roku granicę z Białorusi na Litwę przekroczyło łącznie ponad 3000 nielegalnych migrantów, dziesiątki razy więcej niż w całym 2020 roku.
  Źródło

  Łotwa
  Łotewska policja państwowa wszczęła postępowanie karne w związku z incydentem z maja, jakim było zajęcie samolotu Ryanair w Mińsku, powiedziała rzeczniczka Policji Simona Grāvīte. Postępowanie karne zostało wszczęte na podstawie przepisów łotewskiego Kodeksu Karnego dotyczącej przestępstw przeciwko wolności osobistej, honorowi i godności. Rozdział ten zawiera przepisy dotyczące odpowiedzialności za uprowadzenie, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników. Policja łotewska nie skomentowała jednak, czy w sprawie realizowano również współpracę międzynarodową. Śledztwo rozpoczęto, ponieważ na pokładzie samolotu znajdowało się dwóch obywateli Łotwy wraz z innymi osobami.
  Źródło

  Estonia
  Oczekuje się, że roczna inflacja w strefie euro wyniesie 2,2 proc. w lipcu 2021 r., w porównaniu z 1,9 proc. w czerwcu, podczas gdy w Estonii inflacja przyspieszyła z 3,7 proc. do 4,9 proc., jest to najwyższy wskaźnik dla strefy euro, według wstępnych szacunków Eurostatu. Na Łotwie inflacja przyspieszyła z 2,7 proc. w czerwcu do 2,8 proc. w lipcu, podczas gdy na Litwie 4,3 proc.
  Źródło

  Polecam:

  Prezydent Rosji Władimir Putin opublikował niedawno esej pt. „O historycznej jedności Rosjan i Ukraińców”. Twierdzi, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, że Ukraina ma fałszywe granice, a Zachód ustanowił antyrosyjski projekt, aby zasiać strach wśród Ukraińców. Potrząsanie szabelką i ahistoryczne twierdzenia Putina nie wydają się nowe. Często wygłaszał te słowa. Rosyjski prezydent nazwał upadek Związku Radzieckiego „prawdziwą tragedią” i ciężko pracował, aby zachować rosyjską strefę wpływów. Jednak pewne nowe twierdzenia w jego eseju powinny być powodem do niepokoju. Krótki artykuł Marka Temnyckiego dla Atlantic Council.
  Czy teraz kolejna wielka szansa Putina na zdobycie Ukrainy?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (286)

  Ukraina
  Podczas wydarzeń poświęconych Dniu Sił Operacji Specjalnych prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawy „O podstawach narodowego oporu” oraz o poprawkach do ustawy „O liczbie sił zbrojnych Ukrainy”. Stworzenie systemu narodowego oporu na Ukrainie jest potężnym sygnałem dla wszystkich, że nasz kraj będzie się bronił, zapobiegnie wydarzeniom 2014 roku i że obrona Ukrainy jest dla nas sprawą ogólnonarodową.” Według Zełenskiego działania oporu narodowego będą prowadzone zarówno na kontrolowanych, jak i czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Dodał, że ustawa „O podstawach narodowego oporu” wprowadzi system przygotowania ludności do narodowego oporu. Ponadto, zdaniem prezydenta, dokument pozwala w razie potrzeby zaangażować w ochronę ojczyzny całą ludność Ukrainy.
  Źródło

  Unia Europejska jest zaniepokojona decyzją Moskwy o zaangażowaniu mieszkańców Donbasu w wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej, co narusza suwerenność Ukrainy i jest sprzeczne z celami porozumień mińskich. Wynika to z oświadczenia Unii Europejskiej, wydanego podczas posiedzenia Stałej Rady OBWE. Unia Europejska wyraziła również zaniepokojenie decyzją Rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej z 20 lipca, która przewiduje możliwość rejestracji i głosowania online w wyborach do Dumy Państwowej 19 września dla mieszkańców obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie którzy otrzymali rosyjskie paszporty.
  Źródło

  Białoruś
  Baćka siedział przy stole i narzekał... Łukaszenka, który dziś mianował rektorów uczelni, skomentował występy reprezentacji Białorusi na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Przypomnijmy, że trwają już prawie tydzień. Już 59 krajów zdobyło medale. Liderami w klasyfikacji medalowej są Chiny, USA i Japonia. Białoruś nie zdobyła jeszcze medali. „Finansujemy sport bardziej niż jakikolwiek inny kraj. Ale co się stało? Finansujemy wychowanie fizyczne i sport, ludzie chcą oglądać sportowców z medalami” – przekazuje słowa służba prasowa Łukaszenki. Zasugerował, że całe wsparcie państwa mogłoby być skoncentrowane na najbardziej obiecujących dyscyplinach sportowych.
  W rezultacie doszedł do rozczarowania wobec trenerów reprezentacji Białorusi. Co najmniej odpowiadają za to, że nie ustanowili nagród dla sportowców za osiągany wynik. "Ale tutaj musimy zająć się trenerami. Pierwszy błąd to trener. Jeśli pracował ze sportowcem tak, jak powinien i wytrenował dobrze zawodnika, to wtedy wynik będzie dobry” - podsumował.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Gitanas Nausėda zwołał spotkanie z liderami partii parlamentarnych i premier Ingridą Šimonytė, aby omówić kryzys nielegalnej migracji i zasady polityki zagranicznej. Po spotkaniu szef państwa powiedział, że kwestia wprowadzenia stanu wyjątkowego może zostać poruszona w najbliższej przyszłości. "Należy dokonać oceny okoliczności prawnych wprowadzenia takiej decyzji oraz tego, jaki wpływ miałaby ta decyzja nie tylko na kwestie ochrony naszej granicy, ale także z punktu widzenia praw obywatelskich na Litwie. No i bez wątpienia musimy mieć szeroki konsensus w sprawie sytuacji kryzysowej i, co najważniejsze, ocenić, co ta sytuacja dałaby nam pod względem wzmocnienia naszych indywidualnych struktur w porównaniu z dzisiejszą sytuacją kryzysową” – skomentował prezydent.
  Źródło

  Łotwa
  W II kwartale br. w porównaniu z II kwartałem 2020 r. produkt krajowy brutto (PKB) według danych wyrównanych sezonowo i kalendarzowo wzrósł o 10,3%, wynika z szacunku GUS. „Wzrost produktu krajowego brutto był oczekiwany i wskazywały już na to dane z poprzednich miesięcy dotyczące rozwoju przemysłu, handlu detalicznego, a także handlu zagranicznego, eksportu, a także zmniejszenia ograniczeń w miarę spadku zachorowalności Oprócz oszczędności poczynionych podczas pandemii jest to ważny warunek wstępny, abyśmy mogli spodziewać się wzrostu również w trzecim kwartale - powiedziała Daina Paula, ekonomistka Banku Łotwy.
  Źródło

  Estonia
  Ministrowie obrony Estonii, Łotwy i Litwy zgodzili się, że sytuacja migrantów na Litwie jest hybrydowym atakiem białoruskiego reżimu na kraj. Kalle Laanet, Artis Pabriks i Arvydas Anušauskas przeprowadzili w czwartek wideospotkanie, aby omówić możliwe kroki w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie w związku z operacją hybrydową przeciwko Litwie. „Litwa jest poddawana atakom hybrydowym, a sytuacja jest kryzysem bezpieczeństwa, który ma bezpośredni wpływ na republiki bałtyckie i cały nasz region” – powiedział Laanet. Ministrowie wspólnie uznali powagę kryzysu bezpieczeństwa i postanowili dalej koordynować swoje działania.
  Źródło

  Polecam:

  Kolejny materiał - bardzo dobra, obszerna analiza ćwiczeń Zapad 2021 autorstwa Konrada Muzyki z Rohan Consulting - polecam zdecydowanie.
  Rosja idzie na wojnę: ćwiczenia, sygnalizacja, strachy wojenne i konfrontacje wojskowe

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (285)

  Ukraina
  Dzisiaj przypada pierwsza rocznica powstania Trójkąta Lubelskiego, który został ustanowiony 28 lipca 2020 roku przez ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy. Działalność Trójkąta Lubelskiego ma sprowadzać się do organizowania szczytów z udziałem przywódców krajów członkowskich, ministrów spraw zagranicznych oraz wymiany informacji i powołania łączników w MSZ. Warto przypomnieć, że 7 lipca 2021 roku uczestnicy spotkania Trójkąta Lubelskiego ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Ukrainy i Polski Gabriel Landsbergis , Dmitrij Kuleba i Zbigniew Rau podpisali deklarację o wspólnym europejskim dziedzictwie i wspólnych wartościach oraz wytycznych do dalszej współpracy w formacie Trójkąta Lubelskiego.
  Źródło

  27 lipca 48-letni generał dywizji Walery Załużny został mianowany Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych Ukrainy. Jest absolwentem Odeskiej Wyższej Szkoły Dowodzenia i Narodowej Akademii Obrony Ukrainy, na froncie - od połowy 2014 roku, zna zarówno pracę sztabową, jak i zespołową. Od 2019 roku dowódca Zgrupowania Pólnoc ATO.
  Źródło

  Białoruś
  Sprawa karna przeciwko byłej szefowej sztabu wyborczego Wiktora Babaryki Marii Kolesnikowej i prawnikowi Maksymowi Znakowi będzie rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Mińsku 4 sierpnia 2021 r. - informuje siedziba Wiktora Babaryki.
  Źródło

  Litwa
  Do końca 2023 r. planowane jest utworzenie na Litwie Centrum Sytuacji Kryzysowych i Zarządzania Kryzysowego. Taki plan dostarcza rządowi grupa robocza ds. modelu zarządzania kryzysowego i kryzysowego. Powołanie przy rządzie Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaproponowała na początku roku Rada Obrony Państwa (VGT), która rozważyła zarządzanie kryzysowe związane z koronawirusem. Po spotkaniu VGT w styczniu zauważono brak przywództwa i koordynacji w obecnym dwupoziomowym zarządzaniu kryzysowym, krajowym i gminnym.
  Źródło

  Łotwa
  Patrząc na Łotwę z punktu widzenia przyciągania inwestycji, generalnie mamy dość konkurencyjny system podatkowy – powiedział Kaspars Rožkalns, dyrektor Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju (LIAA). Przyznał jednak, że jest miejsce na poprawę podatków od pracy. Jednak ogólnie rzecz biorąc, patrząc na wszystkie podatki, Łotwa jest w dobrej sytuacji w kontekście europejskim. W momencie, gdy obniżamy podatki, stajemy się stosunkowo tanim miejscem produkcji. Pojawia się pytanie, czy chcemy tego na dłuższą metę ”- powiedział Rožkalns. Jego zdaniem należy zastanowić się, jak w dłuższej perspektywie zwiększyć wartość dodaną produkcji masowej, aby więcej badań miało miejsce na Łotwie, a wynagrodzenia mogły konkurować z Europą w dłuższej perspektywie.
  Źródło

  Estonia
  Zgodnie z systemem nagród Estońskiego Komitetu Olimpijskiego (EOC), estońska drużyna szermiercza kobiet ma otrzymać 200 000 euro za zdobycie złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio . Katrina Lehis otrzyma dodatkowe 45 000 euro za swój indywidualny brązowy medal. System nagród EOC przewiduje 100 000 euro nagrody pieniężnej za każdy indywidualny złoty medal olimpijski (70 000 euro za srebrny, 45 000 euro za brązowy), ale jeśli medal trafi do zespołu składającego się z czterech lub więcej członków, nagroda jest podwojona, co oznacza szermierkę foursome ma otrzymać 200 000 euro w nagrodach,
  Źródło

  Polecam:

  Ćwiczenia Zapad 2021 oficjalnie rozpoczynają się dopiero za ponad miesiąc (10-16 września), jednak napływające w ostatnich dniach informacje świadczą, że ich skala będzie większa - zarówno w porównaniu z poprzednimi, przeprowadzonymi 4 lata temu, podobnymi manewrami, jak i przewidywaniami specjalistów.
  Artykuł Marka Budzisza - min. o informacjach, które podałem wczoraj.
  Zapad 2021 – czy tylko demonstracja rosyjskiej siły? To, co zaobserwowano, skłania do zastanowienia

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (284)

  Ukraina
  Próby narzucenia przez prezydenta Rosji Władimira Putina swojej wersji historii, szczególnie tego, że Ukraińcy to „Rosjanie” lub „Małorusini”, nie mają szans powodzenia, ponieważ nie polegają na prawdzie - powiedział wiceminister spraw zagranicznych RP Marcin Przydacz. Przypomniał, że Imperium Rosyjskie próbowało narzucić swoją wersję historii narodom pod jego rządami, podkreślić oddzielenie narodów Europy Wschodniej od kultury Europy Zachodniej i stworzyć korzyści dla kultury rosyjskiej. Tymczasem według opublikowanego dzisiaj sondażu większość ukraińskich respondentów (55%) nie zgodziła się z niedawnym stwierdzeniem rosyjskiego prezydenta Putina, że „Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród należący do tej samej przestrzeni historycznej i duchowej”, a 41% się z tym zgadza. Na wschodzie Ukrainy ponad 60% zgadza się z tą opinią, jednocześnie wśród mieszkańców regionu zachodniego jest wręcz przeciwnie: ponad 70% się z tym stwierdzeniem Putina nie zgadza.
  Źródło

  W pierwszej połowie tego roku do Polski wjechało 1 mln 870 tys. 387 obywateli Ukrainy, czyli o 23% mniej niż w tym samym okresie w 2020 r. (2 mln 428 tys. 087) - poinformowała SG. W sumie podróżni przekraczali granicę polsko-ukraińską w obu kierunkach ponad 3,5 mln razy w pierwszym półroczu, czyli o 25% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie Ukraińcy i obywatele państw trzecich stanowili prawie 94% wszystkich przekraczających granicę, a obywatele Polski ponad 6%.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruś i Ukraina zakończyły prace nad demarkacją granicy państwowej. Granica została przeniesiona z mapy na teren na całej długości granicy lądowej, w tym w strefie wyłączenia elektrowni jądrowej w Czarnobylu, poinformowała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy po 24. posiedzeniu wspólnej komisji demarkacyjnej. Podczas spotkania omówiono perspektywy dalszych prac demarkacyjnych. Do tej pory nie przeprowadzono ich na obszarach biegnących wzdłuż Dniepru i rzeki Soża.
  Źródło

  Litwa
  Barbora, największy litewski internetowy sklep spożywczy i codziennego użytku w krajach bałtyckich, który w styczniu wszedł na polski rynek, rozpoczął działalność w Warszawie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Wkrótce wejdzie też do Łodzi, trzeciego pod względem liczby ludności miasta Polski. W Polsce głównym partnerem Barbory jest sieć sklepów Stokrotka zarządzana przez Grupę Maxima. Jednak na tym rynku w zależności od potrzeb kupujących m.in. sklep współpracuje również z innymi lokalnymi dostawcami świeżych owoców i warzyw, świeżych ryb, piekarniami.
  Źródło

  Łotwa
  Generał porucznik John Kolasheski, dowódca 5. Korpusu Armii USA, odwiedził Łotwę i spotkał się z Imantsem Ziediņšem, dowódcą Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych (NAF) i dowództwem NAF, aby omówić bezpieczeństwo regionalne i rolę 5 Korpusu.US Army we wzmacnianiu Sojuszu, aby zagwarantować wartości demokratyczne i podstawowe wolności człowieka. „Pracujemy nad poprawą interoperacyjności i rozszerzeniem relacji z przyjaciółmi i sojusznikami. Mamy wspólny cel, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa Łotwy i jesteśmy zaangażowani w ochronę naszych sojuszników – dodał generał porucznik Kolasheski.
  Źródło

  Estonia
  W poniedziałek Estonia wysłała pierwszą połowę 100-kilometrowego drutu brzytwowego dostarczonego przez Estonię na Litwę w celu rozwiązania problemu migracyjnego. Estońskie Ministerstwo Obrony poinformowało w mediach społecznościowych, że pierwsze około 50 kilometrów drutu brzytwowego przydzielonego z zapasów estońskich sił obronnych zostało wysłane na Litwę w poniedziałek. Estonia dostarczy Litwie łącznie 100 km drutu kolczastego, którego wysyłkę organizuje Dowództwo Wsparcia Sił Zbrojnych we współpracy z partnerami cywilnymi.
  Źródło

  Polecam:

  W świecie niemieckiej polityki energetycznej historia naprawdę się powtarza. Zaledwie kilka tygodni przed kluczowymi wyborami w Niemczech kanclerz tego kraju, ignorując głośne protesty z Europy Wschodniej, zawiera przełomowe porozumienie w sprawie gazociągu pod Bałtykiem, który wzmocni wpływ przebiegłego przywódcy Rosji na bezpieczeństwo energetyczne Europy. Jeśli brzmi to jak opis połowy lipca 2021 roku , to tylko dlatego, że w świecie niemieckiej polityki energetycznej historia naprawdę się powtarza. Powyższa scena rozegrała się na początku września 2005 roku; Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder był o krok od utraty władzy na rzecz urodzonej w NRD fizyk Angeli Merkel, kiedy gościł w Berlinie ceremonię z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby zawrzeć umowę dotyczącą rurociągu, która będzie znana jako Nord Stream. Putin nie był w zeszłym tygodniu w Berlinie, aby świętować porozumienie między Merkel i prezydentem USA Joe Bidenem, które umożliwiło dalszy rozwój drugiej fazy projektu — Nord Stream 2 — do przodu. Ale biorąc pod uwagę, że Rosjanin jest głównym beneficjentem transakcji, równie dobrze mógł nim być. Merkel zadzwoniła jednak do Putina.
  Artykuł Matthew Karnitschniga dla Politico.
  Kanclerze Putina

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   @puszkapandory: Tobie już całkiem rozum odjęło, do czasu podbicia tych terenów przez Moskwę w ogóle tam nie mieszkali Słowianie, zaś po przepędzeniu Turków były zasiedlane przez osadników rosyjskich. dlatego mówią po rosyjsku, gdyż są Rosjanami, Odessa stała się głównym portem rosyjskim na m,Czarnym, zaś Ługańsk i Donieck po odkryciu złóż wszelakich, już na początku XIX wieku ośrodkami przemysłowymi.

   Cytat z wiki:
   14 listopada 1795 r. caryca Katarzyna II wydała ukaz nakazujący budowę pierwszej huty żelaza na południu imperium. Zadanie to zostało powierzone szkockiemu architektowi i mechanikowi Charlesowi Gascoigne. Pierwszy wielki piec uruchomiono 4 października 1800 r.
   pokaż całość

  •  

   Komentarz usunięty przez autora

  • więcej komentarzy (6)

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (283)

  Ukraina
  Ukraiński państwowy koncern Antonow i rząd kanadyjskiej prowincji Quebec planują uruchomienie wspólnego projektu produkcji zmodernizowanych samolotów na rynki międzynarodowe. Projekt ten będzie kluczowy dla przemysłu lotniczego Ukrainy i Kanady, a także ogólnie dla gospodarek obu krajów. Przyszły model samolotu będzie wykorzystywał najnowsze technologie lotnicze, takie jak „szklany kokpit”. Koncern zwraca uwagę, że najbardziej obiecującym modelem jest samolot An-74TK-200, opracowany przez Antonowa. Takie samoloty były masowo produkowane przez Charkowskie Państwowe Przedsiębiorstwo Produkcji Lotniczej. Samolot An-74TK-200 przeznaczony jest do przewozu 52 pasażerów, ładunków o masie do 10 ton, a także mieszanych przewozów pasażersko-towarowych na międzynarodowych krótkich i średnich trasach lotniczych.
  Źródło

  W pobliżu ruin Zamku Królewieckiego w Kaliningradzie zawaliła się część Łuku Tarasu Południowego. W rezultacie nisza, w której przed wojną znajdował się pomnik Wilhelma I, została uszkodzona.Taras południowy Zamku Królewieckiego powstał pod koniec XIX wieku na miejscu zespołu dawnej zabudowy Altstadt. W murze umieszczono portal z wnęką, w której umieszczono rzeźbę króla Fryderyka Wilhelma I. Zamek królewiecki został całkowicie strawiony przez pożary w następstwie bombardowań Królewca, przeprowadzonych przez lotnictwo brytyjskie w sierpniu 1944. Bombardowania przetrwały tylko grube mury zewnętrzne. Dalsze zniszczenia nastąpiły w czasie zdobywania miasta przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945 roku. Pozostałości zamku zostały na rozkaz Leonida Breżniewa wysadzone w powietrze w 1968 roku. 18 marca 2017 r. pełniący obowiązki gubernatora obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow poinformował o rezygnacji z odbudowy zamku, o której dyskutowano w mieście od kilku lat.
  Źródło

  Białoruś
  Podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Niemcy wyrządziły Białorusi szkody w wysokości 500 miliardów dolarów według współczesnych cen. Tyle strat kraju oszacował dziś prokurator generalny Andriej Szwed po złożeniu raportu u Aleksandra Łukaszenki. Według niego prokuratura bada ewentualne szkody materialne, jakie wyrządziły działania „Niemców i ich wspólników”. Według Szweda oszacowanie 500 miliardów dolarów to minimum i opiera się na badaniu materiałów archiwalnych, w tym procesów norymberskich.
  Źródło

  Litwa
  Ponad 130 imigrantów zostało zatrzymanych na Litwie w ciągu dnia, przekraczając nielegalnie granicę litewską, opuszczając Białoruś.
  Ponadto na terenie dwóch oddziałów straży granicznej doszło do konfliktów między przebywającymi tam cudzoziemcami – informuje Państwowa Służba Graniczna. W jednym przypadku przyczyną konfliktu były różnice religijne i kulturowe. Natomiast w drugim ośrodku w spór zaangażowanych było około 60 osób, które wyrażały niezadowolenie ze sposobu pogrupowania ich namiotami.
  Źródło

  Łotwa
  Gwardia Narodowa nie zatrzymała obecnie żadnych nielegalnych imigrantów na granicy łotewsko-białoruskiej, ale biorąc pod uwagę przygotowania Rosji do zbliżających się zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń wojskowych „Zapad”, Łotwa będzie zwracać większą uwagę na nadzór wschodniej granicy - powiedział dziś łotewski minister obrony Artis Pabriks. Zwrócił uwagę, że fala nielegalnej migracji, która obecnie najmocniej dotyka Litwę, ale też zagraża pozostałym dwóm państwom bałtyckim, ma miejsce w czasie, gdy Rosja i Białoruś przygotowują się do corocznych ćwiczeń wojskowych „Zapad 2021”, które będą odbywać się we wrześniu w pobliżu krajów bałtyckich.
  Źródło

  Estonia
  Partie Reforma i Centrum znalazły potencjalnego kandydata na prezydenta i przedstawią go frakcjom partyjnym w poniedziałek. Przewodniczący Partii Centrum Jüri Ratas i przewodnicząca Partii Reform Kaja Kallas dyskutowali w niedzielę wieczorem o potencjalnym kandydacie. Potencjalny kandydat zostanie przedstawiony obu frakcjom Riigikogu w poniedziałek wieczorem. Kandydat potrzebuje 21 głosów, aby zostać oficjalnym kandydatem. Aby zostać wybranym na prezydenta, 68 członków Riigikogu – dwie trzecie – musi poprzeć kandydata. Riigikogu zbierze się, by wybrać prezydenta 30 sierpnia.
  Źródło

  Polecam:

  Szef rumuńskiego MSZ Bogdan Aurescu złożył 23 lipca oficjalną wizytę w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii. Złożył wówczas deklarację, że Rumunii zależy na odbudowaniu strategicznego sojuszu obu krajów. Artykuł Jakuba Lacherta na łamach Trimarium.pl - link do całości w źródle.
  Rumunia i Mołdawia. Strategiczne partnerstwo

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  #swiat #pytanie #ankieta #glupiewykopowezabawy #antiguaibarbuda #antigua #barbuda #fidzi #moldawia

  Tag do obserwowania lub czarnolistowania --> #flagiswiatamirko
  Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapisz się do listy wołanych

  #20
  Szósty dzień drugiej edycji konkursu na najlepszą flagę na świecie.

  Arkusz Google do śledzenia wyników --> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H4ILYNp5mST4spdylp3FvkOk8R8g2ZbIno4Ho208iAs/edit?usp=sharing

  Głosowanie zostaje zamknięte w późnych godzinach nocnych (3:00-5:00) dwie noce po wstawieniu posta.

  Runda pierwsza.
  Pojedynek numer 20 Antigua i Barbuda vs Fidżi vs Mołdawia
  pokaż całość

  źródło: Pojedynek 20.png

  KTÓRA FLAGA PODOBA CI SIĘ NAJBARDZIEJ?

  • 302 głosy (48.40%)
   Antigua i Barbuda
  • 61 głosów (9.78%)
   Fidżi
  • 261 głosów (41.83%)
   Mołdawia
 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (282)

  Ukraina
  Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że tranzyt gazu przez Ukrainę po 2024 roku będzie zależał w szczególności od wielkości europejskiego zapotrzebowania. Dziennikarze poprosili Pieskowa o skomentowanie wczorajszego oświadczenia Gazpromu, że jeśli w Europie pojawi się zainteresowanie zwiększeniem zakupów rosyjskiego gazu, może wzrosnąć również wolumen pompowania „niebieskiego paliwa” przez Ukrainę. Pieskow powiedział, że temat „Nord Stream-2” i tranzytu przez Ukrainę był omawiany podczas rozmowy prezydenta Rosji Władimira Putina z kanclerz Merkel. Wspomniał też o oświadczeniu Gazpromu, w którym potwierdził on gotowość do tranzytu gazu przez Ukrainę po 2024 roku, pod warunkiem, że ukraiński GTS będzie ekonomicznie wykonalny i gotowy technicznie. Jak wiadomo, obecna umowa między Naftohazem a Gazpromem o tranzycie rosyjskiego gazu do UE przez Ukrainę wygasa 31 grudnia 2024 r.
  Źródło

  W marcu 2021 r. Ministerstwo Gospodarki podało, że zbiory zbóż na Ukrainie w tym roku mają wynieść 75 mln ton , co jest wskaźnikiem poziomu z 2019 r., który pozostaje rekordowym zbiorem. W tym sezonie Ukraina może zebrać 100 mln ton zbóż i roślin oleistych , a zbiory pszenicy ozimej, kukurydzy, słonecznika, jęczmienia i ewentualnie soi mają wzrosnąć – powiedział minister polityki rolnej Roman Leszczenko. Do 23 lipca ukraińscy rolnicy zebrali już 14,1 mln ton zboża.
  Źródło

  Białoruś
  Władze Białorusi likwidują organizacje pozarządowe - na liście znalazło się na te chwilę 38 organizacji pozarządowych, ale mają być włączone także m.in. Stowarzyszenie Dziennikarzy Białorusi i PEN Center. Powołana ambasador USA na Białorusi Julie Fisher wypowiadała się w związku z tą decyzją władz białoruskich. „Reżim nie może pogodzić się z BAJ, PEN Center i innymi wpływowymi organizacjami pozarządowymi, które pracują z osobami niepełnosprawnymi, sztuką, mediami, prawami człowieka i tak dalej. Zamiast uznać swoją rolę w kryzysie na Białorusi, [władze] starają się obwiniać innych” – napisała Fischer na Twitterze.
  Źródło

  Litwa
  Premier Ingrida Šimonytė i minister transportu Marius Skuodis dzisiaj odwiedzą Kłajpedę, gdzie wezmą udział w ceremonii chrztu nowego promu linii Smiltynės, popłyną łodzią i obejrzą basen portowy Malkai oraz południową część portu w Kłajpedzie, gdzie planowana jest poważna rozbudowa w nadchodzących latach. Basen portowy Malkai, który w ostatnich latach został pogłębiony do 14,5 metra i zyskał nową przewagę jakościową, jest już gotowy na przyjęcie większych statków zanurzeniowych w południowej części portu i jest bardziej przyjazna dla środowiska. Inwestycje zwiększające konkurencyjność planowane są także w południowej części portu w Kłajpedzie: planowane jest utworzenie nowego nabrzeża o powierzchni ok. 70 ha za wyspą Kiaulė Nugaros, budowa południowej redy portowej, rozwój działalności sektorów produkcyjnych i usługowych.
  Źródło

  Łotwa
  Rząd zdecydował, że aby wesprzeć Litwę w czasie wzmożonego napływu migrantów, Łotwa wyśle do sąsiedniego kraju pomoc z rezerw materialnych państwa. Łotwa wyśle na Litwę namioty, generatory prądu, zestawy oświetleniowe i koce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że Litwa otrzyma pomoc w sobotę. Dostawę pomocy humanitarnej na Litwę zorganizuje Państwowa Straż Pożarna - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
  Źródło

  Estonia
  Liczba osób zatrudnionych w estońskim sektorze startupów wzrosła o 130 procent w ciągu pięciu lat, podczas gdy suma podatków od pracy płaconych przez firmy z sektora wzrosła w tym samym okresie ponad trzykrotnie, podał w piątek Startup Estonia. W 2016 r., kiedy zaczęto gromadzić usystematyzowane dane dotyczące sektora, w estońskich startupach pracowało łącznie 2625 osób, a firmy typu start-up zapłaciły w tym roku państwu łącznie 28 mln euro podatków od pracy. Na koniec 2020 r. liczba osób zatrudnionych w estońskim sektorze startupowym była 6072, czyli 2,3 razy wyższa, a łączna kwota podatków od pracy płaconych państwu wyniosła 97 mln euro, czyli 3,4 razy więcej.
  Źródło

  Polecam:

  Niemiecko-amerykańskie porozumienie w sprawie gazociągu Nord Stream 2 na Ukrainie stało się wstrząsem. Napisać, że przyjęto je negatywnie, to nic nie napisać. W większości mediów powtarzane są słowa Jurija Witrenko, szefa Naftohazu, który powiedział w wywiadzie, że mamy do czynienia z Budapesztańskim Memorandum nr 2, czyli sformułowaniem rzekomych gwarancji, w istocie nie będących takimi.
  Ukraina w szoku. Zdrada, nowe Memorandum Budapesztańskie. Wstrząs po niemiecko-amerykańskim porozumieniu

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (281)

  Ukraina
  Tutaj nawet szkoda czasu na komentarz...Rosja złożyła międzynarodową skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Ukrainie w sprawie 10 grup zarzutów, oskarżając Ukrainę o zabijanie cywilów w 2014 r., katastrofę MH17, ostrzeliwanie terytoriów rosyjskich i dyskryminację ludności rosyjskojęzycznej. To pierwsza międzypaństwowa skarga Rosji przeciwko Ukrainie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Jest złożony na podstawie art. 33 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W skardze wzywa się ETPC do zastosowania środków zapobiegawczych zgodnie z Regułą 39 Rozporządzenia, która zobowiązuje Ukrainę do natychmiastowego zaprzestania takich rażących naruszeń, jak blokowanie dopływu świeżej wody na Krym, ograniczanie praw mniejszości narodowych i językowych, w tym swobodnego dostępu szkolnictwo publiczne i wyższe w języku ojczystym, zakaz nadawania rosyjskojęzycznych kanałów telewizyjnych i radiowych, ograniczenie dostępu do platform internetowych i mediów drukowanych w języku rosyjskim.
  Źródło

  MSZ stwierdziło, że strona ukraińska nie uczestniczyła w negocjacjach i zatwierdzeniu pakietu porozumień między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami w sprawie Nord Stream-2. Oświadczenie pojawiło się po tym, jak rzecznik Departamentu Stanu poinformował, że Waszyngton aktywnie konsultował się z Kijowem w przygotowaniu umowy z Berlinem w sprawie gazociągu Nord Stream-2 i uwzględnił w tekście umowy pomysły zaproponowane przez Ukrainę. „Jednocześnie kontynuujemy dialog ze wszystkimi naszymi partnerami, aby znaleźć sposoby na zmniejszenie kluczowych zagrożeń energetycznych ze strony Rosji i wzmocnienie zrównoważenia energetycznego Ukrainy i Europy Środkowej w ogóle” – powiedział rzecznik MSZ Oleg Nikolenko. "Nie ma wątpliwości, że jedynym beneficjentem kryzysu w naszym regionie jest Rosja. W związku z tym uważamy, że Stany Zjednoczone i Niemcy powinny odpowiedzialnie podejść do neutralizacji zagrożeń ze strony Nord Stream - 2" - powiedział.
  Źródło

  Białoruś
  Liczba wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej w I półroczu 2021 roku była o ok. 27 proc. wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Najwięcej wniosków uchodźczych złożyli obywatele: Białorusi – 667 osób, Rosji – 465 osób, Afganistanu – 140 osób, Ukrainy – 112 osób oraz Turcji – 50 osób. - podał polski Urząd do Spraw Cudzoziemców.
  Źródło

  Litwa
  W związku z ciągłym masowym nielegalnym napływem migrantów na Litwę przez Białoruś, irackie linie lotnicze latające z Bagdadu do Mińska twierdzą, że... zwiększają liczbę lotów w tym kierunku. Warto wspomnieć, że w ubiegłym tygodniu w tej sprawie w Bagdadzie przebywał z ziytą minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis. Wracając po wizycie, powiedział, że Irak jest ostrożny w sprawie odsyłania migrantów do ich kraju pochodzenia. Arabski wpis na facebookowym koncie Iraqi Airways mówi, że od 1 sierpnia będzie więcej bezpośrednich lotów z Bagdadu do Mińska, ze względu na zwiększony popyt. Mówi się, że loty odbywają się w niedzielę, wtorek, środę i piątek. Podkreśla się również konkurencyjną cenę biletu. W tym roku zatrzymano już 2338 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. To dziesiątki razy więcej niż w całym ubiegłym roku.
  Źródło

  Łotwa
  Jeśli rząd zaoferuje jakiekolwiek ulepszenia w reformie podatkowej, Komisja Budżetu i Finansów (Podatków) Saeimy szybko je przeanalizuje i skieruje do parlamentu, powiedział przewodniczący komisji Mārtiņš Bondars. Zwrócił na to uwagę polityk, komentując wypowiedź prezydenta Egilsa Levitsa, że Ministerstwo Finansów mogłoby powołać grupę roboczą do oceny, czy potrzebne są zmiany w reformie podatkowej dla osób samozatrudnionych i zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.
  Źródło

  Estonia
  Estonia dołączyła do Wielkiej Brytanii, Czech, Łotwy i Litwy, potępiając „gwałtowną rozprawę” kubańskiego reżimu z prodemokratycznym ruchem na wyspie. Wspólne oświadczenie zostało wydane w środę i zostało podpisane przez przewodniczących komisji spraw zagranicznych w każdym kraju. Stwierdzono, że państwa „są zjednoczone we wspieraniu aspiracji narodu kubańskiego”. Wezwał również do nałożenia sankcji na współuczestników Kubańskich Rewolucyjnych Sił Zbrojnych, kubańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Kubańskiej Narodowej Policji Rewolucyjnej.
  Źródło

  Polecam:

  To już nie tylko mrzonka. Berlin i Waszyngton zakończyły lata politycznych sporów, zawierając porozumienie w sprawie kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2, który ma dostarczać gaz ziemny z Rosji do Niemiec. Krytycy od dawna argumentowali, że projekt zwiększy geopolityczne wpływy Rosji w Europie, pozostawiając Ukrainę, strategicznego partnera zachodniego, na lodzie. Jak Stany Zjednoczone i Niemcy zrównoważą potrzeby biznesowe z bezpieczeństwem? A jaką cenę będzie musiał zapłacić Kijów?
  Artykuł Atlantic Council
  Nord Stream 2 dostaje zielone światło

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

Ładuję kolejną stronę...

Popularność #moldawia

0:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0

Archiwum tagów